A320-A340-A360 - 1.indd
A3
06.2005
A 320 / A 340
B
A
C
A 320
3
2
4
1
2
5
6
3
A 320
1
2
3
A 340
Max
4 mm
1
2
4
3
A 3 CEN.4
2
1
5
A 360
242 mm / 9.5 in
6
7
8
9
SUB 1810 / SUB 6510 / A 3SUB.1 / A 3SUB.3
SUB 1810 / 6510 (A 320 PDD 2 / A 340 PDD 5)
2
1
10
SUB 1810
SUB 6510
11
A 3SUB.1
Sub
Line out
12
A 3SUB.3
Sub
Line out
SUB 1810 / SUB 6510
A 3SUB.1 / A 3SUB.3
A 360
A 340
A 320
13
A 3CEN.4
A 340
A 320
14
A 340
A 320
A 360
A 320
A 320
15
www.jamo.com
16
Type ................................................................... A 360
Frequency range [Hz]...............................100-20.000
Maximum SPL ..................................................... 100 dB
Impedance [Ohm] .........................................................6
......................................................... 13.6 x 12.4 x 13.6 in
4.4 x 40 x 3.6 in
Type ........................................................ SUB 1810
Frequency range [Hz]...................................... 35 -150
Impedance [Ohm] ....................................................22K
Frequency range .......................................35 - 150 Hz
Maximum SPL ..................................................... 102 dB
Phase.............................................. Adjustable 0 - 180°
Limiter ...........................................................................yes
* 90/19mm Coaxial driver
......................................................... 15.4 x 12.6 x 19.3 in
13.4 x 13.4 x 13.4 in
Weight ..................................................14,8 kg / 32.6 lb
17
English
Dansk
18
Garantieumfang
19
Garantievoorwaarden
20
Italiano
Garanzia
21
Suomi
O alcance da garantia
Takuuehdot
Takuu alkaa laskuun merkitystä ostopäivästä ja se on
voimassa seuraavan ajanjakson:
• 2 vuotta elektroniikalle (teholähde, vahvistin ym.)
• 7 vuotta muille osille (kotelo, elementit ym.)
Takuun piiriin kuuluvissa vahinkotapauksissa ota yhteyttä
myyjään.
Jos tarvitset takuuseen kuuluvaa huoltoa, esitä
kaiuttimen alkuperäinen ostokuitti.
Takuun kattavuus:
Seuraavassa kappaleessa lueteltuja poikkeuksia
lukuunottamatta Jamo-kaiuttimien takuu kattaa kaikki
tuotteessa tai sen valmistuksessa käytettyjen
materiaalien viat.
22
Takuu ei kata seuraavia tapauksia:
• Vahinkoja, jotka aiheutuvat huolimattomuudesta,
väärinkäytöstä,
normaalista
kulumisesta,
omatoimisesta huoltamisesta, käyttöjännitteen
vaihtelusta, ylikuormituksesta, salamaniskusta ja
muista force majeure -syistä
• Vahinkoja, jotka aiheutuvat virheellisestä
asennuksesta ja käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä
• Vahinkoja, jotka aiheutuvat ei-valtuutetun
huoltoliikkeen suorittamista muutoksista, korjauksista
tai korjausyrityksistä
• Vahinkoja, jotka aiheutuvat muiden kuin
alkuperäisten varaosien käyttämisestä
• Vahinkoja tuotteissa, joiden sarjanumero on muutettu
tai puuttuu kokonaan
• Muita sellaisia vahinkoja, joiden aiheutuminen on
valmistajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella.
Takuu ei kata kuluja, jotka aiheutuvat tuotteen
toimittamisesta huoltoon.
Myyjän vastuu rajoittuu tuotteen rikkoutuneen osan
korjaamiseen tai vaihtamiseen eikä myyjä ole vastuussa
tuotteen käytön mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.
Korvaava tuote ei voi arvoltaan ylittää takuuehtojen
mukaan korvattavaa tuotetta.
Jos nämä ehdot, mukaanlukien myyjän vastuun
rajoittaminen, ovat ristiriitaisia asiakkaan kotimaassa
vallitsevan kuluttajansuojalain kanssa, jälkimmäisellä on
etusija.
23
24
25
7
7
26
27
28
29
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Finnish were displayed