Clatronic HL 3378, HL 1096 CB Használati utasítás

Add to My manuals
44 Pages

advertisement

Clatronic HL 3378, HL 1096 CB Használati utasítás | Manualzz
Heizlüfter HL 1096 CB
Hetluchtkacheltje • Ventilateur chauffant • Calefactor ventilador
Termoventilador • Dispositivo di riscaldamento con ventola • Fan heater
Termowentylator • Ventilátoros melegítő • Теплоелектровентилятор
UA
Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.
Dit product is alleen geschikt voor goed geïsoleerde ruimtes of voor incidenteel gebruik.
Ce produit est seulement adapté à une utilisation dans les pièces correctement isolées, ou
pour les utilisations occasionnelles.
Este producto solo es adecuado para utilizarlo en habitaciones bien aisladas o para un uso
ocasional.
Este produto só se adequa a divisões bem isoladas ou para uso ocasional.
Questo prodotto è adatto solo per ambienti ben isolati o per l’uso occasionale.
This product is only suitable for well isolated rooms or for occasional use.
Ten produkt nadaje się tylko do dobrze izolowanych pomieszczeń lub do sporadycznego
użytku.
Ez a termék kizárólag jól szigetelt helyiségekben vagy alkalmanként használható.
Цей виріб призначений тільки для приміщень із якісною теплоізоляцією чи для
нерегулярного використання.
Gebruiksaanwijzing • Mode d’emploi • Manual de instrucciones
Manual de instruções • Istruzioni per l’uso • Instruction Manual
Instrukcja obsługi / Gwarancja • Használati utasítás • Інструкція з експлуатації
17.05.18
17.05.18
17.05.18
4
17.05.18
17.05.18
6
17.05.18
Speciale veiligheidsinstructies voor dit toestel
17.05.18
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
8
17.05.18
Oververhittingsbeveiliging
Laagste stand
Hoogste stand
9
17.05.18
10
17.05.18
17.05.18
17.05.18
17.05.18
14
17.05.18
15
17.05.18
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
16
17.05.18
Limpieza
17
17.05.18
18
17.05.18
17.05.18
17.05.18
17.05.18
22
17.05.18
17.05.18
17.05.18
25
17.05.18
26
17.05.18
17.05.18
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
28
17.05.18
Highest level
29
17.05.18
30
17.05.18
17.05.18
17.05.18
33
17.05.18
34
17.05.18
Használati utasítás
Köszönjük, hogy a termékünket választotta. Reméljük,
elégedetten használja majd a készüléket.
A használati útmutatóban található szimbólumok
Az Ön biztonságára vonatkozó utasítások kifejezetten meg
vannak különböztetve. Kérjük, mindenképpen ügyeljen
ezekre annak érdekében, hogy elkerülje a baleseteket és a
készülék károsodását:
FIGYELMEZTETÉS:
Egészségét károsító veszélyforrásokra figyelmeztet és
rámutat a lehetséges sérülési lehetőségekre.
VIGYÁZAT:
Lehetséges veszélyre utal, mely a készülékben vagy más
tárgyakban kárt tehet.
MEGJEGYZÉS: Tippeket és információkat emel ki.
Általános megjegyzések
A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa végig
a használati utasítást, és őrizze meg a garancialevéllel, a
pénztári nyugtával és lehetőleg a csomagolókartonnal, ill. az
abban lévő bélésanyaggal együtt! Amennyiben a készüléket
harmadik személynek adja tovább, a használati útmutatót is
adja a készülékhez.
• Kizárólag személyi célra használja a készüléket, és
csupán arra, amire való! A készülék nem ipari jellegű
használatra készült.
• Ne használja a szabadban! Ne tegye ki erős hőhatásnak,
közvetlen napsugárzásnak és nedvességnek (semmi
esetre se mártsa folyadékba), és óvja az éles szélektől!
Ne használja a készüléket vizes kézzel! Ha a készülék
vizes vagy nedves lett, azonnal húzza ki a konnektorból.
• Kapcsolja ki a készüléket és mindig húzza ki a csatlakozót a dugaszoló aljzatból (a csatlakozót, ne pedig a
vezetéket húzza), ha nem használja a készüléket, tartozékokat szerel fel rá, tisztítja vagy zavart észlel.
• Ne működtesse a készüléket felügyelet nélkül! Mindig
kapcsolja ki a készüléket, ha elhagyja a helyiséget!
Húzza ki a csatlakozót a dugaszoló aljzatból.
• A készüléket és a hálózati kábelt rendszeresen ellenőrizni kell, hogy nincs-e rajta sérülés jele. Ha sérülést
lát rajta, a készüléket nem szabad használni.
• Csak eredeti tartozékokat használjon.
• Gyermekei biztonsága érdekében ne hagyja általuk
elérhető helyen a csomagolóelemeket (műanyag zacskó,
karton, sztiropor stb.).
FIGYELMEZTETÉS:
Kisgyermekeket ne engedjen a fóliával játszani.
Fulladás veszélye állhat fenn!
A készülékre vonatkozó speciális biztonsági szabályok
A terméken az alábbi figyelmeztető és tájékoztató jellegű jelzések
találhatóak:
FIGYELMEZTETÉS:
A fűtőkészülék túlhevülésének elkerülése érdekében azt
nem szabad letakarni.
FIGYELMEZTETÉS:
• A termék bizonyos alkatrészei nagyon felforrósodhat, és égési
sérülést okozhat. Ne hagyja bőrfelülettel érintkezni. A fogantyúnál fogva hordozza a készüléket.
• Gyermekek és sérülékeny személyek jelenetében legyen különösen körültekintő.
35
17.05.18
• A készüléket 8 éves és idősebb gyerekek és csökkent fizikai,
érzékszervi vagy értelmi képességű személyek és akiknek nincs
meg a tapasztalatuk és tudásuk ehhez, csak akkor használhatják,
ha felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos használatára megtanították őket és megértették az érintett veszélyeket.
• A gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.
• A tisztítást és karbantartást gyerekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
• A 3 év alatti gyermekeket távol kell tartani a készüléktől, kivéve,
ha folyamatos felügyelet alatt állnak.
• A 3 és 8 év közötti gyermekek felügyelet mellett be és kikapcsolhatják a készüléket, és kioktathatók a készülék biztonságos
használatára, és ha megértik az ezzel járó kockázatokat, akkor a
készüléket a használati helyén és normál állapotában használhatják.
• A 3 és 8 év közötti gyermekek nem csatlakoztathatják a készülék
dugalját a fali aljzatba, nem tisztíthatják és / vagy nem végezhetnek felhasználói karbantartást a készüléken.
• A készülék minden oldalától számítva legalább 90 cm-es biztonsági távolságot tartson be a bútoroktól és egyéb tárgyaktól!
• Semmilyen körülmények között nem szabad használni a készüléket olyan helyiségekben, amelyekben robbanékony gáz (pl. benzin) van, ill. gyúlékony ragasztókkal vagy hígítóval végzett munkák
során (pl. parkettlakkozáskor, parkett, PVC ragasztásakor stb.).
• Ne juttasson semmilyen tárgyat a fűtőkészülékbe!
• Ügyeljen rá, hogy biztonságos távolság legyen az áramvezető
kábel és a fűtőkészülék burkolata között!
• Ne használja a fűtőkészüléket a szabadban!
• Ne használja a melegítőt fürdőkádak, zuhanyzók vagy úszómedencék közvetlen közelében.
• Nem szabad a fűtőkészüléket közvetlenül konnektor alá állítani.
36
17.05.18
• Ne javítsa saját kezűleg a készüléket. Mindig lépjen kapcsolatba
szakképzett szerelővel. Ha a villanyvezeték megsérül, a gyártónak, a szerviz ügynökségnek vagy más, hasonlóan képzett
személynek kell a javítást végeznie, a veszélyek elkerülése érdekében.
Megjegyzések használatra
Kicsomagolás
1. Távolítson el minden csomagoló-anyagot, mint a fólia,
töltőanyagok, kábeltartók és kartoncsomagolás.
2. Kérjük, teljesen tekerje le a vezetéket.
Legalacsonyabb
fokozat
Legmagasabb
fokozat
Elektromos csatlakozás
1. Győződjék meg róla, hogy egyezik-e a készülék feszültsége (lásd típuscímke) a hálózati feszültséggel!
2. Állítsa a kapcsolót -ra ill. a legkisebb fokozatra.
3. A csatlakozót csak előírásszerűen beszerelt földelt
dugaljba csatlakoztassa.
A termosztát helyes beállítása érdekében az alábbiak
szerint járjon el:
Csatlakoztatási érték
Az állomás összesen 2000 W teljesítményt képes felvenni.
Ennél a csatlakoztatási értéknél ajánlatos egy külön
tápvezeték, amely egy 16 A-es háztartási védőkapcsolón
keresztül van biztosítva.
Ettől kezdve a fűtőkészülék automatikusan megtartja a
kívánt hőmérsékletszintet.
VIGYÁZAT: Túlterhelés
• Ha hosszabbítót használ, ennek legalább 1,5 mm²
vezetékátmérője legyen.
• Ne használjon elosztót, mivel ez a készülék nagyon
erős teljesítményű.
Funkciókapcsoló
= Ki
= Hideg levegő
I
= Meleg levegő (1000 W)
II = Meleg levegő (2000 W)
MEGJEGYZÉS:
Válassza ki a kis teljesítményt, pl. kisebb helyiségbe. Ha
ez nem lenne elég, kapcsoljon nagyobb fokozatra.
A hőmérséklet beállítása
A termosztát rendszeres időközökben be- és kikapcsolja a
készüléket, és ezzel gondoskodik róla, hogy tartsa a kívánt
hőmérsékletszintet.
1. Állítsa a termosztátot a legmagasabb fokozatra.
2. Amint elérte a kívánt hőmérsékletet, fordítsa lassan
vissza a termosztát szabályzóját, amíg a fűtőkészülék
kikapcsol. A kapcsolón lévő ellenőrzőlámpa kialszik.
VIGYÁZAT:
Ha nem akarja tovább használni a készüléket, mindig
húzza ki a csatlakozót.
Hűtő üzemmód
Ha ventilátorként szeretné használni a készüléket, kapcsolja
a funkciókiválasztó gombot a ventilátor-jelre és fordítsuk el
a hőmérsékletszabályzót a legfelsőbb helyzetbe.
Az üzemelés befejezése
Ha be szeretné fejezni az üzemelést, állítsa a kapcsolót a
legkisebb fokozatra ill. -ra, majd húzza ki a csatlakozót a
dugaszoló aljzatból. Az ellenőrzőlámpa kialszik.
Túlmelegedés-gátló
• A készülék túlmelegedés-gátlóval van ellátva, amely
túlmelegedés esetén magától kikapcsolja a készüléket.
Kapcsolja a funkciókapcsolót állásra, majd húzza ki
a csatlakozó dugót a konnektorból. Hagyja a készüléket
kb. 10 percig lehűlni, mielőtt újra használatba venné.
• Ha a túlmelegedés-gátló rövid idő múlva újra kikapcsolná
a készüléket, akkor a készülék valószínűleg hibás. Ilyenkor kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a konnektorból.
• Ellenőriztesse a készüléket a kereskedővel vagy a
szervizzel.
37
17.05.18
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS:
• Tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket a konnektorból!
• Várjon, amíg a készülék teljesen le nem hűlt!
• A készüléket semmiképpen ne merítse vízbe tisztítás
közben. Ez elektromos áramütést vagy tüzet okozhat.
VIGYÁZAT:
• Ne használjon drótkefét vagy más súroló hatású
tárgyat.
• Ne használjon agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.
• A por eltávolítására száraz ruhával törölje le a fűtőkészüléket!
• A foltok eltávolítására enyhén nedves (nem vizes) ruhát
használjon!
Műszaki adatok
Modell:.................................................................. HL 1096 CB
Feszültségellátás:..................................... 220 - 240 V~, 50 Hz
Teljesítményfelvétel:.......................................... 1800 - 2000 W
Védelmi osztály:....................................................................
Nettó súly:...............................................................kb. 0,92 kg
A műszaki és kivitelezési módosítások jogát a folyamatos
termékfejlesztés miatt fenntartjuk.
Ezt a készüléket az Európa Tanács minden vonatkozó aktuális irányelve szerint (pl. elektromágnesesség-elviselő képesség vagy kisfeszültség-elviselő képesség) ellenőriztük,
és a legújabb biztonságtechnikai előírások szerint készült.
Selejtezés
A „kuka” piktogram jelentése
Kímélje környezetünket, az elektromos készülékek nem a háztartási szemétbe valók!
Használja az elektromos készülékek ártalmatlanítására kijelölt gyűjtőhelyeket, ott adja le
azokat az elektromos készülékeit, amelyeket
többé már nem kíván használni!
Ezzel segítséget nyújt ahhoz, hogy elkerülhetők legyenek
azok a hatások, amelyeket a helytelen „szemétre dobás“
gyakorolhat a környezetre és az emberi egészségre.
Ezzel hozzájárul az újrahasznosításhoz, a recyclinghoz és a
kiöregedett elektromos és elektronikus készülékek értékesítésének egyéb formáihoz.
Az önkormányzatoknál vagy a polgármesteri hivatalokban
tájékoztatást kaphat arról, hogy hova viheti a kiselejtezett
készülékeket.
38
17.05.18
17.05.18
17.05.18
17.05.18
17.05.18
17.05.18
Stand 05 / 2018
HL 1096 CB
C. Bomann GmbH
Internet: www.bomann-germany.de
Made in P.R.C.
17.05.18

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Hungarian were displayed