Hama 00052377 Használati utasítás

Hama 00052377 Használati utasítás
T H E
00052375 00052376 • 00052377
1.
2.
5 sec.
3.
d Installationsanleitung
o Gebruiksaanwijzing
f Mode d´emploi
2
s Bruksanvisning
h Használati útmutató
1a)Vegye le az elemfészek fedelét és tegye be a mellékelt elemet az
elemfészekbe megfelelő
polaritás szerint. Tolja vissza az elemfészek fedelét.
1b)Állítsa a Be-/Kikapcsolót „On” helyzetbe. Az optikai szenzor és az
elem-ellenőrző kijelző világítani kezd.
2) A Windows vezérlőpultban kattintson a „Hardver és hang“,
utána pedig a „Új készülék hozzáadása“ parancsra (Windows8).
Windows7 alatt kattintson a „Bluetooth készülék hozzáadása“
parancsra. Ha Windows XP/Vista-t használ, kattintson a
„Bluetooth-készülék”-re majd válassza a „Vezeték nélküli
kapcsolat”-ot. Ezek után kattintson kb. 5 mp. múlva „Connect”
gombra. Válassza a „Hama M2140“típust és kattintson a
„Továbbra”. Az egér ezután működőképes.
3) Ha gyengül az elemfeszültség, az ellenőrző lámpa kéken villogni
kezd. Ezt követőn cserélje ki a használt elemet újra.
m Pistokelaturi
3
4
g English
u Россия
[Russian]
h Magyar
[Hungarian]
Alulírott, Hama GmbH & Co. KG nyilatkozom, hogy a 00052374_77 megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak. A megfelelőségi követelmények megegyeznek az R&TTE Irányelvek 99/5/EG ajánlásaival www.hama.com
5
f
e
o
i
k
s
6
q
h
Környezetvédelmi tudnivalók:
Az európai irányelvek 2002/96/EU és 2006/66/EU ajánlása szerint, a megjelölt időponttól kezdve, minden EU-s tagállamban érvényesek a következők:
Az elektromos és elektronikai készülékeket és az elemeket nem szabad a háztartási szemétbe dobni! A leselejtezett elektromos és elektronikus készülékeket
és elemeket, akkumulátorokat nem szabad a háztartási szemétbe dobni. Az elhasznált és működésképtelen elektromos és elektronikus készülékek gyűjtésére
törvényi előírás kötelez mindenkit, ezért azokat el kell szállítani egy kijelölt gyűjtő helyre vagy visszavinni a vásárlás helyére. A termék csomagolásán
feltüntetett szimbólum egyértelmű jelzést ad erre vonatkozóan a felhasználónak. A régi készülékek begyűjtése, visszaváltása vagy bármilyen formában
történő újra hasznosítása közös hozzájárulás környezetünk védelméhez.
c
v
p
u
t
r
j
Anvisninger til beskyttelse af miljøet:
Fra og med indførelsen af EU-direktiverne 2002/96/EF og 2006/66/EF i national ret gælder følgende:
Elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Forbrugeren er lovmæssigt forpligtet
til at aflevere udtjent elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier til dertil indrettede, offentlige indsamlingssteder eller til forhandleren. De nærmere
bestemmelser vedr. dette fastlægges af lovgivningen i det pågældende land. Symbolet på produktet, brugsvejledningen eller emballagen henviser til disse
bestemmelser. Ved genbrug, genvinding eller andre former for nyttiggørelse af udtjent udstyr/batterier giver du et vigtigt bidrag til beskyttelse af miljøet.
n
Informasjon om beskyttelse av miljøet:
Fra tidspunktet for omsetning av de europeiske direktivene 2002/96/EF og 2006/66/EF i nasjonal rett gjelder følgende:
Elektriske og elektroniske apparater og batterier må ikke deponeres sammen med husholdningssøppelet. Forbrukeren er lovmessig forpliktet til å levere
elektriske og elektroniske apparater og batterier til de offentlige samlestedene eller tilbake til stedet hvor produktene ble kjøpt. Detaljer angående dette
reguleres av hvert land. Symbolet på produktet, bruksanvisningen eller emballasjen henviser om disse bestemmelsene. Med resirkulering, gjenbruk av stoffer
eller andre former av gjenbruk av gamle apparater/batterier bidrar du betydelig til å beskytte miljøet vårt.
7
00052374_77/02.16
Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany
www.hama.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement