عربية - Wehkamp
Nederlands
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Svenska
5
9
13
17
22
26
31
35
39
43
47
51
59
4
5
14
6
15
9
2
10
7
8
11
3
12
1
13 (2x)
13
A1
2
5
16
5
16
4
14
14
5
2
1
17
17
17
18
3
17
19
18
4
A2
B
20
11
10
10
C1
C2
3
21
15
4
4
E
D
F
4
5
6
7
8
9
EN
EN
10
11
EN
12
13
FR
Conseils d’usage (fig. A - D)
FR
14
15
FR
FR
16
17
DE
DE
18
19
DE
DE
20
DE
21
ES
22
23
ES
ES
24
25
ES
IT
26
27
IT
IT
28
29
IT
IT
30
Gratulerar!
31
SV
SV
32
33
SV
El-säkerhet
SV
34
Tillykke!
35
DA
DA
36
37
DA
Elektrisk sikkerhed
DA
38
Gratulerer!
39
NO
NO
40
41
NO
NO
42
Onnittelut!
• Asenna höyrytyspään pidike (5)
teleskooppiseen varteen (6).
• Kiristä höyryletku (2) höyryletkun liitokseen
(3).
• Rispusta höyrytyspää (4) höyrytyspään
pidikkeeseen (5).
Olet hankkinut Princess-tuotteen. Tavoitteemme
on tarjota tyylikkäästi suunniteltuja laatutuotteita
kohtuulliseen hintaan. Toivomme, että nautit
tuotteen käytöstä monen vuoden ajan.
Vaateripustimen kokoaminen (kuva B)
Kuvaus (kuva A)
• Pidä vaateripustinta (14) kuvan mukaisesti
ja aseta se höyrytyspään pidikkeeseen (5).
Paina koukku (16) höyrytyspään pidikkeeseen
(5).
• Vedä tankoja (17) ulospäin, kunnes varret
(18) ovat kohdakkain.
• Paina pysyvä putki (19) varteen (18), kunnes
se lukittuu paikoilleen.
332834 Princess tekstiilien höyryttäjä on
suunniteltu vaatteiden ja tekstiilien höyryttämiseen
ryppyjen poistamiseksi. Laite sopii vain
sisäkäyttöön. Laite sopii vain kotikäyttöön.
1.On/off-kytkin / On/off-merkkivalo
2.Höyryletku
3.Höyryletkun liitos
4.Höyrytyspää
5.Höyrytyspään pidike
6.Teleskooppinen varsi
7.Varren liitäntä
8.Luitusnuppi (teleskooppinen varsi)
9.Kiristimet (teleskooppinen varsi)
10.Vesisäiliö
11.Veden täyttöaukko
12.Veden tyhjennysaukko
13.Pyörät
14.Vaateripustin
15.Tekstiiliharja
Käyttö
Vesisäiliön täyttäminen (kuva C)
Käyttöönotto
• Puhdista laite. Katso osio ”Puhdistus ja
ylläpito”.
Kokoonpano (kuva A)
Kiinnitä huomiota seuraaviin kohtiin ennen
jatkamista:
- Ennen kokoamista, kytke laite aina pois
päältä ja irrota pistoke pistorasiasta.
- Varmista, että teleskooppinen varsi on
pidennetty kokonaan vapaan höyrynsyötön
takaamiseksi.
• Poista vesisäiliö (10) laitteesta.
• Poista kansi (20).
• Täytä vesisäiliö (10) veden täyttöaukosta
(11) vaaditulla määrällä vettä.
• Asenna kansi (20).
• Aseta vesisäiliö (10) laitteeseen.
Vinkkejä laitteen käyttöön (kuva A - D)
• Aseta vesisäiliö (10) laitteeseen.
• Aseta teleskooppinen varsi (6) varren liitäntään
(7). Käännä lukitusnuppia (8) myötäpäivään
teleskooppisen varren (6) lukitsemiseksi.
• Vapauta pidikkeet (9). Aseta teleskooppisen
varsi (6) maksimikorkeuteen. Lukitse pidikkeet
(9).
• Aseta laite vakaalle, tasaiselle ja
lämmönkestävälle alustalle.
• Poista vesisäiliö (10) laitteesta. Täytä vesisäiliö
(10) vaaditulla määrällä vettä. Aseta vesisäiliö
(10) laitteeseen.
• Rispusta höyrytyspää (4) höyrytyspään
pidikkeeseen (5).
43
FI
Kiinnitä huomiota seuraaviin kohtiin ennen
jatkamista:
- Ennen vesisäiliön täyttämistä on laite
kytkettävä pois päältä ja sen pistoke on
irrotettava pistorasiasta.
Ota seuraavat seikat huomioon ennen jatkamista:
- Älä käytä laitetta, jos vesisäiliö on tyhjä.
- Vesisäiliö on suositeltavaa täyttää
sekoituksella, jossa on 50% hanavettä ja
50% tislattua vettä. Täten vältetään
liiallisen kalkin muodostuminen laitteeseen.
- Käytä vesisäiliön täyttämiseen ainoastaan
kylmää vettä.
- Älä täytä vesisäiliötä hiilihapollisella vedellä
tai muilla nesteillä.
• Aseta pistoke verkkovirtalähteeseen.
• Kytke laite päälle kääntämällä on/off-kytkintä
(1) myötäpäivään. On/off-merkkivalo (1)
syttyy. Laite alkaa kuumenemaan.
• Asenna tekstiiliharja (15) höyrytyspäähän
(4) kohdistamalla tekstiiliharjan alaosa
höyrytyspään alaosaan. Paina tekstiiliharjan
(15) ylöosa höyrytyspäähän (4), kunnes se
napsahtaa paikoilleen.
• Harjaa höyrytettävä alue kevyesti tekstiilin
kuidulla tai nukkapinnalla.
• Liikuta höyrytyspäätä (4) pystysuunnassa,
aloita tekstiilin yläosasta ja siirry asteittain
alaspäin.
• Poista tekstiiliharja (15) höyrytyspäästä (4)
painamalla kielekettä (21) ja vetämällä
tekstiiliharjaa (15) eteenpäin.
Huom.: Pidä höyrytyspää (4) höyrytyspään
pidikkeessä (5) kuumennuksen aikana.
• Odota noin 45 sekuntia, kunnes höyrytyspäästä
(4) alkaa tulemaan höyryä. Laite on valmis
käyttöä varten.
• Poista höyrytyspää (4) höyrytyspään
pidikkeestä (5) niin, että höyrytysaukot
osoittavat sinusta pois päin.
• Ripusta vaate vaateripustimeen (14).
• Pidä höyrytyspäätä (4) niin, että höyrytysaukot
osoittavat sinusta pois päin.
• Kosketa tekstiiliä kevyesti höyrytyspäällä
(4). Liikuta höyrytyspäätä (4) ainoastaan
pystysuunnassa, aloita tekstiilin yläosasta ja
siirry asteittain alaspäin (kuva D).
Puhdistus ja ylläpito
Kiinnitä huomiota seuraaviin kohtiin ennen
jatkamista:
- Irrota pistoke verkkovirtalähteestä ennen
puhdistusta tai huoltoa ja odota, kunnes
laite jäähtyy.
- Älä upota laitetta veteen tai muihin
nesteisiin.
Ota seuraavat seikat huomioon ennen jatkamista:
- Älä käytä voimakkaita tai kuluttavia
puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä käytä teräviä esineitä laitteen
puhdistamiseen.
Huom.: Laitteesta voi kuulua pulputusääniä
käytön aikana, joka on normaalia ja johtuu
kohdensoitumisesta. Jos pulputusääntä kuuluu,
pidä höyryputkea (2) pystyasennossa, jotta liika
kosteus palaa takaisin vesisäiliöön.
• Lisää tarvittaessa vettä vesisäiliöön (10).
• Kun valmistusprosessi on suoritettu loppuun,
poista vaate vaateripustimesta (14) ja ripusta
höyrytyspää (4) höyrytyspään pidikkeeseen
(5).
• Kytke laite pois päältä kääntämällä on/offkytkintä (1) vastapäivään. On/off-merkkivalo
(1) sammuu. Höyrytyspäästä (4) loppuu
höyryn tuleminen.
• Irrota pistoke verkkovirtalähteestä.
• Anna laitteen jäähtyä täysin.
• Tarkista laite säännöllisesti mahdollisten
vaurioiden varalta.
• Tarkista säännöllisesti nestesäiliö mahdollisten
vuotojen varalta.
• Puhdista laite jokaisen käytön jälkeen:
- Pidä höyryletkua pystysuunnassa niin,
että mahdollinen kondensaatio voi palata
takaisin vesisäiliöön.
- Poista höyryletku.
- Tyhjennä vesisäiliö tyhjentämällä vesi veden
tyhjennysaukon kautta pesualtaaseen.
- Asenna höyryletku.
- Poista kalkki ja muut epäpuhtaudet
höyrytyspäästä kostealla liinalla ja miedolla
puhdistusaineella.
- Puhdista laitteen ulkokuori kostealla ja
pehmeällä pyyhkeellä.
• Säilytä laitetta kuvan mukaisessa (kuva F)
kuivassa paikassa, jossa se ei voi jäätyä ja
jossa se on lasten ulottumattomissa.
Lisävarusteet (kuva A & E)
FI
Tekstiiliharja (kuva E)
Tekstiiliharjalla (15) avataan tekstiilin kudos
höyryn parempaa lävistystä varten.
Kiinnitä huomiota seuraaviin kohtiin ennen
jatkamista:
- Ennen lisävarusteen asentamista kytke laite
pois päältä, irrota pistoke pistorasiasta ja
odota, kunnes laite jäähtyy.
44
Kalkin poistaminen laitteesta (kuva A)
• Käytä laitetta ja sen lisävarusteita ainoastaan
niiden suunniteltuihin käyttötarkoituksiin.
Älä käytä laitetta ja sen lisävarusteita muihin
kuin näissä ohjeissa kuvattuihin tarkoituksiin.
• Älä käytä laitetta, mikäli jokin osa tai lisävaruste
on vaurioitunut tai viallinen. Jos jokin osa
tai lisävaruste on vaurioitunut tai viallinen,
se tulee vaihdattaa laitteen valmistajalla tai
valtuutetussa huoltopalvelussa.
• Valvo aina lapsia varmistaaksesi, etteivät he
leiki laitteella.
• Vaaratilanteita voi syntyä, jos laitetta käyttävät
lapset tai henkilöt, joilla on fyysisiä, aistillisia,
henkisiä tai liikkumisrajoitteita tai joilla ei
ole riittävää tuntemusta tai kokemusta.
Heidän turvallisuudestaan vastaavien
henkilöiden on ohjattava tai valvottava heitä
laiteen käytössä.
• Älä käytä laitetta kylpyammeiden, suihkujen,
pesualtaiden tai muiden vettä sisältävien
astioiden lähellä.
• Älä upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin.
Jos laite upotetaan veteen tai muihin
nesteisiin, älä poista laitetta käsillä. Irrota
pistoke välittömästi verkkovirtalähteestä.
Jos laite upotetaan veteen tai muihin
nesteisiin, älä käytä enää laitetta.
• Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi
kotiympäristössä ja ympäristöissä, kuten
liikkeiden, toimistojen ja muiden
työympäristöjen ruokailutiloissa, maalaistaloissa,
hotelleissa, motelleissa, B&B-majataloissa
sekä muissa majoitusympäristöissä.
Laitteesta on poistettava kalkki säännöllisesti.
Jos laitteesta on poistettava kalkki, käytä sopivaa
kalkinpoistoainetta. Erityinen kalkinpoistoaine
on saatavilla huoltopalvelustamme.
Huom.: Princess ei ota vastuuta
kalkinpoistoaineiden aiheuttamista vahingoista.
Takuu ei kata laitevikoja, jotka aiheutuvat
puutteellisesta kalkin poistamisesta.
Kiinnitä huomiota seuraaviin kohtiin ennen
jatkamista:
- Ennen kalkin poistamista kytke laite aina
pois päältä, irrota pistoke pistorasiasta ja
odota, kunnes laite jäähtyy.
- Älä upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin.
Ota seuraavat seikat huomioon ennen jatkamista:
- Ole varovainen poistaessasi kalkkia laitteesta
niin, ettei kalusteisiin tai vaatteisiin tule
vaurioita.
- Älä käytä sitruunahappoa kalkin poistamiseen.
• Kaada tyhjään vesisäiliöön (10) sopivaa
kalkinpoistoainetta.
• Aseta pistoke verkkovirtalähteeseen.
• Kytke laite päälle kääntämällä on/off-kytkintä
(1) myötäpäivään. On/off-merkkivalo (1)
syttyy. Laite alkaa kuumenemaan.
• Anna laitteen toimia 10 minuutin ajan ilman,
että käyttäisit sitä tekstiileihin.
• Kytke laite pois päältä kääntämällä on/offkytkintä (1) vastapäivään. On/off-merkkivalo
(1) sammuu.
• Irrota pistoke verkkovirtalähteestä.
• Anna laitteen jäähtyä täysin.
• Tyhjennä vesisäiliö (10) tyhjentämällä vesi
veden tyhjennysaukon (12) kautta
pesualtaaseen.
• Huuhtele laite huolellisesti puhtaalla vedellä.
• Kuivaa laite huolellisesti puhtaalla ja kuivalla
pyyhkeellä.
• Tarkista aina ennen käyttöä, että
verkkojännite vastaa laitteen tyyppikilven
merkintöjä.
• Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi
ulkoisella ajastimella tai erillisellä kaukoohjausjärjestelmällä.
• Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan.
Käytä tarvittaessa maadoitettua ja sopivan
halkaisijan omaavaa jatkojohtoa (vähintään
3 x 1 mm2).
• Asenna turvallisuuden lisäämiseksi
vikavirtasuojakytkin (RCD), jonka käyttövirta
ei ylitä arvoa 30 mA.
• Varmista, ettei virtajohdon pistokkeisiin tai
jatkojohtoon pääse vettä.
Turvallisuusohjeet
Yleinen turvallisuus
• Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen
käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevia
käyttökertoja varten.
45
FI
Sähköturvallisuus
• Kelaa virtajohto ja jatkojohto aina kokonaan
auki.
• Varmista, ettei virtajohto roiku työtason
reunaa vasten eikä siihen voi vahingossa
takertua tai kompastua.
• Suojaa virtajohto kuumuudelta, öljyltä ja
teräviltä reunoilta.
• Älä käytä laitetta, mikäli virtajohto tai pistoke
on vaurioitunut tai viallinen. Jos virtajohto
tai pistoke on vaurioitunut tai viallinen,
se tulee vaihdattaa laitteen valmistajalla tai
valtuutetussa huoltopalvelussa.
• Älä vedä virtajohdosta silloin, kun irrotat
pistokkeen verkkovirtalähteestä.
• Irrota pistoke verkkovirtalähteestä, kun laite ei
ole käytössä, ennen kokoamista tai purkamista
sekä ennen puhdistusta ja huoltoa.
• Kytke laite pois päältä ja anna laitteen
jäähtyä ennen kuin jätät sen ilman valvontaa
ja ennen kuin vaihdat, puhdistat tai tarkastat
laitteen osia.
Vastuuvapauslauseke
Ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman erillistä
ilmoitusta.
Tekstiilien höyryttäjän
turvallisuusohjeet
FI
• Älä käytä laitetta ulkoilmassa.
• Älä kuljeta laitetta käytön aikana. Laite on
tarkoitettu käytettäväksi vain paikoillaan.
• Liikuta höyrytyspäätä ainoastaan
pystysuunnassa, aloita tekstiilin yläosasta ja
siirry asteittain alaspäin. Älä liikuta
höyrytyspäätä vaakasuorassa. Älä liikuta
höyrytyspäätä taaksepäin.
• Ripusta laite aina sen höyrytyspäästä. Älä
ripusta laitetta sen höyrytysletkusta.
• Älä kohdista höyrytyspäätä itseesi tai muita
henkilöitä kohti käytön aikana.
• Älä höyrytä tekstiilejä niiden ollessa päälläsi
tai muiden henkilöiden päällä.
• Ole varovainen kuuman höyryn kanssa
palovammojen välttämiseksi.
• Laitteen ulkopinnat voivat kuumua käytön
aikana erittäin kuumiksi. Älä koske laitteen
ulkopintoihin. Kun laitteen ulkopinnat ovat
kuumat, koske ainoastaan kahvoihin.
• Älä koske höyrytyspäähän. Höyrytyspää
kuumenee huomattavasti käytön aikana.
• Varmista, että kätesi ovat kuivat ennen
laitteeseen koskemista.
• Älä vedä höyryletkusta laitteen siirtämiseksi.
Pidä aina teleskooppista vartta paikoilleen
laitteen siirtämisen aikana.
46
47
PT
PT
48
49
PT
Segurança eléctrica
PT
50
Χρήση
51
EL
EL
52
53
EL
EL
54
EL
55
‫‪56‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪57‬‬
‫‪58‬‬
‫‪AR‬‬
‫تهانينا!‬
‫‪AR‬‬
‫‪59‬‬
08/11
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising