Hama 00046221 Használati utasítás

Hama 00046221 Használati utasítás
46621
Polarität / Polarity:
l
L
¬
Technical data:
- Input: 100-240 V; 50/60 Hz; 300mA
- Output current: max. 1000 mA
- Output voltages: 3.0 - 4.5 - 5.0 - 6.0 - 9.0 - 12.0 V
fl
"Electronic 1000" – Univerzális
zdroj átkapcsolható
k
"Electronic 1000" - minŒség
• Extra kompakt és ultra-könnyı stabilizált tápegység,
modern technológiával
• Tápellátási teljesítmény: max. 1000 mA – minden
feszültségértéknél
• Ez a tápegység egy átkapcsoló fokozattal könnyen kiválaszthatóvá teszi a szükséges tápegyenfeszültséget.
Minden beállított feszültségértéknél stabil tápellátást
biztosít.
• Sokoldalú alkalmazhatósági lehetŒség, ideálisan
használható utazásoknál
• Tartozék: 8 db dugasz
2 db Jack-dugó: 2,5 mm és 3,5 mm
6 db DC-dugasz: 0,75x2,35 mm / 1,0x3,0 mm /
1,3x3,5 mm / 1,6x4,0 mm / 2,1x5,0 mm / 2,5x5,5 mm
• MıködéskijelzŒ: zöld LED
• Megfordítható polaritás: CE/GS-megfelelŒséggel
• Színe: fekete
Mıszaki adatok
- Bemeneti feszültség: 100-240 V; 50/60 Hz; 300 mA
- Tápellátási teljesítmény: max. 1000 mA
- Kimeneti feszültség: 3,0 – 4,5 – 6,0 – 7,5 – 9,0 – 12 V
Fontos tudnivalók
• Az "Electronic 1000" tápegység többféle kimeneti feszültséget szolgáltat. Ennek figyelembe vételével üzembe
helyezés elŒtt gondosan válassza ki a szükséges
tápfeszültség-értéket és a csatlakoztatási polaritást.
ElŒzetesen minden esetben gyŒzŒdjék meg arról, hogy
az a készülék, amelynek e tápegységrŒl a tápfeszültséget adja, milyen polaritású, ugyanis a polaritás téves
beállítása a táplált készülék áramköri hábáját okozhatja.
A polaritás téves megválasztásából eredŒ hibákért sem
a gyártó, sem a kereskedŒ nem vállalhat felelŒsséget,
az kizárólag az üzemeltetŒt terheli.
• Üzembe helyezés elŒtt elŒször mindig a kimeneti
tápfeszültséget állítsa be és válassza meg a polaritást,
majd ezután csatlakoztassa a hálózati zsinór dugaszát
a 100-240 V-os hálózati konnektorba.
• Ha a táplált készüléket nem üzemelteti, a hálózati
csatlakozó dugaszt is húzza ki a konnektorból.
• Ha a tápegységet tisztítani akarja, elŒtte mindig húzza
ki a hálózati zsinór dugaszát a konnektorból. A tisztítást
csakis száraz törlŒkendŒvel végezze.
• Ha a tápegység valamilyen okból meghibásodik, ne
szedje szét és nyúljon bele. Javítását bízza szakemberre!
• A tápegységet csak száraz helyiségben üzemeltesse.
Nyirkos környezetben megnŒhet az áramütés- és
tızveszély , amely minden hálózatba kapcsolt
készüléknél károkat okozhat.
• Az "Electronic 1000" típ. tápegység hálózati üzemı
készüléknel minŒsıl, ezért gyermekek kezébe nem
adható, üzemeltetési céllal.
Forgalmazza: Hama Kft. • 1181 Budapest, Zádor u. 18.
Származási Hely: Kina
j
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Hungarian were displayed