Bedienungsanleitung für abnehmbare Kugelstange

Bedienungsanleitung für abnehmbare Kugelstange
4.)
5.)
307 286 691 102 – 03/05 – 001
7
3.)
4.)
5.)
6.)
8
5.)
9
10
4.)
5.)
11
12
4.)
5.)
13
3.)
4.)
5.)
6.)
14
4.)
5.)
15
16
Irrotettavan vetopään käyttöohje
Huomio!
Irrotettavan kuulatangon asianmukainen lukitus on tarkastettava aina ennen ajoa seuraavat tunnusmerkit
huomioon ottaen:
· Kääntöpistikkeen (G) tai riippulukon on oltava pultin (E) varmistusreiässä (F) taitettuna tai lukittuna.
· Kuulatangon (A) on istuttava lujasti asennusputkessa (B). Varmistu ravistamalla käsin.
· Kahvan (H) on oltava nyt lukituksessa (L) .
Jos näitä 3 seikkaa tarkastettaessa ilmenee puutteita, on asennus suoritettava uudelleen.
Niin kauan kuin yhdessäkin kohdassa on puutetta, ei vetolaitetta saa käyttää. On olemassa tapaturmavaara.
Ota yhteys valmistajaan.
Kuulatanko voidaan asentaa ja purkaa vaivattomasti tavallisin käsivoimin.
Apuvälineitä, työkaluja jne. ei saa koskaan käyttää, koska ne saattavat vaurioittaa mekanismia.
Lukitusta ei saa päästää koskaan perävaunun ollessa kytkettynä tai kuormatuen ollessa asennettuna!
Ajettaessa ilman perävaunua tai kuormatukea on kuulatanko irrotettava ja tulppa asetettava aina
asennusputkeen. Tämä pätee varsinkin silloin, kun kuula peittää rekisterinumeron ja/tai estää valolaitteiden
näkyvyyttä.
Kuulatangon asennus:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
Tulppa (C) vedetään ulos asennusputkesta (B).
Kuulatanko (A) asetetaan asennusputkeen (B) niin, että kuulatangon ja asennusputken reiät ovat
vastakkain.
Pultti (E) työnnetään sivulta käsin reikään (J), asennusputkeen (B) ja kuulatankoon (A) kunnes
varmistusreikä (F) on näkyvissä. Pulttia (E) kierretään kahvan (H) avulla kunnes kuulatanko (A) istuu
asennusputkessa (B) ilman välystä.
Kääntöpistike (G) pistetään nyt varmistusreikään (F) ja kääntöpistikkeen rengas käännetään siten, että
kääntöpistikettä ei voida vetää reiästä.
Kääntöpistike (G) voidaan korvata riippulukolla (varkaussuoja).
Kahvaa (H) vedetään nuolensuuntaan (K) vasteeseen asti (vapaa käynti) ja kierretään samalla
lukituksen (L) suuntaan. Kahva (H) lukitaan nyt lukitukseen (L), näin kahva (H) varmistetaan vääntymistä
vastaan.
17
Kuulatangon purku:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
Kääntöpistikkeen (G) rengas käännetään ja kääntöpistike vedetään ulos varmistusreiästä (F).
Kahvaa (H) vedetään lukituksesta (L) nuolensuuntaan (K) vasteeseen asti (vapaa käynti) ja kierretään
samalla. Pulttia (E) kierretään kahvan (H) avulla, kunnes kuulatanko (A) on irrotettu asennusputkesta
(B).
Pulttia (E) kierretään kahvan (H) avulla ulos asennusputkesta (B) ja kuulatangosta (A).
Kuulatanko (A) poistetaan asennusputkesta (B).
Tulppa (C) pistetään asennusputkeen (B).
Aseta kuulatanko tavaratilaan tukevasti niin, että se on lialta suojattu.
Vihjeitä!
Yksinomaan me valmistajana saamme suorittaa irrotettavan vetopään korjaukset ja purun.
Kiinnitä mukana oleva ohjekilpi ajoneuvoon asennusputken läheisyyteen tai tavaratilan sisäpuolelle hyvin
näkyvään kohtaan.
Jotta asianmukainen toiminta voitaisiin taata, täytyy vetopään ja asennusputken olla aina puhtaita.
Mekaniikka täytyy huoltaa säännöllisesti. Laakerikohdat ja liukupinnat rasvataan tai öljytään säännöllisesti
hartsittomalla rasvalla tai öljyllä. Rasvaus ja öljyäminen ovat myös lisäkorroosiosuoja.
18
4.)
5.)
19
3.)
4.)
5.)
6.)
20
4.)
5.)
21
3.)
4.)
5.)
6.)
22
4.)
5.)
23
3.)
4.)
5.)
6.)
24
4.)
5.)
25
3.)
4.)
5.)
6.)
26
4.)
5.)
27
28
Montage van de kogelstang:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
29
3.)
4.)
5.)
6.)
30
4.)
5.)
31
3.)
4.)
5.)
6.)
32
4.)
5.)
33
3.)
4.)
5.)
6.)
34
4.)
5.)
35
36
4.)
5.)
37
38
4.)
5.)
39
3.)
4.)
5.)
6.)
40
41
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement