HP h5400 Pikaopas

HP h5400 Pikaopas
Getting Started ............................ 3
Sådan kommer du i gang ........ 23
Aan de slag ............................... 43
Komme i gang ........................... 63
Aloitusopas ................................ 83
Komma igång .......................... 103
Ä
Getting Started
3
Getting Started
2
Slim Removable Battery
3
4
5
Extra Stylus
6
AC Adapter
7
4
Getting Started
Getting Started
(Continued)
8
9
*The
Getting Started
5
Getting Started
Front Panel
Front Panel Components
1
2
3
4
5
6
*Inbox
7
*iTask
8
9
6
Getting Started
Getting Started
Front Panel Components (Continued)
:
;
*
<
*
=
>
?
@
A
*These
Getting Started
7
Getting Started
Top Panel
Top Panel Components
8
1
2
3
4
Getting Started
Getting Started
Bottom Panel
Bottom Panel Components
1
2
3
Reset Button: Resets your iPAQ Pocket PC
4
5
9
Getting Started
Back Panel
Back Panel Components
1
2
3
10
Getting Started
Getting Started
2
Getting Started
11
Getting Started
12
Getting Started
Getting Started
❏
❏
❏
Getting Started
13
Getting Started
14
Getting Started
Getting Started
Getting Started
15
Getting Started
16
Getting Started
Getting Started
Getting Started
17
Getting Started
18
Fingerprint Reader
iPAQ Backup
Universal Remote Control
iPAQ File Store
iTask Manager
Getting Started
Getting Started
Getting Started
19
Getting Started
20
Getting Started
Sådan kommer du i gang
hp iPAQ Pocket PC h5400-serien
Dokumentets bestillingsnr.: 281982-021
Ä
Sådan kommer du i gang
23
2
3
4
5
Ekstra pen
6
7
24
Sådan kommer du i gang
(Forts.)
8
9
Cd'en HP iPAQ Pocket PC Companion, som indeholder:
• Microsoft® Outlook® 2000-software
• Microsoft® ActiveSync®-software
• Bonussoftware og programmer
• HP dokumentation, inklusive brugervejledningen HP iPAQ
Pocket PC Reference Guide og eBook
25
Frontpanel
Frontpanelets komponenter
1
2
3
4
5
6
*
7
8
26
Sådan kommer du i gang
:
;
*
<
=
>
Lysføler: Justerer automatisk baggrundslyset, når dette er valgt
?
@
A
*Disse
Sådan kommer du i gang
27
Sådan kommer du i gang
Toppanel
2
3
4
28
Sådan kommer du i gang
Sådan kommer du i gang
Bundpanel
2
3
4
5
29
Sådan kommer du i gang
Bagpanel
2
3
30
Sådan kommer du i gang
Sådan kommer du i gang
2
Sådan kommer du i gang
31
Sådan kommer du i gang
32
Sådan kommer du i gang
❏
❏
❏
Vælge tidszone
Sådan kommer du i gang
33
Sådan kommer du i gang
34
Sådan kommer du i gang
Sådan kommer du i gang
35
Sådan kommer du i gang
36
Sådan kommer du i gang
37
Sådan kommer du i gang
38
Programmer på din
HP iPAQ Pocket PC
iPAQ Backup
iPAQ File Store
Sådan kommer du i gang
Sådan kommer du i gang
Registrér online på adressen:
http://www.hp.com/go/ipaqreg
39
Sådan kommer du i gang
Online ActiveSync på computeren. Få
vist online Help ved at åbne Microsoft
ActiveSync på computeren og derefter
vælge Help, Microsoft ActiveSync
Help.
ReadMe-filerne, som findes i mappen
Microsoft ActiveSync på cd'en
HP iPAQ Pocket PC Companion.
Support vedrørende din
HP iPAQ Pocket PC
40
Sådan kommer du i gang
hp iPAQ Pocket PC h5400 Series
Artikelnummer: 281982-021
© 2002 Hewlett-Packard Company
Microsoft, Windows, Outlook, ActiveSync, en het Windows logo zijn
handelsmerken van Microsoft Corporation.
Ä
Aan de slag
hp iPAQ Pocket PC h5400 Series
Eerste editie: november 2002
Artikelnummer: 281982-021
Aan de slag
43
Aan de slag
2
Platte, verwisselbare accu
3
Etui
4
Universeel docking station* voor USB-aansluiting
(Universal Serial Bus) of seriële aansluiting
5
6
Netvoedingsadapter
7
Oplaadadapter (bevestigd aan de netvoedingsadapter)
(Zie volgende pagina)
44
Aan de slag
(vervolg)
8
Handleiding Aan de slag
9
*Het
Aan de slag
45
Aan de slag
Voorkant
Luidspreker: waarschuwingssignalen, spraak, muziek
2
3
4
5
Kleurenscherm: Kleurenscherm met hoog contrast
6
*Knop
7
*Knop
46
Aan de slag
9
Vingerafdruklezer: Biometrische beveiliging
:
;
*Knop
<
*Knop
=
>
?
@
A
*Deze
Aan de slag
47
Aan de slag
Bovenkant
2
3
4
SDIO-uitbreidingsslot (Secure Digital I/O): Hierop kunt u
SD-opslagkaarten en -uitbreidingskaarten (Secure Digital) aansluiten.
48
Aan de slag
Aan de slag
Onderkant
2
3
4
5
Aan de slag
49
Aan de slag
Achterkant
Platte, verwisselbare accu: Verwisselbare/oplaadbare accu
2
3
50
Universeel docking station
2
51
Aan de slag
52
Aan de slag
Aan de slag
Aan de slag
53
Aan de slag
54
Aan de slag
Aan de slag
Aan de slag
55
Aan de slag
56
Aan de slag
57
Aan de slag
58
Bron
Programma's op de HP
iPAQ Pocket PC
De HP iPAQ Pocket PC Gebruikershandleiding
Vingerafdruklezer
Hoofdstuk 5 van de HP iPAQ Pocket PC
- Gebruikershandleiding op cd
iPAQ Backup
Hoofdstuk 2 van de HP iPAQ Pocket PC
- Gebruikershandleiding op cd
Hoofdstuk 10 van de HP iPAQ
Pocket PC - Gebruikershandleiding
op cd
iPAQ File Store
Hoofdstuk 2 van de HP iPAQ Pocket PC
- Gebruikershandleiding op cd
iTask Manager
Hoofdstuk 2 van de HP iPAQ Pocket PC
- Gebruikershandleiding op cd
Aanvullende programma's
die op de HP iPAQ
Pocket PC kunnen worden
geïnstalleerd
Aan de slag
Aan de slag
Bron
Informatie over garantie
en service
Aan de slag
59
Aan de slag
Bron
Veiligheidsinformatie
Aan de slag
hp iPAQ Pocket PC h5400
Dokumentdelenummer: 281982-021
Ä
Komme i gang
Gratulerer med din nye HP iPAQ Pocket PC. Dette Komme i
gang-heftet beskriver hvordan du setter opp Pocket PC-en og
hvordan maskinen fungerer.
63
2
3
4
5
6
Strømadapter
7
64
9
HP iPAQ Pocket PC Companion CD, som inneholder:
• Programvaren Microsoft® Outlook® 2000
• Programvaren Microsoft® ActiveSync®
• Tilleggsprogramvare
• HP-dokumentasjon inkludert HP iPAQ Pocket PC
Reference Guide (Referansehåndbok) og eBook
til modell.
65
2
3
4
5
6
7
8
9
66
;
<
=
>
?
@
A
*Disse
67
Oversiden
2
3
4
68
2
3
4
5
69
Baksiden
Tynt avtakbart batteri: Avtakbart/oppladbart batteri
2
3
70
2
71
72
❏
❏
❏
73
74
75
76
77
78
Finner du her...
Kapittel 5: HP iPAQ Pocket PC
Reference Guide på CD
iPAQ Backup
(sikkerhetskopiering)
Kapittel 2: HP iPAQ Pocket PC
Reference Guide på CD
Kapittel 10: HP iPAQ Pocket PC
Reference Guide på CD
Kapittel 2: HP iPAQ Pocket PC
Reference Guide på CD
Kapittel 2: HP iPAQ Pocket PC
Reference Guide på CD
Finner du her...
Programmene som allerede
er installert på HP iPAQ
Pocket PC-en
Registrer maskinen online på:
http://www.hp.com/go/ipaqreg
Garantibestemmelsene (Worldwide
Limited Warranty Statement) i esken.
79
Finner du her...
80
aloitusopas
hp iPAQ Pocket PC h5400 -sarja
Oppaan osanumero: 281982-021
Marraskuu 2002
Ä
VAROITUS: Tällä tavalla erotettu teksti ilmaisee sitä, että ohjeiden
noudattamatta jättäminen saattaa vahingoittaa laitteistoa tai johtaa
tietojen menetykseen.
aloitusopas
hp iPAQ Pocket PC h5400 -sarja
Ensimmäinen painos, Marraskuu 2002
Oppaan osanumero: 281982-021
Aloitusopas
Kiitos HP iPAQ Pocket PC -laitteen hankinnasta. Tässä
Aloitusoppaassa neuvotaan, miten asetat Pocket PC -laitteesi
käyttökuntoon ja miten käytät sitä.
Aloitusopas
83
Aloitusopas
Pakkauksen sisältö
Jos pakkaus ei sisällä jotakin sinne kuuluvaa osaa, ota yhteyttä
asiakastukeen, jonka puhelinnumeron löydät Worldwide
Telephone Numbers (Puhelinnumerot eri maissa) -oppaasta.
Pakkauksen tulee sisältää seuraavat osat:
1
2
Ohut irrotettava akku
3
Suojakotelo
4
Yleisteline (Universal Cradle) * joko USB- tai sarjaporttiyhteyttä
varten
5
Toinen kosketuskynä
6
Verkkovirtalaite
7
Lataussovitin (yhdistetty johdolla verkkovirtalaitteeseen)
(Jatkuu)
84
Aloitusopas
Aloitusopas
(Jatkoa)
8
Aloitusopas
9
HP iPAQ Pocket PC Companion -CD-levy, joka sisältää
• Microsoft® Outlook® 2000 -ohjelmiston
• Microsoft® ActiveSync® -ohjelmiston
• Lisäohjelmia ja -sovelluksia
• HP-oppaat HP iPAQ Pocket PC Reference Guide (käyttöopas)
ja eBook CD-levyllä.
* Yleistelineen
ulkoasu voi vaihdella hieman varsinaisen hankitun
laitteen mallin mukaan.
Aloitusopas
85
Aloitusopas
Etupaneeli
Etupaneelin osat
1
Kaiutin: kaiuttimesta kuuluvat hälytykset, äänet ja musiikki.
2
Virran merkkivalo:
vilkkuu keltaisena = akun lataus käynnissä.
palaa jatkuvasti keltaisena = akun lataus valmis.
vilkkuu vihreänä = hälytys, kalenteri, tapahtuma.
3
Kynä: avataan ja lukitaan painamalla.
4
Virtakytkin: käynnistää tai sammuttaa laitteen.
5
Värinäyttö: suurikontrastinen värinäyttö
6
*Saapuneiden viestien painike: avaa saapuneiden viestien kansion
sähköpostin vastaanottoa ja lähetystä varten.
7
*iTask-painike: avaa ja sulkee sovelluksia, vaihtaa niiden välillä,
käynnistää apuohjelmia ja vaihtaa asetuksia.
8
5-suuntainen siirtymispainike: kohde etsitään vierittämällä luetteloa
ja valitaan se painamalla (peliohjaimen tapaan).
9
Sormenjälkitunnistin: biometrinen laite, joka parantaa tietosuojaa.
(Jatkuu)
86
Aloitusopas
Aloitusopas
Etupaneelin osat (Jatkuu)
:
Mikrofoni: tallentaa puhetta tai muuta ääntä.
;
*Kalenteripainike: tapaamisten ajoittamista, muistutusten asettamista
tai kalenterin sisällön selaamista varten.
<
*Yhteystietopainike: näyttää luettelon valitsemasi luokan sisältämistä
yhteystiedoista.
=
Äänenvoimakkuus: äänenvoimakkuuden lisäys, vähennys tai äänen
mykistys sekä tallennus
>
Valotunnistin: säätää valittuna taustavalon automaattisesti.
?
Aktiivisen Bluetooth-yhteyden merkkivalo: vilkkuu sinisenä,
kun Bluetooth-yhteys on käytössä.
@
Langattoman lähiverkon osoitin:
vilkkuu vihreänä = langaton yhteys muodostettu.
vilkkuu keltaisena = ei langatonta yhteyttä.
A
Antenni: lähettää ja vastaanottaa signaaleja.
* Nämä
painikkeet voidaan ohjelmoida, mutta käynnistyksen yhteydessä niille
asetetaan oletustoiminnot.
Aloitusopas
87
Aloitusopas
Yläpaneeli
Päällä olevat osat
1
Antenni: lähettää ja vastaanottaa signaaleja.
2
Kynä: avataan ja lukitaan painamalla.
3
Yleismallinen/infrapunakauko-ohjain: lähettää tietoa
infrapunalaitteille ja vastaanottaa sitä.
4
Secure Digital I/O (SDIO) -laajennuspaikka: tukee Secure Digital
(SD) -tallennus- ja laajennuskortteja.
88
Aloitusopas
Aloitusopas
Alapaneeli
Pohjassa olevat osat
1
3,5 mm:n stereo-, mikrofoni- ja kuulokeliitäntä:
liittää kuulokkeet, mikrofonikuulokkeet tai mikrofonin.
2
Lataus- ja tietoliikenneportti: liittää laitteen yleistelineeseen,
synkronointikaapeliin tai lataussovittimeen.
3
Palautuspainike: palauttaa iPAQ Pocket PC:n asetukset.
4
Laajennusyksikön liitin: liittää lisävarusteena saatavan
laajennusyksikön.
5
Mikrofoni: tallentaa puhetta tai muuta ääntä.
Aloitusopas
89
Aloitusopas
Takapaneeli
Takana olevat osat
1
Ohut irrotettava akku: irrotettava ja ladattava akku.
2
Akkusalpa: liu'uta ylöspäin, jolloin akku irtoaa.
3
Tuotetarra: tarraa tarvitaan huolto- ja tuotekysymyksissä.
90
Aloitusopas
Aloitusopas
Yleisteline
Yleistelineen osat
1
Tasapainottajat: tasapainottavat (1) iPAQ Pocket PC -laitteen,
kun se on kytketty telineeseen ilman laajennusyksikköä.
2
Vapautuspainike: vapauttaa (2) tasapainottajat lukitusasennostaan.
Aloitusopas
91
Aloitusopas
Rekisteröi hp iPAQ Pocket PC
Saat viimeisimmät iPAQ Pocket PC -tietokonettasi koskevat tiedot
ja erikoistarjouksia iPAQ Pocket PC -lisävarusteista
rekisteröitymällä osoitteessa
http://www.hp.com/go/ipaqreg.
hp iPAQ Pocket PC -tietokoneen
käytön aloittaminen
Toimi seuraavasti, kun alat käyttää HP iPAQ Pocket PC
-laitettasi:
1. Etsi irrotettava akku.
2. Aseta akun pohjassa olevat kiinnikkeet 1 iPAQ Pocket PC
-laitteen akkupaikan vastaaviin kohtiin.
3. Paina akkua 2 ylöspäin ja napsauta se paikalleen.
4. Irrota kynä (paina sitä alaspäin) iPAQ Pocket PC -laitteen
yläosassa olevasta paikasta.
92
Aloitusopas
Aloitusopas
5. Etsi Pocket PC -laitteen alapaneelissa oleva käynnistysreikä.
Aseta kynä reikään ja käynnistä laite uudelleen normaalisti
painamalla reikää kynällä. iPAQ Pocket PC käynnistyy
automaattisesti.
6. Toimi aloitusikkunan vaiheiden mukaan, kun
❏
kohdistat näytön
❏
opettelet käyttämään kynää
❏
tutustut ponnahdusvalikoihin
❏
valitset aikavyöhykkeesi.
7. Avaa Today (tänään) -ikkuna koskettamalla näyttöä mihin
tahansa kohtaan.
Näet Today (tänään)-ikkunan, kun käynnistät iPAQ Pocket PC
✎ -tietokoneesi
ensimmäistä kertaa tai kun et ole käyttänyt sitä
neljään tuntiin.
8. Mukauta iPAQ Pocket PC -laitteesi asetukset.
Anna omistajan tiedot
koskettamalla
Aloitusopas
93
Aloitusopas
Kumppanuuden muodostaminen
pöytätietokoneen kanssa
Microsoft ActiveSync -toiminnolla voit synkronoida
henkilökohtaisen tietokoneesi ja iPAQ Pocket PC -laitteesi tiedot.
Synkronointi vertaa Pocket PC -laitteen ja pöytätietokoneesi
tietoja ja päivittää molemmat tietokoneet uusimmilla tiedoilla.
Voit synkronoida yhteystietosi, kalenterisi, tehtäväsi ja
muistiinpanosi (Contacts, Calendar, Tasks, Notes). Tämä vaatii
Microsoft Outlook -ohjelman. Voit lisäksi synkronoida muita
kohteita, kuten tiedostoja, Internet-sivuja tms., ilman Microsoft
Outlook -ohjelmaa. Ensimmäinen synkronointi tehdään
automaattisesti, kun olet lopettanut ohjatun
ActiveSync-asennuksen.
Asenna ActiveSync seuraavasti:
1. Aseta HP iPAQ Pocket PC Companion -CD-levy tietokoneesi
CD-ROM-asemaan.
2. Valitse Start Here (aloita tästä).
3. Asenna tarvittaessa Microsoft Outlook.
4. Valitse Install ActiveSync (asenna ActiveSync). Tällä
CD-levyllä oleva versio on vähimmäisvaatimus.
saat kehotuksen ladata tiedosto, valitse Suorita ohjelma sen
✎ Kun
nykyisestä sijainnista.
94
Aloitusopas
Aloitusopas
5. Toimi HP iPAQ Pocket PC Companion -CD-levyn ohjeiden
mukaan, kunnes näet esimerkin mukaisen ikkunan. Jatka
sitten kohdasta 6 (alla).
6. Liitä verkkovirtalaite sähköpistokkeeseen.
Liitä verkkovirtalaite yleistelineeseen.
Aloitusopas
95
Aloitusopas
7. Ellet ole jo tehnyt niin, liitä joko yleistelineen (a) sarja- tai (b)
USB-liitin (EI MOLEMPIA) tietokoneesi takana tai edessä
olevaan vastaavaan porttiin.
sarja- tai USB-liitintä. Älä käytä molempia liittimiä
✎ Käytä
samaan aikaan.
on nopeampi. Microsoft Windows NT -käyttäjien
✎ USB-yhteys
on käytettävä sarjaliitäntää.
96
Aloitusopas
Aloitusopas
8. Liu'uta iPAQ Pocket PC -laitteen pohjaa yleistelineeseen,
kunnes liitin on täysin paikallaan.
✎ ActiveSync tunnistaa automaattisesti Pocket PC -yhteyden.
9. Perusta kumppanuus seuraamalla ActiveSync-ohjeita.
10. Tutustu tarkemmin iPAQ Pocket PC -tietokoneeseesi.
Aloitusopas
97
Aloitusopas
Lisätietoja tuotteesta
98
Aihe
Tietolähde
HP iPAQ Pocket PC -laitteen
ohjelmat
CD-levyn HP iPAQ Pocket PC Reference
Guide (käyttöopas) ja eBook. Kun
haluat ohjeita, kosketa
ja sitten
Help (ohje).
Nämä tiedot ovat HP iPAQ Pocket PC
-laitteessa eBook-muodossa.
Wireless LAN
(langaton lähiverkko)
Pakkauksen mukana tuleva Wireless
LAN Special Features Guide
(erikoistoiminto-opas) ja luku 3:
CD-levyllä oleva HP iPAQ Pocket PC
Reference Guide (käyttöopas)
Pakkauksen mukana tuleva Bluetooth
Special Features Guide
(erikoistoiminto-opas) ja luku 4:
CD-levyllä oleva HP iPAQ Pocket PC
Reference Guide (käyttöopas)
Sormenjälkitunnistin
Luku 5: CD-levyllä oleva HP iPAQ
Pocket PC Reference Guide (käyttöopas)
iPAQ Backup
Luku 2: CD-levyllä oleva HP iPAQ
Pocket PC Reference Guide (käyttöopas)
Yleismallinen kauko-ohjain
Luku 10: CD-levyllä oleva HP iPAQ
Pocket PC Reference Guide (käyttöopas)
iPAQ File Store
Luku 2: CD-levyllä oleva HP iPAQ
Pocket PC Reference Guide (käyttöopas)
iTask Manager
Luku 2: CD-levyllä oleva HP iPAQ
Pocket PC Reference Guide (käyttöopas)
Lisäohjelmat, jotka
voidaan asentaa HP iPAQ
Pocket PC -tietokoneeseen
Aloitusopas
Aloitusopas
Aihe
Tietolähde
Tietoja HP iPAQ Pocket PC
-laitteen asetuksista
HP iPAQ Pocket PC -laitteen mukana
tuleva Accessories Information
(lisävarustetietoja) -opas tai
http://www.hp.com/products
/pocketpc/options
Tietoja HP iPAQ Pocket PC
-laitteesta
Ajantasaista tietoa Microsoft
Pocket PC 2002 -ohjelmista
HP iPAQ Pocket PC
-tietokoneessa valmiina
olevat ohjelmat
HP iPAQ Pocket PC Companion -CD-levy
ja HP iPAQ Pocket PC -laitteen Help
(ohje). Kosketa Start (aloita) -Help
(ohje).
HP iPAQ Pocket PC -laitteen
liittäminen tietokoneeseen
Tämä Aloitusopas,
hp iPAQ Pocket PC Reference Guide
(käyttöopas)
tai HP iPAQ Pocket PC Companion
CD-levyn ActiveSync Help (ohje).
Rekisteröi HP iPAQ Pocket
PC -laitteesi, niin saat
viimeisimmät laitettasi
koskevat tiedot ja
erikoistarjouksia iPAQ
Pocket PC -lisävarusteista
ja ohjelmista.
Rekisteröidy verkossa osoitteessa
http://www.hp.com/go/ipaqreg
Takuu- ja huoltotietoja
Pakkauksen mukana tuleva Worldwide
Limited Warranty Statement
(maailmanlaajuisen rajoitetun takuun
ilmoitus)
Aloitusopas
99
Aloitusopas
Vianmääritys- ja tukitietoja
Aihe
Tietolähde
Liittäminen toiseen
tietokoneeseen
ja laitteiden synkronoiminen
Pöytätietokoneen ActiveSync-ohje. Näytä
Help (ohje) käynnistämällä ActiveSync,
valitsemalla Help (ohje) - Microsoft
ActiveSync Help.
ActiveSync-yhteyksien
vianmääritystietoja
Tietokoneen ActiveSyncvianmääritysohjelma. Vaatii ohjelmiston
asentamisen pöytätietokoneeseen. Valitse
Help (ohje) - Troubleshooter
(vianmääritys).
Tiedostojen vaihtaminen
HP iPAQ Pocket PC -laitteen
synkronoinnin jälkeen
Tietokoneen online-ActiveSync-ohje. Näet
online-ohjeen avaamalla tietokoneesi
Microsoft ActiveSync -ohjelman ja
valitsemalla Help - Microsoft
ActiveSync Help.
Viime hetken päivitykset
ja tarkat tekniset tiedot
Read Me -tiedostot, jotka ovat Microsoft
ActiveSync -kansiossa HP iPAQ Pocket PC
Companion -CD-levyllä.
HP iPAQ Pocket PC -laitteen
tuki
Tietoja turvallisuudesta
Pakkauksen sisältämät tärkeät
turvallisuustiedot.
Ajantasaista tietoa
Windowsia käyttävistä
laitteista
laite on B-luokan digitaalilaite, ja se vastaa FCC:n
✎ Tämä
sääntöjen 15. osassa määritettyjä digitaalisten laitteiden
vaatimuksia. Katso tietoja B-luokan digitaalilaitteista
dokumentaatio-CD-levyltä.
100
Aloitusopas
© 2002 Hewlett-Packard Company
Microsoft, Windows, Outlook, ActiveSync och Windows-logotypen är
varumärken som tillhör Microsoft Corporation.
Ä
103
2
3
4
5
Extra pekdon
6
7
104
Handboken Komma igång
9
CD:n HP iPAQ Pocket PC Companion som innehåller:
• Microsoft® Outlook® 2000-programvara
• Microsoft® ActiveSync®-programvara
• Bonusprogramvara och applikationer
• HP-dokumentation inklusive HP iPAQ Pocket PC Reference
Guide och eBook på CD:n
*Det
105
Framsidan
Komponenter på framsidan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
106
;
<
=
>
?
@
A
*Dessa
107
Ovansidan
Komponenter på ovansidan
1
2
3
4
108
Undersidan
2
3
4
5
109
Baksidan
2
3
110
2
111
112
❏
❏
❏
Välja tidszon
113
114
115
116
117
118
Denna information presenteras i
eBook-format på HP iPAQ Pocket PC.
iPAQ Backup
Kapitel 2: HP iPAQ Pocket PC
Reference Guide på CD
iPAQ File Store
iTask Manager
Information om HP iPAQ
Pocket PC-alternativen
Broschyren Accessories Information
(Tillbehörsinformation) som levereras
med HP iPAQ Pocket PC eller finns
på http://www.hp.com/products
/pocketpc/options
Handboken Komma igång,
HP iPAQ Pocket PC Reference Guide,
eller ActiveSync Help på CD:n HP iPAQ
Pocket PC Companion.
Garanti- och
serviceinformation
119
Felsöknings- och supportinformation
Information om...
Read Me-filerna i mappen Microsoft
ActiveSync på CD:n HP iPAQ Pocket PC
Companion.
Senaste information om
Windows-drivna enheter
120
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Finnish were displayed