Samsung VP-X110L, VP-M105S, VP-M110S, VP-M110R, VP X110, X110L, VP X105, X105L, VP-X105L, VP-M105R, VP-M105B, X110(L) Handleiding


Add to my manuals
141 Pages

advertisement

Samsung VP-X110L, VP-M105S, VP-M110S, VP-M110R, VP X110, X110L, VP X105, X105L, VP-X105L, VP-M105R, VP-M105B, X110(L) Handleiding | Manualzz
00876H X105L FRA+NED~007
6/8/05 2:52 PM
Page C
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Digitale camcorder
VP-X105(L)/X110(L)
VP-X105(L)/X110(L)
AF
CCD
LCD
AF
CCD
LCD
autofocus
beeldsensor
kleurenscherm
Gebruiksaanwijzing
Lees voordat u de camcorder in gebruik neemt
deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en
bewaar hem goed.
Dit product voldoet aan de volgende richtlijnen:
89/336 CEE, 73/23 CEE, 93/68 CEE.
AD68-00876H
00876H X105L FRA+NED~007
6/8/05 2:52 PM
Page 2
FRANÇAIS
Opmerkingen en veiligheidsmaatregelen ................8
Veilig omgaan met de camera ....................................................................8
Copyright (auteursrechten) .........................................................................9
Condensvorming ..........................................................................................9
De camera......................................................................................................9
De batterij ....................................................................................................10
Handelsmerken ..........................................................................................10
De lens .........................................................................................................11
Het LCD-scherm..........................................................................................11
Reparatie......................................................................................................11
Vervangende onderdelen...........................................................................11
Kennismaken met uw camera ...............................12
Eigenschappen ..........................................................................................12
Meegeleverde accessoires........................................................................13
Informatie over onderdelen ..................................14
Achterkant en linker zijkant .....................................................................14
Rechter zijkant, voorkant en onderkant ..................................................15
Overzicht externe cameramodule (alleen VP-X105L/X110L).................16
LCD-scherm ................................................................................................17
Informatie op scherm tijdens video-opname/weergave (OSD On
Screen Display) ..................................................................................17
Informatie op scherm tijdens foto-opname/weergave (OSD On Screen
Display) ..............................................................................................................18
Informatie op scherm tijdens spraakopname en spraak/MP3-weergave
(OSD) ................................................................................................................19
2
NEDERLANDS
Inhoud
Gebruik van de batterij .........................................20
Batterij plaatsen/verwijderen ...................................................................20
Batterij in goede conditie houden ...........................................................21
Batterij opladen ..........................................................................................24
00876H X105L FRA+NED~007
6/8/05 2:52 PM
Page 3
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Inhoud
Aan de slag ...........................................................25
De kleur van de LED indicator .................................................................25
Hardware reset............................................................................................25
Voor u de camera in gebruik neemt.........................................................26
De functietoetsen .......................................................................................27
De Display toets .........................................................................................28
LCD-scherm instellen ................................................................................29
Het geheugen is ingedeeld in mappen en bestanden ..........................30
Opnameduur en capaciteit ........................................................................31
Geheugentype kiezen ................................................................................33
Gebruik van de Memory Stick (als optie verkrijgbaar) ..........................34
Gebruiksstand en menukeuze ..................................................................35
Gebruiksstand Video .............................................36
Opname (Record) .......................................................................................37
Opnemen ..............................................................................................37
In- en uitzoomen...................................................................................38
Video In instellen ....................................................................................39
Weergave (Play)..........................................................................................40
Afspelen op het LCD-scherm ...............................................................40
Met bestanden werken (File Options)......................................................42
Videobestanden verwijderen ................................................................42
Videobestanden beveiligen ..................................................................43
Videobestanden kopiëren.....................................................................44
PB-optie instellen..................................................................................45
Diverse functies instellen (Settings) ........................................................46
Resolutie videobestanden instellen (Size) ...........................................46
Kwaliteit/compressie videobestanden instellen (Quality).....................47
Scherpstelling instellen (Focus) ...........................................................48
Beeldstabilisator instellen (EIS)............................................................49
Witbalans instellen (White Balance).....................................................50
3
00876H X105L FRA+NED~007
6/8/05 2:52 PM
Page 4
FRANÇAIS
Belichtingsprogramma instellen (Program AE) ....................................51
Tegenlichtcompensatie instellen (BLC) ................................................52
Effect instellen.......................................................................................53
Digitale zoom instellen..........................................................................54
Mode Photo ..........................................................55
Gebruiksstand Foto ...............................................55
Opname (Record) .......................................................................................56
Foto’s maken ........................................................................................56
In- en uitzoomen...................................................................................57
Weergave (Play)..........................................................................................58
Digitale foto's bekijken op het LCD-scherm.........................................58
Met bestanden werken (File Options)......................................................59
Fotobestanden verwijderen ..................................................................59
Fotobestanden beveiligen ....................................................................60
DPOF afdrukfunctie instellen (Digital Print Order Format) .................61
Fotobestanden kopiëren.......................................................................62
Diverse functies instellen (Settings) ........................................................63
Resolutie fotobestanden instellen (Size)..............................................63
Flitser instellen (Light) ..........................................................................64
Scherpstelling instellen (Focus) ...........................................................65
Beeldstabilisator instellen (EIS)............................................................66
Witbalans instellen (White Balance).....................................................67
Belichtingsprogramma instellen (Program AE) ....................................68
Tegenlichtcompensatie instellen (BLC) ................................................69
4
NEDERLANDS
Inhoud
MP3 muziek, spraakopnamen en geluidsbestanden...71
Muziek in de camera zetten.......................................................................72
Muziekbestanden naar de camera kopiëren .......................................72
Weergave.....................................................................................................73
Muziekbestanden afspelen...................................................................73
00876H X105L FRA+NED~007
6/8/05 2:52 PM
Page 5
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Inhoud
Weergave-opties (Play Options)...............................................................74
Herhalen ...............................................................................................74
Met bestanden werken (File Options)......................................................75
Muziekbestanden verwijderen..............................................................75
Muziekbestanden beveiligen ................................................................76
Muziekbestanden kopiëren ..................................................................77
Spraakopnamen.....................................................78
Opname (Record) .......................................................................................78
Spraak opnemen ..................................................................................78
Weergave (Play)..........................................................................................79
Spraakbestanden afspelen...................................................................79
Met bestanden werken (File Options)......................................................80
Spraakbestanden verwijderen..............................................................80
Spraakbestanden beveiligen ................................................................81
Spraakbestanden kopiëren ..................................................................82
Door bestanden navigeren (File Browser).............83
Bestanden en mappen verwijderen .........................................................83
Bestanden beveiligen ................................................................................84
Bestanden en mappen kopiëren ..............................................................85
Bestandsinformatie bekijken ....................................................................86
Instellingen ...........................................................87
LCD-scherm instellen (Display)................................................................88
Helderheid (Brightness)........................................................................88
Kleurverzadiging (LCD Colour) ............................................................89
Datum/tijd instellen (Date/Time) ...............................................................90
Tijd (Set Time) ......................................................................................90
Datum (Set Date)..................................................................................91
Indeling datum (Date Format) ..............................................................92
Indeling tijd (Time Format) ...................................................................93
5
00876H X105L FRA+NED~007
6/8/05 2:52 PM
Page 6
FRANÇAIS
6
NEDERLANDS
Inhoud
Systeeminstellingen (System Settings)...................................................94
Automatisch uitschakelen (Auto Shut off)............................................94
Demo functie.........................................................................................95
Gebruiksstand bij aanzetten (Start-up Mode) ......................................96
Bestandsnummering (File No.) ............................................................97
Pieptoon (Beep Sound) ........................................................................98
Versie bekijken (Version Information)...................................................99
Geheugen instellen ..................................................................................100
Geheugentype kiezen (Storage Type) ...............................................100
Geheugen formatteren (Formatting) ..................................................101
Geheugenruimte bekijken (Memory Space) ......................................102
USB ............................................................................................................103
Bestanden opslaan op memory stick (External Memory) .................103
USB snelheid afhankelijk van de computer .......................................104
Specificaties aan te sluiten computer ................................................104
Gebruik als pc-camera .......................................................................105
Camera aansluiten op printer.............................................................106
Gebruik van de externe cameramodule (alleen VP-X105L/X110L). 107
Externe cameramodule aansluiten..........................................................108
De externe cameramodule op de camera aansluiten .......................108
Opnamen maken met de externe cameramodule ............................108
De externe cameramodule dragen ..........................................................109
De kabel aansluiten terwijl de camcorder in de draagtas zit. ...........109
De externe cameramodule op de rubberen voet bevestigen ..........109
De korte en lange bevestigingsbanden .............................................110
Divers .................................................................111
Overige informatie ..............................................111
Camera op andere apparaten aansluiten ..............................................112
Camera op tv aansluiten.....................................................................112
Camera op video- of dvd-recorder aansluiten ...................................113
Videobestanden naar videoband kopiëren ........................................114
00876H X105L FRA+NED~007
6/8/05 2:52 PM
Page 7
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Inhoud
Gedecodeerde beelden vanaf andere digitale apparatuur opnemen. ..115
Camera op pc aansluiten via de usb kabel........................................116
Programma’s installeren..........................................................................117
Installatie van Image Mixer.................................................................117
Software voor gebruik als pc-camera ...............................................119
Windows98SE stuurprogramma (alleen voor Windows98SE)..........120
Foto’s afdrukken.......................................................................................122
Foto’s afdrukken met PictBridge functie ............................................122
Foto’s afdrukken met DPOF bestanden ............................................123
Camera reinigen en bijhouden ...............................................................124
Na gebruik ..........................................................................................124
Buitenzijde reinigen ............................................................................125
De ingebouwde oplaadbare batterij ...................................................125
Over de batterij ...................................................................................126
Gebruik in het buitenland ...................................................................127
Dépannage .........................................................128
Auto-diagnostic ........................................................................................128
Onderhoud ....................................................... 124
Problemen oplossen .......................................... 128
Zelfdiagnose: meldingen op scherm .....................................................128
De structuur van het menu ................................ 130
Specificaties ....................................................... 132
Index.................................................................. 134
7
00876H X105L FRA+NED~036
6/8/05 2:52 PM
Page 8
FRANÇAIS
NEDERLANDS
8
Veilig omgaan met de camera
✤ Houd u tijdens gebruik van de camera altijd aan de
onderstaande aanwijzingen.
✤ Bewaar de camera op een veilige plaats. De lens kan
beschadigd raken door schokken.
Buiten bereik van kinderen houden.
■ Leg de camera niet op een vochtige plaats. Vocht en water
kunnen storingen veroorzaken.
■ Raak de camera en de stroomkabel niet met natte handen aan
om elektrische schokken te voorkomen.
■ Gebruik de flitser niet dicht bij ogen van mens of dier. Het licht
van de flitser is erg fel en kan, net als recht in de zon kijken, de
ogen beschadigen. Let vooral op bij het fotograferen van
kinderen; de flitser moet zich in dat geval op minstens 90 cm
afstand van het kind/de kinderen bevinden.
■ Als de camera niet goed werkt, neem dan contact op met een
dealer bij u in de buurt of met een geautoriseerd Samsung
service center.
Als u het apparaat zelf openmaakt, kunt u moeilijk te herstellen
of onherstelbare schade veroorzaken.
■ Reinig de camera met een droge, zachte doek. Om vlekken te
verwijderen, kunt u een zachte doek gebruiken die u met wat
mild schoonmaakmiddel hebt bevochtigd.
Gebruik nooit oplosmiddelen, bijvoorbeeld benzeen, aangezien
deze de afwerklaag van de behuizing kunnen vernielen.
■ Houd uw camera uit de buurt van regen en (zee)water. Reinig
het apparaat na gebruik. Zout water kan corrosie veroorzaken.
00876H X105L FRA+NED~036
6/8/05 2:52 PM
Page 9
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Copyright (auteursrechten)
✤ De meeste televisieprogramma’s en films/producties op
gekochte of gehuurde videobanden en dvd’s zijn
auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming overnemen
van beschermde materialen kan een inbreuk zijn op de rechten
van de houder(s) van het copyright en dus ook op de
betreffende wet(ten).
✤ Alle handelsmerken en geregistreerde handelsmerken die
worden genoemd in deze gebruiksaanwijzing of in andere bij dit
Samsung product geleverde documentatie zijn eigendom van
de betreffende eigenaars.
Condensvorming
1. Wanneer de omgevingstemperatuur snel oploopt, kan er
water condenseren in de camera.
Voorbeeld:
✤ Als u op een koude dag een verwarmde ruimte betreedt of op
een warme dag een koelere ruimte verlaat, kan dit tot
condensatie in de camera leiden.
✤ Om condensatie te voorkomen, kunt u het apparaat in een
draagtas of plastic tas doen voordat u het blootstelt aan een
plotselinge temperatuurswisseling.
De camera
1. Bescherm de camera tegen te hoge temperaturen (meer
dan 60°C).
Leg hem bijvoorbeeld niet in direct zonlicht of in een in de zon
geparkeerde auto.
2. Bescherm de camera tegen vocht.
Stel de camera niet bloot aan regen, (zee)water of andere
vochtige omstandigheden.
De camera is niet bestand tegen onderdompelen in water of
vochtige omstandigheden.
9
00876H X105L FRA+NED~036
6/8/05 2:52 PM
Page 10
FRANÇAIS
NEDERLANDS
✤ Wij raden u aan uitsluitend originele SAMSUNG batterijen te
gebruiken. Deze zijn verkrijgbaar bij een SAMSUNG service
center.
✤ Zorg ervoor dat de batterij is opgeladen voordat u eropuit gaat
om opnamen te maken.
✤ Om de batterij te sparen, moet u de camcorder uitzetten
wanneer u hem niet gebruikt.
✤ Als uw camera langer dan vijf minuten in de standby-stand
(STBY) staat zonder te worden gebruikt, schakelt hij zichzelf
uit om de batterij te sparen.
✤ Zorg dat de batterij goed op zijn plaats zit.
✤ Nieuwe batterijen zijn nog niet geladen.
Voordat u een nieuwe batterij in gebruik neemt, moet u hem
geheel opladen.
✤ Laat de batterij niet vallen. Als de batterij valt, kan hij
beschadigd raken.
✤ Wanneer Lithium Polymer batterijen geheel worden ontladen,
raken de inwendige cellen beschadigd.
De batterij kan gaan lekken wanneer hij geheel ontladen is.
✤ Om schade aan de batterij te voorkomen, moet u de batterij
verwijderen als hij bijna leeg is.
✤ Reinig zo nodig de contactpunten van batterij en camera
voordat u de batterij op de camera zet.
✳ Als de batterij versleten is, kunt u een nieuwe kopen bij een
dealer bij u in de buurt.
Oude batterijen moeten worden ingeleverd bij een
innamepunt voor batterijen.
✳ Let op dat u de batterij niet laat vallen wanneer u hem van de
camera haalt.
De batterij
Handelsmerken
✤ De logo’s DivX en DivX Licensed zijn handelsmerken van
DivX, Network, Inc en mogen alleen worden gebruikt wanneer
een licentiecontract is afgesloten.
00876H X105L FRA+NED~036
6/8/05 2:52 PM
Page 11
FRANÇAIS
NEDERLANDS
De lens
✤ Richt de cameralens tijdens het opnemen nooit op de zon.
Direct zonlicht kan de CCD beeldsensor beschadigen.
Het LCD-scherm
1. Het LCD-scherm is met de grootste precisie vervaardigd. Het is echter
mogelijk dat op het scherm kleine stipjes verschijnen (rood, blauw of
groen). Dit is normaal en heeft geen enkele invloed op de opnamen die u
maakt.
2. In fel zonlicht en bij gebruik buitenshuis kan het LCD-scherm moeilijk af te
lezen zijn.
3. Direct zonlicht kan het LCD-scherm beschadigen.
Reparatie
✤ Probeer de camera niet zelf te repareren.
✤ Open nooit de behuizing of afdekklepjes om uzelf niet bloot te stellen aan
gevaarlijke hoogspanning en andere gevaren.
✤ Laat reparaties over aan een deskundige onderhoudstechnicus.
Vervangende onderdelen
✤ Wanneer er onderdelen moeten worden vervangen, moet u erop letten dat
de onderhoudstechnicus vervangende onderdelen gebruikt die voldoen aan
de specificaties van de fabrikant en dezelfde eigenschapppen hebben als
de oorspronkelijke onderdelen.
✤ Gebruik van niet goedgekeurde onderdelen kan leiden tot brand,
elektrische schokken en andere gevaren.
Correcte verwijdering van dit product
(elektrische & elektronische afvalapparatuur)
Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal
duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet
worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan
het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde
afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten
afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het
duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar
ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om
te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten
recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun
leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten
nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval
voor verwijdering.
11
00876H X105L FRA+NED~036
6/8/05 2:52 PM
Page 12
FRANÇAIS
NEDERLANDS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
12
Eigenschappen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Geïntegreerde digitale video/fotocamera
Makkelijk om te schakelen tussen digitale videocamera en digitale
fotocamera zodat u uw onderwerp eenvoudig kunt vastleggen.
Hoge resolutie (digitale foto’s)
Dankzij de 800K pixel CCD beschikt u over een resolutie van maximaal
800x600.
100x digitale zoom
U kunt uw onderwerp tot 100x vergroten.
TFT LCD kleurenscherm
Het TFT LCD kleurenscherm heeft een hoge resolutie (210K) en zorgt voor
een helder, scherp beeld.
Verder kunt u op dit scherm het opgenomen beeldmateriaal direct bekijken.
Elektronische beeldstabilisator (EIS Electronic Image Stabilizer)
Voorkomt beeldtrillingen die bijvoorbeeld het gevolg zijn van de natuurlijke
trilling van de hand.
Digitale effecten
Met DSE (Digital Special Effects) kunt u diverse effecten aan uw film
toevoegen.
USB-aansluiting voor gegevensoverdracht
U kunt foto’s, video-opnamen en andere bestanden uitwisselen met een PC
met behulp van de USB aansluiting.
PC-cam voor multi-entertainment
U kunt de camera ook gebruiken als PC-camera voor video-chat/vergaderen
en andere PC/camera toepassingen
Groot geheugen voor opnemen en weergeven van spraak
U kunt spraak opnemen en weergeven, waarbij u zowel gebruik kunt maken
van het interne geheugen als van een Memory Stick of Memory Stick Pro
(optie).
Extra mogelijkheid: MP3
Met deze camera kunt u MP3-bestanden afspelen die zich in het interne
geheugen of op een Memory Stick/Memory Stick Pro (optie) bevinden. Zet
uw favoriete muziek in de camera en genieten maar!
Sportcamera met externe cameramodule (alleen VP-X105L/X110L)
Wanneer u de externe cameramodule op de Miniket-eenheid heeft
aangesloten, kunt u rechtstreeks sportactiviteiten opnemen.
Weerbestendig (alleen de externe cameramodule)
(alleen VP-X105L/X110L)
De externe cameramodule is weerbestendig volgens de IP42 standaard.
IP-beveiligingsniveau
4- De externe camera is beveiligd tegen schokken door harde voorwerpen
van meer dan 1 mm in doorsnee.
2- De externe camera is boven het middelpunt van de camera (met het
aan/uit lampje omhoog) met een hoek van 15 graden beveiligd tegen
besprenkeling met water uit verticale richting.
6/8/05 2:52 PM
Page 13
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Kennismaken met uw camera
Meegeleverde accessoires
✤ Controleer of de onderstaande standaardaccessoires met uw
camera meegeleverd zijn:
2. AC Power Adapter
3. Audio/Video Cable
4. USB Cable
6. Earphones
7. Hand Strap
8. Carrying Case
10. Software CD
12. External Camera Module
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
14. Short Mount Band
15. Long Mount Band
15.
16.
17.
18. Velcro Strap
19. Extended life Battery Pack 20. Scart Adapter (Option)
(Option)
18.
19.
20.
Lithium Polymer batterij
Netvoeding
Video/audio kabel
USB kabel
Houder
Oortelefoon
Polsband
Draagtas
Gebruiksaanwijzing/
snelstarthandleiding
Software-cd
Lensdop
Externe cameramodule
(alleen VP-X105L/X110L)
Rubberen voet
(alleen VP-X105L/X110L)
Korte bevestigingsriem
(alleen VP-X105L/X110L)
Lange bevestigingsriem
(alleen VP-X105L/X110L)
Kabel
(alleen VP-X105L/X110L)
Alkaline batterijen
(AAA x 2)
(alleen VP-X105L/X110L)
Klittenbandz
(alleen VP-X105L/X110L)
Batterij met extra lange
gebruiksduur (optie)
Scart adapter (optie)
13
00876H X105L FRA+NED~036
6/8/05 2:52 PM
Page 14
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Informatie over onderdelen
Achterkant en linker zijkant
7. Back/Multi-Play
6.
Back( ) / Left / Multi-Play
Mode button
Mode button
1. Built-in MIC
7. [▲
8.
switch
]switch
(Zoom
(Zoom
out (W)
out//RPS
Rewind
switch)
( ) switch)
9. OK button
8.
button(Play,
(Play/Pause)
Pause)
9. [▼ ]switch (Zoom in/ FPS switch)
11. Record/Stop
10.
Record/Stopbutton
button
2. LCD Monitor
12. Record/Power/Charging
11.
Power / Charging indicator
indicator
13. Power
12.
OFF switch
switch
/ Mode
/ ModeSelector
Selector
14. Menu button
13.
15. Memory Stick Slot
14.
4. LCD(DISPLAY)
3. DISPLAY button
5.4.MP3
MP3/*External
LOCK switch
Camera Hold switch
6. Built-in Speaker
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
14
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Interne microfoon MIC
LCD-scherm
DISPLAY toets
Schakelaar MP3/*Externe
camera vasthouden
Interne luidspreker
Terug/multiplay keuzetoets
[▲ ] toets (uitzoomen/RPS
schakelaar)
OK toets (weergave/pauze)
9. [▼ ] toets (inzoomen/ FPS
schakelaar)
10. Opname/stop toets
11. Opname/batterij/oplaadindicator
12. Aan/uit/keuze-schakelaar
13. Menutoets
14. Memory Stick aansluiting
*:alleen VP-X105L/X110L
00876H X105L FRA+NED~036
6/8/05 2:52 PM
Page 15
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Informatie over onderdelen
Rechter zijkant, voorkant en onderkant
Hanging Lens Cover on the CAM
1. Lens
6. Volume +, - / MF button
2. Light
3. Earphones and
AV Input/Output Jack
7. Tripod Receptacle
4. Battery insertion part
8. Cradle Receptacle
5. Battery eject button
1. Objectif
2. Flash
6. Bouton Volume +, - / MF
1. Lens
6. Volume +, - / MF toets
2. Lamp
7. Bevestiging statief
3. Aansluiting oortelefoon en
AV uitgang
8. Connector naar houder
9. Strap Hook
9. Oogje voor draagband
4. Plaats voor batterij
5. Ontgrendelknop batterij
15
00876H X105L FRA+NED~036
6/8/05 2:52 PM
Page 16
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Informatie over onderdelen
Overzicht externe cameramodule (alleen VP-X105L/X110L)
1. Power button
8. Record Start/Stop button
2. Power LED
7. BATT.OPEN Switch
10. Clip
9. Record LED Lamp
3. Lens
11. AV Jack
4. MIC
5. Tripod Receptacle
6. Battery Cover
1. Power (aan/uit) toets
7. BATT.OPEN schakelaar
2. Aan-/uit lampje
2. Diode lumineuse
3. Lens
8. Knop voor starten/stoppen
van opname
4. Microfoon
9. Opnamelampje
5. Bevestiging statief
10. Clip
6. Batterijklepje
11. AV-aansluiting
10. Fixation
11. Prise AV
16
00876H X105L FRA+NED~036
6/8/05 2:52 PM
Page 17
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Informatie over onderdelen: LCD-scherm
Informatie op scherm tijdens videoopname/weergave (OSD On Screen Display)
Video Record Mode
15 14
1
2
3
Video Record
12
SF / 720
4
5
11
BLC
6
00:16 / 24:32
7
STBY Sepia
8
9
10
Video Play Mode
6
1
5
Video Play 100-0056
3
Videoafspeelstand
1. Gebruiksstand (indicator)
2. Huidige weergave (indicator)
3. Vergrendeling (indicator)
4. Batterijlading (indicator)
5. Geheugentype (indicator)
6. Beeldteller (huidig beeld/frame)
Videoafspeelstand
7. Waarschuwing/opmerking (indicator)
8. Teller (verstreken/resterende tijd)
9. Functie (indicator)
(weergave/pauze/RPS/FPS)
10. Volume (indicator)
Video Play Mode
Video Play 100-0056
7
Videostand
1. Gebruiksstand (indicator)
2. EIS beeldstabilisator (indicator)
3. Belichtingsprogramma (indicator)
4. Witbalans (indicator)
5. BLC tegenlichtcompensatie (indicator)
6. Scherpstelling (indicator)
7. Teller (verstreken/resterende tijd)
8. Opname/standby (indicator)
9. Record/Standby (tekst)
10. Effect (indicator)
11. In/uitzoomen (indicator)
12. Batterijlading (indicator)
13. Geheugentype (indicator)
14. Beeldformaat/kwaliteit (indicator)
15. Waarschuwing/opmerking (indicator)
4
2
10
NB
13
00:16 / 10:50
8
9
✤ De functies blijven bewaard wanneer de
camera wordt uitgezet.
17
00876H X105L FRA+NED~036
6/8/05 2:52 PM
Page 18
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Informatie over onderdelen: LCD-scherm
Informatie op scherm tijdens fotoopname/weergave (OSD On Screen Display)
Photo Capture Mode
12
1
2
3
11 10
Photo Capture
9
8
800
4
5
7
BLC
6
Sepia
Photo View Mode
1
3
2
18
Fotoweergavestand
1. Gebruiksstand (indicator)
2. Huidige weergave (indicator)
3. Fotonummer
Fotoweergavestand
4. Printer (indicator)
5. Vergrendeling (indicator)
6. Fotonummer (huidige foto)
Photo View Mode
6
Photo View 100-0025
Fotostand
1. Gebruiksstand (indicator)
2. EIS beeldstabilisator (indicator)
3. Belichtingsprogramma (indicator)
4. Witbalans (indicator)
5. BLC tegenlichtcompensatie (indicator)
6. Scherpstelling (indicator)
7. In/uitzoomen (indicator)
8. Batterijlading (indicator)
9. Geheugentype (indicator)
10. Beeldformaat/kwaliteit (indicator)
11. Waarschuwing/opmerking (indicator)
12. Lamp (indicator)
NB
✤ De functies blijven bewaard wanneer de
camera wordt uitgezet.
2 Copies
4
5
00876H X105L FRA+NED~036
6/8/05 2:52 PM
Page 19
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Informatie over onderdelen: LCD-scherm
Informatie op scherm tijdens spraakopname en
spraak/MP3-weergave (OSD)
MP3 Play Mode
11
1
10
MP3 Play
3
2. I believe I can fly.mp3
3.6 Mbytes
4
Stereo 44.1KHz 128Kbps
2
8
5
6
00:34 / 03:46
7
Voice Record Mode
1
2
2 2005/01/01 12:51:04 AM
Stereo 8KHz 128Kbps
4
00:00:12 / 00:05:12
REC
5
6
Spraakafspeelstand
7. Voortgangsbalk
8. Vergrendeling (indicator)
9. Volume (indicator)
Voice Play Mode
Voice Play
2 2005/01/01 12:51:04 AM
5.0Mbytes
Stereo 8KHz 128Kbps
Remarque
MP3-stand
1. Gebruiksstand (indicator)
2. Nummer/naam/indeling bestand
3. Bestandsgrootte
4. Samplesnelheid/bitrate
5. Voortgangsbalk
6. Verstreken tijd/totale duur
7. Functie (indicator)
8. Volume (indicator)
9. Batterijlading (indicator)
10. Geheugentype (indicator)
11. Alles/1 herhalen (indicator)
Spraakopnamestand
1. Gebruiksstand (indicator)
2. Nummer/datum/tijd bestand
3. Samplesnelheid/bitrate
4. Verstreken tijd/totale duur
5. Functie (indicator)
6. Opname/Standby (tekst)
Voice Record
3
9
7
9
NB
✤ De functies blijven bewaard wanneer de
camera wordt uitgezet.
00:00:12 / 00:05:12
8
19
00876H X105L FRA+NED~036
6/8/05 2:52 PM
Page 20
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Batterie
Gebruik van de batterij
Batterij plaatsen/verwijderen
<Insert>
<Eject>
Batterij
SB-P90A (900mAh)
SB-P180A (1800mAh) (optie)
Opmerkingen
Remarques
1
2
3
20
Batterij plaatsen
Schuif de batterij in de sleuf tot hij op zijn plaats klikt.
Batterij verwijderen
Trek aan de [Batterij Eject] knop om de batterij te
verwijderen. Let op dat de batterij niet valt!
Het is aan te bevelen om een of meer extra batterijen aan te schaffen zodat u
uw camera zonder onderbrekingen kunt gebruiken.
✤ Reinig zo nodig de contactpunten voordat u de
batterij plaatst.
✤ Als u de camera langere tijd niet gaat gebruiken,
adviseren wij u de batterij uit de camera te halen.
Batterijen voor de externe cameramodule plaatsen.
(alleen VP-X105L/X110L)
1. Zet de schakelaar van het batterijklepje in de stand
<BATT.OPEN > en open het klepje van het
batterijcompartiment.
2. Plaats twee batterijen van het formaat AAA.
Zorg ervoor dat de “+” en “-” pool van de batterijen op de
juiste plaats zitten.
3. Doe het klepje van het batterijcompartiment dicht en zet
de schakelaar in de tegenovergestelde stand van
<BATT.OPEN >.
Opmerkingen
✤ Gooi oude batterijen weg volgens de ter plaatse geldende richtlijnen. Neem
eventueel contact op met uw gemeente om te informeren waar zich een
inzamelpunt voor gebruikte batterijen of chemocar bevindt. Houd batterijen
buiten bereik van kleine kinderen.
✤ Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Vervang altijd beide
batterijen tegelijk.
✤ Als u van plan bent om de externe cameramodule langere tijd niet te
gebruiken, adviseren wij u de batterijen te verwijderen.
✤ Steek geen vreemd voorwerp of elektriciteit geleidend materiaal in het
batterijvak. Hierdoor kan het apparaat beschadigen.
✤ Gebruik niet te veel kracht bij het openen van het batterijklepje.
Daardoor kan de kabel losraken.
00876H X105L FRA+NED~036
6/8/05 2:52 PM
Page 21
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Gebruik van de batterij
Batterij in goede conditie houden
✤ Laad de batterij op bij een temperatuur tussen 0°C en 40°C.
✤ Laad de batterij nooit op bij een temperatuur onder 0°C.
✤ De levensduur en capaciteit van de batterij nemen af als deze
langere tijd wordt gebruikt bij een temperatuur onder 0°C of
bewaard boven 40°C.
✤ Houd de batterij altijd uit de buurt van warmtebronnen zoals open
haard of kampvuur.
✤ De batterij nooit uit elkaar halen, verwerken, onder druk zetten of
verhitten.
✤ Zorg ervoor dat de + en - polen van de batterij niet worden
kortgesloten (dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een metalen
voorwerp deze contactpunten tegelijk aanraakt). Kortsluiting kan
leiden tot lekkage, verhitting, oververhitting, brandwonden en
brand.
✤ Wij raden u aan uitsluitend originele SAMSUNG batterijen te
gebruiken. Deze zijn verkrijgbaar bij een SAMSUNG service
center.
21
00876H X105L FRA+NED~036
6/8/05 2:52 PM
Page 22
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Batterie
Gebruik van de batterij
Durée
Wanneer u het LCD-scherm dichtdoet, wordt het scherm automatisch
uitgezet. De maximale opnameduur in de tabel is een benadering.
De werkelijke opnameduur is mede afhankelijk van het gebruik.
Batterie
SB-P90A (900mAh)
SB-P180A (1800mAh) (en option)
Environ 60 min
Environ 120 min
Environ 80 min
Environ 160 min
Maximale opnameduur met een batterijlading per type batterij:
Tijd
Batterij
SB-P90A (900mAh)
SB-P180A (1800mAh) (optie)
Maximale opnameduur per batterijlading
LCD-scherm aan LCD-scherm uit
Circa 60 min.
Circa 120 min.
Circa 80 min.
Circa 160 min.
NB
✤ Zorg voor een volle extra batterij als u de camera buitenshuis
gebruikt.
✤ Neem contact op met een Samsung dealer of service center
wanneer u een nieuwe batterij wilt aanschaffen.
✤ In- en uitzoomen gaat ten koste van de maximale opnameduur.
✤ De maximale opnameduur per batterijlading geeft aan hoelang u
met de huidige batterijlading kunt filmen, zonder te zoomen en
zonder video’s af te spelen,en met de EIS ( ) - functie
uitgeschakeld.
Voorzichtig
✤ Houd de batterij vast terwijl u hem ontgrendelt, zodat hij niet kan
vallen.
00876H X105L FRA+NED~036
6/8/05 2:52 PM
Page 23
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Batterie
Gebruik van de batterij
Batterijlading indicator
Op het scherm ziet u een indicator die de resterende batterijlading
aangeeft.
Message
Toestand batterij
Geheel opgeladen
Melding
-
-
40-60% verbruikt
-
-
60-80% verbruikt
-
-
80-95% verbruikt
Bijna leeg (knippert)
Apparaat wordt uitgeschakeld.
Batterij zo snel mogelijk
verwisselen of opladen.
-
(Knippert)
Apparaat wordt na 5 seconden
uitgeschakeld.
“Batterij
bijna
leeg”
Indicator
-
Video Play 100-0056
-
-
Ladingindicator op batterij
De batterij beschikt over een ladingindicator
waaraan u kunt zien of de batterij is opgeladen.
Als de batterij geheel is opgeladen, is de
ladingindicator groen. Tijdens het opladen is de
ladingindicator oranje. Als de ladingindicator
knippert, is er een probleem met de batterij.
00:16 / 00:32
Oplaadtijd per type batterij
Capacité
Sous tension
Hors tension
SB-P90A (900mAh)
Environ 6 h 30 min Environ 1 h 40 min
SB-P180A (1800mAh) (en option)
Environ 13 h
Environ 3 h 20 min
Capaciteit
Camera aan
Camera uit
SB-P90A (900mAh)
Circa 6 uur 30 min Circa 1 uur 40 min
SB-P180A (1800mAh) (optie)
Circa 13 uur
Circa 3 uur 20 min
23
00876H X105L FRA+NED~036
6/8/05 2:52 PM
Page 24
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Batterie
Gebruik van de batterij
Batterij opladen
Charging through the cradle
1. Schuif de [Mode Selector] schakelaar
omhoog om de camera uit te zetten.
2. Zorg dat de batterij op de camera zit.
4. Sluit de gelijkstroomkabel aan op de
houder.
◆ Maak de adapter los door op de twee
knopjes aan de zijkant van de
adapter-aansluiting te drukken terwijl
u deze eruit trekt.
5. Doe de netvoeding in een stopcontact.
NB
Remarque
✤ U kunt de batterij ook opladen terwijl u de
camera in gebruik heeft.
Sluit de netvoeding in dat geval aan op
de camera.
Let op
✤ We raden u aan om de batterij voor gebruik geheel op te laden.
✤ Laad de batterij uitsluitend op bij omgevingstemperaturen tussen
0°C en 40°C.
6/8/05 2:52 PM
Page 25
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Premiers pas
Aan de slag
De kleur van de LED indicator
Wanneer de netvoeding is aangesloten
Niveau de charge
Charge
Charge complète
Erreur
Gebruik/aan/uit
Spraak/video-opname
Aan
Uit
Uit
-
Kleur LED
Rood
Groen
Oranje
Groen
Knippert oranje
Laadtoestand
Bezig met opladen
Geheel opgeladen
Fout
Wanneer de netvoeding niet is aangesloten
Niveau de charge
-
De kleur van de LED geeft de toestand van de batterij en de
netvoeding aan.
Kleur LED
Groen
Rood
Gebruik/aan/uit
Aan
Spraak/video-opname
Laadtoestand
-
Hardware reset
1. Koppel de batterij en de netvoeding los.
2. Draai het LCD-scherm 270°.
3. Druk op de [Display] toets.
NB
✤ Wanneer u de camera reset, vervallen alle eerder
gekozen functies.
25
00876H X105L FRA+NED~036
6/8/05 2:53 PM
Page 26
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Aan de slag
Voor u de camera in gebruik neemt
Lees voor uw eigen gemak deze bladzijde door voor u de camera in gebruik
neemt. De Memory Stick is een als optie verkrijgbare accessoire en niet
meegeleverd.
1. Plaats de batterij en doe de Memory Stick in de bijbehorende
aansluiting (zie bladzijde 34).
2. Laad de batterij op door de camera in de houder te zetten en de
netvoeding op de houder aan te sluiten (zie bladzijde 24).
3. Schuif de [Mode Selector] omlaag om de camera aan te zetten.
Schuif de knop daarna nog een keer omlaag.
◆ U kunt in de systeeminstellingen aangeven of de camera start in de
Video stand of de laatst gebruikte stand (zie blz. 96).
4. Ga met de [▲ /▼ ] toets naar de gewenste stand en druk op de
[OK] toets.
5. Druk op de [OK] toets om foto’s te maken, video op te nemen,
muziek af te spelen of spraak op te nemen. Druk op de [Menu]
toets om naar het menu te gaan.
6. Als u klaar bent, schuift u de [Mode Selector] omhoog om de
camera uit te zetten.
Voorbeeld: u wilt de fotostand kiezen:
1. Video : u kunt video-bestanden opnemen en weergeven.
2. Photo : u kunt foto’s opnemen en weergeven.
3. MP3 : u kunt muziek naar de camera kopiëren en daarop weergeven.
4. Voice Recorder : u kunt
spraakopnamen maken en
Mode Selection
weergeven.
MP3
5. File Browser : u kunt
bestanden verwijderen,
Voice Recorder
beveiligen of kopiëren en
File Browser
bestandsinformatie bekijken.
6
System Settings
6. System Settings : u kunt o.a.
7
Back
kleur/helderheid van het LCDscherm, datum, tijd en
geheugentype instellen.
7. Back : op het scherm verschijnt het vorige menu van de gekozen
gebruiksstand.
00876H X105L FRA+NED~036
6/8/05 2:53 PM
Page 27
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Premiers pas
Aan de slag
De functietoetsen
Vier functietoetsen
)
Zoom avant (▼)
Avance rapide (
)
Inzoomen (▼)
Select down
Omhoog
)
)
Omlaag
Multiplay scherm
Terug naar vorig
menu
Wisselen tussen
opname/weergave
Weergave/pauze
Keuze bevestigen
NB
Select
menu
✤ Als er geen bestand aanwezig is terwijl u in
de video/foto-opnamestand op de [OK] toets
drukt, gebeurt er niets.
✤ Zie bladzijde 41 voor aanvullende informatie
over de functietoetsen.
De menutoetsen [Back] (terug) en [Menu]
Select menu
Toets
Vorige/
terugspoelen (
Volgende/
vooruit-spoelen (
Multiplay scherm
Select up
Return to
previous menu
Keuze maken
Weergave
Video/fotoopname
Uitzoomen (▲)
Remarques
Toets
Vers le haut
Ecran Lecture multiple
Touche
Met de functietoetsen maakt u keuzes, verplaatst u de cursor,
selecteert u functies en verlaat u het menu.
(Ca. 2
seconden
ingedrukt
houden)
Video/
foto-opname
Video/fotoweergave
Naar video/fotoweergave
Naar video/fotoopname
Naar instellingen
(Settings)
Naar
bestandsopties
(File Options)
27
00876H X105L FRA+NED~036
6/8/05 2:53 PM
Page 28
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Aan de slag
De Display toets
Met de [Display] toets kunt u diverse functies instellen.
1. Open het LCD-scherm.
2. Schuif de [Mode Selector] schakelaar
omlaag om de camera aan te zetten.
◆ Het videoscherm verschijnt.
◆ U kunt in de systeeminstellingen aangeven
of de camera start in de Video stand of de
laatst gebruikte stand (zie blz. 96).
3. Druk op de [Display] toets.
Record/Capture Help
Up
Zoom Out
Play Mode
Play Last
Down
Off
Menu
Play Help
Play Help
Prev./Rew
Up
Next
Back
Play
Next/FF
Down
Off
Off
Mode
Selection
Open/Close
Menu
Close Mode
Selection
Time/Date Dialog Help
Time/Date Dialog Help
Cancel
28
Select
Back
Zoom In
Record
Off
Mode
Selection
Indrukken van de [Display]
toets:
Select Mode Help
Select Mode
Record/Capture Help
Menu
Mode
Selection
Menu
✤ Eenmaal: schermindicators
gaan uit.
✤ Tweemaal:
achtergrondverlichting gaat
uit.
✤ Driemaal: oorspronkelijke
schermweergave
✤ Toets 2 seconden ingedrukt
houden: Het [Help] scherm
van de gekozen
gebruiksstand verschijnt.
00876H X105L FRA+NED~036
6/8/05 2:53 PM
Page 29
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Premiers pas
Aan de slag
LCD-scherm instellen
Uw camera beschikt over een LCD (Liquid Crystal Display)
kleurenscherm, waarop u ziet wat u aan het opnemen bent en
vervolgens de gemaakte opnamen kunt weergeven.
Afhankelijk van de omstandigheden waaronder u de camera gebruikt
(bijvoorbeeld binnen of buiten) kunt u de helderheid en kleuren van het
scherm aanpassen.
Mode Selection
MP3
Voice Recorder
File Browser
System Settings
Back
System Settings
1. Schuif de [Mode] knop omlaag om de camera
aan te zetten.
Schuif de [Mode] knop nogmaals omlaag.
◆ Het scherm Mode Selection (gebruiksstand
kiezen) verschijnt.
2. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar System Settings
en druk op de [OK] toets.
3. Ga met de [ ▲ /▼ ] toets naar <Display> en druk
op de [OK] toets.
Display
Date / Time
System
4. Ga met de [ ▲ /▼ ] toets naar <LCD Brightness>
(helderheid) of <LCD Colour> (kleur) en druk op
de [OK] toets.
Memory
Back
Settings: Display
LCD Brightness 20%
LCD Colour
50%
Back
5. Ga met de [ ▲ /▼ ] toets naar de gewenste
helderheid of kleurinstelling en druk op de [OK]
toets.
◆ Zie bladzijde 88-89 voor details.
Settings: Display
LCD Brightness 20 %
LCD Colour
Back
NB
60 %
✤ Als u in een menu op [Back] drukt, verschijnt het
vorige menu.
✤ Als het LCD-scherm te helder is, zet u de LCD
Brightness lager.
29
00876H X105L FRA+NED~036
6/8/05 2:53 PM
Page 30
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Aan de slag
Het geheugen is ingedeeld in mappen en bestanden
De video- en fotobestanden worden op de onderstaande manier
bewaard in het interne geheugen of op Memory Stick (Pro)
NB
30
✤ Zie bladzijde 34 voor meer informatie
over Memory Sticks.
✤ U kunt ook andere gegevensbestanden
en mappen vastleggen in het geheugen.
✤ Er is ruimte voor maximaal 9999
bestanden en 999 mappen.
✤ DCAM✽✽✽✽.JPG: fotobestand
SMOV✽✽✽✽.AVI: videobestand
SWAV✽✽✽✽.WAV: spraakbestand
✽✽✽✽✽✽✽✽.MP3: MP3 bestand
✤ MISC: hierin worden DPOF bestanden
opgeslagen.
✤ Verander geen namen van bestanden of
mappen, behalve 'Free'.
✤ Van bestanden en mappen aangeduid
met 'Free' kunt u de naam zelf bepalen.
✤ Het kan voorkomen dat videobestanden
die niet met deze camera zijn gemaakt,
niet kunnen worden weergegeven op de
camera.
Let op
✤ Zet de camera niet uit terwijl u bestanden opneemt, weergeeft of
verwijdert of terwijl u een Memory Stick formatteert.
✤ Zet de camera uit voordat u een Memory Stick plaatst of verwijdert
om te voorkomen dat u gegevens kwijtraakt.
✤ Bewaar belangrijke bestanden op meer dan 1 plaats.
00876H X105L FRA+NED~036
6/8/05 2:53 PM
Page 31
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Premiers pas
Aan de slag
Opnameduur en capaciteit
Opnameduur video
Extra
Support
Normale
Geheuge Capaciteit
ntype
Capacité
352
720
352
720
352
720
Memory
Stick Pro
Zeer fijn
(Super Fine)
352
512MB(VP-X105(L)) circa 21 min.
Intern
geheugen 1GB(VP-X110(L)) circa 44 min.
720
Fijn (Fine)
352
720
Normaal (Normal)
352
circa 10 min. circa 32 min. circa 16 min. circa 65 min.
720
circa 32 min.
circa 22 min. circa 66 min. circa 33 min. circa 132 min. circa 66 min.
32 MB
X
X
circa 2 min.
X
circa 4 min.
circa 2 min.
64 MB
X
X
circa 4 min.
X
circa 8 min.
circa 4 min.
128 MB
X
X
circa 8 min.
X
circa 16 min.
circa 8 min.
256Mo
256 MB
circa 10 min.
circa 5 min.
circa 30 min.
circa 15 min.
512Mo
512 MB
circa 20 min.
circa 10 min. circa 31 min. circa 15 min. circa 62 min.
circa 31 min.
1Go
environ 42min environ 21min environ 63min environ 31min environ126min environ 63min
1 GB
circa 42 min.
circa 21 min. circa 63 min. circa 31 min. circa 126 min. circa 63 min.
32Mo
X
X
X
64Mo
X
X
X
128Mo
X
X
X
Memory
Stick
Memory
Stick Pro
circa 15 min. circa 7 min.
Let op
✤ De datacompressie wordt automatisch aangepast, afhankelijk van de
opgenomen beelden; de maximale opnameduur en-capaciteit kunnen
worden veranderd bij ‘Video Record’ (video-opname).
✤ Het kan voorkomen dat u normale videobestanden niet kunt opnemen
of weergeven bij gebruik van een Memory Stick van meer dan 1 GB.
✤ U kunt videobestanden opnemen op de Memory Stick op 720/Normal,
352/Normal of 352/Fine maar de kwaliteit wordt dan niet
gegarandeerd.
✤ Als u videobestanden op een kwaliteit van Normal(352/720) opneemt
in het interne geheugen of op een Memory Stick (Pro), wordt de
maximale opnameduur groter maar kan de kwaliteit van de opname
lager zijn dan bij andere kwaliteitsinstellingen.
✤ De opnameduur en -capaciteit hangen verder af van eventuele “bad
sectors” (onbruikbare gedeelten van het geheugen) op een Memory
Stick of Memory Stick Pro.
31
00876H X105L FRA+NED~036
6/8/05 2:53 PM
Page 32
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Premiers pas
Aan de slag
Nombre de photos
Aantal vast te leggen foto’s
Support
Capacité
512Mo
1Go
32Mo
64Mo
128Mo
256Mo
512Mo
1Go
Memory Stick
Memory Stick
Pro
Memory Stick
Pro
Capacité
512Mo
1Go
32Mo
64Mo
128Mo
256Mo
512Mo
1Go
Geheugentype
Capaciteit
Intern geheugen
512MB
1GB
32MB
64MB
128MB
256MB
512MB
1GB
Memory Stick
Memory Stick
Pro
Opnameduur spraak
Geheugentype
Intern geheugen
Memory Stick
Memory Stick
Pro
Capaciteit
512MB
1GB
32MB
64MB
128MB
256MB
512MB
1GB
Tijd
circa 8 uur
circa 18 uur
circa 33 min.
circa 1 uur
circa 2 uur
circa 4 uur
circa 8 uur
circa 17 uur
NB
Kwaliteit
800✕600
640✕480
circa 5019
circa 8258
circa 9803
circa 16129
circa 313
circa 516
circa 627
circa 1032
circa 1254
circa 2064
circa 2509
circa 4129
circa 5019
circa 8258
circa 9803
circa 16129
✤
✤
✤
✤
De opgegeven opnameduur en -capaciteit zijn benaderingen.
U kunt de Memory Stick met de camera formatteren (zie bladzijde 101).
Formatteer een Memory Stick of Memory Stick Pro liever niet met de PC.
De opgegeven opnameduur en aantal foto’s zijn maximumwaarden bij
gebruik van een enkele functie.
✤ In werkelijkheid kan de aangegeven capaciteit lager uitkomen doordat
er vaak meer functies worden gebruikt.
✤ Als u toch een Memory Stick of Memory Stick Pro met de PC wilt
formatteren, maak dan gebruik van het programma Memory Stick
Formatter op de meegeleverde software-cd.
00876H X105L FRA+NED~036
6/8/05 2:53 PM
Page 33
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Premiers pas
Aan de slag
Geheugentype kiezen
3
U kunt aangeven welk type geheugen u wilt gebruikten - intern of
extern (Memory Stick, Memory Stick Pro).
De Memory Stick is als optie verkrijgbaar.
De video- en fotobestanden worden standaard in het
interne geheugen opgeslagen.
Mode Selection
MP3
Voice Recorder
File Browser
System Settings
Back
4
System Settings
Display
Date / Time
System
Memory
Back
5
Settings: Memory
Storage Type
Internal
Format
Internal
Memory Space 357MB/493MB
Back
6
1. Doe de Memory Stick in de camera
(zie bladzijde 34).
2. Schuif de [Mode] knop omlaag om de camera
aan te zetten.
Schuif de [Mode] knop nogmaals omlaag.
◆ Het scherm Mode Selection (gebruiksstand
kiezen) verschijnt.
3. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar System
Settings en druk op de [OK] toets.
4. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <Memory>
(geheugen) en druk op de [OK] toets.
5. Ga met de [ ▲ /▼ ] toets naar <Storage Type>
(geheugentype) en druk op de [OK] toets.
6. Ga met de [ ▲ /▼ ] toets naar het gewenste
geheugentype en druk op de [OK] toets.
◆ U kunt kiezen uit External (memory stick) of
Internal (intern) geheugen.
Settings: Memory
Storage Type
External
Format
Internal
Memory Space 357MB/493MB
Back
NB
✤ Wanneer u een Memory Stick of Memory Stick Pro
plaatst, verschijnt automatisch een
geheugenkeuzescherm.
33
00876H X105L FRA+NED~036
6/8/05 2:53 PM
Page 34
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Aan de slag
Gebruik van de Memory Stick (optie)
Memory Stick plaatsen
1. Open het LCD-scherm.
2. Open het klepje van de Memory Stick aansluiting.
3. Schuif de Memory Stick in de aansluiting tot hij zachtjes
vastklikt.
4. Sluit het klepje van de aansluiting.
HOLD
1.
2.
3.
Ejection d’un Memory Stick
1.
2.
3.
4.
Voorzichtig: Dit scherm verschijnt als de Memory Stick wordt geplaatst
terwijl de camera aanstaat.
◆
Video Record
◆
SF / 720
External memory inserted.
Do you want to change
memory to external?
BLC
OK
Cancel
00:16 / 24:32
Memory Stick verwijderen
1. Open het LCD-scherm.
2. Open het klepje van de Memory Stick aansluiting.
3. Duw de Memory Stick een klein stukje in, waarna hij naar
buiten komt.
4. Haal de Memory Stick uit de aansluiting en sluit het klepje.
Remarques
✤
✤
✤
✤
✤
✤
✤
✤
✤
34
HOLD
✤
✤
✤
✤
✤
The Memory Stick View
Terminals
Write-protect
Switch
Als u <OK> kiest, verandert het geheugentype in
‘External’; als u ‘Cancel’ kiest, komen alle bestanden
in het interne geheugen.
Als u een Memory Stick plaatst die tegen schrijven is
beveiligd, verschijnt het pictogram naast de
geheugentype-indicator.
✤
✤
✤
✤
NB
Gebruik geen overdreven kracht om de Memory Stick te
plaatsen of verwijderen.
Zet de camera niet uit tijdens opnemen/weergeven/wissen van
bestanden of formatteren van een Stick.
Zet de camera uit voordat u een Memory Stick plaatst of
verwijdert om gegevensverlies te voorkomen.
Houd de Memory Stick uit de buurt van sterke
elektromagnetische velden/apparaten.
Zorg dat er geen metalen voorwerpen in aanraking komen met
de contactpunten van de Memory Stick.
Memory Stick niet buigen.
Bewaar memory Sticks altijd in een zacht, antistatisch mapje.
De gegevens op een Memory Stick kunnen veranderen of
verloren gaan als gevolg van onjuist gebruik, statische
elektriciteit, elektrische ruis en reparatie. Bewaar belangrijke
bestanden op meer dan 1 plaats.
Samsung is niet aansprakelijk voor gegevensverlies.
✤ Memory Stick en
zijn
handelsmerken van Sony Corporation.
✤ Alle andere genoemde productnamen
kunnen (geregistreerde) handelsmerken
zijn, ook als niet overal in de
gebruiksaanwijzing de aanduiding “TM”
is opgenomen.
00876H X105L FRA+NED~036
6/8/05 2:53 PM
Page 35
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Aan de slag
Gebruiksstand en menukeuze
U kunt de gebruiksstand en het menu als volgt kiezen.
Er zijn 2 manieren om het menu te kiezen; gebruik de manier die u het
prettigst vindt.
Stand kiezen
Menu kiezen
1. Selecteer de gewenste stand en druk op de [Menu] toets.
2. Selecteer met de [ ▲ /▼ ] toetsen het gewenste menu en druk
op de [OK] toets.
MANIPULATION SPÉCIALE
BIJZONDERE FUNCTIE
1. Houd de [Menu] toets 2 seconden ingedrukt.
◆ Het menuscherm van de gekozen stand
verschijnt.
NB
✤ De gebruiksaanwijzing geeft meestal maar één manier aan om
een functie uit te voeren.
In de praktijk zult u ontdekken dat er soms meer manieren zijn; u
kunt dan zelf bepalen welke u het handigst vindt.
35
00876H X105L FRA+NED~036
6/8/05 2:53 PM
Page 36
FRANÇAIS
1
Gebruiksstand
Video
1
Opname (Record)....................................................................37
Opnemen ..............................................................................37
In- en uitzoomen...................................................................38
Video In instellen ................................................................. 39
Weergave (Play) ......................................................................40
Afspelen op het LCD-scherm...............................................40
Met bestanden werken (File Options) ..................................42
Videobestanden verwijderen ................................................42
Videobestanden beveiligen ..................................................43
Videobestanden kopiëren.....................................................44
PB-optie instellen..................................................................45
NEDERLANDS
Diverse functies instellen (Settings) ....................................46
Resolutie videobestanden instellen (Size)...........................46
Kwaliteit/compressie videobestanden instellen (Quality).....47
Scherpstelling instellen (Focus) ...........................................48
Beeldstabilisator instellen (EIS)............................................49
Witbalans instellen (White Balance) ....................................50
Belichtingsprogramma instellen (Program AE)....................51
Tegenlichtcompensatie instellen (BLC)................................52
Effect instellen.......................................................................53
Digitale zoom instellen .........................................................54
NB
✤ U kunt de tijd en de datum instellen bij System Settings.
Zie bladzijde 90-91.
00876H X105L FRA+NED~055
6/8/05 2:54 PM
Page 37
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Gebruiksstand Video: Opname (Record)
Enregistrement
Opnemen
U kunt bewegende beelden van personen en andere onderwerpen
opnemen en in het geheugen opslaan.
Meer informatie over het filmen met de externe cameramodule vindt u
op pagina 108. (alleen VP-X105L/X110L)
BLC
1. Schuif de [Mode] knop omlaag om de camera
aan te zetten.
◆ Het video-opnamescherm verschijnt
(Video Record).
◆ U kunt in de systeeminstellingen aangeven of
de camera start in de Video stand of de
laatst gebruikte stand (zie blz. 96).
2. Druk op de opnametoets om de opname te
starten.
◆ De indicator [ ● REC] verschijnt in het LCDscherm.
◆ De opnametijd wordt getoond en de opname
begint.
3. Druk opnieuw op de opnametoets om de
opname te beëindigen.
◆ De opname wordt beëindigd en de camera
staat klaar voor een volgende opname.
4. Schuif de [Mode] knop omlaag om de camera
uit te zetten.
NB
✤ Als u binnen 1 seconde nogmaals op de
Video Record
opnametoets drukt, wordt de opname niet vastgelegd.
STBY
00:16 / 10:41
✤ Als de functie ‘automatisch uitschakelen’ (Auto
Shut Off) aan staat, gaat de camera na 5
minuten automatisch uit.
Elapsed time Remaining time
✤ Verwijder de batterij wanneer u klaar bent met
opnemen om te voorkomen dat hij onnodig
STBY
00:00 / 10:57
lading verliest.
✤ U kunt de opnameduur op het scherm aflezen:
37
00876H X105L FRA+NED~055
6/8/05 2:54 PM
Page 38
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Gebruiksstand Video: Opname (Record)
In- en uitzoomen
Door in- of uit te zoomen vergroot of verkleint u uw onderwerp.
1. Schuif de [Mode] knop omlaag om de camera aan te zetten.
◆ U kunt in de systeeminstellingen aangeven of de camera start
in de Video stand of de laatst gebruikte stand (zie blz. 96).
2. Druk op de opnametoets om de
opname te starten.
Video Record SF / 720
Druk op de [ ▲ /▼ ] toets
om uit te zoomen.
●
Het onderwerp lijkt
verder weg wanneer u
uitzoomt.
BLC
00:16 / 10:50
Video Record
REC
SF / 720
BLC
00:16 / 10:50
Video Record
Druk op de [▲ /▼ ] toets
om in te zoomen.
●
Het onderwerp lijkt
dichterbij wanneer u
inzoomt.
REC
SF / 720
BLC
Zoom In
Remarques
00:16 / 10:50
REC
NB
✤ Regelmatig gebruik van de zoomfunctie kan leiden tot een hoger
energiegebruik waardoor de batterij eerder leeg is.
✤ Zie ook bladzijde 54 voor de digitale zoomfunctie.
00876H X105L FRA+NED~055
6/8/05 2:54 PM
Page 39
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Gebruiksstand Video : Opnemen
Video In instellen
2
Video Record
SF / 720
Record
Video In
De Video In functie werkt alleen in de videostand.
Met behulp van de Video In instellingen kunt u signalen die afkomstig
zijn van externe bronnen of de *externe cameramodule opnemen en
via het LCD-scherm weergeven.
Ook kunt u uw video-opnamen of digitale foto’s naar externe
apparaten overbrengen en weergeven.
2. Druk op de [Menu] toets en selecteer met de
[ ▲ /▼ ] toetsen <Video In>.
Druk op de [OK] toets.
Play
Settings
Back
00:16 / 10:41
3
Video Record
STBY
SF / 720
Record
Choose the type of
Video
line-inInsource.
Play
Settings
Back
External Camera
Normal
00:16 / 10:41
3
External
STBY
SF / 704
3. De melding “Choose the type of line-in
source” verschijnt.
Selecteer met de [ ▲ /▼ ] toetsen <External
Camera> wanneer u de *externe camera
gebruikt of <Normal> als u alleen de
camcorder gebruikt en druk op de [OK] toets.
Als u *<External Camera> heeft geselecteerd,
verschijnt “External” op het scherm.
Als u <Normal> heeft geselecteerd, verschijnt
“Normal” op het scherm.
*:alleen VP-X105L/X110L
1. Schuif de [Mode] knop omlaag om de camera
aan te zetten.
◆ Het video-opnamescherm verschijnt.
NB
00:16 / 10:41
STBY
✤ Als de externe cameramodule is aangesloten,
werkt de [Record/Stop] toets van de camcorder
niet. (alleen VP-X105L/X110L)
39
6/8/05 2:54 PM
Page 40
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Gebruiksstand Video: Weergave (Play)
Afspelen op het LCD-scherm
Video Record
SF / 720
BLC
00:16 / 10:41
2
Video Record
STBY
SF / 720
1. Schuif de [Mode] knop omlaag om de camera
aan te zetten.
◆ Het video-opnamescherm verschijnt (Video
Record).
◆ U kunt in de systeeminstellingen aangeven
of de camera start in de Video stand of de
laatst gebruikte stand (zie blz. 96).
2. Druk op de [Menu] toets en ga met de [▲ /▼ ]
toetsen naar <Play>.
Druk vervolgens op de [OK] toets.
Record
Video In
Play
Settings
Back
00:16 / 10:41
3
4
STBY
Video Play 100-0056
Video Play 100-0056
3. Zoek met de [▲ /▼ ] toetsen het gewenste
videobestand op.
◆ Iedere keer dat u op de [ ▲ /▼ ] toets drukt,
gaat u naar de volgende miniatuurweergave.
◆ Iedere keer dat u op de [+]/[ - ] toets drukt,
verschijnt de volgende pagina met 6
miniatuurweergaven.
4. Druk op de [OK] toets om het gekozen
videobestand af te spelen.
◆ U kunt nu met de [OK] toets omschakelen
tussen weergave en pauze.
5. Om de weergave te onderbreken, drukt u op
de [OK] toets.
U kunt uw video-opnamen op het LCD-scherm weergeven wanneer en
waar u maar wilt - in de auto, binnen, buiten, etc.
00:01 / 00:16
00876H X105L FRA+NED~055
6/8/05 2:54 PM
Page 41
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Gebruiksstand Video: Weergave (Play)
1. Druk op de [OK] toets om het videobestand
af te spelen.
2. Druk op de [+] toets om het volume te
verhogen.
◆ Iedere keer dat u op de [+] toets drukt, wordt
de volumebalk langer en het geluid harder.
◆ De volumebalk verdwijnt na 1-2 seconden
weer.
3. Druk op de [-] toets om het volume te
verlagen.
◆ Iedere keer dat u op de [-] toets drukt, wordt
de volumebalk korter en het geluid zachter.
◆ De volumebalk verdwijnt na 1-2 seconden weer.
NB
✤ U kunt het volume in 10 stappen instellen.
✤ U kunt videobestanden ook op een tv afspelen door de camera op
een tv aan te sluiten (zie bladzijde 112).
✤ Om met de camcorder opgenomen videobestanden op uw pc af te
kunnen spelen, moet u eerst het programma Image Mixer
41
installeren.
00876H X105L FRA+NED~055
6/8/05 2:55 PM
Page 42
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Gebruiksstand Video:
Met bestanden werken (File Options)
Videobestanden verwijderen
2
U kunt videobestanden verwijderen in het menu <File Options>.
Video Record
SF / 720
42
01
Copy To ext.
Selected
Back
All
Cancel
03
03
03
1. Schuif de [Mode] knop omlaag om de camera
aan te zetten.
◆ Het video-opnamescherm verschijnt (Video
Record).
◆ U kunt in de systeeminstellingen aangeven of
de camera start in de Video stand of de
laatst gebruikte stand (zie blz. 96).
2. Druk op de [Menu] toets en ga met de [ ▲ /▼ ]
toetsen naar <Play>.
Druk vervolgens op de [OK] toets.
3. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar het
videobestand dat u wilt verwijderen.
4. Druk op de [Menu] toets om <File Options> te
selecteren.
Druk vervolgens op de [OK] toets.
◆ <File Options> kunt u alleen in de
weergavestand (Video Play) selecteren.
5. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <Delete> en
druk op de [OK] toets.
6. Kies met de [ ▲ /▼ ] toetsen uit de volgende
mogelijkheden. Druk tenslotte op de [OK]
toets.
◆ Selected: Het gekozen videobestand wordt
verwijderd.
◆ All: Alle videobestanden worden verwijderd.
◆ Cancel: Annuleer het verwijderen van
videobestanden.
NB
✤ Wanneer u de [Menu] toets in de weergavestand
(Video Play) ingedrukt houdt, gaat u direct naar
<File Options>.
00876H X105L FRA+NED~055
6/8/05 2:55 PM
Page 43
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Gebruiksstand Video:
Met bestanden werken (File Options)
Videobestanden beveiligen
6
U kunt belangrijke videobestanden beveiligen om onbedoeld verwijderen te
voorkomen.
Video Record
SF / 720
Record
Video In
Settings
Play
Back
Settings
Back
00:00 / 10:57
STBY
Video Play 100-0056
Record
Video In
Play
File Options
01
03
File
BackOptions
Back
Video Play 100-0056
Delete
Lock
Copy To
01
03
PB Option
Back
Video Play 100-0056
Delete
Choose the file(s) you would
Lock
to lock.
01
Copy To ext.
Selected
DPOF
All
Cancel
Back
03
1. Schuif de [Mode] knop omlaag om de camera
aan te zetten.
◆ Het video-opnamescherm verschijnt (Video
Record ).
◆ U kunt in de systeeminstellingen aangeven of
de camera start in de Video stand of de laatst
gebruikte stand (zie blz. 96).
2. Druk op de [Menu] toets en ga met de [ ▲ /▼ ]
toetsen naar <Play>.
Druk vervolgens op de [OK] toets.
3. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar het
videobestand dat u wilt beveiligen.
4. Druk op de [Menu] toets om <File Options> te
selecteren.
Druk vervolgens op de [OK] toets.
◆ <File Options> kunt u alleen in de
weergavestand (Video Play) selecteren.
5. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <Lock> en druk
op de [OK] toets.
6. Kies met de [ ▲ /▼ ] toetsen uit de volgende
mogelijkheden. Druk tenslotte op de [OK] toets.
◆ Selected: Het gekozen videobestand wordt
beveiligd.
◆ All: Alle videobestanden worden beveiligd.
◆ Cancel: Annuleer het beveiligen van
videobestanden.
NB
✤ Wanneer u de [Menu] toets in de weergavestand
(Video Play) ingedrukt houdt, gaat u direct naar
<File Options>.
✤ Het pictogram < > verschijnt bij beveiligde
bestanden.
43
00876H X105L FRA+NED~055
6/8/05 2:55 PM
Page 44
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Gebruiksstand Video:
Met bestanden werken (File Options)
Videobestanden kopiëren
44
2
U kunt videobestanden kopiëren naar het interne of externe geheugen.
Video Record
SF / 720
Record
Video In
Settings
Play
Back
Settings
Back
00:00 / 10:57
4
STBY
Video Play 100-0056
Record
Video In
Play
File Options
01
03
File
BackOptions
Back
5
Video Play 100-0056
Delete
Lock
Copy To
01
PB Option
Back
6
Video Play 100-0056
Choose the file(s) to copy
to memory stick?
03
1. Schuif de [Mode] knop omlaag om de camera
aan te zetten.
◆ Het video-opnamescherm verschijnt (Video
Record).
◆ U kunt in de systeeminstellingen aangeven
of de camera start in de Video stand of de
laatst gebruikte stand (zie blz. 96).
2. Druk op de [Menu] toets en ga met de [ ▲ /▼ ]
toetsen naar <Play>.
Druk vervolgens op de [OK] toets.
3. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar het
videobestand dat u wilt kopiëren.
4. Druk op de [Menu] toets om <File Options>
te selecteren.
Druk vervolgens op de [OK] toets.
◆ <File Options> kunt u alleen in de
weergavestand (Video Play) selecteren.
5. Selecteer met de [ ▲ /▼ ] toetsen <Copy To>
en druk op de [OK] toets.
◆ Als u als geheugentype ‘External’ heeft
geselecteerd, wordt het bestand naar
‘Internal’ gekopieerd en vice versa.
6. Kies met de [ ▲ /▼ ] toetsen uit de volgende
mogelijkheden. Druk tenslotte op de [OK]
toets.
◆ Selected: Het gekozen videobestand wordt
gekopieerd.
◆ All: Alle videobestanden worden gekopieerd.
◆ Cancel: Annuleer het kopiëren van
videobestanden.
Selected
All
Cancel
NB
✤ Wanneer u de [Menu] toets in de weergavestand
(Video Play) ingedrukt houdt, gaat u direct naar
<File Options>.
00876H X105L FRA+NED~055
6/8/05 2:55 PM
Page 45
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Gebruiksstand Video:
Met bestanden werken (File Options)
PB-optie instellen
2
U kunt alle bestanden continu laten herhalen of alleen het
geselecteerde bestand afspelen.
Video Record
SF / 720
Record
Video In
Settings
Play
Back
Settings
Back
00:00 / 10:57
4
STBY
Video Play 100-0056
Record
Video In
PlayOptions
File
01
03
File
BackOptions
Back
5
Video Play 100-0056
Delete
Lock
Copy To
01
PB Option
Back
6
Video Play 100-0056
Would you like to play
only selected file or
all files?
Selected
All
Cancel
03
1. Schuif de [Mode] knop omlaag om de camera
aan te zetten.
◆ Het video-opnamescherm verschijnt (Video
Record).
◆ U kunt in de systeeminstellingen aangeven of
de camera start in de Video stand of de
laatst gebruikte stand (zie blz. 96).
2. Druk op de [Menu] toets en ga met de [ ▲ /▼ ]
toetsen naar <Play>.
Druk vervolgens op de [OK] toets.
3. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar het
videobestand waarvoor u deze functie wilt
instellen.
4. Druk op de [Menu] toets om <File Options> te
selecteren.
Druk vervolgens op de [OK] toets.
◆ <File Options> kunt u alleen in de
weergavestand (Video Play) selecteren.
5. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <PB Option>
en druk op de [OK] toets.
6. Kies met de [ ▲ /▼ ] toetsen uit de volgende
mogelijkheden. Druk tenslotte op de [OK] toets.
◆ Selected: Het gekozen videobestand wordt
afgespeeld.
◆ All: Alle videobestanden worden afgespeeld.
◆ Cancel: Annuleer het afspelen van
videobestanden.
NB
✤ Wanneer u de [Menu] toets in de weergavestand
(Video Play) ingedrukt houdt, gaat u direct naar
<File Options>.
45
00876H X105L FRA+NED~055
6/8/05 2:55 PM
Page 46
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Gebruiksstand Video:
Mode Vidéo – Réglage des diverses fonctions Diverse functies instellen (Settings)
Resolutie videobestanden instellen (Size)
2
U kunt de opnameresolutie instellen. De hoeveelheid videomateriaal
die kan worden opgeslagen, hangt af van de geheugencapaciteit en
van de resolutie en kwaliteit van de videobestanden.
Video Record
SF / 720
Record
Video In
Play
Settings
Settings
Back
Back
00:00 / 10:57
STBY
Video Settings
Size
720
Quality
Super Fine
Focus
AF
EIS
On
White Balance Auto
Video Settings
Size
352
Quality
Super Fine
Focus
AF
EIS
On
White Balance Auto
Video Record
00:00 / 21:54
SF / 352
STBY
1. Schuif de [Mode] knop omlaag om de camera
aan te zetten.
◆ Het video-opnamescherm verschijnt (Video
Record).
◆ U kunt in de systeeminstellingen aangeven
of de camera start in de Video stand of de
laatst gebruikte stand (zie blz. 96).
2. Druk op de [Menu] toets en ga met de [ ▲ /▼ ]
toetsen naar <Settings>.
Druk vervolgens op de [OK] toets.
3. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <Size> en
druk op de [OK] toets.
◆ 720: Selecteert een horizontale resolutie van
720 pixels.
◆ 352: Selecteert een horizontale resolutie van
352 pixels.
4. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar de gewenste
opnameresolutie en
druk op de [OK] toets.
5. Druk op de [Menu] toets om de instelling te
Video Settings
bevestigen.
◆ Het pictogram van de gekozen resolutie
verschijnt.
NB
✤ Als u in het menu voor <Back> kiest, verschijnt
het vorige menu.
✤ Wanneer u de [Menu] toets in de opnamestand
Video Settings
(Video Record) ingedrukt houdt, gaat u direct
naar <Settings>.
00876H X105L FRA+NED~055
6/8/05 2:55 PM
Page 47
Kwaliteit/compressie videobestanden instellen (Quality)
2
Video Record
SF / 720
Record
Video In
Play
Settings
Settings
Back
Back
00:00 / 10:57
3
STBY
Video Settings
Size
720
Quality
Super Fine
Focus
AF
EIS
On
White Balance Auto
4
U kunt de opnamekwaliteit instellen. De hoeveelheid videomateriaal
die kan worden opgeslagen, hangt af van de geheugencapaciteit en
van de kwaliteit en resolutie van de videobestanden.
Video Settings
Size
720
Quality
Fine
Focus
AF
EIS
On
White Balance Auto
1. Schuif de [Mode] knop omlaag om de camera
aan te zetten.
◆ Het video-opnamescherm verschijnt (Video
Record).
◆ U kunt in de systeeminstellingen aangeven
of de camera start in de Video stand of de
laatst gebruikte stand (zie blz. 96).
2. Druk op de [Menu] toets en ga met de [ ▲ /▼ ]
toetsen naar <Settings>.
Druk vervolgens op de [OK] toets.
3. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <Quality> en
druk op de [OK] toets.
◆ SF (Super Fine): Hoogste kwaliteit instellen
(lage compressie).
◆ F (Fine): Hoge kwaliteit instellen
(middelmatige compressie).
◆ N (Normal): Normale kwaliteit instellen
Video Settings
(hoge compressie).
4. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar de gewenste
opnamekwaliteit en druk op de [OK] toets.
5. Druk op de [Menu] toets om de instelling te
bevestigen.
◆ Het pictogram van de gekozen kwaliteit
verschijnt.
NB
5
Video Record
00:00 / 16:25
F / 720
STBY
Video Settings
✤ Als u in het menu voor <Back> kiest, verschijnt
het vorige menu.
✤ Als u op een Memory Stick opneemt, kunt u alleen
de volgende combinaties van resolutie en kwaliteit
kiezen: 720/Normal, 352/Fine en 352/Normal.
✤ Wanneer u de [Menu] toets in de opnamestand
(Video Record) ingedrukt houdt, gaat u direct naar
47
<Settings>.
00876H X105L FRA+NED~055
6/8/05 2:55 PM
Page 48
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Gebruiksstand Video:
Mode Vidéo – Réglage des diverses fonctions Diverse functies instellen (Settings)
Scherpstelling instellen (Focus)
2
Video Record
SF / 720
Record
Video In
Play
Settings
Settings
Back
Back
00:00 / 10:57
3
STBY
Video Settings
Size
720
Quality
Super Fine
Focus
AF
EIS
On
White Balance Auto
4
U kunt kiezen voor handmatige of automatische scherpstelling.
De juiste keuze hangt af van uw onderwerp en de achtergrond.
Meestal is automatisch (AF, Auto Focus) de beste keuze.
5
Video Settings
Size
720
Quality
Super Fine
Focus
MF
Handmatig scherpstellen
U kunt handmatig scherpstellen met de [ +] / [ - ]
toetsen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn wanneer:
EIS
On
Video Settings
◆ De onderwerpen in uw opname zich niet
White Balance Auto
allemaal op dezelfde afstand van de camera
bevinden.
Video Record SF / 720
◆ Uw onderwerp zich in mist bevindt of omringd is
door sneeuw.
1. Schuif de [Mode] knop omlaag om de camera
aan te zetten.
◆ Het video-opnamescherm verschijnt (Video Record).
◆ U kunt in de systeeminstellingen aangeven of
de camera start in de Video stand of de laatst
gebruikte stand (zie blz. 96).
2. Druk op de [Menu] toets en ga met de [ ▲ /▼ ]
toetsen naar <Settings>.
Druk vervolgens op de [OK] toets.
3. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <Focus> en druk
op de [OK] toets.
◆ AF: Automatisch scherpstellen. Na inschakelen
staat de camera standaard op AF.
◆ MF(
): Handmatig scherpstellen.
4. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar de gewenste
instelling en druk op de [OK] toets.
5. Druk op de [Menu] toets om de instelling te
bevestigen.
◆ Als u voor handmatig scherpstellen hebt
gekozen, verschijnt het bijbehorende pictogram.
◆ Als u voor AF hebt gekozen, wordt er geen
scherpstelpictogram getoond.
NB
Video✤
Settings
Als u
BLC
00:00 / 10:57
STBY
in het menu voor <Back> kiest, verschijnt het
vorige menu.
✤ Wanneer u de [Menu] toets in de opnamestand
(Video Record) ingedrukt houdt, gaat u direct naar
<Settings>.
00876H X105L FRA+NED~055
6/8/05 2:55 PM
Page 49
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Gebruiksstand Video:
Mode Vidéo – Réglage des diverses fonctions Diverse functies instellen (Settings)
Beeldstabilisator instellen (EIS)
Le stabilisateur électronique d’image permet de compenser le tremblement De elektronische beeldstabilisator compenseert de trilling van uw
des mains, ou tout autre mouvement, en cours d’enregistrement.
handen en andere bewegingen van de camera tijdens het opnemen
La fonction EIS permet d’obtenir une image plus stable dans les situations
van videobeelden. EIS zorgt voor een rustiger beeld bij:
suivantes :
◆ Opnamen waarbij de zoomfunctie wordt gebruikt
Video Record SF / 720
2
◆ Enregistrement avec zoom ;
◆ Opnamen waarbij het onderwerp klein is
◆ Enregistrement de petits objets ;
Record
◆ Opnamen waarbij de camera in beweging is
◆ Enregistrement en marchant ou en bougeant ;
Video In
(Bijvoorbeeld als u loopt of zich in een
◆ Enregistrement par la fenêtre d’une voiture.
Play
Settings
rijdende auto bevindt)
Settings
Back
5
NB
1. Schuif de [Mode] knop omlaag om de camera
aan te zetten.
◆ Het video-opnamescherm verschijnt (Video
Record).
◆ U kunt in de systeeminstellingen aangeven
of de camera start in de Video stand of de
laatst gebruikte stand (zie blz. 96).
2. Druk op de [Menu] toets en ga met de [ ▲ /▼ ]
toetsen naar <Settings>.
Druk vervolgens op de [OK] toets.
3. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <EIS> en
druk op de [OK] toets.
◆ On( ): EIS functie aanzetten.
◆ Off: EIS functie uitzetten.
4. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar de gewenste
instelling en druk op [OK].
5. Druk op de [Menu] toets om de instelling te
bevestigen.
◆ Het pictogram van de gekozen functie wordt
Video
Settings
getoond.
Video Settings
00:00 / 10:57
STBY
✤ Als u in het menu voor <Back> kiest, verschijnt
het vorige menu.
✤ Wanneer u de [Menu] toets in de opnamestand
(Video Record) ingedrukt houdt, gaat u direct naar
<Settings>.
49
00876H X105L FRA+NED~055
6/8/05 2:55 PM
Page 50
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Gebruiksstand Video:
Mode Vidéo – Réglage des diverses fonctions Diverse functies instellen (Settings)
2.
3.
4.
5.
✤
✤
✤
50
Witbalans instellen (White Balance)
De witbalans-instelling is afhankelijk van de lichtomstandigheden.
De witbalansfunctie compenseert kleurafwijkingen en zorgt voor natuurlijke
kleuren.
1. Schuif de [Mode] knop omlaag om de camera
Déplacez l’interrupteur [Sélecteur de mode] vers
Video Record SF / 720
2
aan te zetten.
le bas pour allumer le camescope.
◆ Het video-opnamescherm verschijnt
◆ L’écran Enregistrement de vidéo apparaît.
Record
◆ Vous pouvez sélectionner le mode Vidéo ou le
(Video Record).
Video In
mode Précédent comme mode de démarrage
◆ U kunt in de systeeminstellingen aangeven of
Play
Settings
dans le menu Réglage système (voir p. 96).
de camera start in de Video stand of de laatst
Settings
Back
Appuyez sur le bouton [Menu] et déplacez
gebruikte stand (zie blz. 96).
Back
l’interrupteur [ ▲ /▼ ]. Appuyez sur le bouton [OK]
2. Druk op de [Menu] toets en ga met de [ ▲ /▼ ]
00:00 / 10:57
STBY
après avoir sélectionné <Settings> (Réglages).
toetsen naar <Settings>.
Déplacez l’interrupteur [ ▲ /▼ ] pour sélectionner
Druk vervolgens op de [OK] toets.
Video Settings
<White Balance> (Balance des blancs) puis
3
3. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <White Balance>
appuyez sur le bouton [OK].
White Balance Auto
en druk op de [OK] toets.
◆ Auto: Les couleurs sont automatiquement réglées
◆ Auto: Kleuren automatisch corrigeren,
Program AE
Auto
en fonction des conditions.
afhankelijk van de omstandigheden.
◆ Hold (Verrouillage:
): L’enregistrement se fait
Off
BLC
◆ Hold (
): Afregelen op de kleur van het
sur la base du premier réglage de couleur choisi,
Effect
Off
gekozen onderwerp.
sans ajustement ultérieur.
Off
Digital
Zoom
◆
Outdoor
(
): Daglicht.
◆ Outdoor (Extérieur:
): L’enregistrement bénéficie
◆ Indoor (
): Kunstlicht.
de la balance des couleurs (Lumière naturelle).
Video Settings
4. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar de gewenste
◆ Indoor (Intérieur:
): L’enregistrement
Video Settings
4
bénéficie de la balance des couleurs (Lampe à
instelling en druk op de [OK] toets.
White
Balance
Outdoor
décharge ou éclairage de studio).
5. Druk op de [Menu] toets om de instelling te
Déplacez l’interrupteur [ ▲ /▼ ] pour sélectionner le
bevestigen.
Program AE
Auto
réglage souhaité puis appuyez sur le bouton [OK].
◆ Het pictogram van de gekozen functie wordt
Off
BLC
Appuyez sur le bouton [Menu] pour terminer le réglage.
getoond.
Effect
Off
◆ L’icône de l’option sélectionnée s’affiche.
◆ Als u voor <Auto> hebt gekozen, wordt er geen
◆ Si vous sélectionnez le mode <Auto>, aucune icône
Off
Digital Zoom
pictogram getoond.
ne s’affiche.
Video Settings
NB
SF
/
720
Video Record
Remarques
5
✤
Als
u
in
het
menu
voor <Back> kiest, verschijnt het
Si vous sélectionnez <Back> (Retour) dans le menu, le
vorige menu.
menu précédent s’affiche.
✤ Zet de digitale zoom uit voor een nauwkeurigere
Désactivez le zoom numérique pour un réglage plus
BLC
witbalansinstelling.
précis de la balance des blancs.
✤ Wanneer u de [Menu] toets in de opnamestand
Appuyez sur le bouton [Menu] et maintenez-le enfoncé
(Video Record) ingedrukt houdt, gaat u direct naar
en mode Video Record <Enregistrement de vidéo> pour
00:00 / 10:57
STBY
<Settings>.
aller directement à <Settings> <Réglages>.
00876H X105L FRA+NED~055
6/8/05 2:55 PM
Page 51
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Gebruiksstand Video:
Mode Vidéo – Réglage des diverses fonctions Diverse functies instellen (Settings)
Belichtingsprogramma instellen (Program AE)
2.
3.
4.
5.
✤
✤
Deze functie regelt het instellen van sluitertijd en diafragma op basis van de
omstandigheden.
1. Schuif de [Mode] knop omlaag om de camera aan te
Video Record SF / 720
zetten.
◆ Het video-opnamescherm verschijnt (Video Record).
Record
◆ U kunt in de systeeminstellingen aangeven of de
Video In
camera start in de Video stand of de laatst
Play
Settings
gebruikte stand (zie blz. 96).
Settings
Back
2. Druk op de [Menu] toets en ga met de [ ▲ /▼ ]
toetsen
naar <Settings>.
Back
Druk vervolgens op de [OK] toets.
00:00 / 10:57
STBY
3. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <Program AE> en
druk op de [OK] toets.
Video Settings
◆ Auto: Automatisch gemiddelde tussen onderwerp
en achtergrond. De sluitertijd wordt ingesteld tussen
White Balance Auto
1/60 en 1/250 seconde, afhankelijk van de
Program AE
Auto
omstandigheden.
Off
BLC
◆ Sports ( ):Om snel bewegende onderwerpen
vast te leggen. Bijvoorbeeld geschikt voor
Effect
Off
sportopnamen of werken vanuit een rijdende auto.
Off
Digital Zoom
◆ Spotlight (
): Compenseert fel verlichte
onderwerpen tegen een donkere achtergrond,
bijvoorbeeld tijdens concerten of
Video Settings
schooluitvoeringen.
Video Settings
White Balance Auto
◆ Sand/Snow (
): Bij fel omgevingslicht,
bijvoorbeeld
op het strand of in de sneeuw.
Program AE
Sports
◆ HS Shutter (
): Korte sluitertijd om snel
Off
BLC
bewegende onderwerpen scherp vast te leggen.
4. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar de gewenste
Effect
Off
instelling
en druk op [OK].
Off
Digital Zoom
5. Druk op de [Menu] toets om de instelling te
bevestigen.
Video Record SF / 720
◆ Het pictogram van de gekozen functie wordt
getoond.
◆ Als u voor <Auto> hebt gekozen, wordt er geen
Settings
pictogramVideo
getoond.
BLC
00:00 / 10:57
NB
STBY
✤ Als u in het menu voor <Back> kiest, verschijnt het
vorige menu.
✤ Wanneer u de [Menu] toets in de opnamestand (Video
Record) ingedrukt houdt, gaat u direct naar <Settings>.
51
00876H X105L FRA+NED~055
6/8/05 2:55 PM
Page 52
Tegenlichtcompensatie instellen (BLC)
Video Record
SF / 720
Record
Video In
Play
Settings
Settings
Back
Back
52
00:00 / 10:57
STBY
Video Settings
White Balance Auto
Program AE
Auto
BLC
Off
Effect
Off
Digital Zoom
Off
Video Settings
White Balance Auto
Program AE
Auto
BLC
On
Effect
Off
Digital Zoom
Off
Video Record
SF / 720
Als uw onderwerp er te donker uitziet, kunt u
tegenlichtcompensatie gebruiken om het lichter te
maken. Voorbeelden: fel verlichte achtergrond zoals
zand of sneeuw; onderwerp bevindt zich
binnenshuis voor een raam.
1. Schuif de [Mode] knop omlaag om de camera
aan te zetten.
◆ Het video-opnamescherm verschijnt (Video
Record).
◆ U kunt in de systeeminstellingen aangeven
of de camera start in de Video stand of de
laatst gebruikte stand (zie blz. 96).
2. Druk op de [Menu] toets en ga met de [ ▲ /▼ ]
toetsen naar <Settings>.
Video Settings
Druk vervolgens op de [OK] toets.
3. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <BLC> en
druk op de [OK] toets.
◆ On(
): Tegenlichtcompensatie
aanzetten.
◆ Off: Tegenlichtcompensatie uitzetten.
4. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar de gewenste
instelling en druk op [OK].
5. Druk op de [Menu] toets om de instelling te
bevestigen.
◆<
> wordt getoond.
Video Settings
BLC
NB
STBY
✤ Als u in het menu voor <Back> kiest, verschijnt
het vorige menu.
✤ Wanneer u de [Menu] toets in de opnamestand
(Video Record) ingedrukt houdt, gaat u direct naar
<Settings>.
00876H X105L FRA+NED~055
6/8/05 2:55 PM
Page 53
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Gebruiksstand Video:
Mode Vidéo – Réglage des diverses fonctions Diverse functies instellen (Settings)
Effect instellen
U kunt professionele effecten toevoegen aan uw video-opname.
Video Record
SF / 720
Record
Video In
Play
Settings
Settings
Back
Back
00:00 / 10:57
STBY
Video Settings
White Balance Auto
Program AE
Auto
BLC
Off
Effect
Off
Digital Zoom
Off
Video Settings
White Balance Auto
Program AE
Auto
BLC
Off
Effect
Mirror
Digital Zoom
Off
Video Record
SF / 720
NB
BLC
1. Schuif de [Mode] knop omlaag om de camera
aan te zetten.
◆ Het video-opnamescherm verschijnt (Video
Record).
◆ U kunt in de systeeminstellingen aangeven of
de camera start in de Video stand of de laatst
gebruikte stand (zie blz. 96).
2. Druk op de [Menu] toets en ga met de [ ▲ /▼ ]
toetsen naar <Settings>.
Druk vervolgens op de [OK] toets.
3. Ga met de [ ▲ /▼ ] toets naar <Effect> en druk
op de [OK] toets.
◆ Off: <effect> uitzetten.
◆ Art: Artistieke effecten.
◆ Mosaic: Mozaïek-effect.
◆ Sepia: Beeld wordt opgenomen in de kleur
sepia (zoals op oude foto’s).
Video Settings
◆ Negative: Kleuren worden omgekeerd
(fotonegatief).
◆ Mirror: Beeld wordt gehalveerd en horizontaal
gespiegeld.
◆ B&W: Zwart/wit.
Video Settings
◆ Emboss: Reliëf-effect.
4. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar de gewenste
instelling en druk op [OK].
5. Druk op de [Menu] toets om de instelling te
bevestigen.
◆ De naam van de gekozen functie wordt
getoond.
STBY Mirror
✤ Als u in het menu voor <Back> kiest, verschijnt het
vorige menu.
✤ Wanneer u de [Menu] toets in de opnamestand
(Video Record) ingedrukt houdt, gaat u direct naar
53
<Settings>.
00876H X105L FRA+NED~055
6/8/05 2:55 PM
Page 54
Digitale zoom instellen
2
Video Record
SF / 720
Record
Video In
Play
Settings
Settings
Back
Back
54
Met de digitale zoomfunctie kunt u meer dan10x
inzoomen en in combinatie met optische zoom tot
zelfs 100X. De beeldkwaliteit gaat hierbij wat
achteruit; het beeld wordt korreliger.
00:00 / 10:57
STBY
Video Settings
White Balance Auto
Program AE
Auto
BLC
Off
Effect
Off
Digital Zoom
Off
Video Settings
White Balance Auto
Program AE
Auto
BLC
Off
Effect
Off
Digital Zoom
On
Video Record
SF / 720
1. Schuif de [Mode] knop omlaag om de camera
aan te zetten.
◆ Het video-opnamescherm verschijnt (Video
Record).
◆ U kunt in de systeeminstellingen aangeven of
de camera start in de Video stand of de
laatst gebruikte stand (zie blz. 96).
2. Druk op de [Menu] toets en ga met de [ ▲ /▼ ]
toetsen naar <Settings>.
Druk vervolgens op de [OK] toets.
3. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <Digital
Zoom> en druk op de [OK] toets.
◆ On: Digitale zoom aanzetten
Video (100x).
Settings
◆ Off: Digitale zoom uitzetten.
4. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar de gewenste
instelling en druk op [OK].
5. Druk op de [Menu] toets om de instelling te
bevestigen.
◆ 4 zoom-indicators worden groter na instellen
van de digitale zoomfunctie.
Video Settings
NB
00876H X105L FRA+NED~055
6/8/05 2:55 PM
Page 55
FRANÇAIS
2
Mode Photo
NEDERLANDS
2
Gebruiksstand
Foto
Opname (Record)....................................................................56
Foto’s maken ........................................................................56
In- en uitzoomen...................................................................57
Weergave (Play) ......................................................................58
Digitale foto's bekijken op het LCD-scherm.........................58
Met bestanden werken (File Options) ..................................59
Fotobestanden verwijderen ..................................................59
Fotobestanden beveiligen ....................................................60
DPOF afdrukfunctie instellen (Digital Print Order Format) ..61
Fotobestanden kopiëren.......................................................62
Diverse functies instellen (Settings) ....................................63
Resolutie fotobestanden instellen (Size)..............................63
Flitser instellen (Light) ..........................................................64
Scherpstelling instellen (Focus) ...........................................65
Beeldstabilisator instellen (EIS)............................................66
Witbalans instellen (White Balance) ....................................67
Belichtingsprogramma instellen (Program AE)....................68
Tegenlichtcompensatie instellen (BLC)................................69
55
00876H X105L FRA+NED~071
6/8/05 2:56 PM
Page 56
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Gebruiksstand Foto: Opname (Record)
Mode Photo – Prise
Prise d’images
Foto’s maken
2
Naast video-opnamen kunt u ook digitale foto’s vastleggen.
1. Schuif de [Mode] knop omlaag om de camera
aan te zetten.
Schuif de [Mode] knop nogmaals omlaag.
◆ Het scherm om de gebruiksstand te kiezen
wordt getoond (Mode Selection).
Mode Selection
Video
Photo
MP3
Voice Recorder
File Browser
Photo Capture
800
Capturing...
3. Druk op de opnametoets om een foto te
nemen.
56
2. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar de Photo
stand en druk op de [OK] toets.
◆ De camera staat klaar om foto’s te maken.
◆ De indicator [ ] verschijnt in het LCDscherm.
NB
✤ Als de batterij bijna leeg is, knippert het pictogram en werkt de
flitser niet (flitspictogram gaat uit).
00876H X105L FRA+NED~071
6/8/05 2:56 PM
Page 57
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Mode Photo – Prise
Gebruiksstand Foto: Opname (Record)
In- en uitzoomen
Door in- of uit te zoomen vergroot of verkleint u uw onderwerp.
1. Schuif de [Mode] knop omlaag om de camera aan
te zetten. Schuif de [Mode] knop nogmaals omlaag.
◆ Het scherm om de gebruiksstand te kiezen wordt getoond
(Mode Selection).
Photo Capture
800
2. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar de
Photo stand en druk op de [OK] toets.
◆ Om een foto te maken drukt u op de
opnametoets.
BLC
Photo Capture
Photo Capture
Druk op de [ ▲ /▼ ] toets
om uit te zoomen.
●
Het onderwerp lijkt verder
weg wanneer u uitzoomt.
800
Druk op de [▲ /▼ ] toets
om in te zoomen.
●
Het onderwerp lijkt
dichterbij wanneer u
inzoomt.
800
Zoom In
NB
✤ Regelmatig gebruik van de zoomfunctie kan leiden tot een hoger
energiegebruik waardoor de batterij eerder leeg is.
57
Video Record
00:16 / 24:32
00876H X105L FRA+NED~071
6/8/05 2:56 PM
Page 58
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Mode Photo – Visionnage
Gebruiksstand Foto: Weergave (Play)
Digitale foto’s bekijken op het LCD-scherm
U kunt uw foto’s op het LCD-scherm weergeven wanneer en waar u
maar wilt - in de auto, binnen, buiten, etc.
2
Mode Selection
Video
Photo
MP3
Voice Recorder
File Browser
3
Photo Capture
800
Capture
View
Settings
Capturing...
Back
4
Photo View 100-0022
5
Photo View 100-0022
Capturing...
1. Schuif de [Mode] knop omlaag om de camera
aan te zetten.
Schuif de [Mode] knop nogmaals omlaag.
◆ Het scherm om de gebruiksstand te kiezen
wordt getoond (Mode Selection).
2. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar de Photo
stand en druk op de [OK] toets.
◆ Het keuzescherm voor digitale foto’s wordt
getoond (Photo Capture).
3. Druk op de [Menu] toets en ga met de [ ▲ /▼ ]
toetsen naar <View>.
Druk vervolgens op de [OK] toets.
4. Zoek met de [▲ /▼ ] toetsen de gewenste foto
op.
◆ Iedere keer dat u op de [ ▲ /▼ ] toets drukt,
gaat u naar de volgende miniatuurweergave.
◆ Iedere keer dat u op de [+]/[ - ] toets drukt,
verschijnt de volgende pagina met 6
miniatuurweergaven.
5. Druk op de [OK] toets om de gekozen foto te
bekijken.
◆ Het volledige scherm wordt weergegeven.
NB
✤ Het kan even duren voordat de foto wordt
getoond; dit hangt af van de resolutie en de
kwaliteit van de foto.
00876H X105L FRA+NED~071
6/8/05 2:56 PM
Page 59
FRANÇAIS
Fotobestanden verwijderen
NEDERLANDS
Gebruiksstand Foto:
Met bestanden werken (File Options)
U kunt fotobestanden verwijderen in het menu <File Options>.
Photo Capture
800
Capture
View
Settings
Back
Photo View 100-0022
Capture
View
File Options
01
03
Back
Photo View 100-0022
Delete
Lock
Copy To
01
03
DPOF
Back
Photo View 100-0022
Delete
Choose the file(s)
Lock
to delete
01
Copy To ext.
Selected
DPOF
All
Cancel
Back
03
1. Schuif de [Mode] knop omlaag om de camera
aan te zetten.
Schuif de [Mode] knop nogmaals omlaag.
◆ Het scherm om de gebruiksstand te kiezen
wordt getoond (Mode Selection).
2. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar Photo en
druk op de [OK] toets.
Het keuzescherm voor digitale foto’s wordt
getoond (Photo Capture).
3. Druk op de [Menu] toets en ga met de [ ▲ /▼ ]
toetsen naar <View>.
Druk vervolgens op de [OK] toets.
4. Zoek met de [▲ /▼ ] toetsen de foto op die u
wilt verwijderen.
5. Druk op de [Menu] toets om <File Options>
te selecteren en druk vervolgens op de [OK]
toets.
◆ <File Options> kunt u alleen in de stand voor
het bekijken van foto’s (Photo View) selecteren.
6. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <Delete> en
druk op de [OK] toets. Druk tenslotte op de
[OK] toets.
7. Kies met de [ ▲ /▼ ] toetsen uit de volgende
mogelijkheden.
◆ Selected: Het gekozen fotobestand wordt
verwijderd.
◆ All: Alle fotobestanden worden verwijderd.
◆ Cancel: Annuleer het verwijderen van
fotobestanden.
NB
✤ Wanneer u de [Menu] toets in de stand voor het
bekijken van foto’s (Photo View) ingedrukt houdt,
gaat u direct naar <File Options>.
59
00876H X105L FRA+NED~071
6/8/05 2:56 PM
Page 60
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Gebruiksstand Foto:
Met bestanden werken (File Options)
Fotobestanden beveiligen
60
U kunt belangrijke fotobestanden beveiligen om onbedoeld verwijderen te
voorkomen.
Photo Capture
800
Capture
View
Settings
Back
Photo View 100-0022
Capture
View
File Options
01
03
Back
Photo View 100-0022
Delete
Lock
Copy To
01
03
DPOF
Back
Photo View 100-0022
Delete
Choose the file(s) you would
Lock
to lock.
01
Copy To ext.
Selected
DPOF
All
Cancel
Back
03
1. Schuif de [Mode] knop omlaag om de camera
aan te zetten.
Schuif de [Mode] knop nogmaals omlaag.
◆ Het scherm om de gebruiksstand te kiezen
wordt getoond (Mode Selection).
2. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar de Photo stand
en druk op de [OK] toets.
◆ Het keuzescherm voor digitale foto’s wordt
getoond (Photo Capture).
3. Druk op de [Menu] toets en ga met de [ ▲ /▼ ]
toetsen naar <View>.
Druk vervolgens op de [OK] toets.
4. Zoek met de [▲ /▼ ] toetsen de foto op die u wilt
beveiligen.
5. Druk op de [Menu] toets om <File Options> te
selecteren en druk vervolgens op de [OK] toets.
◆ <File Options> kunt u alleen in de stand voor
het bekijken van foto’s (Photo View) selecteren.
6. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <Lock> en druk
op de [OK] toets.
7. Kies met de [ ▲ /▼ ] toetsen uit de volgende
mogelijkheden. Druk tenslotte op de [OK] toets.
◆ Selected: Het gekozen fotobestand wordt
beveiligd.
◆ All: Alle fotobestanden worden beveiligd.
◆ Cancel: Annuleer het beveiligen van
fotobestanden.
NB
✤ Wanneer u de [Menu] toets in de stand voor het
bekijken van foto’s (Photo View) ingedrukt houdt,
gaat u direct naar <File Options>.
✤ Het pictogram <
> verschijnt bij beveiligde
bestanden.
00876H X105L FRA+NED~071
6/8/05 2:56 PM
Page 61
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Gebruiksstand Foto:
Met bestanden werken (File Options)
Fonction DPOF (Digital Print Order Format)
DPOF afdrukfunctie instellen (Digital Print Order Format)
3
Photo Capture
800
Capture
View
Settings
Back
5
Photo View 100-0022
Capture
View
File Options
01
03
Back
6
Photo View 100-0022
Delete
Lock
Copy To
01
03
DPOF
Back
7
1. Schuif de [Mode] knop omlaag om de camera
aan te zetten.
Schuif de [Mode] knop nogmaals omlaag.
◆ Het scherm om de gebruiksstand te kiezen
wordt getoond (Mode Selection).
2. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar de Photo
stand en druk op de [OK] toets.
◆ Het keuzescherm voor digitale foto’s wordt
getoond (Photo Capture).
3. Druk op de [Menu] toets en op de [▲ /▼ ]
toets. Druk vervolgens op de [OK] toets.
4. Zoek met de [▲ /▼ ] toetsen een foto op die u
wilt laten afdrukken.
5. Druk op de [Menu] toets om <File Options>
te selecteren en druk vervolgens op de [OK]
toets.
◆ U kunt alleen bij <View> voor <File Options>
kiezen.
6. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <DPOF> en
druk op de [OK] toets.
◆ U kunt alleen voor <DPOF> kiezen als u het
geheugentype ‘External’ hebt ingesteld.
Zie bladzijde 33.
7. Selecteer met de [ ▲ /▼ ] toetsen het aantal
exemplaren dat u wilt afdrukken en druk op
de [OK] toets.
Photo View 100-0022
Delete
2 copies for DPOF print
Lock
Copy To ext.
01
DPOF
Press OK to set.
Back
Press
to cancel.
NB
03
✤ Wanneer u de [Menu] toets in de stand voor het
bekijken van foto’s (Photo View) ingedrukt houdt,
gaat u direct naar <File Options>.
✤ Zie bladzijde 123 voor meer informatie over het
afdrukken van DPOF bestanden.
✤ U kunt maximaal 30 foto’s aanwijzen bij de
DPOF afdrukfunctie.
61
00876H X105L FRA+NED~071
6/8/05 2:56 PM
Page 62
FRANÇAIS
Fotobestanden kopiëren
62
NEDERLANDS
Gebruiksstand Foto:
Met bestanden werken (File Options)
U kunt uw foto’s naar het interne of externe geheugen kopiëren.
Photo Capture
800
Capture
View
Settings
Back
Photo View 100-0022
Capture
View
File Options
01
03
Back
Photo View 100-0022
Delete
Lock
Copy To
01
03
DPOF
Back
Photo View 100-0022
Delete
Choose the file(s) to copy
Lock
to memory stick?
01
Copy To ext.
Selected
DPOF
All
Cancel
Back
03
1. Schuif de [Mode] knop omlaag om de camera
aan te zetten.
Schuif de [Mode] knop nogmaals omlaag.
◆ Het scherm om de gebruiksstand te kiezen
wordt getoond (Mode Selection).
2. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar de Photo stand
en druk op de [OK] toets.
◆ Het keuzescherm voor digitale foto’s wordt
getoond (Photo Capture).
3. Druk op de [Menu] toets en ga met de [ ▲ /▼ ]
toetsen naar <View>.
Druk vervolgens op de [OK] toets.
4. Zoek met de [▲ /▼ ] toetsen de foto op die u wilt
kopiëren.
5. Druk op de [Menu] toets om <File Options> te
selecteren en druk vervolgens op de [OK] toets.
◆ U kunt alleen bij <View> voor <File Options>
kiezen.
6. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <Copy To> en
druk op de [OK] toets.
◆ Als u als geheugentype ‘External’ heeft
geselecteerd, wordt het bestand naar ‘Internal’
gekopieerd en vice versa.
7. Kies met de [ ▲ /▼ ] toetsen uit de volgende
mogelijkheden. Druk tenslotte op de [OK] toets.
◆ Selected: Het gekozen fotobestand wordt
gekopieerd.
◆ All: Alle fotobestanden worden gekopieerd.
◆ Cancel: Annuleer het kopiëren van
fotobestanden.
NB
✤ Wanneer u de [Menu] toets in de stand voor het
bekijken van foto’s (Photo View) ingedrukt houdt,
gaat u direct naar <File Options>.
00876H X105L FRA+NED~071
6/8/05 2:56 PM
Page 63
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Gebruiksstand Foto:
Mode Photo – Réglage des diverses fonctions Diverse functies instellen (Settings)
Resolutie fotobestanden instellen (Size)
3
Photo Capture
800
Capture
View
U kunt de fotoresolutie instellen. Het aantal foto’s
dat kan worden opgeslagen, hangt af van de
geheugencapaciteit en de resolutie van de
fotobestanden.
Settings
Back
Photo Settings
Size
Light
Auto
Focus
AF
EIS
On
White Balance Auto
Photo Settings
Size
Light
Auto
Focus
AF
EIS
On
White Balance Auto
Photo Capture
640
1. Schuif de [Mode] knop omlaag om de camera
aan te zetten.
Schuif de [Mode] knop nogmaals omlaag.
◆ Het scherm om de gebruiksstand te kiezen
wordt getoond (Mode Selection).
2. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar de Photo
stand en druk op de [OK] toets.
◆ Het keuzescherm voor digitale foto’s wordt
getoond (Photo Capture).
3. Druk op de [Menu] toets en ga met de [ ▲ /▼ ]
toetsen naar <Settings>.
Druk vervolgens op de [OK] toets.
4. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <Size> en
druk op de [OK] toets.
◆ U kunt kiezen voor een resolutie van
800x600 of 640x480 pixels.
5. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar de gewenste
opnameresolutie en
druk op de [OK] toets.
6. Druk op de [Menu] toets om de instelling te
bevestigen.
NB
✤ Als u in het menu voor <Back> kiest, verschijnt
het vorige menu.
✤ Wanneer u de [Menu] toets in de fotostand
(Photo Capture) ingedrukt houdt, gaat u direct
naar <Settings>.
63
00876H X105L FRA+NED~071
6/8/05 2:56 PM
Page 64
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Gebruiksstand Foto:
Mode Photo – Réglage des diverses fonctions Diverse functies instellen (Settings)
Flash
Flitser instellen (Light)
De flitser werkt alleen in de fotostand. Dankzij de flitser kunt u ook onder
donkere omstandigheden fotograferen, bijvoorbeeld als het nacht is of als u
binnen bent.
Photo Capture
800
Capture
View
Settings
Back
64
1. Schuif de [Mode] knop omlaag om de camera
aan te zetten.
Schuif de [Mode] knop nogmaals omlaag.
◆ Het scherm om de gebruiksstand te kiezen
wordt getoond (Mode Selection).
2. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar de Photo stand
en druk op de [OK] toets.
◆ Het keuzescherm voor digitale foto’s wordt
getoond (Photo Capture).
3. Druk op de [Menu] toets en ga met de [ ▲ /▼ ]
toetsen naar <Settings>.
Druk vervolgens op de [OK] toets.
4. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <Light> en druk
op de [OK] toets.
5. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar de gewenste
instelling en druk op de [OK] toets.
◆ Auto: flitser automatisch inschakelen.
◆ On(
): flitser aanzetten.
◆ Off( ): flitser uitzetten.
6. Druk op de [Menu] toets om de instelling te
bevestigen.
◆ Het pictogram van de gekozen instelling
verschijnt.
NB
Photo Capture
800
Capturing...
BLC
✤ Als u in het menu voor <Back> kiest, verschijnt het
vorige menu.
✤ Wanneer u de [Menu] toets in de fotostand (Photo
Capture) ingedrukt houdt, gaat u direct naar
<Settings>.
✤ Als de batterij bijna leeg is en de batterij-indicator
knippert, werkt de flitser niet en wijzigt het pictogram
van de flitser in de uit-stand.
00876H X105L FRA+NED~071
6/8/05 2:56 PM
Page 65
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Gebruiksstand Foto:
Mode Photo – Réglage des diverses fonctions Diverse functies instellen (Settings)
Scherpstelling instellen (Focus)
U kunt kiezen voor handmatige of automatische scherpstelling. De juiste keuze
hangt af van uw onderwerp en de achtergrond. Meestal is automatisch (AF, Auto
Focus) de beste keuze.
Photo Capture
800
Capture
View
Settings
Back
Light
6
Photo Capture
800
Capturing...
BLC
1. Schuif de [Mode] knop omlaag om de camera aan te
zetten. Schuif de [Mode] knop nogmaals omlaag.
◆ Het scherm om de gebruiksstand te kiezen wordt
getoond (Mode Selection).
2. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar de Photo stand en
druk op de [OK] toets.
◆ Het keuzescherm voor digitale foto’s wordt getoond
(Photo Capture).
3. Druk op de [Menu] toets en ga met de [ ▲ /▼ ]
toetsen naar <Settings>.
Druk vervolgens op de [OK] toets.
4. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <Focus> en druk op
de [OK] toets.
◆ AF: Automatisch scherpstellen. Na inschakelen
staat de camera standaard op AF.
◆ MF(
): Handmatig scherpstellen.
5. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar de gewenste
instelling en druk op [OK].
6. Druk op de [Menu] toets om de instelling te
bevestigen.
◆ Als u voor handmatig scherpstellen hebt gekozen,
verschijnt het bijbehorende pictogram.
◆ Als u voor AF hebt gekozen, wordt er geen
scherpstelpictogram getoond.
Handmatig scherpstellen
U kunt handmatig scherpstellen met de [ +] / [ - ]
toetsen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn wanneer:
◆ De onderwerpen in uw opname zich niet allemaal
op dezelfde afstand van de camera bevinden.
◆ Uw onderwerp zich in mist bevindt of omringd is
door sneeuw.
NB
✤ Als u in het menu voor <Back> kiest, verschijnt het
vorige menu.
✤ Wanneer u de [Menu] toets in de fotostand (Photo
Capture) ingedrukt houdt, gaat u direct naar <Settings>.
65
00876H X105L FRA+NED~071
6/8/05 2:56 PM
Page 66
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Gebruiksstand Foto:
Mode Photo – Réglage des diverses fonctions Diverse functies instellen (Settings)
Beeldstabilisator instellen (EIS)
66
6
De elektronische beeldstabilisator compenseert de trilling van uw
handen en andere bewegingen van de camera tijdens het maken van
digitale foto’s. Zie pagina 49 voor aanvullende informatie.
Photo Capture
800
Capture
View
Settings
Back
Photo Settings
Size
800 x 600
Light
Auto
Focus
AF
EIS
On
White Balance Auto
Photo Settings
Size
800 x 600
Light
Auto
Focus
AF
EIS
Off
1. Schuif de [Mode] knop omlaag om de camera
aan te zetten.
Schuif de [Mode] knop nogmaals omlaag.
◆ Het scherm om de gebruiksstand te kiezen
wordt getoond (Mode Selection).
2. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar de Photo
stand en druk op de [OK] toets.
◆ Het keuzescherm voor digitale foto’s wordt
getoond (Photo Capture).
3. Druk op de [Menu] toets en ga met de [ ▲ /▼ ]
toetsen naar <Settings>.
Druk vervolgens op de [OK] toets.
4. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <EIS> en
druk op de [OK] toets.
◆ On( ): EIS functie aanzetten.
◆ Off: EIS functie uitzetten.
5. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar de gewenste
instelling en druk op de [OK] toets.
6. Druk op de [Menu] toets om de instelling te
bevestigen.
◆ Het pictogram van de gekozen functie wordt
getoond.
White Balance Auto
Photo Capture
800
NB
✤ Als u in het menu voor <Back> kiest, verschijnt
het vorige menu.
✤ Wanneer u de [Menu] toets in de fotostand
(Photo Capture) ingedrukt houdt, gaat u direct
naar <Settings>.
00876H X105L FRA+NED~071
6/8/05 2:56 PM
Page 67
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Gebruiksstand Foto:
Mode Photo – Réglage des diverses fonctions Diverse functies instellen (Settings)
Balance des blancs
Witbalans instellen (White Balance)
De witbalans hangt af van de lichtomstandigheden.
De witbalansfunctie compenseert deze kleurafwijkingen en zorgt voor
natuurlijke kleuren.
Photo Capture
800
Capture
View
Settings
Back
Photo Settings
Size
800 x 600
Light
Auto
Focus
AF
EIS
On
White Balance Auto
Photo Settings
Size
800 x 600
Light
Auto
Focus
AF
EIS
On
White Balance Hold
Photo Capture
800
NB
1. Schuif de [Mode] knop omlaag om de camera
aan te zetten.
Schuif de [Mode] knop nogmaals omlaag.
◆ Het scherm om de gebruiksstand te kiezen
wordt getoond (Mode Selection).
2. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar de Photo stand
en druk op de [OK] toets.
◆ Het keuzescherm voor digitale foto’s wordt
getoond (Photo Capture).
3. Druk op de [Menu] toets en ga met de [ ▲ /▼ ]
toetsen naar <Settings>.
Druk vervolgens op de [OK] toets.
4. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <White Balance>
en druk op de [OK] toets.
◆ Auto: Kleuren automatisch corrigeren,
afhankelijk van de omstandigheden.
◆ Hold ( ): Afregelen op de kleur van het
gekozen onderwerp.
◆ Outdoor ( ): Daglicht.
◆ Indoor (
): Kunstlicht.
5. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar de gewenste
instelling en druk op de [OK] toets.
6. Druk op de [Menu] toets om de instelling te
bevestigen.
◆ Het pictogram van de gekozen functie wordt
getoond.
◆ Als u voor <Auto> hebt gekozen, wordt er geen
pictogram getoond.
Capturing...
BLC
✤ Als u in het menu voor <Back> kiest, verschijnt het
vorige menu.
✤ Wanneer u de [Menu] toets in de fotostand (Photo
Capture) ingedrukt houdt, gaat u direct naar
<Settings>.
67
00876H X105L FRA+NED~071
6/8/05 2:56 PM
Page 68
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Gebruiksstand Foto:
Mode Photo – Réglage des diverses fonctions Diverse functies instellen (Settings)
68
800
Capture
View
Settings
Back
Photo Settings
Light
Auto
Focus
AF
EIS
On
White Balance Auto
Program AE
Auto
Photo Settings
Light
Auto
Focus
AF
EIS
On
White Balance Auto
Program AE
Sand/Snow
Photo Capture
800
Capturing...
BLC
Remarques
✤
✤
Belichtingsprogramma instellen (Program AE)
Photo Capture
Deze functie regelt het instellen van sluitertijd en diafragma
op basis van de omstandigheden.
1. Schuif de [Mode] knop omlaag om de camera aan te
zetten.
Schuif de [Mode] knop nogmaals omlaag.
◆ Het scherm om de gebruiksstand te kiezen wordt
getoond (Mode Selection).
2. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar de Photo stand en
druk op de [OK] toets.
◆ Het keuzescherm voor digitale foto’s wordt getoond
(Photo Capture).
3. Druk op de [Menu] toets en ga met de [ ▲ /▼ ]
toetsen naar <Settings>.
Druk vervolgens op de [OK] toets.
4. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <Program AE> en
druk op de [OK] toets.
◆ Auto: Automatisch gemiddelde tussen onderwerp
en achtergrond. De sluitertijd wordt ingesteld tussen
1/60 en 1/250 seconde, afhankelijk van de
omstandigheden.
◆ Sports ( ): Om snel bewegende onderwerpen
vast te leggen. Bijvoorbeeld geschikt voor
sportopnamen of werken vanuit een rijdende auto.
◆ Spotlight (
): Compenseert fel verlichte
onderwerpen tegen een donkere achtergrond,
bijvoorbeeld tijdens concerten of schooluitvoeringen.
◆ Sand/Snow (
): Bij fel omgevingslicht,
bijvoorbeeld op het strand of in de sneeuw.
◆ HS Shutter (
): Korte sluitertijd om snel
bewegende onderwerpen scherp vast te leggen.
5. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar de gewenste
instelling en druk op [OK].
6. Druk op de [Menu] toets om de instelling te
bevestigen.
◆ Het pictogram van de gekozen functie wordt getoond.
◆ Als u voor <Auto> hebt gekozen, wordt er geen
pictogram getoond.
NB
✤ Als u in het menu voor <Back> kiest, verschijnt het vorige menu.
✤ Wanneer u de [Menu] toets in de fotostand (Photo Capture) ingedrukt houdt,
gaat u direct naar <Settings>.
00876H X105L FRA+NED~071
6/8/05 2:57 PM
Page 69
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Gebruiksstand Foto:
Mode Photo – Réglage des diverses fonctions Diverse functies instellen (Settings)
3
Tegenlichtcompensatie instellen (BLC)
Als uw onderwerp er te donker uitziet, kunt u tegenlichtcompensatie
gebruiken om het lichter te maken.
Voorbeelden: fel verlichte achtergrond zoals zand
800
Photo Capture
of sneeuw; onderwerp bevindt zich binnenshuis
voor een raam.
Capture
View
Settings
Back
4
Photo Settings
Focus
AF
EIS
On
White Balance Auto
5
Program AE
Auto
BLC
Off
Photo Settings
Focus
AF
EIS
On
White Balance Auto
Program AE
BLC
6
Photo Capture
Auto
On
800
Capturing...
BLC
1. Schuif de [Mode] knop omlaag om de
camera aan te zetten.
Schuif de [Mode] knop nogmaals omlaag.
◆ Het scherm om de gebruiksstand te kiezen
wordt getoond (Mode Selection).
2. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar de Photo
stand en druk op de [OK] toets.
Het keuzescherm voor digitale foto’s wordt
getoond (Photo Capture).
3. Druk op de [Menu] toets en ga met de
[ ▲ /▼ ] toetsen naar <Settings>.
Druk vervolgens op de [OK] toets.
4. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <BLC> en
druk op de [OK] toets.
◆ On (
): tegenlichtcompensatie
aanzetten.
◆ Off: tegenlichtcompensatie uitzetten.
5. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar de gewenste
instelling en druk op de [OK] toets.
6. Druk op de [Menu] toets om de instelling te
bevestigen.
◆ <
> wordt getoond.
NB
✤ Als u in het menu voor <Back> kiest, verschijnt
het vorige menu.
✤ Wanneer u de [Menu] toets in de fotostand
(Photo Capture) ingedrukt houdt, gaat u direct
naar <Settings>.
69
00876H X105L FRA+NED~071
6/8/05 2:57 PM
Page 70
FRANÇAIS
MEMO
70
NEDERLANDS
AANTEKENINGEN
00876H X105L FRA+NED~071
6/8/05 2:57 PM
Page 71
FRANÇAIS
3
NEDERLANDS
3
MP3 muziek, spraakopnamen
en geluidsbestanden
MP3
Muziek in camera zetten ........................................................72
Muziekbestanden naar de camera kopiëren .......................72
Weergave .................................................................................73
Muziekbestanden afspelen...................................................73
Weergave-opties (Play Options) ...........................................74
Herhalen ...............................................................................74
Met bestanden werken (File Options) ..................................75
Muziekbestanden verwijderen..............................................75
Muziekbestanden beveiligen................................................76
Muziekbestanden kopiëren ..................................................77
Spraakopnamen
Opname (Record)....................................................................78
Spraak opnemen ..................................................................78
Weergave (Play) ......................................................................79
Spraakbestanden afspelen...................................................79
Met bestanden werken (File Options) ..................................80
Spraakbestanden verwijderen..............................................80
Spraakbestanden beveiligen................................................81
Spraakbestanden kopiëren ..................................................82
Door bestanden navigeren (File Browser)
Bestanden en mappen verwijderen .....................................83
Bestanden beveiligen ...........................................................84
Bestanden en mappen kopiëren ..........................................85
Bestandsinformatie bekijken ................................................86
71
00876H X105L FRA+NED~087
6/8/05 2:57 PM
Page 72
FRANÇAIS Mode MP3 – Enregistrement
NEDERLANDS
de musique sur le camescope
MP3: Muziek in camera zetten
1. Sluit de camera op de pc aan via de
USB kabel. (Zie pagina 103)
◆ Uw computer herkent het apparaat. In
het venster ‘Deze computer’ verschijnt
het interne geheugen met het
pictogram van een verwisselbaar
schijfstation.
2. Dubbelklik op het nieuwe verwisselbare
schijfstation om het te openen.
3. Dubbelklik op de mp3 map om deze te openen.
4. Kopieer uw mp3 bestanden van de pc naar de camera.
◆ Zie ook de mapstructuur op bladzijde 30.
USB verbinding afsluiten
Nadat de bestanden zijn gekopieerd, verwijdert u de kabel als volgt:
1. Dubbelklik rechtsonder in de Windows taakbalk op het pictogram
‘Hardware veilig verwijderen’.
2. Selecteer ‘Stoppen’ en wacht tot een scherm verschijnt dat deze
keuze bevestigt.
3. Verwijder de usb kabel.
Remarques
72
Muziekbestanden naar de camera kopiëren
U kunt muziekbestanden van uw pc naar het interne geheugen van de
camera kopiëren of ze op een Memory Stick (Pro) zetten.
Om muziekbestanden in het interne geheugen te zetten, moet u de
camera via de usb kabel op de pc aansluiten. Wanneer u
muziekbestanden rechtstreeks op een memory stick zet, hoeft de
camera niet met de pc verbonden te zijn.
NB
✤ Kopiëren naar een memory stick gaat op dezelfde manier als
kopiëren naar het interne geheugen.
✤ Als u gebruik maakt van Windows98SE, zie dan bladzijde 120 voor
het installeren van het usb stuurprogramma.
00876H X105L FRA+NED~087
6/8/05 2:57 PM
Page 73
FRANÇAIS
NEDERLANDS
MP3: Weergave
Muziekbestanden afspelen
Vous pouvez écouter la musique directement copiée à partir de votre
U kunt de muziekbestanden afspelen die u met uw pc in het interne
geheugen van de camera of op een memory stick hebt gezet.
ordinateur ou utiliser le Memory Stick.
1. Reliez les écouteurs au CAMESCOPE.
1. Sluit de oortelefoon op de camera aan.
Mode
Selection
◆ Vous pouvez également écouter de la musique
3
◆ Als u geen koptelefoon aansluit, komt de muziek
grâce au haut-parleur interne, sans écouteurs.
uit de ingebouwde luidspreker.
Video
2. Déplacez l’interrupteur [Sélecteur de mode] vers le
2. Schuif de [Mode] knop omlaag om de camera aan
Photo
bas pour allumer le camescope puis déplacez-le à
te zetten. Schuif de [Mode] knop nogmaals omlaag.
nouveau vers le bas.
MP3
◆ Het scherm om de gebruiksstand te kiezen
◆ L’écran Sélection de mode s’affiche.
Voice Recorder
wordt getoond (Mode Selection).
3. Déplacez l’interrupteur [ ▲ /▼ ] pour sélectionner le
3. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar de stand MP3 en
File Browser
mode MP3 puis appuyez sur le bouton [OK].
druk op de [OK] toets.
4. Déplacez l’interrupteur [ ▲ /▼ ] pour localiser le
4. Zoek met de [ ▲ /▼ ] toetsen het bestand op dat
MP3 Play
fichier musical que vous souhaitez écouter puis
u wilt afspelen en druk op de [OK] toets.
4
appuyez sur le bouton [OK].
◆ De gekozen muziek wordt afgespeeld.
1 hey jude.mp3
◆ Le fichier sélectionné est lu.
5. Druk opnieuw op de [OK] toets om de weergave
2 I believe I can fly.mp3
5. Appuyez à nouveau sur le bouton [OK] pour arrêter
te pauzeren.
la lecture.
◆ Wanneer u op de [OK] drukt, schakelt de
3 black or white.mp3
◆ Chaque pression sur le bouton [OK] permet alternativement
camera om tussen afspelen en pauze.
4 Let it be.mp3
de lire le fichier ou de passer en mode Pause.
De [ ▲ /▼ ] toetsen
5 What a wonderful world.mp3
Utilisation de [ ▲ /▼ ]
✤ De [▲ ] toets
✤ Appuyez sur l’interrupteur [▲ ]
Binnen 2 seconden nadat de weergave is gestart:
MP3 Play
5
Pendant les deux premières secondes de la lecture : le
de camera gaat naar het vorige bestand.
fichier précédent est lu.
Vanaf 2 seconden nadat de weergave is gestart: de
2. I believe I can fly.mp3
camera gaat terug naar het begin van het bestand.
Plus de deux secondes après le début de la lecture : le
4.4 Kbytes
✤ De [▼ ] toets
fichier est lu à nouveau depuis le début.
Stereo
44.1KHz
128Kbps
De camera gaat naar het volgende bestand.
✤ Appuyez sur l’interrupteur [▼ ]
La lecture du fichier suivant commence.
NB
Remarques
✤ Afhankelijk van de titel van het mp3 bestand kan de
03:19 / 04:32
aanduiding ‘----’ op het scherm verschijnen.
✤ Pour certains fichiers MP3, le titre n’apparaît pas et est
✤ Als u de functie ‘Vasthouden’ heeft ingeschakeld met de schakelaar
remplacé par l’indication ‘----’.
MP3/*Externe camera vasthouden, worden alle toetsen geblokkeerd,
✤ Si vous glissez l’interrupteur MP3/*External Camera Hold _ la position
met uitzondering van de Aan/Uit-schakelaar en de volumetoetsen +/-.
ON, tous les boutons seront verrouillé sauf l’interrupteur Power et le
De schakelaar MP3/*Externe camera vasthouden werkt alleen in de
bouton volume +/-. L’interrupteur MP3/*External Camera Hold ne
stand MP3/*External Camera.
fonctionne qu’en mode MP3/*External Camera.
✤ Het is mogelijk dat de namen van MP3-bestanden niet goed worden
✤ En mode Lecture MP3, il peut arriver qu'un nom de fichier ne soit pas
weergegeven en dat bestanden niet worden afgespeeld. Geef in dat
affiché correctement ou qu'un fichier MP3 ne soit pas lu. Dans ce cas,
geval het bestand een andere naam, waarin alleen letters uit het
renommez le fichier en utilisant l’alphabet anglais uniquement.
alfabet worden gebruikt.
*:VP-X105L/X110L uniquement
73
*:alleen VP-X105L/X110L
00876H X105L FRA+NED~087
6/8/05 2:57 PM
Page 74
FRANÇAIS
NEDERLANDS
MP3: Weergave-opties (Play Options)
Herhalen
3
MP3 Play
1 hey jude.mp3
2 I believe I can fly.mp3
3 black or white.mp3
4 Let it be.mp3
5 What a wonderful world.mp3
4
MP3 Play
1 heyOptions
Play
jude.mp3
2 I belive
File
Options
i can fly.mp3
3 black or white.mp3
Back
4 Let it be.mp3
5 What a wonderful world.mp3
5
MP3 Play
Repeat
All
Back
6
U kunt een bepaald bestand of alle bestanden continu laten herhalen.
Back
2. Schuif de [Mode] knop omlaag om de camera
aan te zetten.
Schuif de [Mode] knop nogmaals omlaag.
◆ Het scherm om de gebruiksstand te kiezen
wordt getoond (Mode Selection).
3. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar de stand MP3
en druk op de [OK] toets.
◆ Druk op de [Menu] toets wanneer de lijst met
mp3 bestanden verschijnt.
4. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <Play
Options> en druk op de [OK] toets.
5. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <Repeat> en
druk op de [OK] toets.
◆ All: Alle bestanden worden herhaald.
◆ Off: Herhaalfunctie beëindigen.
◆ One: Één bestand herhalen.
6. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar de gewenste
instelling en druk op de [OK] toets.
MP3 Play
Repeat
1. Sluit de oortelefoon op de camera aan.
◆ Als u geen oortelefoon aansluit, komt de
muziek uit de ingebouwde luidspreker.
One
7. Druk op de [Menu] toets om het menu te
sluiten.
NB
✤ Als u in het menu voor <Back> kiest, verschijnt
het vorige menu.
00876H X105L FRA+NED~087
6/8/05 2:57 PM
Page 75
FRANÇAIS
NEDERLANDS
MP3: Met bestanden werken (File Options)
Muziekbestanden verwijderen
2
MP3 Play
1 hey jude.mp3
2 I believe I can fly.mp3
3 black or white.mp3
4 Let it be.mp3
5 What a wonderful world.mp3
3
U kunt muziekbestanden uitkiezen om te verwijderen.
4
MP3 Play
1 heyOptions
Play
jude.mp3
2 I belive
File
Options
i can fly.mp3
3 black or white.mp3
Back
4 Let it be.mp3
5 What a wonderful world.mp3
MP3 Play
Delete
Delete
1
hey jude.mp3
Lock
Lock
2
I belive i can fly.mp3
Copy
To
Copy
Toor white.mp3
3
black
Back
Back
4
Let it be.mp3
5 What a wonderful world.mp3
5
1. Schuif de [Mode] knop omlaag om de camera
aan te zetten.
Schuif de [Mode] knop nogmaals omlaag.
◆ Het scherm om de gebruiksstand te kiezen
wordt getoond (Mode Selection).
2. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar de stand MP3
en druk op de [OK] toets.
◆ Druk op de [Menu] toets wanneer de lijst met
mp3 bestanden verschijnt.
3. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <File
Options> en druk op de [OK] toets.
4. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <Delete> en
druk op de [OK] toets.
5. Kies met de [ ▲ /▼ ] toetsen uit de volgende
mogelijkheden. Druk tenslotte op de [OK]
toets.
◆ Selected: Het gekozen muziekbestand wordt
verwijderd.
◆ All: Alle muziekbestanden worden
verwijderd.
◆ Cancel: Annuleer het verwijderen van
muziekbestanden.
MP3 Play
2.Choose
I belivethe
i can
fly.mp3
file(s)
to Mbytes
delete
5.6
Stereo 44.1KHz Selected
128Kbps
All
Cancel
03:19 / 04:32
NB
✤ Als u in het menu voor <Back> kiest, verschijnt
het vorige menu.
75
00876H X105L FRA+NED~087
6/8/05 2:57 PM
Page 76
FRANÇAIS
NEDERLANDS
MP3: Met bestanden werken (File Options)
Muziekbestanden beveiligen
5
MP3 Play
1 hey jude.mp3
2 I believe I can fly.mp3
3 black or white.mp3
4 Let it be.mp3
5 What a wonderful world.mp3
MP3 Play
1 heyOptions
Play
jude.mp3
2 I belive
File
Options
i can fly.mp3
3 black or white.mp3
Back
4 Let it be.mp3
5 What a wonderful world.mp3
MP3 Play
Delete
Delete
1
hey jude.mp3
Lock
Lock
2
I belive i can fly.mp3
Copy
To
Copy
Toor white.mp3
3
black
Back
Back
4
Let it be.mp3
1. Schuif de [Mode] knop omlaag om de camera
aan te zetten.
Schuif de [Mode] knop nogmaals omlaag.
◆ Het scherm om de gebruiksstand te kiezen
wordt getoond (Mode Selection).
2. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar de stand MP3
en druk op de [OK] toets.
◆ Druk op de [Menu] toets wanneer de lijst met
mp3 bestanden verschijnt.
3. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <File
Options> en druk op de [OK] toets.
4. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <Lock> en
druk op de [OK] toets.
5. Kies met de [ ▲ /▼ ] toetsen uit de volgende
mogelijkheden. Druk tenslotte op de [OK]
toets.
◆ Selected: Het gekozen muziekbestand wordt
beveiligd.
◆ All: Alle muziekbestanden worden beveiligd.
◆ Cancel: Annuleer het beveiligen van
muziekbestanden.
5 What a wonderful world.mp3
MP3 Play
2.Choose
I belivethe
i can
fly.mp3
file(s)
you would
to Mbytes
lock.
5.6
Stereo 44.1KHz Selected
128Kbps
All
Cancel
03:19 / 04:32
76
U kunt belangrijke muziekbestanden beveiligen om onbedoeld
verwijderen te voorkomen.
NB
✤ Als u de [Menu] toets ingedrukt houdt tijdens
foto-weergave kunt u direct naar <File Options>
gaan.
✤ Het pictogram < > verschijnt bij beveiligde
bestanden.
00876H X105L FRA+NED~087
6/8/05 2:57 PM
Page 77
FRANÇAIS
NEDERLANDS
MP3: Met bestanden werken (File Options)
Muziekbestanden kopiëren
5
U kunt uw muziekbestanden naar het interne of externe geheugen
kopiëren.
MP3 Play
1 hey jude.mp3
2 I believe I can fly.mp3
3 black or white.mp3
4 Let it be.mp3
5 What a wonderful world.mp3
MP3 Play
1 heyOptions
Play
jude.mp3
2 I belive
File
Options
i can fly.mp3
3 black or white.mp3
Back
4 Let it be.mp3
5 What a wonderful world.mp3
MP3 Play
Delete
Delete
1
hey jude.mp3
Lock
Lock
2
I belive i can fly.mp3
Copy
To
Copy
Toor white.mp3
3
black
Back
Back
4
Let it be.mp3
5 What a wonderful world.mp3
MP3 Play
2.Choose
I belivethe
i can
fly.mp3
file(s)
to copy
to Mbytes
memory stick?
5.6
Stereo 44.1KHz Selected
128Kbps
All
Cancel
03:19 / 04:32
1. Schuif de [Mode] knop omlaag en weer
omlaag om de camera aan te zetten.
◆ Het scherm om de gebruiksstand te kiezen
wordt getoond (Mode Selection).
2. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar de stand MP3
en druk op de [OK] toets.
◆ Druk op de [Menu] toets wanneer de lijst met
mp3 bestanden verschijnt.
3. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <File
Options> en druk op de [OK] toets.
4. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <Copy To>
en druk op de [OK] toets.
◆ Als u als geheugentype ‘External’ heeft
geselecteerd, wordt het bestand naar
‘Internal’ gekopieerd en vice versa.
5. Kies met de [ ▲ /▼ ] toetsen uit de volgende
mogelijkheden. Druk tenslotte op de [OK]
toets.
◆ Selected: Het gekozen muziekbestand wordt
gekopieerd.
◆ All: Alle muziekbestanden worden gekopieerd.
◆ Cancel: Annuleer het kopiëren van
muziekbestanden.
NB
✤ Als u de functie ‘Vasthouden’ heeft ingeschakeld
door middel van de schakelaar MP3/*Externe
camera vasthouden, kunt u geen
muziekbestanden verwijderen, beveiligen of
kopiëren. U kunt dan alleen de Aan/Uit-schakelaar
en de volumetoetsen [+]/[ - ] gebruiken.
*:alleen VP-X105L/X110L
77
00876H X105L FRA+NED~087
6/8/05 2:57 PM
Page 78
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Mode Enregistreur vocal –Enregistrement Spraakopnamen: Opname (Record)
Enregistrement de voix
Spraak opnemen
2
U kunt spraak opnemen met de ingebouwde microfoon van de
camera.
Video
Photo
MP3
3
Voice Recorder
File Browser
2. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar de stand
Voice Recorder en druk op de [OK] toets.
Voice Record
9 2005/01/01 12:18:12 AM
Stereo 8KHz 128Kbps
00:00:16 / 00:24:32
3. Druk op de opnametoets om de
spraakopname te starten.
◆ De verstreken tijd en <● REC> verschijnen
op het scherm en de opname wordt gestart.
REC
4. Druk op de opnametoets om de
spraakopname te beëindigen.
◆ < ■ STBY > verschijnt en de opname wordt
beëindigd.
Voice Record
10
Stereo 8KHz 128Kbps
00:00:16 / 00:24:32
78
1. Schuif de [Mode] knop omlaag om de camera
aan te zetten.
Schuif de [Mode] knop nogmaals omlaag.
◆ Het scherm om de gebruiksstand te kiezen
wordt getoond (Mode Selection).
Mode Selection
STBY
00876H X105L FRA+NED~087
6/8/05 2:57 PM
Page 79
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Spraakopnamen: Weergave (Play)
Spraakbestanden afspelen
5
U kunt desgewenst de oortelefoon aansluiten om de spraakopnamen
af te luisteren.
1. Schuif de [Mode] knop omlaag om de camera
Voice Record
aan te zetten.
Schuif de [Mode] knop nogmaals omlaag.
10
◆ Het scherm om de gebruiksstand te kiezen
Stereo 8KHz 128Kbps
wordt getoond (Mode Selection).
2. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar de stand
Voice Recorder en druk op de [OK] toets.
3. Druk op de [Menu] toets wanneer het
00:00:16 / 00:24:32
STBY
spraakopnamescherm verschijnt (Voice
Record).
Voice Record
4. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <Play> en
Record
druk op de [OK] toets.
Play
5. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar het bestand
Stereo 8KHz 128Kbps
Back
dat u wilt afspelen.
6. Druk op de [OK] toets om het bestand af te
spelen.
◆ Druk opnieuw op de [OK] toets als u het
00:00:16 / 00:24:32
STBY
afspelen wilt pauzeren.
Voice Play
1 2005/01/01
12:22:00 AM
2 2005/01/02
01:23:00 AM
3 2005/01/03
05:39:00 AM
4 2005/01/07
07:13:00 AM
5 2005/01/07
11:54:00 AM
Voice Play
2 2005/01/01 01:23 AM
5.0 Mbytes
Stereo 8KHz 128Kbps
00:00:12 / 00:05:12
Toetsen die u tijdens spraakweergave kunt
gebruiken
Weergave/pauze [
] toets: spraakbestand
afspelen/pauzeren
Terugspoelen [▲ ] toets: terugspoelen (tijdens
weergave 2 seconden ingedrukt houden)/naar
voorgaand bestand
Vooruitspoelen [▼ ] toets: vooruitspoelen (tijdens
weergave 2 seconden ingedrukt houden)/naar
volgend bestand
NB
✤ Als u in de spraakopname standby-stand voor
[Back] kiest, verschijnt de lijst met bestanden.
79
00876H X105L FRA+NED~087
6/8/05 2:57 PM
Page 80
NEDERLANDS
Spraakopnamen:
Met bestanden werken (File Options)
Spraakbestanden verwijderen
7
Voice Record
Record
Play
Stereo 8KHz 128Kbps
Back
00:00:16 / 00:24:32
8
STBY
Voice Play
Record
1
01/01/2005
Play
2
01/01/2005
12:22:00 AM
01:23:00 AM
File
Options
3
01/02/2005
Back
4 2005/01/07
05:39:00 AM
5 2005/01/07
11:54:00 AM
07:13:00 AM
Voice Play
Delete
1
01/01/2005
Lock
2
01/01/2005
Remarque
80
U kunt spraakbestanden uitkiezen om te verwijderen.
12:22:00 AM
01:23:00 AM
Copy
To
3
01/02/2005
Back
4 2005/01/07
05:39:00 AM
5 2005/01/07
11:54:00 AM
07:13:00 AM
Voice Play
Record
1
04/07/04the file(s)
12:22 pm
Choose
Play
to
delete
2
04/07/05
1:23 am
File
Option
3
04/07/05
Back
4 04/07/09
5 04/07/12
Selected
5:39
pm
All am
7:3
Cancelpm
11:54
1. Schuif de [Mode] knop omlaag om de camera
aan te zetten.
Schuif de [Mode] knop nogmaals omlaag.
◆ Het scherm om de gebruiksstand te kiezen
wordt getoond (Mode Selection).
2. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar de stand
Voice Recorder en druk op [OK].
3. Druk op de [Menu] toets wanneer het
spraakopnamescherm verschijnt (Voice
Record).
4. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <Play> en
druk op de [OK] toets.
5. Selecteer met de [ ▲ /▼ ] toetsen het
spraakbestand dat u wilt wissen.
6. Druk op de [Menu] toets om <File Options> te
selecteren en druk op [OK].
◆ <File Options> kunt u alleen in de stand voor
het afspelen van spraakbestanden (Voice
Play) selecteren.
7. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <Delete> en
druk op de [OK] toets.
8. Kies met de [ ▲ /▼ ] toetsen uit de volgende
mogelijkheden. Druk tenslotte op de [OK]
toets.
◆ Selected: Het gekozen spraakbestand wordt
verwijderd.
◆ All: Alle spraakbestanden worden verwijderd.
◆ Cancel: Annuleer het verwijderen van
spraakbestanden.
NB
✤ Als u in het menu voor <Back> kiest, verschijnt
het vorige menu.
00876H X105L FRA+NED~087
6/8/05 2:57 PM
Page 81
NEDERLANDS
Spraakopnamen:
Met bestanden werken (File Options)
Verrouillage de fichiers vocaux
Spraakbestanden beveiligen
U kunt belangrijke spraakbestanden beveiligen om onbedoeld
verwijderen te voorkomen.
Voice Record
Record
Play
Stereo 8KHz 128Kbps
Back
00:00:16 / 00:24:32
STBY
Voice Play
Record
1
01/01/2005
Play
2
01/01/2005
12:22:00 AM
01:23:00 AM
File
Options
3
01/02/2005
Back
4 2005/01/07
05:39:00 AM
5 2005/01/07
11:54:00 AM
07:13:00 AM
Voice Play
Delete
1
01/01/2005
Lock
2
01/01/2005
12:22:00 AM
01:23:00 AM
Copy
To
3
01/02/2005
Back
4 2005/01/07
05:39:00 AM
5 2005/01/07
11:54:00 AM
07:13:00 AM
Voice Play
1. Schuif de [Mode] knop omlaag om de camera
aan te zetten.
Schuif de [Mode] knop nogmaals omlaag.
◆ Het scherm om de gebruiksstand te kiezen
wordt getoond (Mode Selection).
2. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar de stand
Voice Recorder en druk op de [OK] toets.
3. Druk op de [Menu] toets wanneer het venster
Voice Record verschijnt.
4. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <Play> en
druk op de [OK] toets.
5. Selecteer met de [ ▲ /▼ ] toetsen het
spraakbestand dat u wilt beveiligen.
6. Druk op de [Menu] toets om <File Options> te
selecteren en druk op [OK].
◆ <File Options> kunt u alleen in de stand voor
het afspelen van spraakbestanden (Voice
Play) selecteren.
7. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <Lock> en
druk op de [OK] toets.
8. Kies met de [ ▲ /▼ ] toetsen uit de volgende
mogelijkheden. Druk tenslotte op de [OK]
toets.
◆ Selected: Het gekozen spraakbestand wordt
beveiligd.
◆ All: Alle spraakbestanden worden beveiligd.
◆ Cancel: Annuleer het beveiligen van
spraakbestanden.
Record
1
04/07/04the file(s)
12:22
Choose
youpm
would
Play
to
lock.
2
04/07/05
1:23 am
File
Option
3
04/07/05
Back
4 04/07/09
5 04/07/12
Selected
5:39
pm
All am
7:3
Cancelpm
11:54
NB
✤ Als u in het menu voor <Back> kiest, verschijnt
het vorige menu.
✤ Het pictogram < > verschijnt bij beveiligde
bestanden.
81
00876H X105L FRA+NED~087
6/8/05 2:57 PM
Page 82
NEDERLANDS
Spraakopnamen:
Met bestanden werken (File Options)
Spraakbestanden kopiëren
U kunt spraakbestanden naar het interne of externe geheugen kopiëren.
Voice Record
Record
Play
Stereo 8KHz 128Kbps
Back
00:00:16 / 00:24:32
STBY
Voice Play
Record
1
01/01/2005
Play
2
01/01/2005
12:22:00 AM
01:23:00 AM
File
Options
3
01/02/2005
Back
4 2005/01/07
05:39:00 AM
5 2005/01/07
11:54:00 AM
07:13:00 AM
Voice Play
Delete
1
01/01/2005
Lock
2
01/01/2005
12:22:00 AM
01:23:00 AM
Copy
To
3
01/02/2005
Back
4 2005/01/07
05:39:00 AM
5 2005/01/07
11:54:00 AM
07:13:00 AM
Voice Play
Delete
1
04/07/04the file(s)
12:22
pm
Choose
to copy
Lock
to
memory stick?
2
04/07/05
1:23 am
Copy
To
3
04/07/05
Back
4 04/07/09
5 04/07/12
Selected
5:39
pm
All am
7:3
Cancelpm
11:54
1. Schuif de [Mode] knop omlaag om de camera
aan te zetten.
Schuif de [Mode] knop nogmaals omlaag.
◆ Het scherm om de gebruiksstand te kiezen
wordt getoond (Mode Selection).
2. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar de stand
Voice Recorder en druk op de [OK] toets.
3. Druk op de [Menu] toets wanneer het venster
Voice Record verschijnt.
4. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <Play> en
druk op de [OK] toets.
5. Selecteer met de [ ▲ /▼ ] toetsen het
spraakbestand dat u wilt kopiëren.
6. Druk op de [Menu] toets om <File Options> te
selecteren en druk op [OK].
◆ <File Options> kunt u alleen in de stand voor
het afspelen van spraakbestanden (Voice
Play) selecteren.
7. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <Copy To>
en druk op de [OK] toets.
◆ Als u als geheugentype ‘External’ heeft
geselecteerd, wordt het bestand naar
‘Internal’ gekopieerd en vice versa.
8. Kies met de [ ▲ /▼ ] toetsen uit de volgende
mogelijkheden. Druk tenslotte op de [OK]
toets.
◆ Selected: Het gekozen spraakbestand wordt
gekopieerd.
◆ All: Alle spraakbestanden worden
gekopieerd.
◆ Cancel: Annuleer het kopiëren van
spraakbestanden.
NB
✤ Als u in het menu voor <Back> kiest, verschijnt
het vorige menu.
00876H X105L FRA+NED~087
6/8/05 2:57 PM
Page 83
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Door bestanden navigeren (File Browser)
Bestanden en mappen verwijderen
U kunt de bestanden (avi, mp3, jpeg, wav) en mappen verwijderen
die u zelf gemaakt hebt.
Mode Selection
Video
Photo
MP3
Voice Recorder
File Browser
/
DCIM
MISC
MSAMSUNG
/ . . . / 100SSWAV
Delete
Up One Level
Lock
SWAV0001.WAV
Copy
To
SWAV0002.WAV
File Info
SWAV0003.WAV
Back
SWAV0004.WAV
/ . . . / 100SSWAV
1. Schuif de [Mode] knop omlaag om de camera
aan te zetten.
Schuif de [Mode] knop nogmaals omlaag.
◆ Het scherm om de gebruiksstand te kiezen
wordt getoond (Mode Selection).
2. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar File Browser
en druk op de [OK] toets.
3. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar de map die u
wilt verwijderen of waar het te verwijderen
bestand zich in bevindt.
Druk op de [OK] toets.
◆ Druk op de [Menu] toets als u de
geselecteerde map wilt verwijderen.
◆ Herhaal deze stappen zo nodig tot u bij een
te verwijderen bestand of map komt.
4. Druk op de [Menu] toets.
Selecteer met de [ ▲ /▼ ] toetsen <Delete> en
druk op de [OK] toets.
5. Kies met de [ ▲ /▼ ] toetsen uit de volgende
mogelijkheden. Druk tenslotte op de [OK]
toets.
◆ Selected: Het gekozen bestand wordt
verwijderd.
◆ All: Alle bestanden worden verwijderd.
◆ Cancel: Annuleer het verwijderen van
bestanden.
Delete
Up One
Choose
theLevel
file(s)
Lock
toSWAV0001.WAV
delete
Copy
To
Selected
SWAV0002.WAV
File Info
All
SWAV0003.WAV
Back
Cancel
SWAV0004.WAV
NB
✤ Als u in het menu voor <Back> kiest, verschijnt
het vorige menu.
83
00876H X105L FRA+NED~087
6/8/05 2:57 PM
Page 84
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Door bestanden navigeren (File Browser)
Verrouillage des fichiers
Bestanden beveiligen
84
Belangrijke bestanden kunt u tegen wissen beveiligen.
Mode Selection
Video
Photo
MP3
Voice Recorder
File Browser
/
DCIM
MISC
MSAMSUNG
/ . . . / 100SSWAV
Delete
Up One Level
Lock
SWAV0001.WAV
Copy
To
SWAV0002.WAV
File Info
SWAV0003.WAV
Back
SWAV0004.WAV
1. Schuif de [Mode] knop omlaag om de camera
aan te zetten.
Schuif de [Mode] knop nogmaals omlaag.
◆ Het scherm om de gebruiksstand te kiezen
wordt getoond (Mode Selection).
2. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar File Browser
en druk op de [OK] toets.
3. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar een bestand
dat u wilt beveiligen.
Druk op de [OK] toets.
◆ Herhaal deze stappen zo nodig tot u bij een
bestand bent dat u wilt beveiligen.
4. Druk op de [Menu] toets.
Selecteer met de [ ▲ /▼ ] toetsen <Lock> en
druk op de [OK] toets.
5. Kies met de [ ▲ /▼ ] toetsen uit de volgende
mogelijkheden. Druk tenslotte op de [OK]
toets.
◆ Selected: Het gekozen bestand wordt
beveiligd.
◆ All: Alle bestanden worden beveiligd.
◆ Cancel: Annuleer het beveiligen van
bestanden.
/ . . . / 100SSWAV
Delete
Up One
Choose
theLevel
file(s) you would
Lock
toSWAV0001.WAV
lock.
Copy
To
Selected
SWAV0002.WAV
File Info
All
SWAV0003.WAV
Back
Cancel
SWAV0004.WAV
NB
✤ Als u in het menu voor <Back> kiest, verschijnt
het vorige menu.
✤ U kunt geen gehele mappen beveiligen.
✤ Het pictogram < > verschijnt bij beveiligde
bestanden.
00876H X105L FRA+NED~087
6/8/05 2:57 PM
Page 85
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Door bestanden navigeren (File Browser)
Bestanden en mappen kopiëren
Vous pouvez copier des fichiers ou dossiers vers la mémoire interne
U kunt bestanden en mappen naar het interne of externe geheugen
ou externe.
kopiëren.
1. Déplacez l’interrupteur [Sélecteur de mode]
Mode
Selection
vers le bas pour allumer le camescope puis
2
1. Schuif de [Mode] knop omlaag om de camera
actionnez-le à nouveau.
aan te zetten.
Video
◆ L’écran Sélection de mode s’affiche.
Schuif de [Mode] knop nogmaals omlaag.
Photo
2. Déplacez l’interrupteur [ ▲ /▼ ] pour
◆ Het scherm om de gebruiksstand te kiezen
MP3
sélectionner File Browser (Explorateur de
wordt getoond (Mode Selection).
Voice Recorder
fichiers) puis appuyez sur le bouton [OK].
2. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar File Browser
3. Déplacez l’interrupteur [ ▲ /▼ ] pour sélectionner
File Browser
en druk op de [OK] toets.
le dossier où se trouve le fichier que vous
3. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar de map die u
souhaitez copier. Appuyez sur le bouton [OK]. 3
/
wilt kopiëren of die het bestand bevat dat u
◆ Appuyez sur le bouton [Menu] si vous
wilt kopiëren. Druk vervolgens op de [OK]
DCIM
souhaitez copier le fichier sélectionné.
toets.
MISC
◆ Répétez l’ensemble de ces étapes jusqu’à ce
◆ Druk op de [Menu] toets als u de
que le fichier que vous souhaitez copier
MSAMSUNG
geselecteerde map wilt kopiëren.
s’affiche.
◆ Herhaal deze stappen zo nodig tot u bij een
4. Appuyez sur le bouton [Menu].
te kopiëren map of bestand komt.
Déplacez l’interrupteur [▲ /▼ ] pour
4. Druk op de [Menu] toets.
sélectionner <Copy To> <Copier vers> puis
/ . . . / 100SSWAV
Selecteer met de [ ▲ /▼ ] toetsen <Copy To>
4
appuyez sur le bouton [OK].
en druk op de [OK] toets.
◆ Si vous avez sélectionné ‘External’ (Externe)
Delete
Up One Level
◆ Als u als geheugentype ‘External’ heeft
comme type de stockage, le fichier est copié
Lock
SWAV0001.WAV
geselecteerd, wordt het bestand naar
selon l'option ‘Internal’ (Interne).
Copy
To
SWAV0002.WAV
‘Internal’ gekopieerd en vice versa.
5. Déplacez l’interrupteur [ ▲ /▼ ] pour
File Info
SWAV0003.WAV
5. Kies met de [ ▲ /▼ ] toetsen uit de volgende
sélectionner l’une des options suivantes.
Back
mogelijkheden. Druk tenslotte op de [OK]
SWAV0004.WAV
Appuyez sur le bouton [OK].
toets.
◆ Selected (Sélectionné): Le fichier
/ . . . / 100SSWAV
◆ Selected: Het gekozen bestand wordt
sélectionné est copié.
5
gekopieerd.
◆ All (Tout): Tous les fichiers sont copiés.
Delete
Up One
Level
Choose
the
file(s)
to
copy
◆ Cance (Annuler): Annule la copie des
◆ All: Alle bestanden worden gekopieerd.
Lock
toSWAV0001.WAV
memory stick?
fichiers.
◆ Cancel: Annuleer het kopiëren van bestanden.
Remarque
✤ Si vous sélectionnez <Back> (Retour) dans le
menu, le menu précédent s’affiche.
Copy
To
Selected
SWAV0002.WAV
File Info
All
SWAV0003.WAV
Back
Cancel
SWAV0004.WAV
NB
✤ Als u in het menu voor <Back> kiest, verschijnt
het vorige menu.
85
00876H X105L FRA+NED~087
6/8/05 2:57 PM
Page 86
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Door bestanden navigeren (File Browser)
Affichage d’informations sur les fichiers
Bestandsinformatie bekijken
Mode Selection
Video
Photo
MP3
Voice Recorder
File Browser
3
/
86
1. Schuif de [Mode] knop omlaag om de
camera aan te zetten.
Schuif de [Mode] knop nogmaals omlaag.
◆ Het scherm om de gebruiksstand te kiezen
wordt getoond (Mode Selection).
2. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar File Browser
en druk op de [OK] toets.
DCIM
MISC
MSAMSUNG
/ . . . / 100SSWAV
Delete
Up One Level
Lock
SWAV0001.WAV
Copy
To
SWAV0002.WAV
File Info
SWAV0003.WAV
Back
SWAV0004.WAV
/ . . . / 100SSWAV
Delete
SWAV0001.WAV
Up One Level
Size
6482524 bytes
Lock
SWAV0001.WAV
Date
U kunt de naam, indeling, grootte en datum van
bestanden oproepen.
2005/01/01
Copy
To 08:30:00 PM
SWAV0002.WAV
Locked
File
Info No
SWAV0003.WAV
Back
Close
SWAV0004.WAV
3. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar een bestand
waarvan u de informatie wilt bekijken. Druk
vervolgens op de [OK] toets.
◆ Herhaal deze stappen zo nodig tot u bij het
bestand bent waarvan u de informatie wilt
zien.
4. Druk op de [Menu] toets.
Selecteer met de [ ▲ /▼ ] toetsen <File Info>
en druk op de [OK] toets.
◆ Op het scherm verschijnen de naam,
indeling, grootte en datum van het bestand.
5. Druk op de [OK] toets wanneer u klaar bent
met het bekijken van bestandsinformatie.
◆ Selecteer <Close> om het venster te sluiten.
00876H X105L FRA+NED~087
6/8/05 2:57 PM
Page 87
FRANÇAIS
4
NEDERLANDS
4
Instellingen
LCD-scherm instellen (Display) ............................................88
Helderheid (Brightness)........................................................88
Kleurverzadiging (LCD Colour) ............................................89
Datum/Tijd instellen (Date/Time)...........................................90
Tijd (Set Time) ......................................................................90
Datum (Set Date)..................................................................91
Indeling datum (Date Format) ..............................................92
Indeling tijd (Time Format) ...................................................93
Systeeminstellingen (System Settings) ...............................94
Automatisch uitschakelen (Auto Shut-off)............................94
Demo functie.........................................................................95
Gebruiksstand bij aanzetten (Start-up Mode)......................96
Bestandsnummering (File No.) ............................................97
Pieptoon (Beep Sound) ........................................................98
Versie bekijken (Version Information) ..................................99
Geheugen instellen...............................................................100
Geheugentype kiezen (Storage Type) ...............................100
Geheugen formatteren (Formatting) ..................................101
Geheugenruimte bekijken (Memory Space) ......................102
USB.........................................................................................103
Bestanden opslaan op memory stick (External Memory) .103
USB snelheid afhankelijk van de computer.......................104
Specificaties aan te sluiten computer ................................104
Gebruik als pc-camera .......................................................105
Camera aansluiten op printer.............................................106
87
00876H X105L FRA+NED~111
6/8/05 2:58 PM
Page 88
Helderheid (Brightness)
88
5
U kunt de helderheid van het LCD-scherm aanpassen aan de sterkte
van het omgevingslicht.
Mode Selection
MP3
Voice Recorder
File Browser
System Settings
Back
System Settings
Display
Date/Time
System
Memory
Back
Settings: Display
LCD Brightness 20 %
LCD Colour
1. Schuif de [Mode] knop omlaag om de camera
aan te zetten.
Schuif de [Mode] knop nogmaals omlaag.
◆ Het scherm om de gebruiksstand te kiezen
wordt getoond (Mode Selection).
2. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar System
Settings en druk op de [OK] toets.
3. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <Display> en
druk op de [OK] toets.
4. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <LCD
Brightness> en druk op de [OK] toets.
◆ U kunt de helderheid van het LCD-scherm
instellen op een waarde tussen 0% en 100%.
5. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar de gewenste
helderheid.
6. Druk op de [Back] toets om de instelling vast
te leggen.
50 %
Back
NB
Settings: Display
LCD Brightness 30 %
LCD Colour
Back
50 %
✤ Als u in het menu voor <Back> kiest, verschijnt
het vorige menu.
✤ Naarmate het LCD-scherm helderder staat,
gebruikt het meer energie en is de batterij sneller
leeg.
00876H X105L FRA+NED~111
6/8/05 2:58 PM
Page 89
FRANÇAIS
Kleurverzadiging (LCD Colour)
2
U kunt de kleurverzadiging van het LCD-scherm aanpassen aan de
omstandigheden.
Mode Selection
MP3
Voice Recorder
File Browser
3
System Settings
Back
System Settings
Date/Time
System
Memory
Back
Settings: Display
LCD Brightness 20 %
LCD Colour
50 %
Back
4. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar
<LCD Colour> en druk op de [OK] toets.
◆ U kunt de kleurverzadiging van het
LCD-scherm instellen op een waarde
tussen 0% en 100%.
5. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar de gewenste
kleurverzadiging.
6. Druk op de [Back] toets om de instelling vast
te leggen.
5
2. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar System
Settings en druk op de [OK] toets.
3. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <Display> en
druk op de [OK] toets.
Display
1. Schuif de [Mode] knop omlaag om de camera
aan te zetten.
Schuif de [Mode] knop nogmaals omlaag.
◆ Het scherm om de gebruiksstand te kiezen
wordt getoond (Mode Selection).
Settings: Display
LCD Brightness 20 %
LCD Colour
Back
60 %
NB
✤ Als u in het menu voor <Back> kiest, verschijnt
het vorige menu.
89
00876H X105L FRA+NED~111
6/8/05 2:58 PM
Page 90
NEDERLANDS
Réglages du CAMESCOPE – Instellingen:
Datum/Tijd
instellen
(Date/Time)
Réglage de la date et de l’heure
FRANÇAIS
Tijd (Set Time)
De ingebouwde klok houdt het tijdstip van de opnamen bij. U kunt de
klok gelijk zetten.
90
Mode Selection
MP3
Voice Recorder
File Browser
System Settings
Back
System Settings
Display
Date/Time
System
Memory
Back
Settings: Date/Time
Set Time
06:39 PM
Set Date
2005/01/01
Date Format
YY/MM/DD
Time Format
12 Hour
1. Schuif de [Mode] knop omlaag om de camera
aan te zetten.
Schuif de [Mode] knop nogmaals omlaag.
◆ Het scherm om de gebruiksstand te kiezen
wordt getoond (Mode Selection).
2. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar System
Settings en druk op de [OK] toets.
3. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <Date/Time>
en druk op de [OK] toets.
4. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <Set Time>
en druk op de [OK] toets.
5. Stel de tijd in met de [ ▲ /▼ ] toetsen. Druk na
ieder vakje op de [OK] toets.
◆ U kunt de getallen in de vakjes veranderen
met de [ ▲ /▼ ] toetsen. Druk op de [OK]
toets om het getal vast te leggen en naar het
volgende vakje te gaan.
6. Druk op de [Back] toets om de tijdinstelling
te verlaten.
Back
Settings: Date/Time
Set Time
06 : 39
Set Date
NB
PM
DD/MM/YY
Date Format
Press Up/Down to change and
Time Format 24 Hour
OK to confirm selection
Back
✤ Als u in het menu voor <Back> kiest, verschijnt
het vorige menu.
00876H X105L FRA+NED~111
6/8/05 2:58 PM
Page 91
Datum (Set Date)
De ingebouwde klok houdt de datum van de opnamen bij. U kunt de
datum veranderen.
2
Remarque
5
Mode Selection
MP3
Voice Recorder
File Browser
System Settings
Back
System Settings
Display
Date/Time
System
Memory
Back
Settings: Date/Time
Set Time
06:39 PM
Set Date
2005/01/01
Date Format
YY/MM/DD
Time Format
12 Hour
1. Schuif de [Mode] knop omlaag om de camera
aan te zetten.
Schuif de [Mode] knop nogmaals omlaag.
◆ Het scherm om de gebruiksstand te kiezen
wordt getoond (Mode Selection).
2. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar System
Settings en druk op de [OK] toets.
3. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <Date/Time>
en druk op de [OK] toets.
4. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <Set Date> en
druk op de [OK] toets.
5. Stel de datum in met de [ ▲ /▼ ] toetsen. Druk
na ieder vakje op de [OK] toets.
◆ U kunt de getallen in de vakjes veranderen
met de [ ▲ /▼ ] toetsen. Druk op de [OK]
toets om het getal vast te leggen en naar het
volgende vakje te gaan.
6. Druk op de [Back] toets om de tijdinstelling
te verlaten.
Back
Settings: Date/Time
Set Time
2005 / 01 / 01
Set Date
DD/MM/YY
Date Format
Press Up/Down to change and
Time Format 24 Hour
OK to confirm selection
Back
NB
✤ Als u in het menu voor <Back> kiest, verschijnt
het vorige menu.
91
00876H X105L FRA+NED~111
6/8/05 2:58 PM
Page 92
Format de la date
Indeling datum (Date Format)
Hiermee kiest u de indeling waarin de datum wordt getoond.
Mode Selection
MP3
Voice Recorder
File Browser
System Settings
Back
System Settings
Display
Date/Time
System
Memory
Back
Settings: Date/Time
Set Time
06:39 PM
Set Date
2005/01/01
Date Format
YY/MM/DD
Time Format
12 Hour
Back
1. Schuif de [Mode] knop omlaag om de camera
aan te zetten.
Schuif de [Mode] knop nogmaals omlaag.
◆ Het scherm om de gebruiksstand te kiezen
wordt getoond (Mode Selection).
2. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar System
Settings en druk op de [OK] toets.
3. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <Date/Time>
en druk op de [OK] toets.
4. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <Date
Format> en druk op de [OK] toets.
5. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar de gewenste
indeling en druk op [OK].
◆ YY/MM/DD: De datum heeft de indeling
jaar/maand/dag.
◆ DD/MM/YY: De datum heeft de indeling
dag/maand/jaar.
◆ MM/DD/YY: De datum heeft de indeling
maand/dag/jaar.
6. Druk op de [Back] toets om de instelling te
verlaten.
Settings: Date/Time
Set Time
06:39 PM
Set Date
2005/01/01
Date Format
DD/MM/YY
Time Format
12 Hour
Back
NB
✤ Als u in het menu voor <Back> kiest, verschijnt
het vorige menu.
00876H X105L FRA+NED~111
6/8/05 2:58 PM
Page 93
Indeling tijd (Time Format)
Hiermee kiest u de indeling waarin de tijd wordt getoond.
Mode Selection
MP3
Voice Recorder
File Browser
System Settings
Back
System Settings
Date/Time
System
4. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <Time
Format> en druk op de [OK] toets.
Memory
Back
Settings: Date/Time
06:39 PM
Set Date
2005/01/01
Date Format
DD/MM/YY
Time Format
12 Hour
Back
Settings: Date/Time
Set Time
5. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar de gewenste
indeling en druk op [OK].
◆ 12 Hour: De tijd verschijnt in 12-uurs
indeling.
◆ 24 Hour: De tijd verschijnt in 24-uurs
indeling.
6. Druk op de [Back] toets om de instelling te
verlaten.
06:39 PM
Set Date
2005/01/01
Date Format
DD/MM/YY
Time Format
24 Hour
Back
2. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar System
Settings en druk op de [OK] toets.
3. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <Date/Time>
en druk op de [OK] toets.
Display
Set Time
1. Schuif de [Mode] knop omlaag om de camera
aan te zetten.
Schuif de [Mode] knop nogmaals omlaag.
◆ Het scherm om de gebruiksstand te kiezen
wordt getoond (Mode Selection).
NB
✤ Als u in het menu voor <Back> kiest, verschijnt
het vorige menu.
93
00876H X105L FRA+NED~111
6/8/05 2:58 PM
Page 94
NEDERLANDS
Réglages du CAMESCOPE – Instellingen:
Réglages système
Systeeminstellingen (System Settings)
FRANÇAIS
Automatisch uitschakelen (Auto Shut-off)
Om camera, batterij en milieu te sparen, kunt u de functie ‘automatisch
uitschakelen’ (Auto Shut-off) instellen.
Mode Selection
MP3
Voice Recorder
File Browser
System Settings
Back
System Settings
Display
Date/Time
System
Memory
Back
Settings: System
Auto Shut off
5 Minutes
Demo
Off
Start-up
Video Mode
File No.
Reset
Beep Sound
On
Settings: System
Auto Shut off
Off
Demo
Off
Start-up
Video Mode
File No.
Reset
Beep Sound
On
1. Schuif de [Mode] knop omlaag om de camera
aan te zetten.
Schuif de [Mode] knop nogmaals omlaag.
◆ Het scherm om de gebruiksstand te kiezen
wordt getoond (Mode Selection).
2. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar System
Settings en druk op de [OK] toets.
3. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <System> en
druk op de [OK] toets.
4. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <Auto Shut
off> en druk op de [OK] toets.
5. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar de gewenste
instelling en druk op [OK].
◆ Off: niet automatisch uitschakelen.
◆ 5 Minutes: de camera gaat na 5 minuten uit.
6. Druk op de [Back] toets om de instelling te
verlaten.
NB
✤ Als de camera na 5 minuten uitgaat, kunt u hem
desgewenst direct weer aanzetten en verder
werken.
✤ Als u in het menu voor <Back> kiest, verschijnt
het vorige menu.
✤ De functie <Auto Shut off> werkt niet wanneer u
de camera via de houder op de netvoeding hebt
aangesloten of als er geen batterij in de camera
zit.
00876H X105L FRA+NED~111
6/8/05 2:58 PM
Page 95
NEDERLANDS
Réglages du CAMESCOPE – Instellingen:
Réglages système
Systeeminstellingen (System Settings)
FRANÇAIS
Demo functie
5
De demo functie laat alle mogelijkheden van de camera zien.
De demo duurt tot 5 minuten.
Mode Selection
MP3
Voice Recorder
File Browser
System Settings
Back
System Settings
Display
1. Schuif de [Mode] knop omlaag om de camera
aan te zetten.
Schuif de [Mode] knop nogmaals omlaag.
◆ Het scherm om de gebruiksstand te kiezen
wordt getoond (Mode Selection).
2. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar System
Settings en druk op de [OK] toets.
3. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <System> en
druk op de [OK] toets.
4. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <Demo> en
druk op de [OK] toets.
Date/Time
System
Memory
Back
Settings: System
Auto Shut off
5 Minutes
Demo
Off
Start-up
Video Mode
File No.
Reset
Beep Sound
On
5. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar de gewenste
instelling en druk op [OK].
◆ Off: Demo functie annuleren.
◆ 5 Minutes: Start de demo functie over
5 minuten.
◆ Play Now: Start de demo functie nu.
6. Druk op de [Back] toets om de Instelling te
verlaten.
Settings: System
Auto Shut off
5 Minutes
Demo
5 Minutes
Start-up
Video Mode
File No.
Reset
Beep Sound
On
NB
✤ Als u in het menu voor <Back> kiest, verschijnt
het vorige menu.
✤ Als u de demo functie start, werkt alleen de
video-opnamestand (Video Record).
95
00876H X105L FRA+NED~111
6/8/05 2:58 PM
Page 96
NEDERLANDS
Réglages du CAMESCOPE – Instellingen:
Réglages système
Systeeminstellingen (System Settings)
FRANÇAIS
Mode Démarrage
Gebruiksstand bij aanzetten (Start-up Mode)
96
Hier kunt u instellen in welke stand de camera staat wanneer u hem
aanzet.
Mode Selection
MP3
Voice Recorder
File Browser
System Settings
Back
System Settings
Display
Date/Time
1. Schuif de [Mode] knop omlaag om de camera
aan te zetten.
Schuif de [Mode] knop nogmaals omlaag.
◆ Het scherm om de gebruiksstand te kiezen
wordt getoond (Mode Selection).
2. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar System
Settings en druk op de [OK] toets.
3. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <System> en
druk op de [OK] toets.
4. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <Start-up>
en druk op de [OK] toets.
System
Memory
Back
Settings: System
Auto Shut off
5 Minutes
Demo
Off
Start-up
Video Mode
File No.
Reset
Beep Sound
On
5. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar de gewenste
instelling en druk op [OK].
◆ Video Mode: De camera gaat altijd aan in de
gebruiksstand Video.
◆ Previous Mode: De camera gaat aan in de
gebruiksstand waarin hij is uitgezet.
6. Druk op de [Back] toets om de instelling te
verlaten.
Settings: System
Auto Shut off
5 Minutes
Demo
Off
Start-up
Previous Mode
File No.
Reset
Beep Sound
On
NB
✤ Als u in het menu voor <Back> kiest, verschijnt
het vorige menu.
00876H X105L FRA+NED~111
6/8/05 2:58 PM
Page 97
NEDERLANDS
Réglages du CAMESCOPE – Instellingen:
Réglages système
Systeeminstellingen (System Settings)
FRANÇAIS
Bestandsnummering (File No.)
5
U kunt de bestandsnummers opnieuw laten beginnen als er een
memory stick wordt geformatteerd, of ze laten doorlopen.
Mode Selection
MP3
Voice Recorder
File Browser
System Settings
Back
System Settings
Display
Date/Time
System
Memory
Back
Settings: System
Auto Shut off
5 Minutes
Demo
Off
Start-up
Video Mode
File No.
Reset
Beep Sound
On
Settings: System
Auto Shut off
5 Minutes
Demo
Off
Start-up
Video Mode
File No.
Series
Beep Sound
On
1. Schuif de [Mode] knop omlaag om de camera
aan te zetten.
Schuif de [Mode] knop nogmaals omlaag.
◆ Het scherm om de gebruiksstand te kiezen
wordt getoond (Mode Selection).
2. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar System
Settings en druk op de [OK] toets.
3. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <System> en
druk op de [OK] toets.
4. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <File No.> en
druk op de [OK] toets.
5. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar de gewenste
instelling en druk op [OK].
◆ Series: De nummering loopt door over de
memory sticks. Dit betekent dat het eerste
bestandsnummer op de volgende stick 1
hoger wordt dan het laatste nummer van de
vorige stick.
◆ Reset: Wanneer de memory stick wordt
geformatteerd, begint de
bestandsnummering weer bij de
standaardwaarde 100-0001.
6. Druk op de [Back] toets om de instelling te
verlaten.
NB
✤ Als u in het menu voor <Back> kiest, verschijnt
het vorige menu.
✤ Als u kiest voor ‘Series’, krijgt ieder bestand een
uniek nummer zodat dubbele nummers worden
voorkomen. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer u
uw bestanden op de pc wilt bewaren of
bewerken.
97
00876H X105L FRA+NED~111
6/8/05 2:58 PM
Page 98
NEDERLANDS
Réglages du CAMESCOPE – Instellingen:
Réglages système
Systeeminstellingen (System Settings)
FRANÇAIS
Signal sonore
Pieptoon (Beep Sound)
5
U kunt de pieptoon in- en uitschakelen.
Als deze is ingeschakeld, hoort u bij iedere toetsindruk een piepje.
Mode Selection
MP3
Voice Recorder
File Browser
System Settings
Back
System Settings
Display
Date/Time
1. Schuif de [Mode] knop omlaag om de camera
aan te zetten.
Schuif de [Mode] knop nogmaals omlaag.
◆ Het scherm om de gebruiksstand te kiezen
wordt getoond (Mode Selection).
2. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar System
Settings en druk op de [OK] toets.
3. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <System> en
druk op de [OK] toets.
4. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <Beep
Sound> en druk op de [OK] toets.
System
Memory
Back
Settings: System
Auto Shut off
5 Minutes
Demo
Off
Start-up
Video Mode
File No.
Reset
Beep Sound
On
Settings: System
Auto Shut off
5 Minutes
Demo
Off
Start-up
Video Mode
File No.
Reset
Beep Sound
Off
5. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar het gewenste
geluid en druk op [OK].
◆ On: Zet het geluidssignaal aan.
◆ Off: Zet het geluidssignaal uit.
6. Druk op de [Back] toets om de instelling te
verlaten.
NB
✤ Als u in het menu voor <Back> kiest, verschijnt
het vorige menu.
✤ Wanneer er een oortelefoon of audio/video kabel
op de camera is aangesloten, staat het
geluidssignaal altijd uit.
00876H X105L FRA+NED~111
6/8/05 2:58 PM
Page 99
Versie bekijken (Version Information)
2
U kunt informatie oproepen over de cameraversie.
Mode Selection
MP3
Voice Recorder
File Browser
System Settings
Back
System Settings
Display
2. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar System
Settings en druk op de [OK] toets.
3. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <System> en
druk op de [OK] toets.
Date/Time
System
Memory
Back
4
1. Schuif de [Mode] knop omlaag om de camera
aan te zetten.
Schuif de [Mode] knop nogmaals omlaag.
◆ Het scherm om de gebruiksstand te kiezen
wordt getoond (Mode Selection).
Settings: System
Demo
Off
Start-up
Video Mode
File No.
Reset
Beep Sound
On
4. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <Version
Info> en druk op de [OK] toets.
◆ De informatie over de cameraversie wordt
getoond.
5. Druk op de [OK] toets als u klaar bent met de
informatie.
Version Info
Settings: System
Demo
Samsung Elec.Off
Co. LTD
Miniket DSP 0.01X
Language
English
Mar 04 2005 22:09:25
Start-up
Micom 0.02X Previous Mode
MarSound
07 2005 01:09:26
Sys.
High
Version Info
NB
✤ Als u in het menu voor <Back> kiest, verschijnt
het vorige menu.
Close
99
00876H X105L FRA+NED~111
6/8/05 2:58 PM
Page 100
NEDERLANDS
Réglages du CAMESCOPE –
Réglages de la mémoire
Instellingen: Geheugen instellen
FRANÇAIS
Geheugentype kiezen (Storage Type)
Hier kunt u het geheugentype instellen (intern, Memory Stick,
Memory Stick Pro) voordat u foto- of videomateriaal opneemt.
100
5
Settings: Memory
Storage Type
External
Format
Internal
Memory Space 357MB/493MB
Back
1. Schuif de [Mode] knop omlaag om de camera
aan te zetten.
Schuif de [Mode] knop nogmaals omlaag.
◆ Het scherm om de gebruiksstand te kiezen
wordt getoond (Mode Selection).
2. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar System
Settings en druk op de [OK] toets.
3. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <Memory> en
druk op de [OK] toets.
◆ Als u geen memory stick hebt geplaatst, is
de keuze ‘External’ niet beschikbaar.
4. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <Storage
Type> en druk op de [OK] toets.
5. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar de gewenste
instelling en druk op [OK].
◆ Internal: Bestanden (video, foto, mp3,
spraak) worden vastgelegd in het interne
geheugen.
◆ External: Bestanden (video, foto, mp3,
spraak) worden vastgelegd in het externe
geheugen (Memory stick of Memory Stick
Pro).
NB
✤ Als u in het menu voor <Back> kiest, verschijnt
het vorige menu.
✤ Standaard staat deze instelling op ‘Internal’.
✤ Als u een Memory Stick of Memory Stick Pro plaatst
terwijl de camera aan staat, verschijnt automatisch
het venster waarmee u het geheugentype kunt
selecteren.
00876H X105L FRA+NED~111
6/8/05 2:58 PM
Page 101
Geheugen formatteren (Formatting)
Vous pouvez formater la mémoire interne ou votre carte Memory Stick U kunt het interne geheugen en Memory Sticks (Pro) formatteren om
ou Memory Stick Pro pour effacer tous les fichiers.
alle bestanden te wissen.
1. Déplacez l’interrupteur [Sélecteur de mode]
System Settings
3
vers le bas pour allumer le camescope puis
1. Schuif de [Mode] knop omlaag om de camera
déplacez-le à nouveau vers le bas.
aan te zetten.
Display
◆ L’écran Sélection de mode s’affiche.
Schuif de [Mode] knop nogmaals omlaag.
Date/Time
2. Déplacez l’interrupteur [ ▲ /▼ ] pour sélectionner
◆ Het scherm om de gebruiksstand te kiezen
System
System Settings (Réglages système) puis
wordt getoond (Mode Selection).
Memory
appuyez sur le bouton [OK].
2. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar System
Back
3. Déplacez l’interrupteur [ ▲ /▼ ] pour sélectionner
Settings en druk op de [OK] toets.
<Memory> (Mémoire) puis appuyez sur le
3. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <Memory> en
Settings: Memory
bouton [OK].
4
druk op de [OK] toets.
4. Déplacez l’interrupteur [ ▲ /▼ ] pour
4. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <Format> en
Storage Type Internal
sélectionner <Format> puis appuyez sur
druk op de [OK] toets.
Format
Internal
le bouton [OK].
◆ Als u geen memory stick hebt geplaatst, is
Memory Space 357MB/493MB
◆ Vous ne pouvez pas sélectionner ‘External’
de keuze ‘External’ niet beschikbaar.
Back
(Externe) si vous n’avez pas inséré de carte
5. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar de gewenste
Memory Stick.
instelling en druk op [OK].
5. Déplacez l’interrupteur [ ▲ /▼ ] pour
◆ Internal: Formatteer het interne geheugen.
Settings:
Memory
sélectionner le réglage souhaité puis appuyez 5
◆ External: Formatteer het externe geheugen.
sur le bouton [OK].
6. De vraag ‘Are you sure...’ verschijnt. Hier
Storage Type Internal
◆ Internal (Interne): Permet de formater la
kunt u aangeven of u het interne/externe
Format
External
mémoire interne. Si vous sélectionnez ‘Internal’
geheugen werkelijk wilt formatteren.
Memory Space 357MB/493MB
(Interne), un message de confirmation s’affiche.
◆ Druk op de [OK] toets als u wilt formatteren
Back
◆ External (Externe): Permet de formater la
◆ Als u voor <Cancel> kiest, wordt het
mémoire externe. Si vous sélectionnez ‘External’
formatteren geannuleerd.
(Externe), un message de confirmation
Settings: Memory
s’affiche.
6
6. Appuyez sur le bouton [OK] pour formater.
Internal
Storage
Are
youType
sure you
want to
◆ Sélectionnez <Cancel> (Annuler) pour annuler le
format the external
memory,
Format
External
formatage.
all files will be erased?
Back
NB
Remarque
OK
✤ Als u in het menu voor <Back> kiest, verschijnt
Cancel
✤ Si vous sélectionnez <Back> (Retour) dans le menu,
het vorige menu.
le menu précédent s’affiche.
101
00876H X105L FRA+NED~111
6/8/05 2:58 PM
Page 102
Geheugenruimte bekijken (Memory Space)
2
U kunt de vrije geheugenruimte en de totale geheugenruimte van de
camera bekijken.
1. Schuif de [Mode] knop omlaag om de camera
aan te zetten.
Schuif de [Mode] knop nogmaals omlaag.
◆ Het scherm om de gebruiksstand te kiezen
wordt getoond (Mode Selection).
Mode Selection
MP3
Voice Recorder
File Browser
3
System Settings
Back
2. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar System
Settings en druk op de [OK] toets.
System Settings
3. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <Memory> en
druk op de [OK] toets.
Display
Date/Time
System
4. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <Memory
Space>.
Memory
Back
Settings: Memory
Storage Type
Internal
Format
Internal
5. Druk op de [Back] toets om de instelling te
verlaten.
Memory Space 357MB/493MB
Back
NB
✤ Als u in het menu voor <Back> kiest, verschijnt het vorige menu.
102
00876H X105L FRA+NED~111
6/8/05 2:58 PM
Page 103
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Instellingen: USB
Bestanden opslaan op memory stick (External Memory)
PC-Cam
Back
PictBridge
✤ Kies <USB 1.1 MassStorage> als <USB 2.0
MassStorage> niet werkt. Dit hangt af van uw pc.
✤ Wanneer u tijdens het kopiëren van bestanden de
USB kabel uit de pc of de camera haalt, wordt het
kopiëren afgebroken en kunnen een of meer
overgebrachte bestanden onbruikbaar zijn.
✤ Als u de USB kabel via een USB hub op de pc aansluit, of als er
nog meer USB apparaten op de pc zijn aangesloten, kan er een
conflict ontstaan waardoor de USB verbinding niet goed werkt.
Verwijder bij problemen de andere usb apparaten en probeer het
opnieuw.
✤ Installeer het Windows 98SE stuurprogramma (driver) van de
meegeleverde cd-rom als u gebruik maakt van het
besturingssysteem Windows 98SE . Zie bladzijde 120 voor nadere
informatie.
✤ Kopiëren via de USB kabel kan tot 30 minuten duren (bij 1
gigabyte aan bestanden).
103
00876H X105L FRA+NED~111
6/8/05 2:58 PM
Page 104
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Instellingen: USB
USB snelheid afhankelijk van de computer
Snelle (Hi Speed) usb verbindingen worden alleen gegarandeerd bij
gebruik van Microsoft Windows, Apple Mac OS X en/of meegeleverde
stuurprogramma’s.
✤
✤
✤
✤
Windows 98SE/ME: Full Speed USB
Windows 2000: vanaf Service Pack 4 - Hi Speed USB
Windows XP: vanaf Service Pack 1 - Hi Speed USB
Mac OS X: vanaf 10.3. - Hi Speed USB
Specificaties aan te sluiten computer
Environnement Macintosh
Configuration
minimale
G4
Windows 2000/XP
Mac OS 10.2
Mac OS 10.3
128 Mo
USB 1.1
USB 1.1
Windows omgeving
Macintosh omgeving
Minimum
Aanbevolen
Minimum
Aanbevolen
Pentium III, 600 MHz
Windows 98SE/ME
Pentium 4, 2 GHz
G3, 500 MHz
G4 Processor
Windows 2000/XP
Mac OS 10.2
Mac OS 10.3
Geheugen
128 MB
512 MB of meer
128 MB
512 MB of meer
Vrije ruimte
op harde schijf
Programmatuur: 200 MB
Bestanden: 1 GB of meer
2 GB of meer
Programmatuur: 200 MB
Bestanden: 1 GB of meer
2 GB of meer
Resolutie beeldscherm
800x600 beeldpunten
16-bits kleuren
1024x768 beeldpunten
24-bits kleuren
800x600 beeldpunten
16-bits kleuren
1024x768 beeldpunten
24-bits kleuren
USB
USB 1.1
USB 2.0 High Speed
USB 1.1
USB 2.0 High Speed
CPU
Besturingssysteem
NB
✤ Niet alle pc’s met de bovenstaande omgeving werken
gegarandeerd probleemloos.
✤ Wanneer de pc wordt aangesloten via een USB hub of USB kaart
valt dit buiten de garantie.
✤ Als u gebruik maakt van het besturingssysteem Windows
2000/XP, moet u inloggen als [Administrator (beheerder van de
pc)] (of als gebruiker met administratorrechten/autorisatie) om de
software te installeren.
✤ Als de pc over onvoldoende capaciteit beschikt, is het mogelijk
dat videobestanden niet goed / haperend worden afgespeeld.
✤ Als de pc over onvoldoende capaciteit beschikt, is het mogelijk
dat het bewerken van videobestanden veel tijd in beslag neemt.
00876H X105L FRA+NED~111
6/8/05 2:58 PM
Page 105
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Gebruik als pc-camera
Instellingen: USB
2
U kunt dit apparaat als pc-camera gebruiken in combinatie met
hiervoor bedoelde software. Voorbeelden: video chat, video
conference, webcam.
USB Mode
USB 2.0 MassStorage
USB 1.1 MassStorage
PC-Cam
Back
PictBridge
1. Sluit de camera via de USB kabel aan op de
pc.
2. Schuif de [Mode] knop omlaag om de camera
aan te zetten.
◆ Het USB menu verschijnt automatisch.
3. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar
<PC-Cam> en druk op de [OK] toets.
USB Mode
USB 2.0 MassStorage
USB 1.1 MassStorage
PC-Cam
Back
PictBridge
NB
✤ Voor deze functie moeten de bijbehorende USB Streaming Driver
en Software zijn geïnstalleerd.
Zie bladzijde 119 voor aanvullende informatie.
✤ De camera kan worden gebruikt in programma’s als Windows
Messenger. De mogelijkheden bij gebruik als pc-camera hangen af
van de gebruikte software. Zie ook de documentatie van uw
software.
✤ De pc-camera functie werkt vanaf Windows ME met hoge snelheid
(Full Speed).
105
00876H X105L FRA+NED~111
6/8/05 2:58 PM
Page 106
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Instellingen: USB
Camera aansluiten op printer
USB Mode
USB 2.0 MassStorage
USB 1.1 MassStorage
PC-Cam
Back
PictBridge
USB Mode
USB 2.0 MassStorage
USB 1.1 MassStorage
PC-Cam
Back
PictBridge
PictBridge 100-0056
Date
Off
Copies
1
Print
Next Photo
Previous Photo
PictBridge 100-0056
Date
On
Copies
1
Print
Next Photo
Als u de camera aansluit op een printer die
PictBridge ondersteunt (Afzonderlijk verkrijgbaar),
kunt u afbeeldingen vanuit het interne geheugen of
Memory Stick (Pro) op eenvoudige wijze
rechtstreeks naar de printer sturen.
1. Sluit de camera via de usb kabel aan op een
printer die PictBridge ondersteunt.
2. Schuif de [Mode] knop omlaag om de camera
aan te zetten.
◆ Het USB menu verschijnt automatisch.
3. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <PictBridge>
en druk op de [OK] toets.
4. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <Date> en
druk op de [OK] toets.
5. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <On> (datum
aan) of <Off> (datum uit) en druk op de [OK]
toets.
6. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <Copies> en
druk op de [OK] toets.
7. Stel met de [ ▲ /▼ ] toetsen het gewenste
aantal afdrukken in en druk op [OK].
◆ U kunt het aantal afdrukken instellen tussen
1 en 99.
8. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <Print> en
druk op de [OK] toets.
NB
✤ Als u in het menu voor <Back> kiest, verschijnt
het vorige menu.
✤ Als u naar de volgende of vorige foto wilt gaan,
kies dan met de [ ▲ /▼ ] toetsen voor <Next>
(volgende) of <Previous> (vorige).
00876H X105L FRA+NED~111
6/8/05 2:58 PM
Page 107
FRANÇAIS
5
NEDERLANDS
5
Gebruik van de externe cameramodule
(alleen VP-X105L/X110L)
Externe cameramodule aansluiten.....................................108
De externe cameramodule op de camera aansluiten ...108
Opnamen maken met de externe cameramodule .........108
De externe cameramodule dragen .....................................109
De kabel aansluiten terwijl de camcorder in de
draagtas zit. ....................................................................109
De externe cameramodule op de rubberen voet
bevestigen .....................................................................109
De korte en lange bevestigingsbanden ..........................110
107
00876H X105L FRA+NED~111
6/8/05 2:58 PM
Page 108
De externe cameramodule op de camera aansluiten
108
1. Sluit de kabel aan op de AV In/Uit aansluiting van de
camera. U kunt de controller van de externe
cameramodule aansluiten op de AV In/Uit
aansluiting van de camera.
2. Sluit de kabel van de controller van de externe
cameramodule aan op de connector. U kunt de
draagbare cameramodule via de statiefbevestiging
of de bevestigingsband vastmaken.
NB
✤ Als de externe cameramodule is aangesloten op de AV In/Uit aansluiting van de
houder, werkt de [Record Start/Stop] toets van de externe cameramodule niet.
✤ Als u de functie ‘Vasthouden’ heeft ingeschakeld met de schakelaar
MP3/Externe camera vasthouden, kunt u geen muziekbestanden verwijderen,
beveiligen of kopiëren. U kunt dan alleen de Aan/Uit-schakelaar en de
volumetoetsen [+]/[ - ] gebruiken.
Opnamen maken met de externe cameramodule
Record Start/Stop
Met behulp van de externe cameramodule kunt u
sportactiviteiten direct opnemen. Plaats voordat u
de cameramodule in gebruikt neemt batterijen in de
module. Stel de externe camera in op de Video In
stand. (Zie pagina 39)
1. Druk op [Power] toets van de externe
cameramodule.
2. Om de opname te starten, drukt u op de
[Record Start/Stop] toets van de draagbare
cameracontroller.
◆ Het lampje licht rood op.
De verstreken en resterende tijd worden getoond en de opname wordt
gestart.
3. Druk nogmaals op de [Record Start/Stop] toets om de opname te
stoppen.
◆ De opname wordt gestopt en de camcorder is weer gereed voor gebruik.
4. Om de externe cameramodule uit te schakelen, drukt u nogmaals op
de [Power] toets.
NB
✤ Als de externe cameramodule is aangesloten, werkt de [Record/Stop] toets
van de camcorder niet.
✤ Als de externe cameramodule opneemt, werkt de [Power]-toets van de
externe cameramodule niet.
✤ Sluit de houder niet aan wanneer Line In van de camcorder in gebruik is.
00876H X105L FRA+NED~111
6/8/05 2:58 PM
Page 109
1
De kabel aansluiten terwijl de camcorder in de
draagtas zit.
2
3
1. Plaats de camcorder met de kant van de
batterij naar voren in de draagtas.
2. Maak het sluitband van de kabel aan de
onderkant van de draagtas open en
steek de kabel in de AV In/Uit
aansluiting van de camcorder.
3. Maak de kabel vast door de sluiting
weer dicht te maken (ongeweven stof).
De externe cameramodule op de rubberen voet bevestigen
1. Steek het klittenband (met het
klittende gedeelte omlaag) in de
smalle opening aan de kant van
de rubberen bevestiging.
Hook
2. Trek het uiteinde langs de
onderkant door de opening er
tegenover.
3. Verdeel het rubber over het
bovenste gedeelte van de voet
6
en steek het erin.
4. Trek het klittenband door de
gesp.
5. Leid het klittenband terug onder
de rubberen voet en maak het
klittenband vast.
6. Als u op de [Power] toets wilt drukken om de opname te
starten, drukt u op
aan de kant van de rubberen voet.
3
109
00876H X105L FRA+NED~111
6/8/05 2:58 PM
Page 110
De korte en lange bevestigingsbanden
Als u uw camcorder in een tas of rugzak vervoert, kunt u de op de
rubberen voet bevestigde externe cameramodule aan de korte of
lange band vastmaken op de rubberen voet bevestigen.
Rubber Mount
1
2
1. Leid de riem van de lange (of korte)
bevestigingsband door beide brede
openingen op de rubberen voet (zie
illustratie).
2. Steek de riem door de gesp om de
dikte in te stellen.
3
3. Maak de riem vast.
3. Fixez la sangle.
NB
✤ Stel de op de externe cameramodule aangesloten kabel zo kort in,
dat deze niet per ongeluk tegen omringende voorwerpen aan kan
komen. Daardoor kan de kabel los raken of schade veroorzaken.
✤ Laat de externe cameramodule niet vallen of ergens tegenaan
botsen. Daardoor kan deze beschadigen. Als u de externe
cameramodule gebruikt, moet u deze op de rubberen voet
bevestigen en ervoor zorgen dat deze niet valt of ergens tegenaan
komt.
✤ Wanneer de rubberen voet gedurende langere tijd direct met uw
huid in contact komt, kan dit irritatie of een allergische reactie
veroorzaken. Vermijd dan ook langdurig contact met de huid.
00876H X105L FRA+NED~111
6/8/05 2:58 PM
Page 111
FRANÇAIS
6
Divers
NEDERLANDS
6
Overige
informatie
Camera op andere apparaten aansluiten...........................112
Camera op tv aansluiten.....................................................112
Camera op video- of dvd-recorder aansluiten ...................113
Videobestanden naar videoband kopiëren ........................114
Gedecodeerde beelden vanaf andere digitale apparatuur
opnemen ........................................................................... 115
Camera op pc aansluiten via de usb kabel........................116
Programma’s installeren ......................................................117
Image Mixer ........................................................................117
Software voor gebruik als pc-camera (PC-Cam)...............119
Windows98SE stuurprogramma
(alleen voor Windows98SE)...............................................120
Foto’s afdrukken ...................................................................122
Foto's afdrukken met PictBridge functie ............................122
Foto's afdrukken met DPOF bestanden ............................123
111
00876H X105L FRA+NED~136
6/8/05 2:59 PM
Page 112
NEDERLANDS
Overige informatie:
Camera op andere apparaten aansluiten
Camera op tv aansluiten
U kunt de camera rechtstreeks op een tv aansluiten om uw opnamen
te bekijken.
1. Sluit de Audio/Video-kabel aan op
de AV-aansluiting van de
camcorder of de houder.
2. Sluit de audio/video kabel aan op
de externe ingang van uw tv.
Let erop dat de kleuren van
de stekkers overeenkomen met die
van de aansluitingen op de tv.
3. Schuif de [Mode] schakelaar
omlaag om de camera aan te
zetten.
◆ Het video-opname scherm
verschijnt (Video Record).
4. Druk op de [Back] toets om het videobestand af te spelen in
de opnamestand (Video Record).
5. Ga met de [▲ /▼ ] toetsen naar het videobestand dat u wilt
afspelen.
6. Druk op de [OK] toets om te starten.
NB
✤ U kunt de weergave van de videobestanden met dezelfde toets
starten en pauzeren als tijdens afspelen op het LCD-scherm van
de camera (Zie de pagina’s 40 en 41).
✤ Als u een mono AV kabel op de camera aansluit, kan het
videobestand niet worden afgespeeld.
✤ Als u tegelijk zowel op de camera zelf als op de houder een AV
kabel aansluit (terwijl de camera in de houder zit), vermindert het
AV uitgangssignaal tot 50%. Sluit niet meer dan 1 kabel aan.
00876H X105L FRA+NED~136
6/8/05 2:59 PM
Page 113
NEDERLANDS
Overige informatie:
Camera op andere apparaten aansluiten
Camera op video- of dvd-recorder aansluiten
U kunt de camera rechtstreeks op een video- of dvd-recorder
aansluiten om uw opnamen te kopiëren (zie volgende bladzijde).
1. Sluit de Audio/Video-kabel aan op
de AV-aansluiting van de
camcorder of de houder.
Line Input
Line Output
1 ALARM IN 2 ALARM OUT 3 ALARM RESET 4 GND 5 TRIGGER OUT
6 TAPE END OUT 7 SERIES OUT 8 GND 9 SERIES IN 10 1 SHOT REC IN
1
OUT
2
3
4
5
6
7
8
9
10
IN
OUT
IN
Line Input
3. Sluit zo nodig een audio/video
kabel aan tussen de lijnuitgang van
de recorder en de lijningang van de
tv.
2. Sluit de audio/video kabel aan op
de externe ingang van uw recorder.
Let erop dat de kleuren van de
stekkers overeenkomen met die
van de aansluitingen op de
recorder.
4. Selecteer the lijningang/input op de
TV, en de recorder.
NB
✤ Als de tv geen lijningang heeft, kunt u niet meekijken met de
uitvoer van de camera.
113
00876H X105L FRA+NED~136
6/8/05 2:59 PM
Page 114
NEDERLANDS
Overige informatie:
Camera op andere apparaten aansluiten
Videobestanden naar videoband kopiëren
U kunt de videobestanden die u hebt opgenomen, naar een videoband
kopiëren. Sluit de camera via de audio/video kabel aan op een
videorecorder voordat u begint op te nemen.
1. Doe een lege videoband in de videorecorder en stel de
videorecorder in op de ingang waarop u de camera hebt aan
gesloten (bijvoorbeeld Line Input/lijningang).
2. Schuif de [Mode] knop omlaag om de camera aan te zetten.
Schuif de [Mode] knop nogmaals omlaag.
◆ Het scherm om de gebruiksstand te kiezen wordt getoond
(Mode Selection).
3. Ga naar de Video stand, kies <Play> en ga met de [ ▲ /▼ ]
toetsen naar het gewenste videobestand (zie bladzijde 40).
4. Nadat u met de [ ▲ /▼ ] het videobestand hebt opgezocht dat u
wilt kopiëren, drukt u op de [OK] toets.
5. Druk op de opnametoets(en) van de videorecorder om de
opname te starten.
NB
✤ Zie zo nodig ook de gebruiksaanwijzing van uw tv en/of
videorecorder voor nadere informatie over het aansluiten van
externe apparatuur.
✤ U kunt de weergave van de videobestanden met dezelfde toets
starten en pauzeren als tijdens afspelen op het LCD-scherm van
de camera (zie bladzijde 40).
00876H X105L FRA+NED~136
6/8/05 2:59 PM
Page 115
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Overige informatie:
Camera op andere apparaten aansluiten
Gedecodeerde beelden vanaf andere digitale
apparatuur opnemen
U kunt gedecodeerde beelden vanaf andere digitale apparatuur op uw
camcorder opnemen.
1. Sluit de AV-kabel aan op de AV
in/uit aansluiting van de camera of
de houder.
2. Sluit de Audio/Video kabel aan op
de externe uitgang van uw digitale
apparaat (DVD, DVC, enz.) door de
gekleurde kabels op de
aansluitpunten met dezelfde kleur
aan te sluiten.
3. Zet de camcorder aan door de
[Mode] knop omlaag te schuiven.
◆ Het opnamescherm (Video
Record) verschijnt.
Druk op de [Menu] toets en selecteer met de [▲ /▼ ] toetsen
<Video In>. Druk vervolgens op de [OK] toets.
Selecteer met de [▲ /▼ ] toetsen <Normal> en druk op de [OK]
toets.
Zet het andere digitale apparaat op afspelen.
Start de opname door op de [Record/Stop] toets te drukken.
Om de opname te stoppen, drukt u nogmaals op de
[Record/Stop] toets.
NB
✤ De kwaliteit van een inputsignaal dat via de Line In-aansluiting
wordt opgenomen, kan niet worden gegarandeerd, tenzij het
afkomstig is van een digitaal apparaat (DVD, DVC, enz.).
115
00876H X105L FRA+NED~136
6/8/05 2:59 PM
Page 116
NEDERLANDS
Overige informatie:
Camera op andere apparaten aansluiten
Camera op pc aansluiten via de usb kabel
U kunt de camera aansluiten op elke pc die over een vrije usb
aansluiting beschikt. Maak om de camera op een pc aan te sluiten
gebruik van de meegeleverde usb kabel.
1. Zet de camera in de houder.
2. Sluit de meegeleverde usb
kabel aan op de usb
aansluiting van de houder.
3. Schuif de [Mode] knop omlaag
om de camera aan te zetten.
Schuif de [Mode] knop
nogmaals omlaag.
◆ Het scherm om de
gebruiksstand te kiezen wordt
getoond (Mode Selection).
116
4. Sluit de andere kant van de usb kabel aan op de usb
aansluiting van de pc.
00876H X105L FRA+NED~136
6/8/05 2:59 PM
Page 117
FRANÇAIS
Overige informatie:
Programma’s installeren
NEDERLANDS
Installatie van Image Mixer
Met dit programma kunt u videobestanden bewerken en gebruik
maken van de pc-camera functie.
Windows
1. Sluit eventuele vensters op het
scherm.
2. Doe de software-cd in het cd-rom
station.
◆ Het Setup venster verschijnt
automatisch.
◆ Als dit niet gebeurt, open dan het
cd-rom station in ‘Deze computer’
en dubbelklik op <Iminst.exe>.
3.
Klik op <ImageMixer>
4. Selecteer de taal.
5. Volg de stappen die op het scherm verschijnen.
◆ Na afloop moet u de pc opnieuw starten voordat u het
programma Image Mixer kunt gebruiken.
NB
✤ Als Image Mixer niet lijkt te zijn geïnstalleerd, moet u eerst
proberen om het programma te verwijderen (de-installeren), en het
vervolgens opnieuw installeren. De de-installatie van Image Mixer
moet u uitvoeren via het configuratiescherm van de pc.
✤ Bij het afspelen van bepaalde MPEG4 videobestanden is het
mogelijk dat de schermverhoudingen niet kloppen i.v.m. de
gekozen resolutie.
✤ Als u op "ImageMixer" klikt, worden alle bijbehorende programma’s
automatisch geïnstalleerd van de cd-rom.
✤ Installatie van ImageMixer is noodzakelijk om met de camera
opgenomen videobestanden op uw pc te kunnen afspelen.
117
00876H X105L FRA+NED~136
6/8/05 2:59 PM
Page 118
FRANÇAIS
Divers – Installation des logiciels
Macintosh
Overige informatie:
Programma’s installeren
NEDERLANDS
Macintosh
1. Sluit eventuele vensters op het
scherm.
2. Doe de software-cd in het cd-rom
station.
◆ Het Setup venster verschijnt
automatisch.
◆ Als dit niet gebeurt, dubbelklik dan
op het cd-rom station op het
bureaublad en dubbelklik op
<Iminstall>.
3. Klik op <ImageMixer>.
4. Selecteer de taal.
5. Volg de stappen die op het scherm
verschijnen.
◆ Na afloop moet u de pc opnieuw
starten voordat u het programma
Image Mixer kunt gebruiken.
118
✤ Als Image Mixer niet lijkt te zijn geïnstalleerd, moet u eerst
proberen om het programma te verwijderen (via het regelpaneel
van de computer). Vervolgens (opnieuw) installeren.
✤ Bij het afspelen van bepaalde MPEG4 videobestanden is het
mogelijk dat de schermverhoudingen niet kloppen i.v.m. de
gekozen resolutie.
✤ Als u op "ImageMixer" klikt, worden alle bijbehorende programma’s
automatisch geïnstalleerd van de cd-rom.
✤ Installatie van ImageMixer is noodzakelijk om met de camera
opgenomen videobestanden op uw computer te kunnen afspelen.
00876H X105L FRA+NED~136
6/8/05 2:59 PM
Page 119
Overige informatie:
Programma’s installeren
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Installation du pilote de Web camescope
Software voor gebruik als pc-camera
Windows
Windows
USB Mode
USB 2.0 MassStorage
1. Sluit eventueel geopende vensters en plaats
de meegeleverde software cd-rom in de cdrom-eenheid van uw pc.
USB 1.1 MassStorage
PC-Cam
Back
PictBridge
2. Zet de camcorder op de houder en verbind
de usb kabel met de usb poort van de
houder.
Het USB scherm wordt getoond.
3
3. Selecteer met de [ ▲ /▼ ] toetsen <PC-Cam>
en druk op de [OK] toets.
Het scherm Nieuwe Hardware Wizard wordt
getoond.
4. Volg de aanwijzingen op het scherm om de
installatie te voltooien.
119
00876H X105L FRA+NED~136
6/8/05 2:59 PM
Page 120
Overige informatie:
programma’s installeren
Windows98SE stuurprogramma
(alleen voor Windows98SE)
FRANÇAIS
Voor u de camera onder Windows98SE als verwisselbaar schijfstation
kunt gebruiken, kan het nodig zijn dat u het Windows98SE usb
stuurprogramma (USB Driver) installeert.
USB Mode
USB 2.0 MassStorage
USB 1.1 MassStorage
PC-Cam
Back
PictBridge
NEDERLANDS
1. Sluit eventueel geopende vensters en plaats
de meegeleverde software cd-rom in de cdrom-eenheid van uw pc.
2. Zet de camcorder op de houder en verbind
de usb kabel met de usb poort van de
houder.
Het USB scherm wordt getoond.
3. Selecteer met de [ ▲ /▼ ] toetsen <USB 2.0 Mass Storage> of
<USB 1.1 Mass Storage> en druk op de [OK] toets.
4. De installatieprocedure wordt automatisch gestart.
120
NB
✤ Misschien moet u tijdens de installatie van het stuurprogramma
onder Windows 98 SE de Windows 98 cd-rom met het
besturingssysteem in uw cd-rom-eenheid plaatsen.
00876H X105L FRA+NED~136
6/8/05 2:59 PM
Page 121
NEDERLANDS
Overige informatie:
Camera aansluiten op andere apparatuur
USB verbinding beëindigen
Nadat de bestanden zijn gekopieerd, verwijdert u de kabel als volgt:
1. Dubbelklik rechtsonder in de Windows taakbalk op het pictogram
‘Hardware veilig verwijderen’.
2. Selecteer ‘Stoppen’ en wacht tot een scherm verschijnt dat deze
keuze bevestigt.
3. Verwijder de usb kabel.
NB
✤ Wanneer u tijdens het kopiëren van bestanden de USB kabel uit
de pc of de camera haalt, wordt het kopiëren afgebroken en
kunnen een of meer overgebrachte bestanden onbruikbaar zijn.
✤ Als u de USB kabel via een USB hub op de pc aansluit, of als er
nog meer usb apparaten op de pc zijn aangesloten, kan er een
conflict ontstaan waardoor de usb verbinding niet goed werkt.
Verwijder bij problemen de andere usb apparaten en probeer het
opnieuw.
✤ Ook als de computer voldoet aan de aanbevolen specificaties is
het mogelijk dat er problemen met de camera optreden ten
gevolge van de configuratie van de computer. Het is bijvoorbeeld
mogelijk dat bepaalde videobestanden niet goed worden
afgespeeld.
✤ Wanneer u gekozen hebt voor USB 2.0 MassStorage, USB 1.1
MassStorage, PC-Cam of PictBridge, kunt u geen andere
gebruiksstand instellen. Verwijder de usb kabel of zet de camera
uit en weer aan om een andere stand te kunnen kiezen.
✤ Als u de usb kabel verwijdert, verschijnt gedurende 1 seconde de
melding ‘Now refresh file list’ (bestandslijst nu vernieuwen).
✤ De op bladzijde 104 vermelde bewerkingen hoeven niet altijd
gegarandeerd probleemloos te werken, afhankelijk van de
computerconfiguratie.
121
00876H X105L FRA+NED~136
6/8/05 2:59 PM
Page 122
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Overige informatie: Foto’s afdrukken
Impression PictBridge
Foto’s afdrukken met PictBridge functie
122
Als uw printer PictBridge ondersteunt, kunt u hem
rechtstreeks vanuit de camera aansturen om
digitale foto’s af te drukken.
Om uw opgeslagen foto’s rechtstreeks te kunnen
afdrukken, moet u de camera via de usb kabel op
de PictBridge printer aansluiten.
USB Mode
USB 2.0 MassStorage
USB 1.1 MassStorage
PC-Cam
Back
PictBridge
PictBridge 100-0056
Date
Off
Copies
5
Print
Next Photo
Previous Photo
1. Sluit de camcorder met behulp van de usb
kabel aan op de PictBridge printer.
2. Schuif de [Mode] schakelaar omlaag om de
camera aan te zetten.
◆ Het USB menu verschijnt automatisch.
3. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <PictBridge>
en druk op de [OK] toets.
4. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <Copies> en
druk op de [OK] toets.
5. Geef met de [ ▲ /▼ ] toetsen het gewenste
aantal afdrukken aan en druk op de [OK] toets.
◆ U kunt het aantal afdrukken instellen tussen 1
en 99.
6. Ga met de [ ▲ /▼ ] toetsen naar <Print> en druk
op de [OK] toets.
PictBridge 100-0056
NB
Date
Off
Copies
5
Print
Next Photo
Previous Photo
✤ Als u in het menu voor <Back> kiest, verschijnt het
vorige menu.
✤ Als u naar de volgende of vorige foto wilt gaan,
kies dan met de [ ▲ /▼ ] toetsen voor <Next>
(volgende) of <Previous> (vorige).
✤ Zie ook de gebruiksaanwijzing van de printer voor
informatie over het afdrukken van foto’s.
6/8/05 2:59 PM
Page 123
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Overige informatie: Foto’s afdrukken
Foto’s afdrukken met DPOF bestanden
DPOF (Digital Printing Order Format) is een methode om
bestel/afdrukinformatie toe te voegen aan foto’s op een Memory Stick
of Memory Stick Pro. Hiermee kunt u eenvoudig afdrukken laten
maken op een DPOF compatibele printer of bestellen bij een fotozaak.
Impression de fichiers DPOF stockés sur Memory Stick
DPOF bestanden afdrukken van Memory Stick
1. Leg de afdrukinformatie vast voor de foto’s die u wilt afdrukken
(zie bladzijde 61).
2. Doe de Memory Stick in de fotoprinter.
3. Volg de aanwijzingen van de printer om foto’s af te drukken.
Remarque
NB
✤ Pour plus d’informations sur l’impression des photos, reportez-vous ✤ Zie ook de gebruiksaanwijzing van de printer voor informatie over
het afdrukken van foto’s.
au manuel d’utilisation de votre imprimante.
123
00876H X105L FRA+NED~136
6/8/05 2:59 PM
Page 124
✤
✤
✤
✤
✤
✤
124
NEDERLANDS
Onderhoud:
Camera reinigen en bijhouden
Na gebruik
✤
✤
✤
✤
✤
✤
✤
Om de camera zo veilig mogelijk te bewaren, moet u de volgende stappen
uitvoeren:
✓ Zet de camera uit.
✓ Verwijder de batterij (zie bladzijde 20).
✓ Verwijder de Memory Stick (zie bladzijde 34).
Om schade aan het LCD-scherm te voorkomen, moet u geen overdreven
kracht uitoefenen op de bewegende delen.
Laat de camera niet vallen en bescherm hem tegen andere schokken.
Gebruik de camera niet gedurende langere tijd in een te vochtige of stoffige
omgeving.
Bewaar de camera niet op plaatsen waar de volgende omstandigheden
kunnen voorkomen:
✓ Teveel vocht, stoom, roet of stof.
✓ Teveel schokken of trillingen.
✓ Te hoge (boven 50°C) of lage (onder 0°C) temperaturen.
✓ Sterke elektromagnetische velden.
✓ Direct zonlicht of op een warme dag in een gesloten auto.
Voor veilig gebruik van de batterij houdt u rekening met de volgende
informatie:
✓ Om de batterij niet onnodig te laten leeglopen, moet u de camera uitzetten
wanneer u hem niet gebruikt.
✓ Het stroomgebruik hangt af van de gebruiksomstandigheden.
Vaak starten en stoppen met opnemen, veel in- en uitzoomen en opnemen bij
lage temperaturen leidt tot een kortere opnameduur per batterijlading.
✓ Lever versleten batterijen zo snel mogelijk in. Niet bij het huisafval doen of
verbranden.
✓ De batterij wordt warm tijdens opladen en gebruik.
Dit is geen storing.
✓ Batterijen hebben een beperkte levensduur.
Als de gebruiksduur na een normale oplaadtijd duidelijk afneemt is de batterij
(bijna) versleten. Vervang de batterij dan door een nieuwe.
Voor veilig gebruik van een Memory Stick (Pro) houdt u rekening met de
volgende informatie:
✓ Bewaar Memory Sticks uit de buurt van kachels en andere warmtebronnen.
Vermijd ook direct zonlicht en elektromagnetische velden.
✓ Zet apparaten nooit uit als ze gegevens aan het uitwisselen zijn.
Dit kan leiden tot gegevensverlies.
✓ Maak regelmatig reservekopieën van uw opnames op een harde schijf of een
ander (permanent) opslagmedium.
✓ Formatteer de Memory Stick af en toe.
✓ Formatteer een Memory Stick (Pro) bij voorkeur in de camera. Als u toch met
de pc wilt formatteren, gebruik dan altijd het programma Memory Stick
Formatter van de meegeleverde software-cd.
00876H X105L FRA+NED~136
6/8/05 2:59 PM
Page 125
NEDERLANDS
Onderhoud:
Camera reinigen en bijhouden
Buitenzijde reinigen
✤ Zo reinigt u het uitwendige van de camera:
✓ Reinig de buitenzijde van de camera met een zachte, droge
doek. Voorzichtig schoonvegen. Gebruik bij het reinigen geen
overdreven kracht en wrijf het oppervlak zachtjes schoon.
✓ Het oppervlak van het LCD-scherm mag niet worden ingedrukt.
Ook voor het schermoppervlak gebruikt u een zachte, droge
doek.
✓ Reinig de lens met een blaasbalgje (als optie verkrijgbaar) om
stof en kleine voorwerpen te verwijderen. Veeg de lens nooit af
met een doek of met de vingers. Gebruik speciale
schoonmaaktissues voor lenzen.
✓ Gebruik geen thinner, alcohol, benzine of benzeen.
De afwerklaag kan hierdoor beschadigd raken.
✓ Verwijder de batterij voordat u de camera reinigt. De camera
mag ook niet met andere spanningsbronnen verbonden zijn.
NB
✤ Als de lens minder helder lijkt, zet de camera dan uit en wacht 1
uur.
De ingebouwde oplaadbare batterij
De camera bevat een oplaadbare lithiumcel die ervoor zorgt dat de
datum en andere instellingen bewaard blijven wanneer de batterij en
de netvoeding niet zijn aangesloten. De lithiumcel wordt tijdens
gebruik van de camera automatisch bijgeladen.
Ingebouwde lithiumcel opladen
✤ Als de camera niet wordt gebruikt, loopt de lithiumcel in een dag of
5 leeg. In dat geval moet u de netvoeding op de camera
aansluiten, de aan/uit schakelaar aanzetten en 24 uur wachten.
Stel tenslotte de datum en andere instellingen weer in.
125
6/8/05 2:59 PM
Page 126
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
126
NEDERLANDS
Onderhoud:
Camera reinigen en bijhouden
Over de batterij
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Bij een omgevingstemperatuur van 10°C of lager, werkt de batterij minder
goed en gaat de levensduur achteruit. U kunt de levensduur van de batterij
verlengen door de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.
- Houd de batterij in een zak of tasje warm en plaats deze pas in uw
sportcamcorder vlak voordat u deze gaat gebruiken.
- Gebruik een batterij met hoge capaciteit (als optie verkrijgbaar).
Zet de schakelaar in de stand OFF wanneer u niet aan het opnemen of
afspelen bent.
In de standby-stand en bij het pauzeren van de weergave gebruikt de batterij
ook stroom.
Zorg voor twee tot drie keer zoveel batterijcapaciteit als de opnameduur die
u verwacht en maak, voordat u werkelijk gaat filmen, eerst een paar
proefopnamen.
Zorg ervoor dat de batterij niet nat kan worden.
De batterij is niet bestand tegen water.
Houd de batterij buiten het bereik van kinderen.
Als de batterij wordt doorgeslikt, moet u onmiddellijk een arts raadplegen.
Maak de batterij schoon met een schone, droge doek.
Pak de batterij nooit met een metalen voorwerp vast. Daardoor kan
kortsluiting ontstaan.
Gooi de batterij nooit in het vuur.
Haal de batterij niet uit elkaar. Daardoor kan de batterij exploderen of
vlamvatten.
Gebruik uitsluitend aanbevolen batterijen en accessoires. Het gebruik van
batterijen die niet expliciet voor dit apparaat geschikt zijn, kunnen tot een
explosie, lekkage, brand, letsel en/of schade leiden.
Houd u bij het plaatsen van de batterij aan de instructies. Wanneer een
batterij niet juist is geplaatst, kan dit schade aan de camcorder veroorzaken.
Als u de camcorder langere tijd niet gaat gebruiken, adviseren wij u alle
*batterijen te verwijderen.
Als u de batterijen erin laat zitten, kunnen deze gaan lekken, wat tot schade
aan de camcorder kan leiden. (*:alleen VP-X105L/X110L)
Haal de batterijen uit de externe lens wanneer u deze langere tijd niet zult
gebruiken. Om schade aan de lens te voorkomen, adviseren wij u om
batterijen die niet meer goed werken direct uit de externe lens te verwijderen,
zodat deze niet kunnen gaan lekken. (alleen VP-X105L/X110L)
Vervang de batterijen wanneer de lamp van de externe camera niet meer
werkt of knippert wanneer deze aan staat. (alleen VP-X105L/X110L)
Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen door elkaar.
(alleen VP-X105L/X110L)
00876H X105L FRA+NED~136
6/8/05 2:59 PM
Page 127
NEDERLANDS
Onderhoud:
Camera reinigen en bijhouden
Gebruik in het buitenland
✤ Veel landen en gebieden hebben een afwijkend kleursysteem en
een lichtnet met afwijkende aansluitwaarden.
✤ Kijk voor u de camera in het buitenland gebruikt, de volgende
items na:
Lichtnet
✤ U kunt de camera via de meegeleverde netvoeding op het lichtnet
aansluiten in landen of gebieden met een lichtnet van 100-240
Volt, 50/60 Hz.
✤ Bovendien kan het nodig zijn een adapter te kopen voor de
lichtnetstekker, afhankelijk van het aanwezige type stopcontact.
Kleursysteem
✤ U kunt uw videobestanden altijd bekijken via het ingebouwde LCDscherm.
Dat wordt anders als u uw opnamen ter plaatse op een tv wilt
bekijken of naar een videorecorder wilt kopiëren. De tv of
videorecorder moet dan geschikt zijn voor het PAL kleursysteem
en beschikken over de juiste aansluitingen voor beeld en geluid.
Als dit niet zo is, kunt u de camera alleen aansluiten via een
afzonderlijk verkrijgbare Video Format Transcoder/Converter.
Landen/gebieden met PAL-compatibel kleursysteem
Australië, Oostenrijk, België, Bulgarije, China, CIS, Tsjechische
Republiek, Denemarken, Egypte, Finland, Frankrijk, Duitsland,
Griekenland, Engeland, Nederland, Hong Kong, Hongarije, India,
Iran, Irak, Koeweit, Libië, Maleisië, Mauritius, Noorwegen, Roemenië,
Saoedi-Arabië, Singapore, Slowaakse Republiek, Spanje, Zweden,
Zwitserland, Syrië, Thailand, Tunesië, etc.
Landen/gebieden met NTSC-compatibel kleursysteem
Bahama’s, Canada, Centraal Amerika, Japan, Mexico, Filippijnen,
Korea, Taiwan, VS, etc.
127
00876H X105L FRA+NED~136
6/8/05 2:59 PM
Page 128
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Problemen oplossen
Auto-diagnostic
Zelfdiagnose: meldingen op scherm
Affichage
Not enough free
space
Supprimez le fichier corrompu.
Corrupted file
Paper error
Erreur
Erreur transfert
USB
Batterie Faible
La carte mémoire est corrompue. Formatez la carte Memory Stick ou remplacez-la.
Formatez la carte Memory Stick.
Formatez la carte mémoire.
✤
Il n’y a pas d’alimentation
128
Melding
Action
Printer error
Ink error
Wrong error
USB transfer error
Low battery
Holding the key
Geeft aan
Actie
Er is geen ruimte om bestanden
op te slaan
Het bestand is beschadigd
Het papier is op
Controleer de ruimte in het interne geheugen of
op Memory Stick.
Verwijder het beschadigde bestand.
Controleer het papier in de printer. Vul zo nodig
papier aan.
Kijk of het papier is vastgelopen. Verwijder
vastgelopen papier.
Kijk of de inkt of toner (bijna) op is.
Controleer of het wel een JPEG bestand is.
Koppel de usb kabel los en sluit hem opnieuw
aan.
Laad de batterij op of sluit de netvoeding aan.
Verschuif de Hold toets om de cameratoetsen te
ontgrendelen.
Formatteer de Memory Stick of vervang hem
door een lege.
Formatteer de Memory Stick.
Het papier is vastgelopen in de
printer
De inkt is bijna op
Bestandsfout
Probleem tijdens verzenden
bestand
Batterij (bijna) leeg
De Hold toets is vergrendeld
De geheugenkaart heeft een
probleem
Geheugen moet eerst worden
geformatteerd
Schrijven naar geheugen niet
Write error
gelukt
Lezen uit geheugen niet gelukt
Read error
Bestandsindeling niet
Not supported
ondersteund
format
Memory Stick is beveiligd tegen
Write protected
schrijven
MPEG decoding error Videobestand beschadigd
Card error
Not formatted
✤
Controleer de geheugenruimte of formatteer het
geheugen.
Verwijder het bestand.
Niet ondersteund AVI of JPEG bestand. Zie de
ondersteunde bestandstypen op bladzijde 30.
Verschuif de wis/schrijfbeveiliging van de
Memory Stick.
Verwijder het beschadigde bestand.
Als u een probleem niet kunt oplossen met de volgende instructies: raadpleeg een
Samsung dealer of geautoriseerd service center/technicus.
Mogelijke oorzaken
Geen spanning
Netvoeding niet goed
aangesloten
Batterij leeg
Batterij te koud
DATUM/TIJD verkeerd
DATE/TIME niet ingesteld
Stelt niet automatisch
scherp
Gekozen voor handmatig
scherpstellen
Opname in te donkere
omstandigheden
Condensvocht op de lens
Maatregelen
Sluit de netvoeding goed aan, zie
bladzijde 24.
Verwissel de batterij.
Ga naar een warmere plaats.
Stel de datum/tijd in, zie DATE/TIME op
bladzijde 90-91.
Zet de camera op Auto Focus.
Gebruik flitser of doe lampen aan.
Reinig de lens en controleer de
scherpstelling.
00876H X105L FRA+NED~136
6/8/05 2:59 PM
Page 129
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Symptoom
Mogelijke oorzaken
Memory stick verkeerdom
Vreemd voorwerp in de
aansluiting
Witbalans moet worden
Onnatuurlijke kleuren
afgeregeld
Digitaal effect aangezet
Digitale zoom werkt niet
Bestanden kunnen niet worden Memory Stick is beveiligd
Bestand is beveiligd
verwijderd van Memory Stick
Memory Stick gaat niet
goed in de camera
Beeld op het LCD-scherm te
donker
Achterkant van LCD-scherm
heet
Weergave, terugspoelen en
Zet de effecten uit, zie bladzijde 54.
Verschuif de wis/schrijfbeveiliging van de
Memory Stick.
Hef de beveiliging van het bestand op, zie
bladzijde 84.
Wijzig de helderheid en stand van het
Te lichte omgeving
scherm.
Te koude omgeving
Bij te lage temperaturen kan het LCDscherm donker blijven. Dit is geen storing.
Langdurig gebruik van LCD- Sluit het LCD-scherm om het uit te zetten
of zet de camera uit om het scherm te
scherm
laten afkoelen.
Selecteer ‘Video Mode’ en vervolgens
Gekozen voor fotostand
‘Play’.
(Photo Mode)
Selecteer ‘Photo Mode’ en vervolgens
Gekozen voor videostand
‘View’.
(Video Mode)
vooruitspoelen werken niet
Geen fotoweergave van
Memory Stick
Er wordt geen foto genomen na Onvoldoende vrij geheugen
Geheugenkaart
volledig indrukken van de
geformatteerd op ander
opnameknop
apparaat
Ingebouwde flitser gaat af
Video-opname niet mogelijk
LCD-scherm gaat uit
De externe cameramodule
werkt niet
(alleen VP-X105L/X110L)
Maatregelen
Plaats de Memory Stick op de juiste
manier, zie blz. 34.
Maak de Memory Stick aansluiting leeg.
Stel de witbalans in, zie bladzijde 67.
Flitser reageert op
onvoldoende omgevingslicht
Gekozen voor fotostand
(Photo Mode)
Om stroom te sparen gaat de
camera automatisch uit
wanneer een bepaalde
periode (afhankelijk van de
gebruiksstand) geen toets
wordt ingedrukt. Dit is geen
storing.
De batterij is leeg.
Verwijder bestanden van de Memory
Stick of verwijder bestanden uit het
interne geheugen.
Formatteer de Memory Stick met de
camera of formatteer het interne
geheugen.
Kies andere flitsinstelling, zie bladzijde 64.
Selecteer ‘Video Mode’.
U kunt de camera weer aanzetten door
op een willekeurige toets te drukken.
Als u de functie van de toets wilt
gebruiken, moet u de betreffende
toets nog een keer indrukken.
Vervang de batterij.
129
00876H X105L FRA+NED~136
6/8/05 2:59 PM
Page 130
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Menus
De structuur van het menu
Video
1. Record
2. Video In
External Camera
Normal
Photo
White Balance
Auto
Hold
Outdoor
Indoor
4. File Options
Delete
Selected
All
Cancel
Lock
Selected
All
Cancel
Copy To
Selected
All
Cancel
PB Option
Selected
All
Cancel
Back
BLC
Off
On
Effect
Off
Art
Mosaic
Sepia
Negative
Mirror
B&W
Emboss
Digital Zoom
Off
On
Back
Size
5. Back
Quality
Super Fine
Fine
Normal
130
Auto
Sports
Spotlight
Sand/Snow
HS Shutter
5. Settings
720
352
2. View
3. File Options
Delete
Program AE
3. Play
1. Capture
Selected
All
Cancel
Lock
Selected
All
Cancel
Copy To
Selected
All
Cancel
DPOF
Back
4. Settings
MP3
White Balance
Auto
Hold
Outdoor
Indoor
Program AE
Auto
Sports
Spotlight
Sand/Snow
HS Shutter
BLC
Off
On
Back
5. Back
Video
1. Play Options
1. Record
Repeat
2. Video In
All
Off
One
External Camera
Normal
3. Play
Delete
Delete
Lock
Selected
All
Cancel
Copy To
Selected
All
Cancel
Selected
All
Cancel
Lock
Selected
All
Cancel
Copy To
Selected
All
Cancel
PB Option
Size
800✕600
640✕480
Light
Auto
On
Off
Focus
AF
MF
EIS
On
Off
Back
3. Back
Auto
Hold
Outdoor
Indoor
Selected
All
Cancel
Back
Auto
Sports
Spotlight
Sand/Snow
HS Shutter
BLC
Off
On
Effect
Off
Art
Mosaic
Sepia
Negative
Mirror
B&W
Emboss
Digital Zoom
Off
On
5. Settings
Back
Size
5. Back
720
352
Quality
Super Fine
Fine
Normal
Focus
Focus
AF
MF
AF
MF
1. Capture
2. View
3. File Options
Delete
Program AE
Back
Selected
All
Cancel
Photo
White Balance
Selected
All
Cancel
Lock
Selected
All
Cancel
Copy To
Selected
All
Cancel
DPOF
Back
4. Settings
Size
800✕600
640✕480
Light
Auto
On
Off
Focus
AF
MF
EIS
On
Off
MP3
White Balance
Auto
Hold
Outdoor
Indoor
Program AE
Auto
Sports
Spotlight
Sand/Snow
HS Shutter
BLC
Off
On
Back
5. Back
1. Play Options
Repeat
All
Off
One
Back
2. File Options
Delete
Selected
All
Cancel
Lock
Selected
All
Cancel
Copy To
Selected
All
Cancel
Back
3. Back
00876H X105L FRA+NED~136
6/8/05 2:59 PM
Page 131
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Menus
De structuur van het menu
File
Browser
Voice
Recorder
System
Settings
File
Browser
Voice
Recorder
USB Mode
System
Settings
USB Mode
1. USB 2.0 MassStorage
1. Record
1. Delete
1. Display
3. System
2. Play
Selected
LCD Brightness
Auto Shut off
All
1. USB 2.0 MassStorage
1. Record
1. Delete
1. Display
3. System
2. Play
Selected
LCD Brightness
Auto Shut off
All
2. USB 1.1 MassStorage
Delete
Selected
All
Cancel
Lock
Selected
All
Cancel
Copy To
Selected
All
Cancel
Cancel
2. Lock
0%
...
100%
Demo
LCD Colour
Selected
0%
All
100%
...
Cancel
Back
3. Copy To
Selected
All
Cancel
2. Date/Time
Set Time
Set Date
Date Format
4. File Info
Back
Close
4. Back
5. Back
Off
5 Minutes
YY/MM/DD
DD/MM/YY
MM/DD/YY
Off
5 Minutes
Play Now
4. PictBridge
Date/Copies/Print
Next Photo/
Previous Photo/
Back
Delete
Selected
All
Cancel
Lock
Start-up
Video Mode
Previous Mode
File No.
Series
Reset
Selected
All
Cancel
Copy To
Selected
All
Cancel
On
Off
Version Info
12 Hour
24 Hour
Close
Back
4. Memory
Cancel
2. Lock
0%
...
Demo
LCD Colour
0%
All
100%
...
Cancel
Back
3. Copy To
Selected
All
Cancel
2. Date/Time
Set Time
Set Date
Date Format
Back
Close
4. Back
5. Back
Off
5 Minutes
100%
Selected
4. File Info
Beep Sound
Time Format
Back
2. USB 1.1 MassStorage
3. PC-Cam
YY/MM/DD
DD/MM/YY
MM/DD/YY
Time Format
12 Hour
24 Hour
Back
Off
5 Minutes
Play Now
File No.
Series
Reset
Beep Sound
On
Off
Version Info
Close
Back
4. Memory
Storage Type
Internal
External
Memory Space
Date/Copies/Print
Next Photo/
Previous Photo/
Back
Video Mode
Previous Mode
Internal
External
Internal
External
4. PictBridge
Start-up
Storage Type
Format
3. PC-Cam
Format
Internal
External
Memory Space
000MB/000MB
000MB/000MB
Back
Back
5. Back
5. Back
131
00876H X105L FRA+NED~136
6/8/05 2:59 PM
Page 132
FRANÇAIS
NEDERLANDS
132
Specificaties
Model
Camerasysteem
Video
Foto
MP3
Spraak
Geheugen
Opname/weergaveduur
CCD pixels
Zoombereik
Brandpuntafstand
Lichtgevoeligheid
LCD-scherm
Connectors (houder)
USB
Camera
AV In/Uit
Gelijkstroom ingang
Algemeen
Temperatuur (gebruik)
Luchtvochtigheid (gebruik)
Stroombron
Stroomgebruik
Afmetingen (BxHxD)
Gewicht
Ingebouwde microfoon
VP-X105(L)/X110(L)
MPEG4 AVI formaat
JPEG (DPOF, Exif 2.2)
Stereo weergave
WAVE opname/weergave, 8 KHz sampling,
16-bits, stereo
Intern geheugen/Memory Stick/Memory Stick Pro
Zie bladzijde 31
1/6 inch CCD, 800 K (maximaal)
x10 (optisch), x100 (digitaal)
f=2,4-24 mm, F1.8-2.4
3,0 lux
5 cm Trans Reflective, 210 K
Mini-B type (USB 2.0 High Speed)
Speciale 22-pins connector
Video (1,0 V p_p), Audio (-7,5 dBm 47KΩ,
Invoer:mono/Uitvoer:stereo)
Speciale 22-pins connector
0°-40°C
10-80%
3,8 V (Li-Polymer batterij), 4,8 V (netvoeding)
3,0 W (LCD aan)
58,8 mm x 92,7 mm x 26,3 mm
150 gram (inclusief de Lithium Polymer batterij)
Omnidirectionele stereo condensatormicrofoon
00876H X105L FRA+NED~136
6/8/05 2:59 PM
Page 133
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Specificaties
VP-X105(L)/X110(L)
Model
Connectors op camera
Gemeenschappelijke Oortelefoon
connector
AV In/Uit
VP-X105(L)/X110(L)
ø 3,5 stereo
Video (1,0 p_p, 75 Ω), Audio (-7,5 dBm 47K Ω, stereo)
Connector (naar houder) Speciale 22-pins connector
Speciale 22-pins connector
Gelijkstroom connector
Netvoeding
Wisselstroom 100-240 V, 50/60 Hz
Spanning
Gelijkstroom 4,8 V, 1,0 A
Gelijkstroomuitgang
70 mm x 30 mm x 42 mm
Afmetingen
80 gram (inclusief gelijkstroomkabel)
Gewicht
Model
XC-L1P (Externe cameramodule) (alleen VP-X105L/X110L)
de externe CMOS camera
CMOS pixels
1/4˝ CMOS, 320K (maximum)
Videoresolutie
640x480 (VGA)
Belichting
Auto
Witbalans
Auto
Focustype
Vast
Brandpuntafstand
f=4,0mm, F2,6
Aansluiting
AV uitvoer
Video (1.0Vp_p), audio (-7.5dBm 47KΩ, Mono)
Algemeen
Gebruikstemperatuur
0°C-40°C (32°F~104°F)
Luchtvochtigheid
20%-80%
Stroombron
1.5V x 2 (alkaline AAA batterij)
Energiegebruik
0,9W
Afmetingen (lxhxd)
85mm x 27mm x 26mm
Gewicht
105 gram (zonder de alkaline AAA batterij)
Ingebouwde microfoon
Omnidirectionele condensor microfoon
Gebruikstijd batterij
Alkalinebatterij: Max. 60 minuten
Oplaadbare nikkel hydrogen batterij:
Max. 100 minuten (niet meegeleverd).
• Zowel de technische gegevens als het ontwerp kunnen zonder aankondiging worden
gewijzigd. Drukfouten voorbehouden.
133
00876H X105L FRA+NED~136
6/8/05 2:59 PM
Page 134
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Index
Index
-A-
-E-
-A-
-G-
AF......................................48, 65
AFFICHAGE ECRAN .............17
Aan/uit schakelaar ..................14
AF autofocus.....................48, 65
Automatische uitschakeling
(Auto Shut off) ........................94
Geheugenruimte (Memory
Space)...................................102
Geheugentype
(Memory type).........................33
Geheugentype
(Storage type) .......................100
-F-
-B-
Flash........................................64
Format...................................101
Beeldstabilisator (EIS) ......49, 66
Belichtingsprogramma’s
(Program AE) ....................51, 68
-C-
-I-
Image Mixer ..........................116
Information version .................99
-DDatum (Date) ..........................91
Demo.......................................95
Digitale zoom ..........................54
Display toets ...........................28
DPOF ..............................61, 123
-D-
-M-
-E-
Effecten ..................................53
Externe cameramodule
(alleen VP-X105L/X110L).108~110
134
-HHandmatig scherpstellen
(MF)...................................48, 65
Herhalen (PB Option) .............45
Herhalen (Repeat Play) ..........74
-IImage Mixer ..........................117
In- en uitzoomen
(Zooming In and Out) .......38, 57
-LLCD helderheid (Brightness) ..88
LCD kleur (Colour)..................89
Lithium Polymeer batterij ........13
-FFlitser.......................................64
Formatteren...........................101
Functietoetsen.........................27
-MMemory Stick ..........................34
Menu toets ..............................14
00876H X105L FRA+NED~136
6/8/05 2:59 PM
Page 135
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Index
Index
-N-
-S-
-O-
-PPB Option (Option LECT).......45
PictBridge..............................122
Prise ........................................56
Program AE ......................51, 68
-NNavigatie door bestanden
(File Browser)..........................83
-R-
-Z-
Relecture.................................74
-TTegenlichtcompensatie
(BLC).................................52, 69
Tekst op scherm (OSD) ..........17
Tijd (Time) ...............................90
Opname (Capturing) ...............56
-U-PPieptoon (Beep Sound) ..........98
PictBridge..............................122
Problemen oplossen
(Troubleshooting)..................128
USB kabel (USB Cable) .........13
USB stand (USB mode) .......103
-VVersie informatie
(Version Information) ..............99
-RReinigen en onderhoud
(Cleaning and Maintaining)...124
-WWitbalans
(White Balance) ................50, 67
-SScherpstellen (Focus).......48, 65
Startstand (Start-up Mode) .....96
-ZZoomen.............................38, 57
135
00876H X105L FRA+NED~136
6/8/05 2:59 PM
Page 136
FRANÇAIS
CAM_FRA+NED W/C
6/8/05 2:25 PM
Page 100
SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE Service
Paris Nord 2
66, rue des Vanesses
BP 50116 Villepinte
95950 ROISSY CDG CEDEX
FRANCE
Tel: 08 25 08 65 65, Fax: 01 48 63 06 38
http://www.samsungservices.com
CAM_FRA+NED W/C
6/8/05 2:25 PM
Page 101
SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE
CAM_FRA+NED W/C
6/8/05 2:25 PM
Page 102
CAM_FRA+NED W/C
6/8/05 2:25 PM
Page 103
NEDERLAND
Dit Samsung-product is gegarandeerd tegen fabricage- en/of
materiaalfouten voor een periode van twaalf (12) maanden
gerekend vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum, tenzij in de
nationale of Europese wet- of regelgeving een andere
garantieperiode is vastgesteld.
Indien aanspraak wordt gemaakt op een reparatie onder
garantie, dient u het product te retourneren aan de winkelier
waar u het product gekocht heeft.
Erkende dealers van Samsung danwel door Samsung erkende
servicecentra in West-Europese Ianden zullen eveneens
garantie verlenen, echter op de voorwaarden die van toepassing
zijn in het betreffende land.
Ingeval van problemen kunt u nadere informatie verkrijgen via de
Samsung service- en informatielijn:
Voor Nederland: tel. 0900-2020088 (10 cpm)
Voor België: tel. 02/201.24.18
■ GARANTIECONDITIES
1. De garantie is alleen geldig wanneer de garantiekaart volledig
is ingevuld en samen met de originele aankoopbon of bevestiging waarop duidelijk het serienummer vermeld staat,
wordt overlegd.
2. Samsungs verplichtingen beperken zich tot reparatie of, indien
nodig en na haar beoordeling, tot het vervangen van het
product of het defecte onderdeel.
3. Reparaties onder garantie moeten door Samsung erkende
service-centra worden uitgevoerd. Er zal geen vergoeding
plaatsvinden voor reparaties uitgevoerd door niet erkende
Samsung dealers of niet erkende servicecentra. Alle daaruit
voortvloeiende schades vallen niet onder deze garantie.
BELGIË
4. Aanpassingen aan het product die noodzakelijk zijn om te
voldoen aan landelijke of plaatselijke technische of veiligheidsvoorschriften die gelden in enig land anders dan dat waarvoor
het product oorspronkelijk is ontworpen en gefabriceerd,
worden niet beschouwd als voortvloeiende uit materiaal- of
fabricagefouten.
5. Deze garantie dekt geen van de volgende zaken:
a) Periodieke controles, onderhoud en reparatie of vervanging
van onderdelen veroorzaakt door normaal gebruik en
slijtage. Hierbij dient vermeld te worden dat bij alle
beeldbuizen, ongeacht het fabrikaat, de helderheid met het
verstrijken van de tijd afneemt.
b) Kosten verbonden aan transport, verwijdering of installatie
van het product.
c) Misbruik, inclusief het gebruik voor andere doeleinden dan
waarvoor het product bestemd is, of onjuiste installatie.
d) Schade veroorzaakt door bliksem, water, vuur, overmacht,
oorlog, rellen, aansluiting op onjuist voltage, onvoldoende
ventilatie, vallen, stoten, onoordeelkundig gebruik of enige
andere oorzaak die buiten de contrôle van Samsung valt.
6. Deze garantie geldt voor iedereen die gedurende de
garantieperiode legaal in het bezit is gekomen van het
product.
7. De wettelijke rechten van de koper krachtens enigerlei van
toepassing zijnde nationale wetgeving, hetzij jegens de
verkoper en voortvloeiend uit het koopcontract, hetzij
anderszins, worden door deze garantie niet beïnvloed. Tenzij
de nationale wetgeving anders bepaalt, zijn de rechten
voortvloeiend uit deze garantie de enige rechten van de koper,
en kunnen Samsung, haar dochtermaatschappijen en
vertegen-woordigingen niet aansprakelijk worden gesteld voor
indirect of voortvloeiend verlies.
EUROPESE GARANTIE
00876H X105L FRA+NED~007
6/8/05 2:52 PM
Page B
FRANÇAIS
NEDERLANDS
CE CAMESCOPE EST FABRIQUE PAR:
DEZE CAMERA IS VERVAARDIGD DOOR:
Belangrijk
Geachte gebruiker,
De batterijen die in dit product
worden gebruikt bevatten stoffen die
schadelijk zijn voor het milieu.
*Samsung Electronics’ Internet Home Page
Gooi daarom nooit
batterijen bij het
gewone huisvuil.
United Kingdom
France
Australia
Germany
Sweden
Poland
Italia
Spain
Laat bij voorkeur de
batterijen door uw
vakhandelaar
vervangen of lever de
batterijen in bij een
innamepunt voor
gebruikte batterijen in
uw gemeente indien
u de batterijen zelf
verwisselt.
http://www.samsungelectronics.co.uk
http://www.samsung.fr
http://www.samsung.com/au
http://www.samsung.de
http://www.samsung.se
http://www.samsung.com/pl
http://www.samsung.it
http://www.samsung.es
*Samsung Electronics’ Internet Home Page
Nederland
Verenigde Staten
Groot-Brittannië
Frankrijk
Australië
Duitsland
Zweden
Polen
Canada
http://www.samsung.nl
http://www.sosimple.com
http://www.samsungelectronics.co.uk
http://www.samsung.fr
http://www.samsung.com/au
http://www.samsung.de
http://www.samsung.se
http://www.samsung.com/pl
http://www.samsungcanada.com

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • 8 MP CCD Silver
  • Optical zoom: 10x Digital zoom: 100x
  • Built-in microphone

Related manuals

advertisement

Languages

Only pages of the document in Dutch were displayed