Avent SCF255/12, SCF255/57, SCF255/56, Electric Bottle and Baby Food Warmer, SCF255/22, SCF255/58, SCF255/32, SCF255/54 Handleiding

Avent SCF255/12, SCF255/57, SCF255/56, Electric Bottle and Baby Food Warmer, SCF255/22, SCF255/58, SCF255/32, SCF255/54 Handleiding
GB
FR
DE
NL
NO
SE
PT
RU
PL
TR
AR
GR
SC
3
1
2
3
Contents
a)
b)
c)
d)
5
1
2
3
Contenu
a)
b)
c)
d)
6
FR
SOIT
7
1
2
3
a)
b)
c)
d)
8
DE
Entkalken
9
NL Philips AVENT Express Fles- en Babyvoedingverwarmer
Neem de tijd om deze gebruiksinstructies
helemaal door te nemen voordat u de Express
fles- en babyvoedingverwarmer voor de eerste
keer gaat gebruiken. Bewaar de instructies.
De Express fles- en babyvoedingverwarmer is de
snelle en veilige manier om alle AVENT Airflex
flessen, potjes of blikjes babyvoeding te verwarmen.
De Express fles- en babyvoedingverwarmer is niet
bedoeld om drank en voeding warm te houden
omdat vitamines hierdoor verloren kunnen gaan.
De snelheid waarmee de fles- en babyvoedingverwarmer melk of eten opwarmt hangt af van
de grootte van de fles of het potje en de
aanvangstemperatuur van de melk of voeding (b.v.
kamertemperatuur 20°C of uit de koelkast 5°C).
Een indicatie van de te opwarmtijd is te vinden
in diagram 2. Controleer altijd de temperatuur van
de voeding vóórdat u deze aan uw baby geeft.
De onderstaande tabel geeft aan welke temperatuur
het water in de verwamer kan bereiken op de
verschillende standen. Dit is geen richtlijn voor het
verwarmen van drank of voeding!
Stand
Water temperatuur in de verwarmer
1
2
3
Mandje
Verwarmer
Thermostaatknop
Bewaarfles en voedinglepeltje
Gebruiksaanwijzing
Voor AVENT Airflex zuigflessen
1) Plaats het mandje in de verwarmer.
2) Plaats de gevulde en in elkaar gezette fles
in de verwarmer.
3) Voor 125ml Airflex flessen vult u de verwarmer
tot net boven het niveau van de melk in de fles.
4) Voor grotere Airflex flessen (260 en 330ml) vult
u het apparaat tot 15mm onder de rand van de
verwarmer.
5) Zorg ervoor dat het waterniveau nooit boven de
hals van de fles uitkomt en nooit over de rand van
de verwarmer stroomt.
6) Doe de stekker in het stopcontact en zet de
thermostaatknop op stand 3.
7) Het lampje gaat branden om aan te geven dat de
verwarmer werkt.
10
8) Gedurende het verwarmen gaat het lampje
afwisselend aan en uit. Dit geeft aan dat het water
tot de maximale temperatuur wordt verwarmd.
9) Controleer altijd de temperatuur van de voeding
en neem de voeding onmiddellijk uit het apparaat
zodra deze de juiste temperatuur heeft bereikt.
10) Schud de fles zachtjes en controleer de
temperatuur van de melk door enkele druppels
op uw pols te sprenkelen voordat u uw baby voedt.
NB. Een indicatie van de te opwarmtijden is te
vinden in diagram 2.
NB. Het mandje kan uit de verwarmer worden
genomen voor het verwarmen van de AVENT Magic
Drinkbeker of andere merken flessen.
Voor potjes en blikjes babyvoeding
1) Plaats het mandje in de flesverwarmer.
2) Verwijder het deksel en zet het potje of blikje in
de verwarmer.
3) Vul de verwarmer met water tot 15mm onder
de bovenkant van het potje, blikje of VIA beker.
4) Doe de stekker in het stopcontact en zet de
thermostaatknop op stand 3.
5) Volg stappen 7-9 zoals hierboven beschreven.
6) De verwarmer werkt op dezelfde manier als voor
zuigflessen. Neem het potje of blikje voorzichtig uit
de verwarmer omdat deze, evenals de temperatuur
van het water, heet zal zijn.
7) Plaats een afsluitring van een AVENT Airflex fles
onder kleine potjes/blikjes vóórdat u water in de
verwarmer giet. Zo kunt u deze items na het
verwarmen gemakkelijk uit de verwarmer nemen.
8) Roer het eten en test het zelf even uit op een
lepeltje om er zeker van te zijn dat het niet te
heet is voor uw baby.
9) Voorkom oververhitting.
NB. Een indicatie van de te opwarmtijden is te
vinden in diagram 2.
Onderhoud van uw fles- en
babyvoedingverwarmer
Neem de stekker uit het stopcontact en laat het
apparaat afkoelen voordat u het schoonmaakt. Neem
het mandje uit de verwarmer en neem de binnen- en
buitenzijde af met een vochtige doek. Zo blijft de
verwarmer als nieuw. GEEN SCHUURMIDDELEN
GEBRUIKEN. Om kalkvorming te verminderen kan
voorgekookt of gefilterd water gebruikt worden.
Ontkalken
Ontkalk de Express fles- en babyvoedingverwarmer
elke vier weken om er zeker van te zijn dat hij optimaal
blijft werken.
NL
NAAR KEUZE:
Meng één zakje citroenzuur* (10g) met 200ml
water. Zorg ervoor dat het mandje in de verwarmer
is geplaatst en giet de oplossing in het apparaat.
Verwarm gedurende 10 minuten op stand 3. Haal
de stekker uit het stopcontact en laat de inhoud
nog 30 minuten inwerken. Giet het water weg en
spoel de verwarmer schoon met kraanwater.
Citroenzuur is verkrijgbaar bij de meeste drogisterijen.
OF:
Giet 50ml keuken- of schoonmaakazijn gemengd met
100ml koud water in de verwarmer (met het mandje).
Laat dit net zolang inwerken totdat alle kalkaanslag
opgelost is. Giet het apparaat leeg en spoel het
grondig na met kraanwater.
Waarschuwing
De AVENT Express fles- en babyvoeding-verwarmer is
uitgerust met een aangegoten stekker. Het
netvoedingsnoer van het apparaat kan NIET vervangen
worden. Gebruik het apparaat niet wanneer dit snoer
is beschadigd.
Gebruik het snoer niet voor andere elektrische
apparaten. Gebruik voor de verwarmer alleen het
snoer dat meegeleverd is bij het apparaat.
Dit apparaat voldoet aan de Radio Interference
Requirements en is conform met de EEC Richtlijn
89/336/EEC.
• Tijdens gebruik bevat de fles- en
babyvoedingverwarmer heet water.
• Plaats de fles altijd in de verwarmer vóórdat u deze
vult met water.
• Zorg ervoor dat er water in de verwarmer zit
voordat u het apparaat inschakelt.
• Zolang de stekker in het stopcontact zit zal de
temperatuur van de voeding blijven stijgen totdat
deze dezelfde temperatuur als het water heeft
aangenomen.
• Controleer altijd de temperatuur van de voeding
en neem de voeding onmiddellijk uit het apparaat
zodra deze de juiste temperatuur heeft bereikt.
• Haal altijd de stekker uit het stopcontact na
gebruik.
• DOMPEL HET APPARAAT NOOIT ONDER IN WATER.
• Dit apparaat is bedoeld voor gebruik door
verantwoordelijke personen. Buiten bereik van
kinderen houden.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
personen met verminderde lichamelijke of
mentale capaciteiten, of zonder ervaring of
kennis, tenzij zij instructies voor gebruik van het
apparaat hebben ontvangen en onder supervisie
staan van een persoon die verantwoordelijk
is voor hun veiligheid.
• Buiten bereik van kinderen houden.
Voedingslepeltje
• Geschikt voor 6 maanden en ouder.
• Lepeltjes met klein schepje, speciaal ontworpen
voor kleine mondjes en gevoelig tandvlees.
• Lange steel – gemakkelijk vast te houden en
schoon te maken.
• Gevormd voor voeden zonder knoeien.
Voor de veiligheid van uw baby. Waarschuwing!
Vóór eerste gebruik product goed schoonmaken.
Vaatwasserbestendig. Gebruik voor het steriliseren
een Philips AVENT Stoom Sterilisator, of kook
gedurende 5 minuten uit in water. Controleer alle
onderdelen vóór ieder gebruik en vervang bij de
eerste tekenen van slijtage of beschadiging. Niet
in zonlicht of hitte laten liggen. Bij gebruik van
koudwater sterilisatietabletten niet langer in
oplossing laten liggen dan aangeraden door de
fabrikant anders kan de kwaliteit van het materiaal
verminderen. Controleer vóór het voeden altijd de
temperatuur van voeding.
Wanneer de Philips AVENT Express Fles- en
Babyvoedingverwarmer defect raakt binnen 12
maanden na de aankoopdatum garandeert Philips
AVENT dat hij gedurende deze periode gratis
vervangen wordt. Breng hem terug naar de winkel
waar u hem gekocht heeft. Bewaar uw aankoopbon
als bewijs van aankoop en maak een aantekening
waar en wanneer u hem gekocht heeft. De garantie
is alleen geldig als:
• De verwarmer gebruikt is volgens de instructies in
deze gebruiksaanwijzing en aangesloten wordt op
een geschikte elektriciteitsvoorziening.
• Het defect niet het gevolg is van een ongeluk,
verkeerd gebruik, vuil, onachtzaamheid of normale
slijtage.
Deze garantie is niet van invloed op de wettelijke
garantie bepalingen.
Philips AVENT is er om u te helpen
NL: 0900-101 101 5 (€0,25 p/m)
BE/LU: +32 (0)9 259 1050
Schrijven kan ook:
www.philips.com/AVENT
11
1
2
3
12
ES
13
IT
1
2
3
IT
Garanzia
Philips AVENT è qui per aiutarti
IT: Chiama il numero verde 800 790502
CH: 056 266 5656
Scrivi a: AVENT Ltd, Suffolk, CO10 7QS, England
www.philips.com/AVENT
15
1
2
3
16
17
1
2
3
NO
Avkalkning
Skje
Garanti
19
1
2
3
20
SE
Avkalkning
Sked
Garanti
Philips AVENT hjälper dig
Skriv till: AVENT Ltd, Suffolk, CO10 7QS, England
SE: 08-725 14 05.
www.philips.com/AVENT
21
1
2
3
DK
Enten:
Afkalkning
Ske
Garanti
Philips AVENT er til for at hjælpe
Skriv til: Jens Thorn A/S, Skellet 1, 4174 Jystrup
DK: 57 52 81 03
www.philips.com/AVENT
23
1
2
3
24
RU
Очистка от накипи
Внимание!
a)
b)
c)
d)
1
2
3
8)
•
•
•
•
•
•
29
AR
30
30
AR
31
31
GR £ÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·˜ Express ªÈÌÂÚfiÓ Î·È µÚÂÊÈ΋˜ ∆ÚÔÊ‹˜ Ù˘ Philips AVENT
¶·Ú·Î·Ïԇ̠·ÊÈÂÚÒÛÙ 5 ÏÂÙ¿ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÔÏfiÎÏËÚÔ ·˘Ùfi ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ ÚÈÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ £ÂÚÌ·ÓÙ‹Ú· Express ªÈÌÂÚfiÓ
Î·È µÚÂÊÈ΋˜ ∆ÚÔÊ‹˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Î·È Ê˘Ï¿ÍÙÂ
ÙÔ ÁÈ· Ó· ÙÔ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ.
√ £ÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·˜ Express ªÈÌÂÚfiÓ Î·È µÚÂÊÈ΋˜ ∆ÚÔÊ‹˜
Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ıÂÚÌ·›ÓÂÙ fiÏ· Ù· ªÈÌÂÚfi Airflex Ù˘
AVENT ·ÏÏ¿ Î·È ‚·˙¿ÎÈ· ‹ ÌÂÙ·ÏÏÈο ‰Ô¯Â›· Ì ‚ÚÂÊÈ΋
ÙÚÔÊ‹, Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ·. √ £ÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·˜ Express
ªÈÌÂÚfiÓ Î·È µÚÂÊÈ΋˜ ∆ÚÔÊ‹˜ ‰ÂÓ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ·
‰È·Ù‹ÚËÛË ˘ÁÚÒÓ ‹ ÙÚÔÊ‹˜ ˙ÂÛÙÒÓ ÂÂȉ‹ ÔÈ ‚Èٷ̛Ә
ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ¯·ıÔ‡Ó.
∏ Ù·¯‡ÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ô ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·˜ ıÂÚÌ·›ÓÂÈ
ÙÔ Á¿Ï· ‹ ÙÔ Ê·ÁËÙfi ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘
ÌÈÌÂÚfi ‹ ÙÔ˘ ‰Ô¯Â›Ô˘ ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙËÓ ·Ú¯È΋
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ‹ ÙÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡ (.¯. ÛÂ
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ 20° C ‹ ·fi ÙÔ „˘ÁÂ›Ô ÛÂ
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· 5° C). √ ›Ó·Î·˜ 2 Û·˜ ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ¤Ó‰ÂÈÍË
ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ηٿ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË. ¶¿ÓÙ· Ó·
ÂϤÁ¯ÂÙ ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ù˘ ÙÚÔÊ‹˜ ÚÈÓ Ù·˝ÛÂÙ ÙÔ
̈Úfi Û·˜.
√È ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘
ÓÂÚÔ‡* ηٿ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ·Ó¤ÏıÂÈ
ÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ ÂÚÈÎÏ›ÂÈ ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô. ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ·
Ô‰ËÁfi ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÁÈ· ˘ÁÚ¿ ‹ ÙÚÔÊ‹!
ƒ‡ıÌÈÛË
1
2
3
£ÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡* ηٿ
ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚ›
Ó· ·Ó¤ÏıÂÈ ÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ ÂÚÈÎÏ›ÂÈ
ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô
35 – 45 °C
45 – 75 °C
75 – 85 °C
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
·)
‚)
Á)
‰)
√‰ËÁ›Â˜ ÃÚ‹Û˘
°È· ªÈÌÂÚfi Airflex
1) µÂ‚·Èˆı›Ù ˆ˜ ÙÔ Î·Ï¿ıÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ
ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·.
2) ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ÓÔ Î·È ÁÂÌ¿ÙÔ
ÌÈÌÂÚfi ÛÙÔ ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·.
3) °È· ÌÈÌÂÚfi Airflex ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 125ml/4oz,
ÁÂÌ›ÛÙ ÙÔ ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú· Ì ÓÂÚfi ̤¯ÚÈ Ï›ÁÔ ¿Óˆ
·fi ÙË ÛÙ¿ıÌË ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ÛÙÔ ÌÈÌÂÚfi.
4) °È· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÌÈÌÂÚfi Airflex (¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜
260ml/9oz), ÁÂÌ›ÛÙ ÙÔ ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú· ̤¯ÚÈ 15mm
οو ·fi ÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ ÙÔ˘.
5) ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ÙÔ ÓÂÚfi Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ‡„Ô˜
ÙÔ˘ Ï·ÈÌÔ‡ ÙÔ˘ ÌÈÌÂÚfi Ô‡Ù ӷ ¯˘ı› ¤Íˆ ·fi
ÙÔ ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·.
32
6) µ¿ÏÙ ÙË Û˘Û΢‹ ÛÙËÓ Ú›˙· Î·È ·ÓÔ›ÍÙ ÙËÓ
·ÚÔ¯‹. °˘Ú›ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÛÙÔ 3.
7) £· ·Ó¿„ÂÈ ¤Ó· ʈٿÎÈ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ô
ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›.
8) ŸÛË ÒÚ· ıÂÚÌ·›ÓÂÙ·È, ÙÔ ÊˆÙ¿ÎÈ ı· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ
ÁÈ· Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÓÂÚfi Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÌÈÌÂÚfi
˙ÂÛÙ·›ÓÂÙ·È ÛÙË Ì¤ÁÈÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘.
9) ¶¿ÓÙ· Ó· ÂϤÁ¯ÂÙ ÙËÓ ÙÚÔÊ‹ Î·È fiÙ·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ
ÛÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÙÔ
ÌÈÌÂÚfi ·Ì¤Ûˆ˜.
10) ∫Ô˘Ó‹ÛÙ ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÙÔ ÌÈÌÂÚfi Î·È ÂϤÁÍÙ ÙË
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ „Âο˙ÔÓÙ·˜ Ï›ÁÔ ÛÙÔÓ
ηÚfi Û·˜ ÚÈÓ Ù·˝ÛÂÙ ÙÔ ÌˆÚfi Û·˜.
11) ¶ÚÔÛ¤ÍÙ ÌËÓ ˘ÂÚıÂÚÌ¿ÓÂÙ ÙÔ Á¿Ï·.
¶ƒ√™√Ã∏: AÓ·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ Ô˘
·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· 2.
¶ƒ√™√Ã∏: ªÔÚ›Ù ӷ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ Î·Ï¿ıÈ fiÙ·Ó
ıÂÚÌ·›ÓÂÙ ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ Magic Ù˘ AVENT ‹ ¿ÏϘ
Ì¿ÚΘ ÌÈÌÂÚfi.
°È· ‚·˙¿ÎÈ· ‹ ÌÂÙ·ÏÏÈο ‰Ô¯Â›· ‚ÚÂÊÈ΋˜ ÙÚÔÊ‹˜
1) µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Î·Ï¿ıÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ
ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·.
2) ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Î·¿ÎÈ Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ‚·˙¿ÎÈ ‹
ÙÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ‰Ô¯Â›Ô ÛÙÔ ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·.
3) °ÂÌ›ÛÙ ÙÔ ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú· Ì ÓÂÚfi ̤¯ÚÈ Ù· 15 mm
οو ·fi ÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚¿˙Ô˘ ‹ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡
‰Ô¯Â›Ô˘.
4) µ¿ÏÙ ÙË Û˘Û΢‹ ÛÙËÓ Ú›˙· Î·È ·ÓÔ›ÍÙ ÙËÓ
·ÚÔ¯‹. °˘Ú›ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÛÙÔ 3.
5) ∞ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ٷ ‚‹Ì·Ù· 7 ¤ˆ˜ 9 Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È
·Ú·¿Óˆ.
6) √ ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ
fiˆ˜ Ì ٷ ÌÈÌÂÚfi. ¶ÚÔÛ¤ÍÙ fiÙ·Ó ‚Á¿˙ÂÙ ÙÔ
‚·˙¿ÎÈ ‹ ÙÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ‰Ô¯Â›Ô, ÂÂȉ‹ ÌÔÚ› ›ÙÂ
·˘Ù¿ ›Ù ÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ Ù· ÂÚÈÎÏ›ÂÈ, Ó·
Â›Ó·È Î·˘Ù¿.
7) °È· ÌÈÎÚ¿ ‚·˙¿ÎÈ·/ÌÂÙ·ÏÏÈο ‰Ô¯Â›· ηÏfi ı· ‹Ù·Ó
Ó· ‚¿˙·Ù ¤Ó· ‚ȉˆÙfi ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ·fi ¤Ó· ªÈÌÂÚfi
Airflex Ù˘ AVENT οو ·fi ·˘Ù¿, ÚÈÓ
ÚÔÛı¤ÛÂÙ ÓÂÚfi ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ›ÙÂ
Ó· Ù· ‚Á¿ÏÂÙ ÈÔ Â‡ÎÔÏ·.
8) ∞ӷη٤„Ù ÙÔ Ê·ÁËÙfi Î·È ‰ÔÎÈÌ¿ÛÙ ÙÔ ÂÛ›˜ ÔÈ
›‰ÈÔÈ Ì ¤Ó· ÎÔ˘Ù¿ÏÈ ÁÈ· Ó· ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ‰ÂÓ
Â›Ó·È Ôχ ˙ÂÛÙfi ÁÈ· ÙÔ ÌˆÚfi Û·˜.
9) ¶ÚÔÛ¤ÍÙ ÌËÓ ˘ÂÚıÂÚÌ¿ÓÂÙ ÙËÓ ÙÚÔÊ‹.
¶ƒ√™√Ã∏: AÓ·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È
ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· 2.
GR
∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ·fi ¿Ï·Ù·
£· Ú¤ÂÈ Ó· ηı·Ú›˙ÂÙ ÙÔ £ÂÚÌ·ÓÙ‹Ú· Express
ªÈÌÂÚfiÓ Î·È µÚÂÊÈ΋˜ ∆ÚÔÊ‹˜ οı ٤ÛÛÂÚȘ
‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ fiÙÈ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ
Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› 100% ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο.
∂π∆∂:
∞Ó·Ì›ÍÙ ¤Ó· Û·ÎÔ˘Ï¿ÎÈ ÎÈÙÚÈÎfi Ô͇ (10g) Ì 200ml
ÓÂÚfi. µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Î·Ï¿ıÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË
ÙÔ˘ Î·È ¯‡ÛÙ ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ÛÙÔ ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·.
£ÂÚÌ¿ÓÂÙ¤ ÙÔÓ ÁÈ· 10 ÏÂÙ¿ ÛÙÔ 3. ∞ÊÔ‡ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó 10
ÏÂÙ¿, Û‚‹ÛÙ ÙÔÓ ÙÚ·‚ÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ú›˙· ÙÔ˘ ηÈ
·Ê‹ÛÙ ÙÔÓ ÁÈ· 30 ÏÂÙ¿. ∞‰ÂÈ¿ÛÙ ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ηÈ
Í‚Á¿ÏÙ ÙÔ ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú· Ì ÓÂÚfi ‚Ú‡Û˘. ∆Ô ÎÈÙÚÈÎfi
Ô͇ ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔ ÚÔÌËı¢Ù›Ù ·fi ÙËÓ
∂͢ËÚ¤ÙËÛË ¶ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘ Philips AVENT Î·È ·fi
οÔÈ· Ê·Ú̷Λ·.
∂π∆∂
∞Ó·Ì›ÍÙ 50ml Ï¢Îfi ͇‰È Ì 100ml ÎÚ‡Ô ÓÂÚfi ηÈ
¯‡ÛÙ ÙÔ ÛÙÔ ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú· (Ì ÙÔ Î·Ï¿ıÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È
̤۷). ∞Ê‹ÛÙ ÙÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· ‰È·Ï˘ıÔ‡Ó Ù· ¿Ï·Ù·.
∞‰ÂÈ¿ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ Î·È Í‚Á¿ÏÙ ηϿ.
‹ Ì ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÌÂÈÚ›·˜ ‹ ÁÓÒÛ˘, ÂÎÙfi˜ ηÈ
Â¿Ó ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ηıÔ‰‹ÁËÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ¯Ú‹ÛË
Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ‹ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ˘fi ÙËÓ ÂÈÙ‹ÚËÛË
οÔÈÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ˘‡ı˘ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜.
• • £· Ú¤ÂÈ Ó· ÂȂϤÂÙ ٷ ·È‰È¿ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ
·›˙Ô˘Ó Ì ·˘Ù‹Ó ÙË Û˘Û΢‹.
∂ÁÁ‡ËÛË
∏ Philips AVENT Û·˜ ÂÁÁ˘¿Ù·È fiÙÈ Â¿Ó Ô £ÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·˜
Express ªÈÌÂÚfiÓ Î·È µÚÂÊÈ΋˜ ∆ÚÔÊ‹˜ ηٷÛÙ›
ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎfi˜ Û ‰È¿ÛÙËÌ· ‰Ò‰Âη ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ
ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·ÁÔÚ¿˜, ı· ÙÔÓ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜
¯Ú¤ˆÛË ÁÈ· ·˘Ù‹Ó ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ™·˜
·Ú·Î·Ïԇ̠ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔÓ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ·fi
fiÔ˘ ÙÔÓ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ. ¡· Ê˘Ï¿Ù ÙËÓ ·fi‰ÂÈÍË
·ÁÔÚ¿˜, fiÔ˘ ı· Ê·›ÓÂÙ·È ·fi Ô‡ ÙÔÓ ·ÁÔÚ¿Û·Ù ηÈ
fiÙÂ. °È· Ó· Â›Ó·È ¤Á΢ÚË Ë ÂÁÁ‡ËÛË:
• O £ÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·˜ Express ªÈÌÂÚfiÓ Î·È ∆ÚÔÊ‹˜ ı·
Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ·˘Ùfi ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Î·È Ó· ›ӷÈ
Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˜ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ·ÚÔ¯‹ Ú‡̷ÙÔ˜.
• ∏ ·Í›ˆÛË ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·
·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜, η΋˜ ¯Ú‹Û˘, ¤ÏÏÂȄ˘
ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ·Ì¤ÏÂÈ·˜ ‹ ÊıÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘.
∞˘Ùfi ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙ÂÈ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ Û·˜
33
SC
34
SC
35
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Dutch were displayed