Run x50+ Run x50+ Run x50+ Run x50+ Run x50+ Run x50+ 0+

Run x50+ Run x50+ Run x50+ Run x50+ Run x50+ Run x50+ 0+
WW W301 054-095000-02
Run x50+
50+
50+
Run
Run
x50+
x50+
Run
Run
x5
x
un
x50+
Run
x50+
Ru
Run
x50+
Run
x50+
1
2
English1
Français29
Español61
Português91
Italiano123
Deutsch155
Nederlands187
3
5
9
NAVIGATING THE WATCH
LEFT
BUTTON
FUNCTION
ICONS
12/31/14
DOWN
x
P
12
Airplane Mode
Alarm
Do Not Disturb
MAIN MENU
•F
itness
14
16
TROUBLESHOOTING
17
50 m/164 ft
86 PSIA*
18
21
22
24
ICES 003 Issue:2004/01/01 Issue No.4 (M077)
AS/NZS 4268 (2012) (M077)
26
27
MISE EN MARCHE
32
33
CHARGE DE LA MONTRE
34
35
37
FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES
DE L’APPLICATION TIMEX CONNECTED
39
40
12/31/14
BAS
41
42
x
P
Mode Avion
Alarme
Ne Pas
Déranger
43
MENU PRINCIPAL
46
47
48
49
50 m/164pi
86 PSIA*
50
53
54
Normes
LVD : 2006/95/EC :
IEC 60950-1; Issue:2005/12/08 Ed:2 (M054)
CSA C22.2 #60950-1 Issued:2007/03/01 Ed:2 (M054)
CENELEC EN 60950-1; Issued:2006/04/01 Ed:2 (M054)
EN 60601-1 : 2006 (M077)
Normes
d’émissions d’appareils
numériques :
FCC 47CFR 15C Part 15 Subpart C 15.247
(Bluetooth) (M054)
FCC 47CFR 15B clA Part 15 Subpart B
Unintentional Radiators (Rayonnement non intentionnel)
(M054)
FCC 47CFR 15B clA Part 15 Subpart C 15.247
(Bluetooth) (M054)
IC RSS 21 Issued:2007/06/01 Issue:7 (M054)
IC RSS-GEN Issue 1 (Septembre 2005) (M054)
ICES 003 Issue:2004/01/01 Issue No.4 (M054)
SAI AS/NZS 4268 Issue:2008/09/26 (M054)
FCC 47CFR Part 15, Subpart C (M077)
FCC 47CFR Part 15, Subpart B (15.249) (M077)
FCC 47CFR Part 18 (15.249) (M077)
IC RSS 210 Issued:2007/06/01 Issue:7 (M077)
58
ICES 003 Issue:2004/01/01 Issue No.4 (M077)
AS/NZS 4268 (2012) (M077)
59
LO QUE VA INCLUIDO
64
66
69
70
ARRIBA
12/31/14
ABAJO
72
73
x
P
74
Alarma
MENÚ PRINCIPAL
76
78
Para tener instrucciones completas, consulte
la Guía de usuario completa en:
http://www.Timex.com/Manuals.
Para instrucciones en video, visite:
http://www.YouTube.com/TimexUSA
79
RESISTENCIA AL AGUA
50 m/164 pies
86 PSIA*
80
83
84
88
89
A EMBALAGEM CONTÉM
INÍCIO DA UTILIZAÇÃO
98
FUNÇÕES ADICIONAIS DO
APLICATIVO TIMEX CONNECTED
99
NAVEGANDO ATRAVÉS DO RELÓGIO
MENU
ÍCONES
DO ESTADO
DO RELÓGIO
102
103
ÍCONES DE ESTADO DO RELÓGIO
x
P
104
Alarme
MENU PRINCIPAL
105
106
107
108
FUNÇÕES QUANDO ESTIVER
CONECTADO
109
RESISTÊNCIA À ÁGUA
50 m/164 pés
86 PSIA*
110
111
112
114
115
117
118
121
126
127
128
ABBINAMENTO E IMPOSTAZIONE
DELL’OROLOGIO
132
133
SINISTRA
ICONE
DI FUNZIONE
DELL’OROLOGIO
134
SU
12/31/14
GIÙ
135
136
ICONE DI STATO DELL’OROLOGIO
x
P
Sveglia
137
MENU PRINCIPALE
139
140
141
142
143
RESISTENZA ALL’ACQUA
50 m/164 piedi
86 PSIA*
147
148
152
153
160
162
163
165
UHR-WEGWEISER
MENU
UHRSTATUSSYMBOLE
HERAUF
12/31/14
HERAB
167
x
P
168
Flugmodus
Akkustatus
Nicht stören
169
HAUPTMENÜ
170
171
172
173
PROBLEMLÖSUNGEN
VOLLSTÄNDIGE ANLEITUNG
WASSERBESTÄNDIGKEIT
50 m
86 PSIA*
175
179
180
Konformitätserklärung
184
185
Inhoudsopgave
Belangrijke veiligheids­instructies
en waarschuwingen.......................................................................188
Inhoud van de doos..........................................................................190
Aan de slag.................................................................................................191
Het horloge opladen........................................................................192
Het horloge koppelen en instellen...................................193
Het horloge aanpassen.................................................................194
Extra Timex Connected app functies...........................196
Het horloge bedienen.....................................................................198
Trainingen.....................................................................................................204
Aangesloten functies.......................................................................205
Oplossen van problemen............................................................206
Volledige instructies.........................................................................206
Waterbestendigheid.........................................................................207
Garantie en service............................................................................208
Conformiteitsverklaring................................................................214
186
Wij danken u voor de aankoop van het TIMEX®
IRONMAN® Run x50+ horloge! Lees deze
snelstartgids en begin nu meteen van uw
horloge te genieten. Zie voor de nieuwste versie
de snelstartgids op
http://www.Timex.com/Manuals
Bezoek http://www.Timex.com/rx50 voor de
nieuwste productinformatie en andere functies.
1.Om het risico van brand, chemische
brandwonden, elektrolytlekkage en/of letsel
als gevolg van de interne lithium-polymeer
batterij te voorkomen:
a.Niet proberen om de achterkant van de
kast of het omhulsel van de eenheid of
de niet door de gebruiker vervangbare
batterij te verwijderen.
188
b.De eenheid niet aan een warmtebron
blootgesteld, of op een plaats met hoge
temperatuur, laten (bv. in de zon of in een
onbeheerd voertuig). Niet in direct zonlicht
opbergen om beschadiging van de eenheid
te voorkomen.
c.De eenheid niet doorboren of verbranden.
d.Bij opslag gedurende langere tijd de eenheid
binnen het temperatuurbereik van 0 tot 25
°C (32 tot 77 °F) houden.
e.De eenheid alleen opladen binnen het
temperatuurbereik van 0 tot 45 °C
(32 tot 113 °F).
f.De eenheid niet gebruiken buiten het
temperatuurbereik van -20 tot 55 °C
(-4 tot 131°F).
g.Contact opnemen met de plaatselijke
instantie voor afvalverwerking om de
eenheid of batterij naar behoren te recyclen
of af te voeren.
189
2.Gebruik uitsluitend de bijgeleverde
oplaadkabel.
3.Dit is geen medisch apparaat en wordt niet
aanbevolen voor gebruik door personen met
ernstige hartkwalen. Raadpleeg altijd uw arts
voordat u een trainingsprogramma begint of
wijzigt.
4.Probeer het display van de eenheid niet te
lezen terwijl u beweegt. Dit is onveilig en leidt
af, en kan een ongeluk of botsing tot gevolg
hebben. Lees het display alleen wanneer u dat
veilig kunt doen.
Zie de instructies voor bijzonderheden.
AAN DE SLAG
Gefeliciteerd met de aankoop van het TIMEX®
IRONMAN® Run x50+ horloge. Volg deze
snelstartgids wanneer u het horloge voor de
eerste keer gebruikt, om aan de slag te gaan:
1. Bekend raken met het horloge
2. Het horloge opladen
3.Leren hoe u op het display van het horloge
kunt navigeren
4. Het horloge configureren
5. Uw eerste training registreren
6. Uw prestaties bekijken
• TIMEX® IRONMAN® Run x50+ horloge
•Oplaadkabel
•Bluetooth® Smart hartslagsensor (bepaalde
typen in doos)
190
191
HET HORLOGE OPLADEN
Voordat u het horloge voor de eerste keer
gebruikt, moet u de batterij volledig opladen met
behulp van uw computer of een stopcontact als
voedingsbron.
1.Sluit de klem van de oplaadkabel aan op het
horloge zodat de pennen van de klem in lijn
liggen met de contacten aan de achterkant van
het horloge.
2. Selecteer een voedingsbron:
• Computer: Steek het vrije einde van de
oplaadkabel in een ingeschakelde USB-poort
op uw computer.
• Stopcontact: Steek het vrije einde van de
oplaadkabel in een USB-voedingsadapter en
steek de adapter dan in een stopcontact.
3. Laat de batterij minstens 3 uur opladen.
192
HET HORLOGE KOPPELEN EN INSTELLEN
U kunt het TIMEX IRONMAN Run x50+ horloge
koppelen aan iOS en Android smartphones
en andere compatibele mobiele apparaten
die Bluetooth® 4.0 technologie ondersteunen.
Opmerking: Controleer of het horloge volledig
opgeladen is voordat u begint.
1.Ga naar http://www.Timex.com/rx50 met
behulp van de telefoon.
2.Selecteer de koppeling met de Run x50+
compatibele Fitness app voor uw telefoon. De
Fitness app bevat instructies om het horloge
te koppelen zodat het gebruikt kan worden om
gegevens te bekijken en de app te regelen – zie
het onderdeel Fitnessmodus in het hoofdstuk
Hoofdmenu.
3.Selecteer de koppeling met de Timex
Connected app voor iPhone (uit de iTunes
app store) of Android (uit de Google Play app
store). Installeer de app op uw telefoon.
193
Opmerking: http://www.Timex.com/rx50
vermeldt de nieuwste compatibele telefoons en
andere mobiele apparaten.
4.Open de Timex Connected app en volg
de instructies op het scherm om uw horloge en
de telefoon te koppelen.
5. Raadpleeg het display van het horloge.
• Als het horloge niet reeds een Bluetoothsignaal zendt, houdt u de toets MENU drie
seconden ingedrukt en selecteert u OK om
een signaal naar uw telefoon te gaan zenden.
• Noteer het ID-nummer dat op het display van
het horloge verschijnt en kies dat ID-nummer
uit de lijst met apps.
6. Voltooi de registratie op de app.
• TIJD: De tijd en datum instellen voor de andere
(tweede) tijdzone.
• ALARM: Maximaal drie herhalende alarms
instellen met voor elk de tijd, frequentie en het
waarschuwingstype.
• INTERVAL: Twee trainingsintervallen
instellen met duur, label, herhalingen en
waarschuwingstype.
• MELDINGEN: Aan-/uitzetten,
waarschwuingstype instellen en modus Niet
storen instellen (waarin geen meldingen
verschijnen).
• ALGEMEEN: Uursignaal, pieptoon van toetsen,
LED-lichtmodus/activering, tekstkleur instellen
en seconden in de tijd tonen.
HET HORLOGE AANPASSEN
Opmerking: U kunt het horloge ook rechtstreeks
aanpassen zonder de app: zie "Hoofdmenu"
hieronder.
Na het koppelen en instellen kunt u het horloge
verder aanpassen via de Timex Connected app
door REGELING HORLOGE te selecteren.
194
195
• TRAININGEN: Slaat Chrono- en Interval Timer
op die van uw horloge zijn geüpload om ze
later te kunnen bekijken (zie de instelling voor
UPLOADS hieronder). Omvat geen trainingen
die met een compatibele fitness app zijn gedaan
via de Fitnessmodus.
• HORLOGE ZOEKEN: Wanneer dit wordt
geactiveerd met het horloge binnen bereik van
de telefoon (ong. 98 ft/30 m), geeft het horloge
een toon, trilt en wordt het display verlicht.
196
• APP INSTELLINGEN:
• ALGEMEEN: Bijnaam van horloge, Bluetoothverbindingsstatus, gesynchroniseerde
kalenders
• TRAININGEN: Sorteercriteria,
opslaginstellingen, synchronisatiegedrag om
trainingen te verwijderen nadat de Timex
Connected app ze gelezen heeft.
• UPLOADS: Websites om trainingsgegevens
van de modus Chrono of Interval Timer
te sturen [zie de instelling TRAININGEN
hierboven].
• ZOEKEN: Beltoon voor zoeken van telefoon
• GEAVANCEERD: Een gekoppelde telefoon
van de app verwijderen
197
HET HORLOGE BEDIENEN
DE TOETS MENU
Opent het hoofdmenu. Keert naar het vorige
display terug of sluit het huidige display wanneer
X linksboven op het LCD verschijnt.
OMHOOG
12/31/14
MIDDEN
DE TOETS OP/NEER
Beschikbare displays doorlopen. Uit weergegeven
items selecteren. Door de tekst schuiven.
Een geselecteerde instelling veranderen.
Muziekvolume regelen wanneer
de telefoon is aangesloten.
DE TOETSEN LINKS/RECHTS/MIDDEN EN
FUNCTIEPICTOGRAMMEN
De functie van elke toets hangt af van de
bedrijfsmodus van het horloge en wordt
weergegeven door het functiepictogram
dat het dichtste bij de toets is.
INDIGLO® NACHTVERLICHTING
Om het display te verlichten TIKT u op de
wijzerplaat. Zorg dat u er snel op klopt omdat dit
geen aanraakscherm is.
198
199
Bijvoorbeeld in de aanvankelijke modus (tijd) van
het horloge, zoals hierboven weergegeven:
• LINKS opent de instellingen voor Time/Date
( ) of muziekregeling wanneer een telefoon
is aangesloten (N).
• MIDDEN opent het meldingencentrum ( ).
• RECHTS opent de agenda/afspraken ( ).
HORLOGESTATUSPICTOGRAMMEN
x
Voor details over de functiepictogrammen kunt
u de uitgebreide gebruikshandleiding raadplegen
op http://www.Timex.com/Manuals
P
200
Vliegtuigmodus
Horloge in vliegtuigmodus
(Bluetooth uitgezet)
Alarm
Alarm is actief en zal op de
geprogrammeerde tijd.afgaan.
Batterijstatus
Lading van batterij getoond in
stappen van 25%.
Continu aan: Horloge niet
verbonden met telefoon
Knippert: Horloge zoekt naar
signaal van telefoon
Niet storen
De modus Niet storen voor
meldingen is actief.
201
HOOFDMENU
Druk in de aanvankelijke modus
(tijd) van het horloge op MENU
om het hoofdmenu te openen.
(Hier afgebeeld in het Engels)
•F
itness
– werkt samen met een
compatibele fitness app op uw telefoon om
trainingsgegevens weer te geven die door de
telefoon en fitness app zijn gegenereerd en om
functies in de fitness app te regelen. Ga naar
http://www.Timex.com/rx50 voor details en een
lijst met compatibele fitness apps.
• Chrono – Voor trainingen met stopwatch
(waaronder bijhouden van ronden/tussentijden)
zonder een fitness app. Opgeslagen gegevens
uploaden via
de Timex Connected app.
• Interval Timer – Voor intervaltrainingen van
maximaal 99 herhalingen van twee intervallen,
met waarschuwingen, zonder een fitness app.
202
Opgeslagen gegevens uploaden via de Timex
Connected app.
• Review – Details van uw laatste drie Chrono/
Interval Timer bekijken.
• Settings – De instellingen van het horloge en de
training aanpassen:
• Time/Date (telefoon, overige)
• System (display, licht, geluiden, software)
• Notifications (niet storen, trillen, geluiden)
• Alarms (er kunnen drie geselecteerd of
aangepast worden)
• Interval Timer (twee intervallen, herhalingen,
waarschuwingen)
• Bluetooth (vliegtuigmodus aan/uit)
• Update (slaat updates van de firmware van
het horloge op voor downloaden)
203
TRAININGEN
FITNESSMODUS
OPMERKING: Zorg dat u het horloge koppelt
en het display ervan instelt via de compatibele
fitness app: zie “Hoofdmenu - Fitness” hierboven.
1. Start de Fitness app op uw telefoon.
2.Druk op het horloge op MENU en selecteer dan
Fitness.
3.Met bepaalde fitness apps kunt u de app
starten, onderbreken en hervatten vanaf uw
horloge.
DE MODI CHRONO EN INTERVAL TIMER
1.Druk op het horloge op MENU en selecteer dan
Chrono of Interval Timer.
2.Gebruik de toetsen van het horloge om
de training te doen. Gebruik p en q om
het display te veranderen. Gebruik de
toetsen LINKS/RECHTS/MIDDEN en hun
functiepictogrammen om de training
te starten, ronden/tussentijden te registreren,
te onderbreken of de training te beëindigen
en trainingsgegevens op te slaan of weg
te gooien.
Wanneer u de Timex Connected app start, kan
het horloge de volgende items weergeven die van
de telefoon zijn ontvangen:
• Meldingen van uw favoriete apps
• E-mails en sms'jes
• Nummerweergave van inkomende oproepen
• Afspraken op kalender en herinneringen
204
205
Het horloge biedt ook volledige muziekregeling,
of de muziek nu opgeslagen is op, of streamt
door, uw telefoon of van een fitness app komt.
OPLOSSEN VAN PROBLEMEN
Voor gedetailleerde begeleiding kunt u naar
http://www.Timex.com/rx50 gaan of de
uitgebreide gebruikshandleiding op
http://www.Timex.com/Manuals raadplegen.
VOLLEDIGE INSTRUCTIES
Voor gedetailleerde instructies kunt u de
uitgebreide gebruikshandleiding op
http://www.Timex.com/Manuals raadplegen.
Bezoek voor video's met instructies:
http://www.YouTube.com/TimexUSA
206
WATERBESTENDIGHEID
Het horloge is waterbestendig tot 50 m (164 ft).
U kunt zwemmen met het horloge maar
de Bluetooth-functies werken niet tijdens
het zwemmen.
Waterbestendige diepte
Waterdruk onder oppervlak
50 m/164 ft
86 PSIA*
*lb per vierkante inch absoluut
WAARSCHUWING: Druk onder water op geen
enkele knop opdat het horloge waterbestendig
blijft.
• Het horloge is alleen waterbestendig terwijl
het glas, de drukknoppen en de kast intact
blijven.
• Gebruik het horloge niet voor duiken.
• Spoel het horloge met zoet water af
nadat het aan transpiratie of zout water is
blootgesteld
207
INTERNATIONALE GARANTIE
VAN TIMEX
(VS – BEPERKTE GARANTIE – ZIE DE VOORKANT VAN
HET INSTRUCTIEBOEKJE VOOR DE VOORWAARDEN
VAN HET AANBOD VOOR VERLENGDE GARANTIE)
Het TIMEX® apparaat heeft een garantie van de Timex
Group USA, Inc. voor gebreken in fabricage gedurende
een periode van EEN JAAR vanaf de oorspronkelijke
aankoopdatum. Timex en gelieerde ondernemingen over
de hele wereld erkennen deze internationale garantie.
Timex mag, naar eigen keuze, het apparaat repareren
door nieuwe of grondig gereviseerde en geïnspecteerde
componenten te installeren of het vervangen door een
identiek of gelijksoortig model. BELANGRIJK — DEZE
GARANTIE DEKT GEEN GEBREKEN OF SCHADE AAN
HET HORLOGE:
1) n
adat de garantietermijn is verlopen;
2) als het apparaat oorspronkelijk niet bij een erkende
Timex-winkelier is gekocht;
3) a
ls gevolg van reparaties die niet door Timex zijn
uitgevoerd;
4) a
ls gevolg van ongelukken, knoeien of misbruik en
5) h
et glas, de band, de kast, de accessoires of
de batterij. Timex kan het vervangen van deze
onderdelen in rekening brengen.
208
DEZE GARANTIE EN HET HIERIN UITEENGEZETTE
VERHAAL ZIJN EXCLUSIEF EN KOMEN IN DE PLAATS
VAN ALLE ANDERE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF
IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN IMPLICIETE GARANTIE
VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR
EEN BEPAALD DOEL. TIMEX IS NIET AANSPRAKELIJK
VOOR SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE.
Sommige landen en staten staan geen beperkingen
toe met betrekking tot impliciete garanties en staan
geen uitsluitingen of beperkingen met betrekking tot
schade toe, zodat deze beperkingen wellicht niet voor
u van toepassing zijn. Deze garantie geeft u specifieke
wettelijke rechten en u kunt ook andere rechten hebben
die van land tot land en van staat tot staat verschillen.
Voor het verkrijgen van service onder de garantie
dient u uw apparaat naar Timex, een van de gelieerde
ondernemingen of de Timex winkelier waar het apparaat
gekocht is, te retourneren, samen met een ingevulde,
originele horlogereparatiebon of, alleen in de VS en
Canada, de ingevulde originele horlogereparatiebon
of een schriftelijke verklaring waarin uw naam, adres,
telefoonnummer en datum en plaats van aankoop
worden vermeld. Wilt u het volgende bij het apparaat
insluiten voor port en behandeling (dit zijn geen
reparatiekosten): een cheque of postwissel voor
US$ 8,00 in de VS; een cheque of postwissel voor
CAN$ 10,00 in Canada; en een cheque of postwissel voor
UK£ 3,50 in het V.K. In andere landen zal Timex port en
209
behandeling in rekening brengen. STUUR NOOIT EEN
SPECIAAL HORLOGEBANDJE OF ENIG ANDER ARTIKEL
VAN PERSOONLIJKE WAARDE MEE.
Voor de VS kunt u 1-800-328-2677 bellen voor meer
informatie over de garantie. Voor Canada belt u 1-800263-0981. Voor Brazilië +55 (11) 5572 9733. Voor Mexico
01-800-01-060-00. Voor Midden-Amerika, het Caribisch
gebied, Bermuda en de Bahama's (501) 370-5775 (V.S.).
Voor Azië 852-2815-0091. Voor Groot-Brittannië 44 020
8687 9620. Voor Frankrijk 03 81 63 42 51 (10.00 tot 12.00
uur). Voor Duitsland/Oostenrijk: +43 662 88921 30. Voor
het Midden-Oosten en Afrika 971-4-310850. Voor andere
gebieden kunt u contact opnemen met uw plaatselijke
Timex-winkelier of -distributeur voor informatie over de
garantie.
©2014 Timex Group USA, Inc. TIMEX en INDIGLO zijn
gedeponeerde handelsmerken van Timex Group B.V.
en zijn dochterondernemingen. IRONMAN® en MDOT
zijn gedeponeerde handelsmerken van de World
Triathlon Corporation. Hier gebruikt met toestemming.
Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's
zijn gedeponeerde handelsmerken in eigendom van
Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door
Timex is onder licentie.
210
REPARATIEBON INTERNATIONALE GARANTIE
VAN TIMEX
Oorspronkelijke aankoopdatum:______________________________
(een kopie van het ontvangstbewijs aanhechten, indien beschikbaar)
Gekocht door: ____________________________________________
(naam, adres, telefoonnummer)
Plaats van aankoop:_______________________________________
(naam en adres)
Reden voor terugzending:___________________________________
______________________________________________________
211
FCC-kennisgeving (VS) / IC-kennisgeving (Canada):
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCCvoorschriften. Het gebruik is afhankelijk van de volgende
twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke
storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle
ontvangen storing accepteren, waaronder storing die
ongewenste werking kan veroorzaken.
Waarschuwing: Veranderingen of wijzigingen in dit
apparaat die niet uitdrukkelijk voor naleving door de
verantwoordelijke partij zijn goedgekeurd, kunnen ertoe
leiden dat de toestemming voor de gebruiker om dit
apparaat te gebruiken wordt ingetrokken.
Opmerking: Deze apparatuur is getest en er is gebleken
dat deze aan de grenzen voor een digitaal apparaat
van klasse B voldoet conform deel 15 van de FCCvoorschriften. Deze grenzen zijn bedoeld om redelijke
bescherming tegen schadelijke storing in woonwijken
te bieden. Dit apparaat produceert en gebruikt
radiofrequente energie en kan deze energie uitstralen, en
kan, als het niet volgens de instructies wordt gebruikt,
schadelijke storing voor radiocommunicatie veroorzaken.
Er is echter geen garantie dat storing zich in een
bepaalde installatie niet zal voordoen. Als dit apparaat
212
schadelijke storing voor radio- en televisieontvangst
veroorzaakt, wat vastgesteld kan worden door het
apparaat uit en aan te zetten, wordt de gebruiker
aangeraden te proberen de storing met een of meer van
de volgende maatregelen te verhelpen:
— De ontvangstantenne heroriënteren of verplaatsen.
— De afstand tussen het apparaat en de ontvanger
vergroten.
— Het apparaat aansluiten op een stopcontact op een
ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
— De dealer of een ervaren radio/televisiemonteur
raadplegen als u hulp nodig hebt.
Dit digitale apparaat van klasse [B] voldoet aan
Canadese ICES-003.
Dit apparaat voldoet aan de van licentie vrijgestelde RSSnorm(en) van Industry Canada. Het gebruik is afhankelijk
van de volgende twee voorwaarden:
(1) Dit apparaat mag geen storing veroorzaken en
(2) D
it apparaat moet alle storing accepteren, waaronder
storing die ongewenste werking van het apparaat kan
veroorzaken.
213
Conformiteitsverklaring
Naam van fabrikant: Timex Group USA, Inc.
Adres van fabrikant: 555 Christian Road
Middlebury, CT 06762
Verenigde Staten van America
verklaart dat het product:
Productnaam: TIMEX® IRONMAN® Run x50 & Timex®
Bluetooth Smart HRM
Modelnummers: M054 en M077
voldoet aan de volgende specificaties:
R&TTE: 1999/05/EG
Normen:
CENELEC EN 55024 Uitgave: 2010/11/01 (M054)
CENELEC EN 55022 Uitgave:2010/12/01 (M054)
ETSI EN 301 489-1 Uitgegeven:2008/04/01 V1.8.1 (M054)
ETSI EN 301 489-17 Uitgave:2009/05/12 (M054-M077)
CENELEC EN 62479 Uitgave:2010/09/01 (M054)
ETSI EN 300 328 Uitgegeven:2007/01/09 V1.7.1 (M054)
EN 301 489-1 V1.9.2 (2011) (M077)
EN 301 489-17 V2.1.1 (2009) (M077)
EN 300 440-2 V1.2.1(2008-05) (M077)
EN 61000-4-2: 2008/2009 (M077)
EN 61000-4-3: 2010/2006 (M077)
EN55011 (2009) (M077)
214
LVD: 2006/95/EC
Normen:
IEC 60950-1; Uitgave :2005/12/08 Ed:2 (M054)
CSA C22.2 #60950-1 Uitgegeven:2007/03/01 Ed:2 (M054)
CENELEC EN 60950-1; Uitgegeven:2006/04/01 Ed:2
(M054)
EN 60601-1: 2006 (M077)
Emissies van digitale apparaten
Normen:
FCC 47CFR 15C deel 15 subdeel C 15.247
(Bluetooth) (M054)
FCC 47CFR 15B clA deel 15 subdeel B
Onopzettelijke stralers (M054)
FCC 47CFR 15B clA deel 15 subdeel C 15.247
(Bluetooth) (M054)
IC RSS 21 Uitgegeven :2007/06/01 Uitgave :7 (M054)
IC RSS-GEN Uitgave 1 (september 2005) (M054)
ICES 003 Uitgave 2004/01/01 Uitgave Nr.4 (M054)
SAI AS/NZS 4268 Uitgave:2008/09/26 (M054)
FCC 47CFR deel 15, subdeel C (M077)
FCC 47CFR deel 15, subdeel B (15.249) (M077)
FCC 47CFR deel 18 (15.249) (M077)
IC RSS 210 Uitgegeven :2007/06/01 Uitgave :7 (M077)
215
ICES 003 Uitgave :2004/01/01 Uitgave Nr.4 (M077)
AS/NZS 4268 (2012) (M077)
216
217
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Dutch were displayed