Hama 00052379 Omistajan opas

Hama 00052379 Omistajan opas
Hama GmbH & Co KG
D-86651 Monheim/Germany
www.hama.com
00052379/07.10
C
O
M
P
U
T
E
R
2
m Asennusohje
Kytke hiiren USB-pistoke vapaaseen USB-liittimeen tietokoneessa/kannettavassa. Käyttöjärjestelmä tunnistaa ja
asentaa hiiren itsenäisesti. Tämä toiminto voi kestää
muutamia sekunteja.
Ohje: Mittels-ohjelmiston 3. näppäimeen (pyörönäppäin) voidaan
liittää lisätoimintoja. Lataa siihen tarvittava ulkoinen hiiriohjain
osoitteesta www.hama.com ja asenna se seuraavaksi.
4
f
e
o
i
k
s
m Ympäristönsuojelua koskeva ohje:
Siitä lähtien, kun Euroopan unionin direktiivi 2002/96/EU ja 2006/66/EU otetaan käyttöön kansallisessa lainsäädännössä, pätevät seuraavat määräykset:
Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja paristoja ei saa hävittää talousjätteen mukana. Kuluttajalla on lain mukaan velvollisuus toimittaa sähkö- ja
elektroniikkalaitteet niiden käyttöiän päätyttyä niille varattuihin julkisiin keräyspisteisiin tai palauttaa ne myyntipaikkaan. Tähän liittyvistä yksityiskohdista
säädetään kulloisenkin osavaltion laissa. Näistä määräyksistä mainitaan myös tuotteen symbolissa, käyttöohjeessa tai pakkauksessa. Uudelleenkäytöllä,
materiaalien/paristoja uudelleenkäytöllä tai muilla vanhojen laitteiden uudelleenkäyttötavoilla on tärkeä vaikutus yhteisen ympäristömme suojelussa.
5
q
h
c
v
p
u
t
r
j
n
6
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement