5714V101

5714V101
5714
Programmable
LED Indicator
No. 5714V101-IN (1003)
F r o m s e r. n o . 0 6 0 1 3 7 0 0 1
Programmerbart LED-instrument
PReview 5714
2
3
5
6
7
7
7
8
9 9
13
14
15
16
18
20
21
1
ADVARSEL
ADVARSEL
2
3
Ansvar:
I det omfang instruktionerne i denne manual ikke er nøje overholdt, vil kunden
ikke kunne rette noget krav, som ellers måtte eksistere i henhold til den indgåede salgsaftale, mod PR electronics A/S.
Rønde, 22. december 2009
4
Kim Rasmussen.
Producentens underskrift
5
.
Front- og bagsidelayout
6
7
Applikationer
Bestillingsskema: 5714
46.
+
2-Trådstransmitter
-
+
Type
45.
5714
44.
TC
43.
1
42.
41
Type
24.
5714A
2,2 W
2,5 W
5714B
2,7 W
3,0 W
5714C
2,7 W
3,0 W
5714D
3,2 W
3,5 W
+
22.
.
21
11
Analog, 0/4...20 mA
Forsyning:
25.
23.
12.
2
32.
21,6...253 VAC.
eller.
19,2...300 VDC
8
.
1
31
A
B
C
D
-
1
2
2
.
Indgangstype
Alle
9
mA
≤ ±4 µA
≤ ±0,4 µA / °C
Volt
≤ ±2 µV / °C
Potentiometer
≤ ±0,1 Ω
Pt100
≤ ±0,02°C / °C
Ni100
≤ ±0,03°C / °C
.
≤ ±0,05°C / °C
TC-type: R, S,.
W3, W5, LR
.
≤ ±0,2°C / °C
≤ ±0.45°C / °C
≤ ±0.2°C / °C
25...15 VDC / 0...20 mA
1 x 1,5 mm2 flerkoret ledning
1 x 2,5 mm2 flerkoret ledning
< 95% RH (ikke kond.)
48 x 96 x 120 mm
44,5 x 91,5 mm
IP65
230 g
.
Standard
Pt100.
Ni100.
Potentiometer
-200°C.
-60°C.
10 Ω
+850°C.
+250°C.
100 kΩ
IEC60751.
DIN 43760.
-
Indgang for RTD-typer:.
Pt10, Pt20, Pt50, Pt100, Pt200, Pt250, Pt300, Pt400, Pt500, Pt1000.
Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000
10
50 Ω
Nom. 0,2 mA
< 0,002 Ω / Ω
Ja
< 15 Ω
.
Type
.
Standard
+0°C.
-100°C.
-100°C.
-180°C.
-200°C.
-180°C.
-50°C.
-50°C.
-200°C.
-200°C.
0°C.
0°C.
-200°C
+1820°C.
+1000°C.
+1200°C.
+1372°C.
+900°C.
+1300°C.
+1760°C.
+1760°C.
+400°C.
+600°C.
+2300°C.
+2300°C.
+800°C
11
12
Indgang
VOLT
Indgang
CURR
TEMP
Grænse
<= 3,6 mA; > = 21 mA
> ca. 750 kohm / (1,25 V)
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
Område
CURR
Alle
VOLT
Alle
POTM
-
Visning
-1.9.9.9
9.9.9.9
-1.9.9.9
9.9.9.9
-1.9.9.9
9.9.9.9
13
26
24
25
23
21
22
mA
Gnd.
I.
Udgang
11
I+
12
Forsyning
21,6...253 VAC
eller
19,2...300 VDC
31
Forsyning
32
Blokdiagram
31 32
11 12
21 22 23 24 25 26
5714
EEPROM
AD
CPU
14
41
42
44
TC
2
R2
1
R1
3
- mA +
Potm.
4
Forsyning:
Indgang gnd.
+
+
-
45
Potentiometer
41 42 43 44 45 46
+
Indgang +,.
mA
41 42 43 44 45 46
-
Tx
+
0,2 mA
Tx
+
-
46
+
-
+
Strøm
41 42 43 44 45 46
20 W
2-trådstransmitter
41 42 43 44 45 46
PTC
TC
41 42 43 44 45 46
43
41 42 43 44 45 46
+V
41 42 43 44 45 46
41 42 43 44 45 46
1
2
3
4
Indgange:
R2
R1
Tilslutninger
15
Power up
1.2
F.SET
1 2
1 2
REL1
REL2
50.0
1.3
3
3
1.0
3
1
2
3
1
1.1
1.4
PASS
IN
1 2
0000
9999
1 2
3 Holde
3
DEC.P
1 2
1111
1.1.1.1
DI.LO
3
1 2
a999
9999
REL.U
DI.HI
3
1 2
a999
9999
3
REL.1
3
3
1 2
4-20
0-20
SETP
3
REL.2
3
3
LANG
1 2
a999
9999
ACT1
3
HYS1
3
1 2
1
2999
Til 1.0
1 2
0-10
2-10
0.2-1
0.0-1
3
1.6
1.4
CA.HI
3
1 2
YES
NO
TEMP 3 TYPE
3
1 2
a999
9999
ACT2
3
HYS2
3
1 2
1
2999
3
1.5
3
A.OUT
ON.DE
3
1.6
1 2
4-20
0-20
20-4
20-0
3
SETP
1.5
1 2
0000
3600
OF.DE
ON.DE
3
1 2
0000
3600
1 2
0000
3600
3
3
OF.DE
1 2
0000
3600
3
3
1.6
1.7
3
O.LO
1 2
a999
9999
1.7
3
O.HI
1 2
a999
9999
1.5
3
O.ERR
1 2
3.5mA
0mA
23mA
NONE
RESP
3
1 2
0.0
60.0
E.PAS
3
N.PAS
1 2
0000
9999
3
3
NO
1 2
16
PT
NI
TC
3
3
PT.TY
CON.W
1 2
10
1000
1 2
4W
3W
2W
3
3
NI.TY
CON.W
DEC.P
UNIT
1 2
50
1000
1 2
4W
3W
2W
1 2
1111
111.1
1 2
'C
'F
3
----
3
3
3
3
17
Rullende hjælpetekster
Display i Normal tilstand xxxx, Hardwarefejl:
SE.BR --> KABELBRUD
SE.SH --> KORTSLUTTET FØLER
IN.HI --> INDGANG OVER MAX. VAERDI
IN.LO --> INDGANG UNDER MIN.-VAERDI
9.9.9.9 --> DISPLAY OVER MAX.-VISNING
-1.9.9.9--> DISPLAY UNDER MIN.-VISNING
HW.ER--> HARDWARE-FEJL
EE.ER --> FEJL I EEPROM KONTROLLER OPSAETNING.
RA.ER --> FEJL I RAM
CJ.ER -->FEJL PAA CJC-FØLER
.
Hurtig setpunktsindstilling (Enabled):
F.SET
REL1 --> HURTIG SETPUNKTSINDSTIL. VAELG RELAE.
REL2 -->
.
SETP
xxxx --> RELAE-SETPUNKT - TRYK OK .
FOR AT GEMME.
.
Hurtig setpunktsindstilling (Disabled):
SETP
xxxx --> RELAE-SETPUNKT - READ ONLY.
.
Konfigurationsmenuer:
LANG
DE
--> DE - WAEHLE DEUTSCHEN HILFETEXT.
DK
--> DK - VAELG DANSK HJAELPETEKST.
ES
--> ES - SELECCIONAR TEXTO DE .
AYUDA EN ESPANOL.
FR
--> FR - SELECTION TEXTE D’AIDE .
EN FRANCAIS.
IT
--> IT - SELEZIONARE TESTI DI .
AIUTO ITALIANI.
SE
--> SE - VALJ SVENSK HJALPTEXT.
UK
--> UK - SELECT ENGLISH HELPTEXT.
CZ
--> CZ - VYBER CESKOU NAPOVEDU.
.
PASS
xxxx --> ANGIV KORREKT PASSWORD.
.
IN
C.LIN* --> TEKST INDTASTET AF BRUGER I PRESET.
CURR --> STRØM INDGANG .
VOLT --> SPAENDINGS-INDGANG .
POTM --> POTENTIOMETER INDGANG .
TEMP --> TEMPERATURFØLER INDGANG .
.
RANGNår strøm er valgt:
0-20 --> INDGANGSOMRAADE I mA.
4-20 --> INDGANGSOMRAADE I mA.
.
RANGNår spænding er valgt:
0-10 --> INDGANGSOMRAADE I VOLT.
2-10 --> INDGANGSOMRAADE I VOLT.
0.0-1 --> INDGANGSOMRAADE I VOLT.
0.2-1 --> INDGANGSOMRAADE I VOLT.
.
CA.LO
YES --> KALIBRER POTENTIOMETER LAV.
NO
--> KALIBRER POTENTIOMETER LAV.
.
CA.HI
YES --> KALIBRER POTENTIOMETER HØJ.
NO
--> KALIBRER POTENTIOMETER HØJ
18
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
TYPE.
TYPE.
TYPE.
TYPE.
TYPE.
TYPE.
TYPE.
TYPE.
TYPE.
TYPE.
REL1
SET
-->
SKIP -->
OFF -->
SETP
xxxx -->
ACT1
INCR -->
DECR -->
HYS1
xxxx -->
ERR1
HOLD -->
ACTI -->
DEAC -->
NONE -->
ON.DE
xxxx -->
OF.DE
xxxx -->
REL2
SET
-->
SKIP -->
OFF -->
SETP
xxxx -->
ACT2
INCR -->
DECR -->
HYS2
xxxx -->
ERR2
HOLD -->
ACTI -->
DEAC -->
NONE -->
ON.DE
xxxx -->
OF.DE
xxxx -->
A.OUT
0-20 -->
4-20 -->
20-0 -->
20-4 -->
O.LO
xxxx -->
O.HI
xxxx -->
I
I
I
I
mA.
mA.
mA.
mA.
19
100
100
90
90
80
80
70
70
60
Hysterese = 10
60
Setpunkt = 50
50
Hysterese = 10
40
Setpunkt = 50
50
40
30
30
20
20
10
On.N.C.
10
On.N.C.
50
60
70
80
90 100
t
60
70
80
t
90 100
20
21
Programmable LED indicator
PReview 5714
22
24
25
27
28
29
29
29
30
31 29
35
36
37
38
40
42
43
23
WARNING!
24
25
Rønde, 22 December 2009
26
Kim Rasmussen
Manufacturer’s signature
27
28
29
Order: 5714
Input signals:
Type
Current
46.
+
2-wire transmitter
.
Voltage
-
+
5714
45.
44.
TC
43.
1
2
42.
41
12.
26.
Type
Max. consumption
25.
5714A
2.2 W
2.5 W
24.
5714B
2.7 W
3.0 W
23.
5714C
2.7 W
3.0 W
5714D
3.2 W
3.5W
+
22.
.
21
11
Analogue, 0/4...20 mA
Supply:
32.
21.6...253 VAC.
or.
19.2...300 VDC
A
B
C
D
Output signals:
2
-
1
.
1
2
Absolute.
accuracy
Temperature.
coefficient
All
31
30
31
Basic values
.
Input type
Basic.
accuracy
Temperature.
coefficient
≤ ±0.4 µA / °C
mA
≤ ±4 µA
Volt
≤ ±2 µV / °C
Potentiometer
≤ ±0.1 Ω
Pt100
≤ ±0.02°C / °C
Ni100
≤ ±0.03°C / °C
.
≤ ±0.05°C / °C
TC type: R, S,.
W3, W5, LR
.
≤ ±0.2°C / °C
≤ ±0.45°C / °C
≤ ±0.2°C / °C
Min..
value
Max..
value
.
Standard
Pt100.
Ni100.
Potentiometer
-200°C.
-60°C.
10 Ω
+850°C.
+250°C.
100 kΩ
32
Nom. 0.2 mA
< 0.002 Ω / Ω
Yes
< 15 Ω
.
Type
Min..
value
Max..
value
.
Standard
0°C.
-100°C.
-100°C.
-180°C.
-200°C.
-180°C.
-50°C.
-50°C.
-200°C.
-200°C.
0°C.
0°C.
-200°C
+1820°C.
+1000°C.
+1200°C.
+1372°C.
+900°C.
+1300°C.
+1760°C.
+1760°C.
+400°C.
+600°C.
+2300°C.
+2300°C.
+800°C
33
34
Sensor error check in 5714 variants
Variant:
5714A
5714B
5714C
5714D
Input
VOLT
TEMP
Sensor error detection:
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
Input
CURR
TEMP
Limit
<= 3.6 mA; > = 21 mA
> ca. 750 kohm / (1,25V)
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
Range
CURR
All
VOLT
All
POTM
-
Readout
-1.9.9.9
9.9.9.9
-1.9.9.9
9.9.9.9
-1.9.9.9
9.9.9.9
35
26
Relay 2 N.C.
Relay 1 N.C.
23
24
25
21
22
I.
Output
mA
11
I+
12
Supply
21.6...253 VAC
or
19.2...300 VDC
31
Supply
Error cause
Permanent error in ADC
CJC sensor defect
Error in RAM
Error in EEPROM
32
Gnd.
Block diagram
Current
41 42 43 44 45 46
41 42 43 44 45 46
11 12
21 22 23 24 25 26
5714
EEPROM
41
Input gnd.
42
43
44
TC
+
+V
2
Relays
31 32
PTC
36
R2
2
1
R1
3
- mA +
Potm.
4
Current
3
Output:
Supply:
RTD,.
wires
+
+
-
+
Potentiometer
41 42 43 44 45 46
+
Voltage
41 42 43 44 45 46
-
45
+
0.2 mA
Tx
Input +,.
mA
-
Tx
+
46
-
20 W
AD
TC
41 42 43 44 45 46
2
41 42 43 44 45 46
1
41 42 43 44 45 46
CPU
RTD, 3-wire
41 42 43 44 45 46
3
4
R1
Inputs:
R2
connections
37
Routing diagram
Power up
1.2
F.SET
1 2
1 2
REL1
REL2
50.0
1.3
3
3
1.0
3
1.1
1.4
PASS
IN
1 2
0000
9999
1 2
3 Hold
3
DEC.P
1 2
1111
1.1.1.1
DI.LO
3
1 2
a999
9999
REL.U
DI.HI
3
1 2
a999
9999
3
REL.1
3
3
SETP
3
1 2
a999
9999
ACT1
3
HYS1
3
1 2
1
2999
To 1.0
REL.2
3
3
LANG
1 2
0-10
2-10
0.2-1
0.0-1
3
1.6
1.4
CA.HI
3
TEMP 3 TYPE
3
1 2
a999
9999
ACT2
3
HYS2
3
1 2
1
2999
3
1.5
3
A.OUT
ON.DE
3
1.6
1 2
4-20
0-20
20-4
20-0
3
SETP
1.5
1 2
0000
3600
OF.DE
ON.DE
3
1 2
0000
3600
1 2
0000
3600
3
3
OF.DE
1 2
0000
3600
3
3
1.6
1.7
3
O.LO
1 2
a999
9999
1.7
3
O.HI
1 2
a999
9999
1.5
3
O.ERR
1 2
3.5mA
0mA
23mA
NONE
RESP
3
1 2
0.0
60.0
E.PAS
3
N.PAS
1 2
0000
9999
3
3
NO
1 2
38
PT
NI
TC
3
3
PT.TY
CON.W
1 2
10
1000
1 2
4W
3W
2W
3
To default state 1.0
3
NI.TY
CON.W
DEC.P
UNIT
1 2
50
1000
1 2
4W
3W
2W
1 2
1111
111.1
1 2
'C
'F
3
----
3
3
3
3
39
40
DECIMAL
DECIMAL
DECIMAL
DECIMAL
.
POINT
POINT
POINT
POINT
POSITION.
POSITION.
POSITION.
POSITION.
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
TYPE.
TYPE.
TYPE.
TYPE.
TYPE.
TYPE.
TYPE.
TYPE.
TYPE.
TYPE.
REL1
SET
-->
SKIP -->
OFF -->
SETP
xxxx -->
ACT1
INCR -->
DECR -->
HYS1
xxxx -->
ERR1
HOLD -->
ACTI -->
DEAC -->
NONE -->
ON.DE
xxxx -->
OF.DE
xxxx -->
REL2
SET
-->
SKIP -->
OFF -->
SETP
xxxx -->
ACT2
INCR -->
DECR -->
HYS2
xxxx -->
ERR2
HOLD -->
ACTI -->
DEAC -->
NONE -->
ON.DE
xxxx -->
OF.DE
xxxx -->
A.OUT
0-20 -->
4-20 -->
20-0 -->
20-4 -->
O.LO
xxxx -->
O.HI
xxxx -->
O.ERR
23 mA -->
3,5 mA -->
0mA -->
NONE -->
RESP
xxx,x -->
E.PAS
NO
-->
YES -->
N.PAS
xxxx -->
RANGE
RANGE
RANGE
RANGE
IN
IN
IN
IN
mA.
mA.
mA.
mA.
41
100
100
90
90
80
80
70
70
30


3
20
20
10
On.N.C.
On.N.C.
10
On.N.C.
60
Hysteresis = 10
60
Setpoint = 50
50
Hysteresis = 10
40
Setpoint = 50
50
40
30
60
70
80
90 100
t
60
On.N.C.
70
80
t
90 100
42
43
Indicateur programmable á LED
PReview 5714
Sommaire
Avertissements....................................................................
Consignes de sécurité........................................................
Déclaration de conformité...................................................
Vu de la face avant et arrière..............................................
Application..........................................................................
Caractéristiques techniques...............................................
Montage..............................................................................
Applications.........................................................................
Référence de commande....................................................
Spécifications électriques...................................................
Détection erreur capteur.....................................................
Connexions.........................................................................
Schéma de principe............................................................
Diagramme de programmation...........................................
Le menu déroulant..............................................................
Configuration.......................................................................
Illustration graphique de l’action de relais consigne..........
44
46
47
49
50
51
51
51
52
53 53
57
58
59
60
62
64
65
45
AVERTISSEMENT !
Ce module est conçu pour supporter une connexion à des
tensions électriques dangereuses. Si vous ne tenez pas
compte de cet avertissement, cela peut causer des dommages
corporels ou des dégâts mécaniques.
Pour éviter les risques d’électrocution et d’incendie, conformezvous aux consignes de sécurité et suivez les instructions
men­tionnées dans ce guide. Vous devez vous limiter aux
spécifications indiquées et respecter les instruc­tions d’utilisation
de ce module, telles qu’elles sont décrites dans ce guide.
Il est nécessaire de lire ce guide attentivement avant de mettre
ce module en marche. L’installation de ce module est réservée
à un personnel qualifié (techniciens). Si la méthode d’utilisation
de l’équipement diffère de celle décrite par le fabricant, la
protection assurée par l’équipe­ment risque d’être altérée.
Tant que le module n’est pas fixé, ne le mettez par sous tensions
dangereuses. L’opération suivante doit être effec­tuée avec
le module débranché et dans un environnement exempt de
décharges électrostatiques (ESD) : recherche de pannes sur le
module.
Seule PR electronics SARL est autorisée à réparer le module.
Signification des symboles
Triangle avec point d’exclamation : Attention ! Si vous ne respectez
pas les instructions, la situation pourrait être fatale..
.
Le signe CE indique que le module est conforme aux exigences des
directives..
46
Consignes de securite
DEfinitions
Les gammes de tensions dangereuses sont les suivantes : de 75 à 1500 Vcc
et de 50 à 1000 Vca. Les techniciens sont des person­nes qualifiées qui sont
capables de monter et de faire fonc­tionner un appareil, et d’y rechercher les
pannes, tout en respectant les règles de sécurité. Les opérateurs, connaissant
le contenu de ce guide, règlent et actionnent les boutons ou les potentiomètres
au cours des manipulations ordinaires.
REception et dEballage
Déballez le module sans l’endommager. Il est recommandé de conserver
l’emballage du module tant que ce dernier n’est pas définitivement monté. A
la réception du module, vérifiez que le type de module reçu correspond à celui
que vous avez commandé.
Environnement
N’exposez pas votre module aux rayons directs du soleil et choisissez un
endroit à humidité modérée et à l’abri de la poussière, des températures élevées,
des chocs et des vibrations mécaniques et de la pluie. Le cas échéant, des
systèmes de ventilation permettent d’éviter qu’une pièce soit chauffée au-delà
des limites prescrites pour les températures ambiantes.
Tous les modules appartiennent à la catégorie d’installation Il, au degré de
pollution 1 et à la classe d’isolation Il.
Montage
Il est conseillé de réserver le raccordement du module aux techniciens qui
connaissent les termes techniques, les avertis­sements et les instructions de ce
guide et qui sont capables d’appliquer ces dernières.
Si vous avez un doute quelconque quant à la manipulation du module, veuillez
contacter votre distributeur local. Vous pouvez également vous adresser à PR
electronics SARL, Zac du Chêne, Activillage, 4, allée des Sorbiers, F-69673
Bron Cedex (tél. : (0) 472 140 607) ou à PR electronics A/S, Lerbakken 10,
DK-8410 Rønde, Danemark (tél.:+45 86 37 26 77).
Le montage et le raccordement du module doivent être conformes à la
législation nationale en vigueur pour le montage de matéri­aux électriques, par
exemple, diamètres des fils, fusibles de protection et implantation des modules.
Les connexions des alimentations et des entrées / sorties sont décrites dans le
schéma de principe de la fiche technique et sur l’étiquette de la face latérale du
module.
47
Les instructions suivantes s’appliquent aux modules fixes connectés en tensions.
dangereu­ses :
Le fusible de protection doit être de 10 A au maximum. Ce dernier,
ainsi que l’interrupteur général, doivent être facilement accessibles et
à proximité du module. Il est recommandé de placer sur l’interupteur
général une étiquette indiquant que ce dernier mettra le module hors
tension.
Conditions d’installation UL :
Pour utilisation sur une surface plane d’une boîtier type 1.
N’utilisez que de conducteurs de cuivre 60/75°C.
Température ambiente max.................................... 60°C
Taille max. des fils, borne 41...46........................... AWG 30-16
Taille max. des fils, autres....................................... AWG 30-12
No du fichier UL...................................................... E248256
Etalonnage et rEglage
Lors des opérations d’étalonnage et de réglage, il convient d’effectuer les mesures
et les connexions des tensions externes en respectant les spécifications
mentionnées dans ce guide.
Les techniciens doivent utiliser des outils et des instruments pouvant être
manipulés en toute sécurité.
Manipulations ordinaires
Les opérateurs sont uniquement autorisés à régler et faire fonctionner des
mo-dules qui sont solidement fixés sur des platines des tableaux, ect., afin
d’écarter les risques de dommages corporels. Autrement dit, il ne doit exister
aucun danger d’électrocution et le module doit être facilement accessible.
DECLARATION DE CONFORMITE
En tant que fabricant
PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønde
déclare que le produit suivant :
Type : 5714
Nom : Indicateur programmable á LED
correspond aux directives et normes suivantes :
La directive CEM (EMC) 2004/108/CE et les modifications subséquentes
EN 61326-1
Pour une spécification du niveau de rendement acceptable CEM (EMC).
se référer aux spécifications électriques du module.
La directive basse tension 2006/95/CE et les modifications subséquentes
EN 61010-1
Maintenance et entretien
Une fois le module hors tension, prenez un chiffon imbibé d’eau distillée pour
le nettoyer.
Limitation de responsabilitE
Dans la mesure où les instructions de ce guide ne sont pas strictement
respectées par le client, ce dernier n’est pas en droit de faire une réclamation
auprès de PR electronics SARL, même si cette dernière figure dans l’accord de
vente conclu.
Rønde, le 22 decembre 2009
48
Kim Rasmussen
Signature du fabricant
49
Vu de la face avant et arrière
Indicateur programmable á LED
PReview 5714
•
•
•
•
•
Indicateur 4 digits á LED de 14 segments
Entrée mA, V, potentiomètre, RTD et TC
2 relais et une sortie analogique
Alimentation universelle
Programmable en façade
Application :
• Indicateur digitale de signaux courant, tension, température ou potentiomètre.
Figure 1: Face avant du PReview 5714
• Contrôle de procédés avec 2 paires de relais libres de potentiel et/ou une.
sortie analogique.
• Pour utilisation locale en milieu très humide et conçu avec une protection
spéciale à l’épreuve de jets d’eau.
Caractéristiques techniques :
• Indicateur 4 digits à LED avec des digits de 13,8 mm de 14 segments.
Lecture maxi. de -1 999…9 999 avec la programmation de la position de la
virgule, indication d’état des relais ON/OFF.
• Grâce au clavier en façade tous les paramètres peuvent-être réglés quelle
que soit l’application.
• Le PR 5714 est disponible complètement configuré.
• Des textes d’aide en huit langues peuvent être sélectionnés dans un point du
menu.
• Dans les versions avec relais l’utilisateur peut réduire les temps des
tests lors de son l’installation en activant ou désactivant chaque relais
indépendamment du signal d’entrée.
Figure 2: Face arrière du PReview 5714
Montage :
• Montage en face avant tableau. Un joint d’étanchéité inclus doit être maintenu
entre la découpe du panneau et l’avant de l’indicateur pour obtenir une
étanchéité IP65 (NEMA4). En option le PReview 5714 est disponible avec
une protection spéciale à l’épreuve des jets d’eau protégeant l’indicateur de
conditions d’utilisation sévères
50
51
Référence de commande : 5714
Signaux d’entrée :
Courant
46.
+
Transmetteur 2-fils
Potentio­
mètre
+
.
Tension
-
+
RTD Connexion, fils
4
3
2
Type
45.
5714
44.
TC
43.
1
42.
41
Signaux de sortie :
26.
12.
2
Type
Consommation max.
24.
5714A
2,2 W
2,5 W
23.
5714B
2,7 W
3,0 W
5714C
2,7 W
3,0 W
5714D
3,2 W
3,5W
22.
.
21
11
Analogique, 0/4...20 mA
2 relais
Alimentation :
32.
Tension d’isolation, test / opération............. 2,3 kVca / 250 Vca
Rapport signal / bruit................................... Min. 60 dB (0...100 kHz)
Temps de réponse (0...90%, 100...10%), programmable :.
Entrée température................................. 1...60 s
Entrée mA / V / mV................................. 0,4...60 s
Température d’étalonnage........................... 20...28°C
Précision, la plus grande des valeurs générales et de base :
Valeurs générales
.
1
31
52
Plage de température :
-20°C à +60°C
Spécifications communes :
Tension d’alimentation universelle............... 21,6...253 Vca, 50...60 Hz ou
19,2...300 Vcc
Consommation :
25.
+
21,6...253 Vca.
ou.
19,2...300 Vcc
A
B
C
D
Merci de commander séparément le capot étanche. No de commande 8335.
Spécifications :
-
1
2
Version
Standard . . . . . . . . . . . . . . . :
2 relais . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Sortie analogique . . . . . . . . :
Sortie analogique et 2 relais :
2
Type.
d’entrée
Précision.
absolue
Coefficient de.
température
Tous
≤ ±0,1% de la valeur
≤ ±0,01% de la valeur / °C
53
Valeurs de base
Type.
d’entrée
Précision.
de base
Coefficient de.
température
≤ ±0,4 µA / °C
mA
≤ ±4 µA
Volt
≤ ±2 µV / °C
Potentiomètre
≤ ±0,1 Ω
Pt100
≤ ±0,02°C / °C
Ni100
≤ ±0,03°C / °C
.
≤ ±0,05°C / °C
.
≤ ±0,2°C / °C
≤ ±0,45°C / °C
≤ ±0,2°C / °C
Immunité CEM...................................................... < ±0,5% de la valeur
Tensions auxiliaires :.
Alim. 2-fils (borne 46...45)............................
Taille max. des fils, borne 41...46................
Taille max. des fils, autres............................
Humidité relative..........................................
Dimensions (HxLxP).....................................
Dimensions découpe ..................................
Degré de protection (montage tableau).......
Poids............................................................
Entrée RTD et potentiomètre :
25...15 Vcc / 0...20 mA
1 x 1,5 mm2 fil multibrins
1 x 2,5 mm2 fils multibrins
< 95% HR (sans cond.)
48 x 96 x 120 mm
44,5 x 91,5 mm
IP65
230 g
Type.
d’entrée
Temp..
min
Temp.
max.
.
Standard
Pt100.
Ni100.
Potentiométre
-200°C.
-60°C.
10 Ω
+850°C.
+250°C.
100 kΩ
Entrée pour les types RTD suivant :
Pt10, Pt20, Pt50, Pt100, Pt200, Pt250, Pt300, Pt400, Pt500, Pt1000.
Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000
Résistance de ligne max. par fil, RTD.......... 50 Ω
54
Courant de capteur, RTD.............................
Effet de la résistance de ligne.
3- / 4-fils, RTD..............................................
Détection de rupture capteur, RTD..............
Détection de court curcuit, RTD..................
Entrée TC :
.
Type
Temp..
min.
0°C.
-100°C.
-100°C.
-180°C.
-200°C.
-180°C.
-50°C.
-50°C.
-200°C.
-200°C.
0°C.
0°C.
-200°C
Nom. 0,2 mA
< 0,002 Ω / Ω
Oui
< 15 Ω
Temp..
max.
.
Standard
+1820°C.
+1000°C.
+1200°C.
+1372°C.
+900°C.
+1300°C.
+1760°C.
+1760°C.
+400°C.
+600°C.
+2300°C.
+2300°C.
+800°C
Compensation de soudure froide (CJC)
par capteur interne.................................. ±(2,0°C + 0,4°C * Δt)
Δt = température interne - température ambiante
Détection de rupture capteur,.
tous types de TC.................................... Oui
Courant de capteur :.
Pendant la détection.............................. Nom. 2 μA
Si non..................................................... 0 μA
Entrée courant :
Gamme de mesure....................................... 0...20 mA
Plages de mesure programmables.............. 0...20 et 4...20 mA
Résistance d’entrée..................................... Nom. 20 Ω + PTC 25 Ω
Détection d’erreur capteur :
interruption de la boucle 4...20 mA....... Oui
Entrée tension :
Gamme de mesure....................................... 0...12 Vcc
Plages de mesure programmables.............. 0...1 / 0,2...1 /
0...10 / 2...10 Vcc
Résistance d’entrée..................................... Nom. 10 MΩ
55
Sorties :
Affichage :
Résolution d’affichage..................................
Point décimal...............................................
Hauteur des chiffres.....................................
Mise à jour indicateur...................................
Si l’entrée mesurée est hors de la plage.
d’entrée configureée, il sera affiché :...........
Sortie courant :
Gamme de mesure (EC)...............................
Plages de mesure programmables..............
Charge max..................................................
Stabilité sous charge....................................
Détection de rupture capteure.....................
NAMUR NE 43 Haut / bas d’échelle............
Limite de sortie :.
signal 4...20 et 20...4 mA.......................
signal 0...20 et 20...0 mA.......................
Limite de courant.........................................
Sorties relais :
Fonction de relais.........................................
Hystérésis, en % / comptes.........................
Délai ON / OFF.............................................
Action en cas de rupture..............................
Tension max.................................................
Courant max.................................................
Puissance ca max........................................
Courant max. à 24 Vcc................................
Approbation marine :
Det Norske Veritas, Ships & Offshore..........
Approbation GOST R :
VNIIM, Cert. no.............................................
Agréments et homologations :
CEM 2004/108/CE.......................................
DBT 2006/95/CE..........................................
UL, Standard for Safety...............................
56
Détection erreur capteur / hors d’échelle:
-1999...9999 (4 chiffres)
Programmable
13,8 mm
2,2 fois / s
Texte descriptif
0...20 mA
0...20 / 4...20 /
20...0 / 20...4 mA
20 mA / 800 Ω / 16 Vcc
≤ 0,01% de l’EC / 100 Ω
0 / 3,5 / 23 mA / sans
23 mA / 3,5 mA
3,8...20,5 mA
0...20,5 mA
≤ 28 mA
Consigne
0,1...25% / 1...2999
0...3600 s
Ouverture / fermeture / maintien
250 VRMS
2 A / AC
500 VA
1A
Standard for Certification No. 2.4
Voir www.prelectronics.fr
Standard :
EN 61326-1
EN 61010-1
UL 508
Différentes vérifications erreur capteur dans les 5714 :
Variantes :
5714A
5714B
5714C
5714D
Détection erreur capteur :
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
Indication de dépassement d’echelle (IN.LO, IN.HI) :.
En dépassement de l’echelle définie du convertisseur A/D ou des standards températures.
Entrée
Plage
Indication
Limite
IN.LO
< -25 mV
0..1 V / 0,2..1 V
IN.HI
> 1,2 V
VOLT
IN.LO
< -25 mV
0..10 V / 2..10 V
IN.HI
> 12 V
IN.LO
< -1,05 mA
CURR
0..20 mA / 4..20 mA
IN.HI
> 25,05 mA
IN.LO
< -0,5%
POTM
IN.HI
> 100,5%
IN.LO
< plage de température
TEMP
TC / RTD
IN.HI
> plage de température
Détection erreur capteur (SE.BR, SE.SH) :
Entrée
CURR
Entrée
Rupture de boucle (4..20mA)
TC
RTD, 2-fils.
Pas de SE.SH pour Pt10, Pt20 et Pt50
TEMP
RTD, 3-fils.
Pas de SE.SH pour Pt10, Pt20 et Pt50
RTD, 4-fils.
Pas de SE.SH pour Pt10, Pt20 et Pt50
Limite
<= 3,6 mA; > = 21 mA
> ca. 750 kohm / (1,25V)
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
Affichage en dessous du mini. / au-dessus du maxi. (-1.9.9.9, 9.9.9.9) :
Entrée
Entrée
CURR
Tous
VOLT
Tous
POTM
-
Indication
-1.9.9.9
9.9.9.9
-1.9.9.9
9.9.9.9
-1.9.9.9
9.9.9.9
57
26
Relais 2 N.F.
Commun
Relais 2 N.O.
Relais 1 N.F.
23
24
25
Commun
Relais 1 N.O.
21
22
I.
Sortie
mA
Masse
11
I+
12
21,6...253 Vca
ou
19,2...300 Vcc
31
! Les indications d’erreur clignotent toutes les secondes. Un texte d’aide explique l’erreur.
Alimentation
Causes des erreurs
Erreur permanente l’ADC
Défaut capteur CJC
Erreur dans la mémoire RAM
Erreur dans l’EEprom
32
Vérification
Vérification
Vérification
Vérification
Alimentation
Schéma de principe
Indication erreur matériel
Recherche erreurs
de la communication entre l’UC / ADC
de la compensation interne CSF
complète de la mémoire RAM
complète l’EEprom
Relais
11 12
21 22 23 24 25 26
5714
EEPROM
AD
CPU
58
41
Entrée masse
42
43
44
TC
+
2
R2
1
R1
3
- mA +
Potm.
4
31 32
Courant
+V
Sorties :
Alimentation :
2
+
3
-
Entrée +,.
mA
Potentiomètre
41 42 43 44 45 46
+
Tx
41 42 43 44 45 46
-
45
+
0,2 mA
Tx
+
-
46
+
Alimentation 2-fils
> 15 Vcc
-
+
Courant
41 42 43 44 45 46
20 W
Transmetteurs 2-fils
41 42 43 44 45 46
PTC
TC
41 42 43 44 45 46
41 42 43 44 45 46
1
41 42 43 44 45 46
41 42 43 44 45 46
2
3
4
Entrées :
R2
R1
connexions
59
diagramme de programmation
Power up
1.2
F.SET
1 2
1 2
REL1
REL2
50.0
1.3
3
3
1.0
3
1
2
3
1
Réglage rapide des consignes.
et test des relais
Incrémentation de la consigne
Décrémentation de la consigne
Sauvegarde des valeur et sorti du menu
et 2 simultanément = le relais change d’état
1.1
1.4
PASS
IN
1 2
0000
9999
1 2
3
3 Maintien
DEC.P
1 2
1111
1.1.1.1
DI.LO
3
1 2
a999
9999
REL.U
DI.HI
3
1 2
a999
9999
3
REL.1
3
3
SETP
3
1 2
a999
9999
ACT1
3
HYS1
3
1 2
1
2999
Au menu.
1.0
REL.2
3
3
LANG
Si aucune touche n’est actionnée pendant une période de 2 minutes, l’affichage
retourne sur l’état défaut 1.0 sans sauvegarde des modifications éventuelles
apportées à la configuration.
1 Incrémenter la valeur / choisir paramètre suivant
2 Décrémenter la valeur / choisir paramètre précédent
3 Valider les valeurs choisies et procéder au menu suivant
Maintien de 3 Retour au menu précédent / retour au menu 1.0 sans sauvegarde
1 2
0-10
2-10
0.2-1
0.0-1
3
1.6
1.4
CA.HI
3
1 2
YES
NO
TEMP 3 TYPE
3
1 2
a999
9999
ACT2
3
HYS2
3
1 2
1
2999
3
1.5
3
A.OUT
ON.DE
3
1.6
1 2
4-20
0-20
20-4
20-0
3
SETP
1.5
1 2
0000
3600
OF.DE
ON.DE
3
1 2
0000
3600
1 2
0000
3600
3
3
OF.DE
1 2
0000
3600
3
3
1.6
1.7
3
O.LO
1 2
a999
9999
1.7
3
O.HI
1 2
a999
9999
1.5
3
O.ERR
1 2
3.5mA
0mA
23mA
NONE
RESP
3
1 2
0.0
60.0
E.PAS
3
1 2
YES
NO
N.PAS
1 2
0000
9999
3
3
NO
1 2
1.0 = Etat défaut
1.1 = Seulement si l’indicateur
est protégé par un mot
de passe
1.2 = Seulement si le Réglage
Rapide est activé
1.3 = Réglage Rapide et test des
relais bloqués aux mots de
passe 5000...9999.
1.4 = Pas de sorties relais
1.5 = Ne vaut pas pour les
signaux d’entrée :Potentio­
mètre, 0...20 mA et tension
1.6 = Pas de sortie analogique
1.7 = Seulement pour entrée
température
60
PT
NI
TC
3
3
PT.TY
CON.W
1 2
10
1000
1 2
4W
3W
2W
3
Retour au menu 1.0
3
NI.TY
CON.W
DEC.P
UNIT
1 2
50
1000
1 2
4W
3W
2W
1 2
1111
111.1
1 2
'C
'F
3
----
3
3
3
3
61
Le menu déroulant
Affichaeur en état défaut xxxx, erreur hardware :
SE.BR --> RUPTURE CAPTEUR
SE.SH --> COURTCIRCUIT CAPTEUR
IN.HI --> VALEUR ENTREE HAUTE HORS SPEC.
IN.LO --> VALEUR ENTREE BASSE HORS SPEC.
9.9.9.9 --> AFFICHAGE HORS ECHELLE HAUTE
-1.9.9.9--> AFFICHAGE HORS ECHELLE BASSE
HW.ER--> ERREUR HARDWARE
EE.ER --> ERREUR EEPROM VERIFIER CONFIGURATION.
RA.ER --> ERREUR MEMOIRE RAM
CJ.ER -->ERREUR CAPTEUR CSF
.
Réglage rapide des consignes (réglage permis) :
F.SET
REL1 --> MENU REGLAGE RAPIDE CHOIX RELAIS.
REL2 -->
.
SETP
xxxx --> CONSIGNE RELAIS - .
OK POUR SAUVEGARDER.
.
Réglage rapide des consignes (réglage non permis) :
SETP
xxxx --> CONSIGNE RELAIS - .
LECTURE SEULEMENT.
.
Menus de configuration :
LANG
DE
--> DE - WAEHLE DEUTSCHEN HILFETEXT.
DK
--> DK - VAELG DANSK HJAELPETEKST.
ES
--> ES - SELECCIONAR TEXTO DE .
AYUDA EN ESPANOL.
FR
--> FR - SELECTION TEXTE D’AIDE .
EN FRANCAIS.
IT
--> IT - SELEZIONARE TESTI DI .
AIUTO ITALIANI.
SE
--> SE - VALJ SVENSK HJALPTEXT.
UK
--> UK - SELECT ENGLISH HELPTEXT.
CZ
--> CZ - VYBER CESKOU NAPOVEDU.
.
PASS
xxxx --> ENTRER MOT DE PASSE CORRECT.
.
IN
C.LIN* --> TEXTE INTRODUIT PAR L’UTILISATEUR.
EN PRESET.
CURR --> ENTREE COURANT.
VOLT --> ENTREE TENSION.
POTM --> ENTREE POTENTIOMETRIQUE .
TEMP --> ENTREE TEMPERATURE.
.
RANGQuand courant est sélectionné :
0-20 --> PLAGE D’ENTREE EN mA.
4-20 --> PLAGE D’ENTREE EN mA.
.
RANGQuand volt est sélectionné:
0-10 --> PLAGE D’ENTREE EN VOLT.
2-10 --> PLAGE D’ENTREE EN VOLT.
0.0-1 --> PLAGE D’ENTREE EN VOLT.
0.2-1 --> PLAGE D’ENTREE EN VOLT.
.
CA.LO
YES --> CALIBRATION POSITION BASSE.
POTENTIOMETRE.
NO
--> CALIBRATION POSITION BASSE.
POTENTIOMETRE
62
DEC.P
1111 -->
111.1 -->
.
UNIT
°C
-->
°F
-->
REL1
SET
-->
SKIP -->
OFF -->
SETP
xxxx -->
ACT1
INCR -->
DECR -->
HYS1
xxxx -->
ERR1
HOLD -->
ACTI -->
DEAC -->
NONE -->
ON.DE
xxxx -->
OF.DE
xxxx -->
REL2
SET
-->
SKIP -->
OFF -->
SETP
xxxx -->
ACT2
INCR -->
DECR -->
HYS2
xxxx -->
ERR2
HOLD -->
ACTI -->
DEAC -->
NONE -->
ON.DE
xxxx -->
OF.DE
xxxx -->
Quand température est sélectionné :
POSITION DU POINT DECIMAL.
POSITION DU POINT DECIMAL.
A.OUT
0-20 -->
4-20 -->
20-0 -->
20-4 -->
AFFICHAGE ET CONFIG. RELAIS.
EN CELSIUS.
O.LO
AFFICHAGE ET CONFIG. RELAIS.
xxxx -->
EN FAHRENHEIT.
O.HI
.
xxxx -->
ENTRER CONSIGNE RELAIS 1.
O.ERR
PASSER CONFIGURATION RELAIS 1.
23 mA -->
RELAIS 1 INACTIF.
3,5 mA -->
.
0mA -->
NONE -->
CONSIGNE RELAIS.
.
RESP
xxx,x -->
ACTION CROISSANTE.
ACTION DECROISSANTE.
.
E.PAS
NO
-->
HYSTERESIS RELAIS.
.
YES -->
MAINTIEN POS. REL. EN CAS D’ERREUR. ACTIVER LE RELAIS EN CAS D’ERREUR. DESACTIVER RELAIS EN CAS D’ERREUR. N.PAS
ACTION NONDEFINIE EN CAS D’ERREUR. xxxx -->
.
PLAGE
PLAGE
PLAGE
PLAGE
.
DE
DE
DE
DE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
EN
EN
EN
EN
mA.
mA.
mA.
mA.
63
Configuration /
Mode de fonctionnement des touches
Information concernant le diagramme de programmation
Généralités :
Lors de la configuration de l’indicateur vous êtes guidés tout au long des
paramètres du menu ; ainsi vous pouvez choisir le réglage qui correspond à
votre application. Pour chaque menu il y a un texte d’aide automatique qui
défile au bout de 5 secondes si aucune touche n’est activée.
La configuration se fait à l’aide de 3 touches.
1
2
3
incrémenter la valeur numérique ou choisir le paramètre suivant.
décrémenter la valeur numérique ou choisir le paramètre précédent.
valider les valeurs choisies et fin du menu.
Si une fonction n’existe pas dans l’appareil (ex. relais d’alarme) tous les para­
mètres de cette fonction sont rendus inactif pour rendre l’appareil convivial et
facile à programmer.
Illustration graphique de l’action de relais consigne :
100
100
90
90
80
80
70
70
60
Hystérésis = 10
60
Consigne = 50
50
Hystérésis = 10
40
Consigne = 50
50
40
30
30
20
20
10
On.N.C.
10
On.N.C.
0 10 20 30 40 50
Action de relais : Montante
60
70
80
90 100
t
0 10 20 30 40 50 60
Action de relais : Décroissante
Off.N.O.
On.N.C.
70
80
t
90 100
Une fois la configuration terminée et sauvegardée, l’appareil affichera «----».
En appuyant et en maintenant la touche 3 l’afficheur retourne au menu
précédent ou sur état défaut (1.0) sans changer de valeurs ou de paramètres.
Si aucune touche n’est actionnée pendant 2 minutes l’affichage retourne sur
état défaut (1.0) sans aucune sauvegarde des modifications éventuelles
apportées à la configuration.
Information complémentaire :
Réglage rapide des consignes et test des relais : Ce menu permet de
changer rapidement les consignes et de tester le fonctionnement des relais.
En appuyant sur les touches 1 et 2 simultanément, l’état des relais change –
Ce changement est visible grâce aux diodes en face avant de l’indicateur.
En appuyant sur la touche
3 le changement de consigne est sauvegardé.
En appuyant sur la touche 3 pour plus de 0,5 second, l’indicateur retourne sur
l’état défaut sans aucune modification de la consigne.
Protection par mot de passe :
En utilisant un mot de passe vous empêchez l’accès aux paramètres et au menu.
Il y a deux niveaux de protection possible. Un mot de passe entre 0000…4999
vous permet d’accéder au réglage rapide et au test des relais. (L’accès a toutes
les autres parties du menu est bloqué). Un mot de passe entre 5000…9999
empêche l’accès à tout le menu ainsi qu’au réglage rapide et au test des relais.
(Les consignes sont alors uniquement visibles). En utilisant le mot de passe
usine 2008, toute la configuration redevient accessible.
64
65
66
68
69
71
72
73
73
73
74
75 75
79
80
81
82
84
86
87
67
WARNUNG
ALLGEMEINES
68
69
70
71
72
73
Eingangssignale:
Strom
46.
+
Spannung
-
+
Typ
45.
5714
44.
TE
43.
1
42.
41
Ausgangssignale:
26.
Typ
24.
5714A
2,2 W
2,5 W
5714B
2,7 W
3,0 W
5714C
2,7 W
3,0 W
5714D
3,2 W
3,5W
+
22.
.
21
11
Analog, 0/4...20 mA
2 Relais
74
.
1
31
25.
23.
12.
2
A
B
C
D
-
1
2
Version
Standard . . . . . . . . . . . . . . . :
2 Relais . . . . . . . . . . . . . . . . :
Analogausgang . . . . . . . . . . :
Analogausgang und 2 Relais :
2
.
Eingangsart
Temperatur-.
koeffizient
Alle
≤ ±0,1% v. Messw.
≤ ±0,01% v. Messw. / °C
75
Temperatur-.
koeffizient
≤ ±0,4 µA / °C
mA
≤ ±4 µA
Volt
≤ ±2 µV / °C
Potentiometer
≤ ±0,1 Ω
Pt100
≤ ±0,02°C / °C
Ni100
≤ ±0,03°C / °C
TE-Typ:.
E, J, K, L, N, T, U
.
≤ ±0,05°C / °C
TE-Typ: R, S,.
W3, W5, LR
.
≤ ±0,2°C / °C
TE-Typ: B.
160...400°C
≤ ±0,45°C / °C
TE-Typ: B.
400...1820°C
≤ ±0,2°C / °C
Eingangs-.
art
Max..
Wert
.
Norm
Pt100.
Ni100.
Potentiometer
-200°C.
-60°C.
10 Ω
+850°C.
+200°C.
100 kΩ
76
Nom. 0,2 mA
< 0,002 Ω / Ω
Ja
< 15 Ω
.
Typ
Max..
Wert
.
Norm
0°C.
-100°C.
-100°C.
-180°C.
-200°C.
-180°C.
-50°C.
-50°C.
-200°C.
-200°C.
0°C.
0°C.
-200°C
+1820°C.
+1000°C.
+1200°C.
+1372°C.
+900°C.
+1300°C.
+1760°C.
+1760°C.
+400°C.
+600°C.
+2300°C.
+2300°C.
+800°C
77
0...20 mA
0...20 / 4...20 /
20...0 / 20...4 mA
20 mA / 800 Ω / 16 VDC
≤ 0,01% d. Messsp. / 100 Ω
0 / 3,5 / 23 mA / keine
23 mA / 3,5 mA
≤ 28 mA
Sollwert
0,1...25% / 1...2999
0...3600 s
Schließen / Öffnen / Halten
250 VRMS
2 A / AC
500 VA
1A
Standard for Certification No. 2.4
Siehe www.prelectronics.de
Norm:
EN 61326-1
EN 61010-1
UL 508
5714D
Eingang
VOLT
Konfiguration
Immer:
ERR1=NONE, ERR2=NONE:
Sonst:
O.ERR=NONE:
Sonst:
ERR1=NONE, ERR2=NONE, O.ERR=NONE:
Sonst:
Eingang
CURR
TEMP
Grenze
<= 3,6 mA; > = 21 mA
> ca. 750 kohm / (1,25 V)
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
78
Eingang
CURR
Alle
VOLT
Alle
POTM
-
79
26
Relais 2 N.C.
Relais 1 N.C.
23
21
22
24
25
I.
Ausgang
11 Erde
I+
12
31
32
mA
blockdiagramm
Strom
41 42 43 44 45 46
41 42 43 44 45 46
Relais
11 12
21 22 23 24 25 26
5714
EEPROM
+
+V
41
Eingang, Erde
42
43
TC
44
PTC
80
2
R2
1
R1
3
- mA +
Potm.
4
31 32
+
+
-
45
Potentiometer
41 42 43 44 45 46
+
Eingang +,.
mA
41 42 43 44 45 46
-
Tx
+
0,2 mA
Tx
+
-
46
+
-
20 W
AD
TE
41 42 43 44 45 46
2
41 42 43 44 45 46
1
41 42 43 44 45 46
CPU
41 42 43 44 45 46
3
4
R1
R2
81
Power up
1.2
F.SET
1 2
1 2
REL1
REL2
50.0
1.3
3
3
1.0
3
1.1
PASS
IN
1 2
0000
9999
1 2
3
1 2
1111
1.1.1.1
3
3
1 2
a999
9999
3
REL.1
3
3
1 2
4-20
0-20
SETP
3
REL.2
3
3
LANG
1 2
a999
9999
ACT1
3
HYS1
3
1 2
1
2999
Zum
1.0
DEC.P
1 2
0-10
2-10
0.2-1
0.0-1
3
1.6
1.4
CA.HI
3
TEMP 3 TYPE
3
1 2
a999
9999
ACT2
3
HYS2
3
1 2
1
2999
3
1.5
3
A.OUT
ON.DE
3
1.6
1 2
4-20
0-20
20-4
20-0
3
SETP
1.5
1 2
0000
3600
OF.DE
ON.DE
3
1 2
0000
3600
1 2
0000
3600
3
3
OF.DE
1 2
0000
3600
3
3
1.6
1.7
3
O.LO
1 2
a999
9999
1.7
3
O.HI
1 2
a999
9999
1.5
3
O.ERR
1 2
3.5mA
0mA
23mA
NONE
RESP
3
1 2
0.0
60.0
E.PAS
3
N.PAS
1 2
0000
9999
3
3
NO
1 2
82
PT
NI
TC
3
3
PT.TY
CON.W
1 2
10
1000
1 2
4W
3W
2W
3
3
NI.TY
CON.W
DEC.P
UNIT
1 2
50
1000
1 2
4W
3W
2W
1 2
1111
111.1
1 2
'C
'F
3
----
3
3
3
3
83
84
POSITION.
POSITION.
POSITION.
POSITION.
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
TYP.
TYP.
TYP.
TYP.
TYP.
TYP.
TYP.
TYP.
TYP.
TYP.
UNIT °C
-->
°F
-->
.
REL1
OFF -->
SET
-->
SKIP -->
SETP xxxx -->
ACT1 INCR -->
DECR -->
HYS1
xxxx -->
ERR1
HOLD -->
ACTI -->
DEAC -->
NONE -->
ON.DE
xxxx -->
OF.DE
xxxx -->
REL2
OFF -->
SET
-->
SKIP -->
SETP
xxxx -->
ACT2
INCR -->
DECR -->
HYS2
xxxx -->
ERR2
HOLD -->
ACTI -->
DEAC -->
NONE -->
ON.DE
xxxx -->
OF.DE
xxxx -->
A.OUT
0-20 -->
4-20 -->
20-0 -->
20-4 -->
O.LO
ANZEIGE UND RELAIS SETUP IN CELSIUS. xxxx -->
ANZEIGE UND RELAIS SETUP IN.
FAHRENHEIT.
O.HI
xxxx -->
RELAIS 1 GESPERRT.
O.ERR
EINGABE SETUP RELAIS 1.
23 mA -->
UEBERSPRINGE SETUP RELAIS 1 .
.
3,5 mA -->
0 mA -->
RELAIS SCHALTPUNKT .
NONE -->
.
RESP
ANSTEUERN BEI STEIGENDEM SIGNAL. xxx,x -->
ANSTEUERN BEI FALLENDEM SIGNAL.
.
E.PAS
RELAIS HYSTERESE.
NO
-->
.
YES -->
RELAIS HALTEN BEI FEHLER.
N.PAS
RELAIS ANSTEUERN BEI FEHLER.
xxxx -->
RELAIS ABFALLEN BEI FEHLER.
UNDEFINIERTER ZUSTAND BEI FEHLER.
.
IN
IN
IN
IN
mA.
mA.
mA.
mA
85
100
100
90
90
80
80
70
70
60
Hysterese = 10
60
Sollwert = 50
50
Hysterese = 10
40
Sollwert = 50
50
40
30
30
20
Off.N.O.
20
10
10
On.N.C.
50
60
70
80
90 100
t
0 10 20 30 40
Relaisaktion: Fallend
50
60
70
80
t
90 100
86
87
DK
UK
FR
DE
PR electronics A/S tilbyder et bredt program af analoge og digitale
signalbehandlingsmoduler til industriel automation. Programmet
består af Isolatorer, Displays, Ex-barrierer, Temperaturtransmittere,
Universaltransmittere mfl. Vi har modulerne, du kan stole på i selv
barske miljøer med elektrisk støj, vibrationer og temperaturudsving,
og alle produkter opfylder de strengeste internationale standarder.
Vores motto »Signals the Best« er indbegrebet af denne filosofi –
og din garanti for kvalitet.
PR electronics A/S offers a wide range of analogue and digital
signal conditioning modules for industrial automation. The product
range includes Isolators, Displays, Ex Interfaces, Temperature
Transmitters, and Universal Modules. You can trust our products
in the most extreme environments with electrical noise, vibrations
and temperature fluctuations, and all products comply with the
most exacting international standards. »Signals the Best« is the
epitome of our philosophy – and your guarantee for quality.
PR electronics A/S offre une large gamme de produits pour le
traite­ment des signaux analogiques et numériques dans tous
les domaines industriels. La gamme de produits s’étend des
transmetteurs de température aux afficheurs, des isolateurs aux
interfaces SI, jusqu’aux modules universels. Vous pouvez compter
sur nos produits même dans les conditions d’utilisation sévères,
p.ex. bruit électrique, vibrations et fluctuations de température.
Tous nos produits sont conformes aux normes internationales les
plus strictes. Notre devise »SIGNALS the BEST« c’est notre ligne
de conduite - et pour vous l’assurance de la meilleure qualité.
PR electronics A/S verfügt über ein breites Produktprogramm
an analogen und digitalen Signalverarbeitungsmodule für die in­
dustrielle Automatisierung. Dieses Programm umfasst Displays,
Temperaturtransmitter, Ex- und galvanische Signaltrenner, und
Universalgeräte. Sie können unsere Geräte auch unter extremen
Einsatzbedingungen wie elektrisches Rauschen, Erschütterungen
und Temperaturschwingungen vertrauen, und alle Produkte von
PR electronics werden in Überein­stimmung mit den strengsten
internationalen Normen produziert. »Signals the Best« ist Ihre
Garantie für Qualität!
Subsidiaries
France
PR electronics Sarl
Zac du Chêne, Activillage
4, allée des Sorbiers
F-69673 Bron Cedex
[email protected]
tel. +33 (0) 4 72 14 06 07
fax +33 (0) 4 72 37 88 20
[email protected]
tel. +49 (0) 208 62 53 09-0
fax +49 (0) 208 62 53 09 99
Italy
PR electronics S.r.l.
Via Giulietti 8
IT-20132 Milano
Spain
PR electronics S.L.
Avda. Meridiana 354, 9° B
E-08027 Barcelona
[email protected]
tel. +34 93 311 01 67
fax +34 93 311 08 17
Sweden
PR electronics AB
August Barks gata 6A
S-421 32 Västra Frölunda
[email protected]
tel. +46 (0) 3149 9990
fax +46 (0) 3149 1590
[email protected]
tel. +44 (0) 1243 776 450
fax +44 (0) 1243 774 065
Head office
Denmark
PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønde
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Télécharger PDF

publicité

Dans d’autres langues

Seules les pages du document en Français ont été affichées