Joycare JC-326 Adatlap

Joycare JC-326 Adatlap
JC-326
I
GB
JC-326
2
JC-326
3
F
D
JC-326
4
JC-326
5
E
P
JC-326
JC-326
7
BG
RO
JC-326
9
HU
JC-326
JC-326 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
MŰSZAKI JELLEMZŐK
Kapacitás: 150 kg
Beosztás: 100 g
Hőkezelt üvegből készült lábazat
Négy precíziós “Strain Gauge” érzékelő
Széles LCD
AUTO-ON : bekapcsolás lábbal történő érintés révén
Automatikus kikapcsolás
Túlsúly jelző
Elem állapotjelző
Mértékegység kiválasztása: kg/lb/st
Áramellátás: 1 db CR2032 típusú 3V-os lítium elem tartozékban
HASZNÁLATI MÓDJA
Nyissa ki a mérleg alatt található elemtartó fedelét. Távolítsa el az elemen található címkét és zárja le a fedelet. Az elemtartóhoz közeli gomb
segítségével válassza ki a kívánt mértékegységet kg/lb/st. A mérleget sík és stabil felületre helyezze (ne szőnyegre). A mérleg nyomás hatására
kapcsol be.
A testsúly méréséhez mindkét lábbal álljon a mérlegre. A készülék, miután megállapította a testsúlyt, néhány másodperc elteltével automatikusan
kikapcsol.
További mérések
Szálljon le a mérlegről és ismételje meg a korábbi műveletsort.
Figyelem: mielőtt újból a mérlegre áll, várja meg, hogy a kijelző kikapcsol.
NB: a pontos mérés érdekében amikor a mérlegre áll, testtartása legyen mindig egyenes a súly egyenletes eloszlása érdekében és ne mozogjon.
Az elem behelyezése
Nyissa ki a mérleg alatt található elemtartó fedelét. Helyezze be a 4 db CR 2032 típusú lítium elemet a pólusok betartásával. Zárja le a fedelet.
KARBANTARTÁS
Nedves ronggyal tisztítsa meg: kerüljön mindennemű vízbeszivárgást. Sose használjon vegyi tisztítószereket. Ne mártsa a terméket vízbe. Vizes
lábbal ne lépjen a mérlegre. Ne állítsa fel a mérleget, ez gyorsítja az elemek kimerülését. Precíziós készülékről lévén szó, a mérleggel óvatosan
kell bánni. Ügyeljen arra, hogy ne essen le és ne ugorjon rá. Ne nyissa ki vagy módosítsa a készüléket: javítást csak szakember végezhet;
ellenkező esetben megszűnik a garancia. Ha huzamosabb ideig nem használja a készüléket, javasoljuk az elemek eltávolítását, mert egy esetleges
folyadék kiszivárgás rongálhatja a készüléket. Mivel az elemek minősége modelltől függ, a készülék garanciája nem terjed ki az esetleges folyadék
kiszivárgás okozta károkra.
Amikor a mérleget nem használja, ne hagyjon súlyt a lábazaton. Portól és nedvességtől védett helyen tárolja; óvja a napsugárzástól vagy túl magas
hőmérséklettől.
Üzemzavar esetén:
- ellenőrizze, helyesen rakta-e be az elemeket
- ellenőrizze, sík és stabil felületre helyezte-e a mérleget
- ügyeljen arra, hogy a kijelző kikapcsolódása előtt ne lépjen a mérlegre
Elem állapotjelző
Ha a mérleg nem kapcsol be vagy “Lo” felirat jelenik meg a kijelzőn, az elemek lemerültek; cserélje ki őket.
Túlterhelésjelző
Ha a kijelzőn “Err” felirat jelenik meg, a mérlegen túlsúly van (több mint 150kg).
FIGYELMEZTETÉS
Ez a termék csak arra a célra használható, amelyre tervezték, vagyis kizárólag házi használatú elektromos mérlegként. Minden ettől eltérő
alkalmazás helytelen és ebből kifolyólag veszélyes.
A csomagolást (nylon szatyrok, papír, polisztirol stb.) ne hagyja gyerekek által elérhető helyen, mert veszélyforrást jelentenek számukra,
megsemmisitésükkor tartsa szem előtt a hatályos előírásokat. Ez a mérleg nem használható kereskedelmi ügyletekhez, gyógyszergyártáshoz
szükséges tárgyak vagy anyagok kimérésére, illetve a tömeg alapján megállapítandó díj, tarifa, adó, jutalom, bírság, díjazás, kártérítés vagy hasonló
típusú fizetés megállapítására. Ez a mérleg a testsúly ellenőrzésére szolgál, nem használható orvosi diagnózis felállítására vagy kezelésre. A
szokatlan vagy a normálistól eltérő értékeket mindig vitassa meg orvosával.
A készüléket használó személynek okozható károk megelőzése érdekében semmilyen esetben ne módosítsa az orvos által felírt gyógyszer vagy
kezelés adagolását a készülékkel mért adatokra támaszkodva. MEGJEGYZÉS: esetleges balesetek elkerülése érdekében ne támassza lábát a
keret szélére.
10
Ez a berendezés megfelel az összes rá alkalmazható európai előírásnak.
HULLADÉKKEZELÉS
A készüléket életciklusának lejártát követően nem lehet a települési hulladékkal együtt megsemmisíteni, a hulladékkezeléskor – a készülék
eltávolítható részeivel és alkatrészeivel együtt – a 2002/96/EK irányelvet kell figyelembe venni. Mivel a települési hulladéktól külön kell
kezelni, ezért a készüléket egy elektromos és elektronikai berendezések gyűjtésére szakosodott hulladéklerakó telepre kell vinni, vagy egy
egyenértékű, új készülék vásárlásakor le kell adni a viszonteladónak. A fentiek betartásának elmaradása súlyos büntetést von maga után.
Minden utasítás és rajz a használati útmutató nyomtatásakor rendelkezésre álló információn alapul, ezért változásnak van kitéve.
11
12
Se l’apparecchio è ancora in garanzia, il ritiro a domicilio, la riparazione e la restituzione sono completamente gratuiti.
GB: WARRANTY CARD
Joycare S.p.A., a company with a sole shareholder, offers a period of 3 year warranty after the date of purchase. The warranty does not
cover damage caused by accidental breakage, transportation, incorrect maintenance or cleaning, misuse, tampering or repairs carried out by
non authorised third parties. The following is also excluded: damage caused by incorrect product installation, and damage caused by wear and
tear, obviously including parts subject to wear and tear. In order to obtain the replacement/repair of products under warranty in cases other
than those mentioned above, but which are instead caused by manufacturing defects, please contact your local importer/distributer. Goods that are
not held to be in good condition because of the aforesaid causes must be accompanied by this certificate, duly filled-in, as well as a receipt for the
goods (invoices and transport documents) and purchasing documentation.
Please keep the original packaging of the product.
F: CARTE DE GARANTIE
Joycare S.p.A. sociétaire unique, offre 3 année de garantie dès la date d’achat. Ne sont pas couverts par la garantie les dommages causés par
la casse accidentelle, les dommages dus au transport, par une mauvaise manutention, usage, nettoyage ou une négligence, par altérations ou
réparations effectuées par des personnes non autorisées. Sont également exclus les dommages dérivants d’une installation incorrecte du produit
et les dommages consécutifs à l’usure des parties, naturellement sujettes à l’usure. Pour obtenir le remplacement/la réparation du produit sous
garantie, dans les cas non prévus ci dessus, mais pour défauts de fabrication, nous vous invitons à contacter l’importateur/distributeur local. La
marchandise considérée déficiente pour les raisons évoquées plus haut, doit être accompagnée du présent certificat dûment complété, de la preuve
d’achat des marchandises (facture et dut), et du document d’achat.
Nous vous recommandons de conserver l’emballage d’origine du produit.
D: WORTLAUT DER GEWÄHRLEISTUNGSERKLÄRUNG FÜR DAS AUSLAND
Die Joycare S.p.A. mit einem einzigen Gesellschafter bietet eine Gewährleistung von 3 Jahren ab dem Kaufdatum. Durch die Garantie werden
keine Schäden abgedeckt, die durch Unfälle, Transporte, unsachgemäße Wartung und Reinigung, unsachgemäße Handhabung der Waren oder
Wartungsarbeiten bzw. Reparaturen, die durch unautorisierte Dritte verursacht werden. Außerdem sind Schäden auszuschließen, die sich aus
einer unsachgemäßen Installation des Produkts ergeben sowie Gebrauchsfolgeschäden und die Bestandteile, die für den Gebrauch gedacht sind.
Damit das Produkt im Rahmen der Garantie ersetzt/repariert werden kann, wenden Sie sich in anderen Fällen als den oben genannten (d.h., bei
Fabrikationsfehlern) an den örtlichen Händler oder Importeur. Wird die Ware aus den oben genannten Gründen für schadhaft befunden, so ist der
Rücksendung Folgendes beizulegen: das beiliegende, ausgefüllte Formular, der Kaufbeleg für die Ware (Rechnung) sowie die Kaufquittung.
13
14
15
JOYCARE S.p.A. socio unico
Sede legale : via Fabio Massimo, 45 – Roma – Italy
e-mail: [email protected] – www.joycare.it
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Hungarian were displayed