advertisement

Fagor CA3262E, FIM-6825, FIM-6725 Használati utasítás | Manualzz
769
082367
9
08236776
e s p a ñ o l
0
1
2
Uso
1
e s p a ñ o l
3
4
Diagnósticos
5
6
e s p a ñ o l
4
0
1
Installation
2
Utilisation
3
Entretien et
nettoyage
6
4
5
6
8
0
1
2
3
4
Diagnósticos
5
6
11
12
e n g l i s h
0
1
2
Use
e n g l i s h
3
14
e n g l i s h
4
5
4.2 Freezer not cold enough
6
The environment
15
e n g l i s h
16
0
1
2
17
18
3
4
Diagnose
5
6
20
0
Typenummer
1
2
Gebruik
3
Onderhoud en
reiniging
4
Problemen oplossen
5
23
6
24
č
e
s
k
y
0
Identifikace
1
2
25
č
3
s
k
y
e
č
4
5
e
s
k
y
6
č
28
e
s
k
y
m a g y a r
Használati útmutató
Nagyon fontos: A hűtőszekrény használata előtt alaposan olvassa át ezt a kézikönyvet.
Ezt a kézikönyvet úgy alakították ki, hogy a szövegrészek kapcsolódnak a megfelelő ábrákhoz.
0
fagyasztó rész
Beazonosítás
Azonosítsa be hűtőgép modelljét (“a”, “b”)
összehasonlítva a kapcsolótáblát az ábrákkal.
1
Beszerelés
1.1 Kicsomagolás. Vegye le az összes
védőelemet.
1.2 Elhelyezés. Helyezze a hűtőgépet
hőforrásoktól távol, közvetlen napfénytől
védve, hogy csökkentse áramfogyasztását.
Ne tegye a hűtőszekrényt kültérre, sem
olyan helyre, ahol eső érheti.
Győződjön meg, hogy a tálcák megfelelően
a helyükön vannak, és a tárolóedényeket
rendezze el a vibráció elkerülése
érdekében.
1.3 Az elektromos hálózathoz való
csatlakoztatás. Hagyja a hűtőgépet
függőleges helyzetben legalább 2 órán
át, mielőtt csatlakoztatná. Ellenőrizze a
típuscímke adatait (220-240V, földeléssel)
(1.3.1, 1.3.2).
Ne használjon adaptereket, sem
hosszabbítókat.
Kerülje el, hogy a kábel a motorral
érintkezzen, vagy becsípődjön a készülék
alá.
2
különállóan működik.
2.3 Hőmérséklet kiválasztás. Nyomja meg
,
a
gombokat először a fagyasztó
majd a hűtő résznél
(2.3.1).
résznél
Miután kiválasztotta a hőmérsékletet,
megtudhatja az adott rész tényleges
hőmérsékletét, ha 5 másodpercig nyomja
vagy
a kívánt résznél a
gombokat. A
rész hőmérséklete villogni fog.
Javaslat: A hűtőrész javasolt
hőmérséklete
ºC, a fagyasztóé
°C a már fagyasztott élelmiszerek esetén.
Amennyiben Ön le akar valamit fagyasztani,
a javasolt hőmérséklet
°C.
Ne feledkezzen meg arról, hogy a
belső hőmérséklet függ a környezeti
hőmérséklettől, az elhelyezkedéstől és a
kinyitás gyakoriságától.
2.4 Hűtő funkciók.
Gyors lehűtés funkció: Ez a funkció a
leghidegebb hőmérsékletre aktiválja a
hűtőgépet 6 órán át. Javasoljuk, hogy
kapcsolja be, amikor a hűtőgépbe nagy
mennyiségű élelmiszert tesz egyszerre.
Bekapcsolásához és kikapcsolásához:
(2.4.1).
Nyomja meg a
Nyaralás funkció: A nyaralás funkció
nagyon hasznos, amikor a hűtőszekrényt
hosszabb ideig nem használják, de meg
szeretnék tartani benne az élelmiszereket.
Ezzel a funkcióval a fogyasztást nagyon
alacsonyan tudja tartani, és nem képződnek
szagok a belsejében.
Figyelmeztetés: Ehhez a hűtőszekrény
ajtajának zárva kell lennie.
Alkalmazás
2.1 A hűtőgép bekapcsolása. Nyomja meg a
vagy
, gombot, amíg egy számjegy
jelenik meg a kijelzőn (2.1.1).
2.2 A tárolórész kiválasztása. A kombinált
hűtőgépeknél a hűtőrész
rés a
Bekapcsolásához és kikapcsolásához:
vagy
Nyomja meg a
gombot,
amíg egy betű jelenik meg a kijelzőn
(2.4.2). Kikapcsolásához ismételje meg a
műveletet. .
Egyes modelleknél ki lehet kapcsolni a hűtő
,
részt. Nyomja meg a
gombokat
(2.4.3) amíg meg nem jelenik egy számjegy.
29
m a g y a r
2.5 Fagyasztó funkciók
Gyors lehűtés funkció: Ez a funkció a
leghidegebb hőmérsékletre aktiválja a
hűtőgépet 52 órán át. Javasoljuk, hogy
24 órával azelőtt kapcsolja be, mielőtt a
hűtőgépbe nagy mennyiségű élelmiszert
tesz.
Bekapcsolásához és kikapcsolásához:
Nyomja meg a
(2.5.1).
A fagyasztó bekapcsolása/kikapcsolása:
,
Nyomja meg a
gombokat
(2.5.2) amíg meg nem jelenik egy
hőmérsékletérték a kijelzőn. A fagyasztó
kikapcsolásakor a hűtő rész is kikapcsol.
2.6 Alkalmazási javaslatok.
• Ne nyissa ki a hűtőszekrény ajtaját a
szükségesnél többször, és ne tegyen
bele meleg ételeket. Így hűtőszekrényét
hatékonyabban tudja használni, és nem
növekszik meg energiafogyasztása sem.
• Ha hűtőszekrénye NO FROST típusú,
ne torlaszolja el a szellőzőrácsokat, és
hagyjon helyet az élelmiszerek között,
hogy levegő áramolhasson közöttük.
• Ne tegye a fagyasztóba szénsavas
italokat vagy folyadékokat tartalmazó
üveg palackokat, mert szétdurranhatnak.
• Az ételeket hermetikusan zárható
edényekben tárolja, nehogy
kiszáradjanak.
• Ne fogyasszon nagyon hideg fagylaltokat
vagy élelmiszereket, mert megsértheti
száját.
3
Karbantartás és
tisztítás
3.1 Belső tisztítás. Belső tisztításkor
használjon szódabikarbónás vízbe
mártott szivacsot vagy törlőkendőt, hogy
megakadályozza a szagok képződését.
Soha ne használjon gőzzel működő
berendezéseket, oldószereket vagy
dörzshatású szereket.
3.2 Külső tisztítás. A kijelző tisztításához ne
használjon gőzzel tisztító berendezéseket.
30
Javasoljuk, hogy évente egyszer tisztítsa
meg a készülék alapján elől található
rácsot egy porszívó segítségével.
3.3 Tartozékok tisztítása. Mosogatógépben
nem tisztíthatók. Mossa el őket kézzel, egy
szivacs vagy törlőkendő segítségével.
3.4 A lámpa cseréje. Amennyiben a lá,pa
kiégne: kapcsolja le a készüléket az
elektromos hálózatról. Vegye le a tetejét
a retesz megnyomásával (3.4.1, 3.4.3),
és vegye ki a rossz izzót (3.4.2, 3.4.4).
Cserélje ki egy ugyanolyan menetű izzóra
E14, 220-240V, 15/25W vagy a gyártó
utasításai szerint.
3.5 A szénszűrő cseréje. A hűtőszekrény
rendelkezhet szénszűrővel, amely elnyeli
bizonyos ételek furcsa szagát és kiszűri
a mikroorganizmusokat (gombákat és
baktériumokat) a keringő levegőből.
A szűrő 6 hónapig tartja meg ezen
tulajdonságait. Ezen idő elteltével ki kell
cserélni egy újra. Elhelyezkedése modelltől
függ.
A szűrő bekapcsolásához: Nyomja meg
a reteszt és vegye le a fedelet, hogy
hozzáférjen a szűrőhöz (3.5.1, 3.5.3).
Vegye le a szűrőt a fedélről (3.5.2, 3.5.4)
és távolítsa el a szalagot (3.5.5).
Nyomja meg a BIOFILTER nézőkéjét, amíg
egy halk kattanást nem hall (3.5.6), és
pár másodpercen belül az időtartam skála
elkezd elszíneződni. Helyezze el a szűrőt
eredeti helyére.
A használt szűrőket és pótszűrőket
tartsa gyermekektől távol; nagy
mennyiségben történő lenyelésük
veszélyes lehet.
A szűrőt ne nedvesítse át, mert így
elveszti összes tulajdonságát.
3.6 S.P.A. salus per aquam (opcionális)
Készüléke rendelkezhet S.P.A.
kiegészítővel, amely arra szolgál, hogy a
zöldségtartó rekesz nedvességtartalma
állandó legyen, így az élelmiszerek nem
száradnak ki.
Ez a zöldségtároló rekesz elválasztó
illesztésén található (3.6.1) Egy
öntőpoharas és töltési szint jelzővel
m a g y a r
rendelkező tartályból áll. Amikor az
S.P.A.-ba vizet kell tölteni, a szint egészen
eltűnik. Vegye ki a poharat (3.6.2) és
használja a tartály megtöltésére (3.6.3)
Javasoljuk, hogy cserélje ki a szűrőt
minden 2 évben (3.6.4.).
4
Ne próbálja megjavítani a hűtőgépet.
Vegye fel a kapcsolatot a Hivatalos
Márkaszervizzel.
5
Biztonság
• Tartsa tisztán a szellőzőrácsokat.
Hibakeresés
4.1 Nyitott ajtó. Ha több, mint 2 percig nyitva
hagyja az ajtót, egy vészjelző hang kapcsol
ba, és a hűtőszekrény világítása lekapcsol.
Az ajtó becsukásával a hangjelzés
kikapcsol.
4.2 A fagyasztó nem elég hideg
• Ha a fagyasztó hőmérséklete szokatlanul
magas, ikon kezd villogni (4.2.1) és
egy szaggatott hangjelzés indul be.
hogy manuálisan
Nyomja meg a
kikapcsolja a hangjelzést 4.2.2).
• Amikor a készüléket először kapcsolja be,
a fényjelzés bekapcsol, de a hangjelzés
nem.
4.3 Áramszünet
Amennyire csak lehetséges, ne nyissa
ki a hűtő ajtaját. Amikor az áramellátás
visszatér, ellenőrizze, hogy a tárolt
élelmiszerek nem olvadtak-e ki.
• Figyeljen arra, hogy ne sértse meg a hűtőkört.
• A hűtőgép belsejében ne használjon
elektromos készülékeket, kivéve a gyártó
ajánlása alapján.
• Ne használjon mechanikus készülékeket vagy
egyéb olyan közegeket, amelyeket nem a
gyártó javasolt a kiolvasztás felgyorsításához.
• A készüléket nem tervezték csökkent fizikai,
érzékelési vagy mentális képességekkel
rendelkező személyek (beleértve gyerekek)
általi használatra, vagy olyan személyek általi
használatra, akik nem rendelkeznek megfelelő
tapasztalattal vagy ismeretekkel, kivéve, ha
az a biztonságukért felelős, vagy előzetesen a
készülék használatáról tájékoztatott személy
felügyelete alatt történik. Amennyiben
gyermekek használják, azt csak felügyelet
alatt tegyék, nehogy játszanak a készülékkel.
• Ha a hálózati kábel sérült, azt csak a gyártó
vagy a vevőszolgálat, vagy hasonló képzett
szakember cserélheti ki, a vészhelyzetek
elkerülése érdekében.
4.4 A hűtőszekrény normál zajai
Hűtőszekrénye olyan normális zajokat
bocsáthat ki működése során, amiért nem
kell aggódnia.
• A hűtőgáz áramlása a hűtőcsőrendszerben okozhat bugyborékoló
hangot.
• A kompresszor is lehet zajos és/vagy
kopogó hangot adhat ki, különösen
bekapcsoláskor.
• A használt anyagok dilatációja vagy
egymásnak nyomódása is adhat ki
pattogó vagy recsegő hangot.
• A fagyasztó ventillátorában mozgó
levegő, és a hűtőszekrény alapja kis
alapzajt hozhat létre.
6
Környezetvédelem
Ezt a hűtőszekrényt a környezetvédelemre
tekintettel tervezték.
A készülék R600A hűtőfolyadékkal működik,
amely nem káros a környezetre nézve.
Óvja meg környezetét. Az egyes részekhez
ajánlott hőmérsékletet állítsa be a szükséges
funkciótól függően, hogy hűtőszekrénye
továbbra is hatékonyan működjön.
Kapcsolja le a készüléket, vagy kapcsolja be
a nyaralás funkciót, ha a készüléket hosszabb
ideig nem fogja használni. Ezáltal csökkenti a
fogyasztást és energiát takarít meg.
31
Ne tartsa nyitva az ajtókat, csak ameddig
szükséges, mert ez növeli a fogyasztást.
Elektromos és elektronikus hulladékok
kezelése.
Ne dobja el a készülékeket az általános
háztartási szeméthez keverve.
Hűtőszekrényét adja le egy erre kijelölt
gyűjtőközpontban.
Az elektromos háztartási cikkek
újrahasznosítása kiküszöböli a negatív
egészségügyi, környezeti hatásokot, és ezáltal
energiát és erőforrásokat takaríthatunk meg.
További információért vegye fel a kapcsolatot
a helyi hatóságokkal vagy azzal a bolttal, ahol
hűtőszekrényét vásárolta.
32
0
1
2
,
3
Údržba a čistenie
4
5
6
35
36
p o l s k a
0
1
Instalacja
2
p o l s k a
3
38
p o l s k a
4
5
p o l s k a
6
40
0
1
2
Uso
3
42
4
Diagnosi
5
Sicurezza
6
Ambiente
43
44
0
Идентифициране
1
2
Употреба
45
3
4
5
Безопасност
6
48
danmark
0
Identifikation
1
2
Betjening
eller
2.1 Apparatet tændes. Tryk på tast
Du vil på det digitale display kunne se et tal
(2.1.1).
2.2 Rumvalg. På apparater som kombinerer
køleskab
og dypfryser
fungerer disse
separat.
49
danmark
3
danmark
4
5
6
Miljø
danmark
52
0
1
2
×ñÞóç
2.3 ÅðéëïãÞ èåñìïêñáóßáò. ÐéÝóôå ôá
,
ðëÞêôñá
ðñþôá ôïõ èáëÜìïõ
êáé Ýðåéôá ôïõ èáëÜìïõ
êáôÜøõîçò
øýîçò
(2.3.1).
Áöïý åðéëÝîåôå ôç èåñìïêñáóßá, ìðïñåßôå
íá ìáèáßíåôå ôç èåñìïêñáóßá ôïõ
èáëÜìïõ áíÜ ðÜóá óôéãìÞ ðéÝæïíôáò ãéá
Þ
5 äåõôåñüëåðôá ôá ðëÞêôñá
ôïõ
èáëÜìïõ ðïõ èÝëåôå. Ç èåñìïêñáóßá ôïõ
èáëÜìïõ èá áíáâïóâÞíåé.
Óýóôáóç: Ðñïôåéíüìåíç èåñìïêñáóßá
ôïõ èáëÜìïõ øýîçò êáé ôïõ èáëÜìïõ
êáôÜøõîçò
ãéá Þäç êáôåøõãìÝíá
ôñüöéìá. Óå ðåñßðôùóç ðïõ èÝëåôå íá
êáôáøýîåôå, ç ðñïôåéíüìåíç èåñìïêñáóßá
.
åßíáé
Ìçí îå÷íÜôå üôé ç èåñìïêñáóßá ôïõ
åóùôåñéêïý åîáñôÜôáé áðü ôç èåñìïêñáóßá
ðåñéâÜëëïíôïò, ôç èÝóç êáé ôç óõ÷íüôçôá
áíïßãìáôïò.
2.4 Ëåéôïõñãßåò øõãåßïõ.
Ëåéôïõñãßá ãñÞãïñçò øýîçò: ÁõôÞ ç
ëåéôïõñãßá åíåñãïðïéåß ôï øõãåßï, ìå ôçí ðéï
êñýá èåñìïêñáóßá, ãéá 6 þñåò. ÓõíéóôÜôáé
ç åíåñãïðïßçóÞ ôçò ìüëéò åéóÜãåôå óôï
øõãåßï ìåãÜëç ðïóüôçôá ôñïößìùí. Ãéá
åíåñãïðïßçóç êáé áðåíåñãïðïßçóç: ÐéÝóôå
(2.4.1).
Ëåéôïõñãßá äéáêïðþí: Ç ëåéôïõñãßá
äéáêïðþí åßíáé ðïëý ÷ñÞóéìç üôáí äåí
ðñüêåéôáé íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôï øõãåßï
ãéá ìåãÜëï äéÜóôçìá, áëëÜ èÝëåôå íá
äéáôçñÞóåôå ôñüöéìá óôçí êáôÜøõîç.
Ìå áõôÞ ôç ëåéôïõñãßá, ôï øõãåßï óáò èá
äéáôçñÞóåé ðïëý ÷áìçëÞ êáôáíÜëùóç
÷ùñßò äçìéïõñãßá ïóìþí óôï åóùôåñéêü.
Ðñïåéäïðïßçóç: Ãéá íá ãßíåé áõôü, ç ðüñôá
ôïõ øõãåßïõ ðñÝðåé íá åßíáé êëåéóôÞ.
Ãéá åíåñãïðïßçóç êáé áðåíåñãïðïßçóç:
,
ÐéÝóôå ôá ðëÞêôñá
ìÝ÷ñé íá
åìöáíéóôåß óôçí ïèüíç (2.4.2). Ãéá
áðåíåñãïðïßçóç, åðáíáëÜâåôå ôç
äéáäéêáóßá.
53
Óå êÜðïéá ìïíôÝëá ìðïñåßôå íá óâÞóåôå
,
ôïí èÜëáìï øýîçò. ÐéÝóôå ôá ðëÞêôñá
(2.4.3), ìÝ÷ñé íá ìçí åìöáíßæåôáé êáíÝíá
øçößï.
2.5 Ëåéôïõñãßåò êáôÜøõîçò.
Ëåéôïõñãßá ãñÞãïñçò øýîçò: ÁõôÞ ç
ëåéôïõñãßá åíåñãïðïéåß ôçí êáôÜøõîç, ìå
ôçí ðéï êñýá èåñìïêñáóßá, ãéá 52 þñåò.
ÓõíéóôÜôáé ç åíåñãïðïßçóÞ ôçò 24 þñåò
ðñéí åéóÜãåôå óôçí êáôÜøõîç ìåãÜëç
ðïóüôçôá ôñïöþí.
Ãéá åíåñãïðïßçóç êáé áðåíåñãïðïßçóç:
(2.5.1).
ÐéÝóôå
Óýíäåóç/áðïóýíäåóç ôçò êáôÜøõîçò:
,
ÐéÝóôå ôá ðëÞêôñá
(2.5.2), ìÝ÷ñé íá
ìçí åìöáíßæåôáé ç èåñìïêñáóßá óôçí ïèüíç.
Ìüëéò óâÞóåôå ôçí êáôÜøõîç, èá óâÞóåé êáé
ï èÜëáìïò øýîçò.
2.6 Ïäçãßåò ÷ñÞóçò:
Ôï ößëôñï äéáôçñåß ôéò éäéüôçôÝò ôïõ ãéá
ðåñéïñéóìÝíï äéÜóôçìá 6 ìçíþí. Áöïý
ðåñÜóåé áõôü ôï äéÜóôçìá óõíéóôÜôáé ç
áíôéêáôÜóôáóÞ ôïõ ìå Ýíá êáéíïýñéï. Ç
èÝóç ôïõ ðïéêßëëåé áíÜëïãá ìå ôï ìïíôÝëï.
3
3.6 S.P.A. salus per aquam (ðñïáéñåôéêü)
Ôï øõãåßï óáò ìðïñåß íá åíóùìáôþóåé
ôï åîÜñôçìá S.P.A. ðïõ ÷ñçóéìåýåé ãéá
íá äéáôçñåßôáé Ýíá óôáèåñü åðßðåäï
õãñáóßáò óôï èÜëáìï ëá÷áíéêþí êáé Ýôóé íá
áðïöåýãåôáé ç îÞñáíóç ôùí ôñïößìùí.
Âñßóêåôáé óôï ìïíùôéêü áñìü ôïõ
óõñôáñéïý ëá÷áíéêþí (3.6.1). Áðïôåëåßôáé
áðü Ýíá íôåðüæéôï ìå Ýíá êýðåëëï Ýê÷õóçò
êáé óôÜèìç Ýíäåéîçò ðëÞñùóçò. ¼ôáí ôï
S.P.A. ÷ñåéÜæåôáé íåñü ç óôÜèìç èá êáôÝâåé
ìÝ÷ñé íá åîáöáíéóôåß. ÂãÜëôå ôï êýðåëëï
(3.6.2) êáé ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôï ãéá íá
ãåìßóåôå ôï íôåðüæéôï (3.6.3).
ÓõíéóôÜôáé ç áíôéêáôÜóôáóç ôïõ ößëôñïõ
êÜèå 2 ÷ñüíéá (3.6.4).
4
5
ÁóöÜëåéá
55
6
ÐåñéâÜëëïí
56
0
1
2
57
3
58
4
5
59
6
60
Manual d’instruccions
Molt important: llegeix íntegrament aquest manual abans d’utilitzar el teu frigorífic.
Aquest manual està dissenyat de manera que els textos estiguin relacionats amb els dibuixos
corresponents.
0
1
2
Ús
(2.5.1).
• No consumeixis gelats o aliments molt
freds, ja que poden produir cremades a la
boca.
3
Manteniment i
neteja
3.1 Neteja interior. Quan netegis l’interior, utilitza
una esponja o una baieta amarada d’aigua
amb bicarbonat per evitar que es generin
olors. No utilitzis en cap cas màquines de
neteja de vapor, dissolvents o detergents
abrasius.
3.2 Neteja exterior. No utilitzis màquines de
neteja de vapor per netejar les pantalles.
És recomanable netejar la reixeta de la part
del davant de la base de l’aparell un cop a
l’any amb una aspiradora.
62
3.5 Canvi de filtre de carboni. El frigorífic pot
incorporar un filtre de carboni que absorbeix
les olors estranyes de certs aliments i reté els
microorganismes (fongs i bacteris) de l’aire
en circulació.
No mullis el filtre, ja que en perdrà totes les
propietats.
3.6 S.P.A. salus per aquam (opcional)
El teu frigorífic pot incorporar l’accessori
S.P.A., que serveix per mantenir un nivell
constant d’humitat al recinte portaverdures i,
així, evitar que es ressequin els aliments.
Està situat a la junta de separació del calaix
portaverdures (3.6.1). Està format per un
dipòsit amb un recipient abocador i un
nivell indicatiu d’emplenatge. Quan l’S.P.A.
necessiti aigua, el nivell baixarà fins que
quedi ocult. Treu el recipient (3.6.2) i utilitza’l
per omplir el dipòsit (3.6.3).
Es recomana canviar el filtre cada 2 anys
(3.6.4).
4
5
• No utilitzis aparells elèctrics a l’interior del
frigorífic, tret que siguin del tipus recomanat pel
fabricant.
• No usis dispositius mecànics o altres mitjans
diferents dels recomanats pel fabricant per
accelerar el procés de descongelació.
• Aquest aparell no està destinat perquè l’utilitzin
persones (incloent-hi nens) amb les capacitats
físiques, sensorials o mentals reduïdes o sense
experiència o coneixement, excepte amb
supervisió o després de rebre instruccions
relatives a l’ús de l’aparell d’una persona
responsable de la seva seguretat. Caldrà que
se supervisi l’ús de l’aparell per part dels nens
per evitar que hi juguin.
• Si el cable d’alimentació està danyat, ha de ser
substituït pel fabricant, pel seu servei postvenda
o per personal similar qualificat amb la finalitat
d’evitar situacions perilloses.
6
64
g a l e g o
0
Identifica o modelo do teu frigorífico (“a”,
“b”) comparando o panel de mandos coas
ilustracións.
1
Recomendación: Temperatura aconsellada
do recinto refrixerador
e do recinto
para alimentos xa
conxelador
conxelados. No caso de que queiras
conxelar, a temperatura recomendada é
.
2
Uso
2.1 Acendido do frigorífico. Pulsa as teclas
ou
ata que visualices un díxito no display
(2.1.1).
3
3.1 Limpeza interior. Ó limpa-lo interior, utiliza
unha esponxa ou baeta empapada en auga
con bicarbonato ó limpa-lo interior para
evita-la formación de olores. En ningún
caso, utilices máquinas de limpeza a vapor,
disolventes ou deterxentes abrasivos.
3.2 Limpeza exterior. Non uses máquinas
de limpeza a vapor para a limpeza das
pantallas.
É recomendable limpa-la reixa dianteira
da base do aparato unha vez ó ano cunha
aspiradora.
66
4
Diagnósticos
5
4.1 Porta aberta. Se mante-la porta aberta
máis de 2 minutos, soará unha alarma e
apagarase a luz do refrixerador. A alarma
desconéctase ó pecha-la porta.
• Non utilices aparatos eléctricos no interior
do frigorífico, a non ser que sexan do tipo
recomendado polo fabricante.
• Se a temperatura do conxelador é
anormalmente alta, aparecerá unha alarma
luminosa (4.2.1) e activarase, á súa vez, un
sinal acústico intermitente. Pulsa
para desactiva-lo sinal acústico de forma
manual (4.2.2).
• Cando conécte-lo aparato por primeira
vez, a alarma luminosa estará activada,
pero non soará a alarma.
4.3 Corte de subministración eléctrica
Abre as portas do frigorífico o menos posible.
Cando volva a corrente, comproba se os
alimentos almacenados se desconxelaron.
4.4 Ruídos normais no frigorífico
O teu frigorífico pode emitir unha serie
de ruídos que son normais durante o seu
funcionamento e polos que non te debes
preocupar.
• O gas refrixerante pode producir un
burbullo ó circular polos circuítos.
• O compresor pode producir zunidos e/ou
un lixeiro batedoiro, sobre todo cando se
pon en marcha.
• As dilatacións ou contraccións dos
materiais utilizados poden producir estalos
ou ruxidos.
• O aire que moven os ventiladores do
conxelador e da base do frigorífico pode
xerar un pequeno ruído de fondo.
Non manipúle-lo frigorífico para
intentar reparalo. Contacta co servizo de
asistencia técnica.
6
68
e u s k a r a
Erabilera-eskuliburua
Oso garrantzitsua: Gailua erabili aurretik irakurri arretaz eskuliburu hau.
Eskuliburuko testu bakoitza dagokion irudiarekin lotuta dago.
0
Identifikazioa
1
Azkar hozteko funtzioa: Funtzio honi esker,
hozkailuaren tenperaturarik hotzena 6 orduz
mantendu daiteke. Hozkailuan elikagai asko
sartzen denean aktibatzea gomendatzen da.
Aktibatu eta desaktibatzeko: Sakatu
(2.4.1).
“Oporrak” funtzioa: “Oporrak” funtzioa oso
egokia da hozkailua denbora luzez erabili ez
baina izozkailuko elikagaiak mantendu nahi
badituzu. Funtzio honi esker, zure gailuak
oso gutxi kontsumituko du eta ez da usainik
egongo.
Oharra: Gailuaren atea itxita egon behar da.
2
Erabilera
e u s k a r a
3
3.1 Barnealdearen garbiketa. Barnealdea
garbitzeko erabili urez eta bikarbonatoz
bustitako belaki edota zapia. Horrela, usain
txarrak saihestuko dituzu. Ez erabili inoiz
lurrunezko garbiketarako makinarik ezta
disolbagarri edota garbigarri urratzailerik ere.
3.2 Kanpoaldearen garbiketa. Ez erabili
lurrunezko garbiketarako makinarik pantailak
garbitzeko.
Urtean behin, atzealdeko sareta xurgatzaile
batekin garbitzea gomendatzen da.
3.3 Osagarrien garbiketa. Osagarriak ezin dira
ontzi-garbigailuan sartu. Eskuz garbitu belaki
edota zapi batekin.
70
e u s k a r a
4
Diagnostikoak
5
4.4 Gailuaren hots normalak
Gailuak normalak diren hots batzuk egin
ditzake, ez kezkatu.
• Gas-hoztaileak borbor egin dezake
zirkuituetan zehar dabilenean.
• Konpresoreak burrunba eta/edo kolpe
hotsa egin dezake, batez ere martxan
hasten denean.
• Erabilitako materialen dilatazioa edota
kontrakzioa dela eta karraskak edo kirrikak
entzun daitezke.
• Izozkailuko haizagailuek mugitzen duten
aireak hondo-zarata txikia sortu dezake.
Ez saiatu gailua konpontzen. Deitu
laguntza teknikoko zerbitzura.
6
Gailu hau diseinatzerakoan ingurumenaren
zaintza kontuan hartu da.
Gailu honek ingurumena kaltetzen ez duen R600A
hoztailea erabiltzen du.
Zaindu ingurumena. Behar duzun funtzioa
aktibatzerakoan edukiontzi bakoitzean
gomendatutako tenperatura erabili gailua
eraginkortasunez erabiltzeko.
Itzali hozkailua edo “oporrak” funtzioa aktibatu
gailua epe luze batean erabili behar ez baduzu.
Horrela, kontsumoa murrizteaz gain energia ere
aurreztuko duzu.
Ez eduki ateak irekita behar baino denbora
gehiago, horrek energia asko gastatzen du.
Gailu elektriko eta elektronikoetatik
eratorritako hondakinen kudeaketa.
71
e u s k a r a
72

advertisement

Related manuals

advertisement