4116V101_UK

4116V101_UK
4116
Universal
Tr a n s m i t t e r
No. 4116V101-IN (0535)
F r o m s e r. n o . 0 5 0 4 3 0 0 0 1
pe
n
n
di
g
2
3
5
6
7
7
7
8
9
10
10
13
15
16
17
20
24
25
26
26
1
ADVARSEL
2
SYSTEM 4000 skal monteres på DIN-skinne efter DIN 46277.
3
4
Peter Rasmussen
Producentens underskrift
5
AFMONTERING AF SYSTEM 4000
•
•
•
•
•
6
7
RTD og lin.R
TC
44
+
43
+
42
41
12
+
24
13
+
10 V
10 V
-
1V
1V
23
22
• Som fastmonteret display til visualisering af procesdata og status.
Forsyning:
21
11
Analog, 0/4...20 mA og spænding
33
21,6...253 VAC
eller
19,2...300 VDC
32
31
8
9
BESTILLINGSNUMRE:
4116 = Universal transmitter
4501 = Display- / programmeringsfront
Temperaturkoefficient
Alle
Temperaturkoefficient
mA
≤ ±4 µA
≤ ±0,4 µA / °C
Volt
≤ ±2 µV / °C
Pt100
≤ ±0,01°C / °C
Lin. R
≤ ±0,1 Ω
Potentiometer
≤ ±0,1 Ω
≤ ±0,05°C / °C
TC-type: B, R, S,
W3, W5, LR
≤ ±0,2°C / °C
Indgangstype
Max.
værdi
Norm
-200°C
-60°C
0Ω
10 Ω
+850°C
+250°C
10000 Ω
100 kΩ
10
11
Type
Norm
+400°C
-100°C
-100°C
-180°C
-200°C
-180°C
-50°C
-50°C
-200°C
-200°C
0°C
0°C
-200°C
+1820°C
+1000°C
+1200°C
+1372°C
+900°C
+1300°C
+1760°C
+1760°C
+400°C
+600°C
+2300°C
+2300°C
+800°C
< ±1,0 °C
Ja
Nom. 2 µA
0 µA
-1...25 mA
0...20 og 4...20 mA
Nom. 20 Ω + PTC 50 Ω
Ja
12
Konfiguration
R1, ERR.ACT=NONE - R2, ERR.ACT=NONE,
OUT.ERR=NONE.
Ellers:
13
Indgang
VOLT
CURR
LIN.R
POTM
TEMP
TILSLUTNINGER:
Forsyning:
31
32
33
Indgange:
RTD, 2-leder
TC
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
+
TEMP
Visning
SE.BR
SE.BR
SE.BR
SE.BR
SE.BR
SE.BR
SE.SH
SE.BR
SE.SH
SE.BR
SE.SH
Grænse
<= 3,6 mA; > = 21 mA
> ca. 126 kΩ
> ca. 875 Ω
> ca. 11 kΩ
> ca. 750 kΩ / (1,25 V)
> ca. 15 kΩ
< ca. 15 Ω
> ca. 15 kΩ
< ca. 15 Ω
> ca. 15 kΩ
< ca. 15 Ω
-
Potentiometer
2-Trådstransmitter
Strøm
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
- Tx +
+
-
41 42 43 44
Område
Alle
Alle
Visning
-1999
9999
+
-
14
11 12 13 14
11 12 13 14
11 12 13 14
21 22 23 24
- mA +
-
V
+
-
V
+
R1
R2
15
+
2-trådstransmitter
-
+
Strøm
Potentiometer
2
44
43
42
CJC
41
TC
-
3
+
Dokumentation til rutediagram
4
2
IJFK
5!+5$
1
PTC
MUX
0.2 mA
10 Ω
A/D
Grøn
CPU
EEPROM
4116
Rød
Gul
Gul
Ved kort tryk på
500Ω
50Ω
33
31
12
14
13
11
24
23
22
21
Forsyning
Forsyning
mA
V
21,6...253 VAC eller
19,2...300 VDC
I+
mA
10 V
1V
V
Gnd.
Relæ 2
Relæ 2
Relæ 1
Relæ 1
16
17
Autodiagnosticering
Valg af units
18
19
Power up
1.2
1$+!8
3UQ
1$+!8
3UQ
-.
8$2
5.+3
#411
+(-1
/.3,
3$,/
1.0
/!226
3UQ
-.
!"52$3
3UQ
(-38/$
3UQ
20
RKFQP
51!-&$
3UQ
3UQ
"$#/
3UQ
"(2/+.
3UQ
"(2/
/$1#
2$3/
6(-"
$11
/.6
.%%
"(2/'(
3UQ
#411 (-38/$
3UQ
(1!-&$
3UQ
1$+43UQ
1%4-#
3UQ
+(-1 (-38/$
3UQ
6
#.--$#
3UQ
3$,/ (-38/$
3UQ
^#
^%
^#
4-(3
3UQ
(-#1
"$#1
1#.-3
3UQ
12$3/
3UQ
!#3"(1
3UQ
1'823
3UQ
.(6
#(6
1
3UQ
/Q
2$-2.1
3UQ
-F
2$-2.1
3UQ
1%4-#
3UQ
6
#.--$#
3UQ
6
6
6
-F38/$
3UQ
6
#.--$#
3UQ
3#\3#$3#)3#*
3#+3#-3#13#2
3#33#43#63#6
3#+O
3#
2$-2.1
3UQ
3#* 3#38/$
3UQ
2$3/'(
3UQ
1'823
3UQ
$11!#3
3UQ
/.6 6
6
6
/Q38/$
3UQ
2$3/+.
3UQ
$11 ./$- 1
3UQ
/Q
-(
3#
1#.-3
3UQ
#+.2
./$
1.3
/.3, (-38/$
3UQ
6(-" .(6 1%4-#
3UQ
6
6
6
-.
-#
"(2/ 2$3/ -. (-#1 8$2 !"52$3
3UQ
^#
J!
OMJ
5.+3 4-(3 1%4-#
3UQ
.%% 1%4-#
3UQ
Valgbare4-(3
D
/>
,/>
H/>
E/>
?>O
J?>O
H)
6E
,6E
H6E
6
21
'.+"
#+.2
./$-.-$
-.-$ $11!#3
3UQ
.-"$+
3UQ
.%%"$+
3UQ
2$3/
6(-"
$11
/.6
.%%
-.
-#
(-#1
"$#1
2$3/ -. (-#1 1%4-#
3UQ
1#.-3
3UQ
12$3/
3UQ
!#3"(1
3UQ
1'823
3UQ
1.3
'.+"
#+.2
./$-.-$
-.-$ $11!#3
3UQ
'.+"
#+.2
./$-.-$
-.-$ $11!#3
3UQ
.-"$+
3UQ
.%%"$+
3UQ
5.+3
#411
.-"$+
3UQ
.%%"$+
3UQ
.(6
#(6
6(-" .(6 1%4-#
3UQ
1.3
1.3
1#.-3
3UQ
#+.2
./$
$11 ./$- 1%4-#
3UQ
$11!#3
3UQ
2$3/+.
3UQ
2$3/'(
3UQ
1'823
3UQ
-.-$ $11!#3
3UQ
.-"$+
3UQ
!-!.43
3UQ
.%%"$+
3UQ
.1!-&$
3UQ
J!
J!
-.-$
#411 J! 1.3
'.+"
#+.2
./$-.-$
1.3
.43$11
3UQ
1.3
.43+.
3UQ
1.4
.43'(
3UQ
1.4
Til normaltilstand 1.0
5LIQ !-!.43
3UQ
.1!-&$
3UQ
/.6 1%4-#
3UQ
.%% 1%4-#
3UQ
22
23
,$, 2!5$ 2$34/
3UQ
,$,.18
3UQ
"(2/ 2$34/
3UQ
#.-31!
3UQ
+(&'3
3UQ
8$2
-.
#!+ 8$2 2$34/
3UQ
!
5!+5$
3UQ
+(-$
3UQ
3UQ
8$2
-.
#!+'(
3UQ
3UQ
2(, 8$2 3UQ
1$+2(,
3UQ
-.
8$2
-.
8$2
-.
/!22 8$2 8$2 2$34/
3UQ
$-/!22
3UQ
-$6/!2
3UQ
-.
"$"*
$2%1
(32$
4*
+!-& 2$34/
3UQ
24
4*
+!-&4!
3UQ
42$#!+
3UQ
-.
$-2(,
3UQ
8$2
-.
8$2 8$2 #!++.
3UQ
2.0
!.43 8$2
-.
-.
2$34/
3UQ
3!&
!.43
$-%!23
3UQ
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[36]
[37]
[38]
[39]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]
[61]
[62]
25
100
100
90
90
80
80
70
70
60
PReasy 4116
Hysterese = 10
60
Setpunkt = 50
50
Setpunkt = 50
50
Hysterese = 10
40
40
30
30
20
Off N.O.
10
20
10
On N.C.
On N.C.
t
50
60
80
70
90 100
60
80
70
90 100
100
100
90
90
80
80
70
70
Hysterese = 5
Øvre setpunkt = 60
60
Hysterese = 5
Øvre setpunkt = 60
60
50
50
Nedre setpunkt = 40
Hysterese = 5
40
Nedre setpunkt = 40
Hysterese = 5
40
30
30
20
Off
1
Off
1
Off
20
Off
1
Off
1
Off
10
On
2
On
2
On
10
On
2
On
2
On
t
26
28
29
31
32
33
33
33
34
35
36
36
39
41
42
43
46
50
51
52
52
27
WARNING!
WARNING
INSTALLATION
28
29
EN 61010-1
30
31
•
•
•
•
•
32
33
Volt- Potentiage ometer RTD and lin.R
TC
4
3
2
44
+
43
+
42
41
14
13
+
+
10 V
10 V
-
1V
1V
24
23
22
21
11
Analogue, 0/4...20 mA and voltage
Supply:
21.6...253 VAC
or
19.2...300 VDC
32
31
34
35
Absolute
accuracy
Temperature
coefficient
All
Temperature
coefficient
mA
≤ ±4 µA
≤ ±0.4 µA / °C
Volt
≤ ±2 µV / °C
Pt100
≤ ±0.01°C / °C
Lin. R
≤ ±0.1 Ω
Potentiometer
≤ ±0.1 Ω
≤ ±0.05°C / °C
TC type: B, R, S,
W3, W5, LR
≤ ±0.2°C / °C
Min.
value
Max.
value
Norm
-200°C
-60°C
0Ω
10 Ω
+850°C
+250°C
10000 Ω
100 kΩ
IEC60751
DIN 43760
-
36
37
Nom. 0.2 mA
< 0.002 Ω / Ω
Yes
< 15 Ω
Type
Min.
value
Max.
value
Norm
+400°C
-100°C
-100°C
-180°C
-200°C
-180°C
-50°C
-50°C
-200°C
-200°C
0°C
0°C
-200°C
+1820°C
+1000°C
+1200°C
+1372°C
+900°C
+1300°C
+1760°C
+1760°C
+400°C
+600°C
+2300°C
+2300°C
+800°C
38
Sensor error detection:
OFF
ON
39
Input
VOLT
CURR
LIN.R
POTM
TEMP
32
33
Inputs:
RTD, 2-wire
TC
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
+
TEMP
Limit
<= 3.6 mA; > = 21 mA
> ca. 126 kΩ
> ca. 875 Ω
> ca. 11 kΩ
> ca. 750 kΩ / (1.25 V)
> ca. 15 kΩ
< ca. 15 Ω
> ca. 15 kΩ
< ca. 15 Ω
> ca. 15 kΩ
< ca. 15 Ω
-
Potentiometer
Current
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
- Tx +
+
-
Voltage
41 42 43 44
Range
All
All
Readout
-1999
9999
-
+
Outputs:
Current
Relays
11 12 13 14
11 12 13 14
11 12 13 14
21 22 23 24
- mA +
-
V
+
-
V
+
R1
R2
40
41
+
-
+
Current
In general:
Potentiometer
2
44
43
42
CJC
41
TC
-
3
+
Voltage
4
2
IJFK
5!+5$
1
PTC
MUX
0.2 mA
10 Ω
A/D
Green
CPU
EEPROM
4116
Red
Yellow
500Ω
50Ω
31
12
14
13
11
24
23
22
21
Supply
mA
V
21.6...253 VAC or
19.2...300 VDC
Supply
I+
mA
10 V
1V
V
Gnd.
I+V
I
V
Out. Out. Out.
Relay 2
Relay 2
Relay 1
Relay 1
42
CONFIGURATION /
OPERATING THE FUNCTION KEYS
43
44
45
Routing diagram
Power up
1.2
1$+!8
3UQ
1$+!8
3UQ
-.
8$2
5.+3
#411
+(-1
/.3,
3$,/
1.0
/!226
3UQ
-.
!"52$3
3UQ
^#
J!
OMJ
RKFQP
5.+3 4-(3 (-38/$
3UQ
1.1
51!-&$
3UQ
3UQ
"$#/
3UQ
"(2/+.
3UQ
"(2/
/$1#
2$3/
6(-"
$11
/.6
.%%
"(2/'(
3UQ
#411 (-38/$
3UQ
(1!-&$
3UQ
1$+43UQ
1%4-#
3UQ
+(-1 (-38/$
3UQ
6
#.--$#
3UQ
3$,/ (-38/$
3UQ
^#
^%
^#
4-(3
3UQ
1
3UQ
/Q
2$-2.1
3UQ
-F
1%4-#
3UQ
1#.-3
3UQ
12$3/
3UQ
!#3"(1
3UQ
1'823
3UQ
.(6
#(6
6
/Q38/$
3UQ
#.--$#
3UQ
6
6
6
-F38/$
3UQ
3#
2$-2.1
3UQ
3#* 3#38/$
3UQ
1#.-3
3UQ
2$3/+.
3UQ
2$3/'(
3UQ
1'823
3UQ
6
#.--$#
3UQ
$11!#3
3UQ
/.6 6
6
6
3#\3#$3#)3#*
3#+3#-3#13#2
3#33#43#63#6
3#+O
8$2 $11 ./$- 1
3UQ
/Q
-(
3#
2$-2.1
3UQ
!"52$3
3UQ
(-#1
"$#1
#+.2
./$
1.3
/.3, (-38/$
3UQ
6(-" .(6 1%4-#
3UQ
6
6
6
-.
-#
"(2/ 2$3/ -. (-#1 46
1%4-#
3UQ
.%% 1%4-#
3UQ
Selectable4-(32
D
/>
,/>
H/>
E/>
?>O
J?>O
H)
6E
,6E
H6E
6
47
'.+"
#+.2
./$-.-$
-.-$ $11!#3
3UQ
.-"$+
3UQ
.%%"$+
3UQ
2$3/
6(-"
$11
/.6
.%%
-.
-#
(-#1
"$#1
2$3/ -. (-#1 1%4-#
3UQ
1#.-3
3UQ
12$3/
3UQ
!#3"(1
3UQ
1'823
3UQ
1.3
'.+"
#+.2
./$-.-$
-.-$ $11!#3
3UQ
'.+"
#+.2
./$-.-$
-.-$ $11!#3
3UQ
.-"$+
3UQ
.%%"$+
3UQ
5.+3
#411
.-"$+
3UQ
.%%"$+
3UQ
.(6
#(6
6(-" .(6 1%4-#
3UQ
1.3
1.3
1#.-3
3UQ
#+.2
./$
$11 ./$- 1%4-#
3UQ
$11!#3
3UQ
2$3/+.
3UQ
2$3/'(
3UQ
1'823
3UQ
-.-$ $11!#3
3UQ
.-"$+
3UQ
!-!.43
3UQ
.%%"$+
3UQ
.1!-&$
3UQ
J!
J!
-.-$
#411 J! 1.3
'.+"
#+.2
./$-.-$
1.3
.43$11
3UQ
1.3
.43+.
3UQ
1.4
.43'(
3UQ
1.4
To default
state 1.0
5LIQ !-!.43
3UQ
.1!-&$
3UQ
/.6 1%4-#
3UQ
.%% 1%4-#
3UQ
48
49
,$, 2!5$ 2$34/
3UQ
,$,.18
3UQ
"(2/ 2$34/
3UQ
#.-31!
3UQ
+(&'3
3UQ
8$2
-.
#!+ 8$2 2$34/
3UQ
!
5!+5$
3UQ
+(-$
3UQ
3UQ
8$2
-.
#!+'(
3UQ
3UQ
2(, 8$2 3UQ
To default state 1.0
1$+2(,
3UQ
-.
8$2
-.
8$2
-.
/!22 8$2 8$2 2$34/
3UQ
$-/!22
3UQ
-$6/!2
3UQ
-.
"$"*
$2%1
(32$
4*
+!-& 2$34/
3UQ
50
4*
+!-&4!
3UQ
42$#!+
3UQ
-.
$-2(,
3UQ
8$2
-.
8$2 8$2 #!++.
3UQ
2.0
!.43 8$2
-.
-.
2$34/
3UQ
3!&
!.43
$-%!23
3UQ
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[36]
[37]
[38]
[39]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]
[61]
[62]
51
Relay units
100
100
90
90
80
80
70
70
60
PReasy 4116
Hysteresis = 10
60
Setpoint = 50
50
Hysteresis = 10
40
Setpoint = 50
50
40
30
30
20
10
On N.C.
On N.C.
20
10
On N.C.
t
60
80
70
90 100
60
80
70
90 100
Relay units
100
100
90
90
80
80
70
70
60
60
50
40
40
30
30
20
Off
1
Off
1
Off
20
Off
1
Off
1
Off
10
On
2
On
2
On
10
On
2
On
2
On
t
52
Avertissements ...................................................................
Consignes de sécurité .......................................................
Déclaration de conformité ..................................................
Démontage du SYSTEME 4000 .........................................
Options avancées ..............................................................
Applications ........................................................................
Caractéristiques techniques ..............................................
PR 4501 Indicateur / façade de programmation ...............
Applications ........................................................................
Références de commande .................................................
Spécifications électriques ..................................................
Indication dans le 4501 de la détection erreur capteur
et du signal d’entrée hors d’échelle ...............................
Connexions ........................................................................
Schéma de principe ...........................................................
Configuration / utilisation des touches de fonction ...........
Diagramme de programmation ..........................................
Diagramme de programmation,
réglage avancé (ADV.SET) ..............................................
Le menu déroulant en ligne 3 de l’indicateur ....................
Illustration graphique de l’action de relais consigne .........
Illustration graphique de l’action de relais fenêtre .............
54
55
57
58
59
59
59
60
61
62
62
65
67
68
69
72
76
77
78
78
53
AVERTISSEMENT !
Ce module est conçu pour supporter une connexion à des tensions électriques dangereuses. Si vous ne tenez pas compte de
cet avertissement, cela peut causer des dommages corporels ou
INFORMA- des dégâts mécaniques.
Pour éviter les risques d’électrocution et d’incendie, conformezTIONS
GENERALES vous aux consignes de sécurité et suivez les instructions mentionnées dans ce guide. Vous devez vous limiter aux spécifications indiquées et respecter les instructions d’utilisation de ce
module, telles qu’elles sont décrites dans ce guide.
Il est nécessaire de lire ce guide attentivement avant de mettre
ce module en marche. L’installation de ce module est réservée à
un personnel qualifié (techniciens). Si la méthode d’utilisation de
l’équipement diffère de celle décrite par le fabricant, la protection
assurée par l’équipement risque d’être altérée.
Tant que le module n’est pas fixé, ne le mettez par sous tensions dangereuses. Les opérations suivantes doivent être effectuées avec le module débranché et dans un environnement
exempt de décharges électrostatiques (ESD) : montage général,
raccordement et débranchement de fils et recherche de pannes
sur le module.
Seule PR electronics SARL est autorisée à réparer le module
et à remplacer les disjoncteurs.
AVERTISSEMENT !
Afin de conserver les distances de sécurité, les contacts de relais
du module ne doivent pas être mis sous tensions dangereuse et
non-dangereuse en même temps.
INSTALLATION
54
Il convient de monter l’appareil SYSTEM 4000 sur un rail DIN en
se conformant à la norme DIN 46277.
SIGNIFICATION DES SYMBOLES
Triangle avec point d’exclamation : Attention ! Si vous ne
respectez pas les instructions, la situation pourrait être fatale.
Le signe CE indique que le module est conforme aux exigences des
directives.
Ce symbole indique que le module est protégé par une isolation double
ou renforcée.
CONSIGNES DE SECURITE
DEFINITIONS
Les gammes de tensions dangereuses sont les suivantes : de 75 à 1500 Vcc et de
50 à 1000 Vca. Les techniciens sont des personnes qualifiées qui sont capables
de monter et de faire fonctionner un appareil, et d’y rechercher les pannes, tout
en respectant les règles de sécurité. Les opérateurs, connaissant le contenu de
ce guide, règlent et actionnent les boutons ou les potentiomètres au cours des
manipulations ordinaires.
RECEPTION ET DEBALLAGE
Déballez le module sans l’endommager. Le guide doit toujours être disponible
et se trouver à proximité du module. De même, il est recommandé de conserver
l’emballage du module tant que ce dernier n’est pas définitivement monté. A la
réception du module, vérifiez que le type de module reçu correspond à celui que
vous avez commandé.
ENVIRONNEMENT
N’exposez pas votre module aux rayons directs du soleil et choisissez un
endroit à humidité modérée et à l’abri de la poussière, des températures
élevées, des chocs et des vibrations mécaniques et de la pluie. Le cas
échéant, des systèmes de ventilation permettent d’éviter qu’une pièce soit
chauffée au-delà des limites prescrites pour les températures ambiantes.
Tous les modules appartiennent à la catégorie d’installation Il, au degré de
pollution I et à la classe d’isolation Il.
MONTAGE
Il est conseillé de réserver le raccordement du module aux techniciens qui
connaissent les termes techniques, les avertissements et les instructions de ce
guide et qui sont capables d’appliquer ces dernières.
55
Si vous avez un doute quelconque quant à la manipulation du module, veuillez
contacter votre distributeur local. Vous pouvez également vous adresser à PR
electronics SARL, Zac du Chêne, Activillage, 2, allée des Sorbiers, F-69500 Bron
(tél. : (0) 472 140 607) ou à PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410 Rønde,
Danemark (tél. : +45 86 37 26 77).
Le montage et le raccordement du module doivent être conformes à la législation
nationale en vigueur pour le montage de matériaux électriques, par exemple,
diamètres des fils, fusibles de protection et implantation des modules. Les
connexions des alimentations et des entrées / sorties sont décrites dans
le schéma de principe et sur l’étiquette de la face latérale du module. Les
instructions suivantes s’appliquent aux modules fixes connectés en tensions
dangereuses :
Le fusible de protection doit être de 10 A au maximum. Ce dernier,
ainsi que l’interrupteur général, doivent être facilement accessibles et
à proximité du module. Il est recommandé de placer sur l’interupteur
général une étiquette indiquant que ce dernier mettra le module hors
tension.
ETALONNAGE ET REGLAGE
Lors des opérations d’étalonnage et de réglage, il convient d’effectuer les
mesures et les connexions des tensions externes en respectant les spécifications
mentionnées dans ce guide. Les techniciens doivent utiliser des outils et des
instruments pouvant être manipulés en toute sécurité.
DECLARATION DE CONFORMITE
En tant que fabricant
PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønde
déclare que le produit suivant :
Type : 4116
Nom : Transmetteur universel
correspond aux directives et normes suivantes :
La directive CEM (EMC) 2004/108/CE et les modifications subséquentes
EN 61326
Cette déclaration est délivrée en correspondance à l’article 10, alinéa 1 de la
directive CEM. Pour une spécification du niveau de rendement acceptable
CEM (EMC) renvoyer aux spécifications électriques du module.
La directive basse tension 73/23/CEE et les modifications subséquentes
EN 61010-1
MANIPULATIONS ORDINAIRES
Les opérateurs sont uniquement autorisés à régler et faire fonctionner des
modules qui sont solidement fixés sur des platines des tableaux, ect., afin
d’écarter les risques de dommages corporels. Autrement dit, il ne doit exister
aucun danger d’électrocution et le module doit être facilement accessible.
MAINTENANCE ET ENTRETIEN
Une fois le module hors tension, prenez un chiffon humecté d’eau distillée ou
d’alcool éthylique pour le nettoyer.
LIMITATION DE RESPONSABILITE
Dans la mesure où les instructions de ce guide ne sont pas strictement
respectées par le client, ce dernier n’est pas en droit de faire une réclamation
auprès de PR electronics SARL, même si cette dernière figure dans l’accord de
vente conclu.
56
Peter Rasmussen
Signature du fabricant
57
DEMONTAGE DU SYSTEME 4000
Tout d’abord, n’oubliez pas de démonter les connecteurs où règnent des
tensions dangereuses.
Figure 1 :
Débloquez le verrou inférieur pour
dégager le module du rail DIN.
Entrées : RTD, TC, Ohm, potentiomètre, mA et V
Alimentation 2-fils > 16 V
Montage mural ou sur rail DIN
Sorties : courant, tension et 2 relais
Alimentation multi-tension ca ou cc
Options avancées :
• Programmable à l’aide de la façade de programmation (4501), calibration de
process, simulation de signaux et de relais, protection par mot de passe,
diagnostic d’erreurs et textes d’aide disponibles en plusieurs langues.
Applications :
• Mesure électronique linéarisée de la température avec un capteur RTD ou un
thermocouple.
• Conversion d’une variation de la résistance linéaire en un signal courant ou
tension analogique. Signal potentiométrique en provenance de vannes, vannes
papillons ou mouvement linéaire.
• Alimentation et isolateur de signaux pour transmetteurs 2-fils.
• Contrôle de procédés avec 2 paires de contacts de relais libre de potentiel qui
peuvent être configurés pour quelque fonction que ce soit.
• Isolataion galvanique de signaux analogiques et mesure de signaux flottants.
• Le 4116 a été construit avec un niveau de sécurité élevé permettant de l’utiliser dans les installations classées SIL 2.
Caractéristiques techniques :
• Quand l’indicateur / façade de programmation 4501 est monté, tous les
paramètres de fonctionnement peuvent être réglés quelle que soit l’application.
Le module est équipé de commutateurs électroniques et ne nécessite donc
aucun réglage de commutateurs DIP.
• La LED verte / rouge en face avant indique un fonctionnement normal ou
incorrect du module. Une LED jaune s’allume pour chaque relais de sortie actif.
• Vérification continue des données sauvegardées.
• Isolation galvanique 4-port de 2,3 kVca.
58
59
PR 4501 INDICATEUR /
FAÇADE DE PROGRAMMATION
Applications
Signaux d’entrée :
Courant
Ten- Potentision omètre
RTD et R lin.
TC
Connection, fils
Fonctionnalité :
Le menu simple, structuré à l’aide de questions pour la
configuration du PReasy guide automatiquement l’utilisateur par un menu déroulant et rend ainsi aisé l’utilisation
du produit. Voir la description des fonctions et options de
configuration dans la section « Configuration / utilisation
des touches de fonction ».
44
+
43
+
42
41
Signaux de sortie :
Relais
12
• Interface de communication pour la modification des paramètres de fonctionnement du 4116.
14
• Peut être transféré d’un 4116 à un autre 4116 et charger la configuration du
premier transmetteur vers les transmetteurs suivants.
13
• Comme indicateur fixe pour visualisation des données de process et de l’état.
• L’accès à la programmation peut être bloquée par un mot de passe. Ce mot
de passe est sauvegardé dans le transmetteur afin d’assurer un haut niveau
de protection contre les modifications non autorisées.
Montage / installation:
• Cliquer le 4501 sur la face avant du 4116.
60
+
10 V
10 V
-
1V
1V
24
23
22
21
11
Caractéristiques techniques :
• Affichage LCD en quatre lignes; Ligne 1 (5,57 mm de haut) affiche le signal
d’entrée, ligne 2 (3,33 mm de haut) affiche les unités, ligne 3 (3,33 mm de
haut) affiche la sortie analogique ou le numéro de repère et ligne 4 affiche
l’etat de communication et des relais.
+
Analogique, 0/4...20 mA et tension
Alimentation :
33
21,6...253 Vca
ou
19,2...300 Vcc
32
31
61
REFERENCES DE COMMANDE :
4116 = Transmetteur universel
4501 = Indicateur / façade de programmation
Spécifications électriques :
Plage des spécifications :
-20°C à +60°C
Spécifications communes :
Tension d’alimentation universelle .............. 21,6...253 Vca, 50...60 Hz
ou 19,2...300 Vcc
Consommation max. ................................... ≤ 2,5 W
Fusible ......................................................... 400 mA SB / 250 Vca
Tension d’isolation, test / opération ............ 2,3 kVca / 250 Vca
Interface de communication ....................... Façade de programmation 4501
Rapport signal / bruit .................................. Min. 60 dB (0...100 kHz)
Temps de réponse (0...90%, 100...10%) :
Entrée température ................................. ≤ 1 s
Entrée mA / V .......................................... ≤ 400 ms
Température d’étalonnage .......................... 20...28°C
Précision, la plus grande des valeurs générales et de base :
Valeurs générales
Type
d’entrée
Précision
absolue
Coefficient
de température
≤ ±0,1% de l’EC
≤ ±0,01% de l’EC / °C
Valeurs de base
Type
d’entrée
Précision
de base
Coefficient
de température
mA
≤ ±4 µA
≤ ±0,4 µA / °C
Volt
≤ ±2 µV / °C
Pt100
≤ ±0,01°C / °C
R lin.
≤ ±0,1 Ω
Potentiomètre
≤ ±0,1 Ω
≤ ±0,05°C / °C
≤ ±0,2°C / °C
Immunité CEM..................................................... < ±0,5% de l’EC
Immunité CEM améliorée :
NAMUR NE 21, critère A, burst .......................... < ±1% de l’EC
Tensions auxiliaires :
Alimentation 2-fils (borne 44...43) ............... 25...16 Vcc / 0...20 mA
Taille max. des fils ....................................... 1 x 2,5 mm2 fil multibrins
Pression max. avant
déformation de la vis ................................... 0,5 Nm
Humidité relative ......................................... < 95% HR (sans cond.)
Dimensions, sans façade 4501 (HxLxP) ..... 109 x 23,5 x 104 mm
Dimensions, avec façade 4501 (HxLxP) ..... 109 x 23,5 x 116 mm
Etanchéité (boîtier / bornier) ........................ IP50 / IP20
Poids ........................................................... 170 g / 185 g avec 4501
Entrée RTD, résistance linéaire et potentiomètre :
Type
d’entrée
Valeur
min.
Valeur
max.
Norme
Pt100
Ni100
R lin.
Potentiomètre
-200°C
-60°C
0Ω
10 Ω
+850°C
+250°C
10000 Ω
100 kΩ
Entrée pour types RTD :
Pt10, Pt20, Pt50, Pt100, Pt200, Pt400, Pt500, Pt1000
Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000
Résistance de ligne max. par fil, RTD ......... 50 Ω
62
63
Courant de capteur, RTD ............................
Effet de la résistance de ligne
3- / 4-fils, RTD .............................................
Détection de rupture capteur, RTD .............
Détection de court circuit, RTD...................
Entrée TC :
Nom. 0,2 mA
< 0,002 Ω / Ω
Oui
< 15 Ω
Type
Valeur
min.
Valeur
max.
Norme
+400°C
-100°C
-100°C
-180°C
-200°C
-180°C
-50°C
-50°C
-200°C
-200°C
0°C
0°C
-200°C
+1820°C
+1000°C
+1200°C
+1372°C
+900°C
+1300°C
+1760°C
+1760°C
+400°C
+600°C
+2300°C
+2300°C
+800°C
Compensation de soudure froide (CSF)
par capteur interne .................................
Détection de rupture capteur,
tous types de TC ....................................
Courant de capteur :
pendant la détection ...............................
si non ......................................................
Entrée courant :
Gamme de mesure ......................................
Gammes de mesure programmables .........
Résistance d’entrée ....................................
Détection d'erreur capteur:
interruption de la boucle 4...20 mA ........
Entrée tension :
Gamme de mesure ......................................
Gammes de mesure programmables .........
< ±1,0 °C
Oui
Nom. 2 µA
0 µA
-1...25 mA
0...20 et 4...20 mA
Nom. 20 Ω + PTC 50 Ω
* approbation en attente pour l’automne 2005
EC = échelle configurée
Oui
-20 mV...12 Vcc
0...1 / 0,2...1 / 0...5 / 1...5 /
0...10 et 2...10 Vcc
Résistance d’entrée .................................... Nom. 10 MΩ
Sortie courant :
Gamme de signal (EC) ................................ 0...20 mA
64
Gammes de signal programmables ............ 0...20 / 4...20 /
20...0 et 20...4 mA
Charge (max.) .............................................. 20 mA / 800 Ω / 16 Vcc
Stabilité de charge ...................................... ≤ 0,01% de l’EC / 100 Ω
Détection erreur capteur ............................. 0 / 3,5 / 23 mA / aucune
NAMUR NE 43 haut / bas d’échelle ........... 23 mA / 3,5 mA
Limite de sortie :
signal 4...20 et 20...4 mA ........................ 3,8...20,5 mA
signal 0...20 et 20...0 mA ........................ 0...20,5 mA
Limite de courant ........................................ ≤ 28 mA
Sortie tension :
Gamme de signal ........................................ 0...10 Vcc
Gammes de signal programmables ............ 0...1 / 0,2...1 / 0...10 / 0...5 /
1...5 / 2...10 / 1...0 / 1...0,2 / 5...0 /
5...1 / 10...0 og 10...2 V
Charge (min.) ............................................... 500 kΩ
Sorties relais :
Fonctions relais ........................................... Consigne, Fenêtre, Erreur capteur,
Power et Off
Hystérésis, en % / comptes........................ 0,1...25% / 1...2999
Délai On / Off .............................................. 0...3600 s
Action en cas d’erreur capteur ................... Ouverture / Fermeture / Maintien
Tension max. ............................................... 250 VRMS
Courant max. ............................................... 2 A / ca ou 1 A / cc
Puissance ca max. ...................................... 500 VA
Agréments et homologations :
Standard :
CEM (EMC) 2004/108/CE :
Emission et immunité .......... EN 61326
DBT 73/23/CEE ........................................... EN 61010-1
*UL, Standard for Safety ............................. UL 508
Indication dans le 4501 de la détection erreur capteur
et du signal d’entrée hors d’échelle :
Vérifications erreur capteur :
Module :
4116
Détection erreur capteur
OFF
ON
65
Indication de dépassement d’échelle (IN.LO, IN.HI) :
En dépassement de l’echelle définie du convertisseur A/D ou des standards températures
Entrée
Plage
Affichage
Limite
IN.LO
< -25 mV
0...1 V / 0,2...1 V
IN.HI
> 1,2 V
VOLT
IN.LO
< -25 mV
0...10 V / 2...10 V
IN.HI
> 12 V
IN.LO
< -1,05 mA
CURR
0...20 mA / 4...20 mA
IN.HI
> 25,05 mA
IN.LO
<0Ω
0...800 Ω
IN.HI
> 1075 Ω
LIN.R
IN.LO
<0Ω
0...10 kΩ
IN.HI
< 110 kΩ
IN.LO
< -0,5 %
POTM
IN.HI
> 100,5 %
IN.LO
< plage de températ. -2°C
TEMP
TC / RTD
IN.HI
> plage de températ. +2°C
CONNEXIONS :
Alimentation :
31
32
33
Entrées :
RTD, 2-fils
TC
Résistance, 2-fils
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
+
Détection erreur capteur (SE.BR, SE.SH) :
Entrée
CURR
POTM
LIN.R
Plage
Rupture de boucle (4..20 mA)
Tous, SE.BR sur toutes connexions 3-fils
0...800 Ω
0...10 kΩ
TC
RTD, 2-fils
Pas de SE.SH pour Pt10, Pt20 et Pt50
TEMP
RTD, 3-fils
Pas de SE.SH pour Pt10, Pt20 et Pt50
RTD, 4-fils
Pas de SE.SH pour Pt10, Pt20 et Pt50
Limite
<= 3,6 mA; > = 21 mA
> env. 126 kΩ
> env. 875 Ω
> env. 11 kΩ
> env. 750 kΩ / (1,25 V)
> env. 15 kΩ
< env. 15 Ω
> env. 15 kΩ
< env. 15 Ω
> env. 15 kΩ
< env. 15 Ω
-
Résistance,
3- / 4-fils
Potentiomètre
Transmetteur 2-fils
Courant
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
- Tx +
+
-
Tension
41 42 43 44
Affichage en dessous du mini. / au-dessus du maxi (-1999, 9999) :
Entrée
Plage
Tous
Tous
-
+
Indication erreur matériel
Recherche erreurs
Vérification de la communication entre l’UC / ADC
Vérification du capteur CSF interne
Vérification complète de la mémoire RAM
Vérification complète de la mémoire FLASH
Vérification de la sortie analogique
Vérific. si la config. gardée en 4501 correspond au module
Vérification de la communication entre 4501 / 4116
Sorties :
Affichage
HW.ER
CJ.ER
RA.ER
FL.ER
AO.ER
TY.ER
Cause d’erreur
Erreur permanente de l’ADC
Défaut capteur CSF
Erreur dans la mém. RAM
Erreur dans la mém. FLASH
Erreur de la sortie analog.
Config. n’est pas 4116
Courant
Tension, 1 V
Tension, 10 V
Relais
11 12 13 14
11 12 13 14
11 12 13 14
21 22 23 24
NO.CO
Erreur de connection
- mA +
-
V
+
-
V
+
R1
R2
! Les indications d’erreur clignotent toutes les secondes. Un texte d’aide explique l’erreur.
66
67
+
Transmetteur 2-fils
+
-
Courant
Documentation pour le diagramme de programmation.
Généralités :
Potentiomètre
Lors de la configuration de l’indicateur vous êtes guidés tout au long des
paramètres du menu ; ainsi vous pouvez choisir le réglage qui correspond à
votre application. Pour chaque menu il y a un texte d’aide qui défile en ligne
3 de l’indicateur.
4
2
IJFK
5!+5$
1
TC
-
+
2
RTD et R lin.,
connexion
fils
3
La configuration se fait à l’aide des 3 touches de fonction :
44
43
42
CJC
41
Incrémenter la valeur numérique ou choisir le paramètre suivant
Décrémenter la valeur numérique ou choisir le paramètre précédent
Valider les valeurs choisies et fin du menu
PTC
Une fois la configuration terminée, l’indicateur retournera sur l’état défaut 1.0.
MUX
0.2 mA
10 Ω
En appuyant et maintenant la touche l’indicateur retourne au menu précédent ou sur l’état défaut (1.0) sans sauvegarde des modifications éventuelles
apportées à la configuration.
Si aucune touche n’est activée pendant 1 minute, l’indicateur retournera sur
l’état défau sans sauvegarde des modifications éventuelles apportées à la
configuration.
A/D
Verte
CPU
EEPROM
4116
Information complémentaire :
Réglage rapide des consignes et test des relais : Ces menus permettent de
changer rapidement les consignes et de tester le fonctionnement des relais
quand le menu RéglageRapide est activé. Cette fonction est seulement accessible quand les relais ont la fonction consigne et sont contrôlés par une consigne.
Rouge
Jaune
Jaune
En appuyant sur les touches
et le relais change d’état.
et simultanément, le test des relais est activé
le changement de la consigne est sauvegardé.
En appuyant sur la touche pour plus d’une seconde, l’indicateur retourne sur
En appuyant sur la touche
500Ω
50Ω
l’état défaut (1.0) sans sauvegarde du changement de la consigne.
33
31
12
14
13
11
24
23
22
21
Alimentation
V
19,6...253 Vca ou
19,2...300 Vcc
mA
Alimentation
I+
mA
10 V
1V
V
Masse
I+V
I
V
Sort. Sort. Sort.
Relais 2
Relais 2
Relais 1
Relais 1
68
Protection par mot de passe : L’accès à la programmation peut être bloqué
par un mot de passe. Ce mot de passe est sauvegardé dans le transmetteur afin d’assurer un haut niveau de protection contre les modifications non
autorisées. Le mot de passe usine 2008 permet l’accès à tous les menus de
configuration.
69
Informations relatives au signal et erreur capteur sur la façade 4501
Erreur capteur (voir limites dans tableau) est affiché par SE.BR (rupture capteur)
ou SE.SH (court circuit). Signal hors limite (voir tableau des limites) est affiché
par IN.LO (limite basse) ou IN.HI (limite haute). L’affichage de l’erreur se fait
sur la ligne 3 en format texte avec le rétro-éclairage lumineux clignotant. La
ligne 4 de l’affichage indique l’état des relais 1 et 2, COM (balle clignotante)
qui indique l’état de fonctionnement du 4501, et la flèche montante/descendante indique la tendance du signal d’entrée.
Si figure 1 ou figure 2 clignote ceci indique que l’appareil a détecté un
dépassement du seuil et que le relais est en mode « délai ». Lorsque le délai
est dépassé et que le relais à enclenché / déclenché l’indication relais apparaît ou disparaît.
Indication du signal et erreur capteur sans la façade
L’état du module peut être lu sur la façade à l’aide des voyants rouge/vert.
Voyant vert clignotant à 13 Hz indique l’état normal de fonctionnement.
Voyant vert clignotant à 1 Hz indique l’erreur capteur.
Voyant vert fixe indique une erreur interne.
Voyant rouge fixe indique erreur fatale.
Fonctions des relais
5 différentes fonctions peuvent être sélectionnées :
Consigne :
Fonctionnement en relais à seuils.
Fenêtre :
Le relais a une fenêtre définie par le seuil bas et haut.
Des deux cotés de la fenêtre le relais a le même état.
Fonction erreur : Le relais est activé en cas d’erreur capteur.
Alimentation :
Le relais est actif en présence de l’alimentation.
OFF :
Le relais est désactivé.
Croissant / Décroissant : Les relais peuvent être actifs en mode croissant ou
décroissant
Délais : Fonctions Délai “on” ou “off” peuvent être choisies pour les 2 relais
entre 0...3600 s.
Hystérésis : L’hystérésis peut être configuré entre 0,1 et 25% de l’échelle ou
entre 1 et 2999 pts.
Fonctions avancées
L’unité donne accès à un certain nombre de fonctions avancées qui sont accessibles en répondant « Oui » à « adv.set ».
mériques. Sélection de l’affichage de la valeur de sortie ou du repère sur ligne
3 de l’indicateur.
Calibration du process en 2 points : L’unité peut procéder à une calibration
en 2 points. Le point mini du signal d’entrée (pas nécessairement 0%) est
appliquée et la valeur actuelle est entrée. Ensuite le point maxi du signal (pas
nécessairement 100%) est appliquée et la valeur actuelle est entrée. Si vous
validez ces points, l’appareil va fonctionner selon cet ajustement. Si plus tard
vous souhaitez modifier ou changer de type d’entrée l’unité reviendra à la
calibration usine.
Fonction simulation : Si vous validez le point « EN.SIM » il est possible de
simuler un signal d’entrée à l’aide des flèches et ainsi contrôler le signal de
sortie haut et bas. Lorsque vous validez le point par , l’unité retourne à son
mode normal. Il est possible avec les flèches en façade d’activer le relais 1 et
le relais 2. Vous devez sortir du menu en pressant (pas de time-out).
Mot de passe : Ici vous pouvez choisir un mot de passe allant de 0000 à 9999
afin de protéger la programmation. L’unité est livrée sans mot de passe. Si
par erreur vous verrouillez l’unité par un mot de passe, vous pouvez toujours
l’annuler par le mot de passe 2008.
Langue : Dans le menu « choix de la langue », vous pouvez sélectionner 7 différentes langues pour le texte d’aide. Choix entre : Anglais, allemand, français,
italien, espagnol, suédois et danois.
Auto-diagnostic
L’unité effectue la fonction auto-diagnostic des circuits internes.
Voici les erreurs possibles affichées sur l’unité 4501 :
HW.ER = Erreur permanente dans le convertisseur
CJ.ER = Erreur capteur CJC (compensation soudure froide)
RA.ER = Erreur RAM
FL.ER = Erreur flash
AO.ER = Erreur sortie analogique
TY.ER = Configuration du 4501 différente du type de produit
NO.CO = Erreur de connexion
Sélection des unités
Après avoir choisi le type de signal d’entrée, vous pouvez choisir l’unité de
valeur du process pour l’affichage en texte ligne 2 (voir tableau). En sélectionnant une entrée température, l’unité de mesure sur l’afficheur est en Celsius ou
Fahrenheit.
Configuration de l’affichage : Il est possible de régler la luminosité et le rétroéclairage. Enregistrement d’un numéro de repère à 6 caractères alphanu-
70
71
Diagramme de programmation
Power up
1.2
1$+!8
3UQ
1$+!8
3UQ
-.
8$2
5.+3
#411
+(-1
/.3,
3$,/
1.0
/!226
3UQ
-.
!"52$3
3UQ
(-38/$
3UQ
72
^#
J!
OMJ
RKFQP
51!-&$
3UQ
3UQ
"$#/
3UQ
"(2/+.
3UQ
"(2/
/$1#
2$3/
6(-"
$11
/.6
.%%
"(2/'(
3UQ
#411 (-38/$
3UQ
(1!-&$
3UQ
1$+43UQ
1%4-#
3UQ
+(-1 (-38/$
3UQ
6
#.--$#
3UQ
3$,/ (-38/$
3UQ
^#
^%
^#
4-(3
3UQ
1#.-3
3UQ
12$3/
3UQ
!#3"(1
3UQ
1'823
3UQ
.(6
#(6
1
3UQ
/Q
2$-2.1
3UQ
-F
2$-2.1
3UQ
1%4-#
3UQ
Continué à la page
Diagramme de programmation ADV.SET
6
#.--$#
3UQ
6
6
6
-F38/$
3UQ
6
#.--$#
3UQ
3#\3#$3#)3#*
3#+3#-3#13#2
3#33#43#63#6
3#+O
3#
2$-2.1
3UQ
3#* 3#38/$
3UQ
2$3/'(
3UQ
1'823
3UQ
$11!#3
3UQ
/.6 6
6
6
/Q38/$
3UQ
2$3/+.
3UQ
$11 ./$- 1
3UQ
/Q
-(
3#
1#.-3
3UQ
#+.2
./$
1.3
/.3, (-38/$
3UQ
(-#1
"$#1
6(-" .(6 1%4-#
3UQ
6
6
6
-.
-#
"(2/ 2$3/ -. (-#1 8$2 !"52$3
3UQ
5.+3 4-(3 1.1
1.0 = Etat défaut.
Ligne 1 affiche le
signal d’entrée.
Ligne 2 affiche les
unités - 4-(3.
En appuyant simultanément et ,
l’affichage en ligne
3 alterne entre
!.RQ et 3!&
Ligne 4 affiche l’etat
des relais et de
communication.
1.1 = Seulement si l’indicateur est protégé
par un mot de passe
1.2 = Seulement si le
RéglageRapide est
activé et le relais a
la fonction consigne.
1.3 = Ne vaut pas pour
les signaux d’entrée :
0...20 mA et
tension.
1.4 = Seulement si le
signal d’entrée est
température.
Si aucune touche n’est actionnée pendant 1 minute, l’indicateur retourne sur
l’état défaut sans sauvegarde des modifications éventuelles apportées à la
configuration.
Incrémenter la valeur / choisir paramètre suivant
Décrémenter la valeur / choisir paramètre précédent
Valider les valeurs choisies et fin du menu
Maintien Retour au menu précédent / retour au menu 1.0 sans sauvegarde
Réglage rapide des consignes
et test des relais
Incrémentation de la consigne
Décrémentation de la consigne
Sauvegarde des valeurs et sorti du menu
et simultanément = le relais change d’état
1%4-#
3UQ
.%% 1%4-#
3UQ
Continué à la page suivante
Choix de l’4-(3$
D
/>
,/>
H/>
E/>
?>O
J?>O
H)
6E
,6E
H6E
6
73
'.+"
#+.2
./$-.-$
-.-$ $11!#3
3UQ
.-"$+
3UQ
.%%"$+
3UQ
2$3/
6(-"
$11
/.6
.%%
-.
-#
(-#1
"$#1
2$3/ -. (-#1 1%4-#
3UQ
1#.-3
3UQ
12$3/
3UQ
!#3"(1
3UQ
1'823
3UQ
1.3
'.+"
#+.2
./$-.-$
-.-$ $11!#3
3UQ
'.+"
#+.2
./$-.-$
-.-$ $11!#3
3UQ
.-"$+
3UQ
.%%"$+
3UQ
5.+3
#411
.-"$+
3UQ
.%%"$+
3UQ
.(6
#(6
6(-" .(6 1%4-#
3UQ
1.3
1.3
1#.-3
3UQ
#+.2
./$
$11 ./$- 1%4-#
3UQ
$11!#3
3UQ
2$3/+.
3UQ
2$3/'(
3UQ
1'823
3UQ
-.-$ $11!#3
3UQ
.-"$+
3UQ
!-!.43
3UQ
.%%"$+
3UQ
.1!-&$
3UQ
J!
J!
-.-$
#411 J! 1.3
'.+"
#+.2
./$-.-$
1.3
.43$11
3UQ
1.3
.43+.
3UQ
1.4
.43'(
3UQ
1.4
Retour au
menu 1.0
5LIQ !-!.43
3UQ
.1!-&$
3UQ
/.6 1%4-#
3UQ
.%% 1%4-#
3UQ
74
75
Le menu déroulant en ligne 3 de l’indicateur
Diagramme de programmation
Réglage avancé (ADV.SET)
,$,
"(2/
#!+
2(,
/!22
+!-&
2.0 Dans le sous-menu simulation (SIM) il faut
actionner pour retourner sur l’état defaut 1.0
2!5$
+.!"
,$, 2!5$ 2$34/
3UQ
,$,.18
3UQ
"(2/ 2$34/
3UQ
#.-31!
3UQ
+(&'3
3UQ
8$2
-.
#!+ 8$2 2$34/
3UQ
!
5!+5$
3UQ
+(-$
3UQ
3UQ
8$2
-.
#!+'(
3UQ
3UQ
2(, 8$2 3UQ
Retour au menu 1.0
1$+2(,
3UQ
-.
8$2
-.
8$2
-.
/!22 8$2 8$2 2$34/
3UQ
$-/!22
3UQ
-$6/!2
3UQ
-.
"$"*
$2%1
(32$
4*
+!-& 2$34/
3UQ
76
4*
+!-&4!
3UQ
42$#!+
3UQ
-.
$-2(,
3UQ
8$2
-.
8$2 8$2 #!++.
3UQ
2.0
!.43 8$2
-.
-.
2$34/
3UQ
3!&
!.43
$-%!23
3UQ
[01] Entrer mot de passe correct
[02] Aller dans le menu de configuration avancée ?
[03] Sélectionner entrée température
Sélectionner entrée potentiomètre
Sélectionner entrée résistance linéaire
Sélectionner entrée courant
Selectionner entrée tension
[04] Sélectionner gamme d’entrée 0.0-1 V
Sélectionner gamme d’entrée 0.2-1 V
Sélectionner gamme d’entrée 0-5 V
Sélectionner gamme d’entrée 1-5 V
Sélectionner gamme d’entrée 0-10 V
Sélectionner gamme d’entrée 2-10 V
[05] Sélectionner gamme d’entrée 0-20 mA
Sélectionner gamme d’entrée 4-20 mA
[06] Sélectionner connexion capteur 2-fils
Sélectionner connexion capteur 3-fils
Sélectionner connexion capteur 4-fils
[07] Régler valeur de résistance basse
[08] Régler valeur de résistance haute
[09] Sélectionner Celsius comme unité de température
Sélectionner Fahrenheit comme unité de température
[10] Sélectionner type de capteur TC
Sélectionner type de capteur Ni
Sélectionner type de capteur Pt
[11] Sélectionner unités d’affichage
[12] Sélectionner position du point décimale
[13] Régler gamme d’affichage basse
[14] Régler gamme d’affichage haute
[15] Régler les relais en pourcentages de la gamme d’entrée
Régler les relais en unités d’affichage
[16] Sélectionner Pt10 comme type de capteur
Sélectionner Pt20 comme type de capteur
Sélectionner Pt50 comme type de capteur
Sélectionner Pt100 comme type de capteur
Sélectionner Pt200 comme type de capteur
Sélectionner Pt400 comme type de capteur
Sélectionner Pt500 comme type de capteur
Sélectionner Pt1000 comme type de capteur
[17] Sélectionner NI50 comme type de capteur
Sélectionner NI100 comme type de capteur
Sélectionner NI120 comme type de capteur
Sélectionner NI1000 comme type de capteur
[18] Sélectionner TC-B comme type de capteur
Sélectionner TC-E comme type de capteur
Sélectionner TC-J comme type de capteur
Sélectionner TC-K comme type de capteur
Sélectionner TC-L comme type de capteur
Sélectionner TC-N comme type de capteur
Sélectionner TC-R comme type de capteur
Sélectionner TC-S comme type de capteur
Sélectionner TC-T comme type de capteur
Sélectionner TC-U comme type de capteur
Sélectionner TC-W3 comme type de capteur
Sélectionner TC-W5 comme type de capteur
Sélectionner TC-Lr comme type de capteur
[19] Sélect. fonction OFF - le relais est OFF en permanence
Sélect. fonction POWER - relais indique état d’alim. OK
Sélect. fonct. ERREUR - relais indique unique. err. capteur
Sélect. fonction FENETRE - relais contrôlé par 2 consignes
Sélect. fonction CONSIGNE - relais contrôlé par 1 consigne
[20] Sélectionner contact Normalement Fermé
Sélectionner contact Normalement Ouvert
[21] Régler la consigne du relais
[22] Activer le relais pour un signal descendant
Activer le relais pour un signal montant
[23] Régler l’hystérésis du relais
[24] Pas d’action d’erreur - état non-défini en cas d’erreur
Ouvrir contact du relais en cas d’erreur
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[36]
[37]
[38]
[39]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]
[61]
[62]
Fermer contact du relais en cas d’erreur
Maintenir état du relais en cas d’erreur
Régler le délai ON du relais en secondes
Régler le délai OFF du relais en secondes
Contact du relais est fermé dans la fenêtre
Contact du relais est ouvert dans la fenêtre
Régler la consigne haute de la fenêtre relais
Régler la consigne basse de la fenêtre relais
Régler l’hystérésis de la fenêtre relais
Pas d’action d’erreur - état non-défini en cas d’erreur
Ouvrir contact du relais en cas d’erreur
Fermer contact du relais en cas d’erreur
Maintenir état du relais en cas d’erreur
Régler le délai ON du relais en secondes
Régler le délai OFF du relais en secondes
Ouvrir contact du relais en cas d’erreur
Fermer contact du relais en cas d’erreur
Sélect. courant comme type de sortie analogique
Sélect. tension comme type de sortie analogique
Sélectionner gamme de sortie 0-20 mA
Sélectionner gamme de sortie 4-20 mA
Sélectionner gamme de sortie 20-0 mA
Sélectionner gamme de sortie 20-4 mA
Sélectionner aucune action d’erreur - la sortie n’est
pas définie en cas d’erreur
Sélectionner bas d’échelle en cas d’erreur
Sélect. NAMUR NE43 bas d’échelle en cas d’erreur
Sélect. NAMUR NE43 haut d’échelle en cas d’erreur
Sélectionner gamme de sortie 0.0-1 V
Sélectionner gamme de sortie 0.2-1 V
Sélectionner gamme de sortie 0-5 V
Sélectionner gamme de sortie 1-5 V
Sélectionner gamme de sortie 0-10 V
Sélectionner gamme de sortie 2-10 V
Sélectionner gamme de sortie 1-0.0 V
Sélectionner gamme de sortie 1-0.2 V
Sélectionner gamme de sortie 5-0 V
Sélectionner gamme de sortie 5-1 V
Sélectionner gamme de sortie 10-0 V
Sélectionner gamme de sortie 10-2 V
Régler la température basse de la sortie analogique
Régler la température haute de la sortie analogique
Aller dans la configuration du mot de passe
Aller dans le mode simulation
Exécuter calibration de process
Aller dans la configuration d’affichage
Exécuter opérations de mémoire
Charger la configuration sauvegardée en 4116
Sauvegarder la configuratioin du 4116 dans le 4501
Ajuster le contraste LCD
Ajuster le rétro-éclairage LCD
Entrer numéro repère de 6 caractères
Valeur de la sortie analogique affichée en ligne 3
Numéro repère affiché en ligne 3
Calibrer l’entrée basse à la valeur de process ?
Calibrer l’entrée haute à la valeur de process ?
Permettre mode de simulation ?
Régler la valeur de simulation en entrée
Simulation relais - utiliser et pour alterner entre
relais 1 et 2
Permettre protection par mot de passe ?
Entrer nouveau mot de passe
Permettre la fonctionalité RéglageRapide ?
Consigne relais - Appuyer sur pour sauvegarder
Consigne relais - Lecture
Sélectionner langue
Utiliser valeurs de calibration process ?
Régler valeur de la position basse de la calibration
Régler valeur de la position haute de la calibration
77
Illustration graphique de l’action de relais consigne :
Unités de relais
Unités de relais
100
100
90
90
80
80
70
70
60
PReasy 4116
L’hystérésis = 10
60
Consigne = 50
50
INHALTSVERZEICHNIS
Consigne = 50
50
L’hystérésis = 10
40
UNIVERSAL-MESSUMFORMER
40
30
30
20
Off N.O.
10
20
10
On N.C.
t
t
0 10 20 30 40 50 60
Action du relais : Montante
80
70
90 100
0 10 20 30 40 50 60
Action du relais : Descendante
80
70
90 100
Illustration graphique de l’action de relais fenêtre :
Unités de relais
Unités de relais
100
100
90
90
80
80
70
70
L’hystérésis = 5
Consigne haute = 60
60
L’hystérésis = 5
Consigne haute = 60
60
50
50
Consigne basse = 40
L’hystérésis = 5
40
Consigne basse = 40
L’hystérésis = 5
40
30
30
20
Off
1
Off
1
Off
20
Off
1
Off
1
Off
10
On
2
On
2
On
10
On
2
On
2
On
t
t
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Action du relais : Fenêtre (montrée pour un signal
montant)
Contact : Fermé dans la fenêtre = 1
Contact : Ouvert dans la fenêtre = 2
78
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Action du relais : Fenêtre (montrée pour un signal
descendant)
Contact : Fermé dans la fenêtre = 1
Contact : Ouvert dans la fenêtre = 2
80
81
83
84
85
85
85
86
87
88
88
91
93
94
95
98
102
103
104
104
79
WARNUNG!
ALLGEMEINES
80
81
EN 61010-1
82
83
•
•
•
•
•
84
85
Strom
TE
4
3
2
44
+
43
+
42
41
Ausgangssignale:
Relais
12
14
+
10 V
10 V
-
1V
1V
24
23
22
21
11
Analog, 0/4...20 mA und Spannung
Montage / Installation:
+
32
31
86
87
Temperaturkoeffizient
Alle
≤ ±0,1% d. Messsp.
≤ ±0,01% d. Messsp. / °C
Temperaturkoeffizient
mA
≤ ±4 µA
≤ ±0,4 µA / °C
Volt
≤ ±2 µV / °C
Pt100
≤ ±0,01°C / °C
Lin. R
≤ ±0,1 Ω
Potentiometer
≤ ±0,1 Ω
≤ ±0,05°C / °C
TE-Typ: B, R, S,
W3, W5, LR
≤ ±0,2°C / °C
Eingangsart
Max.
Wert
Norm
-200°C
-60°C
0Ω
10 Ω
+850°C
+250°C
10000 Ω
100 kΩ
88
89
Typ
Max.
Wert
Norm
+400°C
-100°C
-100°C
-180°C
-200°C
-180°C
-50°C
-50°C
-200°C
-200°C
0°C
0°C
-200°C
+1820°C
+1000°C
+1200°C
+1372°C
+900°C
+1300°C
+1760°C
+1760°C
+400°C
+600°C
+2300°C
+2300°C
+800°C
< ±1°C
Ja
Nom. 2 µA
0 µA
-1...25 mA
0...20 und 4...20 mA
Nom. 20 Ω + PTC 50 Ω
20 mA / 800 Ω / 16 VDC
≤ 0,01% d. Messspanne / 100 Ω
0 / 3,5 / 23 mA / keine
23 mA / 3,5 mA
3,8...20,5 mA
0...20,5 mA
≤ 28 mA
Ja
90
91
Eingang
VOLT
CURR
LIN.R
POTM
TEMP
32
33
TE
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
+
TEMP
Grenze
<= 3,6 mA; > = 21 mA
> ca. 126 kΩ
> ca. 875 Ω
> ca. 11 kΩ
> ca. 750 kΩ / (1,25V)
> ca. 15 kΩ
< ca. 15 Ω
> ca. 15 kΩ
< ca. 15 Ω
> ca. 15 kΩ
< ca. 15 Ω
-
Potentiometer
Strom
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
- Tx +
+
-
Spannung
41 42 43 44
Alle
Alle
+
-
Spannung, 1 V
Spannung, 10 V
Relais
11 12 13 14
11 12 13 14
11 12 13 14
21 22 23 24
- mA +
-
V
+
-
V
+
R1
R2
92
93
+
+
-
3
2
Spannung
Potentiometer
44
43
42
CJC
41
TE
-
+
Strom
4
2
IJFK
5!+5$
1
PTC
MUX
0.2 mA
10 Ω
A/D
Grün
CPU
EEPROM
4116
Rot
Gelb
Gelb
500Ω
50Ω
33
31
12
14
13
11
24
23
22
21
mA
V
I+
V
mA
10 V
1V
Erde
Relais 2
Relais 2
Relais 1
Relais 1
94
95
96
97
Power up
1.2
1$+!8
3UQ
1$+!8
3UQ
5.+3
#411
+(-1
/.3,
3$,/
1.0
-.
8$2
/!226
3UQ
-.
!"52$3
3UQ
(-38/$
3UQ
98
^#
J!
OMJ
RKFQP
51!-&$
3UQ
3UQ
"$#/
3UQ
"(2/+.
3UQ
"(2/
/$1#
2$3/
6(-"
$11
/.6
.%%
"(2/'(
3UQ
#411 (-38/$
3UQ
(1!-&$
3UQ
1$+43UQ
1%4-#
3UQ
+(-1 (-38/$
3UQ
6
#.--$#
3UQ
3$,/ (-38/$
3UQ
^#
^%
^#
4-(3
3UQ
(-#1
"$#1
1#.-3
3UQ
12$3/
3UQ
!#3"(1
3UQ
1'823
3UQ
.(6
#(6
1
3UQ
/Q
2$-2.1
3UQ
-F
2$-2.1
3UQ
1%4-#
3UQ
6
#.--$#
3UQ
6
6
6
-F38/$
3UQ
6
#.--$#
3UQ
3#\3#$3#)3#*
3#+3#-3#13#2
3#33#43#63#6
3#+O
3#
2$-2.1
3UQ
3#* 3#38/$
3UQ
2$3/'(
3UQ
1'823
3UQ
$11!#3
3UQ
/.6 6
6
6
/Q38/$
3UQ
2$3/+.
3UQ
$11 ./$- 1
3UQ
/Q
-(
3#
1#.-3
3UQ
#+.2
./$
1.3
/.3, (-38/$
3UQ
6(-" .(6 1%4-#
3UQ
6
6
6
-.
-#
"(2/ 2$3/ -. (-#1 8$2 !"52$3
3UQ
5.+3 4-(3 1%4-#
3UQ
.%% 1%4-#
3UQ
D
/>
,/>
H/>
E/>
?>O
J?>O
H)
6E
,6E
H6E
6
99
'.+"
#+.2
./$-.-$
-.-$ $11!#3
3UQ
.-"$+
3UQ
.%%"$+
3UQ
2$3/
6(-"
$11
/.6
.%%
-.
-#
(-#1
"$#1
2$3/ -. (-#1 1%4-#
3UQ
1#.-3
3UQ
12$3/
3UQ
!#3"(1
3UQ
1'823
3UQ
1.3
'.+"
#+.2
./$-.-$
-.-$ $11!#3
3UQ
'.+"
#+.2
./$-.-$
-.-$ $11!#3
3UQ
.-"$+
3UQ
.%%"$+
3UQ
5.+3
#411
.-"$+
3UQ
.%%"$+
3UQ
.(6
#(6
6(-" .(6 1%4-#
3UQ
1.3
1.3
1#.-3
3UQ
#+.2
./$
$11 ./$- 1%4-#
3UQ
$11!#3
3UQ
2$3/+.
3UQ
2$3/'(
3UQ
1'823
3UQ
-.-$ $11!#3
3UQ
.-"$+
3UQ
!-!.43
3UQ
.%%"$+
3UQ
.1!-&$
3UQ
J!
J!
-.-$
#411 J! 1.3
'.+"
#+.2
./$-.-$
1.3
.43$11
3UQ
1.3
.43+.
3UQ
1.4
.43'(
3UQ
1.4
5LIQ !-!.43
3UQ
.1!-&$
3UQ
/.6 1%4-#
3UQ
.%% 1%4-#
3UQ
100
101
2!5$
+.!"
,$, 2!5$ 2$34/
3UQ
,$,.18
3UQ
"(2/ 2$34/
3UQ
#.-31!
3UQ
+(&'3
3UQ
8$2
-.
#!+ 8$2 2$34/
3UQ
!
5!+5$
3UQ
+(-$
3UQ
3UQ
8$2
-.
#!+'(
3UQ
3UQ
2(, 8$2 3UQ
1$+2(,
3UQ
-.
8$2
-.
8$2
-.
/!22 8$2 8$2 2$34/
3UQ
$-/!22
3UQ
-$6/!2
3UQ
-.
"$"*
$2%1
(32$
4*
+!-& 2$34/
3UQ
102
4*
+!-&4!
3UQ
42$#!+
3UQ
-.
$-2(,
3UQ
8$2
-.
8$2 8$2 #!++.
3UQ
2.0
!.43 8$2
-.
-.
2$34/
3UQ
3!&
!.43
$-%!23
3UQ
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[36]
[37]
[38]
[39]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]
[61]
[62]
103
Relaiseinheiten
100
100
90
90
80
80
70
70
60
Hysterese = 10
60
Sollwert = 50
50
Hysterese = 10
40
Sollwert = 50
50
40
30
30
20
10
On N.C.
On N.C.
20
Off N.O.
Off N.O.
10
On N.C.
t
60
80
70
90 100
0 10 20 30 40
Relaisaktion: Fallend
50
60
80
70
90 100
Relaiseinheiten
100
100
90
90
80
80
70
70
Hysterese = 5
Obere Sollwert = 60
60
Hysterese = 5
Obere Sollwert = 60
60
50
50
Untere Sollwert = 40
Hysterese = 5
40
40
30
30
20
Off
1
Off
1
Off
20
Off
1
Off
1
Off
10
On
2
On
2
On
10
On
2
On
2
On
t
104
Subsidiaries
DK
UK
FR
DE
PR electronics A/S tilbyder et bredt program af analoge og digitale signalbehandlingsmoduler til industriel automation. Vores
kompetenceområder omfatter: Isolation, Displays, Ex-barrierer,
Temperatur samt Backplanes. Alle produkter opfylder de strengeste internationale standarder, og størstedelen integrerer den
patenterede STREAM-SHIELD teknologi, der sikrer driftsikkerhed i selv de værste omgivelser. Vores motto »Signals the Best«
er indbegrebet af denne filosofi – og din garanti for kvalitet.
PR electronics A/S offers a wide range of analogue and digital signal conditioning modules for industrial automation. Our
areas of competence include: Isolation, Displays, Ex barriers,
Temperature, and Backplanes. All products comply with the
most exacting international standards and the majority feature
our patented STREAM-SHIELD technology ensuring reliability in
even the worst of conditions. »Signals the Best« is the epitome
of our philosophy – and your guarantee for quality.
PR electronics A/S offre une large gamme de produits pour le
traitement des signaux analogiques et numériques dans tous les
domaines industriels. Nos compétences s’étendent des transmetteurs de température aux afficheurs, des isolateurs aux barrières SI,
jusqu’aux platines de montage. Tous nos produits sont conformes
aux normes internationales les plus strictes et la majorité d’entre
eux répondent même à la technologie brevetée STREAM-SHEILD
qui garantie un fonctionnement fiable sous les conditions les plus
défavorables. Notre devise »SIGNALS the BEST« c’est notre ligne
de conduite - et pour vous l’assurance de la meilleure qualité.
PR electronics A/S verfügt über ein breites Produktprogramm an
analogen und digitalen Signalverarbeitungsmodule für die industrielle Automatisierung. Unsere Kompetenzbereiche umfassen:
Displays, Temperaturtransmitter, Ex- und galvanische Signaltrenner. Alle Produkte von PR electronics werden in Übereinstimmung mit den strengsten internationalen Normen produziert. Für die Mehrzahl aller Produkte garantiert die patentierte
STREAM-SHIELD Technologie höchste Zuverlässigkeit auch
unter schwierigsten Einsatzbedingungen. »Signals the Best« ist
Ihre Garantie für Qualität!
France
PR electronics Sarl
Zac du Chêne, Activillage
2, allée des Sorbiers
F-69500 Bron
[email protected]
tel. +33 (0) 4 72 14 06 07
fax +33 (0) 4 72 37 88 20
Germany
PR electronics GmbH
Bamlerstraße 92
D-45141 Essen
[email protected]
tel. +49 (0) 201 860 6660
fax +49 (0) 201 860 6666
Italy
PR electronics S.r.l.
Via Giulietti, 8
IT-20132 Milano
[email protected]
tel. +34 93 311 01 67
fax +34 93 311 08 17
Sweden
PR electronics AB
August Barks gata 6
S-421 32 Västra Frölunda
[email protected]
tel. +46 (0) 3149 9990
fax +46 (0) 3149 1590
Head office
Denmark
PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønde
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Télécharger PDF

publicité

Dans d’autres langues

Seules les pages du document en Français ont été affichées