Blender - OBH Nordica
Blender
1,4 L
7610_UL_0613.indd 1
Glass jar
Knives in
stainless steel
2013-06-25 09:14:12
3– 7
8–12
13 – 16
Käyttöohjeet – suomi................................sivu
17–21
22–26
2
7610_UL_0613.indd 2
2013-06-25 09:14:12
2013-06-25 09:14:12
4
7610_UL_0613.indd 4
2013-06-25 09:14:12
5
7610_UL_0613.indd 5
2013-06-25 09:14:12
2013-06-25 09:14:12
7
7610_UL_0613.indd 7
2013-06-25 09:14:12
2013-06-25 09:14:12
2013-06-25 09:14:12
10
7610_UL_0613.indd 10
2013-06-25 09:14:12
11
7610_UL_0613.indd 11
2013-06-25 09:14:12
12
7610_UL_0613.indd 12
2013-06-25 09:14:12
2013-06-25 09:14:12
2013-06-25 09:14:12
15
7610_UL_0613.indd 15
2013-06-25 09:14:13
2013-06-25 09:14:13
OBH Nordica -tehosekoitin, lisäosa Zeus-yleiskoneeseen
Turvallisuusohjeet
1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja
säilytä se myöhempää tarvetta varten.
2. Liitä laite ainoastaan 220–240 V:n verkkovirtaan ja käytä
laitetta vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.
3. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina pitäessäsi taukoa
laitteen käytössä, toimintahäiriöiden yhteydessä, käytön
jälkeen, osia kiinnitettäessä ja irrotettaessa sekä ennen
puhdistusta ja hoitoa.
4. Laitetta ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin.
5. Lapset eivät saa käyttää tätä laitetta. Pidä laite ja sen
liitosjohto lasten ulottumattomissa.
6. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta. Valvo,
etteivät lapset leiki laitteella.
7. Laitetta voivat käyttää henkilöt, jotka ovat fyysisesti,
henkisesti tai aisteiltaan rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi
tietoa tai kokemusta laitteen käytöstä, mikäli käyttö
tapahtuu valvotusti tai heitä on opetettu käyttämään laitetta
turvallisella tavalla ja he tiedostavat käyttöön mahdollisesti
liittyvät riskit.
8. Varmista, ettei liitosjohto riipu pöydän reunan yli.
9. Älä koskaan sijoita laitetta keittolevylle tai keittolevyn,
avotulen tai muun lämmönlähteen läheisyyteen.
10. Laitteen käyttöä on aina valvottava.
11. Laitetta tulee käsitellä varoen, sillä terä on erittäin terävä!
Älä koske terään käytön aikana. Varo, etteivät sormet tai
mitkään esineet pääse kosketuksiin terän kanssa!
12. Laitetta saa käyttää yhtäjaksoisesti ilman taukoa enintään
2 minuutin ajan. Pidä vähintään 5 minuutin tauko jokaisen
käyttökerran välillä.
13. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että laite, liitosjohto
ja pistotulppa eivät ole vaurioituneet. Mikäli liitosjohto
on vaurioitunut, se on vaihdettava vaaratilanteiden
välttämiseksi. Vaihdon saa suorittaa ainoastaan valmistaja,
valtuutettu huoltoliike tai muu pätevä henkilö.
17
7610_UL_0613.indd 17
2013-06-25 09:14:13
14. Pistorasiaan on suositeltavaa asentaa lisäsuojaksi
vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään
30 mA. Ota tarvittaessa yhteys valtuutettuun
sähköasennusliikkeeseen.
15. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
16. Jos laitetta käytetään muuhun kuin sen alkuperäiseen
käyttötarkoitukseen tai käyttöohjeen vastaisesti, käyttäjä
kantaa täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin
takuu ei kata laitteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti
aiheutuneita vaurioita.
Suosittelemme tutustumista kotisivuihimme www.obhnordica.fi, joilta saat hyviä
vinkkejä ja tuotteitamme koskevia lisätietoja.
Ennen käyttöä
Tehosekoitinosa on tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan OBH Nordica Zeusyleiskoneen kanssa. Lisätietoja varsinaisen yleiskoneen käytöstä saa laitteen
käyttöohjeesta.
Pese tehosekoittimen kaikki osat lämpimällä astianpesuvedellä kohdassa
Puhdistus ja hoito annettujen ohjeiden mukaan. Huomaa, että lasikulhon pohjalla
oleva terä on erittäin terävä, ja sitä tulee käsitellä hyvin varovasti.
Tehosekoittimen käyttö
Tehosekoitinta voi käyttää sekoittamiseen, hienontamiseen, soseuttamiseen ja
esimerkiksi pirtelöiden, lastenruoan, keittojen ja kastikkeiden valmistamiseen
sekä jääpalojen murskaamiseen.
Aseta yleiskone tasaiselle ja tukevalle alustalle. Aseta nopeudenvalitsin
0-asentoon ja varmista, että yleiskoneen pistotulppa on irrotettu pistorasiasta,
kun tehosekoitin asennetaan paikoilleen.
Nosta kiinnitysvarren päällä oleva kansi pois paikoiltaan. Aseta sen jälkeen
tehosekoitin oikeanpuoleiseen kiinnitysaukkoon ja kierrä sitä vastapäivään,
kunnes se lukittuu paikoilleen. Tehosekoitin on nyt käyttövalmis.
Tarkista, että kulho on oikein paikallaan. Muussa tapauksessa tehosekoitin ei
käynnisty.
Jotta kulho ei tule liian täyteen, ainesten määrä saa olla enintään noin 1 litra.
Tarkista määrä lasikulhon mitta-asteikosta. Kiinnitä kansi ja kannen tulppa
18
7610_UL_0613.indd 18
2013-06-25 09:14:13
kulhoon ennen tehosekoittimen käynnistystä. Liitä pistotulppa pistorasiaan
ja kierrä nopeudenvalitsin haluamaasi nopeuteen muutamaksi sekunniksi. On
suositeltavaa aloittaa alhaisella nopeudella ja lisätä nopeutta vähitellen. Kierrä
nopeudenvalitsin sen jälkeen takaisin 0-asentoon ja tarkista ainesten koostumus.
Tehosekoitinta saa käyttää yhtäjaksoisesti enintään 2 minuutin ajan. Pidä sen
jälkeen vähintään 5 minuutin tauko.
Ylikuumenemissuoja
Yleiskoneessa oleva termostaatti takaa laitteen pitkän käyttöiän. Jos moottori
ylikuumenee, termostaatti katkaisee laitteesta virran. Mikäli näin tapahtuu,
sammuta laite ja irrota pistotulppa pistorasiasta. Odota noin 30 minuuttia ennen
laitteen käynnistämistä uudelleen.
Lämpimien nesteiden käsittelyn yhteydessä huomioitavia seikkoja
Lasikulho kestää lämpimiä aineksia kuten lämpimiä nesteitä tai keittoja. Kun
suljettuun astiaan, esimerkiksi tehosekoittimen kannelliseen kulhoon, kaadetaan
lämmintä nestettä, astiaan muodostuu automaattisesti suuri paine. Tällöin kansi
voi käytön aikana ponnahtaa pois paikaltaan niin, että lämmin neste pääsee
roiskumaan astiasta. Tällaisen tilanteen syntyminen estetään seuraavalla tavalla:
1. Tehosekoittimeen kaadettavan nesteen lämpötila ei saa olla yli 50 °C.
2. Täytä kulho halutuilla aineksilla (kuten vihanneksilla ja juureksilla) enintään
puolilleen.
3. Käynnistä tehosekoitin 1- tai 2-asennolla (ei pitoasennolla) ja kaada sen
jälkeen neste (kuuma lihaliemi, kerma tai vastaava) kulhoon hitaasti kannessa
olevan aukon läpi. Älä sammuta tehosekoitinta kesken kaiken. Jos tehosekoitin
sammutetaan, kun kulhossa on lämmintä nestettä, ja käynnistetään sitten
uudelleen, kulhoon muodostuu moottorin korkean kierrosluvun takia painetta.
Kansi voi tällöin ponnahtaa pois paikaltaan.
Jos tehosekoitin on kuitenkin sammutettu ja joudutaan käynnistämään uudelleen,
kun siinä on lämmintä nestettä, paina kantta pyyheliinalla, uunikintaalla tai
vastaavalla ja varo samalla, ettei lämmin neste pääse roiskumaan.
Lämmintä nestettä ei saa koskaan sekoittaa yksinään tehosekoittimessa, koska
paine nousee kulhossa tuolloin liian suureksi.
Tärkeää! Emme suosittele pelkkien pakastettujen marjojen tai hedelmien
sekoittamista laitteella, koska ne jäätyvät helposti yhteen ja estävät tällöin terien
toiminnan. Lisää kulhoon aina nestettä ennen laitteen käynnistämistä.
19
7610_UL_0613.indd 19
2013-06-25 09:14:13
Voit lisätä kulhoon aineksia tai nestettä käytön aikana, mutta tehosekoitin on
tällöin sammutettava ennen kannen tai kannen tulpan irrottamista. Varmista
myös, että lisättävät ainekset eivät ole koostumukseltaan niin paksuja tai raskaita,
ettei moottori jaksa työstää niitä. Voit tarvittaessa lisätä kannen aukon kautta
hieman nestettä, jos sekoitustulos vaikuttaa liian paksulta. Voit myös sammuttaa
tehosekoittimen ja kaapia seosta alaspäin kumilastalla.
HUOM! Huomaa, ettei tehosekoitinta saa käynnistää, jos kulhossa on ainoastaan
kuivia aineksia, esimerkiksi pähkinöitä. Muussa tapauksessa tehosekoitin
saattaa mennä rikki. Lisää aina kulhoon hieman nestettä ennen tehosekoittimen
käynnistämistä.
MUISTA, ETTÄ KULHON KANNEN ON AINA OLTAVA PAIKOILLAAN ENNEN
LAITTEEN KÄYNNISTÄMISTÄ. MYÖS KANNEN TULPPA ON SUOSITELTAVAA
ASETTAA TAKAISIN PAIKALLEEN ENNEN TEHOSEKOITTIMEN KÄYNNISTÄMISTÄ
UUDELLEEN!
Tärkeää!
Pese kulho jäisten marjojen tai jääpalojen sekoittamisen jälkeen haalealla vedellä,
koska ainekset ovat jäähdyttäneet kulhon. Tällöin liian lämmin vesi saattaa
muodostaa jännitettä lasikulhoon ja rikkoa sen.
Puhdistus ja hoito
Irrota lasikulho kiinnitysaukosta kiertämällä sitä myötäpäivään. Irrotettavat osat
eli lasikulho, kansi ja tulppa voidaan pestä astianpesukoneessa. Kuivaa kaikki osat
huolellisesti ennen niiden siirtämistä säilytykseen. Älä käytä kemiallisia tai muita
naarmuttavia puhdistusaineita. Poista mahdolliset itsepintaiset tahrat liottamalla
ja hankaamalla niitä sen jälkeen miedolla pesuaineella ja pehmeällä liinalla.
Puhdista moottoriosa pyyhkimällä sitä nihkeällä liinalla. Anna moottoriosan
kuivua täysin, ennen kuin käytät laitetta uudelleen tai siirrät sen säilytykseen.
Irrota teräosa lasikulhosta ja puhdista se seuraavien ohjeiden mukaan: Käännä
lasikulho ylösalaisin ja irrota kulhon pohjassa oleva kiristysrengas kiertämällä sitä
vastapäivään. Huomaa, että terät ovat hyvin teräviä. Teräosa kestää konepesun.
Pyyhi kaikki osat kuiviksi puhdistuksen jälkeen.
Kokoa tehosekoitin puhdistuksen jälkeen kääntämällä lasikulho ensin ylösalaisin ja
kiertämällä teräosa lasikulhon pohjaan. Varmista, että se on kunnolla paikallaan.
Tärkeää! Pese kulho jääpalojen sekoittamisen jälkeen haalealla vedellä, koska ne
jäähdyttävät lasikulhon. Tällöin liian lämmin vesi saattaa muodostaa jännitettä
lasikulhoon ja rikkoa sen.
20
7610_UL_0613.indd 20
2013-06-25 09:14:13
TÄRKEÄÄ: MOOTTORIOSAA EI SAA KOSKAAN UPOTTAA VETEEN TAI MUIHIN
NESTEISIIN.
Takuu
Tuotteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu.
Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen. Toimita laite
tällöin liikkeeseen, josta se on ostettu.
OBH Nordica Finland Oy
Äyritie 12 C
01510 Vantaa
Puh. (09) 894 6150
www.obhnordica.fi
Oikeus muutoksiin pidätetään.
21
7610_UL_0613.indd 21
2013-06-25 09:14:13
22
7610_UL_0613.indd 22
2013-06-25 09:14:13
23
2013-06-25 09:14:13
2013-06-25 09:14:13
2013-06-25 09:14:13
26
7610_UL_0613.indd 26
2013-06-25 09:14:13
27
7610_UL_0613.indd 27
2013-06-25 09:14:13
Blender
7610_UL_0613.indd 28
2013-06-25 09:14:15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising

Languages

Only pages of the document in Finnish were displayed