Citoborma 111 Operators Manual

Citoborma 111 Operators Manual
14
13
12
1
11
2
3
5
4
5
6
7
8
9
15
2
16
17
10
18
3
Materiale
• Nagel-papirbor
• Boreunderlag
• Vokspapir
4
5
6
7
Michael Kipp
Direktør
8
9
10
11
12
13
14
15
• Nagel paper drills
• Drilling base
• Waxed paper
16
17
18
19
20
21
Material de consumo
22
23
24
26
27
28
29
30
31
Michael Kipp
Gérant
32
33
34
35
36
37
38
39
Geachte klant,
Hartelijk dank dat u heeft gekozen voor onze perforator. Met de aankoop
van dit kwaliteitsproduct heeft u een goede keus gemaakt.
Lees voor het gebruik van deze perforator zonder meer deze bedieningshandleiding en volg de veiligheidsvoorschriften op.
De cijfers in de tekst die tussen haakjes staan, verwijzen naar de afbeeldingen.
Verbruiksmateriaal
Functiebeschrijving
• Nagel papierboor
• Boorondergrond
• Waspapier
1. Aan-/uitschakelaar
2. Beschermkap
3. Kartelbout voor het vastklemmen
van de handbescherming
4. Schuiftafel
5. Zijaanslagen
6. Kartelbout voor het vastklemmen
van de zijaanslag
7. Activeringstoets voor schuiftafel
8. Sjabloonstrip voor het instellen van
de onderlinge afstand van de gaten
9. Boorondergrond
10. Opvangbak voor papiersnippers
11. Boorspindel
12. Kartelmoer
13. Stelbout
14. Hefboom
15. Kartelbout
16. Waspapier
17. Boor
18. Inbussleutel
Extra's
• Aanslag voor papierboor
2 - 4,5 mm
• Boorslijper
•
• Sjabloonstrip op speciaal
verzoek
40
Opstelling
De machine op een stevige en vlakke ondergrond in de richting van het
bedieningspersoneel plaatsen en de stekker in het stopcontact steken.
28 De schuiftafel monteren
De schuiftafel vanaf de voorkant op de poot van de perforator schuiven.
De bout aan de onderzijde van de schuiftafel wordt daarbij in de gleuf van
de poot geschoven.
De schuiftafel naar achteren schuiven tot de gaten boven de slobgaten van
de poot staan.
De klemstrip onder de slobgaten van de poot schuiven en van bovenaf met
de kartelbouten (15) vastschroeven.
De boorondergrond (9) in de uitsparing van de schuiftafel leggen.
29 Hefboom monteren
De hefboom (14) indraaien.
30 De boor plaatsen
De boor tot de aanslag in de boorspindel (11) steken en met de inbussleutel
(18) vastdraaien.
41
De onderlinge afstand van de gaten instellen
Met de CITOBORMA 111 is het mogelijk om snel en nauwkeurig op genormaliseerde onderlinge afstanden gaten te boren.
Voor het ontgrendelen moet u de activeringstoets (7) indrukken en de
schuiftafel (4) geheel naar links verplaatsen. In deze stand de activeringstoets (7) ingedrukt houden en het gewenste boorprogramma instellen.
Als extra zijn sjabloonstrippen met speciale perforatiepatronen verkrijgbaar.
Boordiepte instellen
De hefboom geheel naar beneden drukken, tot de boor licht aangedrukt tegen de boorondergrond aanligt.
De stelbout (13) naar boven draaien, tot deze tegen de hefboom stoot.
De kartelmoer (12) naar beneden draaien om de stand van de stelbout te
borgen.
42
31 Bediening
De machine met de aan-/uitschakelaar (1) inschakelen.
Het te perforeren papier tussen de beide zijaanslagen (5) leggen en met de
kartelbout (6) vastzetten.
De boor met een gelijkmatige beweging door de stapel drukken en dan
weer naar boven brengen. De boor niet onnodig lang in het papier laten,
omdat deze dan oververhit kan raken.
32 Storingen
Storing
De machine draait niet:
Uitgevreten boorgaten:
De hefboom gaat zwaar,
boren breken:
Verstopte boren,
de boren piepen:
Onderste vellen niet geperforeerd:
Remedie
De stekker in het stopcontact steken,
de hoofdschakelaar inschakelen
Een botte boor vervangen,
de boorondergrond verwisselen
Een botte boor vervangen,
de boorondergrond verwisselen
Door waspapier boren
De boordiepte naar onderen verstellen
Indien u met behulp van deze instructies de storing niet kunt verhelpen,
verzoeken wij u contact op te nemen met uw Nagel-leverancier.
33 Technische specificaties
Geluidsemissie:
Voedingsspanning:
Boordiameter:
Stapelhoogte max.:
< 70 db(A)
zie typeplaatje
2 – 9 mm
50 mm
43
34 Veiligheidsvoorschriften
Bij reparaties alleen originele reserveonderdelen van Nagel gebruiken.
De machine uitsluitend gebruiken voor het boren van papier en karton.
Niet met de handen in de nabijheid van de boor komen.
Voor het openen van het apparaat en wanneer de machine gedurende langere tijd niet wordt gebruikt de stekker uit het stopcontact trekken!
De machine mag uitsluitend in een droge ruimte worden opgesteld.
35 Verklaring van overeenstemming
De machine voldoet aan de onderstaande EG-richtlijnen:
Laagspanningsrichtlijn 73/23 EN, EMV-richtlijn 89/336,
machinerichtlijn 89/392
waarbij de volgende normen werden toegepast:
EN60204, EN1010, 55014/EL, EP; 61000-3-2
Michael Kipp
Directeur
44
45
• Nagel-papirborer
• Boreunderlag
• Vokset papir
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Michael Kipp
Verkställande direktör
56
57
58
59
www.ernstnagel.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Dutch were displayed