advertisement

Duracraft DF130E Series Használati utasítás | Manualzz
GB
CZ
DE
DK
ES
FI
FR
GR
HR
HU
IT
NL
NO
PL
PT
SE
SI
FAN HEATER
User instructions
OTOPNý VENTILÁTOR
Návod k použití
HEIZLÜFTER
Gebrauchsanweisung
Varmeblæser
Betjeningsvejledning
Termoventilador
Instrucciones de uso
LÄMPÖPUHALLIN
Käyttöohje
Radiateur soufflant
Mode d’emploi
VENTILATORSKA GRIJALICA
Upute za uporabu
HŐSUGÁRZÓ
Használati utasítás
Termoventilatore
Istruzioni per l’uso
VENTILATORKACHEL
Gebruiksaanwijzing
VARMEVIFTE
Bruksanvisning
TERMOWENTYLATOR
Instrukcja obsługi
AQUECEDOR ELÉCTRICO
Manual do utilizador
Värmefläkt
Bruksanvisning
KALORIFER Navodilo za uporabo
DF130E
DF130E
Contents
4
English
Obsah
6
Česky
8
10
DANSK
ÍNDICE
12
14
SUOMI
16
18
20
HRVATSKI TartalomjegyzÉk
22
MAgyar
24
26
28
NORSK
30
POLSKI
32
34
36
3
4
5
2
1
6
7
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
ČESKY
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
Likvidace
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
TEILE 1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
DANSK
DANSK
DELE
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
10
11
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
Orificio de salida de aire
Interruptor de termostato Conmutador de Ajustes
A ( ) apagado
B ( ) aire frío
C ( ) 1000 W
D ( ) 2000 W
Indicador de luz
Asidero de transporte
Orificio de entrada de aire
Cable de alimentación
12
Limpieza
CONDICIÓN DE COMPRA
13
SUOMI
SUOMI
TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
14
15
CONSIGNES IMPORTANTES DE SECURITE
Elimination
1.
2.
3.
4.
5. 6.
7.
16
17
ΜΕΡΗ
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
A
B
C
D
1.
2.
3.
3.
1.
4.
2.
3.
19
HRVATSKI
HRVATSKI
VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
Otvor za ispuh zraka
Podešavač termostata
Prekidač Postavki
A ( ) isklj
B ( ) hladan zrak
C ( ) 1000 W
D ( ) 2000 W
Pilotska lampica
Ručka za nošenje
Otvor za ispuh zraka
Strujni kabel
20
21
MAGYAR
MAGYAR
ALKOTÓELEMEK
1. A berendezés használata előtt alaposan olvassa el az
utasításokat és azok betartásával használja azt.
2. A berendezést nem használhatják olyan személyek (sem
gyerekek), akiknek fizikai, érzékelési és szellemi képességük
csökkent, nem rendelkeznek a megfelelő tapasztalattal és
tudással, kivéve, ha ezt egy olyan személy felügyelete alatt és
utasításai szerint teszik, aki felelősséget vállal a berendezés
biztonságáért. A gyermekeket ellenőrizni kell, ügyelve arra,
hogy ne játsszanak a készülékkel.
3. A berendezés csak beltéri használatra van tervezve, kinti és
üzleti jellegű használat nem lehetséges.
4. Ne használja a berendezést gyúlékony gázok vagy oldószerek,
lakkok, ragasztók, stb. közelében. A belső részek némelyike
forró lehet és szikra képződhet.
5. Ne helyezze a berendezést közvetlenül az elektromos aljzat
mellé.
6. Az éghető anyagokat legalább 100cm távolra kell tartani a
fűtőtesttől. Az égési sérülések elkerülése érdekében a bőrével
ne érintkezzen forró felületekkel.
7. Ne takarja le semmivel sem a berendezést, ahogy ezt a jel
is mutatja. Ez túlmelegedéshez, tűzesethez vagy áramütéshez
vezethet. A levegő be- és kimeneti utaknak szabadnak kell
lenniük.
8. Ne használja a berendezést vagy a vezetéket, ha sérült,
vagy sérülés jelei látszanak rajta, ha felborult vagy nem
megfelelően működik. A szerelést a gyártó által hitelesített
szervizközpontnak kell végeznie.
9. A levegő-kimenet rácsa felforrósodhat működé közben kérjük, ne érintse meg szabad kézzel.
10. Soha ne érintse meg az egységet nedves kézzel.
11. Ügyeljen arra, hogy a fürdőkádból vagy zuhanyzófülkéből az
egység ne legyen hozzáférhető.
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
Levegő-kilépőnyílás
Termosztát-kapcsoló
Állítógomb
A ( ) ki
B ( ) hideg levegő
C ( ) 1000 W
D ( ) 2000 W
Jelzőlámpa
Tartófogantyú
Levegő-belépőnyílás
Tápkábel
KEZELÉSI UTASÍTÁS
1. F ordítsa az üzemállás-kapcsolót (3) ( )-es fokozatra!
2. Forgassa a termosztát-kapcsolót (2) az óramutató járásával
megegyezően a legmagasabb fokozatra ( )!
3. Ha elérte a kívánt szobahőmérsékletet, forgassa a termosztátkapcsolót (2) az óramutató járásával ellentétesen, amíg azt
nem hallja, hogy „klikk“! A villanymelegítő most kikapcsolja az
üzemelést.
4. Most újra forgassa el „egy kicsit“ a termosztát-kapcsolót (2)
az óramutató járásával megegyezően! A villanymelegítő most
automatikusan be- és kikapcsolja a fűtőüzemet és fenntartja a
kívánt szobahőmérsékletet.
22
Túlmelegedés elleni védelem a villanymelegítő
számára
Ártalmatlanítás
Ez a szimbólum, mely a terméken vagy annak
csomagolásán található arra utal, hogy ezt a terméket
nem lehet normál háztartási hulladékként kezelni,
hanem le kell adni a gyűjtőhelyen, ahol az elektromos
és elektronikus készülékek újrahasznosításával foglalkoznak.
E termék korrekt ártalmatlanításához való hozzájárulásával Ön védi
a környezetet és embertársai egészségét. A helytelen hulladékkezelés veszélyezteti a környezetet és az egészséget.
E termék újrahasznosításával kapcsolatban további információkat
kap a helyi önkormányzatnál, szemétszállító cégnél vagy abban az
üzletben, ahol a terméket vásárolta.
Ez az előírás csak az EU tagországai számára érvényes.
1. A villanymelegítő túlmelegedés elleni védelemmel van
ellátva, amely automatikusan kikapcsolja a villanymelegítőt,
ha a hőmérséklet a készülékben meghaladja a normál
üzemi hőmérsékletet. Ez a védőberendezés csak a készülék
számára érvényes, és nem ­befolyásolja a szobahőmérséklet
szabályozását.
2. Forgassa az üzemállás-kapcsolót (3) ( )-ra és a termosztátkapcsolót (2) a legalacsonyabb fokozatra ( ), és húzza ki a
villás dugót a dugaszoló aljzatból!
3. Most legalább 20 percig hagyja hűlni a villanymelegítőt!
Tisztítás
VÁSÁRLÁSI FELTÉTEL
1. M
ielőtt hozzáfogna a tisztításhoz, forgassa a termosztátkapcsolót (2) a legalacsonyabb fokozatra ( ) és húzza ki a
villás dugót a dugaszoló aljzatból! Most legalább 20 percig
hagyja hűlni a ­villanymelegítőt!
2. Porszívóval tisztítsa meg a levegő-belépő- (1) és -kilépőnyílást
(6), hogy eltávolítsa a port a motorról és a fűtőelemről!
3. A villanymelegítő külső részét egy puha, nedves kendővel
tisztítsa meg!
A vásárló a vásárlás feltételeként felelősséget vállal e KAZ termék
rendeltetésszerű használatáért az ebben a kezelési utasításban
foglaltak szerint. A vásárlónak vagy a felhasználónak magának kell
megítélnie, mikor és meddig használja ezt a KAZ terméket.
FIGYELEM: HA PROBLÉMÁK MERÜLNÉNEK FEL EZZEL A
KAZ TERMÉKKEL KAPCSOLATBAN, VEGYE FIGYELEMBE A
GARANCIÁLIS FELTÉTELEKBEN TALÁLHATÓ ÚTMUTATÁSOKAT!
KÉRJÜK, NE PRÓBÁLJA SAJÁT MAGA FELNYITNI VAGY
JAVÍTANI EZT A KAZ TERMÉKET, MERT EZ A GARANCIA
ELVESZTÉSÉHEZ VEZET, ÉS SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI SÉRÜLÉSEKET
VONHAT MAGA UTÁN!
A műszaki változtatások joga fenntartva!
DF130E
220~240V 50Hz
1750~2000W
23
ITALIANO
ITALIANO
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
24
25
NEDERLANDS
NEDERLANDS
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
Oververhittingsbeveiliging voor het verwarmingstoestel
26
KOOPVOORWAARDE
27
NORSK
NORSK
KOMPONENTER
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
28
29
POLSKI
POLSKI
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
30
31
PORTUGUÊS
PORTUGUÊS
IMPORTANTES INSTRUÇÕES de SEGURANÇA
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
32
Limpeza
CONDIÇÃO DE COMPRA
33
KOMPONENTER
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
34
35
POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
36
37
38
39

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement