Panasonic ES7038, ES7036 Használati utasítások

Panasonic ES7038, ES7036 Használati utasítások
2 Dansk
33 Česky
63
68
13 Norsk
43 Magyar
73
Italiano
48 Română
79
23 Suomi
53 Türkçe
84
58
1
2009/09/10
19:29:46
2
2009/09/10
19:29:46
English


Ch
ar
ge

















3
2009/09/10
19:29:46
3
shave.
8
4
2009/09/10
19:29:47
1
(A)
(B)
2 3
ES7036_EU.indb
5
2009/09/10
19:29:47





6
2009/09/10
19:29:47
7
2009/09/10
19:29:47


g
Ladevorgang
















8
2009/09/10
19:29:47
Ra
su
r
9
2009/09/10
19:29:47
igu
ng
Rei
n
3
1
2 3
8
10
10
2009/09/10
19:29:47
1
(A)
(B)








11
11
2009/09/10
19:29:47
12
ES7036_EU.indb
12
2009/09/10
19:29:48
13
13
2009/09/10
19:29:48
Ch


arg
em
ent
















S’allume en rouge.
14
ES7036_EU.indb
14
2009/09/10
19:29:48
3
rasez-vous.
ra
8
15
15
2009/09/10
19:29:48
2 3
(A)
(B)
16
16
2009/09/10
19:29:48





17
17
2009/09/10
19:29:48
Italiano
18
18
2009/09/10
19:29:48
ca
ric
a


Ri

















19
19
2009/09/10
19:29:48
Pu
liz
ia
Ra
sa
tu
ra
3
Italiano
8
20
20
2009/09/10
19:29:49
lama interna
1
2 3
(A)
(B)
Italiano
21
21
2009/09/10
19:29:49






Italiano
22
22
2009/09/10
19:29:49
23
23
2009/09/10
19:29:49


en

















Knippert iedere seconde.
24
ES7036_EU.indb
24
2009/09/10
19:29:49
3
ige
n
Re
in
8
25
25
2009/09/10
19:29:49
1
2 3
(A)
(B)
26
26
2009/09/10
19:29:49




27
27
2009/09/10
19:29:49
28
28
2009/09/10
19:29:50


Ca
rg
a
Carga

















29
29
2009/09/10
19:29:50
Li
mp
iez
a
o
Af
eit
ad
3
8
30
30
2009/09/10
19:29:50
Limpieza con la escobilla
1
1
2 3
(A)
(B)
31
31
2009/09/10
19:29:50





32
32
2009/09/10
19:29:50
Dansk
33
33
2009/09/10
19:29:50
Op


lad
n in
g
Opladning

















Om LED-displayet
Dansk
34
34
2009/09/10
19:29:50
r
Re
ng
ø
ng
eri
Ba
rb
3
Dansk
8
35
35
2009/09/10
19:29:50
en gang hvert andet år
1
2 3
Dansk
(A)
(B)
36
36
2009/09/10
19:29:51





Dansk
37
37
2009/09/10
19:29:51
38
38
2009/09/10
19:29:51
Car


rega

















39
ES7036_EU.indb
39
2009/09/10
19:29:51
pa
r
m
Li
rb
ea
r
Ba
3
8
40
ES7036_EU.indb
40
2009/09/10
19:29:51
Limpeza com o pincel
1
1
(B)
2 3
(A)
41
41
2009/09/10
19:29:51





42
42
2009/09/10
19:29:51
Norsk
43
43
2009/09/10
19:29:51


La
di
ng
Lading

















Norsk
44
44
2009/09/10
19:29:52
Re
ng
jø
r
ng
eri
Ba
rb
3
deg.
8
Norsk
45
45
2009/09/10
19:29:52
1
2 3
(A)
(B)
Norsk
46
46
2009/09/10
19:29:52





Norsk
47
47
2009/09/10
19:29:52
48
48
2009/09/10
19:29:52


La
dd
nin
g
















49
49
2009/09/10
19:29:52
r
Re
ng
ö
3
8
50
50
2009/09/10
19:29:52
ytterbladsenhet
1
2 3
(A)
(B)
51
ES7036_EU.indb
51
2009/09/10
19:29:52





52
52
2009/09/10
19:29:53
Suomi
53
53
2009/09/10
19:29:53


La
ta
us
















54
ES7036_EU.indb
54
2009/09/10
19:29:53
3
Suomi
Pu
hd
as
Pa
rra
na
jo
8
55
55
2009/09/10
19:29:53
Suomi
1
2 3
(B)
(A)
56
56
2009/09/10
19:29:53





Suomi
57
57
2009/09/10
19:29:53
58
58
2009/09/10
19:29:53
Ła


do
w
an
ie

















59
59
2009/09/10
19:29:53
len
ie
Go
3
8
60
60
2009/09/10
19:29:54
1
2 3
(A)
(B)
61
61
2009/09/10
19:29:54





62
62
2009/09/10
19:29:54
Česky
63
63
2009/09/10
19:29:54


Na
í














Česky



64
64
2009/09/10
19:29:54
3
Česky
len
í
Ho
8
65
65
2009/09/10
19:29:54
jednou za rok
1
Česky
2 3
(A)
(B)
66
66
2009/09/10
19:29:54





Česky
• Proveďte kroky 1 až 7, nadzdvihněte baterie a potom je vyjměte.
67
67
2009/09/10
19:29:55
68
68
2009/09/10
19:29:55


Na
bíj
an
ie

















Počas nabíjania
Po dokončení nabíjania
Svieti načerveno.
69
69
2009/09/10
19:29:55
ni
e
ste
Či
len
ie
Ho
3
8
70
70
2009/09/10
19:29:55
Čistenie kefkou
1
1
2 3
(A)
(B)
71
71
2009/09/10
19:29:55





72
ES7036_EU.indb
72
2009/09/10
19:29:55
 Használat előtt
Ez a nedves/száraz borotva egyaránt használható nedves
(borotvahabbal) és száraz borotválkozáshoz. A vízálló borotva
tusolóban is használható és vízzel tisztítható. A nedves
borotválkozásra alkalmas borotva jele lejjebb látható. Ez a szimbólum
azt jelzi, hogy a kézben tartott rész fürdőkádban vagy tusolóban is
használható.
Hetente legalább három alkalommal válassza a nedves borotvahabos
borotválkozást: érezni fogja a különbséget! A Panasonic nedves/száraz
borotvához való hozzászokás kis időt igényel: bőre és arcszőrzete kb.
egy hónap alatt idomul hozzá bármilyen új borotválási módszerhez.
 A borotva használata
Figyelem - A külső szita nagyon vékony, és rendellenes használat
esetén könnyen megsérülhet. A borotva használatba vétele előtt
ellenőrizze, hogy a szita nem sérült-e meg! Ne használja a borotvát, ha
a szita stb. sérült, ellenkező esetben megvágja a bőrét!
 A borotva feltöltése
Kizárólag a kifejezetten ehhez a modellhez (RE7‑58) tervezett
tápkábelt és hálózati adaptert használja! Csatlakoztassa az adaptert
egy nedvességtől mentes hálózati aljzathoz! A műveletet száraz kézzel
végezze! A készülék felforrósodhat a használat és a töltés során. Ez
azonban nem a meghibásodás jele. A készülék feltöltését ne végezze
közvetlen napfénynek kitett helyen, illetve egyéb hőforrás közelében! A
hálózati aljzatból történő kihúzáshoz fogja meg az adaptert! Ha a
tápkábelnél fogva próbálja kihúzni a csatlakozót, akkor kárt tehet
benne. A hálózati kábel nem cserélhető. Ha a hálózati kábel megsérült,
az adaptert le kell selejtezni.
A töltés megengedett hőmérséklet-tartománya: 0-35 °C.
 A borotva tisztítása
Vigyázat - Az áramütés kockázatának kiküszöbölése érdekében a
borotva tisztítása előtt húzza ki a tápkábelt!
Hagyja behelyezve mindkét belső pengét! Ha csak az egyik belső
penge van behelyezve, a borotva megsérülhet. Ha vízzel tisztítja a
borotvát, ne használjon sós, vagy forró vizet! Ne áztassa túl sokáig a
borotvát vízben! Szappanos vízbe mártott ruhával törölje le! Ne
használjon hígítót, benzint és alkoholt!
 A borotva tárolása
A készülék tárolásához húzza ki a tápkábelt! Ne hajlítsa meg a
tápkábelt, és ne tekerje a készülék köré! A készüléket nem
használhatják csökkent fizikai, érzékelési és szellemi képességekkel
rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is), illetve az efféle
készülékek használatában járatlan személyek – kivéve, ha a készülék
fenti személyek általi használatát egy biztonságukért felelős személy
felügyeli vagy irányítja. A gyermekek is felügyeletet igényelnek, mert
biztosítani kell, hogy ne játszhassanak a készülékkel. Tartsa a jelen
útmutatást biztos helyen!
MŰSZAKI ADATOK
Áramellátás: Tekintse meg a termék névtábláját.
(Automatikus feszültségátalakítás)
Motorfeszültség: 2,4 V DC
Töltési idő: 1 óra
Ezt a készüléket kizárólag háztartási használatra tervezték.
Magyar
Levegőben terjedő akusztikai zaj: 67 (dB (A) 1 pW teljesítménynél)
73
73
2009/09/10
19:29:55


Tö
Az alkatrészek azonosítása
Feltöltés














Ha a töltés lámpa villog, a borotva feltöltéséhez hajtsa végre a következő
lépéseket.
A borotva 1 óra alatt tölthető fel teljesen.
a készülék
1 Dugja
csatlakozóját a borotvába!
az adaptert a
2 Csatlakoztassa
hálózati aljzatba!



Tudnivalók a LED kijelzőről
Magyar
AVédősapka
BKülső szita rész
1A rendszer külső szitája
2A rendszer külső szitájának
kioldógombjai
3Szita-keret
CBelső vágókések
DFőkészülék
4A szita vázának
kioldógombjai
5Kapcsolót rögzítő gomb
6KI/BE kapcsoló
7Töltés lámpa
8Töltöttségi szintet jelző
lámpa
9Nyírófej
:A nyírófej fogórésze
EAdapter (RE7‑58)
;Tápkábel
A készülék csatlakozója
FHordtasak
GTisztítókefe
Töltés közben
A töltés befejezése után
közvetlenül
Pirosan világít.
Másodpercenként villog.
Amikor az akkumulátor töltése alacsony
• Amikor a töltés lámpa villog, még 1–2 alkalommal
megborotválkozhat.
(a használat módjától függően).
Töltés lámpa villog.
• Az akkumulátor teljes feltöltése kb. 14, egyenként 3 perces
borotválkozásra elegendő töltést biztosít.
74
74
2009/09/10
19:29:55
ás
Ti
sz
tít
Bor
otvá
lkoz
ás
A borotva használata
3
meg a KI/BE
borotvát tartsa az ábrán
1 Nyomja
2 Alátható
kapcsolót!
módon, és
borotválkozzon meg!
• Először enyhén nyomja a borotvát arcbőrére! Szabad kezével feszítse
meg a bőrt, és mozgassa a borotvát előre és hátra, szakálla irányába!
Amikor bőre hozzászokik a borotvához, enyhén növelheti a nyomást.
A túl nagy nyomás nem eredményez hatékonyabb borotválást.
Tisztítás
1. Húzza ki a tápkábelt a borotvából!
2. Kenje be tusfürdővel és vízzel a
külső szitát!
3. Kapcsolja be a borotvát.
4. 10–20 másodperc elteltével
kapcsolja ki a borotvát!
5. Vegye ki a külső szita részt, és
kapcsolja be a borotvát.
6. Tisztítsa meg folyó vízzel a
borotvát és a külső szitát.
7. Száraz ruhával törölje le a
vízcseppeket!
8. Teljesen szárítsa meg a külső
szitarészt és a borotvát.
9. Csatlakoztassa a külső szitarészt
a borotvához.
Magyar
 A nyírófej használata
Csúsztassa fel a nyírófej
fogórészét! Merőleges irányban
helyezze a bőrére, és mozgassa
fel-le az oldalszakáll nyírásához!
8
75
75
2009/09/10
19:29:56
A készülék külső szitájának és belső vágókéseinek
cseréje
a rendszer külső szitája
évente egyszer
belső penge
kétévente egyszer
Tisztítás a kefével
1
A készülék külső szitájának cseréje
1. Nyomja meg a gombokat és
húzza a szitát fel, az ábrán
látható módon!
2. A rendszer külső szitájának
behelyezéséhez nyomja lefelé
kattanásig a szitát!
1
(A)
(B)
1. A rövid kefe (A) irányú mozgatása
révén tisztítsa meg a belső
vágókéseket!
A hosszú kefe segítségével
tisztítsa meg a készülék külső
szitáját, a borotva testét és a
nyírófejet!
• Ne mozgassa a rövid kefét a (B)
irányba, ellenkező esetben kárt
tehet a belső vágókésekben és
eltompíthatja élüket!
• Ne használja a rövid kefét a
külső sziták tisztítására!
A belső vágókések cseréje
1
Magyar
2 3
1. Nyomja meg a szitakeret-kioldó
gombokat és húzza a szitát fel, az
ábrán látható módon!
2. Egyenként vegye ki a belső
vágókéseket, az ábrán látható
módon!
• Ne érintse meg a belső
vágókések élét (a fémrészeket),
nehogy megvágja magát!
3. Egyenként helyezze be a belső
vágókéseket kattanásig, az ábrán
látható módon!
76
76
2009/09/10
19:29:56
A borotva ártalmatlanítása előtt távolítsa el a beépített tölthető
akkumulátorokat! Az akkumulátorokat feltétlenül valamelyik hivatalosan
kijelölt helyen ártalmatlanítsa, ha van ilyen! Ha tovább kívánja használni a
borotvát, ne szedje szét és ne cserélje ki az akkumulátorokat! Ellenkező
esetben tűz keletkezhet vagy áramütés következhet be. Valamelyik
márkaszervizben cseréltesse ki!
• Az akkumulátorok eltávolítása előtt húzza ki a tápkábelt a borotvából!
• Hajtsa végre az 1–7. lépéseket, majd emelje fel és vegye le az
akkumulátorokat!






Műszaki adatok:
Minőségtanúsítás
Motorfeszültség: 2,4 V DC egyenfeszültség
Töltési idő: 1 óra
Ezt a készüléket kizárólag háztartási használatra tervezték.
Tápellátás: beépített akkumulátor
Tápfeszültség: 3,6 V egyenfeszültség
Töltési idő: 1 óra
Méretek (szélességxmagasságxmélység):
6,2 cm  15,3 cm  4,6 cm
Tömeg: 180 g
Hálózati tápegység és akkumulátor töltő adatai:
Típus: RE7-58
Hálózati feszültség: 100-240 V, 50-60 Hz
Áramfelvétel: 110 mA
Kimenő feszültég: 3,6 V egyenfeszültség
Terhelhetőség: 0,8 A
Érintésvédelmi osztály: II.
Méretek (szélességxmagasságxmélység):
4,8 cm  7,5 cm  7,0 cm
Tömeg: 165 g
Megjegyzés: A műszaki adatok változtatásának jogát fenntartjuk.
A tömeg és méret adatok megközelítő értékek.
Magyar
A beépített tölthető akkumulátorok eltávolítása


Környezetvédelem és újrahasznosítás
A borotva nikkel-fémhibrid akkumulátorokat tartalmaz.
Az akkumulátorokat feltétlenül valamelyik hivatalosan kijelölt helyen
ártalmatlanítsa, ha van ilyen az országban!
77
77
2009/09/10
19:29:56
Magyar
Tájékoztatás felhasználók számára az elhasználódott
készülékek, szárazelemek és akkumulátorok begyűjtéséről és
ártalmatlanításáról
A termékeken, a csomagoláson és/vagy a kísérő
dokumentumokon szereplő szimbólumok azt jelentik,
hogy az elhasználódott elektromos és elektronikus
termékeket, szárazelemeket és akkumulátorokat az
általános háztartási hulladéktól külön kell kezelni.
Az elhasználódott készülékek, szárazelemek és
akkumulátorok megfelelő kezelése, hasznosítása és
újrafelhasználása céljából, kérjük, hogy az ország
törvényeinek, valamint a 2002/96/EK és a 2006/66/EK
irányelveknek megfelelően juttassa el azokat a kijelölt
gyűjtőhelyekre.
E termékek, szárazelemek és akkumulátorok
előírásszerű ártalmatlanításával Ön hozzájárul az
értékes erőforrások megóvásához, és megakadályozza
az emberi egészség és a környezet károsodását, amit
egyébként a hulladékok nem megfelelő kezelése
okozhat.
Az elhasználódott termékek, szárazelemek és
akkumulátorok begyűjtésével és újrafelhasználásával
kapcsolatban, kérjük, érdeklődjön a helyi közösségénél,
a területi hulladékártalmatlanító szolgálatnál vagy
abban az üzletben, ahol a termékeket vásárolta.
E hulladékok szabálytalan elhelyezését a nemzeti
jogszabályok büntethetik.
Az Európai Unió üzleti felhasználói számára
Ha az elektromos vagy elektronikus berendezésétől
meg kíván szabadulni, kérjük, további tájékoztatásért
forduljon a forgalmazójához vagy a szállítójához.
[Hulladékkezelési tájékoztató az Európai Unión
kívüli egyéb országokban]
Ezek a szimbólumok csak az Európai Unióban
érvényesek. Ha meg kíván szabadulni a termékektől,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal vagy a
kereskedővel, és kérdezze meg őket a
hulladékelhelyezés megfelelő módjáról.
Megjegyzés a szárazelem- és akkumulátorszimbólummal kapcsolatban (a két alsó
szimbólumpélda):
Ezek a szimbólumok kémiai szimbólummal együtt
alkalmazhatók. Ebben az esetben teljesíti az EU
irányelvnek vegyi anyagra vonatkozó követelményét.
78
78
2009/09/10
19:29:56
F EN, GE, FR, IT, DU, SP, DA, PT, NW, SW, FI, PL, CZ, SK, HU, RO, TK
92
2009/09/10
19:29:58
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Hungarian were displayed