Panasonic ES7038, ES7036 Käyttö ohjeet

Panasonic ES7038, ES7036 Käyttö ohjeet
2 Dansk
33 Česky
63
68
13 Norsk
73
Italiano
48 Română
79
23 Suomi
53 Türkçe
84
58
1
2009/09/10
19:29:46
2
2009/09/10
19:29:46
English


Ch
ar
ge

















3
2009/09/10
19:29:46
3
shave.
8
4
2009/09/10
19:29:47
1
(A)
(B)
2 3
ES7036_EU.indb
5
2009/09/10
19:29:47





6
2009/09/10
19:29:47
7
2009/09/10
19:29:47


g
Ladevorgang
















8
2009/09/10
19:29:47
Ra
su
r
9
2009/09/10
19:29:47
igu
ng
Rei
n
3
1
2 3
8
10
10
2009/09/10
19:29:47
1
(A)
(B)








11
11
2009/09/10
19:29:47
12
ES7036_EU.indb
12
2009/09/10
19:29:48
13
13
2009/09/10
19:29:48
Ch


arg
em
ent
















S’allume en rouge.
14
ES7036_EU.indb
14
2009/09/10
19:29:48
3
rasez-vous.
ra
8
15
15
2009/09/10
19:29:48
2 3
(A)
(B)
16
16
2009/09/10
19:29:48





17
17
2009/09/10
19:29:48
Italiano
18
18
2009/09/10
19:29:48
ca
ric
a


Ri

















19
19
2009/09/10
19:29:48
Pu
liz
ia
Ra
sa
tu
ra
3
Italiano
8
20
20
2009/09/10
19:29:49
lama interna
1
2 3
(A)
(B)
Italiano
21
21
2009/09/10
19:29:49






Italiano
22
22
2009/09/10
19:29:49
23
23
2009/09/10
19:29:49


en

















Knippert iedere seconde.
24
ES7036_EU.indb
24
2009/09/10
19:29:49
3
ige
n
Re
in
8
25
25
2009/09/10
19:29:49
1
2 3
(A)
(B)
26
26
2009/09/10
19:29:49




27
27
2009/09/10
19:29:49
28
28
2009/09/10
19:29:50


Ca
rg
a
Carga

















Se ilumina en rojo.
29
29
2009/09/10
19:29:50
Li
mp
iez
a
o
Af
eit
ad
3
8
30
30
2009/09/10
19:29:50
Limpieza con la escobilla
1
1
2 3
(A)
(B)
31
31
2009/09/10
19:29:50





32
32
2009/09/10
19:29:50
Dansk
33
33
2009/09/10
19:29:50
Op


lad
n in
g
Opladning

















Om LED-displayet
Dansk
34
34
2009/09/10
19:29:50
r
Re
ng
ø
ng
eri
Ba
rb
3
Dansk
8
35
35
2009/09/10
19:29:50
en gang hvert andet år
1
2 3
Dansk
(A)
(B)
36
36
2009/09/10
19:29:51





Dansk
37
37
2009/09/10
19:29:51
38
38
2009/09/10
19:29:51
Car


rega

















39
ES7036_EU.indb
39
2009/09/10
19:29:51
pa
r
m
Li
rb
ea
r
Ba
3
8
40
ES7036_EU.indb
40
2009/09/10
19:29:51
Limpeza com o pincel
1
1
(B)
2 3
(A)
41
41
2009/09/10
19:29:51





42
42
2009/09/10
19:29:51
Norsk
43
43
2009/09/10
19:29:51


La
di
ng
Lading

















Norsk
44
44
2009/09/10
19:29:52
Re
ng
jø
r
ng
eri
Ba
rb
3
deg.
8
Norsk
45
45
2009/09/10
19:29:52
1
2 3
(A)
(B)
Norsk
46
46
2009/09/10
19:29:52





Norsk
47
47
2009/09/10
19:29:52
48
48
2009/09/10
19:29:52


La
dd
nin
g
















49
49
2009/09/10
19:29:52
r
Re
ng
ö
3
8
50
50
2009/09/10
19:29:52
ytterbladsenhet
1
2 3
(A)
(B)
51
ES7036_EU.indb
51
2009/09/10
19:29:52





52
52
2009/09/10
19:29:53
 Ennen käyttöönottoa
Tätä partakonetta voi käyttää sekä märkä- että kuiva-ajoon. Vesitiivistä
partakonetta voi käyttää suihkussa, ja sen voi puhdistaa vedellä. Alla
oleva merkki osoittaa, että partakone sopii märkäajoon. Koneen
kädessä pidettävää osaa voi käyttää kylvyssä tai suihkussa.
Huomaat eron viimeistään kolmen viikon märkäajon jälkeen. Ihosi ja
partasi sopeutuu noin kuukaudessa märkä- ja kuiva-ajoon Panasonicin
partakoneella.
 Partakoneen käyttö
Huomio – Virheellinen käyttö voi vahingoittaa koneen ohutta
teräverkkoa. Tarkista verkon ehjyys ennen partakoneen käyttöä. Älä
käytä partakonetta, jonka teräverkko on vahingoittunut. Ihosi voi
vahingoittua.
 Partakoneen lataus
Käytä vain tätä mallia (RE7‑58) varten suunniteltua virtajohtoa tai
verkkolaitetta. Kytke verkkolaite sähköpistokkeeseen, joka sijaitsee
kuivassa paikassa. Huolehdi, että myös kätesi ovat kuivat. Partakone
voi kuumentua käytön ja latauksen aikana. Kyseessä ei ole
toimintahäiriö. Älä lataa partakonetta suorassa auringonvalossa tai
muun lämmönlähteen läheisyydessä. Irrota verkkolaite pistorasiasta
ottamalla kiinni sen pistokkeesta. Jos vedät virtajohdosta, se voi
vahingoittua. Sähköjohtoa ei voi vaihtaa. Jos johto on vioittunut, laite
tulee poistaa käytöstä.
Sopiva latauslämpötila on 0-35 °C.
 Partakoneen puhdistus
Varoitus - Irrota partakoneen sähköjohto ennen puhdistusta
sähköiskujen välttämiseksi.
Pidä molemmat leikkuuterät kiinnitettyinä. Partakone saattaa
vahingoittua, jos vain toinen leikkuuterä on kiinnitettynä. Jos puhdistat
partakoneen vedellä, älä käytä merivettä tai kiehuvaa vettä. Älä upota
partakonetta veteen pitkäksi ajaksi. Pyyhi partakone saippuaveteen
kostutetulla liinalla. Älä käytä puhdistukseen tinneriä, bensiiniä tai
alkoholia.
 Partakoneen säilytys
Irrota partakoneen sähköjohto säilytyksen ajaksi. Älä taita sähköjohtoa
tai kierrä sitä partakoneen ympäri. Laitetta ei ole tarkoitettu henkilöille
(lapset mukaan lukien), joiden fyysiset kyvyt, aistit tai henkiset kyvyt
ovat heikentyneet tai jotka eivät osaa käyttää laitetta, paitsi jos heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö on heitä siihen ohjannut. Lapsia
pitää valvoa, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella. Säilytä tämä
ohje tallessa.
Suomi
Tärkeää
TEKNISET TIEDOT
Virtalähde: Katso tuotteen nimikyltti.
(automaattinen jännitteenvalinta)
Moottorin jännite: 2,4 V DC
Latausaika: 1 tunti
Tämä tuote on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.
Ilmassa kantautuva melu; 67 (dB (A) re 1 pW)
53
53
2009/09/10
19:29:53


La
ta
us
Koneen osat
Lataaminen


Suomi





Jos latauksen merkkivalo vilkkuu, lataa partakone seuraavien ohjeiden
mukaisesti.
Voit ladata partakoneen kokonaan 1 tunnissa.

muuntaja
1 Kytke
partakoneeseen.
muuntajan pistoke
2 Kytke
pistorasiaan.









Tietoja LED -näytöstä
ASuojus
BTeräverkko-osa
1Teräverkko
2Teräverkon avauspainike
3Teräverkon kehys
CLeikkuuterät
DRunko-osa
4Verkkokehyksen
avauspainikkeet
5Kytkimen lukituspainike
6Käyttökytkin
7Latauksen merkkivalo 8Latauksen tilan merkkivalo
9Trimmeri
:Trimmerin kahva
EMuuntaja (RE7‑58)
;Sähköjohto
Laitteen pistoke
FKuljetuspussi
GPuhdistusharja
Latauksen aikana
Latauksen päätyttyä
Valo on punainen.
Vilkkuu sekunnin välein.
Kun akun lataus on vähäinen.
• Kun latauksen merkkivalo vilkkuu , jäljellä on vielä
1–2 parranajokertaa.
(Kesto riippuu käytöstä.)
Latauksen merkkivalo vilkkuu.
• Täyteen ladatun akun virta riittää noin 14 parranajokertaan à 3
minuuttia.
54
ES7036_EU.indb
54
2009/09/10
19:29:53
3
kytkimen
1 Avaa
lukitus ja paina
kytkin ylös.
partakonetta
2 Pitele
kuvassa osoitetulla tavalla
ja aja partasi.
• Kun aloitat parranajon, paina ihoa vain kevyesti partakoneella. Venytä
ihoa toisella kädellä ja liikuta partakonetta edestakaisin parran
suunnan mukaisesti. Voit painaa partakonetta voimakkaammin, kun
ihosi tottuu partakoneeseen. Voimakas painaminen ei paranna
ajotarkkuutta.
Puhdistus
1. Irrota sähköjohto partakoneesta.
2. Pese teräverkko saippualla ja
vedellä.
3. Kytke partakone päälle.
4. Sammuta partakone 10 - 20
sekunnin jälkeen.
5. Irrota teräverkko‑osa ja kytke
partakone päälle.
6. Puhdista partakone ja
teräverkko‑osa juoksevassa
vedessä.
7. Kuivaa roiskunut vesi kuivalla
kankaalla.
8. Kuivaa teräverkko-osa ja
partakone kokonaan.
9. Kiinnitä teräverkko-osa
partakoneeseen.
Suomi
Pu
hd
as
Pa
rra
na
jo
Partakoneen käyttö
 Trimmerin käyttö
Liuta trimmerin kahva yläasentoon.
Aseta trimmeri oikeaan kulmaan
ihollesi ja rajaa pulisongit
liikuttamalla trimmeriä alaspäin.
8
55
55
2009/09/10
19:29:53
Teräverkon ja leikkuuterien vaihto
teräverkko
kerran vuodessa
leikkuuterät
joka toinen vuosi
Puhdistus harjalla
1
Suomi
Teräverkon vaihto
1. Paina avauspainikkeita ja nosta
kuvan osoittamalla tavalla.
2. Paina uusi teräverkko paikoilleen,
kunnes kuulet naksahduksen.
1
2 3
(B)
Sisäänrakennetujen akkujen poisto
Leikkuuterien vaihto
1
(A)
1. Puhdista leikkuuterät lyhyellä
harjalla kuvan (A) osoittamassa
suunnassa.
Puhdista teräverkko, partakone ja
trimmeri pitkällä harjalla.
• Älä liikuta harjaa kuvan (B)
osoittamassa suunnassa.
Leikkuuterät tylsistyvät ja
ajotarkkuus huononee.
• Älä puhdista teräverkkoa
lyhyellä harjalla.
1. Paina teräverkon kehyksen
irrotuspainiketta ja nosta
teräverkko-osaa ylöspäin kuvan
osoittamalla tavalla.
2. Poista leikkuuterät yksi kerrallaan
kuvan osoittamalla tavalla.
• Älä koske leikkuuterien
metallisia reunoja. Voit
vahingoittaa sormesi.
3. Pane leikkuuterät paikoilleen yksi
kerrallaan kuvan osoittamalla
tavalla, kunnes kuulet
naksahduksen.
Poista akut, ennen kuin hävität partakoneen. Varmista, että akut
hävitetään määräysten mukaisesti. Älä yritä pidentää partakoneen
käyttöikää purkamalla tai vaihtamalla akkuja itse. Vaarana on tulipalo ja
sähköisku. Akut pitää vaihtaa valtuutetussa huoltopisteessä.
• Irrota partakoneen sähköjohto, ennen kuin irrotat akut.
56
56
2009/09/10
19:29:53








Ympäristönsuojelu ja materiaalien kierrätys
Tämä partakone sisältää nikkelimetallihydridiakut.
Varmista, että akut hävitetään paikallisten määräysten mukaisesti.
Tietoja vanhojen laitteiden ja käytettyjen paristojen keräyksestä
ja hävittämisestä
Nämä merkinnät tuotteissa, pakkauksissa ja/tai niihin
liitetyissä dokumenteissa tarkoittavat, että käytettyjä
sähkö- ja elektroniikkalaitteita sekä paristoja ei tule
sekoittaa tavalliseen kotitalousjätteeseen.
Vanhojen tuotteiden ja käytettyjen paristojen
asianmukainen käsittely, talteen ottaminen ja kierrätys
edellyttävät niiden viemistä tarjolla oleviin
keräyspisteisiin kansallisten määräysten sekä
direktiivien 2002/96/EC ja 2006/66/EC mukaisesti.
Kun hävität tuotteet ja paristot asianmukaisesti, autat
säilyttämään arvokkaita luonnonvaroja sekä
ehkäisemään ihmisen terveydelle ja ympäristölle
haitallisia vaikutuksia, joita vääränlainen jätteenkäsittely
voi aiheuttaa.
Ota yhteys asuinkuntasi viranomaisiin,
jätteenkäsittelystä vastaavaan tahoon tai tuotteiden
ostopaikkaan saadaksesi lisätietoja vanhojen tuotteiden
ja paristojen keräyksestä ja kierrätyksestä.
Tuotteiden epäasianmukaisesta hävittämisestä saattaa
seurata kansallisessa lainsäädännössä määrätty
rangaistus.
Yrityksille Euroopan unionissa
Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
hävittämisestä saat jälleenmyyjältä tai
tavarantoimittajalta.
[Tietoja hävittämisestä Euroopan unionin
ulkopuolella]
Nämä merkinnät ovat voimassa ainoastaan Euroopan
unionin alueella. Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai
jälleenmyyjään saadaksesi tietoja oikeasta
jätteenkäsittelymenetelmästä.
Paristomerkintää koskeva huomautus (alla kaksi
esimerkkiä merkinnöistä):
Tämä merkki voi olla käytössä yhdessä kemiallisen
merkinnän kanssa. Siinä tapauksessa merkki noudattaa
kyseistä kemikaalia koskevan direktiivin vaatimuksia.
Suomi
• Suorita kuvan vaiheet 1 – 7, nosta akkuja ja poista ne paikaltaan.
57
57
2009/09/10
19:29:53
58
58
2009/09/10
19:29:53
Ła


do
w
an
ie

















59
59
2009/09/10
19:29:53
len
ie
Go
3
8
60
60
2009/09/10
19:29:54
1
2 3
(A)
(B)
61
61
2009/09/10
19:29:54





62
62
2009/09/10
19:29:54
Česky
63
63
2009/09/10
19:29:54


Na
í














Česky



64
64
2009/09/10
19:29:54
3
Česky
len
í
Ho
8
65
65
2009/09/10
19:29:54
jednou za rok
1
Česky
2 3
(A)
(B)
66
66
2009/09/10
19:29:54





Česky
• Proveďte kroky 1 až 7, nadzdvihněte baterie a potom je vyjměte.
67
67
2009/09/10
19:29:55
68
68
2009/09/10
19:29:55


Na
bíj
an
ie

















Počas nabíjania
Po dokončení nabíjania
Svieti načerveno.
69
69
2009/09/10
19:29:55
ni
e
ste
Či
len
ie
Ho
3
8
70
70
2009/09/10
19:29:55
Čistenie kefkou
1
1
2 3
(A)
(B)
71
71
2009/09/10
19:29:55





72
ES7036_EU.indb
72
2009/09/10
19:29:55
73
73
2009/09/10
19:29:55


Tö

















74
74
2009/09/10
19:29:55
Bor
otvá
lkoz
ás
3
8
75
75
2009/09/10
19:29:56
1
(A)
(B)
2 3
76
76
2009/09/10
19:29:56






77
77
2009/09/10
19:29:56
78
78
2009/09/10
19:29:56
F EN, GE, FR, IT, DU, SP, DA, PT, NW, SW, FI, PL, CZ, SK, HU, RO, TK
92
2009/09/10
19:29:58
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement