Istruzioni di montaggio - Westfalia

Istruzioni di montaggio - Westfalia
D
CZ
DK
E
F
FIN
Perävaunun vetolaite Asennus- ja käyttöohjeet
GB
GR
H
I
N
NL
Trekhaak Montage- en gebruikshandleiding
PL
RUS
S
Сцепка Инструкция по монтажу и эксплуатации
Dragkrok Monterings- och bruksanvisning
D-VALUE
D 9,2 kN
MAX. VERT. LOAD
S
80 kg
CHARGE
PN
313 396 691 101 - 005
D
CZ
DK
E
F
FIN
Tuotteidemme valmistuksessa on noudatettu suurinta mahdollista huolellisuutta. Mikäli tuotteessa ilmenee tästäkin huolimatta
puutteita, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä suoraan sopimuskumppaniisi. Tässä tapauksessa on ilmoitettava ehdottomasti
eränumero. Eränumero on merkitty tyyppikilpeen. Jos eränumeroa ei ole merkitty valituksen yhteyteen, valituksen käsittely ei ole
mahdollista.
GB
GR
H
I
N
NL
PL
RUS
S
55R - 01 XXXX
TYPE XXX XXX
CLASS A 50-X
D-VALUE
XX kN
D
MAX. VERT. LOAD
XX kg
S
CHARGE
PN
313 396 691 101 - 005
3
D
CZ
DK
E
F
313 396 691 101 - 005
4
4
FIN
Kansallisia asennusten teknistä hyväksymistä koskevia määräyksiä on noudatettava.
Kaikki vetolaitteeseen tehtävät muutokset tai jälkiasennukset ovat kiellettyjä. Nämä johtavat käyttöluvan raukeamiseen.
Mahdollinen eristysmassa tai pohjan suojaus tulee poistaa ajoneuvosta vetolaitteen kiinnityspintojen alueelta.
Vetolaite on tarkoitettu perävaunujen vetämistä ja kuormatelineiden käyttöä varten. Muut käyttötavat on kielletty.
Pysäköintitutkalla varustetuissa ajoneuvoissa voi esiintyä vetolaitteen asennuksen jälkeen toimintahäiriöitä, sillä osat
(kuulatanko, vetokuula) saattavat olla tunnistinten mittausalueella. Tällaisessa tapauksessa mittausaluetta tulee muuttaa tai
pysäköintitutka kytkeä pois päältä. Irrotettavilla tai käännettävillä kuulatangoilla varustettua vetolaitetta käytettäessä
pysäköintitutkan toimintahäiriöt eivät ole todennäköisiä, mikäli kuulatanko siirretään pois käyttöasennosta.
Vetolaite on turvallisuuteen vaikuttava osa, jonka saa asentaa vain alan erikoisliike. Virheellinen asennus voi aiheuttaa vakavan
onnettomuuden! Tämän ohjeen saksankielinen teksti on sitova.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
GB
GR
H
I
313 396 691 101 - 005
5
N
NL
PL
RUS
S
313 396 691 101 - 005
6
6
x
23kg
x+23kg
313 396 691 101 - 005
7
313 396 691 101 - 005
8
8
313 396 691 101 - 005
9
313 396 691 101 - 005
10
10
“a“
“a“
313 396 691 101 - 005
11
Mercedes Benz CLA Shooting Brake
313 396 691 101 - 005
12
12
S
Der Freiraum nach Anhang 7, Abbildung 25a und 25b der
Richtlinie ECE-R 55 ist zu gewährleisten.
Volný prostor ve smyslu Přílohy 7, obr. 25a a 25b směrnice
ECE-R 55 musí být zaručen.
Det skal sikres, at der er spillerum i overensstemmelse med bilag
7, fig. 25a og 25b i henhold til direktiv ECE-R 55.
Hay que garantizar el espacio libre conforme al anexo 7, fig. 25a
y 25b de la directiva ECE-R 55.
La zone de dégagement, selon l'annexe 7, figure 25a et 25b de la
directive ECE-R 55, doit être assurée.
Välyksen tulee täyttää ohjeen ECE-R 55 liitteen 7 kuvissa 25a ja
25b ilmoitetut vaatimukset.
Make sure to provide clearance according to appendix 7, figures
25a and 25b of the ECE-R 55 regulations.
Πρέπει να εξασφαλίζεται ο ελεύθερος χώρος σύμφωνα με το
παράρτημα 7, σχήμα 25a και 25b της κοινοτικής οδηγίας
ECE-R 55.
Biztosítani kell az ECE-R 55 irányelv szerinti, 7. számú függelék,
25a. és 25b ábrákban jelölt szabad teret.
Deve essere garantito lo spazio libero secondo l'allegato 7, figure
25a e 25b della normativa europea ECE-R 55.
Det må sørges for fritt rom i samsvar med tillegg 7, figur 25a og
25b i direktiv ECE-R 55.
De vrije ruimte volgens supplement 7, afbeelding 25a en 25b van
richtlijn ECE-R 55 moet gewaarborgd zijn.
Należy zapewnić wolną przestrzeń zgodnie z załącznikiem 7, rys.
25a i 25b, dyrektywy ECE-R 55.
Оставлять свободное пространство согласно Приложению 7,
рис. 25a и 25b Директивы ECE-R 55.
Spelrummet enligt bilaga 7, bild 25a och 25b i riktlinje ECE-R 55,
måste garanteras.
D
CZ
DK
E
F
FIN
* Ajoneuvon suurimmalla sallitulla kokonaispainolla
GB
GR
H
I
N
NL
PL
RUS
S
* при допустимом общем весе автомобиля
* vid fordonets tillåtna totalvikt
313 396 691 101 - 005
13
14
14
313 396 691 101 - 005
e
………………………………………………………..
timbro e firma
………………………..……………..lì…………..………………
sul veicolo…………………………………………………………………..
dove:
D = (T x C) / (T + C) x 0,00981 = …kN
Dispositivo di traino tipo: 313 396
Per autoveicolo:
Mercedes Benz A-Klasse, Mercede Benz B-Klasse, Mercedes Benz CLA,
Mercedes Benz CLA Shooting Brake 2015
Tipo funzionale:
117, 117????, 117?????, 117??????, 117???????
156, 156????, 156?????, 156??????, 156???????
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement