advertisement

Groupe Brandt DKF1324X Használati utasítás | Manualzz
11-12
RR4200039
KÄYTTÖOHJE
BRUKSANVISNING
NO
PL
FI
SE
1.4.10
1.4.7
1.4.4
1.4.11
1.4.1
1.4.8
1.4.5
1.4.12
1.4.2
1.3.1
769
082367
1.4.13
1.4.9
082367769
354L
316L
M 079
13KG24
1.4.6
1.4.3
1.3.2
2.2.1
1.4.14
2.1.4
1.4.15
2.2.2
ALARM
SUPER
2.1.1
1.4.16
SUPER
ALARM
ºC
2.2.3
ºC
2.1.5
2.1.3
2.1.2
1.5.1
2.3.6
2.3.1
2.2.7
2.2.4
2.3.7
SUPER
5”
2.3.8
SUPE
ºC
2.3.5
ALARM
2.3.4
SUPER
ºC
2.3.3
OFF
2.2.8
ºC
2.2.6
2.3.2
ALARM
2.2.5
2.3.9
2.5.1
2.3.11
2.3.10
2.5.2
2.4.1
SUPER
ALARM
2.5.3
2.4.2
2.3.12
ºC
2.6.1
3”
4.1.1
3”
2.5.4
2.6.2
2.6.4
4.1.2
PER
4.1.3
ALARM
2.5.5
SUPER
4.1.4
ALARM
2.6.5
2.6.3
ºC
2.5.6
e s p a ñ o l
1
e s p a ñ o l
0
1
2
e s p a ñ o l
2
Uso
3
4
Diagnósticos
5
6
5
6
0
1
7
2
•
•
•
•
•
3
4
5
6
10
Estimado/a cliente/a:
11
0
1
12
2
• Guarde os alimentos em recipientes herméticos
para evitar que os alimentos sequem.
3
4
Diagnósticos
5
6
15
e n g l i s h
16
e n g l i s h
0
1
2
Use
17
3
4
19
e n g l i s h
5
6
20
21
0
1
2
Uso
4
Diagnosi
3
5
Sicurezza
6
26
0
1
2
3
4
Diagnosen
5
6
Gewaardeerde klant,
31
0
maak hem helemaal leeg.
1
2
Gebruik
33
•
•
•
•
•
3
Onderhoud en
reiniging
4
Meldsysteem
5
6
35
36
0
Идентификация
1
2
3
4
39
5
6
Ā e s k y
41
Ā e s k y
0
1
42
2
3
Údržba a Āištėní
4
Ā e s k y
5
BezpeĀnost
6
m a g y a r
Tisztelt Ügyfelünk!
A De Dietrich termékek felfedezése során olyan egyedülálló érzéseket
tapasztalhat meg, amelyeket csak értékes tárgyak válthatnak ki.
A vizuális vonzalom már az elsõ pillanattól kezdve érzékelhetõ. A design
minõsége azonnal kitûnik az idõtlen esztétika és a tökéletes kidolgozás hatására,
így minden tárgy elegáns és kifinomult, tökéletes harmóniát alakítva ki a többi
tárggyal.
Majd az az ellenállhatatlan érzés keríti hatalmába, hogy meg kell érintenie. A
De Dietrich csak ellenálló, presztízs színvonalú, eredetiséget tükrözõ anyagokat
alkalmaz.
A fejlett technológiát kombinálva a nemes anyagokkal, a De Dietrich a
legkitûnõbb minõségû termékeket gyártja a kulináris mûvészet szolgálatában,
amely szenvedélyt minden ínyenc magáénak tudja.
Szeretnénk, ha tökéletesen élvezné új termékünket, ezért szívesen fogadunk
minden javaslatot vagy kétséget ügyfélszolgálatunkon vagy weboldalunkon
keresztül.
Nagyon köszönjük bizalmát.
De Dietrich
A márkával kapcsolatban minden információt megtalál weboldalunkon:
www.de-dietrich.com
46
m a g y a r
Használati útmutató
Nagyon fontos: A fagyasztója használata elŃtt alaposan olvassa át ezt a kézikönyvet.
Ezt a kézikönyvet úgy alakították ki, hogy a szövegrészek kapcsolódnak a megfelelŃ ábrákhoz.
0
Beazonosítás
Azonosítsa be fagyasztója modelljét (“a”, “b”,
“c”, “d”, “e”) összehasonlítva a kapcsolótáblát
az ábrán mutatottakkal.
1.4 Az ajtónyitás irányának megváltoztatása.
Húzza ki a fagyasztója csatlakozóját az
elektromos hálózatból, és ürítse ki az ajtó
belsejét.
Óvatosan döntse meg a készüléket úgy,
hogy a hátsó részén álljon (1.4.1)
Fagyasztója NO FROST rendszerŝ, ha a NO
FROST felirat megtalálható a kapcsolótáblán.
Vegye ki a csavarokat (1.4.2), majd vegye
ki a felsŃ zsanért és a forgókupakot a
csavarhúzó segítségével (1.4.3).
1
Csatlakoztassa szét a csatlakozó retesz
megnyomásával (1.4.4). Vegye le a
fagyasztója ajtaját (1.4.5). Távolítsa el
a kapcsolópanelt úgy, hogy kiemeli az
ezen célt szolgáló résbŃl egy csavarhúzó
segítségével (1.4.6).
Beszerelés
1.1 Kicsomagolás. Vegye le az összes
védŃelemet.
1.2 Elhelyezés. Helyezze a fagyasztója
hŃforrásoktól távol, közvetlen napfénytŃl
védve, hogy csökkentse áramfogyasztását.
Ne tegye a fagyasztójat kültérre, sem olyan
helyre, ahol esŃ érheti.
Fontos, hogy levegŃ keringhessen a
fagyasztója hátsó részénél. Hagyjon 25
mm-t a fagyasztója hátulja és a fal között.
Ne fedje le semmivel a fagyasztója és a
padló vagy a födém közötti részt.
A másik oldalon alakítson ki egy hornyot
a házon jelzett részen (1.4.7). Szerelje
vissza a kapcsolópanelt úgy, hogy a kábelt
átvezeti a kialakított hornyon (1.4.8).
Vegye ki az alsó zsanér csavarjait, és vegye
ki a zsanért. Váltsa át a tengely helyzetét a
zsanérban, és tegye át az ellenkezŃ oldalra
(1.4.9).
Tegye fel az ajtót (1.4.11).
Vegye le a függŃleges fogantyút és
helyezze át az ajtó másik oldalára, 180°-kal
elforgatva (1.4.10).
A vibrációk és zajok elkerülése érdekében
szintezze ki fagyasztója ét. Vegye
figyelembe, hogy ha a fagyasztója a fal
vagy konyhaszekrény mellett helyezkedik
el, akkor kismértékŝ zaj alakulhat ki.
Tegye fel a zárókupakot a felsŃ zsanér
helyére az ellenkezŃ oldalon (1.4.12).
Nyomja meg a csatlakozót, hogy
csatlakoztassa az ajtóhoz (1.4.13).
GyŃzŃdjön meg, hogy a tálcák megfelelŃen
a helyükön vannak, és a tárolóedényeket
egymástól elválasztva helyezze el a
vibráció elkerülése érdekében.
Helyezze fel a felsŃ zsanért és a
forgókupakot, bevezetve a kapcsolótáblánál
maradt kábelt (1.4.14) és helyezze vissza a
csavarokat (1.4.15).
1.3 Az elektromos hálózathoz való
csatlakoztatás. Hagyja a fagyasztója
függŃleges helyzetben legalább 2 órán
át, mielŃtt csatlakoztatná. EllenŃrizze a
típuscímke adatait (220-240V, földeléssel)
(1.3.1, 1.3.2).
Ne használjon adaptereket, sem
hosszabbítókat.
Kerülje el, hogy a kábel a motorral
érintkezzen, vagy becsípŃdjön a motor alá.
Emelje fel óvatosan a fagyasztójat. (1.4.16)
1.5 A készülék szintezése. Állítsa be a lábakat
úgy, hogy kicsit megdönti hátra, hogy
megkönnyítse az ajtó pontos záródását.
(1.5.1).
1.6 Klímaosztály. Ezt a fagyasztót úgy
alakították ki, hogy optimálisan mŝködik
+10ºC és +43ºC közötti hŃmérsékleten,
az SN-T klímaosztályban (1.3.2). Ezen a
hŃmérséklet-tartományon kívül esŃ értékek
azonban károsan befolyásolhatják a
készülék funkcióit.
47
m a g y a r
2
Használat
2.1 A hŝtŃgép bekapcsolása. Nyomja meg a
gombot (2.1.1) vagy (2.1.2). Nyomja meg a
,
amíg meg nem jelenik egy számjegy
a kijelzŃn (2.1.3) vagy forgassa el a kapcsolót
modellek esetében a
(2.1.4, 2.1.5). A
kijelzŃ és a
esetében az "ON" lámpa
felgyullad, jelezve, hogy a készülék mŝködik.
A a modell automatikusan lezár, a
kioldáshoz nyomja bármelyik gombot
3 másodpercen át (2.3.11). Az
modellek nem rendelkeznek ezzel az
automatikus lezárás funkcióval.
2.2 HŃmérséklet kiválasztás. Nyomja meg a
,
gombokat (2.2.1, 2.2.2). Nyomja
,
(2.2.3), vagy forgassa el a
meg a
kapcsolót (2.2.4, 2,2,5). Miután kiválasztotta a
kívánt hŃmérsékletet, megtudhatja a tényleges
hŃmérsékletet a fényjelzések segítségével
vagy a gombok 5 másodpercen át tartó
,
(2.2.6, 2.2.7), vagy
lenyomásával.
,
(2.2.8). A hŃmérséklet villog. A
modellekbŃl ez a funkció hiányzik.
Javaslat: A fagyasztójaéhez javasolt
. Amennyiben Ön le akar
hŃmérséklet
valamit fagyasztani, a javasolt hŃmérséklet
. Lásd a 2.3 pontot (gyors lehŝtés
funkció).
Ne feledkezzen meg arról, hogy a belsŃ
hŃmérséklet függ a környezeti hŃmérséklettŃl,
az elhelyezkedéstŃl és a kinyitás
gyakoriságától.
2.3 HŝtŃ funkciók.
Gyors lehŝtés funkció: Ez a funkció a
leghidegebb hŃmérsékletre kapcsolja a
fagyasztót legfeljebb 52 órán át. Javasoljuk,
hogy akkor használja ezt a funkciót, amikor
nagy mennyiségŝ élelmiszert tesz bele, elŃtte
már 24 órával bekapcsolva. Bekapcsolásához
(2.3.1,
és kikapcsolásához: Nyomja meg a
(2.3.3, 2.3.4, 2.3.5). A
2.3.2) vagy a
modelleknél a kijelzŃ
-et mutat, míg
a funkció be van kapcsolva.
ECO funkció: Az ECO funkció jelentŃs
energia-megtakarítást tesz lehetŃvé a
fagyasztót egy stabil hŃmérsékleten tartva.
Ez a funkció bekapcsolva marad egy
áramtalanítást követŃen is. Amikor ez a funkció
be van kapcsolva, javasoljuk, hogy a középsŃ
polcokon tárolja az összes élelmiszert. A be és
gombot
kikapcsoláshoz nyomja meg az
modelleknél a
(2.3.6, 2.3.7, 2.3.8). A
-t mutat, míg a funkció be van
kijelzŃ
modellekbŃl ez a funkció
kapcsolva. A
hiányzik.
48
Gyors lehŝtés (Quick cooling) funkció:
Tegye be a palackot vagy palackokat a
-t
fagyasztóba, és tartsa lenyomva a
vagy
pár másodpercig, amíg
az ikon meg nem jelenik (2.3.9, 2.3.10). A
fagyasztó 15 percen át hŝt, ezután a funkció
lekapcsol, és a fog villogni, bekapcsolva
hangjelzést 20 percre, figyelmeztetve Önt
arra, hogy vegye ki a palackot, nehogy
szétrobbanjon. A vészjelzés kikapcsolható
a
pár másodpercig tartó lenyomásával a
vagy
esetén. Ha ezt a funkciót
egy áramszünet megszakítja, amikor az
áramellátás visszatér, a funkció befejezŃdik, és
bekapcsol a hangjelzés.
Lezárás: Javasolt a véletlenszerŝ elállítás
vagy a gyerekek beavatkozásának elkerülése
érdekében. A kijelzŃ az ikont mutatja,
miközben le van zárva. Nyomja meg a
(2.3.12) gombokat. A kijelzŃn
(2.3.11) vagy
váltakozva a normál
megjelenik a
kijelzéssel, amíg a funkció bekapcsolva marad.
modellekbŃl ez a funkció hiányzik.
A
2.4 Az ételek elosztása. Az ételeket a megfelelŃ
helyen kell tárolni ahhoz, hogy azok megfelelŃ
tartósításához (2.4.1):
1. Közepes méretŝ kiszerelések
2. Fagylaltok területe
3. Twist Ice (opcionális szolgáltatás)
4. Közepes méretŝ kiszerelések
5. Közepes méretŝ kiszerelések
6. Nagyméretŝ kiszerelések
7. Közepes méretŝ kiszerelések
Eutektikus tartályok (ModelltŃl függŃen):
Ha ez a készülék eutentikus tartályokkal
rendelkezik (2.4.2) (amelyeket arra terveztek,
hogy áramszünet esetén növeljék az
autonóm mŝködési idŃt, és csökkentsék
az energiafogyasztást), azokat lehetŃleg a
készülék felsŃ részén kell elhelyezni.
2.5 TWIST ICE. Ez a fagyasztójának olyan
tartozéka, amellyel 24 jégkockát tud készíteni.
Ha készüléke rendelkezik Twist Ice-szal,
vegye ki a jégkockakészítŃt (2.5.1). Töltse
fel a jégkockakészítŃ réseit, anélkül, hogy a
szintjénél többet töltene (2.5.2) Tegye vissza a
jégkockakészítŃt figyelve arra, hogy lehetŃleg
ne folyjon ki a víz (2.5.3).
2 óra elteltével a jégkockák használatra
készen állnak. Forgassa el mindkét végét
többször, amíg az összes jégkocka ki nem esik
(2.5.4, 2.5.5). Nyissa ki az alsó rekeszt, hogy
kivegye (2.5.6).
2.6 A hŝtŃgép kikapcsolása. Nyomja meg a
gombot 3 másodpercen át vagy nyomja
amíg meg nem jelenik valamilyen
meg a
hŃmérséklet a kijelzŃn (2.6.1, 2.6.2, 2.6.3).
Vagy tekerje el a gombot "Off" állásba (2.6.4,
modelleknél a kijelzŃ, és a
2.6.5). A
esetén az "ON" jelzŃlámpa kialszik.
m a g y a r
2.7 Alkalmazási javaslatok.
• Ne nyissa ki a fagyasztó ajtaját a
szükségesnél többször, és ne tegyen
bele meleg ételeket. Így fagyasztóját
hatékonyabban tudja használni, és nem
növekszik meg energiafogyasztása sem.
• Ha fagyasztója NO FROST típusú, ne
torlaszolja el a szellŃzŃrácsokat, és hagyjon
helyet az élelmiszerek között, hogy levegŃ
áramolhasson közöttük.
• Ne tegyen be szénsavas vagy folyadékot
tartalmazó üveg palackokat a fagyasztóba,
mivel azok szétpattanhatnak.
• Az ételeket hermetikusan zárható
edényekben tárolja, nehogy kiszáradjanak.
• Ne fogyasszon nagyon hideg fagylaltokat
vagy élelmiszereket, mert megsértheti
száját.
• A fagyasztó kapacitásának maximális
kihasználása érdekében (2.4.1) kivehetŃek
a nagy kosarak (5), a kis rekeszek (4) és a
Twist Ice (3). Nagyon fontos, hogy tartsák
benn az alsó kosarakat (6 és 7) és a felsŃ
fedeleket (1 és 2), nehogy a készülék
fogyasztását ezzel befolyásolják.
3
Karbantartás és
tisztítás
3.1 BelsŃ tisztítás. BelsŃ tisztításkor használjon
szódabikarbónás vízbe mártott szivacsot vagy
törlŃkendŃt, hogy megakadályozza a szagok
képzŃdését.
Soha ne használjon gŃzzel mŝködŃ
berendezéseket, oldószereket vagy
dörzshatású szereket.
3.2 KülsŃ tisztítás. A kijelzŃ tisztításához ne
használjon gŃzzel tisztító berendezéseket.
Javasoljuk, hogy évente egyszer tisztítsa
meg a készülék hátsó rácsát egy porszívó
segítségével.
3.3 Tartozékok tisztítása. Mosogatógépben nem
tisztíthatók. Mossa el Ńket kézzel, egy szivacs
vagy törlŃkendŃ segítségével.
A használt szŝrŃket és pótszŝrŃket tartsa
gyermekektŃl távol, nagy mennyiségben
történŃ lenyelésük veszélyes lehet.
4
Hibakeresés
4.1 Nyitott ajtó. Minden modellnél, kivéve a
, ha több, mint 1 percig nyitva hagyják
és egy
az ajtót, bekapcsol a jelzés
figyelmeztetŃ hangjelzés hallatszik (4.1.1,
4.1.2, 4.1.3, 4.1.4). Az ajtó becsukásával a
hangjelzés kikapcsol.
4.2 Áramszünet.
Amennyire csak lehetséges, ne nyitogassa
a hŝtŃ ajtaját. Ha belsŃ hŃmérséklet
meghaladja a > -11º C értéket, akkor:
és
modelleknél 30
•a
percre bekapcsol a hidegszünet miatti
figyelmeztetŃ hangjelzés. Bármely gomb
lenyomásával ezt lekapcsolhatja.
• Valamint automatikusan bekapcsol a
funkció. Kikapcsoláshoz nyomja
gombot, vagy várja, amíg
meg a
az automatikusan meg nem történik.
• Bekapcsol a piros jelzŃlámpa (4.1.1,
4.1.2, 4.1.3, 4.1.4).
Az ételek állapotának ellenŃrzése.
A
modelleknél a következŃ jelzések
jelezhetnek meg a kijelzŃn:
Az élelmiszerek nem olvadtak ki,
biztonságos állapotban vannak, és
konzerválásuk folytatódhat.
Az élelmiszerek részben kiolvadtak, így
azokat meg kell fŃzni.
Az élelmiszerek kiolvadtak, már nem
fogyaszthatóak. Ki kell venni Ńket.
A
modelleknél a felhasználónak
fel kell mérnie az élelmiszerek állapotát,
majd ennek megfelelŃ intézkedéseket kell
hoznia.
4.3 További lehetséges vészjelzések:
vagy
Automatikusan bekapcsolt
egy védelmi üzemmód az élelmiszerek
állapotának garantálása érdekében,
de mindenképp fel kell hívni a
márkaszervizt.
A fagyasztó egyik eleme nem mŝködik
megfelelŃen, de mindenképp fel kell
hívni a márkaszervizt.
Mindegyik modellnél (kivéve NO
FROST) ahol jegesedés léphet fel a
készüléken belül, 6 havonta megjelenik
ez a jelzés:
- Kapcsolja ki a készüléket.
- Távolítsa el a jeget, követve a 3. pont
javaslatait.
Ha figyelmen kívül hagyja ezt a jelzést,
akkor 48 órán belül eltŝnik.
- Kapcsolja be a készüléket, követve a
21. fejezet utasításait.
49
m a g y a r
4.4 A fagyasztója normál zajai.
Fagyasztójae olyan normális zajokat
bocsáthat ki mŝködése során, amiért nem
kell aggódnia.
• A hŝtŃgáz áramlása a hŝtŃcsŃ-rendszerben
okozhat bugyborékoló hangot.
• A kompresszor is lehet zajos és/vagy
kopogó hangot adhat ki, különösen
bekapcsoláskor.
• A használt anyagok dilatációja vagy
egymásnak nyomódása is adhat ki pattogó
vagy recsegŃ hangot.
• A fagyasztó ventilátorában mozgó levegŃ,
és a fagyasztója alapja kis alapzajt hozhat
létre.
Ne próbálja megjavítani a hŝtŃgépet.
Hívja a Márkaszervizt!
5
• A készüléket háztartási és hasonló
alkalmazási területekre szánták, mint például:
– üzlethelységek, irodák, és egyéb
munkahelyi konyhák;
– vidéki szálláshelyek, hotelek, moteles
és hasonló lakó létesítmények vendégei
számára;
– "Szállás és reggeli" típusú környezet;
– vendéglátó, és nem kiskereskedelmi
hasonló létesítmények.
A készülékben ne tároljon robbanékony
anyagokat, mint például gyúlékony
hajtógázas aeroszolos tartályokat.
6
Környezet
Ezt a fagyasztójakörnyezet tudatosan tervezték.
Biztonság
• Tartsa tisztán a szellŃzŃrácsokat.
• Figyeljen arra, hogy ne sértse meg a hŝtŃkört.
• A hŝtŃgép belsejében ne használjon
elektromos készülékeket, kivéve a gyártó
ajánlása alapján.
• Ne használjon a gyártó ajánlásaitól eltérŃ
mechanikai berendezéseket vagy egyéb
eszközöket ahhoz, hogy meggyorsítsa a
kiolvasztási folyamatot.
• A készüléket nem tervezték csökkent fizikai,
érzékelési vagy mentális képességekkel
rendelkezŃ személyek (beleértve gyerekek)
általi használatra, vagy olyan személyek általi
használatra, akik nem rendelkeznek megfelelŃ
tapasztalattal vagy ismeretekkel, kivéve, ha
az a biztonságukért felelŃs, vagy elŃzetesen a
készülék használatáról tájékoztatott személy
felügyelete alatt történik. A gyerekeket
felügyelet alatt kell tartani, nehogy játszanak a
készülékkel.
• Ha a hálózati kábel sérült, azt csak a gyártó
vagy a vevŃszolgálat, vagy hasonló képzett
szakember cserélheti ki, a vészhelyzetek
elkerülése érdekében.
Még akkor is, amikor a kijelzŃ le van
kapcsolva, a fagyasztó feszültség alatt áll.
Ez a készülék R600A hŝtŃközeggel mŝködik,
amely a környezetre nem káros.
Óvja környezetét! Az ajánlott hŃmérsékletet
állítsa be a szükséges funkciótól függŃen, hogy
hŝtŃszekrénye továbbra is hatékonyan mŝködjön.
Kapcsolja le a fagyasztót, ha a készüléket
hosszabb ideig nem fogja használni. Ezzel
csökkenti fogyasztását és energiát takarít meg.
A szükségesnél tovább ne hagyja nyitva az ajtaját,
mert ez növeli energiafogyasztását.
Elektromos és elektronikus készülékek
hulladékkezelése
szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket tilos
A
a háztartási szeméthez használt hagyományos
konténerekbe kidobni.
Adja le hŝtŃgépét egy speciális gyŝjtŃponton.
Az elektromos háztartási cikkek újrafeldolgozásával
elkerülhetŃek a káros egészségügyi és környezeti
ártalmak, ezáltal energiát és erŃforrásokat takarít
meg.
További információért vegye fel a kapcsolatot a
helyi hatóságokkal, vagy azzal a kereskedelmi
egységgel, ahol hŝtŃgépét vásárolta.
Általános ügyfélszolgálati üzenet:
Meghibásodás esetén vegye fel a kapcsolatot kereskedõjével vagy a beszerelõ személlyel. De Dietrich
készülékének karbantartását a márka által meghatalmazott szakképzett villanyszerelõ végezheti.
A találkozás megbeszélésekor adja meg a modell teljes referenciaszámát, amelyet a terméken található
típuscímkén adott meg a gyártó.
Ha karbantartási mûveleteket végeznek, kérje, hogy kizárólag eredeti tanúsítással rendelkezõ
pótalkatrészeket használjanak. (Eredeti tanúsított alkatrészek logója)
50
51
0
1
Odpojte stisnutím západky konektoru
(1.4.4). Odstráļte dvere mrazniĀka (1.4.5).
Odoberte držiak ovládaĀa páĀením
pomocou skrutovaĀa v na to urĀených
drážkach (1.4.6)
52
2
•
•
•
•
•
3
Údržba a Āistenie
4
5
6
BezpeĀnoső
56
0
“a”, “b”, “c”, “d”, “e”
1
57
2
58
4
3
59
6
5
60
d a n s k
61
d a n s k
0
1
Montering
2
3
4
d a n s k
5
6
Miljø
65
De Dietrich
Du kan hitta all information om märket på www.de-dietrich.com
66
0
1
2
3
4
69
5
6
Miljö
70
70
71
71
0
1
2
,
72
3
74
4
5
6
75
n o r s k
De Dietrich
Les all informasjon om merket hos oss på www.de-dietrich.com
76
n o r s k
0
1
2
Bruk
3
4
n o r s k
5
Sikkerhet
6
80
80
p o l s k a
81
p o l s k a
0
1
82
p o l s k a
2
3
4
5
6

advertisement

Related manuals

advertisement