Détecteur de passage infrarouge et packs carillon Rilevatore di

Détecteur de passage infrarouge et packs carillon Rilevatore di
6T 7728-00b
FR
IT
FI
Infrapunaovitunnistin sekä
kumistinpakkaukset
GB
53601
53625 - 53626
Installation du 53601
훽
훾
훿
2,5 m
53601
1
2
m
m
0,4 m
53626
53625
Installation du 53625
16 A max.
230 V
1
!
훽

BIP
BIP
BIP
...
BIP
BIP


훽
BIP
BIP
BIP
...

!
BIP
BIP


6T 7728-00b
6T 7728-00b
FR
IT
FI
Infrapunaovitunnistin sekä
kumistinpakkaukset
GB
훽
훾
훿
2,5 m
53601
1
2
m
m
0,4 m
53626
53625
16 A max.
230 V
2
!
훽

BIP
BIP
BIP
...
BIP
BIP

BIP

훽
BIP
BIP
BIP
...

!
BIP
BIP

Caratteristiche tecniche

< 3 sec.
6T 7728-00b
OCOM 110914
Hager 05.2011
6T 7728-00b
FR
IT
FI
Infrapunaovitunnistin sekä
kumistinpakkaukset
GB
53601
53625 - 53626
Tuote-esittely
• Tunnistin 53601 on ovitunnistin joka voidaan
liittää yhteen tai useampaan sarjan vastaanottimista.
• Pakkaus 53625 koostuu ovitunnistimesta
53601 ja vastaanottimesta 53612, moduli.
• Pakkaus 53626 koostuu ovitunnistimesta
53601 ja vastaanottimesta 53613, pistorasiaadapteri.
Painettaessa ovikellopainiketta siihen yhdistetyt
kumistimet antavat merkkiäänen. Sen lisäksi ne
antavat valosignaalin. Jokainen vastaanotin
voidaan yhdistää saman sarjan lähettimien
(maksimi 16 kpl) kanssa.
Melodia voidaan valita 10 eri vaihtoehdosta.
53601 asennus
Tunnistimen
suositeltava
asennuskorkeus
lattiapinnasta on 2.5 m tunnistusalueen yläpuolella.
Tunnistusaluetta voidaan rajata 1:ksi tai 2:ksi
metriksi käyttämällä maskia 훿.
Tunnistusalueen syvyys on 40 senttimetriä.
훽
훾
훿
53601
2,5 m
훽 Opetuspainike
훾 Potentiometri ajastuksen säätöön
훿 Maski
1
2
m
m
0,4 m
Viiveen säätö kahden tunnistuksen
välillä (9 sekunnista 5 minuttiin)
Kahden sisääntulon aiheuttamien useiden äänihälytysten estämiseksi. Jokaisen tunnistuksen
jälkeinen viive voidaan säätää ruuvitaltan avulla
potentiometristä 훾.
53625
53623
Kytkin äänenvoimakkuuden säätöön
Painike melodioiden valintaan
Painike opetukseen
Merkkivalo
53626 liitäntä
Asennus ja liitäntä
Tunnistin kiinnitetään mukanatoimitettavilla
ruuveilla.
• Irrota etukansi.
Huomio : ensimmäisen kerran käynnistettäessä
tai tuotteen nollauksen jälkeen, kumistin soittaa
kaikki melodiat.
53625 asennus
16 A max.
• Tuo syöttökaapeli läpivientitiivisteen läpi.
• Kiinnitä alusta seinään 2:lla mukana toimitetulla
ruuvilla.
3
Opetus
Voit yhdistää painikkeen useisiin kumistimiin tai
vastaavasti useita painikkeita yhteen kumistimeen,
joka kerta eri melodia seuraavasti :
• 1 erillinen melodia per kumistin.
• 1 erilainen melodia painikkeen mukaan.
• 1 erilainen melodia kumistimelle per aktiivinen
painike.
Melodian valinta
Lyhyt painallus (< 3 sekuntia) kumistimen
melodianvalintapainikkeesta mahdollistaa
melodian valinnan. Viimeksi kuultu melodia
otetaan käyttöön yhteenliitettäessä.
11. käytettävä mahdollisuus : valomerkki ilman
melodiaa.
Yhdistyksen jälkeen, melodian muuttamiseksi,
yhteenopetus täytyy tehdä uudelleen.
!
Painikkeen ja kumistimen yhdistys
Melodian valinnan jälkeen, paina kevyesti
kumistimen opetuspainiketta . Kumistin
antaa merkkiäänen, että se on opetustilassa.
Paina opetuspainiketta 훽 painikkeesta jonka
haluat
erottaa.
Kumistin
soittaa
monta
merkkiääntä. Kumistin on poistanut sen ja
painikkeen välisen linkin.
훽

< 3 sek.

Paina painikkeen opetuspainiketta 훽. Kumistin
soittaa valitun melodian ja palautuu normaalitilaan.
TÄYSI (poistetaan kaikki kumistimien ja lähettimien
väliset linkit)
Paina opetuspainiketta kunnes kumistin soittaa
kaksi merkkiääntä.
BIP
BIP

Paina uudelleen kumistimen opetuspainiketta kunnes se soittaa useita merkkiääniä. Kumistin
poistaa kaikki linkit sen ja siihen yhdistettyjen
painikkeiden välillä.
훽

BIP
BIP
BIP
...

!
BIP
BIP
BIP
...
Mikäli opetuspainiketta 훽 ei paineta
kahden minuutin kuluessa opetuspainikkeen
painamisen jälkeen, kumistin palautuu
takaisin normaalitilaan.
Jännitteen kytkeytyessä tai sen katketessa
hetkellisesti, tunnistin ei ilmoita sisäänkäynnistä
asetellun viiven (potentiometri 훾) + 30 sekuntia
aikana.
Mitä tehdä, jos...?
BIP
Toiminta kytkettäessä päälle
Äänenvoimakkuuden säätö
Kumistimen äänenvoimakkuutta voidaan säätää
kytkimen avulla 4: ään eri tasoon: "korkea",
"normaali", "matala" ja "äänetön".
Toista operaatio yhdistääksesi useita painikkeita
ja kumistimia.
• Asennus ei toimi:
- painike tai kumistin ei saa syöttöjännitettä,
tarkista johdonsuoja tai syöttökaapeli.
- Painike tai kumistin on häirityllä alueella
(radioamatööri, televisio, GSM-laite lähistöllä
jne.), siirrä painike tai kumistin häirityn alueen
ulkopuolelle.
- Kumistin on painikkeen kantaman
ulkopuolella, siirrä ne riittävän lähelle toisiaan.
- Kumistin ei tunnista painiketta, nollaa
kumistin ja tee opetus uudestaan.
• Painike pitää vaihtaa:
- Vaihdon tekemiseksi nollaa kumistimet ja tee
opetus uudelleen.
Mikäli ongelmia ilmenee, otat yhteyttä sähköasentajaasi.
Tekniset ominaisuudet
Tunnistin
Syöttöjännite :
230V +10% -15%/50 Hz
IP :
44
Eristysluokka :
II
Receiver category :
2
Kantama :
200 m vapaassa tilassa
Käyttölämpötila :
-10 °C ... +50 °C
Varastointilämpötila :
-20 °C ... +70 °C
Suhteellinen kosteus :
90%/20 °C
Johdinten poikkipinta : 0.75 ... 1.5 mm2 max.
Mitat :
125 x 82 x 40 mm
Kumistin
Syöttöjännite :
230V +10% -15%/50 Hz
Taajuus :
433.92 MHz
IP :
20
Eristysluokka :
II
Syklisen lähetyksen suhde :
10%
Käyttölämpötila :
0 °C ... +45 °C
Varastointilämpötila :
-20 °C ... +70 °C
Suhteellinen kosteus :
90%/20 °C
Johdinten poikkipinta : 0.75 ... 1.5 mm2 max.
Mitat (53612) :
153 x 99 x 41 mm
Mitat (53613) :
140 x 70 x 80 mm
Äänenvoimakkuus :
60 dB matala,
75 dB normaali, 85 dB korkea
Hager Controls vakuuttaa että käyttöohjeessa
esitetyt tuotteet ovat direktiivissä 1995/5/CE
oleellisten vaatimusten ja muiden asetusten
mukaisia. Valmistajavakuutustodistus voidaan
tarvittaessa
pyytää
internet-sivun
http://www.hagergroup.net kautta.
Voidaan käyttää kaikkialla Euroopassa
Nollaus
OSITTAINEN (nollaa linkitys lähettimen ja
kumistimen välillä)
Paina opetuspainiketta , kunnes kumistin
soittaa kaksi merkkiääntä.
BIP
BIP

Toiminto "lapsi nukkuu": pitkäaikainen painallus
(> 3 sekuntia) melodianvalinta painikkeesta alentaa
kumistimen äänenvoimakkuutta (45 dB) 3 tunnin
ajaksi.
Lyhyt painallus melodianvalintapainikkeesta vastaavasti keskeyttää äänenalennustoiminnon ja
kumistin palaa normaaliin tilaan
Tämän tuotteen oikea käsittely
(Jäte sähköinen ja elektroniset
laitteistot).
(Sovellettavissa Euroopanunionissa
ja muissa Euroopan maissa erillisillä
keräysjärjestelmillä).
Tämä tuotteessa tai sen dokumenteissa näytetty
merkintä kertoo, että tuotetta ei tulisi hävittää
muun kotitalousjätteen kanssa laitteen käyttöiän
päätyttyä. Mahdollisen ympäristölle tai ihmisille
aiheutuvan haitan estämiseksi, erottele tämä
muuntyyppisistä jätteistä ja kierrätä se vastuullisesti edistääksesi materiaalivarantojen jatkuvaa
uudelleenkäyttöä.
Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä joko
laitteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikallisiin
viranomaisiin, saadakseen lisätietoja siitä minne ja
miten tämä tuote voidaan toimittaa kierrätettäväksi ympäristöystävällisesti.
Ammattikäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä heidän
toimittajaan ja tarkistaa ostosopimukseen littyvät
säännöt ja ehdot. Tätä tuotetta ei pitäisi sekoittaa
muiden talousjätteiden kanssa hävitettäessä.
6T 7728-00b
6T 7728-00b
FR
IT
FI
Infrapunaovitunnistin sekä
kumistinpakkaukset
GB
53601
53625 - 53626
훽
훾
훾 Label holder
훿
2,5 m
53601
1
2
m
m
0,4 m
53626
53625
230 V
4
훽

BIP
BIP
BIP
...
BIP
BIP

BIP

< 3 sec.

훽
BIP
BIP
BIP
...

!
BIP
BIP

!
6T 7728-00b
OCOM 110914
Hager 05.2011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising

Languages

Only pages of the document in Finnish were displayed