Scarlett SC-149 Használati utasítás

Scarlett SC-149 Használati utasítás
SC-149
INSTRUCTION MANUAL
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
GB
RUS
CZ
BG
UA
SCG
EST
LV
LT
H
KZ
SL
IM010
GB DESCRIPTION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
CZ POPIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
UA ОПИС
SCG ОПИС
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
EST KIRJELDUS
LV APRAKSTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
LT APRAŠYMAS
H LEÍRÁS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Főkapcsoló / Irányváltómű
Sebességváltó
Adagolótorok
Berakási fémtartály
Tolórúd
Fém csigacsavar
Kés
Közepes lyukú rács
Nagylyukú rács
„KUBBE” tartozék
Gyűrűs csavaranya
Házikolbász elkészítéséhez használt tartozék
Motorház
Tartozékok a reszelő és szeletelő számára
Reszelő- és szeletelő adagolótorok
Tolólapát a reszelő és szeletelő számára
SL STAVBA VÝROBKU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
IM010
295
3.6 / 3.85 kg
155
345
3
SC-149
IM010
4
SC-149
IM010
5
IM010
6
SC-149
IM010
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
SC-149
IM010
8
SC-149
IM010
9
SC-149
IM010
SC-149
IM010
SC-149
IM010
SC-149
IM010
13
SC-149
IM010
14
SC-149
IM010
LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
15
SC-149
IM010
LT VARTOTOJO INSTRUKCIJA
SC-149
IM010
SC-149
IM010
• Abban az esetben, ha működésbe lépett a motor
túlmelegedés gátló rendszere, ne kapcsolja be a
készüléket, amíg teljesen le nem hűlt.
• A szünet nélküli működés maximális időpontja
ne haladja meg 10 percet, legalább 10 perces
szünettartással.
• Minden egyes működés után, mielőtt szétszerelné a
készüléket, bizonyosodjon meg arról, hogy a
készülék ki van kapcsolva, áramtalanítva van és a
motor teljesen leállt.
• Ne terhelje túl a készüléket élelmiszerrel.
• Amennyiben a készüléket valamennyi ideig 0 ºC–nál
tárolták, bekapcsolása előtt legalább 2 órán belül
tartsa szobahőmérsékleten.
• A gyártónak jogában áll értesítés nélkül másodrendű
módosításokat végezni a készülék szerkezetében,
melyek alapvetően nem befolyásolják a készülék
biztonságát, működőképességét, funkcionalitását.
ELŐKÉSZÍTÉS
• Mossa meg a húsdaráló élelmiszerrel érintkező
részeit (a készülékházon kívül), meleg,
mosogatószeres vízben.
• Mielőtt csatlakoztatná a készüléket az elektromos
hálózathoz, bizonyosodjon meg arról, hogy a
készülék ki van kapcsolva.
HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK
ÖSSZESZERELÉS (1-7 ábra)
• Helyezze a fém csigacsavart hosszú végével a
húsdarálóblokkba, és fordítsa addig, amíg helyére
nem áll.
• Húzza rá a csigacsavarra előbb a kést, azután a
szükséges rácsot úgy, hogy a kiálló részei
beilleszkedjenek a húsdarálóblokk vájataiba, a kés
pengéi pedig szorosan érintkezzenek a rács
felületéhez, különben a hús nem fog darálódni.
• Húzza meg (de nem túlságosan) a gyűrűs
anyacsavart.
• Helyezze a húsdarálóblokkot a készülékházon lévő
ágyba, kissé fordítsa el az óramutató járásának
irányába, nyomja meg és fordítsa vissza, amíg nem
kattan a rögzítő.
• Helyezze a húsdarálóblokkra az élelmiszertartályt.
• Állítsa fel a húsdarálót egyenes felületre.
• Ne zárja el az alsó és oldalsó panelen helyezkedő
szellőzőnyílásokat.
HÚSFELDOLGOZÁS
• Aprítsa fel a húst olyan darabokra, hogy könnyen
beleférjenek az adagoló torokba.
• Dugja be a dugót a konnektorba és kapcsolja be a
készüléket úgy, hogy a (2) sebesség-kapcsolót
átállítsa "Ι" helyzetbe, a (1) főkapcsolót viszont On
helyzetbe.
• Helyezze a húst az alátétre, és lassacskán adagolja
a húsdarálóba a tolólapát segítségével.
• A művelet végén kapcsolja ki a húsdarálót és
áramtalanítsa a készüléket.
A KUBBE ELKÉSZÍTÉSE (8-10. Ábra)
• A kubbe – hagyományos közel-keleti étel. Többnyire
darált bárányhúsból és búzadarából készítik. A
darált masszából üreges virsliket készítenek,
melyeket megtöltenek egy durvábbra darált fűszeres
húsos masszával, és olajban megsütik azokat.
• Eressze át az előzőleg elkészítet darált masszát a
kubbe elkészítéséhez használt feltéten át.
• Vágja fel az üreges virslit kívánt hosszúságú
darabokra.
H HASZNALATI UTASÍTÁS
FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
• Első használat előtt ellenőrizze, megfelelnek-e a
terméken feltüntetett műszaki adatok a villamos
hálózat adatainak.
• A készülék nem való nagyüzemi, csak házi
használatra.
• Szabadban használni tilos!
• Az elektromos hálózathoz csatlakoztatott
készüléket szétszerelni tilos! Használaton kívül,
vagy tisztítás előtt mindig áramtalanítsa a
készüléket.
• Ne használják a készüléket fizikai-, érzelmi-, illetve
szellemi fogyatékos személyek, vagy tapasztalattal,
elegendő tudással nem rendelkező személyek
(beleértve a gyerekeket) felügyelet nélkül, vagy ha
nem kaptak a készülék használatával kapcsolatos
instrukciót a biztonságukért felelős személytől.
• A készülékkel való játszás elkerülése érdekében
tartsa a gyermekeket felügyelet alatt.
• A vezeték meghibásodása esetén - veszély
elkerülése érdekében – annak cseréjét végeztesse a
gyártóval vagy a gyártó által meghatalmazott
szervizzel ill. szakemberrel.
• Áramütés, illetve elektromos tüzek elkerülése
érdekében ne merítse a készüléket vízbe, vagy más
folyadékba. Ha ez megtörtént, nyomban
áramtalanítsa a készüléket és ellenőrizze
működését szakember segítségével.
• Ne engedje gyereknek játszani a készülékkel.
• Ne hagyja felügyelet nélkül a bekapcsolt készüléket.
• Ne használjon készlethez nem tartozó tartozékot.
• Ne használja a készüléket sérült vezetékkel.
• Ne próbálja egyedül javítani a készüléket.
Meghibásodás esetén forduljon a közeli szervizbe.
• Figyeljen, hogy a vezeték ne érintkezzen éles, forró
felülettel.
• Ne húzza, csavarja a készülékház köré a vezetéket.
• Ne állítsa a készüléket forró villany,- gáztűzhelyre,
ne rakja azt hőforrás közelébe.
• Ne érjen a készülék forgórészeihez.
• Legyen óvatos a kés használatakor – nagyon éles.
• Ne nyomja a készülék torkába az élelmiszert kézzel,
használja erre a célra a tolórudat. Ha ez nem segít –
kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket, szerelje
szét azt, és tisztítsa meg az eltömődött részeket.
• Szállítás közben fogja a készülékházat, soha ne
fogja az élelmiszertartályt, vagy az adagolótorkot.
• A „KUBBE” tartozék használatakor ne helyezze fel a
kést és a rácsot.
• Ne aprítson a húsdarálón kemény élelmiszert
(csontot, diót, gyömbért, stb.).
18
SC-149
IM010
• Töltse meg az üreges virsliket töltelékkel és
ragassza le a két végét.
• Süsse meg a kubbet olajban.
HÁZIKOLBÁSZ ELKÉSZÍTÉSE (11. Ábra)
• A házikolbász hártyáját tartsa meleg vízben 10
percig, utána húzza a nedves hártyát a házikolbász
készítéséhez használt feltétre.
• Helyezze a felaprított húst a torokba. Töltse meg a
hártyát, gyengéden tolva a húst a lapátka
segítségével.
• Ha a hártya a feltéthez tapadna, nedvesítse meg.
TARTOZÉKOK A RESZELŐ ÉS SZELETELŐ
SZÁMÁRA (12-14. Ábra)
• Ezeket a tartozékokat zöldség- és
gyümölcsszeletelésre használják.
• Helyezze a reszelő- és szeletelő adagolótorkot a
készüléktest vájatába. Rögzítse le elfordítva azt az
óramutató járásával ellenkező irányába.
• Helyezze a három tartozék egyikét az adagolótorok
dobjába.
• Adagolja a zöldséget az adagolótorokba a reszelő
és szeletelő számára tervezett tolólapát
segítségével.
IRÁNYVÁLTÁS
• Ha a húsdaráló eltömődött, kapcsolja ki a készüléket
és elkerülve az áramtalanítást, kapcsolja át a (2)
sebesség-kapcsolót "ΙΙ" helyztbe, a (1) főkapcsolót
viszont R helyzetbe.
• A csiga ellenkező irányba kezd forogni és kitolja a
bent rekedt élelmiszert.
• Ha ez nem segít, áramtalanítsa a húsdarálót,
szerelje szét és tisztítsa meg azt.
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
SZÉTSZERELÉS
• Kapcsolja ki a húsdarálót és győződjön meg arról,
hogy a motor teljesen leállt.
• Áramtalanítsa a készüléket.
• Szerelje szét a készüléket az összeszerelés
ellenkező sorrendjében (1-5 ábra).
• A könnyebb szétszerelés érdekében a gyűrűs
anyacsavaron speciális kiálló részek vannak
tervezve.
TISZTÍTÁS
• Távolítsa el a maradék élelmiszert.
• Mossa meg mosogatószeres vízben az összes
élelmiszerrel érintkező tartozékot.
• Ne használjon súroló, klórtartalmú szert és szerves
oldószert.
• Metalni dijelovi mašine za mljevenje mesa ne
smiju se prati u stroju za pranje posuđa!
• A húsdaráló fémrészeit ne mossa 50°C-nál
melegebb vízben, ez felgyorsítja azok
oxidálódását.
• Mosás után a fém részeket törölje szárazra.
• Amennyiben hosszabb időn belül nem használja
a húsdarálót, törölje át az összes fém részt
étolajos törlőkendővel.
• Ne merítse vízbe a motorházat. Törölje meg nedves
törlőkendővel.
• A tiszta, száraz kést és rácsot törölje meg olajjal
átitatott törlőkendővel.
TÁROLÁS
• Tárolás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék
áramtalanítva van, és teljesen lehűlt.
• Kövesse a TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS rész
lépéseit.
www.scarlett.ru
• Tekerje fel a vezetéket.
• Száraz, hűvös helyen tárolja.
ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
• Алғаш рет іске қосар алдында бұйымда
көрсетілген техникалық сипаттамалардың электр
желісінің
параметрлеріне
сәйкес
келетінкелмейтінін тексеріңіз.
• Осы Пайдалану нұсқауына сәйкес тек қана
тұрмыстық мақсаттарда қолданылады. Құрал
өнеркәсіптік қолдануға арналмаған.
• Бөлмелерден тыс қолданбаңыз.
• Электр желісіне қосылмаған жағдайда
аспапты бөлшектеуге тыйым салынады.
Тазалау алдында немесе пайдаланбаған уақытта
аспапты электр желісінен үнемі ағытып
отырыңыз.
• Дене, жүйке не болмаса ақыл-ой кемістігі бар,
немесе осы құрылғыны қауіпсіз пайдалану үшін
тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдардың
(соның ішінде балалардың) қауіпсіздігі үшін жауап
беретін адам қадағаламаса немесе құрылғыны
пайдалану бойынша нұсқау бермесе, олардың
бұл құрылғыны қолдануына болмайды.
• Балалар құрылғымен ойнамауы үшін оларды
үнемі қадағалап отыру керек.
• Қуат сымы бүлінген жағдайда, қатерден аулақ
болу үшін оны ауыстыруды өндіруші немесе ол
уәкілеттік берген сервис орталығы немесе соған
ұқсас білікті қызметкерлер іске асыруға тиіс.
• Электр тогының ұрынуы мен жануына тап болмау
үшін, құралды суға немесе басқа сұйықтықтарға
түсірмеңіз. Егер ондай жағдай болса, оны электр
жүйесінен дереу сөндіріп тастаңыз және қызмет
көрсету орталығына тексертіңіз.
• Аспаппен ойнауға балаларға рұқсат бермеңіз.
• Желіге қосылған құралды бақылаусыз
қалдырмаңыз.
• Жеткізу жинағына енгізілмеген керек-жарақтарды
қолданбаңыз.
• Қоректену баусымы зақымдалған аспапты
қолданбаңыз.
• Аспапты өз бетіңізше жөндеуге талпынбаңыз.
Олқылықтар пайда болса, жақын арадағы қызмет
көрсету орталығына апарыңыз.
• Қоректену баусымы өткір жиектер мен ыстық
үстілерге тигізбеуін қадағалаңыз.
• Қоректену баусымын тартпаңыз, орамаңыз және
кез-келген затқа орамаңыз.
• Аспапты ыстық газды немесе электрлік плитаға
қоймаңыз, жылы орындар маңына жақын
орналастырмаңыз.
• Аспаптың жылжымалы бөлшектеріне қол
тигізбеңіз.
• Өткір пышақпен жұмыс істегенде сақ болыңыз.
• Азықты өңдіршекке саусақпен итермелеңіз, ол
үшін итергішті пайдаланыңыз. Егер ол
көмектеспесе, аспапты электр желісінен
ағытыңыз, оны бөлшектеңіз және оның
тығындалып қалған орындарын тазалап жіберіңіз.
• Аспапты тасымалдаған кезде азыққа арналған
лоток немесе өңдіршегінен емес, корпусын екі
қолмен ұстағаныңыз жөн.
• “КУББЕ” саптамаларды пайдаланғанда пышақ
пен торыларды орнатпаңыз.
19
SC-149
IM010
• Түтіктерді толтырғыштармен толтырыңыз және
шеттерін жапсырыңыз.
• Куббені майға қуырыңыз.
ҮЙ ШҰЖЫҒЫН ДАЙЫНДАУ (11 сур.)
• Шұжыққа арналған қабыршақты жылы суда 10
минуттай ұстаңыз, содан соң шұжықты
дайындауға арналған саптамаға дымқыл
қабыршықты кигізіңіз.
• Ұсатылған етті жаймаға салыңыз. Итергішпен
тамақшаға етті итеріп, қабыршақты толтырыңыз.
• Егер қабыршақ саптамаға жабысып қалса, оны
сумен сулаңыз.
ҮККІШ ПЕН МАЙДАЛАП ТУРАУҒА АРНАЛҒАН
ҚОНДЫРМАЛАР (12-14 сур.)
• Осы қондырмалар көкөніс пен жеміс-жидектерді
майдалап турау үшін пайдаланылады.
• Корпустағы үккіш пен майдалап турауға арналған
ет салатын ұңғыны салыңыз. Сағат бағытына кері
бұрып, бекітіңіз.
• Үш қондырманың біреуін ет салатын ұңғының
барабанына орналастырыңыз.
• Көкөністерді үккіш пен майдалап турауға
арналған ет тартқышпен ет салатын ұңғыға
салыңыз.
РЕВЕРС
• Егер ет тартқыш бітеліп қалса, оны өшіріңіз де,
электр желісінен ажыратпастан, жылдамдықты
ажыратып-қосқышты (2) ΙΙ қалпына, ал қосқышты
(1) R қалпына қойыңыз.
• Бұрама кері бағытта айнала бастайды да,
кептеліп қалған өнімді итеріп шығарады.
• Егер мұның көмегі болмаса, ет тартқышты электр
желісінен ажыратыңыз да, бөлшектеп, тазалаңыз.
ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ
БӨЛШЕКТЕУ
• Қозғалтқыштың толық тоқталғанын анықтап,
еттартқышты сөндіріңіз.
• Аспапты электр жүйесінен ағытып тастаңыз.
• Бөлшектеуді керісінше тәртіпте орындаңыз (сурет
1-5).
• Бөлшектеуді жеңілдету үшін сақиналы
сомындардың арнайы ойықтар арналған.
ТАЗАЛАУ
• Азық қалдықтарынан тазалаңыз.
• Азықпен шектескендер бөлшектерді жуу
құралдармен жылы суда жуыңыз.
• Абразивті және хлор бар заттарды немесе
органикалық ерітінділерді пайдаланбаңыз.
• Электр қозғалтқыш корпусын суға түсірмеңіз. Оны
ылғалды сүлгімен сүртіңіз.
• Еттартқыштың металл бөлшектерін ыдыс
жуғыш машинада жууға тыйым салынады!
• Еттартқыштың металл бөлшектерін жуу үшін
температурасы 50℃-тан жоғары ыстық суды
қолданбаңыз, себебі бұл олардың тотығуын
тездетеді.
• Жуып болғаннан кейін металл бөлшектерін
құрғақ шүберекпен сүртіңіз.
• Егер еттартқыш ұзақ уақыт бойы
пайдаланылмайтын болса, оның барлық
металл бөлшектерін өсімдік майына
шыланған шүберекпен сүртіңіз.
• Таза және кептірілген пышақ пен торларды
өсімдік майымен сіңдірілген сүлгімен сүртіңіз.
20
SC-149
IM010
21
SC-149
IM010
22
SC-149
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement