Aeg-Electrolux F50672U Ohjekirja

Show PDF Add to My manuals
44 Pages

advertisement

FAVORIT 50672 U
Käyttöohje Astianpesukone
2
Hyvä asiakkaamme,
olet hankkinut ensiluokkaisen laitteen, jossa yhdistyy tarkoituksenmukainen
muotoilu sekä uusin tuotekehitys. Laitteen suorituskyky ja sen toiminnot täyttä
vät korkeimmat laatuvaatimukset. Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa
huomioidaan ympäristölle ja energiansäästölle asetetut vaatimukset.
Pyydämme Sinua tutustumaan uuden laitteesi käyttöohjeeseen, jotta voit käyt
tää sen kaikkia toimintoja ja saat siitä parhaan hyödyn. Säilytä tämä käyttöohje
ja anna se myös laitteen mahdolliselle uudelle omistajalle. Toivomme, että lait
teestasi on paljon iloa ja hyötyä.
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavanlaisia symbolimerkkejä:
1 Tärkeitä turvallisuuteen ja laitteen asianmukaiseen käyttöön liittyviä ohjeita.
3 Yleistietoja ja vinkkejä
2 Ympäristönsuojeluohjeita
3Sisällys
Sisällys
Käyttöohje 4
Turvallisuus 4
Laitteen kuvaus 5
Käyttöpaneeli 6
Ennen käyttöönottoa 8
Vedenpehmentimen säätö 8
Vedenpehmennyssuolan lisääminen 10
Kirkasteainesäiliön täyttö 11
Jokapäiväisessä käytössä 14
ruokailuvälineet ja astiat on lajiteltava erikseen 14
Yläkorin korkeuden säätäminen 17
Pesuaineen lisääminen 18
Kolmitoimipesuaineiden käyttö 19
Pesuohjelman valitseminen (ohjelmataulukko) 21
Pesuohjelman käynnistäminen 23
Ajastuksen säätö 24
Virran katkaiseminen astianpesukoneesta 24
Huolto ja puhdistus 25
Toimintaohjeet häiriötilanteissa 27
Selvitä vähäiset häiriötilanteet omatoimisesti 27
Jos pesutulos ei tyydytä 29
Jätehuolto 30
Tekniset tiedot 30
Ohjeita testilaitoksille 31
Asennus ja liitäntäohje 32
Turvaohjeet asennusta varten 32
Asennus 32
Astianpesukoneen liitäntä 35
Takuu/Huolto 37
Garanti/Kundtjänst 38
Huolto ja varaosat 41
Käyttöohje4
Käyttöohje
1 Turvallisuus
Ennen käyttöönottoa
Noudata “asennus ja liitäntäohjeita”.
Määräysten mukainen käyttö
Astianpesukone on tarkoitettu vain kotitalousastioiden pesuun.
Astianpesukoneelle ei saa tehdä minkäänlaisia muutostöitä.
Käytä vain kotitaloustiskikoneelle sopivia vedenpehmennyssuoloja, konetiski
aineita ja kirkasteita.
Älä laita astianpesukoneeseen minkäänlaisia liuottimia. Räjähdysvaara!
Lasten turvallisuus
Pidä pakkauksen osat poissa lasten ulottuvilta. Tukehtumisvaara!
Lapset eivät useinkaan ymmärrä sähkölaitteiden käyttöön liittyviä vaaroja. Älä
jätä lapsia yksin astianpesukoneen läheisyyteen.
Varmista, ettei lapsia eikä pieneläimiä kiipeä astianpesukoneen sisään. Hen
genvaara!
Pesuaineet voivat aiheuttaa syöpymävammoja silmiin, suuhun ja kurkkuun.
Hengenvaara! Noudata pesu ja puhdistusaineiden valmistajien antamia tur
vaohjeita.
Astianpesukoneen vesi ei ole juomavettä. Syöpymävammojen vaara!
Yleiset turvaohjeet
Astanpesukoneen korjaustyöt on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtä
väksi.
Jos astianpesukonetta ei pitkään aikaan käytetä, virta tulee katkaista ja vesiha
na sulkea.
Älä koskaan irrota pistoketta vetämällä johdosta, vaan aina itse pistokkeesta.
Huolehdi siitä, että astianpesukoneen luukku on aina kiinni (paitsi likaisten as
tioiden laittamisen ja puhtaiden astioiden poistamisen aikana). Näin kukaan ei
pääse kompastumaan ja loukkaamaan itseään avoinna olevaan luukkuun.
Älä nojaa avattuun luukkuun äläkä istu sen päällä.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
 • Page 1
 • Page 2
 • Page 3
 • Page 4
 • Page 5
 • Page 6
 • Page 7
 • Page 8
 • Page 9
 • Page 10
 • Page 11
 • Page 12
 • Page 13
 • Page 14
 • Page 15
 • Page 16
 • Page 17
 • Page 18
 • Page 19
 • Page 20
 • Page 21
 • Page 22
 • Page 23
 • Page 24
 • Page 25
 • Page 26
 • Page 27
 • Page 28
 • Page 29
 • Page 30
 • Page 31
 • Page 32
 • Page 33
 • Page 34
 • Page 35
 • Page 36
 • Page 37
 • Page 38
 • Page 39
 • Page 40
 • Page 41
 • Page 42
 • Page 43
 • Page 44
/

advertisement

Related manuals

advertisement