www.tristar.eu FO-1100
FO-1100
Gebruikershandleiding
User manual
Manuel d'utilisation
Bedienungsanleitung
Manual de usuario
Manuale utente
Manual de utilizador
Användarhandbok
Kullanım kılavuzu
HR
NO
BG
HU
CZ
PL
RO
EL
Korisnički priručnik
Brukermanual
Потребителски наръчник
Kézikönyv
Uživatelská příručka
Instrukcja obsługi
Manual de utilizare
Εγχειρίδιο χρήστη
2
Fondue vork houder
Fondue fork ring
Support à fourchettes
Fonduegabelring
Soporte de tenedores de fondue
Supporto forchetta per fonduta
Suporte de garfos de Fondue
Fondue gaffelring
Prsten za fondue vilice
Fondue gaffel-ring
Пръстен за вилици за фондю
Fondue villa győrő
Kroužek na fondue vidličky
Pierścień widelca do Fondue
Inel-suport pentru furculiŃe
Στεφάνη στήριξης πιρουνιών για φοντύ
Fondü şişleri için halka
3
Fondue pan
Fondue pot
Caquelon
Fonduetopf
Cazuela de fondue
Contenitore fonduta
Tacho de Fondue
Fondue gryta
Fondue posuda
Fonduegryte
Тенджера за фондю
Fondue edény
Nádoba pro fondue
Naczynie do Fondue
Vas pentru topit
∆οχείο φοντύ
Fondü kabı
4
Controle lamp
Indicator light
Lumière témoin
Anzeigelampe
Indicador luminoso
Spia
Luz indicadora
Indikatorlampa
Indikatorsko svjetlo
Indikatorlampe
Светлинен индикатор
Jelzılámpa
Kontrolka
Wskaźnik świetlny
Led indicator
Φωτεινή ένδειξη
Gösterge ışığı
5
Warmhoudstation
Heating base
Corps de chauffe
Heizuntersatz
Base calefactora
Base riscaldante
Base de aquecimento
Värmebas
Baza s grijačima
Varmeplate
Котлон
Melegítı alapzat
Ohřívací základna
Podstawa ogrzewania
Plită
Βάση θέρµανσης
Isıtıcı tabanlık
6
Thermostaat
Thermostat
Thermostat
Thermostateinstellknopf
Botón de control del termostato
Volantino comando termostato
Botão de controlo do termóstato
Termostatkontroll
Kontrolni krug za termostat
Termostat-kontrollknapp
Бутон за управление на термостата
Termosztát szabályozógomb
Ovládací knoflík termostatu
Regulator termostatu
Buton de reglare a termostatului
Επιλογέας ελέγχου θερµοστάτη
Sıcaklık ayarı düğmesi
7
Sausbakjes houder
Ring for sauce cups
Support pour les coupelles des sauces
Ring für Soßentassen
Soporte de recipientes para salsas
Supporto tazze salsa
Suporte para taças de molho
Ring för såskoppar
Držač za šalice
Ring for sause- koppene
Пръстен за купичките със сос
Győrő a szószcsészéknek
Prstenec pro misky s omáčkou
Pierścień do sosjerek
Inel-suport pentru sosiere
Στεφάνη για τα κουπάκια σάλτσας
Sos kapları için tel halka
8
Sausbakjes
Sauce cups
Coupelles
Tassen
Recipientes
Tazze
Taças
Koppar
Šalice
Kopper
Купички
Csészék
Misky
FiliŜanki
Sosiere
Κουπάκια
Sos kapları
Bediening en onderhoud
NL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
UK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
.
FR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
IT
PRECAUZIONI IMPORTANTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rad i održavanje
HR
VAŽNE MJERE SIGURNOSTI
Pospremite ambalažu sa ureñaja.
Provjerite da napon koji je naveden na ureñaju odgovara glavnom naponu u vašem domu.
Nazivni napon : AC220-240V 50Hz
Kako koristiti ureñaj
Prije kuhanja, preporučavamo očistite bazu (5) navlaženom krpom, te skinite etiketu sa
ureñaja. Posudu i dodatne dijelove možete prati deterdžentom ili u stroju za pranje posuña.
Posuda (3) je veoma vruća (nakon što ste kuhali u njoj), prema tome ispod nje stavite tacnu ili
podmetač koji je otporan na toplotu kada ju skinete s baze
Prvo stavite držač za šalice (7) na bazu (5). Držač za šalice je ispravno stavljen na bazu
ukoliko ste čuli da je nešto kliknulo (snažno ga gurnite u bazu). Stavite šalice (8) u držač i
stavite posudu na bazu. Stavite prsten za fondue vilice (2) na posudu i stavite vilice u posudu.
Uključite utikač u utičnicu i podesite termostat na željenu temperaturu. Posuda će se ugrijati za
nekoliko minuta. Za to vrijeme možete pripremati sastojke. Čim se ureñaj zagrije do odreñene
temperature, ugasit će se indikatorsko svjetlo.
Napomena:
Dok je ureñaj u funkciji, indikatorsko svjetlo za temperaturu će se naizmjenično paliti i gasiti: to
znači da termostat ispravno radi i da se hrana u posudi kuha na temperaturi koju ste prethodno
odabrali.
Uzbor fondue jela
Zbog mogućnosti podešavanja temperature fondue posude, možete pripremati različite vrste
fondue jela, kao što je klasični fondue s mesom, sa sirom, čokoladom ili kineski fondue (sa
začinom za juhu). Stavite željene sastojke u posudu i zatim stavite posudu na bazu. U posudu
možete staviti ulje, sir, začin za juhu ili čokoladu, ali pazite da ne stavljate previše. Nivo ulja,
sira ili slično ne smije biti iznad oznake za minimalni i maksimalni nivo.
Podesite termostat na željenu temperaturu. Crveno svjelto će se naizmjenično paliti i gasiti što
znači da termostat održava uvijek istu temperaturu. Ukoliko pripremate klasični fondue s
mesom, podesite termostat na maksimalnu temperaturu; sir, začin za juhu i čokoladni fondue
se pripremaju na nižoj temperaturi. Podesite temperaturu tako da smjesa unutar posude ne
ključa. Posebno treba polako zagrijavati sir i čokoladu da ne bi iskipili iz posude. Povremeno
promješajte smjesu da bi bila glatka.
Slijedeće vrste ulja su pogodne za pripremanje fondue jela: kukuruzno ulje, kikiriki ulje,
suncokretovo ulje, i ulje za duboko prženje. Provjerite na pakovanju dali je ulje pogodno za
pripremanje fondue jela. Ovo je važno jer neka ulja nisu za pripremanje fondue hrane jer
prskaju.
Čišćenje
Prvo isključite utikač iz zidne utičnice i ostavite da se ohlade svi dijelovi ureñaja prije nego
počnete s čišćenjem.
Operite fondue vilice, prsten za vilice u toploj sapunastoj vodi. Temeljito operite i posušite.
Nemojte zaranjati bazu i kabel u vodu ili drugu tekućinu.
Osim baze, svi ostali dijelovi fondue posude se mogu prati u sapunastoj vodi ili stroju za pranje
posuña. Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili žice.
Bazni dio ureñaja mora biti suh. Prebrišite ga navlaženom krpom i odmah posušite.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prije korištenja pročitajte sve upute.
Nemojte dodirivati vruće površine. Koristite se samo drškama ili ručicama.
Radi zaštite od električnog udara, nemojte uranjati kabel, utikač ili ureñaj u vodu ili
neku drugu tekućinu.
Iskopčajte ureñaj iz utičnice kad ga ne koristite ili prije čišćenja. Ureñaja ostavite da
se ohladi prije nego u njega budete stavljali ili vadili dijelove. Nemojte ureñajem
rukovati ako je oštećen kabel, utikač, nakon kvara ili se na bilo koji način oštetio.
Upotreba pribora kojeg ne preporučuje proizvoñač ureñaja može dovesti do ozljeda i
eventualno jamstvo za njegov rad učiniti nevažećim.
Nemojte ga koristiti na otvorenom prostoru ili u blizini neposrednih izvora topline
Ne ostavljajte kabel da visi preko ruba stola ili police, da dodiruje vruće površine ili
dolazi u kontakt s vrućim dijelovima i nemojte ga postavljati ispod ili blizu zavjesa,
prozorskih obloga, isl..
Ovaj aparat je predviñen samo za kućnu upotrebu i tako ga treba i koristiti.
Aparat se uvijek mora postaviti na ravnu i stabilnu površinu.
Ovaj aparat se smije koristiti samo uz prisutnost osoba i kao takav se nikad ne smije
ostaviti bez nadzora odrasle osobe dok je uključen (ON) ili dok je vruć.
A kerámia alkatrészek törésére nem vonatkozik a garancia.
SPREMITE OVE UPUTE ZA BUDUĆE POTREBE
Jamstvo
•
Ureñaj koji isporučuje naša tvrtka obuhvaćen je 24-mjesečnim jamstvom počevši od
dana kupnje (prijeme).
•
U jamstvenom će periodu sve greške i oštećenja u materijalu ili izradi ureñaja ili
njegovih nastavaka biti besplatno otklonjene popravkom ili zamjenom, prema našoj
odluci. Jamstveni popravci neće produživati jamstveni period niti se na temelju njih
ne mogu polagati prava ni na kakva nova jamstva!
•
Dokaz o jamstvu je dokaz o kupnji. Bez dokaza o kupnji neće se moći ostvariti pravo
na besplatni jamstveni popravak.
•
Ako želite ostvariti popravak u jamstvenom periodu, vratite cijeli stroj u originalnoj
ambalaži zajedno s računom vašem predstavniku.
•
Oštećenja na nastavcima ne podrazumijevaju automatsku zamjenu cijelog stroja. U
takvom slučaju nazovite našu službu za pomoć korisnicima. Razbijeno staklo i
slomljeni plastični dijelovi uvijek će se popraviti uz naplatu.
•
Oštećenja potrošnih dijelova ili dijelova koji su podložni trošenju, kao i čišćenje,
održavanje ili zamjena takvih dijelova neće biti obuhvaćeni jamstvom i stoga će se
naplaćivati!
•
Jamstvo će prestati vrijediti u slučaju neovlaštenog otvaranja.
•
Nakon istijeka jamstvenog perioda, popravci se mogu obavljati u stručnom servisu ili
servisnoj radionici uz naplatu nastalih troškova.
Smjernice o zaštiti okoliša
Ovaj aparat se ne smije pri kraju svojega životnog vijeka odložiti u kućni otpad
već se mora odložiti u središtu za recikliranje električnih i elektroničkih
kućanskih aparata. Ovaj znak na aparatu, upute za rukovanje i ambalaža vas
upozoravaju na ovu važnu činjenicu. Materijali od kojih je ovaj aparat izrañen
se mogu reciklirati. Recikliranjem rabljenih kućanskih aparata učinit ćete
značajni doprinos zaštiti okoliša. Od lokalnih vlasti zatražite informacije o
mjestima za prikupljanje otpada radi recikliranja
NO
Ambalaža
Ambalaža se 100% može reciklirati, ambalažu vraćajte odvojeno.
Proizvod
Ovaj ureñaj opremljen je oznakom koja potvrñuje njegovu sukladnost s europskom direktivom
2002/96/EZ
o odlaganju električnog i elektroničkog otpada (WEEE). Pravilnim zbrinjavanjem ovog ureñaja
u otpad, pomoći ćete smanjenju štetnih utjecaja na okoliš i zdravlje čovjeka.
EZ Izjava o sukladnosti
Ovaj ureñaj je izveden, proizveden i plasiran na tržište u skladu sa sigurnosnim ciljevima
Niskonaponske direktive br. 73/23/EEZ, zahtjevima glede zaštite iz EMC direktive 89/336/EZ
"Elektromagnetska kompatibilnost" i zahtjevima direktive 93/68/EEZ.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BG
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
HU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CZ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
TENTO NÁVOD UCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ
Záruka
•
•
•
•
•
•
•
•
PL
WAśNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RO
MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANłĂ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
EL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
TR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising