Fellowes L125-A4 Data papier

Fellowes L125-A4 Data papier
RE
AD
Y
PO
WE
R
A6
A4
A5
A6
4R
A4
A6
4R
A4
RU
GR
DE
TR
IT
CZ
NL
Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u de machine in gebruik neemt.
SK
HU
SE
PT
DK
BG
FI
RO
N0
HR
PL
SI
GB
FR
ES
40-42
4-6
3
TÜRKÇE
43-45
7-9
ČESKY
46-48
10-12
49-51
13-15
MAGYAR
52-54
ITALIANO
16-18
PORTUGUÊS
55-57
NEDERLANDS
19-21
58-60
22-24
61-63
DANSK
25-27
HRVATSKI
64-66
SUOMI
28-30
67-69
NORSK
31-33
POLSKI
34-36
37-39
B
F
RE
AD
Y
PO
WER
A6
A4
A5
A6
4R
A4
A6
4R
A4
D
A
1
4
3
READY
POWER
m
c
50
READY
A4
A5
POWER
A6
A5
A4
READY
A6
POWER
A6
A6
ER
A4
A4
A5
A6
POW
A5
A5
A5
A4
A4
5
6
READY
READY
7
8
A4
A5
POWER
POWER
READY
A6
A4
A5
A6
4R
A4
A6
4R
READY
READY
POWER
POWER
A6
A6
A5
9
READY
A6
A4
A5
A6
4R
A4
A6
4R
A4
3
A5
A4
A4
A4
GB
LAMINATOR CONTROLS
A
B
C
D
E
F
FEATURES & TIPS
•
•
•
•
•
•
SETTING UP THE LAMINATOR
3.
8.
9.
HOW TO LAMINATE
Solution
Jamming
Damaged rollers or adhesive on rollers
FR
•
•
•
•
•
•
PRÉPARATION DE LA PLASTIFIEUSE
POUR PLASTIFIER
8.
9.
ES
CONTROLES DE LA PLASTIFICADORA
A
B
C
)
D
E
F
Ranura de entrada de bolsa / documento
Salida de bolsa / documento
Luz LED de encendido
4 minutos
aprox. 30 cm/min
(velocidad fija)
2
Luz (verde)
Sí
Sí
10
•
•
•
•
•
•
CONFIGURACIÓN DE LA PLASTIFICADORA
3.
8.
9.
11
Posible causa
La bolsa tiene ondas o burbujas
DE
BEDIENELEMENTE
A
B
C
D
E
F
220-240 V AC, 50/60 Hz,
1,5 A
300 Watt
66mm x 356mm x 158mm
1,3 kg
0,4mm
•
•
•
•
•
•
3.
9.
FEHLERSUCHE UND -BEHEBUNG
Problem
Folienstärke eventuell falsch.
ITALIANO
IT
COMANDI DELLA PLASTIFICATRICE
A
B
C
D
E
F
Sì
16
Auto
Shut
Off
•
•
•
•
•
•
COME PLASTIFICARE
8.
9.
17
18
NEDERLANDS
NL
BEDIENINGSKNOPPEN LAMINEERMACHINE
A
B
C
Aan/uit-schakelaar
LED ‘Ready’ (groen)
Ontgrendeling (
)
D
E
F
Invoeropening lamineerhoes/document
Uitvoeropening lamineerhoes/document
LED ‘Power’ (rood)
Formaat
Invoerbreedte
Hoesdikte (min.)
Hoesdikte (max.)
Opwarmtijd (schatting)
Lamineersnelheid
(+/- 5%)
Aantal rollen
Indicatie "Gereed"
Ontgrendeling
Automatisch uitschakelen
9,5” / 241 mm
A4 = 241 mm
75 micron (per zijde)
125 micron (per zijde)
4 minuten
ca. 30 cm/min
(vaste snelheid)
2
Lampje (groen)
Ja
Ja
Technische gegevens
Spanning / Frequentie /
Stroomsterkte (amp.)
220-240 VAC, 50/60 Hz,
1,5 A
Elektrisch vermogen
300 watt
Afmetingen (HxBxD)
66mm x 356mm x 158mm
Netto gewicht
1,3 kg
Maximale documentdikte
(lamineercapaciteit)
0,02” / 0,4 mm
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES - BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK
- Het apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis. Steek de stekker van de machine in een gemakkelijke toegankelijk
stopcontact.
- Om elektrische schok te voorkomen, mag de machine niet in de buurt van water worden gebruikt. Ook mag er geen water op de
machine, het snoer of het stopcontact worden gemorst.
Zorg ervoor dat de machine op een stabiele ondergrond staat.
Lamineer eerst een proefblad om de machine goed in te stellen
voordat u originele documenten gaat lamineren.
Verwijder nietjes en andere metalen voorwerpen voordat u
begint met lamineren.
Houd de machine uit de buurt van water of warmtebronnen.
Zet de machine na gebruik uit.
Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u de machine
langere tijd niet gebruikt.
Gebruik de juiste lamineerhoezen en de juiste instellingen.
Houd huisdieren uit de buurt van de laminator wanneer u de
machine gebruikt.
Laat het netsnoer niet in contact komen met een heet oppervlak.
Laat het netsnoer niet van een kast of plank omlaag hangen.
Gebruik de machine niet als het netsnoer is beschadigd.
Probeer de machine niet te openen of repareren.
Overschrijd nooit de opgegeven specificaties van de machine.
Laat kinderen de machine nooit zonder toezicht van een
volwassene gebruiken.
Lamineer geen scherpe of metalen voorwerpen (bv. nietjes,
paperclips).
Lamineer geen warmtegevoelige documenten (bv. toegangsbewijs, echoscopie...) met de functie heet lamineren.
Lamineer zelfklevende hoezen niet met de functie heet
lamineren.
Lamineer geen lege hoezen.
19
KENMERKEN & TIPS
Ontgrendelfunctie
Om een hoes tijdens het lamineren te
verwijderen of recht te duwen, drukt u op u
de ontgrendeling aan de achterkant van de
machine. De hoes kan pas worden verwijderd
uit de invoeropening wanneer de ontgrendeling is geactiveerd.
Automatisch uitschakelen
Na 30 minuten wordt het apparaat
automatisch uitgezet. De LED ‘Power’ knippert
gedurende 5 minuten en gaat dan uit. De
LED ‘Ready’ gaat uit. Om door te gaan met
lamineren, drukt u op de Aan/uit-schakelaar.
De machine reset zichzelf.
•
•
•
•
•
•
Voor de beste resultaten gebruikt u lamineerhoezen van
het merk Fellowes®, zoals: 80 - 125 micron
Deze machine heeft geen drager nodig om te lamineren.
Het is een lamineermachine zonder drager.
Plaats het te lamineren document altijd in een lamineerhoes met de juiste afmeting.
Lamineer altijd eerst een testdocument van dezelfde
grootte en dikte voordat u het origineel lamineert.
Maak de lamineerhoes en het document klaar voor het
lamineren. Plaats het document in het midden van de
lamineerhoes tegen de gesealde rand aan. De hoes mag
niet te groot zijn voor het document.
Knip na het lamineren en afkoelen indien nodig overtollig materiaal rondom het document af.
INSTELLEN VAN LAMINEERMACHINE
1. Zorg ervoor dat de machine op een stabiele ondergrond
staat.
3.
Steek de stekker van de machine in een gemakkelijke
toegankelijk stopcontact.
2. Controleer of er voldoende vrije ruimte (min. 50 cm)
achter de machine is voor een ongehinderde doorvoer van
de documenten.
HOE TE LAMINEREN
4. Zet de aan-/uitschakelaar aan (deze bevindt zich aan de 8.
zijkant van de machine).
5. Het rode ‘Power on’ lampje licht op. De machine is nu aan
opwarmen.
6. Nadat de machine gereed is zal het lampje ' Gereed '
aanblijven.
7. Plaats het document in de open lamineerhoes. Zorg ervoor
dat het document gecentreerd tegen de smeltkant is geplaatst. Gebruik een lamineerhoes met de juiste afmetingen
voor het document.
9.
Steek de lamineerhoes met de smeltkant eerst in de
machine. Houd de lamineerhoes recht en centraal in de
invoeropening en steek deze er niet scheef in. Gebruik de
aanlegtekens als richtlijn.
De lamineerhoes kan heet en zacht zijn na uitvoer uit
de machine. Verwijder de lamineerhoes onmiddellijk om
vastlopen te voorkomen. Leg de lamineerhoes op een
vlakke ondergrond om af te koelen. Wees voorzichtig bij
het aanraken van een hete hoes.
HULP NODIG?
Laat onze experts u helpen bij het vinden van een oplossing.
Klantenservice ... www.fellowes.com
Neem altijd eerst contact op met Fellowes, voordat u contact opneemt met de winkel waar u de machine heeft gekocht. Zie
achterzijde voor contactgegevens.
Overweeg om uw machine te registreren op www.fellowes.com/register om updates en extra informatie te ontvangen.
20
PROBLEEMOPLOSSING
Probleem
Mogelijke oorzaak
‘Power on’ lampje (rode LED) licht
niet op
Controleer of de stekker in het stopcontact zit en
schakel de machine in aan de zijkant
‘Ready’ lampje (groene LED) gaat ook
na lange tijd niet aan.
Machine staat op een warme of
vochtige plaats
Zet de machine op een koelere en droge plaats
De LED ‘Power’ knippert rood en de
LED ‘Ready’ (groen) is uit
De lamineermachine staat nu in de
stand ‘Automatisch uitschakelen’
Druk op de Aan/uit-schakelaar. De machine
reset zichzelf
De LED ‘Ready’ (groen) en de LED
‘Power’ (rood) zijn uit
De lamineermachine staat in de stand
‘Automatisch uitschakelen’
Druk op de Aan/uit-schakelaar. De machine
reset zichzelf
Hoes sluit het item niet volledig af
Item is te dik om te lamineren
Maximale documentdikte is ,40mm
Hoes is gegolfd of heeft bubbels
Hoesdikte is onjuist
De lamineermachine is geschikt voor hoezen
van 75-125 micron
Hoes blijft zitten in de machine
Hoes is vastgelopen
Hoes is met het 'open uiteinde' eerst
ingevoerd
Hoes is niet gecentreerd tijdens het
invoeren
Vastloop
Druk op de ontgrendeling en trek de hoes er
handmatig uit
Hoes is niet recht in de invoer gestoken
Er is een lege lamineerhoes gebruikt
Hoes is beschadigd na het lamineren
De rollen zijn beschadigd of er zit
lijm op
Voer reinigingsvellen door de machine om te
testen en de rollen te reinigen
OPSLAG & REINIGING
Verwijder de stekker uit het stopcontact. Laat de machine afkoelen. De buitenkant van de machine kan met een vochtige doek worden gereinigd.
Gebruik geen oplosmiddelen of ontvlambare middelen om de machine te reinigen. Er zijn reinigingsvellen te koop om de machine te reinigen. Voer de
reinigingsvellen door de machine wanneer de rollen warm zijn. Voor optimale prestaties raden we aan om de rollen regelmatig met reinigingsvellen te
reinigen. (Bestelnummer reinigingsvellen #5320604).
PRODUCTREGISTRATIE / WERELDWIJDE GARANTIE
Hartelijk dank voor het aanschaffen van een Fellowes product. Ga naar www.fellowes.com/register om uw product te registreren en om gebruik te kunnen maken van de voordelen van ons productnieuws, terugkoppeling en aanbiedingen. Op het productidentificatieplaatje aan de achter- of onderkant
van het apparaat treft u de productgegevens aan.
Fellowes garandeert gedurende 1 jaar vanaf de datum van aankoop door de oorspronkelijke gebruiker dat alle onderdelen van de laminator vrij
zijn van materiaaldefecten en fabricagefouten. Indien enig onderdeel tijdens de garantieperiode toch defect blijken te zijn, dan bestaat uw enige en
uitsluitende genoegdoening uit reparatie of vervanging van het defecte onderdeel, dit ter beoordeling van en op kosten van Fellowes. Deze garantie is
niet van toepassing in het geval van misbruik, onoordeelkundig gebruik of niet-geautoriseerde reparatie. Enige geïmpliceerde garantie, inclusief die van
verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, is hierbij beperkt tot de duur van de bovengenoemde garantieperiode. Fellowes wijst expliciet
alle aansprakelijk in het kader van enige gevolgschade af, die aan dit product te wijten zou kunnen zijn. Deze garantie verschaft u bepaalde juridische
rechten. U hebt mogelijk andere juridische rechten, die van deze garantie afwijken. De duur, bepalingen en voorwaarden van deze garantie gelden
wereldwijd, behalve wanneer op basis van plaatselijke wetgeving andere beperkingen, restricties of voorwaarden van kracht zijn. Voor meer informatie,
of om garantie te verkrijgen onder de voorwaarden van deze garantie, kunt u contact opnemen met Fellowes, of met uw plaatselijke dealer.
W.E.E.E.
Dit product is geclassificeerd als Elektrisch en Elektronisch apparatuur. Als de tijd komt dat u dit product niet meer wilt
gebruiken, zorg dan dat u het product afdankt volgens de Europese richtlijn WEEE ofwel AEEA Afgedankte Elektrisch en
Elektronisch Apparatuur en volgens de plaatselijke wetgeving die aan deze richtlijn is gerelateerd.
Voor meer informatie over de WEEE richtlijn, ga naar www.fellowesinternational.com/WEEE
21
SV
)
D
E
F
SPECIFIKATIONER
Kapacitet
220−240 V AC, 50/60 Hz
1,5 A
300 W
66mm x 356mm x 158mm
1,3 kg
0,02 tum/0,4 mm
•
•
•
•
•
•
23
DANSK
DK
)
D
E
F
KAPACITET
Ydeevne
220-240 V AC, 50/60 Hz
1,5 A
300 watt
66mm x 356mm x 158mm
1,3 kg
Effekt
Mål (HxBxD)
Nettovægt
Maks. dokumenttykkelse
(lamineringskapacitet)
0,4 mm
•
•
•
•
•
•
3.
nu.
26
Flyt maskinen til et køligere og tørt sted
Laminatormaskinen er slukket
automatisk
Laminatormaskinen er slukket
automatisk
Genstanden kan være for tyk til at
blive lamineret
Beskadigede ruller eller lim på rullerne
Maksimal dokumenttykkelse er ,40mm
SUOMI
FI
D
E
F
28
•
•
•
•
•
•
LAMINAATTORIN ASENNUS
3.
maan.
29
Tukos
NORSK
N
)
D
E
F
KAPASITET
Kapasitet
9,5" / 241 mm
A4 = 241 mm
75 mikroner (per side)
125 mikroner (per side)
4 minutter
ca. 30 cm/min.
(fast hastighet)
2
Lys (grønt)
Ja
Ja
•
•
•
•
•
•
KLARGJØRE LAMINERINGSMASKINEN
3.
6. Når maskinen er klar, lyser den grønne ”Klar”-
HVORDAN LAMINERE
opp.
lampen kontinuerlig.
9.
FEILRETTING
Problem
Laminatoren har gått i modusen
Automatisk avstenging.
Elementet kan være for tykt til å
lamineres
Posetykkelsen kan være feil
Laminatoren godtar poser på 75–125 mikron
33
POLSKI
PL
Tak
34
FUNKCJE I PORADY
•
•
•
•
•
•
3.
HOW TO LAMINATE
35
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Problem
36
RU
D
E
F
37
•
•
•
•
•
•
3.
8.
9.
38
Способ устранения
Нажмите на рычаг освобождения и извлеките
пакет вручную
39
GR
220-240 V AC,
50/60 Hz,
1,5 A
300 Watt
66mm x 356mm x
158mm
1,3 Kg
•
•
•
•
•
•
9.
41
Λύση
42
TÜRKÇE
TR
)
D
E
F
220-240V AC, 50/60Hz,
1,5A
300 Wat
66mm x 356mm x 158mm
1,3 Kg
0.02” / 0.4mm
Evet
•
•
•
•
•
•
LAMİNASYON MAKİNESİNİ AYARLAMA
kontrol edin.
9.
44
Çözüm
Laminasyon makinesi Otomatik Kapatma
moduna girmiştir
ČESKY
CZ
220-240V AC,
300 wattů
66mm x 356mm x
158mm
1,3 kg
46
VLASTNOSTI & TIPY
•
•
•
•
•
•
NASTAVENÍ LAMINÁTORU
3.
8.
47
48
SK
D
E
F
1,5 A
300 W
66mm x 356mm x
158mm
1,3 kg
•
•
•
•
•
•
NASTAVENIE LAMINÁTORA
POSTUP LAMINOVANIA
9.
50
Riešenie
Zaseknutie
MAGYAR
HU
LAMINÁLÓGÉP VEZÉRLŐI
A
B
C
D
E
F
220-240 V AC,
50/60 Hz, 1,5 A
300 Watt
66mm x 356mm x
158mm
1,3 kg
52
•
•
•
•
•
•
HOGYAN LAMINÁLJUNK
8.
9.
53
Max. dokumentumvastagság: ,40 mm
54
PORTUGUÊS
P
)
D
E
F
CAPACIDADES
Desempenho
•
•
•
•
•
•
1.
3.
4. Ligue o aparelho (interruptor situado na parte lateral do 8.
2.
9.
DETECÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Problema
O laminador encontra-se no modo de
encerramento automático
Encravamento
W.E.E.E.
Este equipamento está classificado como Equipamento Eléctrico e Electrónico. Caso seja necessário eliminar este
equipamento, certifique-se de que procede em conformidade com a Directiva Europeia relativa a Equipamento Eléctrico e
Electrónico (REEE) e de acordo com a legislação local relativa a esta directiva.
Para mais informações sobre a Directiva REEE, visite www.fellowesinternational.com/WEEE
57
BG
БУТОНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛАМИНАТОРА
A
B
C
D
E
F
9.5” / 241 mm
A4 = 241 mm
75 микрона
(на страна)
125 микрона
(на страна)
4 минути
прибл. 30 cm/min
(фиксирана
220-240 V AC,
50/60 Hz, 1.5 A
300 вата
66mm x 356mm x
158mm
Нетно тегло
1,3 Kg
Максимална дебелина на документа
(капацитет на ламиниране)
0.02” / 0,4mm
58
•
•
•
•
•
•
НАСТРОЙВАНЕ НА ЛАМИНАТОРА
3.
2. Проверете дали има достатъчно пространство зад машината
(мин. 50 см), за да могат документите да преминават
свободно.
9.
59
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Проблем
RO
D
E
F
Da
Da
•
•
•
•
•
•
9.
62
63
HRVATSKI
HR
KONTROLE PLASTIFIKATORA
Sklopka uključeno/isključeno
LED-žaruljica pripravnosti (zelena)
)
Otpusna poluga (
A
B
C
D
E
F
64
•
•
•
•
•
•
3.
8.
9.
LED-žaruljica napajanja treperi crveno,
a LED-žaruljica pripravnosti (zelena) je
isključena
Folija nije potpuno zatvorila artikl
66
SI
D
E
F
ZMOGLJIVOST
Zmogljivost
•
•
•
•
•
•
3.
68
Napravo prestavite na hladnejše in bolj suho mesto
Lučka stanja pripravljenosti (zelena) in LED
za napajanje (rdeča) sta ugasnili
Maksimalna debelina dokumenta je lahko ,40 mm
69
+1-800-33-11-77
+1-800-665-4339
00-800-1810-1810
+001-800-514-9057
+1-800-955-0959
+61-3-8336-9700
+31-(0)-13-458-0580
+1-905-475-6320
+ 49-(0)-511-545-489-0
+34-91-748-05-01
+33-(0)-1-78-64-91-00
+39-071-730041
Japan
Korea
Malaysia
Polska
Russia
Singapore
United Kingdom
+81-(0)-3-5496-2401
+82-2-3462-2884
+60-(0)-35122-1231
+48-(22)-2052110
+7-495-280-7180
+65-6221-3811
+44-(0)-1302-836800
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement