Concept SO-1040 Lietotāja rokasgrāmata

Concept SO-1040 Lietotāja rokasgrāmata
Augļu un garšaugu žāvētājs
Fruit and Herb Dehydrator
Obst und Kräutertrockner
Sušička ovoce a bylinek
Sušička ovocia a bylinek
Suszarka do owoców i zioł
SO1040
CZ
SK
PL
LV
EN
DE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SO1040
1
CZ
•
•
•
•
•
1. Víko
4
5
6
3
2
2
SO1040
SO1040
3
Jablka
2 kg
16 hod.
Hrušky
2 kg
17 hod.
1,8 kg
11-12 hod.
Houby
1 kg
6-7 hod.
Zelenina
1 kg
4-5 hod.
220 g
1-2 hod.
200 g
1-2 hod.
Motor fouká, ale
sušička nehřeje
4
SO1040
SO1040
5
220- 240 ~ 50 Hz
245 W
46 dB(A) re 1 pw
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6
SO1040
SK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1. Veko
4
5
6
3
2
7
8
SO1040
SK
ORIENTAČNÁ KAPACITA A DOBA SUŠENIA NIEKTORÉHO OVOCIA A RASTLÍN
Ovocie alebo rastlina
kapacita sušenia s 5 sitami
doba sušenia s 5 sitami
2 kg
16 hod.
2 kg
17 hod.
1,8 kg
11-12 hod.
Huby
1 kg
6-7 hod.
Zelenina
1 kg
4-5 hod.
220 g
1-2 hod.
Kvety
200 g
1-2 hod.
Riešenie
SO1040
9
10
SO1040
220- 240 ~ 50 Hz
245 W
46 dB(A) re 1 pw
11
1. Wieko
4
5
3
2
SO1040
13
Jabłka
2 kg
16 godz.
2 kg
17godz.
1,8 kg
11-12 godz.
1 kg
6-7 godz.
1 kg
4-5 godz.
220 g
1-2 godz.
Kwiaty
200 g
1-2 godz.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Problem
14
SO1040
SO1040
15
LV
PATEICĪBA
Pateicamies par šīs Concept ierīces iegādi. Ceram, ka būsiet apmierināti ar šo izstrādājumu visu tā kalpošanas laiku.
Pirms pirmās ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet to un uzglabājiet rokasgrāmatu drošā vietā, lai nepieciešamības gadījumā
varētu to pārlasīt. Nodrošiniet, lai arī citi cilvēki, kuri izmanto šo ierīci, pirms tās lietošanas būtu iepazinušies ar
norādījumiem.
Tehniskie raksturlielumi
Spriegums
Jauda
Trokšņa līmenis
220- 240 ~ 50 Hz
245 W
46 dB(A) re 1 pw
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
16
Lietojiet šo ierīci tikai tā, kā izklāstīts šajā ekspluatācijas rokasgrāmatā.
Pirms pirmās ierīces izmantošanas reizes noņemiet visu iepakojumu un reklāmas materiālus.
Pārliecinieties, ka elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir minēts uz tehnisko pamatdatu plāksnītes.
Neatstājiet ierīci bez uzraudzības tās darbības laikā.
Novietojiet ierīci tikai uz stabilas un siltumizturīgas virsmas drošā attālumā no citiem siltuma avotiem. Šai virsmai
nepieciešama pietiekama celtspēja, lai noturētu ierīci ar tās saturu. Ierīces tuvumā atstājiet vismaz 15 cm brīvas
vietas.
Neuzglabājiet ierīces tuvumā ugunsnedrošus materiālus, nelieciet neko uz tās augšējās virsmas.
Neievietojiet ierīcē papīra vai plastikāta materiālus.
Nepārsedziet ierīces atveres, jo pastāv pārkaršanas risks.
Ierīces iekšpusē neko neuzglabājiet.
Uzturiet ierīci tīru. Nepieļaujiet jebkādu priekšmetu iekļūšanu cauri režģim. Tas var izraisīt īssavienojumu, ugunsgrēku
vai ierīces bojājumus.
Atvienojot ierīci no kontaktligzdas, nekad neraujiet elektrības vadu. Satveriet spraudkontaktu un atvienojiet to, viegli
pavelkot.
Neļaujiet ar ierīci darboties bērniem vai personām bez attiecīgām iemaņām.
Personām ar ierobežotām kustību spējām, ierobežotu maņu uztveri, nepietiekamām gara spējām vai cilvēkiem, kas
nepārzina pareizu ierīces izmantošanu, tā ir jāizmanto tikai atbildīgas, zinošas personas uzraudzībā.
Ja ierīces izmantošanas laikā tuvumā ir bērni, ievērojiet papildu piesardzību.
Neļaujiet izmantot ierīci kā rotaļlietu.
Nodrošiniet, lai elektrības vads nebūtu darba zonā un tam nevarētu piekļūt bērni.
Nelietojiet ierīci uz mitras virsmas, jo pastāv elektriskās strāvas trieciena risks.
Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktos piederumus.
Neizmantojiet ierīci ar bojātu elektrības vadu vai spraudkontaktu. Lai veiktu bojātu detaļu labošanu vai nomaiņu,
nekavējoties sazinieties ar pilnvarotu servisa apkalpes centru.
Nevelciet un nepārvietojiet ierīci, velkot to aiz elektrības vada.
Novietojiet ierīci drošā attālumā no tādiem siltuma avotiem kā radiatori, krāsnis u. tml. Nepakļaujiet ierīci tiešu saules
staru vai mitruma iedarbībai.
Nepieskarieties ierīcei ar mitrām vai slapjām rokām.
SO1040
LV
•
•
•
•
•
•
Problēmu gadījumā izslēdziet ierīci un atvienojiet spraudni no elektrotīkla rozetes.
Ierīce ir paredzēta tikai mājsaimniecības vajadzībām. Tā nav paredzēta ekspluatācijai komercnolūkos.
Nepieļaujiet elektrības vada, spraudkontakta vai ierīces nokļūšanu ūdenī vai citā šķidrumā.
Regulāri pārbaudiet, vai ierīce un elektrības vads nav bojāti. Bojātu ierīci nedrīkst ieslēgt!
Pirms ierīces tīrīšanas un lietošanas izslēdziet to.
Ja redzat dūmus, izslēdziet ierīci un atvienojiet vadu no kontaktligzdas. Atstājiet vāciņu aizvērtu, lai
nepieļautu iespējamo uguns izplatīšanos.
• Ir aizliegts labot ierīci patstāvīgi. Sazinieties ar pilnvarotu servisa apkalpes centru.
• Maksimālais ieteicamais ierīces darba laiks nedrīkst būt ilgāks par 40 stundām.
• Iesakām vienmēr izmantot žāvētāju ar visiem piecām komplektā esošajām plātnēm, pat ja dažas paliks tukšas.
Ražotāja norādījumu neievērošanas dēļ var tikt atteikts garantijas remonts.
IERĪCES APRAKSTS
1
1. Vāks
2. Temperatūras
iestatījumu regulators
3. Ieslēgšanas/izslēgšanas
slēdzis
4. Ierīces pamatne
5. Žāvēšanas plaukti
6. Sietiņi garšaugu
žāvēšanai
4
5
6
3
2
BRĪDINĀJUMS:
Pirms jaunas ierīces izmantošanas tā ir jāuzstāda un jāieslēdz uz 30 minūtēm bez augļu ievietošanas. Pēc tam higiēnas
apsvērumu dēļ noslaukiet to no ārpuses ar mitru drāniņu, savukārt žāvēšanas plauktus nomazgājiet karstā ūdenī.
EKSPLUATĀCIJAS NORĀDĪJUMI
Ierīce ir paredzēta pārtikas produktu (augļi, dārzeņi, garšaugi, ziedi, sēnes, gaļa u. tml.) žāvēšanai.
Pārtikas produktu žāvēšanas laikā iztvaiko ūdens. Ierīce izmanto vienmērīgas silta gaisa padeves principu, līdz ar to
pārtikas produkti netiek pārkarsēti un tiek izžāvēti viendabīgi.
Ja sagrieztus augļus iemērksiet vājā citrona sulas šķīdumā, tie saglabās gaišu krāsu un neapbrūnēs.
Cietus dārzeņus (burkānus, selerijas sakni) pirms žāvēšanas var uz 1–2 minūtēm iemērkt karstā ūdenī un pēc tam
nosusināt. Tādā veidā dārzeņi saglabās garšas īpašības un žāvēšana aizņems mazāk laika.
SO1040
17
LV
1. Nomazgājiet un nosusiniet augļus un dārzeņus. Nogrieziet iebojātās un saspiestās daļas. Lai paātrinātu žāvēšanas
procesu, no augļiem var izņem kauliņus, izgriezt serdi vai nomizot tos. Lai piešķirtu augļiem īpašu garšu, tos var
iesmērēt vai samērcēt ar medu, garšvielām vai sulu.
2. Pārtikas produktus sagrieziet šķēlītēs, kas vienmērīgi jāizklāj uz žāvēšanas plaukta. Nelieciet šķēlītes citu uz citas un
pārāk cieši citu citai. Lai nodrošinātu gaisa padevi, neapklājiet vismaz 10% žāvēšanas plaukta.
BRĪDINĀJUMS:
Sietiņi garšaugu žāvēšanai nekad ievietot pirmajā stāvā tuvu motoram.
Pārkaršanas risks!
3. Izņemot tukšus žāvēšanas plauktus, uzlabosiet gaisa padevi un saīsināsiet žāvēšanas laiku. Taču ierīcē jābūt vismaz
pieciem žāvēšanas plauktiem. Vienmēr lietojiet vāku.
4. Pēc ierīces uzstādīšanas ar temperatūras regulatoru iestatiet vēlamo žāvēšanas temperatūru.
Iesakām:
ziedi: apm. 35–40°c
garšaugi: apm. 40°C
konditorejas izstrādājumi: 40–50°C
dārzeņi: 50–55°C
augļi: 55–60°C
gaļa, zivis: 65–70°C
Nebaidieties eksperimentēt! Žāvēšanas ilgums un intensitāte ir ļoti atšķirīga un atkarīga no mitruma satura, šķēlīšu
biezuma un daudzuma, kā arī no Jūsu garšas īpatnībām. Drīz vien atklāsiet, kāda žāvēšanas intensitāte Jums patīk
vislabāk.
5. Aptuveni žāvēšanas laika vidū iesakām izslēgt ierīci un pārbaudīt žāvējamos pārtikas produktus. Apmainiet žāvēšanas
plauktus vietām tā, lai apakšējie būtu virspusē, bet augšējie – apakšā. Pēc tam turpiniet žāvēšanu. Tādējādi pārtikas
produkti tiks izžāvēti vēl viendabīgāk.
6. Pēc žāvēšanas pabeigšanas izslēdziet ierīci, atvienojiet elektrības vadu no kontaktligzdas un ļaujiet ierīcei atdzist.
BRĪDINĀJUMS!
Aby se potraviny nekazily, musí být dostatečně usušené!
Pareizi izžāvēti dārzeņi ir sausi un lūstoši.
Pareizi izžāvēti augļi ir sīksti un valkani.
Pareizi izžāvētas sēnes ir sīkstas vai lūstošas.
Pareizi izžāvēti garšaugi ir birzīgi.
ŽAVĒTU PĀRTIKAS PRODUKTU IEPAKOŠANA UN UZGLABĀŠANA
Pirms uzglabāšanas pārtikas produkti ir jāatdzesē (citādi tie varētu oksidēties un sabojāties). Pirms iepakošanas ilglaicīgai
uzglabāšana nogaidiet apmēram vienu nedēļu.
Žāvētos gabaliņus iesakām iepakot nelielās porcijās, lai pēc iepakojuma atvēršanas varētu apēst visu.
Žāvētos pārtikas produktus vislabāk ir uzglabāt aizveramas stikla burkās, kā arī auduma vai papīra maisiņos.
ŽĀVĒTO PĀRTIKAS PRODUKTU LIETOŠANAS VEIDI
a) Žāvētus pārtikas produktus var ēst uzreiz vai apstrādāt.
b) Žāvētus pārtikas produktus var pirms ēšanas vai apstrādes iemērcēt: ielejiet katliņā aukstu ūdeni, ielieciet tajā žāvētos
gabaliņus un ievietojiet ledusskapī uz 1–8 stundām (atkarībā no pārtikas produktu veida), lai tie uzbriestu. Pārtikas
produktu daudzums palielināsies, gandrīz divkāršojoties.
Lai nezaudētu žāvētu dārzeņu uzturvērtību, tos var vārīt un sagatavot tajā pašā ūdenī.
18
SO1040
LV
DAŽU AUGĻU UN AUGU APTUVENAIS DAUDZUMS UN ŽĀVĒŠANAS ILGUMS
žāvēšanas daudzums ar 5 plauktiem
žāvēšanas ilgums ar 5 plauktiem
Āboli
Augļi vai augi
2 kg
16 h
2 kg
17 h
1,8 kg
11-12 h
1 kg
6-7 h
Dārzeņi
1 kg
4-5 h
Garšaugi un tējas lapas
220 g
1-2 h
Ziedi
200 g
1-2 h
Aprikozes, persiki, plūmes
Sēnes
TĪRĪŠANA UN APKOPE
Brīdinājums!
Pirms ierīces tīrīšanas vienmēr atvienojiet elektrības vadu no kontaktligzdas!
Pirms apkopes pārliecinieties, ka ierīce ir atdzisusi!
Ierīces virsmu drīkst tīrīt tikai ar mitru drāniņu. Neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus vai cietus priekšmetus, jo tie var
bojāt ierīces virsmu!
Žāvēšanas plauktus mazgājiet karstā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli. Ja tie ir ļoti netīri, iemērciet tos un pēc tam notīriet
ar mīkstu birstīti.
Nemazgājiet ierīces pamatni ar ventilatoru tekošā ūdenī, neskalojiet to un nemērciet ūdenī!
TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA
Sarežģījums
Nedarbojas motors.
Motors darbojas, bet
žāvētājs nesilda
Cēlonis
Risinājums
Spraudnis ir nepareizi vai
nepietiekami pievienots
elektrotīklam.
Pārbaudiet spraudņa savienojumu.
Elektrotīkla rozete nav darba
kārtībā.
Pārbaudiet spriegumu, piemēram, pieslēdzot citu ierīci.
Ir bojāts elektrības vads.
Nogādājiet to pārbaudīšanai un labošanai pilnvarotā
servisa apkalpes centrā.
Nostrādāja pārkaršanas
drošinātājs.
Atvienojiet vadu no kontaktrozetes. Ļaujiet ierīcei
atdzist. Ja ierīce nesildīs arī pēc tam, vērsieties pēc
palīdzības pilnvarotā servisa apkalpes centrā.
PIEDERUMI
Komplektā ar ierīci var iegādāties šādus piederumus:
Žāvēšanas plaukts
pas. Nr. 42390620
SO1040
cena saskaņā ar aktuālo cenrādi
19
LV
APKALPE
Nopietni remontdarbi vai remontdarbi, kuriem ir nepieciešama iejaukšanās ierīces detaļās, jāveic specializētā apkalpes
servisā.
APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA
• Iesakām nodot iesaiņojuma materiālus un vecās ierīces otrreizējai pārstrādei.
• Ierīces kasti var nodot šķirojamos atkritumos.
• Polietilēna (PE) maisiņus nododiet otrreizējai pārstrādei.
Ierīces nodošana otrreizējai pārstrādei pēc tās kalpošanas laika beigām
Simbols uz ierīces vai tās iepakojuma norāda, ka izstrādājums nav paredzēts nodošanai mājsaimniecības
atkritumos. Ir svarīgi to nogādāt otrreiz pārstrādājamo elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas punktā.
Nodrošinot pareizu izstrādājuma iznīcināšanu, palīdzēsiet novērst negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un
cilvēku veselību, ko var izraisīt nepareiza šā izstrādājuma iznīcināšana. Papildu informāciju par izstrādājuma
otrreizējo apstrādi meklējiet vietējā pašvaldībā, pie mājsaimniecības atkritumu iznīcināšanas pakalpojumu
sniedzēja vai veikalā, kur iegādājāties izstrādājumu.
20
SO1040
220- 240 ~ 50 Hz
Power input
245 W
Noise level
46 dB(A) re 1 pw
IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SO1040
21
EN
•
•
•
•
•
PRODUCT
DESCRIPTION
1
4
1. Lid
2. Temperature set-up
5
6
6. Herb drying screens
3
2
22
SO1040
SO1040
23
2 kg
16 hours
2 kg
17 hours
1,8 kg
11-12 hours
Mushrooms
1 kg
6-7 hours
Vegetables
1 kg
4-5 hours
220 g
1-2 hours
200 g
1-2 hours
Cause
Solution
24
SO1040
SO1040
25
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
26
PRODUKTBESCHREIBUNG
1
4
5
6
3
2
27
SO1040
Äpfel
2 kg
Birnen
2 kg
1,8 kg
1 kg
1 kg
220 g
Blumen
200 g
SO1040
29
30
SO1040
Jindřich Valenta – ELKO Valenta Czech Republic, Vysokomýtská 1800,
565 01 Choceň, Tel. +420 465 322 895, Fax: +420 465 473 304, www.my-concept.cz
ELKO Valenta – Slovakia, s.r.o., Hurbanova 1563/23, 911 01 Trenčín
Tel.: +421 326 583 465, Fax: +421 326 583 466, www.my-concept.sk
Elko Valenta Polska Sp. Z. o. o., Ostrowskiego 30, 53-238 Wroclaw
Tel.: +48 71 339 04 44, Fax: 71 339 04 14, www.my-concept.pl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Latvian were displayed