Kampa Kampa Diddy, G103776, Diddy Käyttö ohjeet


Add to My manuals
60 Pages

advertisement

Kampa Kampa Diddy, G103776, Diddy Käyttö ohjeet | Manualzz
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 1 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
NO Vifteovnen
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
FR
FI
ES
Lämpöpuhallin
Käyttöohje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
PL
Termowentylator
SK
CS
IT
Instrukcja obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Návod na obsluhu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Návod k obsluze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 2 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 3 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
1
1
2
3
4
4445103324
3
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 4 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
A
I
!
4
!
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 5 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
Intended use
!
!
I
4445103324
5
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 6 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
No. in
fig. 1, page 3
1
0
Off
2
I
3
II
4
-
!
M
Diddy
750 W
1500 W
Dimensions H x W x D:
26.5 x 18 x 18 cm
!
A
6
4445103324
1 kg
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 7 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
A
I
!
4445103324
7
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 8 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
8
4445103324
!
I
!
!
A
1
0
Aus
2
I
3
II
4
–
4445103324
9
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 10 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
M
750 W
1500 W
26,5 x 18 x 18 cm
1 kg
Zulassung:
10
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 11 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
A
I
!
!
4445103324
11
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 12 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
12
!
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 13 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
I
No. dans
fig. 1, page 3
1
0
Arrêt
2
I
3
II
4
-
!
A
M
!
4445103324
13
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 14 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
750 W
1500 W
26,5 x 18 x max 18 cm
Poids :
1 kg
14
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 15 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
A
I
!
!
4445103324
15
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 16 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
16
!
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 17 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
I
A
1
0
Apagado
2
I
3
II
4
-
Interruptor antivuelco
Ajuste de la temperatura
!
M
!
4445103324
17
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 18 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
750 W
1500 W
Dimensiones H x A x P:
Peso:
26,5 x 18 x 18 cm
1 kg
18
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 19 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
A
I
!
!
4445103324
19
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 20 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
20
!
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 21 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
I
N.º na
fig. 1,
página 3
A
1
0
Off
2
I
3
II
4
-
Garantia
Definir a temperatura
Desligar da rede elétrica e armazenar
!
M
!
4445103324
21
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 22 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
750 W
1500 W
26,5 x 18 x 18 cm
1 kg
22
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 23 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
Symbolforklaring
!
!
A
I
!
!
4445103324
23
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 24 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
24
!
I
4445103324
Garanti
N. nella
fig. 1,
pagina 3
1
0
Off
2
I
3
II
4
-
M
!
750 W
Pulizia e cura
1500 W
!
A
26,5 x 18 x 18 cm
1 kg
4445103324
25
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 26 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
Verklaring van de symbolen
!
!
A
I
!
26
!
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 27 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
Kachel gebruiken
!
4445103324
27
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 28 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
I
Nr. in
afb. 1,
pagina 3
A
1
0
Uit
2
I
Minimale warmte (750 W)
3
II
Maximale warmte
(1500 W)
4
-
Temperatuur instellen
➤Zet de bedienknop in de gewenste stand.
!
1. Draai de bedienknop in de stand „Uit”.
M
!
28
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 29 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
Technische gegevens
Diddy
Aansluitspanning:
750 W
1500 W
26,5 x 18 x 18 cm
1 kg
4445103324
29
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 30 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
A
I
!
30
!
4445103324
!
!
4445103324
31
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 32 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
I
Garanti
1
0
Slukket
2
I
3
II
Maks. varme (1500 W)
4
-
M
Afbrydelse og opbevaring
!
Tekniske data
Diddy
Effektniveau (tilstand I):
750 W
Effektniveau (tilstand II):
1500 W
!
A
32
4445103324
26,5 x 18 x 18 cm
1 kg
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 33 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
A
I
!
!
4445103324
33
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 34 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
34
!
I
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 35 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
Garanti
Anslutning
Avfallshantering
1
0
Av
2
I
3
II
4
-
M
Tekniska data
!
750 W
1500 W
Vikt:
!
A
26,5 x 18 x max 18 cm
1 kg
4445103324
35
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 36 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
Symbolforklaring
!
!
A
I
!
ADVARSEL! Manglende overholdelse
av disse advarslene kan resultere i
alvorlige personskader, eventuelt
med døden til følge.
Fare for elektrisk støt
• Ikke bruk varmeapparatet hvis det har synlige
skader.
36
!
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 37 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
I
4445103324
37
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 38 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
Garanti
1
0
Av
2
I
Minste temperatur
(750 W)
3
II
Maksimal temperatur
(1500 W)
4
-
M
!
Diddy
Mål H x B x D:
Vekt:
!
Sertifisering:
A
38
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 39 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
FI
Lue nämä ohjeet huolellisesti ja noudata kaikkia tämän tuotteen käyttöohjeissa annettuja ohjeita, määräyksiä ja varoituksia. Näin varmistat, että tuotteen asennus, käyttö ja huolto sujuu aina oikein. Näiden ohjeiden TÄYTYY
jäädä tuotteen yhteyteen.
Käyttämällä tuotetta vahvistat lukeneesi kaikki ohjeet, määräykset ja varoitukset huolellisesti ja että ymmärrät ja hyväksyt tässä annetut ehdot. Sitoudut
käyttämään tuotetta ainoastaan sen käyttötarkoitukseen ja ilmoitetuissa käyttökohteissa ja noudattaen tässä tuotteen käyttöohjeessa annettuja ohjeita,
määräyksiä ja varoituksia sekä voimassa olevia lakeja ja määräyksiä. Tässä
annettujen ohjeiden ja varoitusten lukematta ja noudattamatta jättäminen voi
johtaa omaan tai muiden loukkaantumiseen, tuotteen vaurioitumiseen tai
muun ympärillä olevan omaisuuden vaurioitumiseen. Tähän tuotteen käyttöohjeeseen, ohjeisiin, määräyksiin ja varoituksiin sekä oheisdokumentteihin
voidaan tehdä muutoksia ja niitä voidaan päivittää. Katso ajantasaiset tuotetiedot osoitteesta kampaoutdoors.com.
Symbolien selitykset
!
!
A
I
VAROITUS!
Turvallisuusohjeet: viittaavat vaaralliseen tilanteeseen, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos
ohjeita ei noudateta.
HUOMIO!
Turvallisuusohjeet: viittaavat vaaralliseen tilanteeseen, joka voi johtaa lievään
tai kohtalaiseen loukkaantumiseen, jos
ohjeita ei noudateta.
HUOMAUTUS!
viittaavat tilanteeseen, joka voi johtaa esinevahinkoon, jos ohjeita ei noudateta.
OHJE
Tuotteen käyttöä koskevia lisätietoja.
Turvallisuusohjeet
Perusturvallisuus
!
VAROITUS! Näiden varoitusten
noudattamatta jättäminen voi johtaa
kuolemaan tai vakavaan vammaan.
Sähköiskun vaara
• Lämmitintä ei saa ottaa käyttöön, jos siinä on
näkyviä vaurioita.
• Älä kosketa avojohtimia koskaan paljain käsin.
• Jos tämän lämmittimen liitäntäjohto on vaurioitunut, valmistajan, huoltopalvelun tai vastaavasti
pätevän ammattilaisen tulee vaihtaa se vaaratilanteiden välttämiseksi.
• Ainoastaan ammattilaiset saavat korjata lämmitintä. Virheellisesti suoritetuista korjaustöistä
saattaa aiheutua huomattavia vaaroja.
• Älä käytä lämmitintä ulkona märillä pinnoilla.
• Älä käytä lämmitintä kylpyammeen, suihkun tai
uima-altaan välittömässä läheisyydessä.
• Älä aseta lämmitintä alttiiksi sateelle tai kosteudelle.
• Älä avaa lämmitintä.
Palovaara
• Älä käytä lämmitintä paikoissa, joissa säilytetään
räjähdysherkkiä tai herkästi syttyviä aneita (maali,
polttoaine, alkoholi jne.).
• Säilytä vähintään 75 cm:n turvaetäisyys kaikkiin
yläpuolella olevin pintoihin.
• Säilytä kaikissa suunnissa vähintään 90 cm:n turvaetäisyys lämmittimen ja palavien materiaalien
kuten verhojen ja muiden huonekalujen välillä.
• Älä käytä lämmitintä paksujen nukkamattojen tai
muiden palavien materiaalien päällä.
• Älä käytä lämmintä pehmeiden alustojen kuten
patjojen päällä.
• Älä käytä lämmitintä pyykin kuivaamiseen.
!
HUOMIO! Näiden varoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa
vähäiseen tai kohtalaiseen vammaan.
Loukkaantumisvaara
• Tätä lämmitintä voivat käyttää valvonnan alaisuudessa myös vähintään 8-vuotiaat lapset samoin
kuin henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai
henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilta puuttuu
laitteen käytön vaatima kokemus tai tietämys,
mikäli edellä mainittuja henkilöitä on opastettu
käyttämään lämmitintä turvallisesti ja mikäli henkilöt ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät riskit.
• Jotkin tämän lämmittimen osat voivat kuumentua
voimakkaasti ja aiheuttaa palovammoja. Älä
anna paljaan ihon koskettaa kuumia pintoja.
• Älä anna lasten leikkiä lämmittimen lähellä.
• Lapset eivät saa puhdistaa laitetta eivätkä ryhtyä
käyttäjän suoritettavaksi tarkoitettuihin huoltotöihin ilman valvontaa.
4445103324
39
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 40 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
Lämpöpuhaltimen turvallinen käyttäminen
!
VAROITUS! Näiden varoitusten
noudattamatta jättäminen voi johtaa
kuolemaan tai vakavaan vammaan.
Palovaara
• Älä käytä tätä lämmitintä ohjelmointilaitteen,
ajastimen, erillisen kaukosäädinjärjestelmän tai
minkään muun sellaisen laitteen kanssa, joka kytkee lämmittimen automaattisesti päälle, koska
olemassa on tulipalovaara, jos lämmitin on peitetty tai sijoitettu epäasianmukaisesti.
• Älä käytä jatkojohtoa tämän lämmittimen käyttämiseen. Liitä se aina suoraan seinäpistorasiaan.
• Älä venytä johtoa tai laita johtoa rasitukselle.
• Pidä johto kaukana lämmitetyistä pinnoista. Älä
käytä lämmitintä niin, että johto roikkuu etupuolen ulostuloritilän päällä.
• Älä laita johtoa kokolattiamaton alle. Älä peitä
johtoa matoilla, käytävämatoilla tai vastaavilla.
• Älä vedä johtoa huonekalujen tai laitteiden alle.
• Älä jätä lämmitintä valvomattomaksi, kun se on
toiminnassa.
• Älä peitä tai tuki ilman sisäänmeno- ja ulostuloaukkoja.
• Älä sijoita lämmitintä suoraan kiinteän pistorasian
eteen. Pistorasiaan täytyy päästä kaikissa tilanteissa käsiksi, jotta verkkopistokkeen voi irrottaa
mahdollisimman nopeasti.
• Lämmittimessä ei ole laitetta, joka ohjaa huonelämpötilaa. Älä käytä tätä lämmitintä pienissä
huoneissa, kun niissä on henkilöitä jotka eivät
pysty poistumaan tilasta omatoimisesti, paitsi tila
on jatkuvan valvonnan alla.
• Kytke lämmitin aina pois päältä ja irrota pistoke
pistorasiasta, kun lämmitintä ei käytetä.
• Älä irrota pistoketta johdosta vetämällä, tartu pistokkeeseen.
Käyttötarkoitus
Tämä lämpöpuhallin (josta käytetään myös nimitystä lämmitin) sopii seuraaviin tarkoituksiin:
• Suljetun tilan kuten huoneen lämmitykseen
• Kotikäyttöön
Tämä lämpöpuhallin ei sovi seuraaviin:
• Kosteat ympäristöt
• Ulkokäyttö
• Kaupallinen käyttö
Tämä tuote soveltuu ainoastaan näissä ohjeissa
ilmoitettuun käyttötarkoitukseen ja käyttökohteeseen.
Näistä ohjeista saat tuotteen asianmukaiseen asennukseen ja/tai käyttöön tarvittavat tiedot. Väärin
tehdyn asennuksen ja/tai väärän käyttötavan tai
vääränlaisen huollon seurauksena laite ei toimi tyydyttävästi, ja se saattaa mennä epäkuntoon.
Valmistaja ei ota vastuuta tapaturmista tai tuotevaurioista, jotka johtuvat seuraavista:
• Väärin tehty asennus tai liitäntä, ylijännite
mukaan lukien
• Väärin tehty huolto tai muiden kuin valmistajalta
saatavien alkuperäisten varaosien käyttö
• Tuotteeseen ilman valmistajan nimenomaista
lupaa tehdyt muutokset
• Käyttö muuhun kuin tässä ohjeessa ilmoitettuun
tarkoitukseen
Kampa pidättää itsellään oikeuden muutoksiin
tuotteen ulkonäössä ja spesifikaatioissa.
Lämmittimen käyttö
!
I
40
4445103324
VAROITUS! Palovaara
• Älä jätä lämmitintä ilman valvontaa sen
ollessa toiminnassa.
• Kierrä säädin pois-asentoon ja irrota
lämmittimen pistoke pistorasiasta aina,
kun lämmitintä ei käytetä.
OHJE
Tässä lämmittimessä on kaatumissuojakytkin, joka kytkee lämmittimen pois
päältä, jos se kaatuu.
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 41 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
Takuu
Kohta –
kuva 1,
sivulla 3
Tuotetta koskee lakisääteinen tuotevastuuaika. Jos
tuote on viallinen, ota yhteyttä valmistajan toimipisteeseen omassa maassasi (ks.
kampaoutdoors.com/store-locator) tai jälleenmyyjään.
Jos lähetät tuotteen korjattavaksi, liitä korjaus- ja
takuukäsittelyä varten mukaan seuraavat asiakirjat:
• Kopio kuitista, jossa näkyy ostopäivä
• Valitusperuste tai vikakuvaus
Kuvaus
1
0
Pois
2
I
Pienin lämmitysteho
(750 W)
3
II
Suurin lämmitysteho
(1500 W)
4
-
Kaatumissuojakytkin
Hävittäminen
Liittäminen
1. Sijoita lämmitin tasaiselle, tukevalle ja vaakasuoralle pinnalle.
2. Vie johto turvaohjeiden mukaisesti niin, ettei
se ole kulkuväylillä ja ettei siihen voi kompastua.
3. Työnnä pistoke pistorasiaan.
➤Vie pakkausmateriaali mahdollisuuksien mukaan
vastaavan kierrätysjätteen joukkoon.
Jos poistat tuotteen lopullisesti käytöstä,
pyydä tietoa sen hävittämistä koskevista
määräyksistä lähimmästä kierrätyskeskuksesta tai ammattiliikkeestäsi.
M
Lämpötilan säätö
➤Kierrä säädin haluamaasi asentoon.
Diddy
Irrottaminen sähköverkosta ja varastointi
!
HUOMIO!
Varmista, että lämmitin on jäähtynyt kokonaan, ennen kuin panet sen varastoon.
Liitäntäjännite:
750 W
Teho (tila II):
1500 W
1. Kierrä säädin Pois-asentoon.
Teho (tila I):
26,5 x 18 x 18 cm
1 kg
Hyväksyntä:
2. Irrota lämmittimen pistoke pistorasiasta.
Puhdistus ja hoito
!
A
VAROITUS!
Irrota lämmittimen pistoke pistorasiasta
ennen puhdistus- ja huoltotoimia.
HUOMAUTUS!
• Älä käytä teräviä tai kovia esineitä äläkä
puhdistusaineita tai kemikaaleja.
• Varmista, että lämmittimen aukkoihin
ei pääse vettä/kosteutta.
1. Puhdista lämmittimen ulkopinta kostealla liinalla.
2. Kuivaa lämmitin huolellisesti kuivalla liinalla.
4445103324
41
!
!
A
I
42
!
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 43 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
4445103324
43
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 44 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
I
44
Поз. на
рис. 1, стр. 3
Наименование
1
0
2
I
3
II
4
-
Отключение и хранение
!
!
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 45 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
A
750 Вт
1500 Вт
26,5 x 18 x 18 см
Гарантия
Вес:
Сертификат:
1 кг
M
4445103324
45
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 46 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
A
I
!
!
46
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 47 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
4445103324
47
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 48 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
I
0
2
I
3
II
4
-
48
!
A
Opis
!
M
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 49 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
750 W
1500 W
26,5 x 18 x 18 cm
1 kg
4445103324
49
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 50 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
A
I
!
50
!
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 51 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
4445103324
51
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 52 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
I
Č. na
Obr. 1,
strana 3
Opis
Pripojenie
1
0
Vyp
2
I
3
II
4
-
!
M
!
A
52
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 53 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
A
I
!
!
4445103324
53
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 54 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
I
54
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 55 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
Č. na
obr. 1,
strana 3
Popis
1
0
2
I
3
II
4
-
Likvidace
M
!
Diddy
750 W
1500 W
Hmotnost:
A
26,5 x 18 x 18 cm
1 kg
Certifikace:
!
4445103324
55
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 56 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
A
I
!
56
!
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 57 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
I
4445103324
57
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 58 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
1
0
Ki
2
I
3
II
4
-
M
!
!
A
750 W
1500 W
58
4445103324
26,5 x 18 x max 18 cm
1 kg
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 59 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
4445103324
2021-03-14
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 60 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents