www.malmbergs.com Gebrauchsanweisung / Brugsanvisning

www.malmbergs.com Gebrauchsanweisung / Brugsanvisning
DE
DK
EN
FI
FR
I
NL
NO
SE
DE
DK
SYMBOL FÜR SEPARATE ABHOLUNG
EN
FI
Lue nämä ohjeet ennen asennuksen aloittamista ja luovuta
ne tulevan käyttäjän haltuun.
TURVALLISUUSOHJEEET
1. Valtuutetun asentajan tulee asentaa valaisin vallitsevien
määräysten mukaisesti.
2. Valmistaja ei vastaa vahingoista tai virheistä jotka aiheutuvat
valaisimen virheellisestä käsittelystä.
3. Varmista että sähkövirta on katkaistu ennen asennusta,
huoltoa tai lampunvaihtoa.
4.Tämä LED-valaisin tulee sarjakytkeä +-liittimestä - liittimeen
ja liittää LED-virtalähteeseen.
Varoitus: Väärin kytketty valaisin voi särkyä!
5. Katso liitäntälaitteesta max. johtopituus ja valaisimien määrä.
6. Liitä LED-valaisin liitäntälaitteeseen ennen kuin kytket
liitäntälaitteen verkkojännitteeseen.
7. Valaisin tulee asentaa tiiviiseen sisäkattoon, niin että
valaisimeen ei pääse vettä ylhäältäpäin.
8. Pistotulppiin ja liittimiin ei saa kohdistua veto- tai
vääntövoimia.
9. Sijoita LED-valaisimet ja liitäntälaitteet etäälle lämmittimistä,
hyvin tuuletettuun tilaan.
10. Valaisinta ei milloinkaan saa peittää eristysaineilla.
11. Valaisimia ei saa muunnella.
12. Valaisin on tarkoitettu sisätiloihin.
13. Sähkövirtaa ei saa milloinkaan kytkeä päälle toisiopuolelle,
diodit voivat vahingoittua tai tuhoutua.
14.Huomioi asennusetäisyydet.
15. LED-diodin valo on erittäin voimakas, vältä siksi katsomasta
suoraan valolähteeseen.
Erilliskeräys-symbooli
Tällä symboolilla ilmoitetaan että tuote on toimitettava
erilliskeräykseen.
Lisäksi pätee:
Tämä tuote on tarkoitettu toimitettavaksi erilliskeräykseen
keräyspisteeseen. Tuotetta ei saa laittaa kotitalousjätteisiin.
Lisätietoja paikallisilta jätteiden käsittelystä vastaavilta
viranomaisilta.
Osallistut merkityksellisesti luonnonsuojeluun toimittamalla tämän
tuotteen jälleenkäsiteltäväksi.
FR
I
NL
INFORMAZIONI DI SICUREZZA
SYMBOLE DE COLLECTE SELECTIVE
NO
SE
Symbol for spesial avfall
MD-88
99 740 34
1
2
3
2
4
5
1 m / 1.5 m
ON
1
0.1 m
230V
3
72 mm
Phone: +46 (0)19 58 77 00
info@malmbergs.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising