TP4452 - Meblobranie
OPTION 1
OPTION 1
OPCJA 1
ВАРИАНТ 1
OPTION 2
OPTION 2
OPCJA 2
ВАРИАНТ 2
OPTION 3
OPTION 3
OPCJA 3
ВАРИАНТ 3
Flat Panel TV Stand
Meuble pour TV à écran plat
Stolik pod telewizor z płaskim ekranem
Подставка под телевизор с плоским
экраном
Stand with TV Mounting System
Meuble avec support de TV
Stolik ze stojakiem na telewizor
Подставка со стойкой для крепления
телевизора
Stand with Wall Mount
Meuble avec support mural
Stolik ze stelażem do montażu ściennego
Подставка с креплением на стене
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE
INSTRUKCJA MONTAŻU
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
Patent pending / Brevet en instance / Chronione patentem / Заявлено на патент
Made in China / Fabriqué en Chine / Wyprodukowano w Chinach / Сделано в Китае
Italian designed / De design italien / Włoski projekt / Разработано в Италии
Do not discard these instructions / Ne pas jeter ces instructions
Nie wyrzucaj niniejszej instrukcji / Не выбрасывайте эту инструкцию
www.bellomeble.pl
DSYF-1_050714v1T
2
Bell'O International Corps décline toute responsabilité en cas d'assemblage non conforme aux instructions ou pour l'assemblage,
l'utilisation ou la manutention incorrects de ce meuble.
3
DLA BEZPIECZEŃSTWA, NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO PONIŻSZYCH WSKAZÓWEK:
! NIE UMIESZCZAJ NA PÓŁKACH (LUB STOJAKU NA TELEWIZOR) PRZEDMIOTÓW, KTÓRYCH MASA PRZEKRACZA
MAKSYMALNY DOPUSZCZALNY LIMIT: 56,7 KG DLA TELEWIZORA ORAZ 34 KG DLA DOLNEJ PÓŁKI.
! MONTAŻ ŚCIENNY DOPUSZCZALNY JEST WYŁĄCZNIE NA ŚCIANACH ZE STELAŻEM DREWNIANYM LUB BETONOWYCH. NIE PRÓBUJ INSTALOWAĆ TELEWIZORA NA ŚCIANIE Z PŁYTY KARTONOWO-GIPSOWEJ.
! MAKSYMALNA MASA TELEWIZORA NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ MAKSYMALNEJ, ZNAMIONOWEJ NOŚNOŚCI
STELAŻA.
! PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRZENOSZENIA ZMONTOWANEGO STOLIKA NALEŻY ZAWSZE ZDJĄĆ Z NIEGO
TELEWIZOR ORAZ POZOSTAŁY SPRZĘT.
! PODCZAS UŻYTKOWANIA, STOLIK NALEŻY USTAWIĆ NA PŁASKIEJ, SOLIDNEJ I POZIOMEJ POWIERZCHNI.
! NIE OPIERAJ SIĘ O TELEWIZOR USTAWIONY NA STOLIKU RTV.
! NIE WSPINAJ SIĘ ANI NIE STAWAJ NA STOLIKU.
! NIE NAPIERAJ I NIE SIADAJ NA PÓŁKI.
! PRODUKT TEN PRZEZNACZONY JEST DO MONTAŻU I EKSPLOATACJI WYŁĄCZNIE W SPOSÓB PRZEDSTAWIONY
W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI. BELL’O INTERNATIONAL CORPORATION NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEPRAWIDŁOWO WYKONANY MONTAŻ, UŻYTKOWANIE LUB OBCHODZENIE SIĘ Z PRODUKTEM.
! NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ PRODUKTU MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE LUB POWAŻNE OBRAŻENIA. BELL’O
INTERNATIONAL CORPORATION NIE MOŻE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BEZPOŚREDNIE LUB POŚREDNIE
USZKODZENIA ORAZ OBRAŻENIA, SPOWODOWANE NIEPRAWIDŁOWYM MONTAŻEM LUB UŻYTKOWANIEM.
! JEŻELI STOJAK MONTAŻOWY MA ZOSTAĆ PRZYMOCOWANY DO INNEJ KONSTRUKCJI NIŻ WYMIENIONA W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI, TAKI MONTAŻ POWINIEN BYĆ WYKONANY WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKWALIFIKOWANEGO SPECJALISTĘ. KONSTRUKCJA NOŚNA MUSI BYĆ W STANIE UTRZYMAĆ MINIMALNIE CZTEROKROTNOŚĆ CAŁKOWITEJ
MASY STOJAKA MONTAŻOWEGO I TELEWIZORA. OBOWIĄZKIEM I ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MONTAŻYSTY JEST
ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNIEJ KONSTRUKCJI NOŚNEJ.
! ZESTAW WRAZ Z DOŁĄCZONYMI AKCESORIAMI NIE POSIADAJĄ CERTYFIKATU UL W ZAKRESIE MONTAŻU NA
KONSTRUKCJACH METALOWYCH. DOSTĘPNOŚĆ CERTYFIKOWANYCH ZESTAWÓW MONTAŻOWYCH DLA KONSTRUKCJI METALOWYCH, LIMITY MASY ORAZ WSKAZÓWKI MONTAŻOWE NALEŻY SKONSULTOWAĆ ZE SPRZEDAWCĄ LUB WYKWALIFIKOWANYM MONTAŻYSTĄ.
! SPRAWDŹ DOKŁADNIE CZY ELEMENTY ZESTAWU SĄ KOMPLETNE I NIEUSZKODZONE. NIGDY NIE KORZYSTAJ
Z USZKODZONYCH CZĘŚCI. W CELU WYMIANY USZKODZONEJ CZĘŚCI LUB UZYSKANIA BRAKUJĄCEGO ELEMENTU
(ELEMENTÓW) W RAMACH NINIEJSZEJ GWARANCJI, SKONTAKTUJ SIĘ Z DZIAŁEM OBSŁUGI KLIENTA POD NUMEREM
1-888-235-7646. DO CELÓW REFERENCYJNYCH PROSIMY O PRZYGOTOWANIE NUMERU MODELU, KODU DATY I NUMERU
(NUMERÓW) CZĘŚCI. NIEZBĘDNY BĘDZIE RÓWNIEŻ RACHUNEK LUB DOWÓD ZAKUPU. BELL’O PRZEŚLE NIEZBĘDNE
CZĘŚCI NA KONTYNENTALNYM OBSZARZE STANÓW ZJEDNOCZONYCH.
! SPECYFIKACJE MOGĄ ULEC ZMIANIE BEZ WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA.
4
5
PARTS LIST / NOMENCLATURE DES PIÈCES / LISTA CZĘŚCI / ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ
Quantity
Quantité
Ilość
Количество
#
16
YF11
1
4
YF12
1
2
YF13-3
1
4
YF14-3
1
4
YF15-3
1
2
YF16-3
1
YF7
4
YF17-3
1
YF8
6
YF18
1
YF9
4
YF19
1
YF10
2
YF20
1
#
YF1
Quantity
Quantité
Ilość
Количество
12 mm
YF2
18 mm
YF3
28 mm
YF4
35 mm
YF5
54 mm
YF6
25 mm
6
PARTS LIST / NOMENCLATURE DES PIÈCES / LISTA CZĘŚCI / ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ
Quantity
Quantité
Ilość
Количество
Quantity
Quantité
Ilość
Количество
#
YF21
1
YF25
4
YF22
2
YF26
4
YF23-3
1
YF27
1
YF24-3
1
YF28
1
#
TV MOUNTING SCREWS / VIS DE FIXATION DE TV
WKRĘTY DO MONTAŻU TELEWIZORA / КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА
#
TVY1
Quantity
Quantité
Ilość
Количество
#
4
TVY7
4
M8 x 18 mm
M4 x 12 mm
TVY2
4
TVY8
4
M4 x 28 mm
TVY3
M8 x 40 mm
4
TVY9
Short Spacer
Douille d'espacement courte
Mały pierścień dystansowy
Малая распорная втулка
4
TVY10
Long Spacer
Douille d'espacement longue
Duży pierścień dystansowy
Большая распорная втулка
4
TVY11
M4/M5
19mm
Washer
Rondelle
Podkładka
Шайба
4
TVY12
M6/M8
19mm
Washer
Rondelle
Podkładka
Шайба
4
M5 x 12 mm
4
TVY4
M5 x 28 mm
4
TVY5
M6 x 14 mm
4
TVY6
Quantity
Quantité
Ilość
Количество
M6 x 35 mm
7
Fig. 1-1
YF12
YF13-3
YF14-3
YF11
YF1
1-1. On a soft, flat surface, ATTACH the Top Crossbar (YF13-3) to the Right and Left Legs (YF11, YF12) using four 12 mm Screws (YF1)
exactly as shown above. Do not yet fully tighten.
1-2. ATTACH the Bottom Crossbar (YF14-3) to the Left and Right Legs (YF11, YF12) using four 12 mm Screws (YF1) as shown.
1-3. Make sure all parts are correctly attached and are laying flat on a level surface, then FULLY TIGHTEN all eight 12 mm Screws (YF1).
1-1. Sur une surface plate et douce, ATTACHER la barre transversale supérieure (YF13-3) aux pieds droit et gauche (YF11, YF12) à l'aide de de quatre
vis de 12 mm (YF1) exactement comme sur l'illustration ci-dessus. Ne pas encore serrer complètement.
1-2. ATTACHER la barre transversale inférieure (YF14-3) aux pieds gauche et droit (YF11, YF12) à l'aide de quatre vis de 12 mm comme sur l'illustration.
1-3. S'assurer que toutes les pièces sont correctement attachées et qu'elles reposent à plat sur sur une surface horizontale, puis COMPLÈTEMENT
SERRER les huit vis de 12 mm (YF1).
1-1. Na miękkiej, płaskiej powierzchni, PRZYMOCUJ górną poprzeczkę (YF13-3) do prawej i lewej nogi (YF11, YF12), korzystając z czterech wkrętów
12 mm (YF1), dokładnie jak pokazano na rysunku. Na tym etapie nie dokręcaj całkowicie śrub.
1-2. PRZYMOCUJ dolną poprzeczkę (YF14-3) do prawej i lewej nogi (YF11, YF12), korzystając z czterech wkrętów 12 mm (YF1), jak pokazano na
rysunku.
1-3. Upewnij się, że wszystkie elementy zostały prawidłowo połączone i leżą płasko na poziomej powierzchni, następnie CAŁKOWICIE DOKRĘĆ
wszystkie osiem wkrętów 12 mm (YF1).
1-1. Работая на мягкой плоской поверхности, ПРИКРЕПИТЕ верхнюю поперечину (YF13-3) к правой и левой ножкам (YF11, YF12),
используя четыре 12-мм винта (YF1), в точности как показано на рисунке выше. Пока не затягивайте полностью.
1-2. ПРИКРЕПИТЕ нижнюю поперечину (YF14-3) к правой и левой ножкам (YF11, YF12), используя четыре 12-мм винта (YF1), как
показано на рисунке.
1-3. Убедитесь, что все детали прикреплены правильно и лежат на горизонтальной поверхности, и после этого ПОЛНОСТЬЮ
ЗАТЯНИТЕ все восемь 12-мм винтов (YF1).
8
Fig. 1-2
YF13-3
YF15-3
YF14-3
YF16-3
YF1
1-4. REDRESSER le cadre avant et ATTACHER les cadres supports arrière droit et gauche (YF15-3, YF16-3) à l'aide de quatre vis de
12 mm (YF1) comme sur l'illustration ci-dessus. Serrer complètement toutes les vis.
9
Fig. 1-3
YF7
YF16-3
YF17-3
YF13-3
YF11
YF4
YF15-3
YF12
YF8
YF14-3
1-5. ATTACHER le panneau passe-fil CMS® (YF17-3) aux cadres supports arrière droit et gauche (YF15-3, YF16-3) à l'aide de quatre vis de 35 mm
(YF4) comme sur l'illustration ci-dessus. Serrer les vis complètement.
1-6. VISSER quatre tampons d'appui réglables (YF7) dans les trous taraudés sur le dessus de la barre transversale supérieure (YF13-3) et des
pieds droit et gauche (YF11, YF12). REMARQUE : Lors de la pose du plateau en verre supérieur ultérieurement, ces tampons d'appui
réglables pourront être tournés pour assurer un soutien de niveau du plateau supérieur.
1-7. POSER six tampons d'appui souples (YF8), régulièrement espacés, le long de la barre transversale inférieure (YF14-3) et des cadres
supports arrière gauche et droit (YF15-3, YF16-3) comme sur l'illustration.
10
YF16-3
Fig. 1-4
YF24-3
YF3
YF13-3
YF15-3
YF23-3
YF3
1-8. From the front, carefully PLACE the Lower Glass Shelf (YF23-3) down onto the Soft Glass Pads (YF8) along the Bottom Crossbar (YF14-3)
and the Right and Left Rear Support Frames (YF15-3, YF16-3). Make sure the Glass Shelf is well supported, level, and properly in place.
1-9. Carefully PLACE the Top Glass Shelf (YF24-3) down onto the Top Crossbar (YF13-3) and Right and Left Rear Support Frames
(YF15-3, YF16-3). Make sure the silver discs on the underside ot the Top Glass Shelf are properly inserted into the holes at the top of
the Right and Left Rear Support Frames. SECURE the Top Glass Shelf using two 28 mm Screws (YF3) from underneath as shown
above. Be careful not to overtighten!
Adjust the Adjustable Glass Pads (YF7) if necessary to properly support the Top Shelf (YF24-3). Always make sure the TV stand
and all glass shelves are level and well supported before attempting to place any components on them.
1-8. Depuis l'avant, POSER le plateau en verre inférieur (YF23-3) sur les tampons d'appui souples (YF8) le long de la barre
transversale inférieure (YF14-3) et des cadres supports arrière droit et gauche (YF15-3, YF16-3). S'assurer que le plateau en verre est
bien soutenu, de niveau et correctement en place.
1-9. Avec précaution, POSER le plateau en verre supérieur (YF24-3) sur le dessus de la barre transversale supérieure (YF13-3) et des
cadres supports arrière droit et gauche (YF15-3, YF16-3). Vérifier que les disques argentés sur le dessous du plateau en verre
supérieur sont correctement enfoncés dans les trous sur le dessus des cadres supports arrière droit et gauche. FIXER le plateau en
verre supérieur à l'aide de deux vis de 28 mm (YF3) par le dessous comme sur l'illustration ci-dessus. Veiller à ne pas trop serrer !
Ajuster les tampons d'appui réglables (YF7) comme il se doit pour soutenir correctement le plateau supérieur (YF24-3).
Toujours s'assurer que le meuble de téléviseur et les plateaux en verre sont de niveau et correctement soutenus avant de tenter
d'y poser un quelconque appareil.
1-8. Od przodu, ostrożnie POŁÓŻ dolną szklaną półkę (YF23-3) na miękkich podkładkach (YF8) rozmieszczonych wzdłuż dolnej poprzeczki
(YF14-3) oraz prawej i lewej tylnej ramy wsporczej (YF15-3, YF16-3). Upewnij się, że szklana półka jest dobrze podparta, wypoziomowana i prawidłowo osadzona.
1-9. Ostrożnie POŁÓŻ górną szklaną półkę (YF24-3) na górnej poprzeczce (YF13-3) oraz prawej i lewej tylnej ramie wsporczej (YF15-3, YF16-3).
Upewnij się, że srebrne krążki na spodzie górnej szklanej półki zostały prawidłowo umieszczone w otworach na wierzchu prawej i lewej tylnej
ramy wsporczej. ZABEZPIECZ górną szklaną półkę, przykręcając od spodu dwa wkręty 28 mm (YF3), jak pokazano na rysunku.
Zachowaj ostrożność aby nie przekręcić śrub!
W razie konieczności wyreguluj podkładki pod szklane półki (YF7) w celu prawidłowego podparcia górnej półki (YF24-3). Przed
umieszczeniem jakiegokolwiek sprzętu na stoliku, należy zawsze upewnić się, że stolik oraz wszystkie półki zostały wypoziomowane i właściwie podparte.
1-8. Спереди осторожно ПОМЕСТИТЕ нижнюю стеклянную полку (YF23-3) на мягкие прокладки (YF8) для стекла, находящиеся на
нижней поперечине (YF14-3) и на правой и левой задних опорных рамах (YF15-3, YF16-3). Убедитесь, что стеклянная полка
надежно поддерживается, находится в горизонтальном положении и должным образом установлена там, где нужно.
1-9. Осторожно ПОМЕСТИТЕ нижнюю стеклянную полку (YF24-3) на верхнюю поперечину (YF13-3) и на правую и левую задние опорные
рамы (YF15-3, YF16-3). Убедитесь, что диски цвета серебра на нижней стороне верхней стеклянной полки должным образом
вставлены в отверстия в верхних поверхностях правой и левой задних опорных рам. ЗАКРЕПИТЕ снизу верхнюю стеклянную полку,
используя два 28-мм винта (YF3), как показано на рисунке выше. Будьте осторожны, не затягивайте слишком сильно!
Поверните регулируемые прокладки (YF7) для стекла, если необходимо, для обеспечения надлежащей поддержки
верхней полки (YF24-3). Подставка под телевизор и все стеклянные полки обязательно должны поддерживаться
надлежащим образом и находиться в горизонтальном положении перед тем как ставить на них любые компоненты.
11
Fig. 2-1
Fig. 2-2
YF20
YF9
YF19
YF20
YF1
YF18
(View from Rear)
(Vue depuis l'arrière)
(Widok z tyłu)
(Вид сзади)
2-1. ATTACHER le support inclinable (YF20) au support pivotant (YF19) à l'aide de quatre vis de 12 mm (YF1) comme sur l'illustration.
Serrer les vis complètement.
2-2. ATTACHER le support inclinable (YF20) à la colonne de fixation (YF18) comme sur l'illustration et FIXER à l'aide de quatre vis de
guidage (YF9). Serrer complètement les vis de guidage.
12
Fig. 2-3
YF21
YF19
YF2
YF20
YF10
YF18
YF18
YF17-3
YF5
2-3. ATTACH the Mounting Pole (YF18) to the back of the CMS® Panel (YF17-3) using four 54 mm Bolts (YF5) as shown. Tighten Bolts fully.
2-4. SCREW in two Tilt Adjustment Knobs (YF10) through the slots in the Tilt Bracket (YF20) and into the threaded hole in the Mounting Pole
(YF18) as shown. Make sure the Tilt Bracket is in a level and upright position, then fully tighten both Tilt Adjustment Knobs by hand.
NOTE: The tilt of the TV can be adjusted later by slightly loosening these Knobs, adjusting the tilt, then tightening them again.
2-5. ATTACH the Mounting Bracket (YF21) to the Swivel Bracket (YF19) using four 18 mm Screws (YF2) as shown. Tighten Screws fully.
2-3. ATTACHER la colonne de fixation (YF18) à l'arrière du panneau CMS® (YF17-3) à l'aide de quatre boulons de 54 mm (YF5) comme sur
l'illustration. Serrer complètement les boulons.
2-4. VISSER deux boutons de réglage d'inclinaison (YF10) à travers les brous oblongs du support inclinable (YF20) et dans le trou taraudé de
la colonne de fixation (YF18) comme sur l'illustration. S'assurer que le support inclinable est de niveau en position verticale, puis serrer
complètement les deux boutons de réglage d'inclinaison à la main. REMARQUE : L'inclinaison du téléviseur pourra être réglée plus
tard en desserrant légèrement ces boutons, en ajustant l'inclinaison puis en resserrant les boutons.
2-5. ATTACHER le support de fixation (YF21) au support pivotant (YF19) à l'aide de quatre vis de 18 mm (YF2) comme sur l'illustration.
Serrer les vis à fond.
2-3. PRZYMOCUJ słupek montażowy (YF18) z tyłu panelu CMS® (YF17-3) korzystając z czterech wkrętów 54 mm (YF5), jak pokazano na
rysunku. Całkowicie dokręć śruby.
2-4. WKRĘĆ dwa pokrętła regulacji przechylenia (YF10) przez szczeliny we sporniku przechylnym (YF20) do nagwintowanych otworów
w słupku montażowym (YF18), jak pokazano na rysunku. Upewnij się, że wspornik przechylny został wypoziomowany i wypionowany,
a następnie całkowicie dokręć ręką oba pokrętła regulacji przechylenia.
Uwaga: regulacji nachylenia telewizora można dokonać później delikatnie luzując te pokrętła, regulując kąt nachylenia i ponownie
je dokręcając.
2-5. PRZYMOCUJ wspornik montażowy (YF21) do uchwytu obrotowego (YF19) za pomocą czterech wkrętów 18 mm (YF2), jak pokazano na
rysunku. Całkowicie dokręć śruby.
2-3. ПРИКРЕПИТЕ крепежную стойку (YF18) к задней стороне панели (YF17-3) системы укладки кабелей CMS®, используя четыре
54-мм болта (YF5), как показано на рисунке. Полностью затяните болты.
2-4. ВВИНТИТЕ две ручки (YF10) регулирования наклона через прорези в кронштейне наклона (YF20) в готовые просверленные под
винт отверстия в крепежной стойке (YF18), как показано на рисунке. Убедитесь, что кронштейн наклона выровнен по вертикали и
по горизонтали, а затем полностью затяните вручную обе ручки регулирования наклона. ПРИМЕЧАНИЕ. Наклон телевизора
можно будет отрегулировать позднее, для чего потребуется слегка отпустить эти ручки, изменить наклон и
снова затянуть ручки.
2-5. ПРИКРЕПИТЕ установочный кронштейн (YF21) к поворотному кронштейну (YF19), используя четыре 18-мм винта (YF2), как
показано на рисунке. Полностью затяните винты.
13
MOUNTING THE TELEVISION / POSE DU TÉLÉVISEUR
MONTAŻ TELEWIZORA / УСТАНОВКА ТЕЛЕВИЗОРА
CAUTION: CAREFULLY DETERMINE THE CORRECT MOUNTING PROCEDURE TO PREVENT DAMAGE TO YOUR TV AND/OR BELL'O®
MOUNTING SYSTEM. ALWAYS REMOVE THE TELEVISION & COMPONENTS BEFORE ATTEMPTING TO MOVE THE STAND.
ATTENTION : DÉTERMINER AVEC ATTENTION LA PROCÉDURE DE POSE CORRECTE POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER LE TÉLÉVISEUR OU LE SYSTÈME DE
FIXATION BELL'O®. VEILLER À TOUJOURS ENLEVER LE TÉLÉVISEUR ET AUTRES APPAREILS AVANT DE TENTER DE DÉPLACER LE MEUBLE.
UWAGA: STARANNIE USTAL PRAWIDŁOWĄ PROCEDURĘ MONTAŻU ABY ZAPOBIEC USZKODZENIU TELEWIZORA I/LUB ZESTAWU MONTAŻOWEGO
BELL’O. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRZENOSZENIA STOLIKA NALEŻY ZAWSZE ZDJĄĆ Z NIEGO TELEWIZOR ORAZ POZOSTAŁY SPRZĘT.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ТОЧНО ОПРЕДЕЛИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ВО ВРЕМЯ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ
ВАШЕГО ТЕЛЕВИЗОРА И/ИЛИ КОМПЛЕКТА BELL'O®. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПЕРЕМЕЩАТЬ ПОДСТАВКУ, ОБЯЗАТЕЛЬНО СНИМИТЕ
С НЕЕ ТЕЛЕВИЗОР И ВСЕ КОМПОНЕНТЫ АППАРАТУРЫ.
2-6. SÉLECTIONNER LA VIS CORRECTE. Avant de commencer, essayer différentes vis du nécessaire de visserie pour trouver
la section et la longueur correctes pour le téléviseur.
REMARQUE (!): Utiliser les douilles d'espacement si les bras de moniteur (YF22) n'appuient pas fermement contre le dos du
téléviseur, comme lorsque le dos du téléviseur est incurvé, qu'il contient de grands trous de fixation en retrait ou qu'il y a d'autres
obstacles. Les douilles d'espacement offrent également plus d'espace pour les câbles. Les bras doivent appuyer fermement sur les
douilles d'espacement et ne pas avoir de jeu.
Fig. 2-4
MONITOR ARM (YF22)
BRAS DE MONITEUR (YF22)
RAMIĘ MONITORA (YF22)
КРЕПЕЖНЫЙ УЗЕЛ (YF22)
TELEVISION
TÉLÉVISEUR
TELEWIZOR
14
(!)
SPACER
DOUILLE D'ESPACEMENT
PIERŚCIEŃ DYSTANSOWY
РАСПОРНАЯ ВТУЛКА
ТЕЛЕВИЗОР
YF22
Fig. 2-5
YF22
TVY10
TVY9
TVY12
TVY11
TVY6
TVY8
TVY11
TVY2
TVY4
TVY1
TVY3
TVY5
2-7. POSER le téléviseur à plat sur sa face avant sur une surface plane très douce et non abrasive, en faisant preuve de précaution
extrême pour ne pas l'endommager.
2-8. FIXER les deux bras de moniteur (YF22) au dos du téléviseur comme sur l'illustration, avec les vis et les rondelles sélectionnées.
Veillez à bien placer une rondelle (TVY11 or TVY12) entre chaque vis et le bras de moniteur. Si une douille d'espacement (TVY9,
TVY10) est requise, la placer entre le téléviseur et le bras de moniteur. NE PAS PLACER DE RONDELLE ENTRE LES BRAS ET
LE TÉLÉVISEUR.
15
Fig. 2-6
YF22
Fig. 2-7
YF21
YF6
2-9. Avec l'aide d'une autre personne, ATTACHER avec précaution le téléviseur équipé des bras de moniteur (YF22) au support de
fixation (YF21) et FIXER les bras de moniteur à l'aide de deux vis de 25 mm (YF6) comme sur la Fig. 2-7. Serrer les vis à fond.
16
OPTION 3: STAND WITH WALL MOUNT
OPTION 3: MEUBLE AVEC SUPPORT MURAL
OPCJA 3: STOLIK ZE STELAŻEM DO MONTAŻU ŚCIENNEGO
ВАРИАНТ 3: ПОДСТАВКА С КРЕПЛЕНИЕМ НА СТЕНЕ
CAUTION: NEVER EXCEED THE MAXIMUM LOAD CAPACITY OF 125 LBS (56.7 KG)
ATTENTION : NE JAMAIS DÉPASSER LA CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE DE 56,7 KG (125 LBS)
UWAGA: NIGDY NIE PRZEKRACZAJ MAKSYMALNEGO DOPUSZCZALNEGO OBCIĄŻENIA 56.7 KG
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ МАКСИМАЛЬНУЮ НАГРУЗКУ В 125 ФУНТОВ (56,7 КГ)
Fig. 3-1
3-1. À l’aide d’un détecteur de montant, TROUVER l’emplacement exact des montants sur lesquels doit être attaché le support mural
(YF21). MARQUER les bords gauche et droit pour déterminer le centre de chaque montant. [FIGURE 3-1]
17
Fig. 3-2
• Height to bottom of TV
• Hauteur jusqu'au bas du téléviseur
• Wysokość do spodu telewizora
• Высота до нижней грани телевизора
3-2. MESURER la distance entre les trous de fixation au dos du téléviseur et les bords haut et bas du téléviseur pour déterminer la placement
réel du téléviseur une fois qu’il sera posé. De nombreux fabricants de téléviseurs ne placent pas les trous de fixation exactement au
centre du poste.
3-3. MESURER la hauteur depuis le sol et tracer de petits repères sur le mur pour marquer la hauteur souhaitée pour le téléviseur.
À l’aide d’un niveau, ALIGNER le gabarit de pose sur les marquages et l’ATTCHER avec du ruban adhésif. [FIGURE 3-2]
18
Fig. 3-3
5/32"
(4 mm)
2.5"
(64 mm)
POSER LE SUPPORT MURAL SUR DU BOIS:
3-4. PERCER quatre trous de 64 mm (2,5 po) de profond avec un foret de 5/32 po (ou 4 mm) de diamètre aux emplacements notés
« A », « B », « C » et « D » sur le gabarit de pose.
A
B
C
D
Fig. 3-4
USE LINES ON INSTALLATION TEMPLATE TO ALIGN TEMPLATE WITH STUD PENCIL MARKINGS.
SE SERVIR DES LIGNES SUR LE GABARIT DE POSE POUR ALIGNER LE GABARIT AVEC REPÈRES DE MONTANTS AU CRAYON.
WYKORZYSTAJ LINIE NA SZABLONIE MONTAŻOWYM DO WYRÓWNANIA GO Z ZAZNACZONYMI PROFILAMI.
ОРИЕНТИРУЯСЬ ПО ЛИНИЯМ НА ШАБЛОНЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ, СОВМЕСТИТЕ ШАБЛОН С ПОМЕТКАМИ НА СТЕНЕ.
19
Fig. 3-5
POSE SUR DU BÉTON PLEIN, OU DES PARPAINGS:
3-4. PERCER soigneusement quatre trous avec une mèche à maçonnerie de 5/16 po (ou 8 mm) de diamètre aux emplacements
notés « A », « B », « C » et « D » sur le gabarit de pose. REMARQUE : CHAQUE TROU DOIT ÊTRE D'AU MOINS 76 MM
(3 PO) DE PROFOND. [FIGURE 3-5]
ATTENTION : NE PAS PERCER DANS LES JOINTS DE MORTIER ! PERCER LES TROUS À AU MOINS 25 MM
(1 PO) DES JOINTS.
A
B
C
D
Fig. 3-6
USE LINES ON INSTALLATION TEMPLATE TO ALIGN TEMPLATE WITH STUD PENCIL MARKINGS.
SE SERVIR DES LIGNES SUR LE GABARIT DE POSE POUR ALIGNER LE GABARIT AVEC REPÈRES DE MONTANTS AU CRAYON.
WYKORZYSTAJ LINIE NA SZABLONIE MONTAŻOWYM DO WYRÓWNANIA GO Z ZAZNACZONYMI PROFILAMI.
ОРИЕНТИРУЯСЬ ПО ЛИНИЯМ НА ШАБЛОНЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ, СОВМЕСТИТЕ ШАБЛОН С ПОМЕТКАМИ НА СТЕНЕ.
20
Fig. 3-7
YF21
3-5. ENLEVER le gabarit de pose.
3-6. Pour une pose sur de la béton,
ENFONCER quatre des chevilles
d'ancrage de la marque TOGGLER®
(YF25) dans les trous. [FIGURE 3-9]
3-7. POSER la plaque murale (YF21) sur les
trous et visser les tire-fond (YF26) à
moitié environ. Utiliser un NIVEAU pour
vérifier que la plaque murale est de
niveau et effectuer tout ajustement
nécessaire. Une fois la plaque de
niveau, SERRER complètement les
quatre tire-fond (NE PAS FORCER !).
YF26
Fig. 3-8
YF25
YF21
YF26
YF25
21
Fig. 3-10
YF22
YF21
YF6
Fig. 3-10a
3-8. Avec l'aide d'une autre personne, SOULEVER avec précaution le téléviseur équipé des bras de moniteur (YF22) et
l'ATTACHER à la plaque murale (YF21). S'ASSURER que les deux bras de moniteur sont correctement engagés, puis FIXER
les bras de moniteur à l'aide de deux vis de 25 mm (YF6) pour chacun comme sur la Fig. 3-10a. Serrer complètement.
22
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising

Dans d’autres langues

Seules les pages du document en Français ont été affichées