Sndwich Toster
Brugsanvisning
DANSK
ITALIANO
gebruiksaanwijzing
NEDERLANDS
Bruksanvisning
PORTUGUÊS
Käyttöohje
SUOMI
ƩnjǃLJƻLJƽNJNjƻLJƨLJƶǃNJLjDŽnjƹNjƹǏǁǁ
Please read these instructions carefully before using.
Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig vor der Benutzung.
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser.
3
4
7
8
11
2
1
5
6
9b
9a
10
TOSTI-IJZER|
Lijst van onderdelen
1
Sluiting
2
Temperatuurregeling
3 H – Het apparaat warmt op (groen)
4 I – Het apparaat staat aan (groen)
5
Handgreep
6 Deksel
7
Pootjes
8 Netsnoer
9a Roosteroppervlak met
anti-aanbaklaag
9b Roosteroppervlak met
anti-aanbaklaag
10 Scharnieren
11 Opbergruimte voor snoer
SMÖRGÅSGRILL
List over delar
1
Lås
2
Temperaturreglage
3 H – Apparaten värmer upp (grön)
4 I – Apparaten är igång (röd)
5
Handtag
6 Lock
7
Fötter
8 Strömsladd
9a Grill med teflonyta
9b Grill med teflonyta
10 Gångjärn
11 Sladdförvaring
SANDWICHEIRA
Lista de Componentes
1
Fecho
2
Controlo da temperatura
3 H – O equipamento está
a aquecer (verde)
4 I – O equipamento está ligado
(vermelho)
5
Pega
6 Tampa
7
Base
8 Cabo elétrico
9a Superfície para tostar com
revestimento anti-aderente
9b Superfície para tostar com
revestimento anti-aderente
10 Dobradiças
11 Armazenamento do cabo
LÄMMIN VOILEIPÄKONE
Osalista
1
Suljin
2
Lämpötilan hallinta
3 H – Laite lämpenee (vihreä)
4 I – Laite on päällä (punainen)
5
Kahva
6 Kansi
7
Jalusta
8 Sähköjohto
9a Paahdotuspinta tarttumattomalla
kerroksella
9b Paahdotuspinta tarttumattomalla
kerroksella
10 Saranat
11 Johdot varastointi
ƪƶƦƝƛơưƦơƯƙ
ƨƾljƾǐƾdžǕǃLJDžLjLJdžƾdžNjLJƻ
1 Ơ
ƹDžLJǃ
2 ƩƾƼnjDŽǘNjLJljNjƾDžLjƾljƹNjnjljǔ
3 +
²LjljǁƺLJljdžƹƼljƾƻƹƾNjNJǘǀƾDŽƾdžǔǂ
4 ,²LjljǁƺLJljƻǃDŽǗǐƾdžǃljƹNJdžǔǂ
5 Ʃnjǐǃƹ
6 ƣljǔǑǃƹ
7 Ʀ
LJƿǃǁ
8 ƶ
DŽƾǃNjljǁǐƾNJǃǁǂǑdžnjlj
9a Ʀ
ƹƼljƾƻƹNjƾDŽǕdžƹǘLjLJƻƾljǎdžLJNJNjǕ
NJƹdžNjǁLjljǁƼƹljdžǔDžLjLJǃljǔNjǁƾDž
9b Ʀ
ƹƼljƾƻƹNjƾDŽǕdžƹǘLjLJƻƾljǎdžLJNJNjǕ
NJƹdžNjǁLjljǁƼƹljdžǔDžLjLJǃljǔNjǁƾDž
10 ƨƾNjDŽǁ
11 Ƨ
NjƽƾDŽƾdžǁƾƽDŽǘǎljƹdžƾdžǁǘǑdžnjljƹ
EN
EN
7
EN
EN
CLEANING
THE HOUSING
AND TOASTING
SURFACES
11
EN
220–240 V~ 50/60 Hz
120 V~ 60 Hz
Nominal power EUROPE
700 Watt
Nominal power USA
700 Watt
Cord length
Temperature
Setting I
Setting 1
Setting 2
Setting 3
Setting 4
Setting 5
Toaster surface dimensions
L × W = 130 × 220 mm / 5.1 × 8.7 in
Approvals
12
13
DE
DE
16
DE
DE
20
220–240 V~ 50/60 Hz
120 V~ 60 Hz
700 Watt
700 Watt
Kabellänge
etwa 100 cm / 39.4 in
Temperatur
Position I
Position 1
Position 2
Position 3
Position 4
Position 5
L × W = 130 × 220 mm / 5.1 × 8.7 in
21
FR
22
FR
24
FR
26
FR
28
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
FR
220–240 V~ 50/60 Hz
120 V~ 60 Hz
700 Watt
700 Watt
env. 100 cm / 39.4 in
Position I
Position 1
Position 2
Position 3
Position 4
Position 5
L × W = 130 × 220 mm / 5.1 × 8.7 in
Certifications
30
DANSK
31
DA
32
Brugsanvisning
DA
Brugsanvisning
LEDNING Apparatet har et polariseret stik (eet blad er bredere
end det andede). For at reducere risikoen for elektrisk stød,
passer dette stik kun ind i stikkontakten en vej. Hvis stikket
ikke passer perfekt ind i stikkontakten, vend da stikket rundt
med 180°. Hvis det stadig ikke passer, kontakt en kvalificeret
elektriker. Moderér ikke selv stikket på nogen vis.
SÅDAN BRUGER
DU DIN SANDWICH TOASTER
35
Så snart temperaturen har nået den indstillede temperatur,
vil den grønne lampe (3) slukke.
DA
Brugsanvisning
37
DA
38
220–240 V~ 50/60 Hz
120 V~ 60 Hz
700 Watt
700 Watt
Kabellänge
etwa 100 cm / 39.4 in
Temperatur
Certificeringer
39
ES
Tostadora De Sándwich
ES
Tostadora De Sándwich
ES
44
45
ES
46
MANTENIMIENTO
Y CUIDADO
47
ES
220–240 V~ 50/60 Hz
120 V~ 60 Hz
700 Watt
700 Watt
aprox. 100 cm / 39.4 in
Temperatura
L × A = 130 × 220 mm / 5.1 × 8.7 pulgadas
48
ITALIANO
Tostapane Per Sandwich
IT
Tostapane Per Sandwich
51
IT
52
IT
55
IT
220–240 V~ 50/60 Hz
120 V~ 60 Hz
700 Watt
700 Watt
appross. 100 cm / 39.4 in
Temperatura
Accensione
120°C/248°F
140°C/284°F
160°C/320°F
180°C/356°F
200°C/392°F
lungh. × largh. = 130 × 220 mm / 5.1” × 8.7”
57
NEDERLANDS
NE
gebruiksaanwijzing
Tosti-Ijzer
NE
gebruiksaanwijzing
61
Bewaar deze gebruiksaanwijzing
voor toekomstig gebruik
PLAATSING VAN
HET APPARAAT
NE
Tosti-Ijzer
NE
64
Tosti Hawaiiaanse stijl
Ingrediënten (voor 1 tosti)
– 2 sneden brood
– 1 of 2 plakjes kaas
– 1 of 2 plakjes gekookte ham
– 1 plakje of meerdere
blokjes ananas in blik
gebruiksaanwijzing
Tosti-Ijzer
65
NE
220–240 V~ 50/60 Hz
120 V~ 60 Hz
700 Watt
700 Watt
Temperatuur
Afmetingen roosteroppervlak
L × W = 130 × 220 mm / 5,1 × 8,7 in
Certificeringen
66
gebruiksaanwijzing
SV
Bruksanvisning
SV
PLACERING
AV APPARATEN
Bruksanvisning
INNAN DU
ANVÄNDER DIN
SMÖRGÅSGRILL
SV
Bruksanvisning
73
SV
220–240 V~ 50/60 Hz
120 V~ 60 Hz
Nominell effekt EUROPA
700 Watt
Nominell effekt USA
700 Watt
Temperatur
Storlek på gillytor
Approvals
74
Bruksanvisning
PORTUGUÊS
PO
PO
79
PO
PO
83
PO
220–240 V~ 50/60 Hz
120 V~ 60 Hz
700 Watt
700 Watt
aprox. 100 cm / 39.4 in
Temperatura
84
SUOMI
Onneksi olkoon! Olet nyt BODUM® sähköisen BISTRO
Lämpimän voileipäkoneen ylpeä omistaja. Lue nämä ohjeet
tarkasti ennen laitteesi ensimmäistä käyttökertaa.
Tärkeitä varotoimia
Lämmin voileipäkone
Lue kaikki ohjeet huolellisesti ja täysin ennenkuin käytät
laitettasi ensimmäistä kertaa. Jos ohjeita ja varoituksia ei
noudateta, se voi aiheuttaa vaaran.
Sähkökojeita käyttäessä on perusturvallisuustoimenpiteitä
aina noudatettava, mukaan lukien seuraavia:
Pakkauksen purkamisen jälkeen on laite tarkistettava vahinkojen vuoksi. Älä käytä sitä, jos et ole varma, että kaikki on täydellisessä kunnossa. Ota mielummin yhteyttä jälleenmyyjääsi.
Säilytä pakkausmateriaali (kartonki, muovipussit, jne) pois
lasten ulottuvilta (tukehtumis- tai vahingoittumidvaaran vuoksi).
Tämä laite on tarkoitettu vain sisäiseen kotitalouskäyttöön.
Älä käytä sitä ulkona.
Älä laita laitetta kuuman kaasu- tai sähköpolttimen päälle tai
lähettyville tai kuumaan uuniin
Älä koske laitteen pintoja sen ollessa toiminnassa. Nämä pinnat
ovat erittäin kuumia laitteen ollessa käytössä. Käytä kahvoja
tai nuppeja.
Varoitus : Samalla kun laite on toiminnasa ja kantta avatessa
vohvelisi valmistuttua, saattaa kuumaa höyryä haihtua
yksiköstä, joten ole varovainen laitetta lähestyessäsi aina,
palohaavojen välttämiseksi.
85
Valmistaja ei ota vastuuta sellaisista vahingoista ja vahingoittumisista, jotka johtuvat laitteen epäsopivasta käytöstä tai
sellaisesta käytöstä, joka ei mukaudu näihin ohjeisiin. Varmista,
että käytät laitetta vain sen käyttötarkoituksella.
SU
Älä anna lasten leikkiä laitteen kanssa.
Lapset eivät saa käyttää tätä laitetta. Pidä laitetta ja sen johtoja
aina pois lasten ulottuvilta.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttämäksi,
joilla on vähentynyt fyysinen, aistillinen tai henkinen kyky tai joilla
ei ole kokemusta tai tuntemusta, ellei heidän laitteen käyttöä
valvota tai ole saanut ohjausta sen käytöstä vastuulliselta henkilöltä, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan.
Tätä laitetta voivat käyttää 8 vuotiaat ja vanhemmat lapset
sekä henkilöt, joilla on vähentynyt fyysinen, aistillinen tai henkinen kyky tai joilla ei ole kokemusta tai tuntemusta, jos heitä
on informoitu laitteen turvallisesta käytöstä ja ymmärtävät siihen
liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät
saa puhdistaa ja suorittaa ylläpitoa elleivät ole 8 vuotiaita tai
vanhempia ja ellei heitä valvota.
Pidä laitetta ja sen johtoja pois alle 8 vuotiaiden lasten
ulottuvilta.
Irrota laite päävirrasta aina, kun se ei ole käytössä, sen valvonnan aikana tai ennen puhdistusta.
Anna jäähtyä ennen osien lisäämistä tai poistamista tai ennen
sen puhdistamista.
Älä koskaan koske tähän sähkölaiteeseen kosteilla tai märillä
käsillä. Älä kosketa johtoa tai laitteen pistoketta kun kätesi ovat
kosteat tai märät.
Älä käytä minkäänlaisia lisävarusteita tai osia laitteen
86
Käyttöohje
Lapset eivätkä minkäänlaisesta esteestä kärsivät henkilöt
saa käyttää tätä laitetta ellei heitä seuraa vastuullinen henkilö,
joka varmistaa heidän laitteen turvallista käyttöä.
kanssa, jota laitteen valmistaja ei ole suositellut. Sellaisten
lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai
vammoja.
Älä koskaan upota laitetta veteen. Pidä mielessä että Lämmin
voileipäkoneesi on sähkölaite.
Puhdistat laitteen yksinkertaisesti pyyhkimällä sen kostealla
rätillä.
Kierrä lämpötilan hallinta-asetus «I» kohtaan ja irrota laite päävirrasta laitteen pois kytkemiseksi.
Vedä pistokkeesta, älä johdosta laitteen irroittamiseksi virrasta.
Lämmin voileipäkone
Varmista, että johto ei roiku alas pöydän tai työpinnan reunasta
äläkä anna sen koskettaa kuumia pintoja.
Älä käytä sähkölaitteita missään tapauksessa, jos niiden johdot
tai pistokkeet ovat vahingoittuneet tai vääränlaisen toiminnan
jälkeen tai jos laite on millään tavalla vahingoittunut. Tässä
tapauksessa on laite vietävä lähimpään valtuutettuun huoltoon
tarkastuksen, korjauksen tai sopivan asetuksen vuoksi.
Älä koskaan yritä vaihtaa tämän laitteen virtajohtoja itse,
koska se vaatii erikoistyökaluja. Anna vain valmistajan
huoltopisteen suorittaa tämänlaiset korjaukset tai vaihdot
jotta laitteen turvallinen toiminta olisi taattu.
Älä koskaan upota virtajohtoa, koteloa tai pistoketta veteen
tai muuhun nesteeseen, koska tämä voi johtaa tulipaloihin,
sähköiskuun ja vammoihin.
Varoitus! Voidaksesi ehkäistä turvallisen virrasta katkaisun
reaktioriskin, ei laitetta saa liittää virtaan ulkoisen kytkinlaitteen
kautta, kuten ajoituskytkimeen eikä sitä saa liittää sähkövirtapiiriin, joka on säännöllisesti sähkölaitoksen päälle- ja poiskytkemä.
Varmista, että lämpötilan hallinta-asetus on kohdassa «I» ja että
laite on irrotettu päävirrasta ennen sen puhdistamista tai pois
kytkemistä.
87
Älä koskaan jätä laitetta päällekytkettynä, jos sitä ei valvota.
SU
Laitetta ei saa käyttää auki-asennossa.
Älä koskaan laita voileipiä lämpimään voileipäkoneeseen, joka
on kääritty muoviin, pakastelokeroon tai muovista tai alumiinista
tai muista metallikääreistä valmistettua lämmintä voileipäpussia
koska se voi aiheuttaa yksikön vahingoittumisen ja aiheuttaa
tulipaloja.
Ole erittäin varovainen, kun siirrät laitetta, jossa on kuumaa
öljyä tai muita kuumia nesteitä.
VAIN YHDYSVALTOJEN JA KANADAN ASIAKKAILLE VAIN
MARKKINA Mikäli sellaiset lapset tai henkilöt käyttävät laitetta, jotka eivät ole tutustuneet siihen, on jatkuva seuranta
pakollinen.
Tallenna nämä ohjeet
myöhempää käyttöä varten.
LAITTEEN
ASETUS
Sijoita laite aina vakaalle, vaakasuoralle pinnalle. Tämän
pinta ei saa olla kuuma, eikä olla kuuman pinnan lähettyvillä. Asetuspinnan on oltava kuiva. Pidä laitetta ja johtoa
pois lasten ulottuvilta.
Tarkasta, että laitteen arvokilven mukainen jännite vastaa
paikallista päävirran jännitettä. Liitä laite ainoastaan oikein
88
Käyttöohje
PÄÄVIRTALÄHDE Tällä laitteella on polarisoitu pistoke (yksi
liitostapeista on suurempi, kuin toinen). Voidaksesi vähentää
sähköiskuriskiä, voit liittää päävirran pistokkeen ainoastaan
sovittamalla pistokkeen oikein lähtöön. Jos pistoke ei sovi
liitäntään, käännä sitä 180° ja yritä uudelleen. Jos se ei vieläkään
sovi, ota yhteys virallisesti hyväksyttyyn sähköammattilaiseen.
Älä yritä vaihtaa pistoketta itse.
maadoitettuun istukkaan, jossa on ainakin 6A-lähtönopeus
(jos käytät jäännösvirtalaitetta (RCD), ota yhteys sähkömieheen lisäneuvojen vuoksi). Laitteen ollessa toiminnassa
on seinärasian oltava helposti käytettävissä hätätilanteiden
vuoksi. Valmistaja ei ota minkäänlaista vastuuta huonosta
tai olemattomasta maadoituksesta johtuvista vahingoista.
Jos istukka ei mukaudu laitteesi pistokkeeseen, pyydä
pätevää sähkömiestä vaihtamaan istukkasi.
ERIKOISTURVALLISUUTIETOA
Älä käytä minkäänlaisia metallisia osia, veitsiä, haarukoita
tai samantapaisia esineitä vohvelitaikinan sijoittamiseksi
Vohvelirautaan tai siitä poistamiseksi. Tämä voisi
vahingoittaa tarttumatonta pintaa. Käytä aina muovista
tai puista lusikkaa/välineitä.
Tämän laitteen kanssa voidaan käyttää pidennysjohtoa,
jos sovelletaan varotoimia.
Lämmin voileipäkone
Jos suunnittelet käyttäväsi pidennysjohtoa, varmista, että
pidennysjohdon sähköviitteet ovat ainakin samat, kuin laitteen sähköviiteet. Jos laite on maadoitettu, on pidennysjohdon oltava kolmihaarainen ja maadoitettu. Pidempi johto
on sijoitettava siten, että se ei roiku pöydän tai työpinnan
yli. Varmista myös, että lappet eivät pysty vetämään sitä
ja että se ei ole tahattomasti kompastumisvaarallinen.
ENNEN LÄMPIMÄN VOILEIPÄKONEESI
KÄYTTÖÄ
Puhdista laite ennen sen ensimmäistä käyttökertaa. Katso
HUOLTO JA PUHDISTAMINEN jaksoa.
Levitä vähän öljyä raudan pintaan. Anna laitteen kuumeta
asetukseb «5» mukaan 5 minuutin ajan sen ollessa tyhjä ja
kansi on auki. Seuraavaksi käännä lämpötilan hallintaa alas
asetukseen «I», irrota se ja odota kunnes laite on jäähtynyt.
Saatat havaita hieman tuoksua ilmassa kun laite lämpenee
ensimmäistä kertaa. Tämä on normaali tapahtuma kun osat
kuumenevat ensimmäistä kertaa.
Laitetta ei käytetä avoinaisessa asennossa.
1 – Esilämmitys
Ennenkuin liität laitteen päävirtaan varmista, että laite
on suljettu ja että lämpötilan hallinta (2) on «I» asennossa.
Sijoita nyt laite pystyasentoon sen jalustalle (7) ja liitä se
89
päävirtaan. Punainen lamppu (4) syttyy. Käännä lämpötilan
hallinta haluamaasi asetukseen. Sitten vihreä valo (3) syttyy.
SU
Heti kun lämpötilan hallinta on saavuttanut esiasetetun
lämpötilan, vihreä valo (3) sammuu.
2 – Ruoan laittaminen lämpimän voileipäkoneen pinnalle
Kaikkien ainesten on oltava valmiita All ingredients used
must be ready to eat!
Älä käytä keittämätöntä lihaa tai muita raakoja aineksia,
jotka vaativat esivalmisteluja jotta ne olisi turvallisia
syötäväksi. Lämmin voileipäkone ei keitä tai polta ruokaa.
Suosittelemme, että sinä esivalmistat voileivän ainekset
koneeseen lämmitysvaihetta ennen tai sen aikana.
Teet 2 voileipää siten, että otat 4 palaa leipää, paras koko
on keskikokoiesta suureen palaan.
Sijoita pala sen voidellun sivu alaskatsomalla lautaselle ja
lisää haluamasi ainekset. Varmista, ettet laita liikaa päällysteitä palan päälle niiden poispuristamiseksi voileivästä lämmittämisprosessin aikana. Suosittelemme, että jätät noin 5 mm
reunan kattamatonta leipää jokaisen palan reunan ympärillä.
Sijoita toinen leipäpala sen voideltu puoli katsomalla
ylöspäin sillä palalla, jossa on päällysteitä.
Heti kun vihreä valo (3) sammuu, sijoita esivalmistetut
paistamattomat voileivät lämmityspinnalle (9a). Varmista,
että voileivät sopivat lämmityspinnan suorakulmaisiin
muotoihin. Varoitus: lämmityspinnat ovat erittäin kuumia
tässä vaiheessa!
Sulje nyt varovasti kansi (6), paina kahvat (5) yhteen ja lukitse
laite sulkimella (1).
Anna leivän paistua muutaman minuutin ajan, riippuen
lämpötilan asetuksesta, jonka olet valinnut ja mitten rapeaksi
halut voileipäsi.
Kun kerran lämpötila on ollut tarpeeksi pitkän ajan ja on
sinulle sopiva, avaa suljin (1) ja kansi (6). Ole varovainen voileipää poistaessasi. Varoitus: paistamispinta on erittäin kuuma!
90
Käyttöohje
Jotta voileipäsi olisi kullanruskea ja rapea, levitä voita tai
markariinia jokaisen palan yhdelle puolelle.
Kun kerran voileipäsi on valmis etkä enää tarvitse laitetta,
kytke lämpötilan hallinta «I» asenttoon ja irrota laite virrasta.
Odota, kunnes laite on täysin jäähtynyt ja irrota laite virrasta
ennen sen puhdistamista ja varastoimista.
Reseptiehdotukset
Kinkku ja juusto voileipä
Ainekset (1:lle voileivälle)
– 2 palaa leipää
– 1 tai 2 palaa juustoa
– 1 tai 2 palaa keitettyä
kinkkua
Hawailainen voileipä
Ainekset (1:lle voileivälle)
– 2 palaa leipää
– 1 tai 2 palaa juustoa
– 1 tai 2 palaa keitettyä
kinkkua
– 1 pala tai useampi
purkkiananaspalaa Lämmin voileipäkone
VIHJE: Ole luova täyteainesten suhteen – käytä vain
yksinkertaisesti mitä tahansa on käsillä tai mistä parhaiten
pidät. Voit käyttää esimerkiksi salamia, kinkun tai tomaattien
sijasta (siemenet ja mehut poistamalla). Yritä eri optiot
ja havaitse suosikkisi olemaslla seikkailumielinen.
Tärkeää: DÄlä ylitäytä voileipää, koska siten voit aiheuttaa ainesten ulosvuotamisen lämpimästä voileipäkoneesta.
Älä käytä minkäänlaisia nesteitä/juoksevia täytteitä, koska
nesteet eivät sovi paistamiseksi (esim. sinappia, majoneesia,
maustekastikkeita, yms.).
JOHDON
VARASTOINTI
Ennenkuin laitat laitteen säiliöön, rullaa aina johto (8) johdon
varastointilokeroon (11).
YLLÄPITO
JA HUOLTO
Odota aina, kunnes laite on jäähtynyt täysin ennen sen
puhdistamista.
Ennenkuin aloitat laitteen puhdistamisen varmista, ettei
se ole enää liitetty päävirtaan.
Kaikki muut huollot on valtuutetun huoltoedustajan
suoritettava.
KOTELON JA PAISTAMISPINNAN
PUHDISTAMINEN
Älä koskaan käytä kovia hankaavia puhdistusaineita, kaapimia, metallipintaisia sieniä, teräsvillaa tai saippuateräsvillasieniä paistopintojen tai laitteen kotelon puhdistamiseksi.
Käytä vain kosteaa rättiä kotelon ja vohveliraudan
pinnan puhdistamiseksi. Jos sitkeää jäännöstä tarrautuu
91
aina paistimen pintaan sijoita vähän ruokaöljyä paperipyyhkimeen ja poista ruoka sen kanssa.
SU
Älä koskaan upota koteloa, pistoketta tai johtoa veteen –
Vohvelirauta on sähkölaite!
VARASTOIMINEN
Johtoa on aina säilytettävä ylösrullattuna johtolokerossa (11).
Varmista, että laitteesi on aina pystyasennossa jalustallaan
(7) sen varastoimisen aikana.
Tärkeää: Irrota laite aina, kun se ei ole käytössä.
Käyttöohje
92
Lämmin voileipäkone
TEKNISET TIEDOT
Nimellinen jännite EUROOPPA
220–240 V~ 50/60 Hz
Nimellinen jännite USA
120 V~ 60 Hz
Nimellinen lähtö EUROOPPA
700 Watt
Johdon pituus
noin 700 Watt
Cord length
Lämpötilan
Asetus I
Asetus 1
Asetus 2
Asetus 3
Asetus 4
Asetus 5
Leivänpaahtimen pinnan mitat
P × L = 130 × 220 mm / 5,1 × 8,7 tuumaa
Varmennukset
Virta päällä
120°C/248°F
140°C/284°F
160°C/320°F
180°C/356°F
200°C/392°F
MANUFACTURER GUARANTEE FOR THE USA & CAN, THE EU AND CH.
Takuu: BODUM® AG, Sveitsi, takaa BISTRO Lämmin voileipäkone kahdeksi vuodeksi alkuperäisesta ostosta laskien viallisia materiaaleja ja toimintahäiriöitä vastaan, jotka voidaan
jäljittää suunnittelu- tai valmistusvikoihin. Korjaukset suoritetaan ilmaiseksi, jos takuuehdot täyttyvät. Takaisinmaksu ei ole mahdollista.
Takaaja: BODUM® (Sveitsi) AG, Kantonsstrasse 100, Postfach 463, 6234 Triengen.
Takuuehdot: Takuutodistuksen on myyjän suoritettava ostohetkellä. Sinun on esitettävä
takuutodistus hankkiaksesi takuupalveluja. Mikäli BODUM® tuotteesi vaatii takuupalvelua,
ota yhteys BODUM® jälleenmyyjääsi, BODUM®-kauppaasi, maasi BODUM® jakelijaan,
tai vieraile osoitteessa www.bodum.com.
BODUM® ei tarjoa takuuta sellaisista vahingoista, jotka aiheutuvat valtuuttamattoman
henkilön vääränlaisesta käytöstä, vääränlaisesta käsittelystä, normaalista kulumisesta
ja repeämisestä, riittämättömästä tai vääränlaisesta ylläpidosta tai huolenpidosta,
vääränlaisesta toiminnasta tai laitteen käytöstä.
Tämä Valmistajan Takuu ei vaikuta lailliseen oikeuteesi voimassa olevien sovellettavien
kansallislakien alaisena, eikä vaikuta oikeuksiis jälleenmyyjää vastaan heidän myynti/
osto-sopimuksesta.
Ympäristöystävällinen hävitys
Nykyään on laitonta heittää sellaisia sähkölaitteita pois, jotka ovat viallisia tai vanhentuneita yhdessä normaalin jätteen kanssa. Ne on hävitettävä
erikseen. Kuluttajalla on mahdollisuus heittää sellaiset laitteet pois yhteisön
keräyskeksuksissa ilmaiseksi. Tämänlaisten laitteiden omistajan vaaditaan
tuomaan ne keräyspaikoille tai laittamaan ne ulos, kun vastaavia keräyksiä
pidetään. Tekemällä tämän pienen henkilökohtaisen ponnistuksen teet oman
panostuksesi, joka varmistaa, että arvokkaita hyödykkeitä kierrätetään ja
saasteita käsitellään tarkoituksenmukaisesti.
93
ƩnjNJNJǃǁǂ
ƨLJǀƽljƹƻDŽǘƾDžƛǔNJNjƹDŽǁNJǐƹNJNjDŽǁƻǔDžLJƺDŽƹƽƹNjƾDŽƾDž
ǖDŽƾǃNjljǁǐƾNJǃLJǂNJǖdžƽƻǁǐdžǁǏǔ%2'80Š%,6752
ƨƾljƾƽdžƹǐƹDŽLJDžǁNJLjLJDŽǕǀLJƻƹdžǁǘLjljǁƺLJljƹƻdžǁDžƹNjƾDŽǕdžLJ
LjljLJǐǁNjƹǂNjƾƽƹdždžǔƾǁdžNJNjljnjǃǏǁǁ
RU
ƛƹƿdžǔƾLjljƹƻǁDŽƹƺƾǀLJLjƹNJdžLJNJNjǁ
ƨljǁǁNJLjLJDŽǕǀLJƻƹdžǁǁǖDŽƾǃNjljLJLjljǁƺLJljLJƻdžƾLJƺǎLJƽǁDžLJNJLJƺDŽǗƽƹNjǕ
LJNJdžLJƻdžǔƾDžƾljǔLjljƾƽLJNJNjLJljLJƿdžLJNJNjǁƻǃDŽǗǐƹǘLjƾljƾǐǁNJDŽƾdždžǔƾdžǁƿƾ
ƨLJNJDŽƾNjLJƼLJǃƹǃLjljǁƺLJljljƹNJLjƹǃLJƻƹdždžƾLJƺǎLJƽǁDžLJLJNJDžLJNjljƾNjǕƻNJƾƽƾNjƹDŽǁ
džƹdžƹDŽǁǐǁƾLjLJƻljƾƿƽƾdžǁǂƠƹLjljƾǒƹƾNjNJǘǁNJLjLJDŽǕǀLJƻƹNjǕLjljǁƺLJljƾNJDŽǁƻǔ
džƾƽLJǃLJdžǏƹnjƻƾljƾdžǔƻƾƼLJǁNJLjljƹƻdžLJNJNjǁǁǏƾDŽLJNJNjdžLJNJNjǁƞNJDŽǁNJLJNJNjLJǘdžǁƾ
LjljǁƺLJljƹƻǔǀǔƻƹƾNjNJLJDždžƾdžǁǘdžƾLJƺǎLJƽǁDžLJNJƻǘǀƹNjǕNJǘNJLJNJƻLJǁDžLjljLJƽƹƻǏLJDž
ƮljƹdžǁNjƾƻNJƾnjLjƹǃLJƻLJǐdžǔƾDžƹNjƾljǁƹDŽǔƻǃDŽǗǐƹǘǃLJljLJƺǃnjLjLJDŽǁǖNjǁDŽƾdžLJƻǔƾ
LjƹǃƾNjǔǁƽljƻdžƾƽLJNJNjnjLjdžLJDžƽDŽǘƽƾNjƾǂDžƾNJNjƾƻLJǁǀƺƾƿƹdžǁƾ
LjljLJƼDŽƹNjǔƻƹdžǁǘǁDŽǁNjljƹƻDžƻLJƻljƾDžǘǁƼljǔ
ƝƹdždžǔǂLjljǁƺLJljLjljƾƽdžƹǀdžƹǐƾdžƽDŽǘǁNJLjLJDŽǕǀLJƻƹdžǁǘNjLJDŽǕǃLJƻƺǔNjLJƻǔǎ
ǏƾDŽǘǎƻdžnjNjljǁLjLJDžƾǒƾdžǁǂƠƹLjljƾǒƹƾNjNJǘǁNJLjLJDŽǕǀLJƻƹNjǕLjljǁƺLJljƻdžƾ
LjLJDžƾǒƾdžǁǂ
ƦƾLjLJDžƾǒƹǂNjƾLjljǁƺLJljdžƹǁDŽǁljǘƽLJDžNJƻǃDŽǗǐƾdždžLJǂǁDŽǁljƹǀLJƼljƾƻƹǗǒƾǂNJǘ
ƼƹǀLJƻLJǂǖDŽƾǃNjljǁǐƾNJǃLJǂLjDŽǁNjLJǂ
ƦƾǃƹNJƹǂNjƾNJǕLjLJƻƾljǎdžLJNJNjǁLjljǁƺLJljƹǃLJƼƽƹLJdžƻǃDŽǗǐƾdžƛLJƻljƾDžǘljƹƺLJNjǔ
LjljǁƺLJljƹNjƾDžLjƾljƹNjnjljƹdžƹƼljƾƻƹǗǒǁǎNJǘLjLJƻƾljǎdžLJNJNjƾǂDžLJƿƾNjƺǔNjǕLJǐƾdžǕ
ƻǔNJLJǃLJǂơNJLjLJDŽǕǀnjǂNjƾljnjǐǃǁ
ƧNJNjLJljLJƿdžLJƨljǁLJNjǃljǔNjǁǁǃljǔǑǃǁljƹƺLJNjƹǗǒƾƼLJLjljǁƺLJljƹLjLJNJDŽƾNjLJƼLJ
ǃƹǃLjljǁƼLJNjLJƻDŽƾdžǁƾƺnjNjƾljƺljLJƽƹLJǃLJdžǐƾdžLJƻLJǀDžLJƿdžLJLjLJǘƻDŽƾdžǁƾLjƹljƹ
ƪLJƺDŽǗƽƹǂNjƾLJNJNjLJljLJƿdžLJNJNjǕǐNjLJƺǔdžƾƽLJLjnjNJNjǁNjǕLJƿLJƼLJƻ
ƨljLJǁǀƻLJƽǁNjƾDŽǕdžƾdžƾNJƾNjLJNjƻƾNjNJNjƻƾdždžLJNJNjǁǀƹLjLJƻljƾƿƽƾdžǁǘǁDŽǁ
94
ƩnjǃLJƻLJƽNJNjƻLJƨLJƶǃNJLjDŽnjƹNjƹǏǁǁ
ƛdžǁDžƹNjƾDŽǕdžLJLjljLJǐǁNjƹǂNjƾƽƹdždžnjǗǁdžNJNjljnjǃǏǁǗLjljƾƿƽƾǐƾDžLjljǁNJNjnjLjǁNjǕ
ǃǁNJLjLJDŽǕǀLJƻƹdžǁǗLjljǁƺLJljƹƦƾNJLJƺDŽǗƽƾdžǁƾǁdžNJNjljnjǃǏǁǂǁLjljƹƻǁDŽDžLJƿƾNj
LjljǁƻƾNJNjǁǃƻLJǀdžǁǃdžLJƻƾdžǁǗLJLjƹNJdžǔǎNJǁNjnjƹǏǁǂ
NjljƹƻDžǔƻǔǀƻƹdždžǔƾdžƾLjljƹƻǁDŽǕdžǔDžǁNJLjLJDŽǕǀLJƻƹdžǁƾDžLjljǁƺLJljƹƹNjƹǃƿƾ
džƾNJLJƺDŽǗƽƾdžǁƾDždžƹNJNjLJǘǒǁǎǁdžNJNjljnjǃǏǁǂơNJLjLJDŽǕǀnjǂNjƾLjljǁƺLJljNjLJDŽǕǃLJLjLJ
LjljǘDžLJDžnjdžƹǀdžƹǐƾdžǁǗ
ƦƾljƹǀljƾǑƹǂNjƾƽƾNjǘDžǁƼljƹNjǕNJLjljǁƺLJljLJDž
ƝƾNjǘDžǀƹLjljƾǒƹƾNjNJǘǁNJLjLJDŽǕǀLJƻƹNjǕƽƹdždžǔǂLjljǁƺLJljƛNJƾƼƽƹǎljƹdžǁNjƾLjljǁƺLJlj
ƻdžƾƽLJNJNjnjLjdžLJDžƽDŽǘƽƾNjƾǂDžƾNJNjƾ
ƨljǁƺLJljdžƾLjljƾƽdžƹǀdžƹǐƾdžƽDŽǘǁNJLjLJDŽǕǀLJƻƹdžǁǘDŽǁǏƹDžǁNJLJƼljƹdžǁǐƾdždžǔDžǁ
ǍǁǀǁǐƾNJǃǁDžǁnjDžNJNjƻƾdždžǔDžǁǁDŽǁNJƾdžNJLJljdžǔDžǁNJLjLJNJLJƺdžLJNJNjǘDžǁǁDŽǁDŽǁǏƹDžǁ
džƾǁDžƾǗǒǁDžǁƽLJNJNjƹNjLJǐdžLJƼLJLJLjǔNjƹǁǀdžƹdžǁǂǀƹǁNJǃDŽǗǐƾdžǁƾDžNJDŽnjǐƹƾƻ
ǃLJƼƽƹƽƹdždžǔƾDŽǁǏƹLjLJDŽnjǐǁDŽǁdžƾLJƺǎLJƽǁDžǔƾǁdžNJNjljnjǃǏǁǁLjLJƺƾǀLJLjƹNJdžLJDžnj
ǁNJLjLJDŽǕǀLJƻƹdžǁǗLjljǁƺLJljƹǁljǁNJǃƹDžNJƻǘǀƹdždžǔDžNJƾƼLJǁNJLjLJDŽǕǀLJƻƹdžǁƾDžǁDŽǁ
ǃLJƼƽƹLJdžǁǁNJLjLJDŽǕǀnjǗNjLjljǁƺLJljLjLJƽLjljǁNJDžLJNjljLJDž
ƪǖdžƽƻǁǐdžǁǏƹ
ơNJLjLJDŽǕǀLJƻƹdžǁƾLjljǁƺLJljƹDžƹDŽƾdžǕǃǁDžǁƽƾNjǕDžǁǁDŽǁDŽǁǏƹDžǁNJLJƼljƹdžǁǐƾdždžLJǂ
ƽƾƾNJLjLJNJLJƺdžLJNJNjǕǗljƹǀljƾǑƾdžLJNjLJDŽǕǃLJLjLJƽLjljǁNJDžLJNjljLJDžDŽǁǏƹǃLJNjLJljLJƾ
DžLJƿƾNjLJƺƾNJLjƾǐǁNjǕNJLJƺDŽǗƽƾdžǁƾLjljƹƻǁDŽƺƾǀLJLjƹNJdžLJNJNjǁǁNJLjLJDŽǕǀLJƻƹdžǁǘ
ƝƾNjǘDžƻƻLJǀljƹNJNjƾNJNjƹljǑƾDŽƾNjǁDŽǁǏƹDžNJLJƼljƹdžǁǐƾdždžǔDžǁnjDžNJNjƻƾdždžǔDžǁ
ǍǁǀǁǐƾNJǃǁDžǁǁDŽǁNJƾdžNJLJljdžǔDžǁNJLjLJNJLJƺdžLJNJNjǘDžǁǁDŽǁDŽǁǏƹDždžƾǁDžƾǗǒǁDž
ƽLJNJNjƹNjLJǐdžLJƼLJLJLjǔNjƹǁǀdžƹdžǁǂljƹǀljƾǑƹƾNjNJǘǁNJLjLJDŽǕǀLJƻƹNjǕLjljǁƺLJlj
NjLJDŽǕǃLJƾNJDŽǁLJdžǁLjLJDŽnjǐǁDŽǁdžƾLJƺǎLJƽǁDžǔƾǁdžNJNjljnjǃǏǁǁLjLJƺƾǀLJLjƹNJdžLJDžnj
ǁNJLjLJDŽǕǀLJƻƹdžǁǗǁljǁNJǃƹDžNJƻǘǀƹdždžǔDžNJƾƼLJǁNJLjLJDŽǕǀLJƻƹdžǁƾDžǁDŽǁƾNJDŽǁ
LJdžǁǁNJLjLJDŽǕǀnjǗNjLjljǁƺLJljLjLJƽLjljǁNJDžLJNjljLJDžƦƾljƹǀljƾǑƹǂNjƾƽƾNjǘDžǁƼljƹNjǕ
NJLjljǁƺLJljLJDžƝƾNjǁNJNjƹljǑƾDŽƾNjDžLJƼnjNjƽLJLjnjNJǃƹNjǕNJǘǃLJǐǁNJNjǃƾ
ǁLjLJDŽǕǀLJƻƹNjƾDŽǕNJǃLJDžnjLJƺNJDŽnjƿǁƻƹdžǁǗLjljǁƺLJljƹNjLJDŽǕǃLJLjLJƽLjljǁNJDžLJNjljLJDž
ƻǀljLJNJDŽLJƼLJ
ƮljƹdžǁNjƾLjljǁƺLJljǁǖDŽƾǃNjljǁǐƾNJǃǁǂǑdžnjljǃdžƾDžnjƻdžƾƽLJNJNjnjLjdžLJDžƽDŽǘƽƾNjƾǂ
DžƾNJNjƾƾNJDŽǁnjƻƹNJƾNJNjǕƽƾNjǁDžDŽƹƽǑƾDŽƾNj
ƧNjǃDŽǗǐƹǂNjƾLjljǁƺLJljLJNjNJƾNjǁƾNJDŽǁLJdždžƾǁNJLjLJDŽǕǀnjƾNjNJǘƹNjƹǃƿƾƻLJƻljƾDžǘ
LJNJDžLJNjljƹǁDŽǁLjƾljƾƽLJǐǁNJNjǃLJǂ
ƨljƾƿƽƾǐƾDžnjNJNjƹdžLJƻǁNjǕNJdžǘNjǕƽƾNjƹDŽǁǁDŽǁLjljǁNJNjnjLjǁNjǕǃLJǐǁNJNjǃƾLjljǁƺLJljƹ
ƽLJƿƽǁNjƾNJǕLjLJǃƹLJdžLJNJNjǔdžƾNj
ƦƾǃƹNJƹǂNjƾNJǕƽƹdždžLJƼLJǖDŽƾǃNjljLJLjljǁƺLJljƹDžLJǃljǔDžǁǁDŽǁƻDŽƹƿdžǔDžǁljnjǃƹDžǁ
ƦƾǃƹNJƹǂNjƾNJǕǑdžnjljƹǖDŽƾǃNjljLJLjǁNjƹdžǁǘǁDŽǁǑNjƾLjNJƾDŽǕdžLJǂƻǁDŽǃǁLjljǁƺLJljƹ
DžLJǃljǔDžǁljnjǃƹDžǁ
ƦƾǁNJLjLJDŽǕǀnjǂNjƾNJLjljǁƺLJljLJDžǃLJDžLjDŽƾǃNjnjǗǒǁƾǁDŽǁǃLJDžLjLJdžƾdžNjǔ
džƾljƾǃLJDžƾdžƽLJƻƹdždžǔƾLjljLJǁǀƻLJƽǁNjƾDŽƾDžLjljǁƺLJljƹƦƾƻǔLjLJDŽdžƾdžǁƾ
95
LjƾljƾǐǁNJDŽƾdždžǔǎǁdžNJNjljnjǃǏǁǂDžLJƿƾNjLjljǁƻƾNJNjǁǃLjLJƿƹljnjLjLJljƹƿƾdžǁǗ
ǖDŽƾǃNjljǁǐƾNJǃǁDžNjLJǃLJDžǁDŽǁƽljnjƼǁDžNjljƹƻDžƹDž
RU
ƦƾƽLJLjnjNJǃƹǂNjƾLjLJƼljnjƿƾdžǁǘLjljǁƺLJljƹƻƻLJƽnjƦƾǀƹƺǔƻƹǂNjƾLjƾljƾƽƻƹDžǁ
ǖDŽƾǃNjljǁǐƾNJǃǁǂLjljǁƺLJlj
ƝDŽǘLJǐǁNJNjǃǁLjljLJNjljǁNjƾLjljǁƺLJljƻDŽƹƿdžLJǂNJƹDŽǍƾNjǃLJǂ
ƬNJNjƹdžLJƻǁNjƾljƾƼnjDŽǘNjLJljNjƾDžLjƾljƹNjnjljǔƻLjLJDŽLJƿƾdžǁƾ©,ªǁLJNjǃDŽǗǐǁNjƾLjljǁƺLJlj
LJNjNJƾNjǁ
ưNjLJƺǔLJNjǃDŽǗǐǁNjǕLjljǁƺLJljLJNjǖDŽƾǃNjljLJLjǁNjƹdžǁǘNjǘdžǁNjƾǀƹǑNjƾLjNJƾDŽǕdžnjǗ
ƻǁDŽǃnjƹdžƾǀƹǑdžnjlj
ƦƾLJNJNjƹƻDŽǘǂNjƾǖDŽƾǃNjljǁǐƾNJǃǁǂǑdžnjljdžƾNJLJƺljƹdždžǔDždžƹǃljƹǗNJNjLJDŽƹǁDŽǁ
ljƹƺLJǐƾǂLjLJƻƾljǎdžLJNJNjǁNJDŽƾƽǁNjƾǀƹNjƾDžǐNjLJƺǔLJdždžƾǃƹNJƹDŽNJǘƼLJljǘǐǁǎ
LjLJƻƾljǎdžLJNJNjƾǂ
ƦƾLjljƾƽLjljǁdžǁDžƹǂNjƾdžǁǃƹǃǁǎƽƾǂNJNjƻǁǂLjLJNJƹDžLJNJNjLJǘNjƾDŽǕdžLJǂǀƹDžƾdžƾǑdžnjljƹ
ǖDŽƾǃNjljLJLjǁNjƹdžǁǘLjljǁƺLJljƹLjLJNJǃLJDŽǕǃnjƽDŽǘǖNjLJƼLJNjljƾƺnjǗNjNJǘNJLjƾǏǁƹDŽǕdžǔƾ
ǁdžNJNjljnjDžƾdžNjǔƝDŽǘLJƺƾNJLjƾǐƾdžǁǘƺƾǀLJLjƹNJdžLJǂljƹƺLJNjǔLjljǁƺLJljƹljƾDžLJdžNjǁDŽǁ
ǀƹDžƾdžƹǑdžnjljƹǖDŽƾǃNjljLJLjǁNjƹdžǁǘƽLJDŽƿdžǔƻǔLjLJDŽdžǘNjǕNJǘNjLJDŽǕǃLJƻNJƾljƻǁNJdžLJDž
ǏƾdžNjljƾƹƻNjLJljǁǀLJƻƹdždžLJDžLjljLJǁǀƻLJƽǁNjƾDŽƾDž
ƦƾƽLJLjnjNJǃƹǂNjƾLjLJƼljnjƿƾdžǁǘǑdžnjljƹǖDŽƾǃNjljLJLjǁNjƹdžǁǘǃLJljLjnjNJƹǁDŽǁ
ǑNjƾLjNJƾDŽǕdžLJǂƻǁDŽǃǁLjljǁƺLJljƹƻƻLJƽnjǁƽljnjƼǁƾƿǁƽǃLJNJNjǁƽƹdždžǔƾƽƾǂNJNjƻǁǘ
DžLJƼnjNjLjljǁƻƾNJNjǁǃLjLJƿƹljnjLjLJljƹƿƾdžǁǗǖDŽƾǃNjljǁǐƾNJǃǁDžNjLJǃLJDžǁDŽǁNjljƹƻDžƹDž
ƛdžǁDžƹdžǁƾƛLJǁǀƺƾƿƹdžǁƾLjLJNJDŽƾƽNJNjƻǁǂLJNjǃDŽǗǐƾdžǁǘLjljǁƺLJljƹdžƾ
ǁNJLjLJDŽǕǀnjǂNjƾƽDŽǘLjLJƽǃDŽǗǐƾdžǁǘLjljǁƺLJljƹǃNJƾNjǁƻdžƾǑdžǁƾnjNJNjljLJǂNJNjƻƹ
LjƾljƾǃDŽǗǐƾdžǁǘNjƹǃǁƾǃƹǃljƾDŽƾƻljƾDžƾdžǁƹNjƹǃƿƾdžƾLjLJƽǃDŽǗǐƹǂNjƾLjljǁƺLJlj
ǃNJƾNjǁƻǃLJNjLJljLJǂǐƹNJNjLJLjljLJǁNJǎLJƽǁNjLJNjǃDŽǗǐƾdžǁƾǖDŽƾǃNjljLJǖdžƾljƼǁǁ
ƨljƾƿƽƾǐƾDžLJNjǃDŽǗǐǁNjǕLjljǁƺLJljǁDŽǁLjljǁNJNjnjLjǁNjǕǃƾƼLJLJǐǁNJNjǃƾnjƺƾƽǁNjƾNJǕ
ǐNjLJljƾƼnjDŽǘNjLJljNjƾDžLjƾljƹNjnjljǔdžƹǎLJƽǁNjNJǘƻLjLJDŽLJƿƾdžǁǁ©,ªƹNJƹDžLjljǁƺLJlj
LJNjǃDŽǗǐƾdžLJNjǖDŽƾǃNjljLJNJƾNjǁ
ƦƾLJNJNjƹƻDŽǘǂNjƾLjljǁƺLJljƻǃDŽǗǐƾdždžǔDžƻLJƻljƾDžǘLjljLJƻƾljǃǁ
ƠƹLjljƾǒƹƾNjNJǘǁNJLjLJDŽǕǀLJƻƹNjǕLjljǁƺLJljNJLJNjǃljǔNjLJǂǃljǔǑǃLJǂ
96
ƩnjǃLJƻLJƽNJNjƻLJƨLJƶǃNJLjDŽnjƹNjƹǏǁǁ
ƦƾǀƹƻǁNJǁDžLJLJNjLJƺNJNjLJǘNjƾDŽǕNJNjƻdžƾƽLJLjnjNJǃƹǂNjƾǁNJLjLJDŽǕǀLJƻƹdžǁǘLjljǁƺLJljƹ
ƻNJDŽnjǐƹƾLjLJƻljƾƿƽƾdžǁǘǑdžnjljƹǑNjƾLjNJƾDŽǕdžLJǂƻǁDŽǃǁǁDŽǁNJƹDžLJƼLJLjljǁƺLJljƹ
ƹNjƹǃƿƾƻNJDŽnjǐƹƾLJƺdžƹljnjƿƾdžǁǘƾƼLJdžƾLjljƹƻǁDŽǕdžLJǂljƹƺLJNjǔƛNjƹǃLJDž
NJDŽnjǐƹƾdžƾLJƺǎLJƽǁDžLJLjljǁdžƾNJNjǁLjljǁƺLJljƻƺDŽǁƿƹǂǑǁǂNJƾljƻǁNJdžǔǂǏƾdžNjlj
ƽDŽǘLjljLJƻƾljǃǁljƾDžLJdžNjƹǁDŽǁljƾƼnjDŽǁljLJƻǃǁ
ƦǁǃLJƼƽƹdžƾǃDŽƹƽǁNjƾƻNJǖdžƽƻǁǐdžǁǏnjNJǖdžƽƻǁǐǁƻLjDŽƹNJNjǁǃLJƻLJǂLjDŽƾdžǃƾƻ
LjƹǃƾNjƹǎƽDŽǘǀƹDžLJljLJǀǃǁǁDŽǁƻLjƹǃƾNjƹǎƽDŽǘNJǖdžƽƻǁǐƾǂǁǀƼLJNjLJƻDŽƾdždžǔƾǁǀ
LjDŽƹNJNjǁǃLJƻLJǂLjDŽƾdžǃǁǁDŽǁƹDŽǗDžǁdžǁƾƻLJǂǁDŽǁDžƾNjƹDŽDŽǁǐƾNJǃLJǂǍLJDŽǕƼǁ
ƫƹǃǁƾƽƾǂNJNjƻǁǘDžLJƼnjNjLjljǁƻƾNJNjǁǃLjLJƻljƾƿƽƾdžǁǗLjljǁƺLJljƹǁƻLJǀdžǁǃdžLJƻƾdžǁǗ
LjLJƿƹljƹ
ƨljLJǘƻDŽǘǂNjƾLJNJLJƺnjǗLJNJNjLJljLJƿdžLJNJNjǕLjljǁLjƾljƾDžƾǒƾdžǁǁLjljǁƺLJljƹNJƼLJljǘǐǁDž
DžƹNJDŽLJDžǁDŽǁƽljnjƼǁDžǁƼLJljǘǐǁDžǁƿǁƽǃLJNJNjǘDžǁƻdžnjNjljǁ
ƪǖdžƽƻǁǐdžǁǏƹ
ƝƤƸƪƱƙơƣƙƦƙƝƴƝƾNjǘDžǁDŽǁǏƹDždžƾǀdžƹǃLJDžǔDžNJljƹƺLJNjLJǂLjljǁƺLJljƹ
ljƹǀljƾǑƹƾNjNJǘǁNJLjLJDŽǕǀLJƻƹNjǕƾƼLJNjLJDŽǕǃLJLjLJƽNJNjljLJƼǁDžLjljǁNJDžLJNjljLJDž
ƪƞƫƞƛƙƸƛơƤƣƙƝƹdždžǔǂLjljǁƺLJljLJƺLJljnjƽLJƻƹdžLjLJDŽǘljdžLJǂƻǁDŽǃLJǂ
LJƽǁdžǁǀǃLJdžNjƹǃNjdžǔǎǑNjǔljƾǂǑǁljƾǐƾDžLJNJNjƹDŽǕdžǔƾƛLJǁǀƺƾƿƹdžǁƾ
ljǁNJǃƹLjLJljƹƿƾdžǁǘǖDŽƾǃNjljǁǐƾNJǃǁDžNjLJǃLJDžNJLJƺDŽǗƽƹǂNjƾLJNJNjLJljLJƿdžLJNJNjǕ
LjljǁLjLJƽǃDŽǗǐƾdžǁǁƻǁDŽǃǁǃNJƾNjǁLjljƹƻǁDŽǕdžLJƻNJNjƹƻDŽǘǂNjƾƾƾƻljLJǀƾNjǃnj
ƞNJDŽǁƻǁDŽǃƹdžƾƻNJNjƹƻDŽǘƾNjNJǘƻljLJǀƾNjǃnjLjLJƻƾljdžǁNjƾƾƾdžƹƒǁ
LjLJƻNjLJljǁNjƾLjLJLjǔNjǃnjƞNJDŽǁƻNJNjƹƻǁNjǕƻǁDŽǃnjdžƾnjƽƹDŽLJNJǕLJƺljƹNjǁNjƾNJǕǃ
ǃƻƹDŽǁǍǁǏǁljLJƻƹdždžLJDžnjǖDŽƾǃNjljǁǃnjƦƾLjljƾƽLjljǁdžǁDžƹǂNjƾLjLJLjǔNjLJǃLjLJ
NJƹDžLJNJNjLJǘNjƾDŽǕdžLJǂǀƹDžƾdžƾƻǁDŽǃǁ
ƪLJǎljƹdžǁNjƾƽƹdždžǔƾ
ǁdžNJNjljnjǃǏǁǁƽDŽǘLjLJNJDŽƾƽnjǗǒƾƼLJ
ǁNJLjLJDŽǕǀLJƻƹdžǁǘ
ƦƙƪƫƩƧƢƣƙ
ƨƩơƚƧƩƙ
ƪNjƹƻǕNjƾLjljǁƺLJljdžƹljLJƻdžnjǗnjNJNjLJǂǐǁƻnjǗdžƾƼLJljǘǐnjǗ
LjLJƻƾljǎdžLJNJNjǕƪDŽƾƽǁNjƾǀƹNjƾDžǐNjLJƺǔLjljǁƺLJljdžƹǎLJƽǁDŽNJǘdžƹ
ƽLJNJNjƹNjLJǐdžLJDžljƹNJNJNjLJǘdžǁǁLJNjǁNJNjLJǐdžǁǃLJƻNjƾLjDŽƹƨLJƻƾljǎdžLJNJNjǕ
džƹǃLJNjLJljLJǂdžƹǎLJƽǁNjNJǘLjljǁƺLJljƽLJDŽƿdžƹƺǔNjǕNJnjǎLJǂƛNJƾƼƽƹ
ǎljƹdžǁNjƾLjljǁƺLJljǁNJƾNjƾƻLJǂǑdžnjljƻdžƾƽLJNJNjnjLjdžLJDžƽDŽǘƽƾNjƾǂ
DžƾNJNjƾ
ƛNJƾƼƽƹLjƾljƾLjljLJƻƾljǘǂNjƾNJLJLJNjƻƾNjNJNjƻǁƾdžƹLjljǘƿƾdžǁǘƻNJƾNjǁ
ƻƹǑƾƼLJljƾƼǁLJdžƹdžƹLjljǘƿƾdžǁǗnjǃƹǀƹdždžLJDžnjdžƹLjljǁƺLJljƾ
ƨLJƽǃDŽǗǐƹǂNjƾLjljǁƺLJljǃƽLJDŽƿdžǔDžLJƺljƹǀLJDžǀƹǀƾDžDŽƾdždžLJǂ
ljLJǀƾNjǃƾNJDžǁdžǁDžƹDŽǕdžLJǂƻǔǎLJƽdžLJǂDžLJǒdžLJNJNjǕǗ$LjljǁǁNJLjLJDŽǕǀLJƻƹdžǁǁnjNJNjljLJǂNJNjƻƹǀƹǒǁNjdžLJƼLJLJNjǃDŽǗǐƾdžǁǘƬƠƧdžƾ97
LJƺǎLJƽǁDžLJLjljLJǃLJdžNJnjDŽǕNjǁljLJƻƹNjǕNJǘNJǖDŽƾǃNjljǁǃLJDžƛNJDŽnjǐƹƾ
ƻLJǀdžǁǃdžLJƻƾdžǁǘƹƻƹljǁǂdžLJǂNJǁNjnjƹǏǁǁƻLJƻljƾDžǘǁNJLjLJDŽǕǀLJƻƹdžǁǘ
LjljǁƺLJljƹljLJǀƾNjǃƹƽLJDŽƿdžƹƺǔNjǕDŽƾƼǃLJƽLJNJNjnjLjdžƹƨljLJǁǀƻLJƽǁNjƾDŽǕdžƾdžƾNJƾNjLJNjƻƾNjNJNjƻƾdždžLJNJNjǁǀƹdžƾNJǐƹNJNjdžǔƾNJDŽnjǐƹǁNJƻǘǀƹdždžǔƾNJLJNjNJnjNjNJNjƻǁƾDžǁDŽǁdžƾǁNJLjljƹƻdžLJNJNjǕǗǀƹǀƾDžDŽƾdžǁǘ
RU
ƨljǁdžƾNJLJƻDžƾNJNjǁDžLJNJNjǁljLJǀƾNjǃǁNJƻǁDŽǃLJǂLjljǁƺLJljƹLJƺljƹNjǁNjƾNJǕ
ǃǃƻƹDŽǁǍǁǏǁljLJƻƹdždžLJDžnjǖDŽƾǃNjljǁǃnjƽDŽǘǀƹDžƾdžǔljLJǀƾNjǃǁ
ƧƪƧƚƴƞ
ƨƩƙƛơƤƙ
ƚƞƠƧƨƙƪƦƧƪƫơ
ƦƾǁNJLjLJDŽǕǀnjǂNjƾDžƾNjƹDŽDŽǁǐƾNJǃǁƾƽƾNjƹDŽǁdžLJƿǁƻǁDŽǃǁǁ
ƽljnjƼǁƾLjLJƽLJƺdžǔƾLjljƾƽDžƾNjǔǐNjLJƺǔLjLJDŽLJƿǁNjǕǁDŽǁƽLJNJNjƹNjǕ
ƺnjNjƾljƺljLJƽǔǁǀNJǖdžƽƻǁǐdžǁǏǔƫƹǃǁƾƽƾǂNJNjƻǁǘDžLJƼnjNj
LjljǁƻƾNJNjǁǃLjLJƻljƾƿƽƾdžǁǗƹdžNjǁLjljǁƼƹljdžLJƼLJLjLJǃljǔNjǁǘƛNJƾƼƽƹ
ǁNJLjLJDŽǕǀnjǂNjƾLjDŽƹNJNjǁǃLJƻnjǗǁDŽǁƽƾljƾƻǘdždžnjǗDŽLJƿǃnjDŽLJLjƹNjǃnj
ƨljǁǁNJLjLJDŽǕǀLJƻƹdžǁǁnjƽDŽǁdžǁNjƾDŽǘdžƾLJƺǎLJƽǁDžLJnjƺƾƽǁNjǕNJǘ
ƻNJLJLJNjƻƾNjNJNjƻǁǁdžLJDžǁdžƹDŽƹnjƽDŽǁdžǁNjƾDŽǘNJLJLJNjƻƾNjNJNjƻnjǗǒǁDž
ǀdžƹǐƾdžǁǘDžLjljǁƺLJljƹƞNJDŽǁLjljǁƺLJljǀƹǀƾDžDŽƾdždžƾLJƺǎLJƽǁDžLJ
ǁNJLjLJDŽǕǀLJƻƹNjǕNjljƾǎLjljLJƻLJƽdžLJǂǀƹǀƾDžDŽƾdždžǔǂǃƹƺƾDŽǕƦƾ
LJNJNjƹƻDŽǘǂNjƾnjƽDŽǁdžƾdždžǔǂǖDŽƾǃNjljǁǐƾNJǃǁǂǑdžnjljdžƾNJLJƺljƹdždžǔDž
džƹǃljƹǗNJNjLJDŽƹǁDŽǁljƹƺLJǐƾǂLjLJƻƾljǎdžLJNJNjǁƦƾljƹǀljƾǑƹǂNjƾ
ƽƾNjǘDžNjǘdžnjNjǕǀƹǑdžnjljƪDŽƾƽǁNjƾǀƹNjƾDžǐNjLJƺǔNJDŽnjǐƹǂdžLJdžƾ
NJLjLJNjǃdžnjNjǕNJǘǀƹǏƾLjǁNjǕNJǘǀƹǑdžnjlj
ƨƞƩƞƝơƪƨƧƤ
ƵƠƧƛƙƦơƞƥ
ƪƶƦƝƛơưƦơƯƴ
ƧǐǁNJNjǁNjƾLjljǁƺLJljLjƾljƾƽLjƾljƻǔDžǁNJLjLJDŽǕǀLJƻƹdžǁƾDžƪDžƼDŽƹƻnj
ƧƚƪƤƬƟơƛƙƦơƞơƬƮƧƝ
ƪDžƹƿǕNjƾdžƹƼljƾƻƹNjƾDŽǕdžǔƾLjLJƻƾljǎdžLJNJNjǁDžƹNJDŽLJDžƨLJƽLJƿƽǁNjƾ
DžǁdžnjNjLjLJǃƹLjljǁƺLJljdžƹƼljƾƾNjNJǘƽLJLJNjDžƾNjǃǁ©ªƻdžƾDždžƾ
ƽLJDŽƿdžLJƺǔNjǕLjljLJƽnjǃNjLJƻǃljǔǑǃƹƽLJDŽƿdžƹƺǔNjǕLJNjǃljǔNjƹ
ƠƹNjƾDžnjNJNjƹdžLJƻǁNjƾljƾƼnjDŽǘNjLJljNjƾDžLjƾljƹNjnjljǔƻLjLJDŽLJƿƾdžǁƾ©,ª
LJNjǃDŽǗǐǁNjƾLjljǁƺLJljLJNjNJƾNjǁǁLjLJƽLJƿƽǁNjƾLjLJǃƹLJdžLJNJNjǔdžƾNj
ƨLJNJDŽƾLjƾljƻLJƼLJdžƹƼljƾƻƹLjljǁƺLJljƹDžLJƿƾNjLjLJǘƻǁNjǕNJǘNJDŽƹƺǔǂ
ǀƹLjƹǎƶNjLJdžƾǘƻDŽǘƾNjNJǘdžƾǁNJLjljƹƻdžLJNJNjǕǗ
ƠƹLjljƾǒƹƾNjNJǘǁNJLjLJDŽǕǀLJƻƹNjǕLjljǁƺLJljNJLJNjǃljǔNjLJǂǃljǔǑǃLJǂ
ƣƙƣ
ơƪƨƧƤƵƠƧƛƙƫƵ
ƪƶƦƝƛơưƦơƯƬ
ƩnjǃLJƻLJƽNJNjƻLJƨLJƶǃNJLjDŽnjƹNjƹǏǁǁ
ơNJLjLJDŽǕǀLJƻƹdžǁƾnjƽDŽǁdžǁNjƾDŽǘNJƽƹdždžǔDžLjljǁƺLJljLJDžljƹǀljƾǑƾdžLJ
NjLJDŽǕǃLJƻNJDŽnjǐƹƾNJLJƺDŽǗƽƾdžǁǘƻNJƾǎdžƾLJƺǎLJƽǁDžǔǎDžƾlj
LjljƾƽLJNJNjLJljLJƿdžLJNJNjǁ
ƪǖdžƽƻǁǐdžǁǏƹ
ƥǔljƾǃLJDžƾdžƽnjƾDžLjLJƽƼLJNjƹƻDŽǁƻƹNjǕdžƾLJƺǎLJƽǁDžǔƾ
ǁdžƼljƾƽǁƾdžNjǔƽDŽǘNJǖdžƽƻǁǐƹƽLJǁDŽǁƻLJƻljƾDžǘdžƹƼljƾƻƹ
LjljǁƺLJljƹ
ưNjLJƺǔLjljǁƼLJNjLJƻǁNjǕNJǖdžƽƻǁǐƹƻƹDžLjLJNjljƾƺnjƾNjNJǘDŽLJDžNjǁǃƹ
NjLJNJNjLJƻLJƼLJǎDŽƾƺƹdžƹǁƺLJDŽƾƾLjLJƽǎLJƽǘǒǁDžǁƺnjƽnjNjDŽLJDžNjǁǃǁ
NJljƾƽdžƾƼLJǁDŽǁǃljnjLjdžLJƼLJljƹǀDžƾljƹ
ưNjLJƺǔLjljǁƼLJNjLJƻǁNjǕǎljnjNJNjǘǒǁƾNJǖdžƽƻǁǐǁNJǀLJDŽLJNjǁNJNjLJǂ
ǃLJljLJǐǃLJǂdžƾLJƺǎLJƽǁDžLJNJDžƹǀƹNjǕǃƹƿƽǔǂDŽLJDžNjǁǃǎDŽƾƺƹ
DžƹNJDŽLJDžǁDŽǁDžƹljƼƹljǁdžLJDžNJLJƽdžLJǂNJNjLJljLJdžǔ
ƨLJDŽLJƿǁNjƾDŽLJDžNjǁǃǎDŽƾƺƹDžƹNJDŽLJDžƻdžǁǀdžƹNjƹljƾDŽǃnjǁƽLJƺƹƻǕNjƾ
džƾLJƺǎLJƽǁDžǔƾǁdžƼljƾƽǁƾdžNjǔƦƾǃDŽƹƽǁNjƾNJDŽǁǑǃLJDžDždžLJƼLJ
džƹǐǁdžǃǁdžƹǎDŽƾƺƻLjljLJNjǁƻdžLJDžNJDŽnjǐƹƾǁdžƼljƾƽǁƾdžNjǔDžLJƼnjNj
ƻǔƽƹƻǁNjǕNJǘǁǀNJǖdžƽƻǁǐƹƻLJƻljƾDžǘƿƹljǃǁƥǔljƾǃLJDžƾdžƽnjƾDž
LJNJNjƹƻDŽǘNjǕƺƾǀdžƹǐǁdžǃǁLJǃLJDŽLJDžDžNJǃƹƿƽLJƼLJǃljƹǘDŽLJDžNjǁǃƹ
ǎDŽƾƺƹ
ƦƹǃljLJǂNjƾDŽLJDžNjǁǃǎDŽƾƺƹNJdžƹǐǁdžǃLJǂƻNjLJljǔDžDŽLJDžNjǁǃLJDž
LjLJDŽLJƿǁƻƾƼLJDžƹNJDŽLJDžƻƻƾljǎ
ƨLJNJDŽƾNjLJƼLJǃƹǃƻǔǃDŽǗǐǁNjNJǘǀƾDŽƾdžƹǘDŽƹDžLjLJǐǃƹLjLJDŽLJƿǁNjƾ
LjLJƽƼLJNjLJƻDŽƾdždžǔǂNJǖdžƽƻǁǐdžƹdžƹƼljƾƻƹNjƾDŽǕdžnjǗLjLJƻƾljǎdžLJNJNjǕ
DƪDŽƾƽǁNjƾǀƹNjƾDžǐNjLJƺǔNJǖdžƽƻǁǐǁdžƾƻǔNJNjnjLjƹDŽǁǀƹ
ƼljƹdžǁǏǔLjljǘDžLJnjƼLJDŽǕdžǁǃLJƻdžƹdžƹƼljƾƻƹNjƾDŽǕdžǔǎLjLJƻƾljǎdžLJNJNjǘǎ
ƨljƾƽnjLjljƾƿƽƾdžǁƾdžƹǖNjLJDžǖNjƹLjƾLjljǁƼLJNjLJƻDŽƾdžǁǘ
NjƾDžLjƾljƹNjnjljƹdžƹƼljƾƻƹNjƾDŽǕdžǔǎLjLJƻƾljǎdžLJNJNjƾǂƺnjƽƾNjLJǐƾdžǕ
ƻǔNJLJǃLJǂ
ƨLJNJDŽƾǖNjLJƼLJƹǃǃnjljƹNjdžLJǀƹǃljLJǂNjƾǃljǔǑǃnjNJLJƾƽǁdžǁNjƾLJƺƾ
99
RU
ljnjǐǃǁǁǀƹǃljLJǂNjƾǀƹDžLJǃ
ƛljƾDžǘLjljǁƼLJNjLJƻDŽƾdžǁǘNJǖdžƽƻǁǐƾǂǀƹƻǁNJǁNjLJNjǀƹƽƹdždžLJǂƻƹDžǁ
NjƾDžLjƾljƹNjnjljǔǁNjLJƼLJdžƹNJǃLJDŽǕǃLJǎljnjNJNjǘǒǁƾNJǖdžƽƻǁǐǁƻǔ
ǎLJNjǁNjƾLjLJDŽnjǐǁNjǕ
ƨLJNJDŽƾNjLJƼLJǃƹǃdžƾLJƺǎLJƽǁDžLJƾƻljƾDžǘƽDŽǘLjljǁƼLJNjLJƻDŽƾdžǁǘ
NJǖdžƽƻǁǐƾǂLjljLJǑDŽLJLJNjǃljLJǂNjƾǀƹDžLJǃǁǃljǔǑǃnj
ƪLJƺDŽǗƽƹǂNjƾLJNJNjLJljLJƿdžLJNJNjǕƽLJNJNjƹƻƹǘNJǖdžƽƻǁǐǁ
ƨljƾƽnjLjljƾƿƽƾdžǁƾdžƹƼljƾƻƹNjƾDŽǕdžǔƾLjLJƻƾljǎdžLJNJNjǁLJNJNjƹǗNjNJǘ
LJǐƾdžǕƼLJljǘǐǁDžǁ
ƨLJNJDŽƾNjLJƼLJǃƹǃƻǔLjljǁƼLJNjLJƻǁDŽǁdžƾLJƺǎLJƽǁDžLJƾǃLJDŽǁǐƾNJNjƻLJ
NJǖdžƽƻǁǐƾǂnjNJNjƹdžLJƻǁNjƾljƾƼnjDŽǘNjLJljNjƾDžLjƾljƹNjnjljǔƻLjLJDŽLJƿƾdžǁƾ
©,ªǁLJNjǃDŽǗǐǁNjƾLjljǁƺLJljLJNjNJƾNjǁ
ƪƧƛƞƫƶǃNJLjƾljǁDžƾdžNjǁljnjǂNjƾNJǁdžƼljƾƽǁƾdžNjƹDžǁƽDŽǘdžƹǐǁdžǃǁ³
ǁNJLjLJDŽǕǀnjǂNjƾNJƻLJǁDŽǗƺǁDžǔƾLjljLJƽnjǃNjǔǁDŽǁNjƾǐNjLJdžƹǎLJƽǘNjNJǘ
njƻƹNJLjLJƽljnjǃLJǂƦƹLjljǁDžƾljƻDžƾNJNjLJƻƾNjǐǁdžǔƻǔDžLJƿƾNjƾ
ǁNJLjLJDŽǕǀLJƻƹNjǕNJƹDŽǘDžǁǁDŽǁLjLJDžǁƽLJljǔnjƽƹDŽǁƻNJƾDžƾdžƹǁNJLJǃ
ƨljLJƺnjǂNjƾljƹǀdžǔƾǃLJDžƺǁdžƹǏǁǁƪLJǀƽƹdžǁƾDŽǗƺǁDžLJƼLJljƾǏƾLjNjƹ
DžLJƿƾNjƺǔNjǕNjƹǃǁDžnjƻDŽƾǃƹNjƾDŽǕdžǔDž
ƛdžǁDžƹdžǁƾƦƾƽLJƺƹƻDŽǘǂNjƾNJDŽǁǑǃLJDžDždžLJƼLJdžƹǐǁdžǃǁ
ƻNJǖdžƽƻǁǐƻLjljLJNjǁƻdžLJDžNJDŽnjǐƹƾǁdžƼljƾƽǁƾdžNjǔƺnjƽnjNj
ƻǔƽƹƻDŽǁƻƹNjǕNJǘǐƾljƾǀƺLJǃLJƻǔƾǃljƹǘNJǖdžƽƻǁǐdžǁǏǔƦƾ
ǁNJLjLJDŽǕǀnjǂNjƾƻǃƹǐƾNJNjƻƾdžƹǐǁdžǃǁƿǁƽǃLJNJNjǁǁDŽǁNjƾǃnjǐǁƾ
LjljLJƽnjǃNjǔdžƹLjljǁDžƾljƼLJljǐǁǏnjDžƹǂLJdžƾǀNJLJnjNJǔǁNjƽ
ƧƫƝƞƤƞƦơƞ
ƝƤƸƮƩƙƦƞƦơƸ
ƱƦƬƩƙ
ƨƾljƾƽNjƾDžǃƹǃNJDŽLJƿǁNjǕLjljǁƺLJljƻDžƾNJNjLJƾƼLJǎljƹdžƾdžǁǘ
NJǃljnjNjǁNjƾǑdžnjljǁǀƹǍǁǃNJǁljnjǂNjƾƾƼLJƻNJLjƾǏǁƹDŽǕdžLJDžLJNjNJƾǃƾ
ƽDŽǘǎljƹdžƾdžǁǘ
100
ƩnjǃLJƻLJƽNJNjƻLJƨLJƶǃNJLjDŽnjƹNjƹǏǁǁ
ƨljƾƿƽƾǐƾDžLjljǁNJNjnjLjǁNjǕǃLJǐǁNJNjǃƾLjljǁƺLJljƹƽLJƿƽǁNjƾNJǕLjLJǃƹ
LJdžLjLJDŽdžLJNJNjǕǗLJNJNjǔdžƾNj
ƧƚƪƤƬƟơ
ƛƙƦơƞơƬƮƧƝ
ƨljƾƿƽƾǐƾDžLjljǁNJNjnjLjǁNjǕǃLJǐǁNJNjǃƾLjljǁƺLJljƹƽLJƿƽǁNjƾNJǕ
LjLJǃƹLJdžLjLJDŽdžLJNJNjǕǗLJNJNjǔdžƾNj
ƨƾljƾƽdžƹǐƹDŽLJDžLJǐǁNJNjǃǁnjƺƾƽǁNjƾNJǕǐNjLJLjljǁƺLJljLJNjǃDŽǗǐƾdž
LJNjNJƾNjǁ
ƝljnjƼǁƾljƹƺLJNjǔLjLJNJƾljƻǁNJdžLJDžnjLJƺNJDŽnjƿǁƻƹdžǁǗƽLJDŽƿdžǔ
LjljLJǁǀƻLJƽǁNjǕNJǘNjLJDŽǕǃLJNJLjƾǏǁƹDŽǁNJNjƹDžǁƹƻNjLJljǁǀLJƻƹdždžLJƼLJ
NJƾljƻǁNJdžLJƼLJǏƾdžNjljƹ
Ƨươƪƫƣƙ
ƣƧƩƨƬƪƙơ
ƦƙƜƩƞƛƙƫƞ
ƤƵƦƴƮ
ƨƧƛƞƩƮƦƧƪƫƞƢ
ƦƾǁNJLjLJDŽǕǀnjǂNjƾƽDŽǘLJǐǁNJNjǃǁdžƹƼljƾƻƹNjƾDŽǕdžǔǎLjLJƻƾljǎdžLJNJNjƾǂ
ǁǃLJljLjnjNJƹLjljǁƺLJljƹƹƺljƹǀǁƻdžǔƾǐǁNJNjǘǒǁƾNJljƾƽNJNjƻƹ
NJǃljƾƺǃǁƼnjƺǃǁNJDžƾNjƹDŽDŽǁǐƾNJǃǁDžLjLJǃljǔNjǁƾDžDžƾNjƹDŽDŽǁǐƾNJǃǁƾ
DžLJǐƹDŽǃǁǁDŽǁƼnjƺǃǁNJLJNJNjƹDŽǕdžLJǂǑƾljNJNjǕǗ
ƪǖdžƽƻǁǐdžǁǏƹ
ưNjLJƺǔLJǐǁNJNjǁNjǕǃLJljLjnjNJǁdžƹƼljƾƻƹNjƾDŽǕdžǔƾLjLJƻƾljǎdžLJNJNjǁ
LjljLJNjljǁNjƾǁǎƻDŽƹƿdžLJǂNJƹDŽǍƾNjǃLJǂƨljǁdžƹDŽǁǐǁǁNJNjLJǂǃǁǎ
ǀƹƼljǘǀdžƾdžǁǂdžƹdžƹƼljƾƻƹNjƾDŽǕdžǔǎLjLJƻƾljǎdžLJNJNjǘǎNJDžLJǐǁNjƾ
ƺnjDžƹƿdžLJƾLjLJDŽLJNjƾdžǏƾƻdžƾƺLJDŽǕǑLJDžǃLJDŽǁǐƾNJNjƻƾLjǁǒƾƻLJƼLJ
DžƹNJDŽƹǁnjƽƹDŽǁNjƾLJNJNjƹNjǃǁLjljLJƽnjǃNjLJƻNJLjLJƻƾljǎdžLJNJNjƾǂ
ƦƾLjLJƼljnjƿƹǂNjƾǃLJljLjnjNJƻǁDŽǃnjǁǑdžnjljLjljǁƺLJljƹƻƻLJƽnj
LjƾljƾƽƻƹDžǁǖDŽƾǃNjljǁǐƾNJǃǁǂLjljǁƺLJlj
ƮƩƙƦƞƦơƞ
ƮljƹdžǁNjƾǑdžnjljNJǃljnjǐƾdždžǔDžƻNJLjƾǏǁƹDŽǕdžLJDžLJNjƽƾDŽƾdžǁǁ
ƽDŽǘǎljƹdžƾdžǁǘ
ƪDŽƾƽǁNjƾǀƹNjƾDžǐNjLJƺǔƻLJƻljƾDžǘǎljƹdžƾdžǁǘLjljǁƺLJljƺǔDŽ
njNJNjƹdžLJƻDŽƾdždžƹdžLJƿǃƹǎ
ƛdžǁDžƹdžǁƾƛNJƾƼƽƹLJNjǃDŽǗǐƹǂNjƾLjljǁƺLJljLJNjNJƾNjǁƾNJDŽǁLJdž
džƾǁNJLjLJDŽǕǀnjƾNjNJǘ
101
ƫƞƮƦơưƞƪƣơƞƮƙƩƙƣƫƞƩơƪƫơƣơ
RU
ƫƞƮƦơưƞƪƣơƞƝƙƦƦƴƞ
ƦLJDžǁdžƹDŽǕdžLJƾdžƹLjljǘƿƾdžǁƾƞƛƩƧƨƙ 220–240 B~ 50/60 ƜǏ
ƦLJDžǁdžƹDŽǕdžLJƾdžƹLjljǘƿƾdžǁƾƪƱƙ
ƦLJDžǁdžƹDŽǕdžƹǘDžLJǒdžLJNJNjǕƞƛƩƧƨƙ
700 ƛNj
ƦLJDžǁdžƹDŽǕdžƹǘDžLJǒdžLJNJNjǕƪƱƙ
700 ƛNj
ƨljǁƺDŽƽDŽǁdžƹ
ƦƹNJNjljLJǂǃƹNjƾDžLjƾljƹNjnjljǔ
ƩƹǀDžƾljǔNjLJNJNjƾljƹ
ƝƱ = 130 × 220 DžDž / 5.1 × 8.7 ƽǗǂDžƹ
ƪƾljNjǁǍǁǃƹNjǔ
ħńŔńőŖŌţ!BODUM®(.ļņʼnōŚńŔŌţŇńŔńőŖŌŔŗʼnŖŎńśʼnŕŖņŒŐńŖʼnŔŌńŏŒņŌŌŕœŔńņőŗŢ
ŔńŅŒŖŗ)0:;96ĵšőňņŌśőŌŚńņŖʼnśʼnőŌʼnňņŗřŏʼnŖŕŐŒŐʼnőŖńœŒŎŗœŎŌńŖńŎŊʼnňńʼnŖ
ŇńŔńőŖŌŢŔńŕœŔŒŕŖŔńőţŢŝŗŢŕţőńņŕʼnňʼnŘʼnŎŖşŐńŖʼnŔŌńŏŒņŌőʼnŌŕœŔńņőŗŢ
ŔńŅŒŖŗņşŋņńőőşʼnňʼnŘʼnŎŖńŐŌŎŒőŕŖŔŗŎŚŌŌŌŏŌœŔŒŌŋņŒňŕŖņńĴʼnŐŒőŖņşœŒŏőţʼnŖŕţ
ŅʼnŕœŏńŖőŒʼnŕŏŌŗňŒņŏʼnŖņŒŔʼnőşņŕʼnŇńŔńőŖŌōőşʼnŗŕŏŒņŌţĦŒŋŐʼnŝʼnőŌʼnŕŖŒŌŐŒŕŖŌőʼn
œŔʼnňŗŕŐŒŖŔʼnőŒ
ħńŔńőŖ!)6+<4®:JO^LPa(.2HU[VUZZ[YHZZL7VZ[MHJO;YPLUNLU
ħńŔńőŖŌōőşʼnŗŕŏŒņŌţ!ijŒŎŗœńŖʼnŏŠňŒŏŊʼnőŋńœŒŏőŌŖŠŇńŔńőŖŌōőşōŕʼnŔŖŌŘŌŎńŖ
ņŒņŔʼnŐţœŒŎŗœŎŌĨŏţœŒŏŗśʼnőŌţŗŕŏŗŇŇńŔńőŖŌōőŒŇŒŒŅŕŏŗŊŌņńőŌţőʼnŒŅřŒňŌŐŒ
œŔʼnňŒŕŖńņŌŖŠŇńŔńőŖŌōőşōŕʼnŔŖŌŘŌŎńŖĩŕŏŌœŔŌŒŅŔʼnŖʼnőőşōŖŒņńŔ)6+<4®őŗŊňńʼnŖŕţ
ņŇńŔńőŖŌōőŒŐŒŅŕŏŗŊŌņńőŌŌňŏţœŒŏŗśʼnőŌţŖńŎŒŇŒŒŅŕŏŗŊŌņńőŌţőʼnŒŅřŒňŌŐŒ
ŒŅŔńŖŌŖŠŕţŎœŔŒňńņŚŗ)6+<M®ņŐńŇńŋŌő)6+<4®ŎňŌŕŖŔŌŅŠŢŖŒŔŗ)6DUM®
ņĦńŜʼnōŕŖŔńőʼnŌŏŌœŒŕʼnŖŌŖŠņʼnŅŕńōŖ^^^IVK\TJVT
BODUM®őʼnœŔʼnňŒŕŖńņŏţʼnŖŇńŔńőŖŌŢőńœŒņŔʼnŊňʼnőŌţņŒŋőŌŎŜŌʼnņŕŏʼnňŕŖņŌʼn
őʼnőńňŏʼnŊńŝʼnŇŒŌŕœŒŏŠŋŒņńőŌţőʼnœŔńņŌŏŠőŒŇŒŒŅŔńŝʼnőŌţőŒŔŐńŏŠőŒŇŒŌŋőŒŕń
őʼnńňʼnŎņńŖőŒŇŒŌŏŌőʼnœŔńņŌŏŠőŒŇŒŖʼnřőŌśʼnŕŎŒŇŒŒŅŕŏŗŊŌņńőŌţŌŏŌŗřŒňńőʼnœŔńņŌŏŠőŒō
šŎŕœŏŗńŖńŚŌŌœŔŌŅŒŔńőʼnœŔńņŒŐŒśőşŐŌŏŌŚńŐŌ
ħńŔńőŖŌţœŔŒŌŋņŒňŌŖʼnŏţőʼnņŏŌţʼnŖőńĦńŜŌŋńŎŒőőşʼnœŔńņńœŒňʼnōŕŖņŗŢŝŌŐ
œŔŌŐʼnőŌŐşŐőńŚŌŒőńŏŠőşŐŋńŎŒőńŐŎńŎŌőńĦńŜŌœŔńņńœŒŒŖőŒŜʼnőŌŢŎňŌŏʼnŔŗ
œŒňŒŇŒņŒŔŗŎŗœŏŌœŔŒňńŊŌ
ƶǃLJDŽLJƼǁǐƾNJǃǁLjljǁƾDžDŽƾDžƹǘnjNjǁDŽǁǀƹǏǁǘ
ķŖŌŏŌŋńŚŌţőʼnŌŕœŔńņőşřŌŏŌŗŕŖńŔʼnņŜŌřšŏʼnŎŖŔŒœŔŌŅŒŔŒņņŐʼnŕŖʼn
ŕŒŅşśőşŐŌŒŖřŒňńŐŌţņŏţʼnŖŕţőńŔŗŜʼnőŌʼnŐŋńŎŒőńĬřőʼnŒŅřŒňŌŐŒ
ŗŖŌŏŌŋŌŔŒņńŖŠŒŖňʼnŏŠőŒijŒŖŔʼnŅŌŖʼnŏţŐňŒŏŊőńŅşŖŠœŔʼnňŒŕŖńņŏʼnőń
ņŒŋŐŒŊőŒŕŖŠŕňńŖŠŖńŎŌʼnœŔŌŅŒŔşŅʼnŕœŏńŖőŒņŕœʼnŚŌńŏŠőşřŚʼnőŖŔńř
ŕŅŒŔńIJŅŏńňńŖʼnŏŌŖńŎŌřœŔŌŅŒŔŒņňŒŏŊőşœŔŌőʼnŕŖŌŌřņœŗőŎŖŕŅŒŔń
ŌŏŌņşőʼnŕŖŌőńŐʼnŕŖŒŇňʼnŒŕŗŝʼnŕŖņŏţʼnŖŕţŕŅŒŔœŒňŒŅőşřœŔŌŅŒŔŒņ
ijŒňŒŅőŒʼnŏŌśőŒʼnŗśńŕŖŌʼn¶šŖŒņŎŏńňņŒŅʼnŕœʼnśʼnőŌʼnœʼnŔʼnŔńŅŒŖŎŌŚʼnőőşř
ŐńŖʼnŔŌńŏŒņŌœŔńņŌŏŠőŒōŗŖŌŏŌŋńŚŌŌœŔŌŅŒŔŒņ
102
ƩnjǃLJƻLJƽNJNjƻLJƨLJƶǃNJLjDŽnjƹNjƹǏǁǁ
ħĤĴĤıĶĬŃijĴIJĬīĦIJĨĬĶĩįŃĨįŃĩĵĬļĦĩĭĺĤĴĬĬ
Date
Datum
Date
Dato
Fecha
Data
Datum
Datum
Data
Päivämäärä
ƝƹNjƹ
www.bodum.com
Proof of purchase
Firmenstempel
Cachet du revendeur
Firmastempel
Sello de la empresa
Timbro del rivenditore
Stempel van de zaak
Firmastämpel
Carimbo da empresa
Ostotodistus
ƝLJǃƹǀƹNjƾDŽǕNJNjƻLJLjLJǃnjLjǃǁ
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Finnish were displayed