Moulinex FT362811 Ohjekirja

Moulinex FT362811 Ohjekirja
FR
EN
NL
DE
IT
ES
PT
EL
TR
DA
NO
SV
FI
AR
FA
AM
PM
f
c
g
j
h
k
i
l
(*) : selon modèle - depending on model - afhankelijk van het model - je nach
Modell - a seconda del modello - en función del modelo - consoante o modelo
- Ανάλογα το μοντέλο - modele bağlı olarak - afhænger af model - avhengig av
modell - Beroende på modell - mallista riippuen - ‫ حسب الموديل‬- ‫بسته به مدل‬
fig.1
fig.2
fig.3
AM
PM
AM
PM
AM
PM
fig.4
fig.5
PROG
PROG
AM
PM
AM
PM
AM
PM
AM
PM
Beep
fig.7
*
fig.8
PROG
AM
PM
(*) : selon modèle - depending on model - afhankelijk van het model - je nach
Modell - a seconda del modello - en función del modelo - consoante o modelo
- Ανάλογα το μοντέλο - modele bağlı olarak - afhænger af model - avhengig av
modell - Beroende på modell - mallista riippuen - ‫ حسب الموديل‬- ‫بسته به مدل‬
Description
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
Touche Marche / Arrêt
Touche H (Heure)
Témoin de programmation (vert)
Touche Programmation
Touche MIN (Minutes)
FR
5
Nettoyage
FR
7
Description
a.
b.
c.
d.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
EN
8
11
13
g.
h.
i.
j.
NL
NL
19
NL
20
vom
g.
h.
i.
j.
k.
l.
DE
26
27
g.
h.
i.
j.
k.
l.
di
28
IT
IT
34
ES
ES
•
•
•
•
•
•
•
38
40
g.
h.
i.
j.
k.
l.
de
PT
46
47
48
EL
•
•
•
•
49
EL
52
54
h.
i.
j.
k.
l.
TR
59
60
h. Tænd/sluk-knap
i. H-tast (tid)
j. Kontrollampe for programmering
(grøn)
k. Programmeringsknap
l. MIN-knap (Minutter)
DA
Manuel funktion
Følg illustrationerne fra 1 til 8.
• Tryk på tasten
:Den røde
ko n t r o l l a m p e
tændes
og
kaffemaskinen går i gang.
• Tryk på tasten
igen, for at stoppe
kaffemaskinen.
65
iApparatet
DA
66
g.
h.
i.
j.
k.
l.
NO
70
71
NO
72
h.
i.
j.
k.
l.
SV
75
77
SV
78
Kuvaus
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Kansi
Vesisäiliö
LCD-ohjausnäyttö
Mittalusikka (riippuu mallista)
Suodatinteline
Termoskannu
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen
laitteen ensimmäistä käyttökertaa
ja säilytä ohjeet tulevia tarpeita
varten: Käyttöohjeiden vastainen
käyttö vapauttaa valmistajan kaikesta
vastuusta.
Turvaohjeet
• Tätä laitetta ei ole
tarkoitettu sellaisten
henkilöiden käyttöön
(mukaan luettuna
lapset), joilla on
heikentyneet
ruumiilliset, henkiset
tai aisteihin liittyvät
kyvyt tai joilla ei
ole
kokemusta
tai
tietämystä,
ellei
heidän
turvallisuudestaan
vastaava henkilö
ole ohjannut tai
o p e t ta n u t
h e i tä
laitteen käytössä.
79
g. Virtakatkaisimen merkkivalo
(punainen)
h. Virtakatkaisin
i. H-painike (tunnit)
j. Ohjelmoinnin merkkivalo (vihreä)
k. Ohjelmointipainike
l. MIN-painike (minuutit)
• Lapsia tulee valvoa,
jotta he eivät leiki
laitteella.
• Älä käytä laitetta, jos
virtajohto tai pistoke
on
vaurioitunut.
Virtajohto täytyy
viedä vaihdettavaksi
valmistajalle, sen
valtuuttamaan
huoltoliikkeeseen
tai
vastaavalle
ammattitaitoiselle
henkilölle vaarojen
välttämiseksi.
• Laitteesi on tarkoitettu
kotikäyttöön
sisätiloissa
ja
käytettäväksi
alle 2 000 metrin
korkeudessa.
• Älä upota laitetta,
virtajohtoa
tai
pistoketta veteen −−Älä puhdista laitetta
tai
mihinkään
sen ollessa kuuma.
nesteeseen.
−−Puhdista kostealla
• Laitteesi on tarkoitettu
liinalla tai sienellä.
vain kotikäyttöön.
−−Älä koskaan upota
• Sitä ei ole tarkoitettu
laitetta veteen tai
s e u ra a v a s s a
pidä sitä juoksevan
l u e t e l t u i h i n
veden alla.
tarkoituksiin, eikä • V A R O I T U S :
takuu kata näitä H e n k i l öva h i n koj e n
käyttöjä:
vaara, jos et käytä
−−henkilöstökeittiöt laitetta oikein.
k a u p o i s s a , • VAROITUS: Älä koske
t o i m i s t o i s s a lämpimänä pitävää
ja
m u i s s a levyä käytön jälkeen,
työympäristöissä;
siinä on jälkilämpöä.
−−maatilat;
Käytä vain kannun
−−hotellien, motellien kahvaa lämpiämisen
ja
m u i d e n aikana, kunnes laite
asuntolatyyppisten on jäähtynyt.
tilojen asiakastilat
• Tätä laitetta voivat
−−bed and breakfast käyttää vähintään
- t y y p p i s e t 8-vuotiaat lapset edelympäristöt.
lyttäen, että he ovat
• Noudata laitteen aikuisen valvonnassa
puhdistamisessa aina tai he ovat saaneet
puhdistusohjeita;
ohjausta laitteen tur−−I r r o t a
l a i t e vallisessa käytössä ja
verkkovirrasta.
he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.
80
FI
Lapset eivät saa
puhdistaa tai tehdä
kunnossapitotoimenpiteitä, jos he eivät ole
yli 8-vuotiaita ja aikuisen valvonnan alla.
• Pidä laite ja sen
virtajohto
alle
8-vuotiaiden lasten
ulottumattomissa.
• L a i t e t ta
s a av a t
käyttää henkilöt,
joiden
fyysinen,
aistienvarainen
tai
psyykkinen
toimintakyky
on
rajoittunut tai joilla
ei ole kokemusta
ja tietoa riittävästi,
jos heitä valvotaan
ja heille on annettu
ohjeet
laitteen
turvallisesta käytöstä
ja he ymmärtävät
vaarat.
• Lapset eivät saa
leikkiä laitteella.
• Ennen laitteen kytkemistä on
varmistettava, että sen käyttämä
jännite vastaa sähköverkkosi
jännitettä ja pistorasia on
maadoitettu.
81
• Virheet sähköliitännöissä mitätöivät
takuun.
• Irrota laite pistorasiasta, kun lopetat
sen käytön tai puhdistat sitä.
• Älä käytä laitetta, jos se ei toimi
kunnolla tai se on vaurioitunut.
Ota näissä tapauksissa yhteys
valtuutettuun huoltopisteeseen.
• Kaikki toimenpiteet, lukuun
ottamatta puhdistamista ja
päivittäistä
kunnossapitoa,
on
tehtävä
valtuutetussa
huoltoliikkeessä.
• Virtajohto ei saa olla lähellä laitteen
kuumia osia tai koskettaa niitä,
lähellä lämmönlähteitä tai kulkea
terävien reunojen yli.
• Käytä vain valmistajan lisävarusteita
ja laitteellesi suositeltuja varaosia
turvallisuutesi takaamiseksi.
• Älä irrota pistoketta johdosta
vetämällä.
• Älä koskaan laita kahvikannua
mikroaaltouuniin, lieden päälle,
avotulen päälle tai sähkölevyn
päälle.
• Älä täytä laitetta vedellä, jos laite on
vielä kuuma.
• Kaikki laitteet ovat tiukan
laadunvalvonnan kohteina. Se
sisältää todellisia käyttötestejä
satunnaisesti valituilla laitteilla,
mikä selittää käytöstä näkyviä jälkiä.
• Sulje aina kansi, kun käytät
kahvinkeitintä.
• Älä käytä kannua ilman kantta.
• Älä kaada kuumaa vettä säiliöihin.
Käyttö
Ennen ensimmäistä
käyttöä
• K äynnistä suodatinkahvinkeitin
ensimmäisen
kerran
ilman
kahvia. Huuhtele laite kaatamalla
säiliöön lasikannullinen vettä ja
käynnistämällä laite.
Kahvin valmistus
(Seuraa kuvien 1 - 8 ohjeita)
• Käytä ainoastaan kylmää vettä ja nro
4 suodatinpaperia.
• Älä ylitä vesisäiliöön merkittyä veden
maksimirajaa.
• Kahvinkeitin
on
varustettu
tippalukolla, jonka avulla voit tarjoilla
kahvin ennen kahvin valumisen
loppumista. Aseta kannu nopeasti
takaisin lämmityslevylle, jotta vesi ei
valu yli suodatintelineestä.
• Odota muutama minuutti, ennen
kuin aloitat kahvin valmistuksen
uudelleen.
• Älä tee lisää kahvia, jos kannussa on
vielä kahvia.
Termospannu
• Älä käytä termospannua ilman
kantta.
• Isotermisen pannun kansi täytyy
sulkea kunnolla, kun kahvia
valmistetaan tai sitä pidetään
lämpimänä.
• Kierrä kansi puoliksi auki, kun tarjoilet
kahvia.
• Älä
laita
termospannua
mikroaaltouuniin
tai
astianpesukoneeseen.
• Huuhtele termospannu kuumalla
vedellä ennen käyttämistä, jotta
se pitää kuuman paremmin, äläkä
laita sitä takaisin kahvinkeittimeen
kahvinvalmistuksen jälkeen.
• Termospannu pitää kahvin kuumana
enintään neljä tuntia.
Ohjelmointi
Kellonajan säätö
• Yhdistä kahvinkeitin sähkövirtaan.
LCD-näyttö (c) näyttää aikaa 12.00
ja vilkkuu muutaman sekunnin ajan.
• Va li t se
t u nni t
painamalla
H-painiketta joko useamman kerran
tai painamalla painikkeen pohjaan,
jotta numerot vaihtuvat nopeammin.
• AM merkitsee aamupäivän tunteja
01–12 ja PM iltapäivän tunteja 13–
24.
• Kun tunnit on säädetty, valitse
minuutit painamalla MIN-painiketta
yllä olevien ohjeiden mukaisesti.
• Kun minuutit on säädetty, odota että
kellonaika lakkaa vilkkumasta ja näet
näytössä lopullisen ajan tai paina
kerran painiketta
(h).
• Kellonaika tulee säätää uudelleen
sähkökatkoksen jälkeen tai jos kytket
kahvinkeittimen irti sähköverkosta.
• HUOMAA: Voit asettaa ajan tai
muuttaa sitä milloin tahansa.
Pidä painiketta painettuna FI
vähintään 3 sekuntia
. Kun aika
vilkkuu näytössä, voit asettaa sen
käyttämällä painikkeita H ja Min.
Käyttö ohjelmointitilassa
• Jos
haluat
kahvinkeittimen,
painiketta kerran.
ohjelmoida
paina PROG82
• Säädä tunnit ja minuutit aikaan,
jolloin haluat kahvinkeittimen
käynnistyvän (katso yllä oleva
kappale « Kellonajan säätö »).
• Vahvista kellonajan säätö painamalla
PROG-painiketta uudelleen.
• Näytössä näkyy ohjelmointiaika ja
vihreä merkkivalo (j) palaa.
• Jos haluat nähdä näytössä oikean
kellonajan, paina nopeasti painiketta
.
• Kun ohjelmoitu aika alkaa, punainen
merkkivalo syttyy ja kahvinkeitin
käynnistyy.
HUOMIO: Ohjelmointi poistuu
automaattisesti käytöstä kahvisyklin
loputtua, mutta ohjelmoimasi aika
säilytetään. Aktivoi ohjelmointi joka
päivä uudelleen painamalla PROGnäppäintä. Ohjelmoidaksesi uuden
ajan katso kohta « Ohjelmointitilan
käyttö.
Voit kuitenkin milloin tahansa:
• käynnistää
tai
sammuttaa
kahvinkeittimen
p a i na ma lla
painiketta .
• peruuttaa ohjelmoinnin painamalla
pitkään (3 sekuntia) PROG-painiketta
(merkkivalo (j) sammuu).
• käynnistää ohjelmoinnin uudelleen
painamalla kerran PROG-painiketta.
• vaihtaa ohjelmointiajan painamalla
2 sekunnin ajan PROG-painiketta.
Manuaali käyttö
Seuraa kuvien 1 - 8 ohjeita.
• Paina painiketta
, ), punainen
merkkivalo syttyy ja kahvinkeitin
käynnistyy.
83
• Sammuta kahvinkeitin painamalla
painiketta
uudelleen.
HUOMAUTUS
• Teetpä sitten kahvia manuaalisesti
tai ohjelmatilassa keitin sammuu
automaattisesti muutama minuutti
valmistamisen jälkeen (ts. muutama
minuutti sen jälkeen, kun vettä ei
enää ole säiliössä). Virtapainikkeen
valo sammuu.
• Kun kytket kahvinkeittimesi päälle,
kuuluu yksi “piip”-ääni, kun kytket sen
pois päältä, kuuluu kaksi “piip”-ääntä
(riippuu mallista).
Puhdistus
•
P oista
käytetty
kahvijauhe
poistamalla kahvijauheen sisältävä
suodatinpaperi.
• Kytke kahvinkeitin irti sähköverkosta
ja anna sen jäähtyä.
• Puhdista kostealla liinalla tai
pesusienellä.
• Älä puhdista laitetta sen ollessa vielä
kuuma.
• Älä koskaan upota laitetta veteen.
• Kahvinkeitin ja sen osat eivät kestä
konepesua.
Termoskannu
• Älä
p u h d i s ta
h a n ka av i l l a
puhdistustuotteilla.
• Älä laita kättäsi kannun sisään
puhdistamista varten (rikkoutumisen
vaara).
• Puhdista termoskannu täyttämällä
saippuavedellä ja huuhtele
kunnollisesti.
• Jos kannussa on paljon kahvin
jättämiä tahroja, täytä se se haalealla
vedellä, lisää yksi konepesutabletti
ja anna liueta. Huuhtele sen jälkeen
huolellisesti.
Kalkinpoisto
• Suorita kahvinkeittimelle kalkinpoisto
joka kuukausi tai aina 40 kahvin
valmistusjakson jälkeen.
Voit käyttää kalkinpoistoon:
−−joko kahteen isoon vesilasiin liuotetun
kalkinpoistopussin.
−−ta i
ka k s i
isoa
k u p i l l i s ta
valkoviinietikkaa.
• Kaada seos vesisäiliöön (b) ja
käynnistä kahvinkeitin (ilman kahvia).
• Anna keittimen valuttaa seosta
yhden kupillisen verran lasikannuun
ja sammuta sitten kahvinkeitin.
• Anna vaikuttaa tunnin ajan.
• Käynnistä kahvinkeitin uudelleen ja
anna lopun seoksen valua kannuun.
• Huuhtele laite 2-3 kertaa kaatamalla
säiliöön lasikannullinen vettä ja
käynnistämällä laite.
Takuu ei korvaa kahvinkeittimiä,
jotka toimivat huonosti tai eivät
ollenkaan, jos niille ei ole tehty
kalkinpoistoa.
Pidä huolta
ympäristöstäsi!!
i
Laitteesi sisältää useita
arvokkaita ja kierrätettäviä
materiaaleja.
Palauta se keräyspisteeseen
tai
valtuutettuun
h u o l t o p a l ve l u u n
sen
asianmukaista käsittelyä
varten.
Eurooppalainen direktiivi 2012/19/
EU sähkö- ja elektroniikkalaitteista
syntyvästä jätteestä (WEEE) määrää,
että vanhoja kodin sähkölaitteita
ei saa hävittää kotitalousjätteen
mukana. Vanhat sähkölaitteet täytyy
kerätä erikseen, jotta optimoidaan
niiden sisältämien materiaalien
hyödyntäminen ja kierrätys ja
vähennetään niiden vaikutuksia
ihmisten terveyteen ja ympäristöön.
FI
84
‫‪87‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪h‬‬
‫‪i‬‬
‫‪j‬‬
‫‪k‬‬
‫‪l‬‬
‫‪89‬‬
‫‪FA‬‬
‫‪90‬‬
‫‪93‬‬
‫‪FA‬‬
‫‪g‬‬
‫‪h‬‬
‫‪i‬‬
‫‪j‬‬
‫‪k‬‬
‫‪l‬‬
‫‪95‬‬
GUARANTEE COUNTRY LIST



ARGENTINA
0800-122-2732
ՀԱՅԱՍՏԱՆ
ARMENIA
010 55-76-07
2 տարի 2 years
ՓԲԸ <<ԳՐՈՒՊՊԱ ՍԵԲ>>
125171,ՄՈՍԿՎԱ, ԼԵՆԻՆԳՐԱԴՅԱՆ
ԽՃՈՒՂԻ, 16A, ՇԻՆ.3
AUSTRALIA
1300307824
1 year
01 890 3476
2 Jahre
2 years
17716666
1 year
БЕЛАРУСЬ
BELARUS
017 2239290
2 года
2 years
ЗАО «Группа СЕБ-Восток»,
125171, Москва, Ленинградское шоссе, д.
16А, стр. 3
BELGIQUE BELGIE
BELGIUM
070 23 31 59
2 ans
2 jaar
2 years
Info-linija za
potrošače
033 551 220
2 godine
2 years
SEB Developpement
Predstavništvo u BiH
Vrazova 8/II
71000 Sarajevo
11 2915-4400
1 ano
1 year
БЪЛГАРИЯ
BULGARIA
0700 10 330
2 години
2 years
1-800-418-3325
1 an
1 year
CHILE
12300 209207
018000520022
01 30 15 294
2 godine
2 years
SEB mku & p d.o.o.
Vodnjanska 26, 10000 Zagreb
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
731 010 111
2 roky
2 years
Groupe SEB ČR s.r.o.
Futurama Business Park (budova A)
Sokolovská 651/136a
186 00 Praha 8
44 663 155
2 år
2 years
GROUPE SEB NORDIC AS
Tempovej 27
2750 Ballerup
16622
‫ﺳﻧﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ‬
1year



668 1286
2 aastat
2 years
GROUPE SEB POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bukowińska 22b
02-703 Warszawa
09 622 94 20
2 Vuotta
2 years
09 74 50 47 74
1 an
1 year
0212 387 400
2 Jahre
2 years
ELLADA
GREECE
2106371251
香港
HONG KONG
8130 8998
1 year
06 1 801 8434
2 év
2 years
GROUPE SEB CENTRAL-EUROPE Kft.
Távíró köz 4 2040 Budaörs
INDONESIA
+62 21 5793 7007
1 year
ITALIA
ITALY
1 99 207 354
日本
JAPAN
0570-077772
1 year
‫ﺍﻷﺭﺩﻥ‬
JORDAN
GROUPE SEB ITALIA S.p.A.
Via Montefeltro, 4
20156 Milano
株式会社グループセブジャパン
〒144-0042
東京都大田区羽田旭町11-1
羽田クロノゲート事務棟5F
5665505
1 year
ҚАЗАҚСТАН
KAZAKHSTAN
727 378 39 39
2 жыл
2 years
ЖАҚ «Группа СЕБ- Восток»
125171, Мәскеу, Ленинградское
шоссесі,16А, 3 үйі
한국어
KOREA
1588-1588
1 year
(유)그룹 세브 코리아
서울시 종로구 청계천로 35 관정빌딩 2층 110790
‫ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ‬
KUWAIT
24831000
1 year
6 616 3403
2 gadi
2 years
GROUPE SEB POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bukowińska 22b, 02-703 Warszawa
4414727
1 year
5 214 0057
2 metai
2 years
GROUPE SEB POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bukowińska 22b, 02-703 Warszawa
0032 70 23 31 59
Groupe SEB Bulgaria EOOD
Office 1, floor 1, 52G Borovo St.,
1680 Sofia - Bulgaria
ГРУП СЕБ БЪЛГАРИЯ ДООЕЛ
Ул. Борово 52 Г, сп. 1, офис 1, 1680
София, България
МАКЕДОНИЈА
MACEDONIA
(02) 20 50 319
2 години
2 years
MALAYSIA
603 7802 3000
1 year
MEXICO
(01800) 112 8325
MOLDOVA
22 929249
2 роки
2 years
ТОВ «Груп СЕБ Україна»
02121, Харьківське шосе, 201-203, 3
поверх, Київ, Україна
0318 58 24 24
2 jaar
2 years
NEW ZEALAND
0800 700 711
1 year
NORGE
NORWAY
815 09 567
2 år
2 years
24703471
1 year
801 300 420
koszt jak za
połączenie lokalne
2 lata
2 years
GROUPE SEB POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bukowińska 22b
02-703 Warszawa
PORTUGAL
808 284 735
2 anos
2 years
‫ﻗﻁﺭ‬
QATAR
44485555
1 year
GROUPE SEB MALAYSIA SDN. BHD
Unit No. 402-403, Level 4, Uptown 2,
No. 2, Jalan SS21/37, Damansara Uptown,
47400, Petaling Jaya, Selangor D.E Malaysia
GROUPE SEB NEW ZEALAND
PO Box 17 – 298, Greenlane, 1546 Auckland
New Zealand
GROUPE SEB NORDIC AS
Tempovej 27
2750 Ballerup
01 677 4003
1 year
0 21 316 87 84
2 ani
2 years
GROUPE SEB ROMÂNIA
Str. Daniel Constantin nr. 8
010632 București
РОССИЯ
RUSSIA
495 213 32 30
2 года
2 years
ЗАО «Группа СЕБ-Восток»,
125171, Москва, Ленинградское шоссе, д.
16А, стр. 3
‫ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ‬
SAUDI ARABIA
920023701
1 year
2 godine
2 years
SEB Developpement
Đorđa Stanojevića 11b
11070 Novi Beograd



060 0 732 000
6550 8900
1 year
GROUPE SEB SINGAPORE Pty Ltd.
59 Jalan Pemipin,
#04-01/02 L&Y Building
Singapore 577218
232 199 930
2 roky
2 years
GROUPE SEB Slovensko, spol. s r.o.
Cesta na Senec 2/A
821 04 Bratislava
02 234 94 90
SOUTH AFRICA
0100202222
1 year
902 31 24 00
08 594 213 30
2 år
2 years
044 837 18 40
ประเทศไทย
THAILAND
02 769 7477
2 years
GROUPE SEB THAILAND
2034/66 Italthai Tower, 14th Floor, n° 14-02,
New Phetchburi Road,
Bangkapi, Huaykwang, Bangkok, 10320
TÜRKIYE
TURKEY
444 40 50
2 YIL
2 years
GROUPE SEB ISTANBUL AS
Dereboyu Cd. Bilim Sk. Sun Plaza No:5 K:2
Maslak/IST
‫ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻻﻣﺎﺭﺍﺕ‬
UAE
8002272
1 year
www.tefal-me.com
ТОВ «Груп СЕБ Україна»
02121, Харківське шосе, 201-203, 3 поверх,
Київ, Україна
Україна
UKRAINE
044 300 13 04
2 роки
2 years
UNITED KINGDOM
0345 602 1454
1 year
U.S.A.
800-395-8325
1 year
0800-7268724
FR
p1
– p7
EN
p8
– p13
NL
p14 – p20
DE
p21 – p27
IT
p28 – p33
ES
p34 – p40
PT
p41 – p47
EL
p48 – p54
TR
p55 – p60
DA
p61 – p66
NO
p67 – p72
SV
p73 – p78
FI
p79 – p84
AR
p89 – p85
FA
p95 – p90
NC00132076
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement