SKODA Kamiq (2019/11) Bruksanvisning

Show PDF Add to My manuals
190 Pages

advertisement

BRUKSANVISNING
ŠKODA KAMIQ
Din bruksanvisning
Elektronisk version på Internet
http://go.skoda.eu/owners-manuals
ŠKODA KAMIQ 11.2019
Švédština/Swedish
Dokumentation för fordonsöverlämnande
Fordonets identifieringsnummer (VIN)
Datum för leverans av fordon ____ / ____ / ________
ŠKODA-partner
Återförsäljarens stämpel och signatur
Jag bekräftar härmed att fordonet inte hade några fel när jag köpte det, och att jag har fått information om
hur det används korrekt samt om gällande garantivillkor.
Kundens underskrift
Har fordonet en garantiförlängning?
JA
NEJ
Begränsning av ŠKODA garantiförlängninga)
_______________
eller
_______________
resp. .
_______________
a) Beroende på vilket som inträffar först.
År:
km:
Mil:
Eftertryck, kopiering, översättning eller annan användning, även i utdrag, kräver skriftligt tillstånd från ŠKODA
AUTO a.s.
Alla rättigheter förbehålls uttryckligen ŠKODA AUTO a.s. enligt upphovsrättslagstiftningen.
Med reservation för ändringar.
Utgivare: ŠKODA AUTO a.s.
© ŠKODA AUTO a.s. 2019
Fordonsägare
1. Fordonsägare 2. Fordonsägare
Detta fordon med registreringsnummer
__________________________________________
tillhör:
Titel, namn/företag:
__________________________________________
__________________________________________
Adress:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Telefon:
__________________________________________
ŠKODA-partner:
Servicerådgivare:
__________________________________________
Telefon:
__________________________________________
Detta fordon med registreringsnummer
__________________________________________
tillhör:
Titel, namn/företag:
__________________________________________
__________________________________________
Adress:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Telefon:
__________________________________________
ŠKODA-partner:
Servicerådgivare:
__________________________________________
Telefon:
__________________________________________
1Fordonsägare
Innehållsförteckning
1 Fordonsägare
5 Om denna bruksanvisning
5 Om denna bruksanvisning
6 Förklaringar
7 Fordonsöversikter
7 Främre fordonsområde
8 Bakre fordonsområde
9 Förarplats
9 Mittkonsol och passagerarplats
10 Motorrum
10 Kontrollampor
10 Funktionssätt
10 Översikt kontrollampor
12 Översikt kontrollampor
15 Rätt och säkert
15 Inledande anvisningar för korrekt användning
15 Ny bil eller nya delar
15 Regelbundna kontroller
15 Inga osakkunninga fordonsanpassningar
15 Håll sensorer och kameror funktionsdugliga
16 Motorrum
16 Bilbatteri
16 Använda eluttag i fordonet
16 Före körning
18 Säker körning
19 Nödsamtal
20 Efter en olycka
21 Nycklar, lås och larmsystem
21 Nyckel
21 Centrallåsning
23 Nyckellös låsning (KESSY)
23 Larmsystem
25 Dörrar, fönster och bagagelucka
25 Dörrar
25 Barnsäkring på bakdörrarna
25 Dörrklaff
26 Fönster - med manuell manövrering
26 Fönster - med elektrisk manövrering
27 Solskyddsgardin - med elektrisk manövrering
27 Solskydd
27 Uppvärmning av rutor
28 Bagagelucka - med manuell manövrering
28 Bagagelucka - med elektrisk manövrering
29 Låsa upp bagagelucka
30 Stolar, ratt och spegel
30 Framsäte - med manuell manövrering
30 Framsäte - med elektrisk manövrering
30 Baksäte
31 Parkeringsläge för de bakre säkerhetsbältena
31 Nackstöd
31 Armstöd fram
32 Armlæn bagi
32 Stolsuppvärmning
32 Ratt
33 Rattvärme
33 Innerbackspegel
33 Ytterspeglar
34 Fasthållningssystem och krockkuddar
34 Säkerhetsbälten
35 Barnstol
37 Fästelement för barnstolar
39 Krockkuddar
40 Nyckelbrytaren för front-passagerarairbag
41 Belysning, vindrutetorkare och -spolare
41 Ytterbelysning
43 Ytterbelysning COMING HOME, LEAVING
HOME
43 Helljusassistent Light Assist
44 Byta glödlampor
45 Kupébelysning
45 Invändig punktbelysning
45 Vindrutetorkare och vindrutespolare
47 Lock för påfyllning av vindrutespolarvätska
48 Värme och klimatanläggning
48 Värmesystem
48 Manuell klimatanläggning
49 Automatisk klimatanläggning Climatronic
50 Förarinformationssystem
50 Analogt kombiinstrument
51 Digitalt kombiinstrument
52 Kombiinstrumentets display
52 Kördata
54 Varning vid hastighetsöverskridelse
54 Bilstatus
55 Infotainment Swing
55 Översikt infotainment
55 System
56 Bildskärm
56 Tangentbord för infotainment
57 Manövercentrum
57 Radio
60 Media
63 Hantering av mobila enheter
64 Telefon
66 WLAN
66 SmartLink
69 Onlinetjänster ŠKODA Connect
71 Infotainment Bolero
71 Översikt infotainment
71 System
72 Bildskärm
72 Tangentbord för infotainment
73 Manövercentrum
73 Radio
2 Innehållsförteckning
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
 • Page 1
 • Page 2
 • Page 3
 • Page 4
 • Page 5
 • Page 6
 • Page 7
 • Page 8
 • Page 9
 • Page 10
 • Page 11
 • Page 12
 • Page 13
 • Page 14
 • Page 15
 • Page 16
 • Page 17
 • Page 18
 • Page 19
 • Page 20
 • Page 21
 • Page 22
 • Page 23
 • Page 24
 • Page 25
 • Page 26
 • Page 27
 • Page 28
 • Page 29
 • Page 30
 • Page 31
 • Page 32
 • Page 33
 • Page 34
 • Page 35
 • Page 36
 • Page 37
 • Page 38
 • Page 39
 • Page 40
 • Page 41
 • Page 42
 • Page 43
 • Page 44
 • Page 45
 • Page 46
 • Page 47
 • Page 48
 • Page 49
 • Page 50
 • Page 51
 • Page 52
 • Page 53
 • Page 54
 • Page 55
 • Page 56
 • Page 57
 • Page 58
 • Page 59
 • Page 60
 • Page 61
 • Page 62
 • Page 63
 • Page 64
 • Page 65
 • Page 66
 • Page 67
 • Page 68
 • Page 69
 • Page 70
 • Page 71
 • Page 72
 • Page 73
 • Page 74
 • Page 75
 • Page 76
 • Page 77
 • Page 78
 • Page 79
 • Page 80
 • Page 81
 • Page 82
 • Page 83
 • Page 84
 • Page 85
 • Page 86
 • Page 87
 • Page 88
 • Page 89
 • Page 90
 • Page 91
 • Page 92
 • Page 93
 • Page 94
 • Page 95
 • Page 96
 • Page 97
 • Page 98
 • Page 99
 • Page 100
 • Page 101
 • Page 102
 • Page 103
 • Page 104
 • Page 105
 • Page 106
 • Page 107
 • Page 108
 • Page 109
 • Page 110
 • Page 111
 • Page 112
 • Page 113
 • Page 114
 • Page 115
 • Page 116
 • Page 117
 • Page 118
 • Page 119
 • Page 120
 • Page 121
 • Page 122
 • Page 123
 • Page 124
 • Page 125
 • Page 126
 • Page 127
 • Page 128
 • Page 129
 • Page 130
 • Page 131
 • Page 132
 • Page 133
 • Page 134
 • Page 135
 • Page 136
 • Page 137
 • Page 138
 • Page 139
 • Page 140
 • Page 141
 • Page 142
 • Page 143
 • Page 144
 • Page 145
 • Page 146
 • Page 147
 • Page 148
 • Page 149
 • Page 150
 • Page 151
 • Page 152
 • Page 153
 • Page 154
 • Page 155
 • Page 156
 • Page 157
 • Page 158
 • Page 159
 • Page 160
 • Page 161
 • Page 162
 • Page 163
 • Page 164
 • Page 165
 • Page 166
 • Page 167
 • Page 168
 • Page 169
 • Page 170
 • Page 171
 • Page 172
 • Page 173
 • Page 174
 • Page 175
 • Page 176
 • Page 177
 • Page 178
 • Page 179
 • Page 180
 • Page 181
 • Page 182
 • Page 183
 • Page 184
 • Page 185
 • Page 186
 • Page 187
 • Page 188
 • Page 189
 • Page 190
/

advertisement

Key Features

 • Rymlig interiör
 • Användarvänligt infotainmentsystem
 • Säkerhetsfunktioner
 • Start/Stopp-system
 • Automatisk klimatanläggning
 • Farthållare
 • Lane Assist

Related manuals

Frequently Answers and Questions

Hur fungerar START-STOPP-systemet?
START-STOPP-systemet stänger automatiskt av motorn vid stillastående, till exempel vid trafikljus eller i kö. Systemet startar automatiskt motorn igen när du tar av foten från bromspedalen.
Hur aktiverar jag Lane Assist?
Lane Assist aktiveras genom att trycka på knappen med ratten i ratten. Systemet hjälper dig att hålla din bil i din körfält och varnar dig när du lämnar körfältet.
Hur använder jag infotainmentsystemet?
Du kan navigera, lyssna på musik eller ringa samtal via infotainmentsystemet. Du kan också ansluta din telefon via Bluetooth eller USB.

advertisement

Table of contents