EKB3W User Manual (updated 2013.08.13)

EKB3W User Manual (updated 2013.08.13)
WIRELESS LED KEYPAD
BELAIDĖ LED KLAVIATŪRA
БЕСПРОВОДНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ КЛАВИАТУРА
EKB3W
• EPIR v05.06.02 and up + EWT2 v16.17 and up.
1,5V Alkaline AAA type
3
868 Mhz
-30...+55ºC
Dimensions
140 x 100 x 18 mm
2
ARMED
READY
SYSTEM
BYPS
1-12
Zone bypass mode
[CODE]
[*]
[#]
[0] ... [9]
[STAY]
[INST]
B
ARMED
READY
SYSTEM
1
BYPS
7
8
2
9
3
4
5
6
10
11
12
1
2
3
STAY
4
5
6
BYPS
7
8
9
INST
*
0
#
CODE
+
BATTERY
-
-
BATTERY
+
+
BATTERY
-
TAMPER
5,6 kOhm
Z1 COM
Fig. No. 1
Fig. No. 2
TAMPER
COM
+/-
Battery slots
Z1
BACK SIDE
USER MANUAL EKB3W V1.3
3
Type 2
COM
Z1
EKB3W
5,6 kΩ
6-Zone mode: Normally open contact
Fig. No. 4
EKB3W
5,6 kΩ
Type 1
NO
line resistor
COM
NC
Magnet
Magnet
4
USER MANUAL EKB3W V1.3
5
6
USER MANUAL EKB3W V1.3
7
Vartotojo vadovas v1.3
Suderinama su:
• ESIM364 visomis versijomis.
• EPIR v05.06.02 ir vėlesne + EWT2 v16.17 ir vėlesne.
• EPIR2 visomis versijomis.
Pagrindinės savybės:
•
•
•
•
•
•
•
Apsaugos įjungimas ir išjungimas;
Nakties režimo įjungimas ir išjungimas;
Sistemos parametrų konfigūravimas;
PGM išėjimų valdymas;
Vaizdinė indikacija LED indikatoriais;
Garsinė indikacija mini signalizatoriumi;
Klaviatūros srities jungiklis (tik ESIM364).
EKB3W yra belaidė LED klaviatūra, skirta naudojimui su ELDES apsaugos sistemomis. Sistemos konfigūravimas ir valdymas EKB3W
klaviatūra yra atliekamas aktyvavus konfigūravimo režimą, įvedus reikiamus parametrus ir reikšmes. ELDES apsaugos sistemos palaiko iki 4 EKB3W klaviatūrų.
1. Pakuotės sudėtis
1. EKB3W..................................................................................1 vnt.
2. Vartotojo vadovas........................................................... 1 vnt.
3. 5,6kΩ rezistorius...............................................................1 vnt.
2. Techninė specifikacija
2.1 Elektrinės ir mechaninės charakteristikos
Baterijos tipas
1,5V Alkaline AAA
Baterijų skaičius
3
Baterijų veikimo trukmė
~12 mėn.*
Belaidžio ryšio dažnis
868 Mhz
Darbo temperatūros diapazonas
-30...+55ºC
Matmenys
140 x 100 x 18 mm
Iki 30 metrų patalpose; iki 150 metrų atvirose erdvėse
Suderinamumas su apsaugos sistemomis
* Šis laikotarpis gali skirtis atsižvelgiant į naudojimo sąlygas.
2.2 LED paskirtis
8
ARMED
Nuolat šviečia - apsauga įjungta; mirksi - konfigūravimo režimas aktyvuotas
READY
Nuolat šviečia - sistema paruošta - nėra pažeistų zonų ir tamperių
SYSTEM
Nuolat šviečia - sistemos problemos; mirksi - pažeista zona, kurios numeris virš 12
BYPS
Nuolat šviečia -laikino zonos atjungimo režimas aktyvuotas
1-12
Nuolat šviečia - pažeista zona; mirksi - pažeistas tamperis (tik EPIR/EPIR2)
2.3 Klavišų paskirtis
[BYPS]
Laikino zonos atjungimo režimas
[CODE]
Sistemos problemų sąrašas / pažeistos zonos, kurios numeris virš 12, indikacija / pažeisto tamperio indikacija (tik
ESIM364) / pažeisto tamperio, kurio numeris virš 12, indikacija (tik EPIR/EPIR2)
[*]
1-as simbolis konfigūravimo režimo aktyvavimo/išjungimo komandoje (tik ESIM364) / atšaukti komandą / klaviatūros srities jungiklis (kai šis parametras įjungtas; tik ESIM364)
[#]
Patvirtinti komandos įvedimą
[0] ... [9]
Įvesti komandą
[STAY]
Nakties režimo aktyvavimas rankiniu būdu
[INST]
1-as simbolis konfigūravimo režimo aktyvavimo/išjungimo komandoje (tik EPIR2 v1.01.11 ir vėlesnėje)
2.4 Pagrindinių mazgų ir kontaktų paskirtis
BACK SIDE
GALINĖ
DALIS
FRONT SIDE
PRIEKINĖ
DALIS
A
B
ARMED
READY
SYSTEM
1
BYPS
7
8
2
9
3
4
5
6
10
11
12
1
2
3
STAY
4
5
6
BYPS
7
8
9
INST
*
0
#
CODE
+
BATTERY
-
-
BATTERY
+
+
BATTERY
-
TAMPER
5,6 kOhm
Z1 COM
1 pav.
2 pav.
TAMPER
Tamperio mygtukas
COM
Bendras Z1 zonos kontaktas
+/-
Baterijų lizdai
Z1
Apsaugos zona
3. Instaliavimas
1. Atskirkite klaviatūros laikiklį nuo priekinės dalies. Klaviatūros laikiklio atskyrimo taškai pažymėti rodyklėmis (3 pav.).
DOWN DALIS
SIDE
APATINĖ
BACK SIDE
GALINĖ
DALIS
3 pav.
2. Varžtais prisukite klaviatūros laikiklį prie sienos.
VARTOTOJO VADOVAS EKB3W V1.3
9
3. Vadovaudamiesi zonos jungimo tipu 1 arba 2 (žr. 4 pav.), prijunkite daviklį ir rezistorių prie Z1 ir COM kontaktų, . Kadangi
gamykliškai zona Z1 yra išjungta, ją galima įjungti SMS žinute, ELDES Configuration Tool programine įranga, EKB2 (tik ESIM364),
EKB3 (tik ESIM364) ir EKB3W klaviatūra. Klaviatūros zona Z1 privalo būti įjungta ir rezistorius prijungtas net jei naudojamas tik
tamperio mygtukas (žr. 2 pav.).
Magnetinio durų kontakto jungimo pavyzdys
Tipas 2
Magnetinio durų kontakto jungimo pavyzdys
COM
Z1
COM
Z1
EKB3W
4 pav.
EKB3W
5,6 kΩ
Tipas 1
5,6 kΩ
Normaliai atviras
kontaktas su 5,6 kΩ
EOL rezistoriumi
Normaliai uždaras
kontaktas su 5,6 kΩ
EOL rezistoriumi
COM
NO
NC
Magnetas
COM
Magnetas
4. Išimkite plastikinį tarpiklį, įterptą tarp vienos iš baterijų ir baterijos lizdo (žr. 5 pav.).
5 pav.
DĖMESIO! Prieš įstatant klaviatūros priekinę dalį į laikiklį, būtina užtikrinti, jog tamperio mygtukas yra tinkamai nuspaustas. (žr. 2 pav.).
5. Aktyvuokite belaidį ryšį su ELDES apsaugos sistema, naudodami ELDES Configuration Tool programinę įrangą. Atverkite Wireless Device Management skyrių ir įveskite 8 skaitmenų belaidžio įrenginio ID numerį, esantį ant EKB3W korpuso išorinėje arba
vidinėje pusėje, ir paspauskite Add mygtuką (žr. 6 pav.). Belaidis ryšys taip pat gali būti aktyvuotas nusiuntus atitinkamą SMS
žinutę. Plačiau apie tai skaitykite programinės įrangos HELP skyriuje ir ELDES apsaugos sistemos instaliavimo vadove.
6 pav.
6. Sėkmingai aktyvavus belaidį ryšį tarp EKB3W įrenginio ir apsaugos sistemos, EKB3W mini signalizatorius tris kartus trumpai
supypsi ir ELDES Configuration Tool programinės įrangos Wireless Device Management skyriuje pasirodo EKB3W ikona bei procentine išraiška indikuojami Battery Level ir Signal Level. Nepavykus aktyvuoti belaidžio ryšio, perkelkite EKB3W arčiau apsaugos sistemos ir bandykite aktyvuoti belaidį ryšį iš naujo.
7. EKB3W klaviatūra paruošta naudojimui.
PASTABA: Nepavykus aktyvuoti belaidžio ryšio, atstatykite belaidžio įrenginio gamyklinius parametrus ir bandykite aktyvuoti
belaidį ryšį iš naujo. Plačiau apie tai skaitykite skyriuje 6. Gamyklinių parametrų atstatymas.
10
4. EKB3W zona ir tamperis
Sėkmingai aktyvavus belaidį ryšį, sistema sukuria 1 belaidę momentinio tipo zoną, skirtą daviklio prijungimui. Pažeidus tamperį, sistema sukelia aliarmą, nepaisant tuo metu esamos apsaugos būsenos (įjungta/išjungta). Yra 2 tamperio pažeidimo būdai EKB3W:
• Tamperio mygtuku. EKB3W turi integruotą tamperio mygtuką, skirtą korpuso būklės stebėjimui. Neteisėtai atidarius EKB3W
korpusą, atsispaudžia tamperio mygtukas. Šis veiksmas Sistema šį veiksmą traktuoja kaip tamperio pažeidimą ir, pagal gamyklinę konfigūraciją, siunčia SMS žinutę bei skambina registruotam vartotojui. SMS žinutėje pateikiamas pažeisto tamperio
numeris.
•
Sutrikus belaidžiam ryšiui. Sutrikus belaidžiam ryšiui tarp apsaugos sistemos ir EKB3W, sistema šį įvykį traktuoja kaip tamperio pažeidimą ir, pagal gamyklinę konfigūraciją, siunčia SMS žinutę bei skambina registruotam vartotojui. SMS žinutėje
pateikiamas pažeisto tamperio numeris ir žvaigždutės * simbolis, reiškiantis belaidžio ryšio sutrikimą, sukėlusį tamperio pažeidimą.
DĖMESIO: Išjungus belaidę zoną, tamperis neveiks.
5. Baterijos keitimas
1. Atidarykite EKB3W korpusą
2. Išimkite visas 3 senas baterijas iš lizdų.
3. Pakreipkite 3 naujas 1,5V alkaline AAA tipo baterijos, atsižvelgdami į atitinkamą baterijos lizdo teigiamo/neigiamo polio žymėjimą, esantį ant EKB3W plokštės.
4. Įstatykite baterijas į lizdus.
5. Baterijos pakeistos.
Daugiau informacijos pateikta skyriuje 3. Instaliavimas.
DĖMESIO: Įrenginio maitinimui naudokite tik 1,5V Alkaline AAA tipo baterijas. Naudokite tik naujas, kokybiškas ir galiojančias
ba­terijas. Nenaudokite senų baterijų kartu su naujomis.
DĖMESIO: Nenaudojant įrenginio bent 1 baterija turi būti išimta.
DĖMESIO: Siekdami išvengti išvengti gaisro ar sprogimo, naudokite tik tinkamo tipo baterijas. Būkite dėmesingi įstydami baterijas į lizdus – baterijos polių sukeitimas vietomis yra draudžiamas. Senas nebenaudojamas baterijas išmeskite tik tam skirtose
vietose. Draudžiama įkrauti, ardyti, kaitinti ar deginti senas baterijas.
PASTABA: Nukritus baterijos lygiui žemiau 5%, sistema siunča SMS pranešimą įrašytam vartotojui.
PASTABA: Baterijos būklė gali būti realiu laiku stebima naudojant ELDES Configuration Tool programinę įrangą.
6. Gamyklinių parametrų atstatymas
1. Išimkite vieną bateriją iš EKB3W.
2. Paspauskite ir laikykite [*] klavišą.
3. Įdėkite bateriją į EKB3W.
4. Laikykite [*] klavišą, kol LED indikatorius READY ims mirksėti.
5. Laukite kol LED indikatorius READY užges ir LED indikatorius ARMED ims mirksėti.
6. Paleiskite [*] klavišą.
7. Gamykliniai parametrai atstatyti.
VARTOTOJO VADOVAS EKB3W V1.3
11
7. Papildoma informacija
Atsakomybės ribojimas
Pirkėjas sutinka, kad sistema sumažina gaisro, plėšimo, vagystės ar kitą riziką, tačiau tai nėra draudimas ar garantija, kad paminėti
veiksniai neįvyks, bei nebus asmenų sužeidimų, ar turto praradimo, ar sunaikinimo atvejų. UAB „ELDES" neprisiima jokios atsakomybės
už tiesioginę ar netiesioginę žalą ar nuostolius, taip pat negautas pajamas, naudojantis sistema. UAB „ELDES" atsakomybė, kiek tai
lei­džia galiojantys įstatymai, neviršija produkto įsigijimo kainos. Korinio ryšio paslaugas teikiantys GSM operatoriai nėra susiję su UAB
„ELDES" bendrove. Todėl bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už tinklo paslaugas, jo aprėptį bei funkcionavimą.
Garantinis laikotarpis
UAB „ELDES" suteikia įsigytam produktui 24 mėn. Garantiją. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo produkto pardavimo
pirmam galutiniam vartotojui datos. Garantija taikoma tik jei sistema buvo naudota pagal paskirtį, laikantis visų vartotojo vadovo
instrukcijų, bei techninėje specifikacijoje nustatytų sąlygų ir maksimalių leistinų reikšmių. Pardavimo data laikoma čekio, sąskaitos ar
kito pardavimo dokumento data. Garantija taikoma tik kartu su paminėtais dokumentais pateikus užpildytą garantinį taloną. Garantija netaikoma jei sistema buvo paveikta mechaniškai, cheminių medžiagų, drėgmės, korozijos, skysčių, ekstremalių aplinkos veiksnių
ar kitokių force majeure aplinkybių.
Saugos informacija
Kad užtikrinti Jūsų ir aplinkinių saugumą prašome perskaityti šias taisykles bei laikytis visų vartotojo vadove esančių montavimo
instrukcijų ir nurodymų:
• Nenaudokite sistemos ten, kur ji gali sukelti trikdžius ar pavojų.
• Nemontuokite sistemos prie medicininės aparatūros ar prietaisų, jei to reikalauja jų instrukcijos.
• Nenaudokite sistemos sprogiose vietose.
• Sistema nėra atspari drėgmei, cheminei aplinkai, bei mechaniniams poveikiams.
• Neremontuokite sistemos patys.
Pagal WEEE direktyvą, perbrauktos šiukšlių dėžės su ratais ženklas reiškia, kad nebetinkamą naudoti gaminį Europos
Sąjungoje reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų atliekų. Siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo galimos
žalos, gaminys privalo būti perdirbtas patvirtintu ir aplinkai saugiu perdirbimo proceso metu. Dėl išsamesnės informacijos apie teisingą gaminio perdirbimą, prašome kreiptis į sistemos teikėją arba įstaigą, atsakingą už atliekų perdirbimą
Jūsų gyvenamojoje vietoje.
12
VARTOTOJO VADOVAS EKB3W V1.3
13
1,5В Alkaline AAA тип
Кол-во батарей
3
868 МГц
-30...+55ºC
140 x 100 x 18 мм
2.2 Назначение LED светодиодов
ARMED
READY
SYSTEM
BYPS
1-12
14
[CODE]
[*]
[#]
[0] ... [9]
[STAY]
[INST]
2.4 Назначение разъемов
ЗАДНЯЯ СТОРОНА
B
ARMED
READY
SYSTEM
1
BYPS
7
8
2
9
3
4
5
6
10
11
12
1
2
3
STAY
4
5
6
BYPS
7
8
9
INST
*
0
#
CODE
+
БАТАРЕЯ
-
-
БАТАРЕЯ
+
+
БАТАРЕЯ
-
TAMPER
5,6 kOhm
Z1 COM
Рис. № 1
Рис. № 2
COM
Z1
ЗАДНЯЯ СТОРОНА
Рис. № 3
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ EKB3W V1.3
15
Рис. № 4
EKB3W
5,6 kΩ
COM
Z1
EKB3W
5,6 kΩ
NO
COM
NC
Magnet
Magnet
Рис. № 5
16
17
•
•
•
•
18
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Lithuanian were displayed