Bosch EH475ME11E/01, EH470FBB1E/21, EH475MG11E/01, EH475ME11E/21, PIE375N14E/21, EH375ME11E, EH470FBB1E, EH475ME11E/20, PIE375C14E/21, PIE375C14E/20 Instruction manual


Add to my manuals
13 Pages

advertisement

Bosch EH475ME11E/01, EH470FBB1E/21, EH475MG11E/01, EH475ME11E/21, PIE375N14E/21, EH375ME11E, EH470FBB1E, EH475ME11E/20, PIE375C14E/21, PIE375C14E/20 Instruction manual | Manualzz
*9000309461*
Û
Ø
Ú
Þ
â
é
×
ì
9000309461 940908
ê
Ù
ó
Ý
ë
ô
î
Monteringsveiledning
Οδηγίες εγκατάστασης
Monteringsanvisning
Asennusohje
Instrukcja montażu
Montaj kılavuzu
Инструкция по монтажу
‘
[
%
5
'
ƒ&
(
$
PLQ
$ PLQ
D
(
E
PLQ %
PLQ
PLQ
&
'
PLQ
PLQ
PLQ PLQ
&
ƒ
PLQ PLQ
PLQ
D
E
PLQ
PLQ
PLQ
91a
/
1
9
9
en
fi
Ý Asennusohje
Tärkeitä vihjeitä
Turvallisuus: käyttöturvallisuus on taattu ainoastaan silloin, kun
asennus on suoritettu teknisesti oikein ja näiden
asennusohjeiden mukaan. Virheellisestä asennuksesta
aiheutuvat vahingot ovat asentajan vastuulla.
Sähköliitäntä: liitännän saa suorittaa vain valtuutettu alan
asiantuntija. Kytkennässä on noudatettava paikallisen
sähköntoimittajan sääntöjä.
Liitäntätyyppi: laitteen suojausluokka on I ja sitä voidaan
käyttää vain maadoitetulla sähköliitännällä.
Valmistaja ei ota vastuuta virheellisestä toiminnasta ja
mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisistä
sähköasennuksista.
Asennus: Laite on on asennettava kiinteään asennukseen ja
kiinteässä asennuksessa on oltava virran katkaisuvälineet
asennusta koskevien määräyksien mukaisesti.
Asentaminen kalusteeseen työtason alapuolelle:
induktiokeittotasot voidaan asentaa vain laatikon,
samanmerkkisen kiertoilmauunin tai samanmerkkisen
astianpesukoneen yläpuolelle. Keittotason alapuolelle ei saa
asentaa jääkaappia, tuuletuksella varustamattomia uuneja tai
pesukoneita.
Virtajohto: virtajohto ei saa jäädä puristuksiin eikä sitä saa
viedä terävien reunojen yli. Jos alapuolelle on asennettu uuni,
vie johto uunin takanurkkien kautta kytkentärasiaan. Virtajohto
on asetettava niin, ettei se koske keittotason tai uunin kuumiin
osiin.
Keittotaso: tasainen, vaakasuora, vakaa. Noudata keittotason
valmistajan ohjeita.
Takuu: virheellinen asennus tai liitäntä mitätöi tuotteen takuun.
Huomautus: Laitteen sisäosien käsittely, mukaan lukien
virtajohdon vaihto, tulee jättää vastaavan koulutuksen saaneen
huoltopalvelun suoritettavaksi.
Asennuskalusteiden valmisteleminen, kuvat 1/2/3
Sisäänrakennetut kalusteet: kestävät vähintään 90 °C
lämpötilan.
Asennusaukko: poista lastut leikkaustoimenpiteiden jälkeen.
Leikkauspinnat: tiivistä lämmönkestävällä materiaalilla.
Laatikon päälle asentaminen, kuva 2a
Laatikossa olevat metalliset esineet voivat kuumentua
huomattavasti keittotason tuuletuksesta aiheutuvan ilmankierron
vuoksi, tällöin on suositeltavaa käyttää välikappaletta.
Välikappale: sopiva lisävaruste voidaan tilata teknisestä
huoltopalvelusta. Tämän lisävarusteen viitekoodi on 448964.
Työtaso: paksuuden on oltava vähintään 20 mm.
Keittotason yläreunan ja laatikon yläreunan väliin on jätettävä
65 mm tilaa.
Asentaminen uunin yläpuolelle, kuva 2b
Työtaso: paksuuden on oltava vähintään 30 mm.
Huomautus: Katso ohjeet uunin asennusohjeesta, jos
keittotason ja uunin välistä etäisyyttä on suurennettava.
Ilmanvaihto: Uunin ja keittotason välisen etäisyyden pitää olla
vähintään 5 mm.
Asennus astianpesukoneen yläpuolelle
Välikappale on asennettava. Lisävaruste voidaan tilata
teknisestä huoltopalvelusta. Tämän lisävarusteen viitekoodi on
448964.
Työtaso: paksuuden on oltava vähintään 20 mm ja enintään
40 mm.
Työtason yläreunan ja astianpesukoneen yläreunan välisen
välimatkan on oltava:
■ 60 mm, jos keittotaso asennetaan pienikokoisen
astianpesukoneen päälle.
■ 65 mm, jos keittotaso asennetaan suurikokoisen
astianpesukoneen päälle.
Tuuletus, kuva 3
Keittotason tuuletuksen kannalta on varmistettava, että:
■ Kalusteen takaseinän yläosassa on ilma-aukko (kuva 3a).
■ Kalusteen takaosan ja keittiön seinän välissä on tilaa
(kuva 3b).
Laitteen asennus, kuvat 4/5
Huomautus: Käytä keittotasoa asentaessasi suojakäsineitä.
Näkymättömissä olevissa pinnoissa voi olla teräviä reunoja.
1. Asenna mukana toimitetut kiinnittimet (kuva 4).
Huomautus: Älä käytä sähkötoimisia ruuvivääntimiä.
2. Liitä laite sähköverkkoon ja tarkista sen toiminta.
– Jännite, katso laitteen tyyppimerkinnät.
– Liitä ainoastaan kytkentäkaavion mukaisesti (kuva 5).
1. Ruskea
2. Sininen
3. Keltavihreä
Huomautus: Liitäntätyypistä riippuen saatetaan tehtaalta
toimitettujen kiinnikkeiden sijaintia joutua muuttamaan.
Laitteen purkaminen
Irrota laite sähköverkosta.
Poista kiinnitysosat.
Poista keittotaso painamalla sitä alhaalta päin.
Huomio!
Laitteen vaurioitumisvaara! Älä yritä poistaa laitetta ylhäältä päin
tankoa apuna käyttäen.
pl
ë Instrukcja montażu
tr
ô
Montaj kılavuzu

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Black Built-in
  • 2 zone(s) Ceramic Zone induction hob
  • Timer
  • Control type: Touch

Related manuals

advertisement