advertisement

M | Manualzz
seca 701
D
3
17
31
I
45
E
59
N
Bruksanvisning og garantierklæring
73
87
101
FIN Käyttöohje ja takuu
115
NL Bedieningshandleiding en garantieverklaring
129
P
GR
143
157
174/175
M
05
0108
ISO
9001
ISO
13485
D
3
4
D
5
6
1.
3.
2.
s Hold-Funktion aktivieren/deaktivieren
s 2 in 1-Funktion aktivieren/deaktivieren
s Wert verringern
D
7
8
D
9
10
D 11
12
D 13
± 25 g
± 50 g
± 75 g
± 100 g
1 kg
seca 701
Stromversorgung
seca 7017021904 / -994
Stromversorgung
14
0,05 kg
0,1 kg
D 15
16
English
M
05
0108
ISO
9001
ISO
13485
Model 701
GB 17
18
Model 701
GB 19
1.
3.
2.
20
Model 701
GB 21
22
Model 701
GB 23
24
Model 701
GB 25
26
Model 701
GB 27
± 25 g
± 50 g
± 75 g
± 100 g
1 kg
28
0,05 kg
0,1 kg
Model 701
GB 29
30
M
05
0108
ISO
9001
ISO
13485
F 31
32
F 33
34
1.
3.
2.
F 35
36
F 37
38
F 39
40
F 41
42
11. Elimination
Piles
F 43
44
M
0108
ISO
13485
05
ISO
9001
I 45
46
I 47
48
1.
3.
2.
I 49
50
I 51
52
I 53
54
I 55
200 kg
292 mm / 11.5 ins
848+10 mm / 33.4+0.4 ins
409 mm / 16.1 ins
292 mm / 11.5 ins
75+10 mm / 2.8+0.4 ins
300 mm / 11.8 ins
20 mm
ca. 8,8 kg
+10 °C fino a +40 °C
6 batterie tipo AA, 1,5 V
Verifica metrologica medicale, classe III
classe I
funzione madre-bambino, Hold,
Body-Mass-Index
56
I 57
58
M
05
0108
ISO
9001
ISO
13485
E 59
60
E 61
62
3.
1.
2.
burbuja
E 63
64
E 65
66
E 67
68
E 69
± 25 g
± 50 g
± 75 g
± 100 g
1 kg
70
0,05 kg
0,1 kg
E 71
72
Dansk
M
0108
ISO
13485
05
ISO
9001
model 701
DK 73
74
model 701
DK 75
3.
1.
2.
76
model 701
DK 77
78
model 701
DK 79
80
model 701
DK 81
82
model 701
DK 83
200 kg
292 mm / 11.5 ins
848+10 mm / 33.4+0.4 ins
409 mm / 16.1 ins
292 mm / 11.5 ins
75+10 mm / 2.8+0.4 ins
300 mm / 11.8 ins
20 mm
ca. 8,8 kg
+10 °C til +40 °C
6 Batterier, type AA, 1,5 V
medicinsk justeret, klasse III
Klasse I
± 25 g
± 50 g
± 75 g
± 100 g
1 kg
seca 701
Strømforsyning
seca 7017021904 / -994
Strømforsyning
84
0,05 kg
0,1 kg
seca-reservedels-nr.: 14-05-01-886
model 701
DK 85
86
M
0108
ISO
13485
05
ISO
9001
S 87
88
S 89
1.
3.
2.
90
S 91
92
S 93
94
S 95
96
S 97
± 25 g
± 50 g
± 75 g
± 100 g
1 kg
98
0,05 kg
0,1 kg
Vågen
S 99
100
Norsk
M
0108
ISO
13485
05
ISO
9001
N 101
102
N 103
3.
1.
2.
104
N 105
106
N 107
108
N 109
110
N 111
± 25 g
± 50 g
± 75 g
± 100 g
1 kg
seca 701
Strømforsyning
Batteri / nettapparat (valgfritt)
seca 7017021904 / -994
Strømforsyning
nettapparat / Batteri (valgfritt)
112
0,05 kg
0,1 kg
N 113
114
Suomi
Todistetusti sinetillä vahvistettuna
Kun ostat seca-tuotteen, et osta vain yhden vuosisadan ajan kypsynyttä tekniikkaa, vaan
myös viranomaisten, lakimääräysten ja tarkastuslaitosten hyväksymää laatua.
seca-tuotteet ovat jo tänään huomisten lakien asettamien määräysten mukaisia. Kun ostat seca-tuotteen, ostat tulevaisuutta.
Tämän käyttöohjeen tuotteet ovat lääketieteellisistä tuotteista annetun lain, t.s. Euroopan Yhteisön
neuvoston direktiivin 93/42/ETY, mukaisia, jota
sovelletaan koko Euroopassa kansallisten lakien
puitteissa.
Vaa’at, joissa on tämä merkki, on hyväksytty lääketieteelliseen käyttöön Euroopan Yhteisön maissa. seca-vaa’at, joissa on tämä merkki, täyttävät
korkeat laadulliset ja tekniset vaatimukset, jotka
asetetaan kalibroitaville vaaoille.
M
Vaa’at, joissa on tämä merkki, on kalibroitu EY-direktiivin 90/384/ETY tarkkuusluokan III mukaan.
0108
Tuotteet, joissa on tämä merkki, täyttävät seuraavien direktiivien ja standardien vaatimukset:
1. Direktiivi 90/384/ETY, ei-itsetoimivat vaa'at
2. Direktiivi 93/42/ETY, lääkinnälliset laitteet
3. DIN EN 45501, manuaalisia vaakoja koskevat mittaus- ja toimintavaatimukset.
ISO
13485
seca-yhtiön ammattitaito on tunnustettu myös viralliselta taholta. Lääkinnällisiä laitteita tarkastava
TÜV Product Service -tarkastuslaitos on vahvistanut sertifikaatillaan, että seca täyttää lääkinnällisten laitteiden valmistajille asetettavat tiukat
lakisääteiset vaatimukset. secan laadunvarmistusjärjestelmään kuuluvat lääkinnällisten vaakojen ja mittausjärjestelmien sekä ergometrien
kehitys, tuotanto, myynti ja huolto.
05
ISO
9001
seca auttaa ympäristöä.
Luonnonvoimavarojen säästäminen on lähellä sydäntämme. Tästä syystä yritämme säästää pakkausmateriaalia kaikkialla siellä, missä se on
mielekästä. Ja mikä jää jäljelle, voidaan toimittaa
helposti asianomaisen paikallisen jätehuollon
hävitettäväksi.
Malli 701
FIN 115
1. Sydämelliset onnittelut!
Ostamalla seca 701 elektronisen henkilövaa’an olet hankkinut erittäin tarkan ja samalla kestävän laitteen.
seca on asettanut jo yli 150 vuoden ajan kokemuksensa terveyden palvelukseen asettaen samalla useissa maailman maissa
markkinajohtajana aina uudet mittapuut innovatiivisilla uudistuksillaan punnituksen ja mittauksen alalla.
Elektroninen henkilövaaka seca 701 on tarkoitettu käytettäväksi kansallisten määräysten mukaisesti lähinnä sairaaloissa,
lääkäreiden vastaanotoilla ja laitoshoitokodeissa. Vaaka on luokan I lääketieteellinen
tuote ja kalibroitu vastaavasti tarkkuusluokan III mukaan.
Konventionaalisen painonmäärityksen lisäksi seca 701-vaa’assa on toiminto
Body-Mass-indeksin laskemiseen. Tätä
varten käyttönäppäimistöllä syötetään
henkilön pituus ja näyttöön tulee painoa
vastaava Body-Mass-indeksi.
Tämän vaa’an erikoisominaisuutena on
„äiti-lapsi -toiminto“, jolla vauvojen ja pikkulasten paino voidaan mitata hyvin helposti - nimittäin äidin käsivarrella.
Suuren tarkkuutensa ja äiti-lapsi -toiminnon ansiosta seca 701 soveltuu hyvin
myös lastenlääkärien käyttöön.
Vaaka on rakennettu erittäin kestäväksi ja
se palvelee sinua pitkään uskollisesti. Se
on helppokäyttöinen ja suuri näyttö on
helppolukuinen.
2. Turvallisuus
Ennen kuin otat uuden vaa’an käyttöön, varaa hieman aikaa seuraavien turvallisuusohjeiden lukemiseen.
• Anna korjaustyöt vain valtuutettujen
• Noudata käyttöohjeessa annettuja ohhenkilöiden tehtäväksi.
jeita.
• Käytä yksinomaan ilmoitettua paristo• Säilytä tämä käyttöohje ja sen sisältämä
tyyppiä (ks. luku „Paristojen vaihto“,
yhdenmukaisuusvakuutus huolellisesti.
sivu 125).
• Vaakaa ei saa pudottaa eikä siihen saa
• Käyttäessäsi vaakaa verkkoliittimen
kohdistaa voimakkaita iskuja.
kanssa, katso että tulojohto on asen• Toimita vaaka säännöllisesti huoltoon ja
nettu niin että kompastumis- tai kiinnijälkikalibrointiin (ks. luku „Hävitys“,
takertumisvaaraa ei ole.
sivu 127).
116
3. Ennen kuin käytät vaakaa…
Purkaminen pakkauksesta
Toimitusmäärään kuuluu:
• punnitustaso
• pylväs, jossa näyttöpää
• 2 ruuvia M6 x 45
• 1 kuusiokoloavain, avainväli 5
• 1 käyttöohje
seca 701
• paristonpidike ja 6 paristoa, tyyppi Mignon AA 1,5 V
seca 7017021904 / -994
• 1 seca-verkkolaite
Pylvään asennus
Näyttöpäällä varustettu pylväs asennetaan kiinni punnitustasoon.
– Pujota liitäntäkaapeli aukon läpi.
– Aseta pylväs koloon.
Näytön tulee olla vaa’alla seisovien henkilöiden nähtävissä.
– Ruuvaa pylväs kiinni alapuolelta punnitustasoon.
Laita vaaka tarvittaessa varovasti sivulle, jotta voit tiukata ruuvit.
– Liitä liitäntäkaapelin pistoke vaa’an takaosaan.
– Aseta sitten vaaka jälleen pystyyn.
Käyttövirta
seca 701: Vaaka saa virtansa yksinomaan paristoista.
seca 7017021904 / -994: Vaaka saa virtansa verkkolaitteelta tai paristoista.
LC-näyttö kuluttaa vähän virtaa - yhdellä paristosarjalla on mahdollista suorittaa 16.000
punnitusta.
– Käännä vaaka varovasti kumoon, niin
että pääset käsiksi vaa’an pohjaan.
– Paina paristolokeron suljin „Battery“tekstin suuntaan ja käännä kansi auki.
– Liitä kaapeli pariston pidikkeeseen.
– Laita pidike paristolokeroon.
– Sulje kansi ja käännä vaaka taas
pystyyn.
Huom.: Vaaka on varustettu käytettäväksi seca verkkolaitteella, jota on saatavissa lisävarusteena.
Malli 701
FIN 117
Verkkolaitteen liitäntä
Verkkolaitteen liitäntärasia sijaitsee vaa’an pohjassa.
Tarkasta ehdottomasti ennen vaa’an liittämistä, vastaako verkkolaitteen päällä ilmoitettu vaihtojännite virtamittarissa ilmoitettua paikallista verkkojännitettä.
– Kallista vaakaa varovasti sivulle, niin että
pääset käsiksi vaa’an pohjaan.
– Liitä verkkolaitteen jakkipistoke vaa’an
pohjassa olevaan liitäntärasiaan.
– Aseta vaaka jälleen pystyyn.
– Liitä verkkolaite pistorasiaan.
Vaaka alhaalta
Pistokeverkkolaite
Huom.: Verkkolaitetta voidaan käyttää vaakaa tai paristoja vaurioittamatta, vaikka paristot olisivatkin vaa’an sisällä.
4. Vaa’an pystyttäminen ja suuntaaminen
– Aseta vaaka tukevalle alustalle.
– Avaa neljän jalkaruuvin yläpuolella olevat vastamutterit (1).
– Suuntaa vaaka jalkaruuveja kiertämällä.
Rasiatasaimessa olevan ilmakuplan täytyy olla tarkasti ympyrän keskellä (2).
1.
3.
2.
– Ruuvaa vastamutterit lopuksi jälleen lujasti kiinni (3).
– Varmista, että vain vaa’an jalat koskettavat lattiaa. Vaaka ei saa tukea mihinkään.
Tärkeää!
Vaa’anpohjan suuntaus täytyy tarkistaa aina paikkaa muutettaessa ja sitä
on korjattava tarvittaessa.
Rasiatasain
118
5. Käyttö
Käyttöelementit ja näytöt
Käyttöelementit ja näyttö sijaitsevat näyttöosassa.
vaa’an kytkeminen päälle ja pois
Normaalikäytössä
toimintovalikossa
s ei toimintoa
s arvon suurentaminen
lyhyt näppäimen painallus
pitkä näppäimen painallus
toimintovalikossa
s Hold-toiminnon aktivointi/deaktivointi
s 2 in 1-toiminnon aktivointi/deaktivointi
s arvon pienentäminen
BMI-toiminnon aktivointi, vahvistus
Malli 701
FIN 119
Kalibrointilaskimen sisällön oikeellisuuden tarkastus
Tämä seca-vaaka on kalibroitu. Kalibroinnin saa suorittaa aina vain valtuutetut tahot. Tämän varmistamiseksi vaaka on varustettu kalibrointilaskimella, joka rekisteröi kaikki kalibrointiteknisesti merkitsevien tietojen muutokset. Jos haluat tarkistaa, onko vaaka kalibroitu
asianmukaisesti, menettele seuraavasti:
– Kytke vaaka pois päältä, jos se on
päällä.
– Pidä jotain näppäintä painettuna ja
käynnistä vaaka.
Näytössä vilkkuu muutaman sekunnin
ajan kalibrointilaskimen ajankohtainen
sisältö.
– Vertaa kalibrointilaskimen näyttöön tullutta sisältöä kalibrointilaskimen merkissä ilmoitettuun lukuun.
Jos kalibrointi on pätevä, molempien
numeroiden täytyy olla samat. Jos merkissä ja kalibrointilaskimessa olevat nuOikea punnitseminen
merot eivät ole samoja, vaaka on
kalibroitava uudelleen. Ota yhteys huoltoliikkeeseen tai seca-edustajaan.
Jos jälkikalibrointi osoittautuu tarpeelliseksi, niin yllä olevassa kuvassa olevan seca
kalibrointimerkin sijasta käytetään viereistä
jälkikalibrointimerkkiä. Tämän merkin varmistaa jälkikalibrointiin valtuutettu henkilö
lisäsinetillä. Jälkikalibrointimerkkejä voidaan tilata seca asiakaspalvelusta numerolla 14-05-01-886.
Molempien numeroiden täytyy olla samoja
– Paina käynnistyspainiketta (START).
Näyttöön ilmestyy peräkkäin se(a,
8.8.8.8.8. ja 0.00, minkä jälkeen vaaka on
nollautunut automaattisesti ja valmis
käyttöön.
– Astu vaa’alle ja seiso liikkumatta.
– Katso punnitustulos digitaalinäytöstä.
– Jos vaa’an kuormitus on yli 200 kg,
näyttöön ilmestyy ST0P.
– Vaaka kytketään pois päältä painamalla
uudelleen käynnistysnäppäintä.
120
Automaattinen katkaisu/Virransäästömodus
Vaaka tunnistaa automaattisesti, tapahtuuko käyttö akulla vai onko se liitetty sähköverkkoon.
– Akkukäytössä: vaaka kytkeytyy automaattisesti pois päältä 30 sekunnin kuluttua.
– Verkkokäytössä: vaaka kytkeytyy pois päältä vain näppäimistöllä.
Äiti-lapsi-toiminto
Äiti-lapsi-toiminnon avulla voidaan mitata vauvojen ja pikkulasten paino siten, että aikuinen henkilö pitää lasta käsivarrellaan. Menettele seuraavalla tavalla:
– Paina vihreää käynnistyspainiketta.
– Odota, kunnes näyttöön ilmestyy 0.00.
– Nouse vaa’alle ilman lasta. Voit katsoa
punnitustuloksen digitaalinäytöstä.
– Aktivoi äiti-lapsi -toiminto painamalla pitkään näppäintä HOLD/2 in 1.
Vaaka tallentaa aikuisen painon muistiin
ja näyttö nollautuu jälleen. Näyttöön ilmestyy 0.00 ja lamppu NET palaa.
– Ota sitten lapsi mukaan vaa’alle. Voit
myös sen sijaan poistua vaa’alta, jolloin
näyttöön ilmestyy ----.
Vaaka laskee lapsen painon. Kun arvo
pysyy noin 3 sekunnin ajan stabiilina,
näyttö pysähtyy. Näin estetään, että
näyttö hypähtelee aina edestakaisin lapsen liikkeistä. Kolmio, jonka sisässä on
huutomerkki, ilmoittaa, että tässä jäädytetyssä näytössä on kysymys lisälaitteesta, joka ei ole kalibroinnin alainen.
Voit sitten punnita kuinka monta lasta tahansa.
Tärkeää on, että aina sama henkilö suorittaa mittauksen ja että hänen painonsa
ei muutu (esim. riisumalla vaatteita).
Äiti-lapsi -toiminto jää niin kauaksi aikaa päälle kytketyksi, kunnes
– painat painiketta HOLD/2 in 1 (näytössä näkyy kokonaispaino),
– painat käynnistyspainiketta tai
– vaaka kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
Malli 701
FIN 121
Painon tallentaminen muistiin (HOLD)
Mitattu paino voidaan saada näyttöön, vaikka vaakaa ei kuormitetakaan. Näin on mahdollista huolehtia ensiksi jälleen potilaasta, ennen kuin paino kirjoitetaan muistiin:
– Paina HOLD/2 in 1-näppäintä vaa’an
ollessa kuormitettuna.
Digitaalinäyttöön ilmestyy „HOLD“. Näyttö
alkaa vilkkua merkiksi siitä, että vaaka tarkistaa painoarvojen stabiiliuden. Näytössä
oleva paino tallentuu muistiin vasta tämän
jälkeen. Painoarvo pysyy näytössä, kunnes
vaaka kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
Kolmio, jonka sisässä on huutomerkki, ilmoittaa, että tässä jäädytetyssä näytössä
on kysymys lisälaitteesta, joka ei ole kalibroinnin alainen.
– HOLD-toiminto voidaan kytkeä jälleen
pois päältä painamalla uudelleen
HOLD/2 in 1-näppäintä.
Kun vaaka on kuormittamattomana, näyttöön ilmestyy 0.00 tai ajankohtainen paino.
„HOLD“-näyttö häviää.
Body-Mass-indeksi (BMI)
Body-Mass-indeksi suhteuttaa pituuden ja painon toisiinsa ja toimittaa näin tarkempia tietoja kuin esim. ihannepaino Brocan mukaan. Näyttö ilmoittaa toleranssialueen, joka on
terveyden kannalta optimaalinen. Body-Mass-indeksi pätee vain aikuisille; lapsille ja nuorille nämä arvot eivät päteviä.
– Paina käynnistysnäppäintä.
Näyttöön ilmestyy peräkkäin se(a,
8.8.8.8.8. ja 0.00. Vaaka on tämän jälkeen automaattisesti nollautunut ja valmis käyttöön.
– Paina BMI-näppäintä.
Näytössä näkyy viimeksi syötetty pituus.
– Voit muuttaa arvoa nuolinäppäimillä askeleittain näytön jakoasteikon mukaan.
– Kun oikea arvo on asetettu, paina vielä
kerran BMI-näppäintä. BMI-toiminto on
tällöin aktivoitu.
– Astu vaa’alle ja seiso liikkumatta.
– Katso BMI-arvo digitaalinäytöstä ja vertaa sitä sivulla 123 oleviin kategorioihin.
122
– Paina nuolinäppäintä, jos haluat nähdä
välillä painon.
– Paina BMI-näppäintä päästäksesi takaisin normaaliin punnituskäyttöön.
– Vaaka kytketään pois päältä painamalla
uudelleen käynnistysnäppäintä.
Body-Mass-indeksin tulkitseminen:
Vertaa saatua arvoa seuraavassa oleviin painoindeksiluokkiin, jotka vastaavat WHO:n
käyttämää luokitusta (2000).
• BMI alle 18,5:
Huomio, potilas painaa liian vähän. Anoreksiataipumus on mahdollista. Painon lisääminen on suositeltavaa hyvinvoinnin ja suorituskyvyn lisäämiseksi. Alan lääkärin konsultointi mahdollisesti tarpeen.
• BMI välillä 18,5 - 24,9:
Potilas on normaalipainoinen. Hän voi jäädä sellaiseksi.
• BMI välillä 25 - 30 (lievä lihavuus):
Potilas on hieman tai keskimääräistä enemmän ylipainoinen. Potilaan tulisi laskea painoaan, jos hänellä on jo jokin sairaus (esim. diabetes, korkea verenpaine, kihti, rasvan
aineenvaihduntahäiriöitä).
• BMI yli 30:
Painon laskeminen on ehdottomasti tarpeen. Aineenvaihdunta, verenkierto ja luut rasittuvat vähemmän. Suositeltavaa on johdonmukainen dieetti ja toimintaterapia. Alan
lääkärin konsultointi mahdollisesti tarpeen.
6. Puhdistus
Puhdista päällys ja kotelo tarvittaessa talouspesuaineella tai tavanomaisella desinfiointiaineella. Noudata valmistajan antamia ohjeita.
Älä käytä puhdistukseen missään tapauksessa hankaavia tai voimakkaita pesuaineita, spriitä, bensiiniä tms. Tällaiset aineet voivat vahingoittaa korkealaatuista pintaa.
Malli 701
FIN 123
7. Mitä tehdä, jos…
… paino ei tule näyttöön?
– Onko vaaka kytketty päälle?
– Tarkista paristot.
– Onko vaa’an näytön liitoskosketin liitetty oikein?
… ennen punnitusta näyttöön ei ilmesty 0.00?
– Paina uudelleen käynnistyspainiketta – ja vain sen jalat saavat koskettaa lattiaa.
… jokin segmentti palaa jatkuvasti tai ei ollenkaan?
– Kyseisessä kohdassa on vika. Ota yhteys huoltoliikkeeseen.
… näyttöön tulee
?
– Pariston jännite on heikkenemässä. Paristot tulee vaihtaa lähipäivinä.
… näyttöön tulee batt?
– Paristot ovat tyhjiä. Laita sisään uudet paristot.
… näyttöön tulee St0p?
– Maksimikuorma on ylitetty.
… näyttö vilkkuu?
– Jos olet juuri aktivoinut Hold- tai äiti-lapsi-toiminnon, odota, kunnes vaaka on tunnistanut stabiilina pysyvän painon. Näyttö lakkaa sitten vilkkumasta.
– Jos tätä ennen ei ole aktivoitu mitään toimintoa, poistu vaa’alta ja odota, kunnes näytössä näkyy 0.00, ja suorita punnitus uudelleen.
… näyttöön tulee
?
– Vaa’an ympäristön lämpötila on liian korkea tai liian alhainen. Pystytä vaaka +10°C +40°C lämpöiseen ympäristöön. Odota noin 15 minuuttia, kunnes vaaka on sopeutunut ympäristönlämpötilaan ja suorita punnitus uudelleen.
… näyttöön tulee E ja jokin numero?
– Kytke vaaka pois päältä käynnistysnäppäimestä ja käynnistä uudelleen. Tämän jälkeen
vaaka toimii normaalisti.
Mikäli vaaka ei toimi normaalisti, keskeytä virransyöttö poistamalla paristot vähäksi aikaa. Jos tämäkään toimenpide ei tuota tulosta, ota yhteys huoltoliikkeeseen.
124
8. Huolto
Anna vaaka valtuutetun henkilön kalibroitavaksi kansallisten lakimääräysten mukaan. Ensi
kalibroinnin vuosiluku on merkitty CE-merkin taakse tyyppikilpeen valtuutetun laitoksen
(Eichamt Hamburg) numeron 0108 yläpuolelle. Uudelleenkalibrointi on joka tapauksessa
välttämätöntä, jos yksi tai useampi varmistusmerkeistä on rikkoutunut tai kalibrointilaskimen luku ei ole sama kuin pätevässä kalibrointilaskinmerkissä oleva luku (vrt. sivu 120).
Suosittelemme, että vaaka annetaan ennen uudelleenkalibrointia lähimmän huoltoliikkeen
huollettavaksi. seca asiakaspalvelu auttaa mielellään tässä asiassa.
Paristojen vaihto
Jos näyttöön ilmestyy
tai batt paristot on vaihdettava. Paristoina 6 Mignon-paristoja, tyyppi AA, 1,5 V.
– Käännä vaaka varovasti kumoon, niin
että pääset käsiksi vaa’an pohjaan.
– Paina paristolokeron suljinta „Battery“tekstin suuntaan ja käännä kansi auki.
– Ota pidike paristoineen ulos.
– Poista käytetyt paristot ja laita uudet paristot pidikkeeseen.
Kiinnitä huomiota napojen oikeaan järjestykseen.
– Laita paristonpidike paristolokeroon.
– Sulje kansi.
– Käännä vaaka tämän jälkeen taas
pystyyn.
Malli 701
FIN 125
9. Tekniset tiedot
Maksimikuorma
Mitat vaaka
Leveys:
Korkeus:
Syvyys:
Mitat punnitustaso
Leveys:
Korkeus:
Syvyys:
Numeroiden koko
Omapaino
Lämpötila-alue
Paristot
Kalibrointi
Lääketieteellinen tuote direklinie
93/42/ETY mukaan
EN 60 601-1:
suojaeristetty laite, suojausluokka II:
sähkölääketieteellinen laite tyyppi B:
Toiminnot
200 kg
292 mm / 11.5 ins
848+10 mm / 33.4+0.4 ins
409 mm / 16.1 ins
292 mm / 11.5 ins
75+10 mm / 2.8+0.4 ins
300 mm / 11.8 ins
20 mm
n. 8,8 kg
+10 °C – +40 °C
6 paristoa, tyyppi AA, 1,5 V
lääketieteellinen kalibrointi, luokka III
luokka I
äiti-lapsi-toiminnon, Hold,
Body-Mass-indeksi
Hienojako
0 – 150 kg:
150 – 200 kg:
Tarkkuus ensi kalibroinnissa
– 25 kg:
25 kg – 100 kg:
100 kg – 150 kg:
150 kg – 200 kg:
Minimikuorma
± 25 g
± 50 g
± 75 g
± 100 g
1 kg
seca 701
Virtalähde
paristo / verkkokäyttöinen (optionaalisesti)
seca 7017021904 / -994
Virtalähde
verkkokäyttöinen / paristo (optionaalisesti)
126
0,05 kg
0,1 kg
10.Varaosat ja lisävarusteet
Mittasauvat
Materiaali: alumiini, kovaeloksoitu, luistissa lukittuva mittauskieleke
Teleskooppimittasauva seca 220
seca malli 220-17-14-004:
seca malli 220-18-14-004
(kaksoisjako):
mittausalue: 820 - 2000 mm,
jako: 1 mm
mittausalue: 820 - 2000 mm ja
32 1/4 " - 78 3/4 ",
jako: 1 mm ja 1/8 "
Käyttövirta
Mallista riippuva verkkolaite
pistokeverkkolaite, Euro: 230V~ / 50Hz / 12V= / 130mA
seca varaosa-nro.: 68-32-10-252
Pöytäverkkolaite, vaihtokytkentä, Euro: 115V~ / 230V~ / 50-60Hz / 9V= / 350mA
seca varaosa-nro.: 68-32-10-243
pistokeverkkolaite, USA: 120V~ / 60Hz / 12V= / 150mA
seca varaosa-nro.: 68-32-10-259
Verkkopistokelaite
Käytä ainoastaan alkuperäisiä seca-verkkopistokelaitteita 9V tai säädetyllä 12 Voltin lähtöjännitteellä. Kaupasta saatavilla olevat verkkolaitteet voivat luovuttaa niille ilmoitettua
korkeamman jännitteen ja johtaa siten vaa’an vaurioitumiseen.
Kalibrointi
Jälkikalibrointimerkkejä
seca varaosa-nro.: 14-05-01-886
11.Hävitys
Paristot
Vaa’an hävitys
Älä heitä käytettyjä paristoja talousjätteisiin. Vie paristot lähimpään keräyspisteeseen. Valitse uusia paristoja ostaessasi
ympäristöystävälliset paristot, jotka eivät
sisällä elohopaa (Hg), kadmiumia (Cd) eikä
lyijyä (Pb).
Jos vaakaa ei voida enää käyttää, paikallinen jätehuolto antaa tietoja, kuinka vaaka
hävitetään asianmukaisesti.
Malli 701
FIN 127
12. Takuu
Myönnämme puutteista, jotka johtuvat
materiaali- tai valmistusvirheistä, kahden
vuoden takuun toimitusajankohdasta alkaen. Kaikki liikkuvat osat, kuten esim. paristot, sähköjohdot, verkkolaitteet, akut
jne., eivät kuulu takuun piiriin. Takuun piiriin kuuluvat puutteet poistetaan asiakkaalle
maksutta esitettäessä ostokuitti. Muita
vaatimuksia ei ole mahdollista ottaa huomioon. Edestakaisesta kuljetuksesta syntyvät kulut menevät asiakkaan laskuun, jos
laite on muulla kuin asiakkaan paikkakunnalla. Kuljetusvahingoista voidaan esittää
128
korvausvaatimuksia vain, kun kuljetukseen
on käytetty kokonaista alkuperäispakkausta ja tavara on varmistettu ja kiinnitetty
pakkaukseen samalla tavalla kuin alkuperäisessä toimituksessa. Kaikki pakkausosat tulee säilyttää tallella tästä syystä.
Takuu ei ole voimassa, jos laitteen avaa
henkilö, jota seca ei ole nimenomaisesti
valtuuttanut tähän.
Ulkomailla olevia asiakkaita pyydämme
kääntymään takuutapauksessa suoraan
kyseisen maan myyntiliikkeen puoleen.
M
05
0108
ISO
9001
ISO
13485
model 701
NL 129
130
model 701
NL 131
132
1.
3.
2.
Libel
model 701
NL 133
134
model 701
NL 135
136
model 701
NL 137
138
model 701
NL 139
Fijne indeling
0 tot 150 kg:
150 tot 200 kg:
Precisie bij eerste ijking
tot 25 kg:
25 kg tot 100 kg:
100 kg tot 150 kg:
150 kg tot 200 kg:
Minimum belasting
± 25 g
± 50 g
± 75 g
± 100 g
1 kg
seca 701
Stroom
seca 7017021904 / -994
Stroom
140
0,05 kg
0,1 kg
Stroomtoevoer
Modelafhankelijke voedingseenheid
stekker voedingseenheid, Euro: 230V~ / 50Hz / 12V= / 130mA
seca reserveonderdeel nr. 68-32-10-252
tafeladapter, omschakelbaar, Euro: 115V~ / 230V~ / 50-60Hz / 9V= / 350mA
seca reserveonderdeel nr. 68-32-10-243
stekker voedingseenheid, USA: 120V~ / 60Hz / 12V= / 150mA
seca reserveonderdeel nr. 68-32-10-259
Stekker voedingseenheid
Gebruik uitsluitend originele seca stekkeradapters met 9 V of gemoduleerde 12 Volt uitgangsspanning. Normale adapters kunnen een hogere spanning leveren dan ze aangeven en daardoor de weegschaal beschadigen.
model 701
NL 141
142
M
05
0108
ISO
9001
ISO
13485
P 143
144
P 145
146
1.
3.
2.
P 147
148
P 149
150
P 151
152
P 153
± 25 g
± 50 g
± 75 g
± 100 g
1 kg
154
0,05 kg
0,1 kg
P 155
156
M
05
0108
ISO
9001
ISO
13485
GR 157
158
GR 159
160
1.
3.
2.
GR 161
162
GR 163
164
GR 165
166
GR 167
168
GR 169
170
GR 171
Konformitätserklärung
declaration of conformity
Certificat de conformité
Declaratión de conformidad
Dichiarazione di conformità
Overensstemmelsesattest
Försäkran om överensstämmelse
Konformitetserklæring
vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Verklaring van overeenkomst
Declaração de conformidade
∆ήλωση Συµβατότητας
Die nichtselbsttätige Personenwaage
The non-automatic personal scales
Le pèse-personnes non automatique
La bilancia pesapersone non automatica
La báscula no automática pesapersona
Den ikke-automatiske personvægt
Den icke automatisk personvåg
Den ikke-automatiske personvekten
Ei-automaattinen henkilövaaka
De niet-automatische personenweegschaal
A balança não automática para pessoas
Η µη αυτόµατη ζυγαριά ατόµων
17-10-07-382f/05 G
701
1
D
GB
F
I
E
DK
N
FIN
…conforme au modèle type décrit dans le certificat
d’homologation.
Cette balance est conforme aux directives et normes
suivantes:
directive 90/384/CEE concernant l'harmonisation des
Etats membres relative aux instruments de pesage à
fonctionnement non automatique;
directive 93/42/CEE sur les produits et appareils médicaux;
norme européenne DIN EN 45501
…è conforme al campione descritto nel certificato di
omologazione costruttiva.
La bilancia risponde alle vigenti esigenze poste dalle
seguenti direttive:
90/384/CEE sulle bilanci non automatiche,
93/42/CEE sui prodotti medicali e
la norma europea DIN EN 45501
…corresponde a la muestra descrita en el certificado
sobre el permiso de construcción.
La báscula cumple las exigencias de las siguientes
directrices:
90/384/CEE sobre básculas no automáticas
93/42/CEE sobre productos médicos y
la norma europea DIN EN 45501
S
NL
P
GR
...motsvarar beskrivningen enligt mönstertillståndet.
Vågen uppfyller gällande krav i direktiven angående
icke automatiska vågar (90/384/EWG),
93/42/EWG över medicinska produkter samt
den europeiska normen DIN EN 45501
... er i samsvar med mønsteret som er beskrevet i
sertifikatet over konstruksjonstype-godkjennelsen.
Vekten oppfyller de gjeldende kravene i følgende direktiver:
90/384/EEC om ikke-automatiske vekter,
93/42/EEC om medisinske produkter og
den europeiske standarden DIN EN 45501.
... on tyyppihyväksyntätodistuksessa kuvatun rakennemallin mukainen.
Vaaka täyttää seuraavien direktiivien voimassa olevat vaatimukset:
90/384/ETY ei-automaattisista vaaoista,
93/42/ETY lääketieteellisistä tuotteista ja
Euro-normi DIN EN 45501.
...komt overeen met de in de verklaring van over de
modelkeuring beschreven constructie.
De weegschaal voldoet aan de geldende eisen van
de volgende richtlijnen
90/364/EEG inzake niet-automatische weegschalen
93/42/EEG inzake medische hulpmiddelen en de
Europese norm DIN EN 45501.
... corresponde ao padrão de construção descrito no
certificado de homologação de tipo de construção.
A balança satisfaz os requisitos aplicáveis da directiva sobre balanças não automáticas 90/384/CEE e
93/42/CEE sobre artigos médicos do Conselho, bem
como da norma Europeia DIN EN 45501.
... ανταποκρίνεται στο κατασκευαστικό πρότυπο
που περιγράφεται στην εγκριτική βεβαίωση του
κατασκευαστικού τρόπου.
Η ζυγαριά εκπληρώνει τις προϋποθέσεις των
ακόλουθων Οδηγιών:
90/384/ EOK περί µη αυτόµατων ζυγαριών,
93/42/EOK περί ιατρικών προϊόντων, και
την Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή DIN EN 45501.
Hamburg: Februar 2005
2
D
174
Model 7017021904 / -994
GB 175

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Finnish were displayed