Hama 00053837 Omistajan opas

Hama 00053837 Omistajan opas
00053837_66053837_67053837_89053837_R1053837_S2053837/04.10
Hama GmbH & Co KG
D-86651 Monheim/Germany
www.hama.com
P
C
-
H
A
R
D
W A
R
E
00053837
2
3
m Pistokelaturi
NÄPPÄIMISTÖN ASENTAMINEN (USB)
Kytke näppäimistön USB-liitäntä PC:n USB-liitäntään taiUSB-keskittimeen.
Käyttöjärjestelmä tunnistaa ja asentaa näppäimistön
itsenäisesti. Tämä toiminto voi kestää muutamia sekunteja.
Ohje
Toisin kuin käytettäessä asennukseen PS/2-liitäntää, USB-liitäntää käytettäessä
tietokonetta ei tarvitse sammuttaa.
4
5
6
7
f
e
o
i
k
s
m Ympäristönsuojelua koskeva ohje:
Siitä lähtien, kun Euroopan unionin direktiivi 2002/96/EU ja 2006/66/EU otetaan käyttöön kansallisessa lainsäädännössä, pätevät seuraavat
määräykset:
Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja paristoja ei saa hävittää talousjätteen mukana. Kuluttajalla on lain mukaan velvollisuus toimittaa sähkö- ja
elektroniikkalaitteet niiden käyttöiän päätyttyä niille varattuihin julkisiin keräyspisteisiin tai palauttaa ne myyntipaikkaan. Tähän liittyvistä
yksityiskohdista säädetään kulloisenkin osavaltion laissa. Näistä määräyksistä mainitaan myös tuotteen symbolissa, käyttöohjeessa tai
pakkauksessa. Uudelleenkäytöllä, materiaalien/paristoja uudelleenkäytöllä tai muilla vanhojen laitteiden uudelleenkäyttötavoilla on tärkeä
vaikutus yhteisen ympäristömme suojelussa.
8
q
h
c
v
p
u
t
r
j
n
9
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement