Waxjet 93 - Wintersteiger

Waxjet 93 - Wintersteiger
Waxjet 93
78-500-423
26.01.2012
Betriebsanleitung
Operating manual
Manual d’utilisation
Istruzioni per l'uso
Manual de instrucciones
Gebruiksaanwijzing
Manual de operação
Használati utasítás
Driftsvejledning
Návod k použití
Instrukcja obsługi
Руководство по эксплуатации
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Manual de exploatare
操作说明书
Waxjet 93
3
Waxjet 93
5
6
Waxjet 93
Waxjet 93
7











8





Waxjet 93
















Waxjet 93
9

















10
Waxjet 93





Waxjet 93
11
12
Waxjet 93
1.7 Produktvorteile







Waxjet 93
13
Absi-
2700 W
Länge:
770 mm
620 mm
Höhe:
400 mm
Ø 155 x 350 mm
Ø 155 x 350 mm
ca. 100 kg
14
Waxjet 93
1
2
4
3
5
1
4
2
Polierwalze
5
3
Waxjet 93
15
16
Waxjet 93
1)


2)
Waxjet 93
17



1
2
4




18
Waxjet 93
A


Die Tropftasse [A] regelmäßig entleeren!



Waxjet 93
19




20
Waxjet 93
Waxjet 93
21
Original operating manual
22
Waxjet 93

Waxjet 93
23














24
Waxjet 93
















Waxjet 93
25

















26
Waxjet 93





Wear gloves!
Order number: 78-150-678
Waxjet 93
27
28
Waxjet 93
1.7 Advantages







Waxjet 93
29
2 Technical description
2.1 Technical Data
Type:
2700 W
Length:
770 mm
Width:
620 mm
Height:
400 mm
Ø 155 x 350 mm
(Ø 6,1 x 13,8 in)
Ø 155 x 350 mm
(Ø 6,1 x 13,8 in)
ca. 100 kg (220 lbs)
Humidity
5 ... 80% (entire temperature range)
30
Waxjet 93
1
2
4
3
5
1
Wax roller
4
2
5
3
Wax pan
Waxjet 93
31
32
Waxjet 93
1)


2)
Waxjet 93
33

Remove cover.


1
2
4




34
Waxjet 93
A





Waxjet 93
35




36
Waxjet 93
Waxjet 93
37
38
Waxjet 93
Waxjet 93
39















40
Waxjet 93
















Waxjet 93
41

















42
Waxjet 93





Portez des gants !
Numéro de commande : 78-150-678
Waxjet 93
43
44
Waxjet 93





Waxjet 93
45
Type:
2700 W
770 mm
620 mm
400 mm
Ø 155 x 350 mm
Ø 155 x 350 mm
Poids :
100 kg
46
Waxjet 93
1
2
4
3
5
1
4
2
5
3
Waxjet 93
47
48
Waxjet 93
1)

2)
Waxjet 93
49
1
2


Desserrer les 2 vis [1].

4




50
Waxjet 93
A





Waxjet 93
51




52
Waxjet 93
Waxjet 93
53
WINTERSTEIGER AG ::: A-4910 Ried/I Dimmelstrasse 9
Tel. +43 7752 919-0
e-mail: [email protected]
Autore e grafica: Gottfried Aschauer
54
Waxjet 93
Waxjet 93
55















56
Waxjet 93
















Waxjet 93
57


















58
Waxjet 93





Superficie calda!
Codice ordine: 78-150-121
Waxjet 93
59
60
Waxjet 93






Waxjet 93
61
Type:
2700 W
770 mm
620 mm
Altezza:
400 mm
Ø 155 x 350 mm
Ø 155 x 350 mm
Peso:
ca. 100 kg
62
Waxjet 93
1
2
4
3
5
1
4
2
5
3
Waxjet 93
63
64
Waxjet 93
1)

2)
Waxjet 93
65
4.2 Cambio del rullo
2 3



1
2
4




66
Waxjet 93
A





Waxjet 93
67




68
Waxjet 93
Waxjet 93
69
70
Waxjet 93
Waxjet 93
71















72
Waxjet 93
















Waxjet 93
73

















74
Waxjet 93





Waxjet 93
75
76
Waxjet 93






Waxjet 93
77
Type:
2700 W
Largo:
770 mm
Ancho:
620 mm
Alto:
400 mm
Ø 155 x 350 mm
Ø 155 x 350 mm
Peso:
100 kg aprox.
+ 10 a 35 °C
78
Waxjet 93
1
2
4
3
5
1
4
Elementos de mando
2
5
3
Waxjet 93
79
80
Waxjet 93
1)


2)
Antes de poner la máquina en marcha, controle que esté limpia.
Waxjet 93
81


Quite el tornillo prisionero del anillo interior del rodamiento [1] con la
llave de macho hexagonal (accesorios)

1
2
4




82
Waxjet 93
A





Waxjet 93
83




84
Waxjet 93
Waxjet 93
85
Oorspronkelijke bedieningshandleiding
86
Waxjet 93
1.2 Veiligheidsvoorschriften
1.2.1 Veiligheidsprincipes

Waxjet 93
87















88
Waxjet 93













Hou rekening met de tekens op de verpakkingen.



Te transporteren lasten steeds beveiligen tegen omvallen of omkippen!
Waxjet 93
89

















90
Waxjet 93





Draag handschoenen!
Bestelnummer: 78-150-678
Draag beschermingsuitrusting: nauwsluitende, beschermende kleding
Waxjet 93
91
92
Waxjet 93





Geen aftrekken van de was, loopvlakte gereed voor gebruik.

Waxjet 93
93
Type:
Nominale spanning, frequentie, aansluitwaarde, beveiliging:
2700 W
770 mm
620 mm
Hoogte:
400 mm
Wasrol:
Ø 155 x 350 mm
Polijstrol:
Ø 155 x 350 mm
ca. 100 kg
Werkhoogte:
5 ... 80% (gehele temperatuurbereik)
Geluidsemissie
Geluidsdrukniveau
94
Waxjet 93
1
2
4
3
5
1
Wasrol
4
2
Polijstrol
5
3
Waxjet 93
95
96
Waxjet 93
1)


2)
Waxjet 93
97



1
2
4


Flens [4] eraf trekken.

Rol eraf trekken en door een nieuwe rol vervangen.

98
Waxjet 93
A





Waxjet 93
99




100
Waxjet 93
Waxjet 93
101
WINTERSTEIGER AG ::: A-4910 Ried/I Dimmelstrasse 9
Tel. +43 7752 919-0
e-mail: [email protected]
Autor e gráfica: Gottfried Aschauer
102
Waxjet 93
Waxjet 93
103















104
Waxjet 93
















Waxjet 93
105

















106
Waxjet 93





Waxjet 93
107
108
Waxjet 93






Apropriado para encerar zonas de deslizamento e de subida de esquis nórdicos
Waxjet 93
109
Tipo:
2700 W
770 mm
620 mm
Altura:
400 mm
Ø 155 x 350 mm
Ø 155 x 350 mm
Peso:
aprox. 100 kg
+ 10 a 35 °C
110
Waxjet 93
2.2 Vista geral da máquina
1
2
4
3
5
1
4
2
5
3
Waxjet 93
111
112
Waxjet 93
1)


2)
Waxjet 93
113



1
2
4




114
Waxjet 93
A





Waxjet 93
115




Descarregar óleo e lubrificante ecologicamente, também óleos e lubrificantes biodegradáveis.
116
Waxjet 93
Tartalomjegyzék
Előszó ................................................................................................................................................................................. 118
Rendeltetésszerű használat .............................................................................................................................................. 118
1 Általános utalások ........................................................................................................................................................... 119
1.1 A szimbólumok magyarázata ................................................................................................................................. 119
1.2 Biztonsági előírások ............................................................................................................................................... 119
1.2.1 Biztonsági alapelvek .................................................................................................................................. 119
1.2.2 Általános biztonsági utasítások ................................................................................................................. 120
1.2.3 Biztonsági utasítások az üzemeltető számára ........................................................................................... 120
1.2.4 Biztonsági utasítások a kezelőszemélyzet számára .................................................................................. 121
1.2.5 Biztonsági utasítások a szállításhoz .......................................................................................................... 121
1.2.6 Biztonság működés közben ....................................................................................................................... 122
1.2.7 Biztonsági utasítások a gondozással, karbantartással és a hibaelhárítással kapcsolatban. ..................... 122
1.2.8 Biztonság az elektronikán végzett munkáknál ........................................................................................... 123
1.3 Személyekre vonatkozó védelmi utasítások .......................................................................................................... 123
1.4 Figyelmeztető utalások .......................................................................................................................................... 124
1.5 A készülék rendeltetése ......................................................................................................................................... 124
1.6 Alkalmazás ............................................................................................................................................................. 125
1.7 A gép előnyei ......................................................................................................................................................... 125
2 Műszaki leírás ................................................................................................................................................................... 126
2.1 Műszaki adatok ...................................................................................................................................................... 126
2.2 A gép részei ........................................................................................................................................................... 127
3 Üzembevétel ..................................................................................................................................................................... 128
3.1 Kicsomagolás ......................................................................................................................................................... 128
3.2 Az üzemelés helye ................................................................................................................................................. 128
4 A kezelőelemek leírása .................................................................................................................................................... 129
4.1 A gép működtetése ................................................................................................................................................ 129
4.2 Hengercsere .......................................................................................................................................................... 130
5 Karbantartás ..................................................................................................................................................................... 131
6 Üzemen kívül helyezés és ártalmatlanítás ..................................................................................................................... 132
Waxjet 93
117
Előszó
Ezt a használati utasítást a kezelőszemélyzetnek és a gép fenntartásáért felelős személyeknek az első üzembevétel előtt el
kell olvasniuk és kiegészítésként szolgál a géppel kapcsolatos oktatási anyagokhoz.
A benne levő utasításoknak a figyelmen kívül hagyásából keletkezett károkat nem fedezi a garancia. A gép használója törvény szerint köteles az illető ország baleseti előírásait betartani.
Ezt a használati utasítást továbbá bizalmasan kell kezelni. Csak illetékes személyek számára tegye hozzáférhetővé. A használati utasítás átadása egy harmadik személynek csak a WINTERSTEIGER cég írásbeli hozzájárulásával lehetséges.
Minden dokumentum szerzői jogi védelem alatt áll. A dokumentumok továbbadása, sokszorosítása, még kivonatosan is,
tartalmának felhasználása tilos, kivéve, ha nincs írásban kifejezetten engedélyezve.
A tilalom megszegése büntethető és kártérítési kötelezettséggel jár. A WINTERSTEIGER cég az ipari tulajdonjog gyakorlásának minden jogát fenntartja.
Rendeltetésszerű használat
Ezt a készüléket kizárólag az alpesi sí, a futósí és snowboard futófelületének a viaszolására szabad használni
(rendeltetésszerű használat). Bármilyen egyéb használat nem rendeltetésszerűnek minősül. Az ebből származó károkért a
gyártó nem vállal felelősséget. A kockázatot egyedül a használó viseli.
A rendeltetésszerű használathoz tartozik a gyártó által előírt üzemelési, gondozási és karbantartási rendelkezések betartása
is.
Az idevonatkozó balesetmegelőzési előírásokat, valamint az egyéb általánosan elismert biztonságtechnikai és munkaegészségtani szabályokat be kell tartani.
A gép önkényes változtatásából keletkezett károkért a gyártó nem vállal szavatosságot.
Állandóan dolgozunk a gyártmányaink korszerűsítésén és ezért fenntartjuk az olyan változtatásoknak és korszerűsítéseknek
a jogát, amelyeket célszerűnek tartunk. De ezzel nem jár együtt az a kötelezettségünk, hogy ezeket a korábban szállított
gépekre is kiterjesszük.
A használati utasításban található minden ábra, méret és súlyadat nem kötelező erejű.
Eredeti használati utasítás
118
Waxjet 93
1 Általános utalások
1.1 A szimbólumok magyarázata
VESZÉLY azt jelenti, hogy nagyfokú veszélyeztetés kockázata áll fenn, amely, ha nem
sikerül elkerülni, halált vagy súlyos sérüléseket okoz.
FIGYELMEZTETÉS azt jelenti, hogy közepes fokú veszélyeztetés kockázata áll fenn,
amely, ha nem sikerül elkerülni, halált vagy súlyos sérüléseket okozhat.
VIGYÁZAT azt jelenti, hogy csekély fokú veszélyeztetés kockázata áll fenn, amely, ha nem
sikerül elkerülni, kisebb vagy közepesen súlyos sérüléseket okozhat.
Ez a felkiáltójel a termék, a folyamat és/vagy ezek környezete lehetséges sérülésére vagy rombolására utal. 
Ez egy külön utalás a gyakorlati munkával kapcsolatban, ill. egy általános ajánlás. 
Ez a használati utasítás a készülék része. Az új és a használt gépek szállítóinak írásban kell igazolniuk, hogy a használati
utasítást a géppel együtt kiszállították. A használati utasítás megkönnyíti a gép használójának a géppel való megismerkedést és a géppel történő munkát.
A gondozásról és a karbantartásról szóló fejezetben tippekkel szolgálunk, hogyan tudja a gép teljes működőképességét
éveken át megőrizni. Ezenkívül a használati utasítás utal a (lehetséges) veszélyekre.
1.2 Biztonsági előírások
1.2.1 Biztonsági alapelvek

Ez a gép a technika jelenlegi állása és az elismert biztonságtechnikai szabályok szerint készült.
Ennek ellenére alkalmazása során előfordulhatnak a használót vagy egy harmadik személyt fenyegető , ill. a készülék
vagy más dologi javak károsodását okozó veszélyek, ha a gépet



nem kiképzett vagy nem betanított személyzet kezeli,
nem rendeltetésszerűen használják
szakszerűtlenül gondozzák vagy tartják karban.
Waxjet 93
119
1.2.2 Általános biztonsági utasítások

Figyeljen a helyes bekötő feszültségre! A csatlakozási értékek a típustáblán láthatók. Ellenőrizze, hogy ezek az adatok
a hálózati feszültséggel megegyeznek-e.

Mielőtt a gépet más helyre viszi vagy mielőtt belenyúl, húzza ki a hálózati csatlakozót!

A készüléket csak eredeti WINTERSTEIGER alkatrészekkel, ill. elhasználódó anyagokkal szabad működtetni.Ha
idegen anyagok kerülnek felhasználásra, akkor ez az üzemeltető saját felelősségre történik, és ennek következtében
megszűnik a gépre a garancia.

A gépet csak megfelelő anyagból készült védőkesztyűvel szabad használni.

A gép fűtéssel rendelkezik, amely a viasz cseppfolyósításához szükséges. Ezért figyeljen arra, hogy a gép teljesen
szabadon, egy szilárd és hőálló alapon álljon. A folyékony viasz gyúlékony!

A felmelegítő fázisban és még utána is a gép háza is felmelegszik. A készüléket csak kesztyűvel fogja meg.

Semmi esetre se szabad eltolni vagy máshova állítani a gépet, amíg a viasz folyékony állapotú - megégési veszély!

A munkahely jó szellőzéséről gondoskodni kell.

A készüléket csak száraz helyiségekben szabad üzemeltetni.

Azokban a helyiségekben, ahol a szellőzés nem kielégítő, be kell szerelni egy elszívó berendezést.

A készüléket a használata alatt folyamatosan felügyelni kell!

A gépet sima, egyenletes talajon kell felállítani és vezető görgők rögzítőfékével rögzíteni.
1.2.3 Biztonsági utasítások az üzemeltető számára

A felhasználó országban, valamint a használat helyén érvényes kötelező erejű balesetmegelőzési és munkavédelmi
előírásokon kívül figyelembe kell venni a biztonságos és szakszerű munkavégzés elismert szaktechnikai szabályait is.

Az üzemeltetőnek köteleznie kell a kezelőszemélyzetet a személyes védőfelszerelések viselésére, amennyiben a helyi
rendelkezések előírják.

Az elsősegély felszereléseket (pl. kötszerdobozt, stb.) elérhető közelségben tárolja. A tűzoltóberendezések helyét és
használatát meg kell ismertetni. Tűzjelző és tűzoltási lehetőségeket meg kell tervezni.

Az üzemelőnek/felhasználónak nem szabad a gépen a WINTERSTEIGER cég engedélye nélkül a biztonságot befolyásoló változtatásokat, hozzáépítéseket /átalakításokat végrehajtani.

Csak kiképzett vagy betanított személyzetet alkalmazzon a gépen. A gép kezelésére, felszerelésére, ápolására és karbantartására vonatkozó hatásköröket világosan meg kell határozni! Ki kell választani egy gépvezetőt, akire a gépért és
a személyzetért vállalt felelősséget át kell ruházni. A kiképzendő, betanítandó vagy általános szakmai képzésben
résztvevő személyzet csak egy tapasztalt szakember állandó felügyelete mellett végezhet munkát a gépen!
120
Waxjet 93
1.2.4 Biztonsági utasítások a kezelőszemélyzet számára

A használati utasítást mindig a gép üzemeltetési helyén, jól hozzáférhetően kell tárolni!

Az idevonatkozó balesetmegelőzési előírásokat, valamint az egyéb általánosan elismert biztonságtechnikai és
munkaegészségtani szabályokat be kell tartani.

A gépet csak műszakilag kifogástalan állapotban, rendeltetésszerűen, a biztonsági előírásokat és a veszélyforrásokat
ismerve, ezen használati utasítás figyelembevételével szabad üzemeltetni. Különösen azokat a hibákat, amelyek a biztonságot veszélyeztethetik, azonnal meg kell szüntetni.

A kezelő köteles személyes védőfelszerelést viselni, amennyiben a helyi rendelkezések előírják.

A gép és biztonsági berendezései működésére, az átszerelésére és beállítására vonatkozó minden munka esetén
figyelembe kell venni a be-és kikapcsolás menetét, valamint a vészkikapcsolást a használati utasítás szerint.

Ellenőrzési, karbantartási és javítási munkáknál figyelembe kell venni az ezen munkák keretében hozott biztonsági intézkedéseket!

A gépen látható figyelmeztető és jelzőtáblák fontos utalásokat tartalmaznak a veszélytelen működésre vonatkozólag.
Ezek figyelembevétele a biztonságát szolgálja.

A gépet csak hiánytalanul felszerelt védelemmel és védőburkolattal szabad üzemeltetni.
1.2.5 Biztonsági utasítások a szállításhoz

Viseljen a szállítási munkák során védősisakot, biztonsági cipőt és védőkesztyűt!

Ne lépjen soha lengő teher alá!

Használjon mindig alkalmas és tesztelt emelőszerkezeteket!

A felállítási helyre történő szállításhoz használjon kizárólag alkalmas, szabványosított és tesztelt emelőszerkezeteket
(emelővillás targonca, autódaru, híddaru) és kötőeszközöket (horogakasztó, emelőheveder, ütköző kötél, láncok)

A méreteket és súlyokat megtalálja a műszaki adatokban .

Vigyázzon arra, hogy a gép szállítása mindig ütés- és lökésmentesen történjék.

Vegye figyelembe a csomagoláson levő emblémákat.

Jelentse a szállítási sérüléseket és/vagy a hiányzó alkatrészeket azonnal a szállítónak.

A szállítóládákat és szállító állványokat csak a megjelölt ütközési pontokon erősítse oda!

A szállítandó terheket mindig biztosítsa felborulás vagy felbillenés ellen!
Waxjet 93
121
1.2.6 Biztonság működés közben

A készülék üzemelését csak kiképzett személyek végezhetik.

A gépet több személy egyszerre nem kezelheti.

Ellenőrizze a gépet műszakonként legalább egyszer, hogy vannak-e rajta felismerhető sérülések és hibák! Jelentse a
bekövetkezett változásokat (beleértve a működésben észlelt változásokat) azonnal az illetékes részleg/személy felé!
A gépet/berendezést azonnal le kell állítani és biztosítani!

A gépet csak összeszerelt és üzemkész állapotban szabad üzembe venni.

A gépet csak akkor szabad üzemeltetni, ha minden biztonsági berendezés és a biztonságra kiható berendezés, pl. a
kioldható biztonsági berendezések, védőburkolatok megvannak és működőképesek!

A gépet működés alatt soha ne hagyja felügyelet nélkül!

A be- és kikapcsolás menetét, a jelzéseket a használati utasítás szerint kell kezelni!

A gépet elhagyás után a kezelőszemélyzetnek mindig ki kell kapcsolni és illetéktelen személyek általi újra bekapcsolás
ellen biztosítani.

Mielőtt a gépet más helyre visz vagy mielőtt belenyúl, húzza ki a hálózati csatlakozót!

A gépet nem szabad éghető anyagok közelében üzemeltetni.

A gépet csak a megfelelő munkaruházattal szabad üzemeltetni:




hosszú ujjú felsőruházat
hosszú nadrág
megfelelő anyagból készült védőkesztyű
védőszemüveg

A forgó részeket a működés közben ne érintse meg!

Ne nyúljon a még működő aggregátorokba!

A gépet csak száraz helyiségekben szabad üzemeltetni.
1.2.7 Biztonsági utasítások a gondozással, karbantartással és a hibaelhárítással kapcsolatban.

Az előírt vagy a használati utasításban megadott rendszeres ellenőrzés/kötelező szerviz határidőit be kell tartani.

Minden gondozási és karbantartási munkát csak akkor szabad elvégezni, ha a gép ki van kapcsolva. Ha működő gépbe
kézzel bele nyúl, ez súlyos balesetekhez vezethet és ezért tilos. Ha ilyen munkák elvégzése közben mégis szükséges
a gép bekapcsolása , akkor ezt csak a megengedett üzemmódokban és a különleges biztonsági intézkedések betartása
mellett szabad.

Gondoskodni kell üzemi és segédanyagok hulladékainak, valamint a cserealkatrészeknek a biztonságos és
környezetkímélő eltávolításáról !

Hagyja a gépet kihűlni, mielőtt a karbantartási, gondozási munkákhoz, ill. a hibák elhárításához hozzákezd!

A gondozási és karbantartási munkák elvégzéséhez feltétlenül szükség van egy megfelelő felszereltségű műhelyre. A
gépet, de különösen a csatlakozásokat és csavarozásokat a gondozás/karbantartás előtt meg kell tisztítani az olaj, az
üzemi anyagok és a szennyeződések maradványaitól. Nem szabad agresszív tisztítószereket használni. A gondozási
és karbantartási munkák esetén a kioldott csavarkötéseket a szükséges forgatónyomatékkal ismét meg kell húzni.
122
Waxjet 93
1.2.8 Biztonság az elektronikán végzett munkáknál

A gép elektromos berendezéseinek zavara esetén ezeket azonnal ki kell kapcsolni!

A gép elektromos szerelvényein csak elektrotechnikus szakemberek az elektrotechnikai szabályok betartása mellet
végezhetnek munkát! Csak elektrotechnikus szakembereknek szabad a gép elektronikájához hozzányúlni. Tartsa a
kapcsolószekrényeket mindig zárva, ha ezek felügyelet nélkül vannak.

Soha ne dolgozzon feszültség alatt álló alkatrészeken! A berendezésnek azokat a részeit, amelyeken ellenőrző, karbantartási és javítási munkákat végeznek, áramtalanítani kell. Az üzemi eszközöket, amelyekkel az áramtalanítást
végezték, biztosítani kell nem szándékos vagy automatikus bekapcsolás ellen.( A biztosítékokat elzárni, megszakító
kapcsolót lezárni.) Az áramtalanított elektromos alkatrészeket először meg kell vizsgálni, hogy feszültségmentesek-e,
utána földelni és a rövidre zárt, valamint a szomszédos áram alatt álló alkatrészektől elszigetelni!

Csak eredeti, előírt áramerősségű biztosítékokat szabad használni! Soha ne javítson ki vagy hidaljon át hibás biztosítékokat. Cserélje ki őket azonos típusú biztosítékokra.

A készüléket csak a WINTERSTEIGER cég által rendelkezésre bocsátott és engedélyezett hálózati csatlakozókábellel
szabad egy földelt csatlakozó aljzathoz csatlakoztatni.

Az elektromos rendszer kifogástalan földelését egy védővezeték rendszernek kell biztosítania.
1.3 Személyekre vonatkozó védelmi utasítások
Védőszemüveg használata kötelező!
Rendelési szám: 78-150-095
Védőkesztyű használata kötelező!
Rendelési szám: 78-150-678
Viseljen személyes védőfelszerelést: szorosan testhez simuló ruházatot.
Forró felület!
Rendelési szám: 78-150-121
Waxjet 93
123
1.4 Figyelmeztető utalások
Sérülésveszély!
Rendszeresen ellenőrizni kell, hogy ezek a figyelmeztető címkék még a gépen vannak-e. Az olvashatatlan vagy hiányzó címkéket azonnal ki kell cserélni és újból felragasztani. Ezek megrendelhetők a WINTERSTEIGER cégnél
megfelelő rendelési számmal.
Üzembevétel előtt olvassa el és vegye figyelembe a használati utasítást
és a biztonsági előírásokat!
Rendelési szám: 78-166-001
Mielőtt kinyitja a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót!
Rendelési szám: 78-166-002
Figyelem sérülésveszély!
Rendelési szám: 78-166-007
1.5 A készülék rendeltetése
A készülék kizárólag alpesi sí, futósí és snowboard futófelületének forró viaszolására és polírozására használható.
Ezeknek az utalásoknak a figyelmen kívül hagyása miatt keletkező károkért a WINTERSTEIGER cég
semmiféle szavatosságot nem vállal!
124
Waxjet 93
1.6 Alkalmazás
A gép lehetővé teszi az alpesi sí, a futósí és a snowboard futófelületeinek a viaszolását a viaszolási technika legújabb ismeretei szerint, és a viaszhenger koncepció alkalmazása révén minden lécforma viaszolását.
1.7 A gép előnyei

Takarékos viaszfelvitel az előmelegítés és a forró polírozás okozta mélyrehatás révén.

Gyors üzemkészség.

Egy újonnan kifejlesztett viaszhenger sokszorosára növeli az éltartamot a szalagokkal szemben.

A henger tisztítása a fajtacsere vagy munkaszünetek esetén nem szükséges.

Gyors viaszolási folyamat.

A viaszt nem kell lehúzni, a futófelület rögtön használható.

Futósí csúszó és tapadó felületének a viaszolására alkalmas.
Waxjet 93
125
2 Műszaki leírás
2.1 Műszaki adatok
Típus
Waxjet 93
Viaszoló gép és polírozó henger
Névleges feszültség, frekvencia, csatlakozási érték,
biztosítás
1 x 208-240 V, 50/60 Hz, 3,3 KW, 16 A, 16/20 A
A helyes bekötő feszültséget megtalálja a típustáblán.
Fűtés:
2700 W
Hossz:
770 mm
Szélesség:
620 mm
Magasság:
400 mm
Viaszhenger:
Ø 155 x 350 mm
Polírozó henger:
Ø 155 x 350 mm
Súly:
kb. 100 kg
Munkamagasság:
A gépet állítsa egy alkalmas állványra
munkamagasság elérése érdekében.
a
megfelelő
Megengedett környezeti feltételek
A készüléket csak belső helyiségekben szabad használni!
Hőmérséklet tartomány
+ 10-től 35 °C-ig
Páratartalom
5 ... 80% (teljes hőmérséklet tartomány)
Zajkibocsátás
Hangnyomás szint:
126
Waxjet 93
2.2 A gép részei
1
2
4
3
5
1
4
Kezelőelemek
2
Polírozó henger
5
Állvány
3
Csöpögtető tálca
Waxjet 93
127
3 Üzembevétel
3.1 Kicsomagolás
A kicsomagolás után a készüléket ellenőrizni kell a szállítási sérülésekre és a teljességre nézve, hogy esetleges hibákat
azonnal reklamálhasson.
3.2 Az üzemelés helye
A készüléket csak helyiségekben szabad üzembe helyezni!
A gépet sima, egyenletes talajon kell felállítani és vezető görgők rögzítőfékével rögzíteni.
128
Waxjet 93
4 A kezelőelemek leírása
1
1)
2)
Be-Ki kapcsoló:

a viaszhenger bekapcsolásához

a viaszhenger felfűtéséhez
Hőmérséklet szabályozó a hőmérséklet beállításához
A hőmérsékletre az ideális beállítási tartomány a zöld jelzésen belül van.
Csak nagyon hideg környezet vagy a hálózaton keresztüli
rossz feszültségellátás esetén indokolt ezen kívüli beállítást választani.
2
4.1 A gép működtetése
3
A gépnek minden üzembevétel előtt tiszta állapotban kell lennie.
Sérülés- és égésveszély!
A viaszhenger közelében nagyon felforrósodik a gépház. A forgó
hengerek megsérthetik az ujjakat.
Hordjon kesztyűt és védőszemüveget!
Üzemelés közben ne fogja meg a gépház felforrósodott részeit.
Forgassa vissza a hőmérsékletszabályozót, ha átmenetileg nem
használja a gépet.
A beállító lemezek [3] távolságát ellenőrizze és szükség esetén állítsa be
kb.3 mm -re .
Rövid előmelegítési idő után (max. 10 perc) el lehet kezdeni a viaszolási
folyamatot. A viasz felviteléhez a felmelegített viaszhengerhez oda kell
tartani a viaszt. A viaszhenger tárolja a viaszmennyiséget és továbbadja
a henger felett kézzel tartott snowboardnak (sínek).
Sérülésveszély!
Ha túl sok viasz kerül a viaszhengerre, akkor előfordulhat, hogy a
fölösleges viasz kifröccsen!
Hordjon kesztyűt és védőszemüveget!
Waxjet 93
129
Az ideális viaszhenger hőmérsékletet az előmelegítés után állítsa be a
mindenkori környezeti hőmérséklethez ill. a viaszfajtákhoz igazítva (
hőmérséklet szabályozó).
A viasz állapota a "tésztaszerű" és " folyékony" közötti átmeneti tartományban legyen.
A túlhevülést el kell kerülni, mert ez a viaszhenger élettartamát megrövidíti, valamint túlzott füstképződést okoz!
Sérülésveszély!
Kapcsolja ki a gépet, húzza ki a hálózati kapcsolót és hagyja kihűlni
a gépet!

Távolítsa el a védőburkolatot.

A golyóscsapágy belső gyűrűjében [1] a hernyócsavarokat az
imbuszkulccsal (tartozék) oldja ki.

A csapágylemezek rögzítőcsavarjait [2] az imbuszkulccsal oldja
meg és a csapágylemezeket húzza le teljesen.
1
2
4
Sérülésveszély!
A csapágylemezek lehúzásánál a hengert tartani kell, mert
különben lefelé billen. Sérülésveszély! Sérülésveszély!

A anyákat [3] a karimánál [4] távolítsa el a dugókulccsal.

A karimát [4] húzza le.

Húzza le a hengert és cserélje ki újra.

Összeszerelés fordított sorrendben.
A beállító lemezeket a hengertől kb. 3 mm-es távolságra
igazítsa be.
130
Waxjet 93
5 Karbantartás
Sérülésveszély!
Kapcsolja ki a gépet, húzza ki a hálózati kapcsolót és hagyja kihűlni
a gépet!
A

A gépet tartsa mindig tisztán.

A gépet csak akkor tisztítsa , ha nincs működésben.
A csöpögtető tálcát [A] rendszeresen ki kell üríteni!

A beállító lemezek és a hengerek közötti távolságot ellenőrizze és
szükség esetén igazítsa be (a távolság kb. 3 mm).

A hajtómotor karbantartása nem szükséges.

Szíjfeszesség: 1 x egy évben ellenőrizze a szíjfeszességet, ha szükséges, a hajtómotor eltolásával feszítse meg a szíjat.
Túl erős szíjfeszességnél a viaszhenger és a motor közötti
önrezonancia zörejt okoz.
A gépet nem szabad magasnyomású tisztítógéppel
tisztítani! Ezek figyelmen kívül hagyásából eredő következményes károkért nem vállalunk felelősséget és szavatosságot.
Waxjet 93
131
6 Üzemen kívül helyezés és ártalmatlanítás
Sérülésveszély!
Mielőtt a gépet leállítja és szétszereli, válassza le az áramszolgáltatásról és minden külső hajtásról. A szétszerelést
csak megfelelő szerszámmal végezze.
A gép üzemen kívül való helyezésekor a gép minden alkatrészét szakszerűen kell szétszedni és ártalmatlanítani Minden olajos és zsíros alkatrészt meg kell tisztítani az ártalmatlanítás előtt.Olajnak és zsírnak
semmiképpen sem szabad a környezetbe jutni.Az alkatrészek ártalmatlanításánál tartsa be az illető országban érvényes előírásokat!

A gépet szakszerűen kell szétszerelni és az egyes alkatrészeire szétszedni.

Az olaj- és zsírtartalmú alkatrészeket meg kell tisztítani.

A gép komponenseit a megfelelő anyagcsoportok szerint (acél, műanyag, elektromos vagy elektronikus alkatrészek,
stb.) kell ártalmatlanítani.

Az olajat és a zsírt környezetbarát módon kell ártalmatlanítani, a biológiailag leépíthető olajokat és zsírokat is.
132
Waxjet 93
Waxjet 93
133
WINTERSTEIGER AG ::: A-4910 Ried/I Dimmelstrasse 9
Tlf. +43 7752 919-0
e-mail: [email protected]
Forfatter og grafik: Gottfried Aschauer
134
Waxjet 93
Waxjet 93
135








Anvend kun apparatet i tørre rum.







136
Waxjet 93















Transportkasser og transportstativer må kun fastgøres til de markerede fastgørelsespunkter!

Waxjet 93
137



Maskinen må kun tages i brug i samlet og driftsklar tilstand.














138
Waxjet 93





Det skal sikres med et beskyttelsesledersystem, at det elektriske system er jordet korrekt.
1.3 Personbeskyttelsesskilte
Beskyttelsesbriller påbudt!
Bestillingsnummer: 78-150-095
Waxjet 93
139
140
Waxjet 93






Waxjet 93
141
Type:
2700 W
770 mm
620 mm
Højde:
400 mm
Voksvalse:
Ø 155 x 350 mm
Ø 155 x 350 mm
Vægt:
ca. 100 kg
142
Waxjet 93
2.2 Maskinoversigt
1
2
4
3
5
1
Voksvalse
4
2
Polerevalse
5
3
Waxjet 93
143
144
Waxjet 93
1)


2)
Waxjet 93
145



1
2




146
Waxjet 93
A


Drypkoppen [A] skal tømmes regelmæssigt!



Waxjet 93
147



Bestanddelene bortskaffes sorteret efter materialegrupper (stål, kunststof, elektro- og Elektronikelementer osv.).

148
Waxjet 93
Waxjet 93
149
WINTERSTEIGER AG ::: A-4910 Ried/I Dimmelstrasse 9
Tel. +43 7752 919-0
e-mail: [email protected]
Autor a grafik: Gottfried Aschauer
150
Waxjet 93
Waxjet 93
151















152
Waxjet 93
















Waxjet 93
153





Nikdy nenechávejte stroj za provozu bez dohledu!












154
Waxjet 93





Waxjet 93
155
156
Waxjet 93






Waxjet 93
157
Typ:
2700 W
Délka:
770 mm
Šířka:
620 mm
Výška:
400 mm
Ø 155 x 350 mm
Ø 155 x 350 mm
Hmotnost:
Emise hluku
Hladina akustického tlaku
158
Waxjet 93
1
2
4
3
5
1
4
2
5
Podstavec
3
Waxjet 93
159
160
Waxjet 93
1)
Spínač zap.-vyp.:


2)
2
4.1 Obsluha stroje
3
Waxjet 93
161



1
2
4




162
Waxjet 93
A





Waxjet 93
163




Olej a tuky likvidujte ekologicky, a to i biologicky odbouratelné oleje a tuky.
164
Waxjet 93
Waxjet 93
165
166
Waxjet 93
Waxjet 93
167















168
Waxjet 93
















Waxjet 93
169

















170
Waxjet 93





Waxjet 93
171
172
Waxjet 93
1.7 Zalety produktu







Waxjet 93
173
2700 W
770 mm
620 mm
400 mm
Ø 155 x 350 mm
Ø 155 x 350 mm
ok. 100 kg
174
Waxjet 93
1
2
4
3
5
1
4
2
5
3
Waxjet 93
175
176
Waxjet 93
4 Opis elementów
1
1)


2)
Waxjet 93
177



1
2
4




178
Waxjet 93
A





Waxjet 93
179




180
Waxjet 93
Waxjet 93
181
182
Waxjet 93
Waxjet 93
183















184
Waxjet 93








Не стойте под грузом!








Waxjet 93
185

















186
Waxjet 93





Waxjet 93
187
188
Waxjet 93






Waxjet 93
189
Тип
Нагрев:
2700 Вт
Длина:
770 mm
Ширина:
620 mm
400 mm
Вес:
ок. 100 кг
от + 10 до 35 °C
190
< 70 дБ (A)
Waxjet 93
1
2
4
3
5
1
4
2
5
3
Waxjet 93
191
192
Waxjet 93
1)


2)
Waxjet 93
193
194
Waxjet 93
4.2 Замена валика
2 3

Снять кожух.


1
2
4

Снять гайку [3] с фланца [4].

Снять фланец [4].


Waxjet 93
195
A





196
Waxjet 93


Очистите детали, содержащие масло или смазку.


Waxjet 93
197
198
Waxjet 93
Waxjet 93
199
200
Waxjet 93
Waxjet 93
201















202
Waxjet 93



















Waxjet 93
203











Berör inte roterande delar under drift!






204
Waxjet 93





En felfri jordning av elsystemet måste garanteras med ett skyddsledarsystem.
Waxjet 93
205
206
Waxjet 93






Waxjet 93
207
2 Teknisk beskrivning
2.1 Tekniska data
Typ:
2700 W
Längd:
770 mm
Bredd:
620 mm
Höjd:
400 mm
Vallarulle:
Ø 155 x 350 mm
Polerrulle:
Ø 155 x 350 mm
Vikt:
ca 100 kg
Ljudemission
Ljudtrycksnivå
208
Waxjet 93
1
2
4
3
5
1
Vallarulle
4
Manöverelement
2
Polerrulle
5
3
Waxjet 93
209
210
Waxjet 93
1)


2)
Waxjet 93
211
4.2 Byta rulle
2 3
1
2







212
Waxjet 93
A





Waxjet 93
213




214
Waxjet 93
Waxjet 93
215
WINTERSTEIGER AG ::: A-4910 Ried/I Dimmelstrasse 9
Tel. +43 7752 919-0
e-post: [email protected]
Tekst og grafikk: Gottfried Aschauer
216
Waxjet 93
1 Generelle anvisninger
1.1 Forklaring til symbolene i bruksanvisningen
FARE betegner en fare med høy risikograd, som medfører død eller alvorlige skader dersom den ikke unngås.
ADVARSEL betegner en fare med middels risikograd som kan medføre død eller alvorlige
skader dersom den ikke unngås.
Waxjet 93
217






















218
Waxjet 93











Kontroller maskinen for synlige skader og mangler minst en gang per skift. Meld straks fra til ansvarlig person/sted om
oppståtte endringer (også operative endringer)! Maskinen må omgående stanses og sikres!











Waxjet 93
219
1.2.7 Sikkerhetsanvisninger pleie, vedlikehold og feilutbedring










Bruk hansker!
Bestillingsnummer: 78-150-678
220
Waxjet 93
1.4 Advarsel
Fare for helseskader!
Kontroller regelmessig at disse klistremerkene med sikkerhetsanvisninger befinner seg på maskinen. Bytt
umiddelbart ut klistremerker med sikkerhetsanvisninger som ikke er leselige eller mangler. Kan bestilles hos WINTERSTEIGER med riktig bestillingsnummer.
Les og ta hensyn til bruksanvisningen og sikkerhetsanvisningene før
maskinen tas i bruk!
Bestillingsnummer: 78-166-001
Waxjet 93
221

Rask driftsberedskap



Rask voksing


222
Waxjet 93
Type:
Waxjet 93
Smøremaskin og poleringsbørste
2700 W
770 mm
620 mm
Høyde:
400 mm
Voksrulle:
Ø 155 x 350 mm
Ø 155 x 350 mm
Vekt:
ca. 100 kg
Waxjet 93
223
2.2 Maskinoversikt
1
2
4
3
5
1
Voksrulle
4
2
5
3
Avfallsskuff
224
Waxjet 93
Waxjet 93
225
1)


2)
226
Waxjet 93
1
2



4
Fare for helseskader!
Når du tar av lagerskiven, må rullen holdes fast, da den ellers vil
tippe ned.




Waxjet 93
227
A





228
Waxjet 93




Waxjet 93
229
230
Waxjet 93
Waxjet 93
231
WINTERSTEIGER AG ::: A-4910 Ried/I Dimmelstrasse 9
Tel. +43 7752 919-0
e-mail: [email protected]
Autor şi grafică: Gottfried Aschauer
232
Waxjet 93
Waxjet 93
233















234
Waxjet 93
















Waxjet 93
235

















236
Waxjet 93





Waxjet 93
237
238
Waxjet 93






Waxjet 93
239
2700 W
Lungime
770 mm
620 mm
400 mm
Ø 155 x 350 mm
Ø 155 x 350 mm
240
Waxjet 93
1
2
4
3
5
1
4
Elemente de operare
2
5
Batiu
3
Waxjet 93
241
242
Waxjet 93
1)


2)
Waxjet 93
243



1
2
4




244
Waxjet 93
A





Waxjet 93
245




246
Waxjet 93
Waxjet 93
247
WINTERSTEIGER AG ::: A-4910 Ried/I Dimmelstrasse 9
电话:+43 7752 919-0
e-mail: [email protected]
作者和插图:Gottfried Aschauer
248
Waxjet 93
Waxjet 93
249






















250
Waxjet 93






















Waxjet 93
251









252
Waxjet 93
Waxjet 93
253






254
Waxjet 93
型号:
Waxjet 93
打蜡机 + 抛光辊
加热装置:
2700 W
长度:
770 mm
宽度:
620 mm
高度:
400 mm
上蜡辊:
? 155 x 350 mm
抛光辊:
? 155 x 350 mm
重量:
大约 100 kg
工作高度:
+ 10 至 35 °C
空气湿度 :
Waxjet 93
255
2.2 机器概览
1
2
4
3
5
1
上蜡辊
4
操作元件
2
抛光辊
5
底座
3
滴槽
256
Waxjet 93
Waxjet 93
257
1)
开关:


2)
2
4.1 操作机器
3
258
Waxjet 93
4.2 辊更换
2 3
1
2



4




Waxjet 93
259
A









260
Waxjet 93
Konformitätserklärung
Declaration of Conformity
Certificat de conformité
Declaración de conformidad
Dichiarazione di conformità
Hiermit erklären wir, dass das Produkt
We hereby declare that this product
Par la présente nous certifions que le dit produit
Por la presente declaramos que el producto
Con la presente dichiariamo che il prodotto
No.:
EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
EG-EMV-Richtlinie 2004/108/EG
EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
Dokumentations-Bevollmächtigter:
Person authorised to compile the technical file:
Personne autorisée à constituer le dossier technique:
Persona facultada para elaborar el expediente técnico:
Persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico:
WINTERSTEIGER AG
A-4910 Ried i.I. ::: Dimmelstraße 9
Tel.: +43 7752 919-0 ::: Fax: 919-55
e-mail: [email protected]
www.wintersteiger.com
Konformitätserklärung
Prohlášení o shod
Izjava o sukladnosti
Megfelelségi nyilatkozat
Deklaracja zgodnoci
Hiermit erklären wir, dass das Produkt
Tímto prohlašujeme, že produkt
Ovime izjavljujemo da proizvod
Kijelentjük, hogy a termék
Niniejszym owiadczamy, e produkt
No.:
Waxjet 93
Ski & Snowboard Wachsmaschine
Ski & Snowboard Waxing Machine
folgender(-en) einschlägigen Bestimmung(en) entspricht:
odpovídá následujícím píslušným ustanovením:
odgovara sljedeim relevantnim odredbama:
megfelel a következ vonatkozó rendelkezéseknek:
spenia ponisze, obowi
zuj
ce przepisy:
EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
EG-EMV-Richtlinie 2004/108/EG
EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
Mag. Gottfried Aschauer
Dokumentations-Bevollmächtigter:
WINTERSTEIGER AG
Osoba povená sestavením technické dokumentace:
A-4910 Ried / I., Dimmelstraße 9
Osoba ovlaštena za sastaviti tehniku dokumentaciju:
A vonatkozó mszaki dokumentáció összeállítására jogosult személy:
Osoba upowaniona do przygotowania dokumentacji technicznej:
Ried /.I.,am 18.05.2011
WINTERSTEIGER AG
A-4910 Ried i.I. ::: Dimmelstraße 9
Tel.: +43 7752 919-0 ::: Fax: 919-55
e-mail: [email protected]
www.wintersteiger.com
No.:
Waxjet 93
Ski & Snowboard Wachsmaschine
Ski & Snowboard Waxing Machine
folgender(-en) einschlägigen Bestimmung(en) entspricht:
corespunde urmtoarei (urmtoarelor) prevederi relevante:
* "** " () 25 ():
geçerli hükümlere uygun oldu$unu beyan ediyoruz:
**! !6 :
No.:
Waxjet 93
Ski & Snowboard Wachsmaschine
Ski & Snowboard Waxing Machine
folgender(-en) einschlägigen Bestimmung(en) entspricht:
atitinka visas šias jam taikytinas nuostatas:
atbilst š>dam(-iem) attiec?gajam(-iem) noteikumam(-iem):
vastab järgmis(t)ele harmoneeritud standardi(te)le:
de følgende gjeldende bestemmelser:
EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
EG-EMV-Richtlinie 2004/108/EG
EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
Dokumentations-Bevollmächtigter:
Mag. Gottfried Aschauer
asmuo, @galiotas sudaryti techninC byl
:
WINTERSTEIGER AG
Persona, kura ir pilnvarota sast>d?t tehnisko lietu:
A-4910 Ried / I., Dimmelstraße 9
Isik, kes on volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni
En person, som har fullmakt til å utferdige den tekniske dokumentasjonen
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement