Makita HR3210FCT Lietotāja rokasgrāmata

Makita HR3210FCT Lietotāja rokasgrāmata
INSTRUCTION MANUAL
S
BRUKSANVISNING
N
Borhammer
BRUKSANVISNING
FIN
Poravasara
KÄYTTÖOHJE
LV
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
LT
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
EE
KASUTUSJUHEND
GB
RUS
1
1
1
1
008537
1
1
2
008549
3
008538
1
2
1
1
2
2
3
2
3
3
4
008608
5
008552
6
008540
1
2
1
3
2
1
2
7
008600
3
8
008539
9
008541
1
1
2
1
2
10
008542
11
003150
1
1
12
1
2
008543
2
2
3
13
008544
14
008545
2
15
008546
1
1
16
001300
17
008547
18
002449
1
1
3
2
2
19
008548
20
008551
21
008552
1
2
1
1
1
22
008553
23
008601
24
008607
27
008604
2
1
25
1
008602
26
008603
1
28
008605
29
008606
3
ENGLISH
SPECIFICATIONS
Model
Concrete
HR3200C
HR3210C
Tungsten-carbide tipped bit
32 mm
Core bit
90 mm
Capacities
Steel
13 mm
Wood
32 mm
315 - 630
1,650 - 3,300
398 mm
Net weight
4.4 kg
424 mm
4.8 kg
HR3210FCT
5.0 kg
/II
ENG215-1
ENF002-1
sum)
ENG303-1
For Model HR3200C
ENG102-1
For Model HR3210C
ENG102-1
ENG215-1
sum)
GEB007-2
ENG303-1
For Model HR3210FCT
ENG102-1
sum)
ENG303-1
000230
supplier safety data.
•
•
FUNCTIONAL DESCRIPTION
•
•
Revolutions per
minute
5
4
3
2
1
630
590
480
370
315
3,300
3,100
2,500
1,900
1,650
•
008550
•
6
Torque limiter
•
Depth gauge
ASSEMBLY
•
Dust cup
Side grip
Dust cup 5
Dust cup 9
Fig.10
Bit diameter
6 mm - 14.5 mm
12 mm - 16 mm
006406
•
Fig.13
7
•
Chipping/Scaling/Demolition
MAINTENANCE
•
Drilling in wood or metal
•
•
•
Lubrication
•
Fig.27
•
8
•
9
SVENSKA
SPECIFIKATIONER
Modell
HR3200C
HR3210C
Bits med topp av tungstenskarbid
Cement
Kapacitet
HR3210FCT
32 mm
90 mm
Stål
13 mm
Trä
32 mm
315 - 630
Slag per minut
1 650 - 3 300
Längd
398 mm
Vikt
4,4 kg
424 mm
4,8 kg
5,0 kg
/II
ENG215-1
ENF002-1
ENG303-1
ENG102-1
mätta
är
mätta
enligt
Direktör
Ansvarig tillverkare:
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN
Auktoriserad representant i Europa:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15
8JD, ENGLAND
GEB007-2
ENG303-1
mätta
enligt
ENG215-1
000230
Tomoyasu Kato
11
14.
•
SPARA DESSA ANVISNINGAR.
•
FUNKTIONSBESKRIVNING
•
Var per minut
Slag per minut
•
5
4
3
2
1
630
590
480
370
315
3 300
3 100
2 500
1 900
1 650
•
008550
12
Mejselvinkel (vid huggmejsling, gradmejsling
eller demolering)
•
Indikatorlampa
MONTERING
•
Sidohandtag
Fig.10
006406
•
Fig.13
13
•
Huggmejsling/gradmejsling/demolering
UNDERHÅLL
•
•
•
•
Fig.27
•
•
14
•
15
NORSK
TEKNISKE DATA
Modell
Betong
HR3200C
HR3210C
Bits med wolframkarbidspiss
Kjernebor
Kapasitet
HR3210FCT
32 mm
90 mm
Stål
13 mm
Tre
32 mm
315 - 630
1 650 - 3 300
398 mm
Nettovekt
4,4 kg
424 mm
4,8 kg
5,0 kg
/II
ENG215-1
ENF002-1
ENG303-1
For modell HR3200C
ENG102-1
For modell HR3210C
ENG102-1
Gjelder bare land i Europa
Støy
Typisk A-vektet lydtrykknivå er bestemt i henhold til
EN60745-2-6:
16
ENG215-1
GEB007-2
ENG303-1
For modell HR3210FCT
ENG102-1
EUs SAMSVARS-ERKLÆRING
Modell; HR3200C,HR3210C,HR3210FCT
Vi tar det hele og fulle ansvar for at dette produktet
samsvarer med følgende standarder:
EN60745, NEK EN 55014 og NEK EN 61000 i
overensstemmelse med Rådsdirektivene 2004/108/EF
og 98/37/EF.
CE2007
000230
Tomoyasu Kato
Direktør
17
14.
3 300
3 100
2 500
1 900
1 650
008550
TA VARE PÅ DISSE
INSTRUKSENE.
•
•
630
590
480
370
315
•
18
•
•
Fig.13
•
Dybdemåler
Fig.15
Dybdemåleren er praktisk ved boring av flere hull med
samme dybde. Løsne klemskruen og juster
dybdemåleren til ønsket dybde. Etter justering må
klemskruen strammes godt.
MERK:
•
Dybdemåleren kan ikke brukes i en stilling hvor
måleren treffer girhuset.
MONTERING
•
Støttehåndtak
Fig.10
006406
•
•
•
•
bruke
VEDLIKEHOLD
•
•
-symbolet,
Fig.27
•
•
•
20
TILBEHØR
•
21
SUOMI
TEKNISET TIEDOT
Malli
Betoni
HR3200C
HR3210C
Teho
HR3210FCT
32 mm
Timanttiporanterä
90 mm
Teräs
13 mm
Puu
32 mm
315 - 630
1 650 - 3 300
398 mm
4,4 kg
424 mm
4,8 kg
5,0 kg
/II
ja
kiven
ENG215-1
ENF002-1
ENG303-1
ENG302-1
22
Malli HR3210C
ENG102-1
ovat
000230
ENG215-1
GEB007-2
ENG303-1
Malli HR3210FCT
ENG102-1
ovat
ENG215-1
23
10.
11.
12.
13.
14.
3 300
3 100
2 500
1 900
1 650
008550
•
•
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.
VAROITUS:
TOIMINTAKUVAUS
•
630
590
480
370
315
•
24
•
•
•
Kuva13
KOKOONPANO
•
•
006406
25
•
•
HUOLTO
•
•
•
•
•
26
•
27
LATVIEŠU
Kopskata skaidrojums
8-2. Maiņas svira
8-3. Fiksācijas poga
9-1. Indikatora lampiņa - barošana
IESLĒGTA (zaļa)
9-2. Ekspluatācijas indikatora lampiņa
(sarkana)
10-1. Sānu rokturis
11-1. Uzgaļa kāts
11-2. Uzgaļu smērviela
12-1. Urbis
12-2. Spīļpatronas aizsargs
13-1. Urbis
13-2. Spīļpatronas aizsargs
14-1. Maiņas svira
14-2. Fiksācijas poga
14-3. Rādītājs
15-1. Dziļummērs
1-1. Slēdža mēlīte
2-1. Lampa
3-1. Regulēšanas ciparripa
4-1. SDS-plus ātrās nomaiņas
spīļpatrona
4-2. Maiņas aizsargs
4-3. Spīļpatronas aizsargs
5-1. Vārpsta
5-2. Ātrās nomaiņas urbja spīļpatrona
5-3. Maiņas aizsargs
6-1. Fiksācijas poga
6-2. Rādītājs
6-3. Maiņas svira
7-1. Fiksācijas poga
7-2. Maiņas svira
7-3. Rādītājs
8-1. Rādītājs
15-2. Aptveres skrūve
16-1. Putekļu piltuve
18-1. Caurpūtes bumbiere
20-1. Spīļpatronas adapteris
20-2. Urbja spīļpatrona bez atslēgas
21-1. Vārpsta
21-2. Ātrās nomaiņas urbja spīļpatrona
21-3. Maiņas aizsargs
22-1. Uzmava
22-2. Gredzens
23-1. Skrūves
24-1. Savienotājs
25-1. Kloķa vāciņa aizsargs
25-2. Skrūves
26-1. Skrūves
29-1. Savienotājs
SPECIFIKĀCIJAS
Modelis
Urbšanas
jauda
Betons
HR3200C
HR3210C
Ar volframa karbīdu stiegrots uzgalis
32 mm
Kroņurbis
90 mm
Tērauds
HR3210FCT
13 mm
32 mm
-1
Apgriezieni minūtē bez slodzes (min )
315 - 630
Triecieni minūtē
1 650 - 3 300
Kopējais garums
398 mm
Neto svars
4,4 kg
Drošības klase
424 mm
4,8 kg
5,0 kg
/II
• Dēļ mūsu nepārtrauktās pētniecības un izstrādes programmas, šeit dotās specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.
• Piezīme: Atkarība no valsts specifikācijas var atšķirties.
ENE044-1
Lietojiet ausu aizsargus
Paredzētā lietošana
Šis darbarīks ir paredzēts triecienurbšanai ķieģeļos,
betonā un akmenī, kā arī kalšanai.
ENG215-1
Vibrācija
Vibrācijas kopējā vērtība (trīs asu vektora summa)
noteikta saskaņā ar EN60745-2-6:
Darba režīmu: Kalšanas funkcija
Vibrācijas izmešus (ah,CHeq) : 12.5 m/s2
Nenoteiktību (K) : 1.5 m/s2
ENF002-1
Barošana
Šo instrumentu jāpieslēdz tikai datu plāksnītē uzrādītā
sprieguma barošanas avotam; to iespējams darbināt
tikai ar vienfāzes maiņstrāvas barošanu. Tiem ir
divkāršā izolācija saskaņā ar Eiropas standartu, tāpēc
tos var izmantot bez zemējuma.
ENG303-1
Darba režīms : urbšana ar āmuru betonā, 16 mm
diametrs 100 mm dziļums
Vibrācijas izmeši (ah,HD) : 18 m/s2
Nenoteiktību (K) : 1.5 m/s2
ENG302-1
Modelim HR3200C
Darba režīms: urbšana metālā
Vibrācijas emisija (ah,D) : 2,5 m/s2 vai mazāk
ENG102-1
Tikai Eiropas valstīm
Troksnis
Tipiskais A-svērtais trokšņa līmenis ir noteikts saskaņā
ar EN60745-2-6:
Skaņas spiediena līmeni (LpA) : 89 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis (LWA) : 100 dB(A)
Nenoteiktību (K) : 3 dB(A)
28
Modelim HR3210C
ENG102-1
Tikai Eiropas valstīm
Troksnis
Tipiskais A-svērtais trokšņa līmenis ir noteikts saskaņā
ar EN60745-2-6:
Skaņas spiediena līmeni (LpA) : 89 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis (LWA) : 100 dB(A)
Nenoteiktību (K) : 3 dB(A)
Lietojiet ausu aizsargus
000230
ENG215-1
Vibrācija
Vibrācijas kopējā vērtība (trīs asu vektora summa)
noteikta saskaņā ar EN60745-2-6:
Darba režīmu: Kalšanas funkcija
Vibrācijas izmešus (ah,CHeq) : 7.5 m/s2
Nenoteiktību (K) : 1.5 m/s2
GEB007-2
Papildus drošības noteikumi
NEZAUDĒJIET modrību darbarīka lietošanas laikā
(tas var gadīties pēc darbarīka daudzkārtējas
izmantošanas), rūpīgi ievērojiet perforatora drošības
noteikumus. Šī darbarīka nedrošas vai nepareizas
izmantošanas gadījumā var gūt smagas traumas.
1.
Izmantojiet ausu aizsargus. Troksnis var izraisīt
dzirdes zaudējumu.
2.
Izmantojiet ar darbarīku piegādātos papildus
rokturus. Kontroles zaudēšanas gadījumā var
gūt smagas traumas.
3.
Darba laikā turiet mehanizētos darbarīkus aiz
izolētām virsmām, ja griezējinstruments var
pieskarties slēptam vadam zem sprieguma, vai
urbja vadam. Šāda saskarsme ar vadu zem
sprieguma var nodot spriegumu darbarīka metāla
daļām, un darba veicējs var saņemt elektrisko
triecienu.
4.
Izmantojiet
cietu
cepuri
(aizsargķiveri),
aizsargbrilles un/vai sejas aizsargmasku.
Parastās brilles vai saulesbrilles NAV
aizsargbrilles. Ļoti ieteicams izmantot arī
putekļu masku un biezus, polsterētus cimdus.
5.
Pirms sākt darbu pārbaudiet, vai uzgalis ir
nostiprināts savā vietā.
6.
Ir paredzēts, ka normālas darbības laikā
darbarīks rada vibrāciju. Skrūves var viegli
atskrūvēties, izraisot bojājumu vai negadījumu.
Pirms sākt darbu uzmanīgi pārbaudiet, vai
skrūves ir cieši pieskrūvētas.
7.
Aukstos laika apstākļos vai tad, ja darbarīku
neesat izmantojis ilgu laiku, ļaujiet darbarīkam
nedaudz iesilt, darbinot to bez slodzes. Tas
atvieglos
darbarīka
ieeļļošanos.
Bez
pienācīgas iesildīšanas, ir grūti veikt kalšanu.
8.
Nodrošiniet, lai jums vienmēr būtu labs
atbalsts kājām.
Ja lietojat darbarīku augstumā, pārliecinieties,
ka apakšā neviena nav.
9.
Stingri turiet darbarīku ar abām rokām.
10. Netuviniet rokas kustīgajām daļām.
11. Neatstājiet ieslēgtu darbarīku. Darbiniet
darbarīku vienīgi tad, ja turat to rokās.
12. Darba laikā nevērsiet darbarīku pret tuvumā
ENG303-1
Darba režīms : urbšana ar āmuru betonā, 16 mm
diametrs 100 mm dziļums
Vibrācijas izmeši (ah,HD) : 10 m/s2
Nenoteiktību (K) : 1.5 m/s2
ENG302-1
Darba režīms: urbšana metālā
Vibrācijas emisija (ah,D) : 2,5 m/s2 vai mazāk
Modelim HR3210FCT
ENG102-1
Tikai Eiropas valstīm
Troksnis
Tipiskais A-svērtais trokšņa līmenis ir noteikts saskaņā
ar EN60745-2-6:
Skaņas spiediena līmeni (LpA) : 88 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis (LWA) : 99 dB(A)
Nenoteiktību (K) : 3 dB(A)
Lietojiet ausu aizsargus
ENG215-1
Vibrācija
Vibrācijas kopējā vērtība (trīs asu vektora summa)
noteikta saskaņā ar EN60745-2-6:
Darba režīmu: Kalšanas funkcija
Vibrācijas izmešus (ah,CHeq) : 8 m/s2
Nenoteiktību (K) : 1.5 m/s2
ENG303-1
Darba režīms : urbšana ar āmuru betonā, 16 mm
diametrs 100 mm dziļums
Vibrācijas izmeši (ah,HD) : 10 m/s2
Nenoteiktību (K) : 1.5 m/s2
ENG302-1
Darba režīms: urbšana metālā
Vibrācijas emisija (ah,D) : 2,5 m/s2 vai mazāk
ENH101-8
EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
Modelis; HR3200C,HR3210C,HR3210FCT
Ar pilnu atbildību mēs paziņojam, ka šis izstrādājums
atbilst šādām normām un normatīvajiem dokumentiem,
EN60745, EN55014, EN61000 saskaņā ar Padomes
Direktīvām, 2004/108/EC, 98/37/EC.
CE2007
29
13.
14.
Saistību starp cipara iestatījumu uz regulēšanas
ciparripas un apgriezienu/triecienu skaitu minūtē skatiet
šai tabulā.
esošām personām. Uzgalis var aizlidot un
kādu smagi ievainot.
Nepieskarieties uzgalim vai uzgaļa tuvumā
esošajām daļām tūlīt pēc darba veikšanas; tie
var būt ļoti karsti un var apdedzināt ādu.
Daži materiāli satur ķīmiskas vielas, kuras var
būt toksiskas. Izvairieties no putekļu
ieelpošanas un to nokļūšanas uz ādas.
Ievērojiet materiāla piegādātāja drošības
datus.
Cipars uz regulēšanas Apgriezieni minūtē
ciparripas
5
4
3
2
1
630
590
480
370
315
Triecieni minūtē
3 300
3 100
2 500
1 900
1 650
008550
SAGLABĀJIET ŠOS
NORĀDĪJUMUS.
•
BRĪDINĀJUMS:
NEPAREIZAS LIETOŠANAS vai šīs rokasgrāmatas
drošības noteikumu neievērošanas gadījumā var gūt
smagas traumas.
•
FUNKCIJU APRAKSTS
•
UZMANĪBU:
Ja darbarīku regulāri ilgstoši darbināsiet ar mazu
ātrumu, dzinējs pārkarsīs, tādējādi sabojājot
darbarīku.
Ātruma regulēšanas skala var tikt griezta tikai no 1
līdz 5. Nemēģiniet ar spēku to pagriezt tālāk, tā
varat sabojāt instrumentu.
SDS-plus ātrās nomaiņas spīļpatronas maiņa
Modelim HR3210FCT
SDS-plus ātrās nomaiņas spīļpatronu var viegli nomainīt
pret ātrās nomaiņas urbja spīļpatronu.
SDS-plus ātrās nomaiņas spīļpatronas noņemšana
Att.4
UZMANĪBU:
Pirms regulējat vai pārbaudāt instrumenta darbību,
vienmēr pārliecinieties, vai instruments ir izslēgts
un atvienots no barošanas.
UZMANĪBU:
Pirms SDS-plus ātrās nomaiņas spīļpatronas
noņemšanas vienmēr izņemiet uzgali.
Turiet maiņas vāku ar īkšķi un vidējo pirkstu un ievelciet
to virziena rādītājbultiņā 1. Kad maiņas vāks ir ievilkts
šajā virzienā, turiet spīļpatronas vāku ar rādītājpirkstu.
Šādi turot spīļpatronas vāku, vienā rāvienā izraujiet
SDS-plus ātrās nomaiņas spīļpatronu rādītājbultiņas 2
virzienā.
Ātrās nomaiņas urbja spīļpatronas pievienošana
Att.5
Satveriet maiņas vāku un novietojiet ātrās nomaiņas
urbja spīļpatronu uz darbarīka vārpstas.
Pārliecinieties, ka ātrās nomaiņas urbja spīļpatrona ir
nostiprināta, to vairākas reizes paraujot.
Slēdža darbība
•
Att.1
UZMANĪBU:
Pirms
instrumenta
pieslēgšanas
vienmēr
pārbaudiet, vai slēdža mēlīte darbojas pareizi un
atgriežas izslēgtā stāvoklī, kad tiek atlaista.
Lai iedarbinātu darbarīku, vienkārši pavelciet slēdža
mēlīti. Lai apturētu darbarīku, atlaidiet slēdža mēlīti.
•
Lampu ieslēgšana
Modelim HR3210FCT
Att.2
UZMANĪBU:
Neskatieties gaismā, neļaujiet tās avotam iespīdēt
acīs.
Lai ieslēgtu lampu, pavelciet mēlīti. Atlaidiet mēlīti, lai
izslēgtu.
•
Darba režīma izvēle
Triecienurbšana
Att.6
Urbšanai betonā, mūrējumā u.c. nospiediet bloķēšanas
pogu un pagrieziet darba režīma maiņas sviru tā, lai
rādītājs būtu vērsts pret
simbolu. Izmantojiet ar
volframa karbīdu stiegrotu uzgali.
Parasta urbšana
Att.7
Urbšanai kokā, metālā vai plastmasā nospiediet
bloķēšanas pogu un pagrieziet darba režīma maiņas
sviru tā, lai rādītājs būtu vērsts pret
simbolu.
Izmantojiet spirālurbja uzgali vai kokurbja uzgali.
PIEZĪME:
•
Ar sausu lupatiņu noslaukiet netīrumus no lampas
lēcas. Izvairieties saskrāpēt lampas lēcu, jo
tādējādi tiek samazināts apgaismojums.
Ātruma regulēšana
Att.3
Apgriezienu un triecienu skaitu minūtē var noregulēt,
tikai pagriežot ātruma regulēšanas ciparripu. Uz
ciparripas ir atzīmes no 1 (zemākais ātrums) līdz 5
(maksimālais ātrums).
30
Parasta kalšana
Att.8
Atšķelšanai, materiālu noņemšanai vai atskaldīšanai
nospiediet bloķēšanas pogu un pagrieziet darba režīma
maiņas sviru tā, lai rādītājs būtu vērsts pret simbolu.
Izmantojiet
punktsiti,
metāla
kaltu,
materiālu
noņemšanas kaltu u.c.
•
•
stāvoklī un pēc tam
pulksteņrādītāja virzienā.
to
Att.11
Pirms uzgaļa uzstādīšanas notīriet uzgaļa kātu un
ieeļļojiet to ar uzgaļu smērvielu.
Ievietojiet uzgali darbarīkā. Pagrieziet uzgali un
iespiediet to iekšā, līdz tas nofiksējas.
UZMANĪBU:
Negrieziet darba režīma maiņas sviru, kamēr
darbarīks darbojas ar slodzi. Tādējādi sabojāsiet
darbarīku.
Lai režīma maiņas mehānisms ātri nenolietotos,
pārliecinieties, vai darba režīma maiņas svira
vienmēr precīzi atrodas vienā no trim darba režīma
stāvokļiem.
Att.12
Ja uzgali nevar iespiest iekšā, izņemiet to. Pāris reizes
pavelciet spīļpatronas aizsargu uz leju. Pēc tam vēlreiz
ievietojiet uzgali. Pagrieziet uzgali un iespiediet to iekšā,
līdz tas nofiksējas.
Pēc uzstādīšanas, mēģinot uzgali izvilkt ārā, vienmēr
pārliecinieties, vai tas stingri turas tam paredzētajā vietā.
Lai izņemtu uzgali, pavelciet spīļpatronas aizsargu
pilnībā uz leju un izvelciet uzgali.
Griezes momenta ierobežotājs ieslēgsies, kad būs
sasniegts noteikts griezes momenta līmenis. Dzinējs
atslēgsies nost no dzenamās vārpstas. Ja tā notiks,
urbja uzgalis pārstās griezties.
Att.13
Uzgaļu leņķis (atšķelšanai, materiālu
noņemšanai vai atskaldīšanai)
Att.14
Uzgali iespējams nostiprināt 24 dažādos leņķos. Lai
mainītu uzgaļa leņķi, nospiediet bloķēšanas pogu un
pagrieziet darba režīma maiņas sviru tā, lai rādītājs būtu
vērsts pret
simbolu. Pagrieziet uzgali vēlamajā
leņķī.
Nospiediet bloķēšanas pogu un pagrieziet darba režīma
maiņas sviru tā, lai rādītājs būtu vērsts pret simbolu.
Pēc tam, nedaudz pagriežot uzgali, pārliecinieties, vai
tas stingri turas tam paredzētajā vietā.
UZMANĪBU:
Tiklīdz ieslēdzas griezes momenta ierobežotājs,
nekavējoties izslēdziet darbarīku. Tādējādi
novērsīsiet priekšlaicīgu darbarīka nolietošanos.
Indikatora lampiņa
Att.9
Zaļā indikatora lampiņa - barošana IESLĒGTA - iedegas,
kad darbarīks ir pievienots barošanas avotam. Ja
indikatora lampiņa neiedegas, var būt bojāts strāvas
vads vai regulators. Ja indikatora lampiņa deg, taču
darbarīks nesāk darboties, pat ja tas ir ieslēgts, var būt
nolietojušās ogles sukas vai var būt bojāts regulators,
dzinējs vai ON/OFF (ieslēgts/izslēgts) slēdzis.
Sarkanā ekspluatācijas indikatora lampiņa iedegas, kad
ogles sukas ir gandrīz nolietojušās, un tā norāda, ka
darbarīkam nepieciešama apkope. Pēc apmēram 8
ekspluatācijas stundām dzinējs automātiski izslēdzas.
Dziļummērs
Att.15
Dziļummērs ir noderīgs vienāda dziļuma caurumu
urbšanā. Atskrūvējiet spīlējuma skrūvi un noregulējiet
dziļummēru uz vēlamo dziļumu. Pēc regulēšanas stingri
pieskrūvējiet spīlējuma skrūvi.
PIEZĪME:
•
Dziļummēru nevar izmantot tādā stāvoklī, kad tas
pieskaras zobratu korpusam vai dzinēja korpusam.
MONTĀŽA
•
griežot
Uzgaļa uzstādīšana vai noņemšana
Griezes momenta ierobežotājs
•
pieskrūvējiet,
Putekļu piltuve
UZMANĪBU:
Vienmēr pārliecinieties, vai instruments ir izslēgts
un atvienots no barošanas, pirms veicat jebkādas
darbības ar instrumentu.
Att.16
Urbjot virs galvas līmeņa, izmantojiet putekļu piltuvi, lai
putekļi nekristu uz darbarīka un jums. Piestipriniet
putekļu piltuvi pie uzgaļa, kā attēlots zīmējumā. Uzgaļu
izmērs, pie kuriem var piestiprināt putekļu piltuvi, ir šāds.
Sānu rokturis
Att.10
UZMANĪBU:
•
Urbjot betonā, mūrējumā, u.c., vienmēr izmantojiet
sānu rokturi, lai garantētu darba drošību.
Sānu rokturi var pagriezt uz abām pusēm, nodrošinot
vieglu darbarīka izmantošanu jebkurā stāvoklī.
Atskrūvējiet
sānu
rokturi,
griežot
to
pretēji
pulksteņrādītāja virzienam, pagrieziet to vēlamajā
Putekļu piltuve 5
Putekļu piltuve 9
006406
31
Uzgaļa diametrs
6 mm - 14,5 mm
12 mm - 16 mm
EKSPLUATĀCIJA
pulksteņrādītāja virzienam.
Uzstādiet darba režīma maiņas rokturi uz
simbolu.
Iespējams urbt caurumus metālā ar diametru līdz 13 mm
un kokā - ar diametru līdz 32 mm.
Triecienurbšana
Att.17
Uzstādiet darba režīma maiņas sviru uz simbolu.
Novietojiet uzgali caurumam vajadzīgajā vietā, pēc tam
pavelciet slēdža mēlīti. Nelietojiet darbarīku ar spēku.
Vislabāko rezultātu iespējams panākt ar vieglu
spiedienu. Stingri turiet darbarīku un neļaujiet tam
izslīdēt no cauruma.
Nespiediet to pārāk daudz, kad caurums aizsprostojies
ar skaidām vai materiāla daļiņām. Gluži otrādi, darbiniet
darbarīku tukšgaitā, tad daļēji izvelciet uzgali no
cauruma. Kad šī darbība vairākkārt būs veikta, caurums
būs iztīrīts, un varēsiet atsākt normālu urbšanu.
•
•
•
•
UZMANĪBU:
Uzgalim sākot izlauzties cauri betonam vai
pieskaroties stiegrotajiem triecienstieņiem betonā,
darbarīkam var būt bīstama reakcija. Stingri turot
darbarīku ar abām rokām, saglabājiet līdzsvaru un
drošu atbalstu kājām, lai novērstu bīstamu
situāciju.
•
UZMANĪBU:
Kad darbarīkam ir uzstādīta ātrās nomaiņas urbja
spīļpatrona, nekad neizmantojiet "triecienurbšanu".
Ātrās nomaiņas urbja spīļpatrona var tikt sabojāta.
Pārmērīgs spiediens uz darbarīku urbšanas
ātrumu nepalielinās. Būtībā, pārmērīgs spiediens
tikai bojās urbja uzgali, samazinās darbarīka jaudu
un saīsinās tā kalpošanas laiku.
Cauruma izlaušanas brīdī uz darbarīku un uzgali
iedarbojas ārkārtīgs vērpes spēks. Stingri turiet
darbarīku un īpaši uzmanieties brīdī, kad urbja
uzgalis sāk virzīties cauri apstrādājamai daļai.
Nelielas apstrādājamas detaļas vienmēr ievietojiet
skrūvspīlēs vai citā stiprinājuma ierīcē.
Urbšana ar dimanta serdeņa uzgali
Urbjot ar dimanta serdeņa uzgali, vienmēr uzstādiet
darba režīma maiņas sviru
stāvoklī, lai izmantotu
"parastas urbšanas" darbību.
Caurpūtes bumbiere (fakultatīvs piederums)
Att.18
Pēc cauruma izurbšanas izmantojiet caurpūtes bumbieri,
lai iztīrītu putekļus no cauruma.
•
Atšķelšana/materiālu
noņemšana/atskaldīšana
UZMANĪBU:
Ja urbsiet ar dimanta kroņurbi, izmantojot
"triecienurbšanas" režīmu, jūs varat sabojāt
dimanta kroņurbi.
APKOPE
Att.19
Uzstādiet darba režīma maiņas sviru uz simbolu.
Turiet darbarīku cieši ar abām rokām. Ieslēdziet
darbarīku un nedaudz uzspiediet uz tā, lai darbarīks
nekontrolēti neatlektu visapkārt. Darbarīka efektivitāte
nepalielināsies, ja ļoti stingri spiedīsiet uz tā.
•
Urbšana kokā vai metālā
UZMANĪBU:
Pirms veicat pārbaudi vai apkopi vienmēr
pārliecinieties, vai instruments ir izslēgts un
atvienots no barošanas.
Eļļošana
Att.20
Att.21
Att.22
Modelim HR3210FCT
Izmantojiet papildpiederumu - urbja spīļpatronas
montējumu. Uzstādot to, skat. iepriekšējā lappusē
redzamo sadaļu "Uzgaļa uzstādīšana vai noņemšana".
Uzstādiet darba režīma maiņas sviru tā, lai rādītājs būtu
vērsts pret simbolu.
Modelim HR3210FCT
Izmantojiet ātrās nomaiņas urbja spīļpatronu kā
standartpiederumu. Uzstādot to, skat. iepriekšējā
lappusē redzamo sadaļu "SDS-plus ātrās nomaiņas
spīļpatronas maiņa".
Turiet gredzenu un pagrieziet uzmavu pretēji
pulksteņrādītāja virzienam, lai atvērtu spīļpatronas
spīles. Ievietojiet uzgali spīļpatronā līdz galam. Cieši
turiet gredzenu un pagrieziet uzmavu pulksteņrādītāja
virzienā, lai pievilktu spīļpatronu. Lai izņemtu uzgali,
turiet
gredzenu
un
grieziet
uzmavu
pretēji
UZMANĪBU:
Šī apkope ir jāveic tikai Makita pilnvarotiem vai
rūpnīcas apkopes centriem.
Šis darbarīks nav jāeļļo katru stundu vai dienu, jo tas ir
aprīkots ar smērvielu pieblīvētu eļļošanas sistēmu.
Eļļojiet darbarīku katru reizi, kad tiek nomainītas ogles
sukas.
Vairākas minūtes darbiniet darbarīku, lai to iesildītu.
Izslēdziet un atvienojiet darbarīku no elektrotīkla.
•
Att.23
Atskrūvējiet četras skrūves un noņemiet rokturi.
Ievērojiet, ka augšējās skrūves atšķiras no citām
skrūvēm.
Att.24
Atvienojiet savienotāju, tos pavelkot.
Att.25
Atskrūvējiet kloķa vāciņa apvalka divas skrūves un
noņemiet kloķa vāciņa apvalku.
32
PIEDERUMI
Att.26
Novietojiet režīma maiņas sviru pret
.simbolu,
atskrūvējiet piecas skrūves un tad noņemiet kloķa
vāciņu.
UZMANĪBU:
Šādi piederumi un rīki tiek ieteikti lietošanai ar šajā
pamācībā aprakstīto Makita instrumentu. Jebkādu
citu piederumu un rīku izmantošana var radīt
traumu briesmas. Piederumu vai rīku izmantojiet
tikai tā paredzētajam mērķim.
Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija
par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita
apkopes centrā.
•
SDS-Plus ar karbīdu stiegroti uzgaļi
•
Punktsitis
•
Kroņurbis
•
Metāla kalts
•
Dimanta kroņurbis
•
Āmuru smērviela
•
Materiālu noņemšanas kalts
•
Rievu velmēšanas kalts
•
Urbja spīļpatronas montējums
•
Urbja spīļpatrona S13
•
Spīļpatronas adapteris
•
Spīļpatronas atslēga S13
•
Uzgaļu smērviela
•
Sānu rokturis
•
Dziļummērs
•
Caurpūtes bumbiere
•
Putekļu piltuve
•
Aizsargbrilles
•
Plastmasas pārnēsāšanas soma
•
Att.27
•
UZMANĪBU:
Vienmēr novietojiet režīma maiņas sviru pret
simbolu pirms kloķa vāciņa noņemšanas.
Nemēģiniet to noņemt ar spēku bez režīma maiņas
sviras novietošanas pret
simbolu. Kļūme
novietojot režīma maiņas sviru neatļauj vāciņa
noņemšanu.
Att.28
Novietojiet darbarīku uz galda tā, lai uzgaļa gals būtu
vērsts uz augšu. Tādējādi vecā smērviela sakrāsies
kloķa korpusa iekšpusē.
Izslaukiet no iekšpuses veco smērvielu un uzpildiet
jaunu smērvielu (30 g). Izmantojiet tikai Makita oriģinālo
āmuru smērvielu (papildpiederums). Uzpildot vairāk par
norādīto smērvielas daudzumu (apmēram 30 g), var
rasties triecienurbšanas darbības traucējumi vai
darbarīka var sabojāties. Uzpildiet tikai norādīto
smērvielas daudzumu.
UZMANĪBU:
Uzmanieties, lai nesabojātu savienotāju vai
barošanas vadu, īpaši, izslaukot veco smērvielu.
Lai noņemtu uzgali, izpildiet iepriekš aprakstīto
uzstādīšanas procedūru apgrieztā secībā.
•
•
UZMANĪBU:
Nepieskrūvējiet kloķa vāciņu pārāk cieši. Tas ir
veidots no kaučuka un var salūzt.
Att.29
Pievienojiet savienotāju un uzstādiet rokturi atpakaļ.
UZMANĪBU:
Uzmanieties, lai nesabojātu savienotāju vai
barošanas vadu, īpaši, uzstādot rokturi.
Lai uzturētu izstrādājuma DROŠĪBU, remonts, oglekļa
suku pārbaude un maiņa, jebkāda cita apkope vai
regulēšana jāveic Makita pilnvarotiem apkopes centriem,
vienmēr izmantojot Makita rezerves daļas.
•
33
LIETUVIŲ KALBA
HR3200C
HR3210C
HR3210FCT
32 mm
90 mm
Plienas
13 mm
Medis
32 mm
315 - 630
1 650 - 3 300
398 mm
Neto svoris
4,4 kg
424 mm
4,8 kg
5,0 kg
/II
ENG215-1
ENF002-1
ENG303-1
Modeliui HR3200C
ENG102-1
ENG302-1
34
Modeliui HR3210C
CE2007
ENG102-1
000230
Tomoyasu Kato
Direktorius
Atsakingasis gamintojas:
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN (JAPONIJA)
Įgaliotasis atstovas Europoje:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15
8JD, ENGLAND (ANGLIJA)
ENG215-1
GEB007-2
ENG303-1
Modeliui HR3210FCT
ENG102-1
13.
14.
3 300
3 100
2 500
1 900
1 650
008550
SAUGOKITE ŠIAS
INSTRUKCIJAS.
•
•
VEIKIMO APRAŠYMAS
•
630
590
480
370
315
36
•
•
Pav.13
•
Indikatoriaus lemputė
SURINKIMAS
•
Pav.10
006406
Grąžto skersmuo
6 mm - 14,5 mm
12 mm - 16 mm
NAUDOJIMAS
Galėsite gręžti iki 13 mm skersmens skyles metale ir iki
32 mm skersmens skyles medyje.
•
•
•
•
•
•
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
•
•
38
PRIEDAI
Pav.27
•
•
39
EESTI
HR3200C
HR3210C
HR3210FCT
32 mm
90 mm
Metall
13 mm
Puit
32 mm
315 - 630
1 650 - 3 300
398 mm
4,4 kg
424 mm
4,8 kg
5,0 kg
/II
ENG215-1
ENF002-1
ENG303-1
16
mm
ENG302-1
Mudelile HR3200C
ENG102-1
40
Mudelile HR3210C
ENG102-1
000230
ENG215-1
GEB007-2
ENG303-1
16
mm
ENG302-1
Mudelile HR3210FCT
ENG102-1
ENG215-1
16
mm
ENG302-1
11.
12.
13.
14.
630
590
480
370
315
3 300
3 100
2 500
1 900
1 650
008550
•
FUNKTSIONAALNE KIRJELDUS
•
5
4
3
2
1
•
•
•
•
•
Joon.13
KOKKUPANEK
•
Tolmutops nr 5
Tolmutops nr 9
•
006406
•
•
•
•
•
HOOLDUS
•
44
TARVIKUD
Joon.27
•
•
45
HR3200C
HR3210C
Долото с наконечником из
сплава карбида вольфрама
32 мм
90 мм
Сталь
HR3210FCT
13 мм
32 мм
Число оборотов без нагрузки (мин.-1)
315 - 630
1 650 - 3 300
398 мм
Вес нетто
4,4 кг
424 мм
4,8 кг
5,0 кг
/II
ENG102-1
ENF002-1
ENG215-1
ENG303-1
ENG302-1
ENG302-1
ENH101-8
000230
Томоясу Като
Директор
Ответственный производитель:
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN (ЯПОНИЯ)
Уполномоченный представитель в Европе:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15
8JD, ENGLAND (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
ENG215-1
GEB007-2
ENG302-1
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
ОПИСАНИЕ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
•
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ
ИНСТРУКЦИИ.
48
630
590
480
370
315
008550
•
•
•
•
•
49
МОНТАЖ
•
•
006406
•
50
Расщепление/Скобление/Разрушение
•
•
•
•
•
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
•
51
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
•
•
52
53
54
55
Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan
884769-987
56
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Latvian were displayed