User`s Manual Gebruiksaanwijzing Manuel d`utilisation NL

User`s Manual Gebruiksaanwijzing Manuel d`utilisation NL
3630
3640
EN
Gebruiksaanwijzing
NL
FR
3650
3660
01.11.2016 / 97-9664
Inhoud, Nederlands
Tekenings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-7
HWAM Autopilot IHSTM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Opstellings-, montage- en gebruikshandleiding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Handleiding stoken - hout. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Algemeen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Bedrijfstoringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Prestatieverklaring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
A.
1
2
1
3
3
4
4
A1)
A2)
B.
3
2
1
3
5
4
2
1
6
6
B1)
B2)
4
5
4
C.
5
4
1
6
2
12
3
11
6
4
10
9 14
8
10
13
9
7
7
C1)
C2)
D1.
5
3
4
1
2
5
6
6
3
E.
E1.
6
F.
7
8
HWAM Autopilot IHS™
Primary
air
Weight
136 kg
136 kg
226 kg
168 kg
223 kg
168 kg
223 kg
279 kg
334 kg
Height
114,8 cm
114,8 cm
114,8 cm
150,8 cm
150,8 cm
150,8 cm
150,8 cm
150,8 cm
150,8 cm
Width
55,6 cm
55,6 cm
60,0 cm
55,6 cm
55,6 cm
55,6 cm
55,6 cm
60,0 cm
60,0 cm
Depth
44,2 cm
44,2 cm
44,2 cm
44,2 cm
44,2 cm
44,2 cm
44,2 cm
44,2 cm
44,2 cm
6.0 kW
269ºC
5,04 g/s
80,7 %
1,78 g/kg
10
HWAM 3630/3650
Min. distances:
HWAM 3640/3660
Min. distances:
10
15
10
40
35*
90
10
10
10
40
20*
90
13
14
17
20
HWAM Autopilot IHS™
Nederlands
Gefeliciteerd met uw nieuwe houtkachel met HWAM Autopilot IHSTM.
IHS staat voor ”Intelligent Heat System” en is een digitale sturing van de verbranding in uw nieuwe houtkachel. HWAM Autopilot IHSTM is gericht op het regelen van een milieutechnisch optimale en zo efficiënt
mogelijke verbranding met een hoge mate van comfort voor de gebruiker.
HWAM Autopilot IHSTM is een nieuwe, gepatenteerde technologie waarmee de hoeveelheid toegevoerde
lucht naar de verbrandingskamer elektronisch wordt geregeld. Uw nieuwe houtkachel meet zelf doorlopend
de temperatuur en het zuurstofgehalte in de verbranding, en is geprogrammeerd om op het juiste moment
en de juiste plaats de juiste hoeveelheid zuurstof via 3 belangrijke luchtkanalen aan te voeren naar het
vuur in de verbrandingskamer. Door een gratis app voor uw smartphone of tablet te downloaden, kunt u
de app gebruiken onder andere gebruiken: om de thermostaat op het gewenste kamertemperatuurniveau
te zetten, om de tijd voor nachtelijke vermindering te kiezen en om uw kachel actueel te houden. De
app geeft u ook actuele informatie over de verbranding in de kachel. Zie details in aparte handleiding.
Uw nieuwe houtkachel met HWAM Autopilot IHSTM garandeert daarmee de schoonste en meest houtbesparende verbranding ongeacht externe factoren als houtsoort, schoorsteentrek, ervaring van de
gebruiker en andere omstandigheden.
HWAM Autopilot IHSTM bestaat uit de volgende onderdelen:
• Airbox: de Airbox bevat een printplaat/software en 3 motoren die de primaire, secundaire en tertiaire
verbrandingslucht regelen. Het verseluchtsysteem kan aan de achterkant of in de bodem op de Airbox
worden gemonteerd.
• 2 sensoren: een temperatuurmeter en een zuurstofmeter geven informatie over de houtkachel door
aan de Airbox.
• Kamertemperatuursensor: De kamertemperatuursensor met batterijen communiceert met het IHSsysteem via een draadloze verbinding. Hij moet zo geplaatst worden dat hij geen direct uitstralende
warmte van de kachel ondervindt. Let erop dat de maximumafstand tussen de kachel en kamertemperatuurindicator ongeveer 10 meter bedraagt. Het bereik is verminderd als er muren of andere
hindernissen zijn tussen de kachel en de kamertemperatuurindicator.
• Stroomvoorziening:Van de Airbox naar het dichtstbijzijnde stopcontact.
• App "IHS Smart ControlTM: De app kan gratis gedownload worden in de App Store of Google Play
Store. Zie details in aparte handleiding.
Houtkachel met HWAM Autopilot IHS™
Zuurstofmeter
Temperatuurmeter
IHS app
Secundaire
lucht
Primaire Tertiaire
lucht
lucht
Airbox luchtinlaat
Aansluiting verseluchtsysteem
Aansluiting stroom
Aansluiting USB
21
Opstellings-, montage- en gebruikshandleiding
Wettelijke voorschriften
Bij de installatie van uw HWAM-kachel moeten steeds zowel alle wettelijke voorschriften als de plaatselijk
geldende bouwvoorschriften worden gerespecteerd. Laat u voor de montage van de kachel adviseren
door uw HWAM verkoper.
Ruimtelijke verreisten
In de ruimte waar de houtkachel zal worden opgesteld moet een toevoer van verse verbrandingslucht
gewaarborgd zijn. De houtkachel gebruikt ca. 13-17 m3 lucht per uur. Ter vergelijking: een moderne keukenafzuigkap zuigt tot 1000 m3 lucht per uur. Een opklapbaar venster of een regelbare luchtklep volstaan,
maar ideaal is toch de aansluiting op een HWAM-verseluchtsysteem. Breng de luchtklep of het luchtrooster
zo aan dat de toevoer niet kan worden geblokkeerd.
Dragende ondergrond
Vergewis er u voor de montage van de kachel van dat de ondergrond het gewicht van de kachel en de
schoorsteen kan dragen. Het gewicht van de schoorsteen kunt u berekenen uit de omvang en de hoogte.
Kachelgewicht:
Model
Gewicht
Hoogte
Breedte
Diepte
HWAM 3630
136 kg
114,8 cm
55,6 cm
44,2 cm
HWAM 3640
136 kg
114,8 cm
55,6 cm
44,2 cm
HWAM 3640 met speksteen
226 kg
114,8 cm
60,0 cm
44,2 cm
HWAM 3650
168 kg
150,8 cm
55,6 cm
44,2 cm
HWAM 3650 warmte vasthoudende steen
223 kg
150,8 cm
55,6 cm
44,2 cm
HWAM 3660
168 kg
150,8 cm
55,6 cm
44,2 cm
HWAM 3660 warmte vasthoudende steen
223 kg
150,8 cm
55,6 cm
44,2 cm
HWAM 3660 met speksteen
279 kg
150,8 cm
60,0 cm
44,2 cm
HWAM 3660 met speksteen
334 kg
150,8 cm
60,0 cm
44,2 cm
en warmte vasthoudende steen
Afstand tot brandbaar materiaal
Plaats uw HWAM-kachel op een niet-brandbare ondergrond. Staat de kachel op een houten vloer of een
gelijkaardig materiaal, dan moet de bodem met een niet-brandbaar materiaal worden afgedekt.
Tekening A
1. Tot gemetselde wand, achter, cm
2. Tot gemetselde wand, zijkant, cm
1. Tot brandbare wand, achter, cm
2. Tot brandbare wand, zijkant, cm
1. Tot brandbare wand, opstelling in hoek, cm
3. Inrichtingsafstand, vooraan, cm
HWAM 3630/3650
HWAM 3640/3660
Min. afstanden:
Min. afstanden:
10
15
10
40
35*
90
10
10
10
40
20*
90
*Afmetingen bij plaatsing in een hoek zijn slechts indicatief. Neem contact op met uw schoorsteenveger
voor een definitieve berekening.
Let op: niet alle soorten glas zijn hittebestendig. Daarom moet een glazen wand in sommige gevallen als
een brandbare wand worden beschouwd. Neem contact op met een plaatselijke schoorsteenveger of
glasproducent om de juiste afstand tot glas na te gaan.
Houd rekening met eventuele voorschriften voor de afstand tussen muur en rookbuis.
22
De afstand tot gemetselde muren is vastgelegd in verband met het onderhoud van de Autopilot IHSTM.
Vereisten voor de schoorsteen
De schoorsteen moet zo hoog zijn dat een goede trek gewaarborgd wordt en de rook geen belasting
vormt. Nominale trek: 12 Pa.
De schoorsteen moet een dagmaat van min. 150mm in diameter hebben.Als bijkomende minimale vereiste
geldt echter dat de opening in grootte steeds overeen moet stemmen met het afvoeraansluitstuk van
de kachel. De schoorsteen moet bovendien voorzien zijn van een makkelijk toegankelijke reinigingsdeur.
De rookbuis en schoorsteen moeten altijd geschikt zijn voor gebruik met een houtkachel. Vraag uw
HWAM-dealer om meer informatie.
Wijzigen van rookafvoer van bovenafvoer naar achterafvoer (HWAM 3630/3640 IHS)
(Tekening E)
1. Demontage van zijwanden. Til de ene zijkant ca. 10 mm naar boven en trek deze weg van de kachel,
zodat de zijwand los komt van de geleidingspennen geleidepennen in de bodemplaat van de kachel.
Herhaal dit met de andere zijwand.
2. Demontage van de topplaat van de kachel (7).Verwijder de 4 schroeven (14) (Torx Bit nr. 30 of M6-moer)
onder de topplaat, twee stuks aan elke kant, en til de topplaat van de kachel.
3. Demontage van achterplaat (1). Schroef de 2 schroeven midden op de achterplaat eraf.Til de achterplaat
naar boven en trek deze weg van de kachel, zodat de achterplaat los komt van de geleidingspennen.
De achterplaat heeft een uitsparing voor het rookkanaal. Breek de plaat (6) binnen deze uitsparing af
zodat een gat in de achterwand ontstaat waar het rookkanaal in past.
4. Demontage van warmteschild (2). Demonteer het warmteschild door het van de houtkachel af te tillen.
Het warmteschild heeft een uitsparing voor het rookkanaal. Breek de plaat (6) binnen deze uitsparing
weg, zodat een gat in het warmteschild ontstaat waar het rookkanaal in past.
5. Demontage van afdekplaat (3). Demonteer de afdekplaat aan de achterzijde van de kachel door de
drie schroeven te verwijderen (Torx Bit nr. 30). Nu kan de afdekplaat worden verwijderd.
6. Maak de klemmen (8) los en haal de leidingen uit de klemmen.
7. Trek de lambdasensorkoppeling (7) los uit de klemhouder (9).
8. Verwijder de temperatuurmeter (12) uit de rookring.
9. Montage van warmteschild (2). Monteer het warmteschild weer achterop de houtkachel.
10.Demontage van rookring (10). Demonteer de rookring (bovenop de verbrandingskamer) door de 3
schroeven te verwijderen. Nu kan de rookring worden verwijderd.
11.Trek de thermometer (12) en de lambdasensorkoppeling (7) uit de linkerzijde van het houtvak en
schuif ze vervolgens weer naar binnen via de opening aan de rechterzijde, zodat de leidingen zich van
achteren gezien allemaal aan de linkerkant van de kachel bevinden.12.
Monteer de temperatuurmeter (12) weer terug in de rookring door de voeler ca. 3 cm in de rookring te leiden.
13.Montage van afdekplaat (3). Plaats de afdekplaat over het gat (bovenop de verbrandingskamer, waar
de rookring zojuist is verwijderd) en draai deze vast met de 3 schroeven (Torx-bit nr. 30).
14.Montage van rookring (10). Plaats de rookring in het rookafvoergat achter op de kachel en zet deze vast
met de drie schroeven. Het is belangrijk dat de lambdasonde (11) op de in afbeelding E1 aangegeven
manier wordt gedraaid.
15.Zet de lambdasensorkoppeling (7) weer vast in de klemhouder (9).
16.Zet de 2 leidingen weer vast tussen de klemmen (8).
17.Montage van achterplaat (1). Plaats de achterplaat op de geleidingspennen. Druk de achterplaat vervolgens naar de kachel toe. Til de achterplaat op en druk deze voorzichtig naar binnen tot hij op zijn
plaats valt. Schroef de 2 schroeven vaste op het midden van de achterplaat.
18. Montage van de topplaat van de kachel (7). Plaats de topplaat op de beslagen en schroef deze weer
vast met de 4 schroeven (14), twee aan elke kant.
19. Montage van zijwanden. Plaats de zijwanden op de geleidingspennen geleidepennen in de bodemplaat
van de kachel en duw ze naar de kachel. Til de zijwanden op en druk deze voorzichtig naar binnen
tot ze op hun plaats vallen.
23
Als accessoire is een bovendeksel verkrijgbaar waarmee de opening in de bovenplaat kan worden afgedekt
als de houtkachel voorzien wordt van een rookafvoer aan de achterzijde.
Wijzigen van rookafvoer van bovenafvoer naar achterafvoer (HWAM 3650/3660 IHS)
(Tekening E)
1. Demontage van achterplaat (1). Schroef de 2 schroeven midden op de achterplaat eraf.Til de achterplaat
naar boven en trek deze weg van de kachel, zodat de achterplaat los komt van de geleidingspennen.
De achterplaat heeft een uitsparing voor het rookkanaal. Breek de plaat (6) binnen deze uitsparing af
zodat een gat in de achterwand ontstaat waar het rookkanaal in past.
2. Demontage van warmteschild (2). Demonteer het warmteschild door het van de houtkachel af te tillen.
Het warmteschild heeft een uitsparing voor het rookkanaal. Breek de plaat (6) binnen deze uitsparing
weg, zodat een gat in het warmteschild ontstaat waar het rookkanaal in past.
3. Demontage van afdekplaat (3). Demonteer de afdekplaat aan de achterzijde van de kachel door de
drie schroeven te verwijderen (Torx Bit nr. 30). Nu kan de afdekplaat worden verwijderd.
4. Demontage van het front van het warmtemagazijn (4). Draai de 2 schroeven (5) aan beide kanten van
het front van het warmtemagazijn los.Verwijder de schroeven niet, draai ze alleen een beetje los.Trek
daarna het front naar voren.
5. Maak de klemmen (8) los en haal de leidingen uit de klemmen.
6. Trek de lambdasensorkoppeling (7) los uit de klemhouder (9).
7. Verwijder de temperatuurmeter (12) uit de rookring.
8. Demontage van rookring (10). Demonteer de rookring op de bodem van het warmtemagazijn (bovenop
de verbrandingskamer) door de 3 schroeven te verwijderen. Nu kan de rookring worden verwijderd.
9. Trek de thermometer (12) en de lambdasensorkoppeling (7) uit de linkerzijde van het houtvak en
schuif ze vervolgens weer naar binnen via de opening aan de rechterzijde, zodat de leidingen zich van
achteren gezien allemaal aan de linkerkant van de kachel bevinden.
10.Monteer de temperatuurmeter (12) weer terug in de rookring door de voeler ca. 3 cm in de rookring
te leiden.
11.Montage van rookring (10). Plaats de rookring in het rookafvoergat achter op de kachel en zet deze vast
met de drie schroeven. Het is belangrijk dat de lambdasonde (11) op de in afbeelding E1 aangegeven
manier wordt gedraaid.
12.Zet de lambdasensorkoppeling (7) weer vast in de klemhouder (9).
13.Zet de 2 leidingen weer vast tussen de klemmen (8).
14.Montage van afdekplaat (3). Plaats de afdekplaat over het gat in de bodem van het warmtemagazijn
(waar de rookring zojuist is verwijderd) en draai deze vast met de 3 schroeven (Torx-bit nr. 30).
15.Montage van achterplaat (1). Plaats de achterplaat op de geleidingspennen. Druk de achterplaat vervolgens naar de kachel toe. Til de achterplaat op en druk deze voorzichtig naar binnen tot hij op zijn
plaats valt. Schroef de 2 schroeven vaste op het midden van de achterplaat.
16.Montage van het front van het warmtemagazijn (4). Plaats het front op het warmtemagazijn en draai
de 4 schroeven (5) aan.
Als accessoire is een bovendeksel verkrijgbaar waarmee de opening in de bovenplaat kan worden afgedekt
als de houtkachel voorzien wordt van een rookafvoer aan de achterzijde.
Het monteren van afzonderlijke delen
Controleer voor het opstellen van de kachel of alle afzonderlijke delen correct gemonteerd zijn.
Verticale doorsnede van de kachels (Tekening B)
B1: HWAM 3630, HWAM 3640
B2: HWAM 3650, HWAM 3660
1. Rookplaat. Moet op de stalen rail en de houder middenvoor liggen.
2. De rookgeleidingsplaat is aan drie haken onder de topplaat opgehangen. De ene haak heeft een extra
24
gebogen rand als transportbeveiliging. Deze rand moet echter voor de montage worden verwijderd.
Doe dit met een schroevendraaier.
3. Rookafvoer naar achteren. In de fabriek afgesloten met een opgeschroefde plaat. Hierdoor is de
rookafvoer achter de achterplaat verborgen.
4. Losse achterplaat. Dient altijd gemonteerd te zijn als de kachel tegen een brandbare wand staat.
5. Los warmteschild. Dient altijd gemonteerd te zijn als de kachel tegen een brandbare wand staat.
6. Los warmteschild onder de asla. Kan als deksel worden gebruikt als de asla wordt verwijderd om deze
te legen.
Aansluiting op de schoorsteen
Alle kachels hebben een achter- en een bovenaansluiting voor de rookafvoer. De kachel kan op een
goedgekeurde stalen schoorsteen met bovenaansluiting of rechtstreeks op de achteraansluiting van een
schoorsteen worden aangesloten.
Verticale doorsnede van de rookafvoer (Tekening C)
C1: Rookafvoer langs boven
C2: Rookafvoer langs achter
1. Stalen schoorsteen.
2. De bocht past inwendig op het aansluitstuk van de kachel.
3. Gemetselde schoorsteenwand.
4. Ingemetselde mof. Past op de rookpijp.
5. Muurrosace.Verbergt reparatie rond de gemetselde mof.
6. Pakking. Wordt gedicht met dichtingsstrip.
7. Rookkanalen van de HWAM kachel.
8. Dekplaat in buitenste achterplaat: afbreken als de achteruitgang wordt gebruikt.
9. Opgeschroefd deksel: op de topplaat schroeven als de achteruitgang wordt gebruikt.
10. Rookbus: op de achterzijde schroeven als de achteruitgang wordt gebruikt.
11. Regelklep in rookbuis.
12.Reinigingsluik.
13. Rookbuis voor achteruitgang.
14. Los deksel van gietijzer: moet in de topplaat worden gelegd als de achteruitgang wordt gebruikt.
Aansluiting en gebruiksklaar maken van de HWAM Autopilot IHSTM
Voordat de kachel kan gebruikt worden moet hij aangesloten en voorbereid worden. Begin door de
stroomadapter aan te sluiten op de Airbox in de ruimte onder de verbrandingskamer.
Airbox zonder voeding
Airbox met voeding
Volg de instructies in de aparte handleiding voor het koppelen van de kachel, kamertemperatuursensor en app. Als u geen app wenst te gebruiken om de kachel te bedienen, kan er een afstandsbediening
gekocht worden.Volg in dit geval de instructies in de bij de afstandsbediening meegeleverde handleiding.
De afstandsbediening vervangt het gebruik van de kamertemperatuursensor en app.
Voor het eerste aansteken van de kachel is het belangrijk om een zelftest uit te voeren om te verzekeren
dat alles werkt naar behoren. Zie aparte instructies voor ofwel de app of de afstandsbediening voor meer
informatie.
25
De schoorsteen
De schoorsteen is de motor van de kachel en allesbepalend voor de werking van de kachel. De schoorsteentrek geeft een onderdruk in de kachel. Deze onderdruk verwijdert de rook uit de houtkachel, zuigt
via kleppen lucht aan voor de zogeheten ruitspoeling, die de ruit roetvrij houdt, en zuigt lucht aan voor
de verbranding via HWAM Autopilot IHSTM.
De schoorsteentrek ontstaat door het temperatuursverschil tussen binnen en buiten de schoorsteen.
Hoe hoger de temperatuur in de schoorsteen, hoe beter de schoorsteentrek. Een stenen schoorsteen
is niet zo snel warm als een stalen schoorsteen. Als de trek in de schoorsteen door weers- en windomstandigheden slecht is, is het extra belangrijk dat de schoorsteen zo snel mogelijk wordt verwarmd.
Er moet dan snel voor vlammen worden gezorgd. Maak de stukken hout extra klein, gebruik een extra
aanmaakblokje, of dergelijke.
Als de kachel enige tijd niet meer is gebruikt, moet worden gecontroleerd of de schoorsteenpijp niet
verstopt is.
Er kunnen verschillende installaties op één schoorsteen worden aangesloten.Wel moet dan eerst worden
nagegaan welke voorschriften hierop van toepassing zijn.
Zelfs een goede schoorsteen kan slecht functioneren indien hij verkeerd wordt gebruikt.
Daarentegen kan zelfs een slechte schoorsteen bij goed gebruik functioneren.
Reiniging van de schoorsteen
De schoorsteen moet jaarlijks worden geveegd om te voorkomen dat er brand in ontstaat. De rookafvoerbuis en de rookkamer boven de stalen rookgeleidingsplaat moeten samen met de schoorsteen
worden gereinigd. Als reiniging van de schoorsteen van bovenaf onmogelijk is vanwege de hoogte van de
schoorsteen, moet er een reinigingsluikje worden aangebracht.
Bij schoorsteenbrand of oververhitting zal HWAM Autopilot IHSTM overschakelen op de veiligheidsstand
en automatisch alle kleppen afstellen om het vuur snel te laten doven. Doe de deur niet open, anders
kan het vuur weer oplaaien. Bel de brandweer. Laat de kachel inspecteren door een schoorsteenveger
alvorens deze weer in gebruik te nemen.
Testresultaten van nominale test EN 13240
Nominale warmteopbrengst
Rooktemperatuur
Stroming rookgasmassa
Testresultaat conform NS 3058
Deeltjesemissie
6,0 kW
269ºC
5,04 g/s
1,78 g/kg
26
Handleiding stoken - hout
Als u voor de eerste keer uw kachel wilt aanmaken, moet u voorzichtig stoken, omdat alle materialen
aan de warmte moeten wennen. De lak wordt afgehard wanneer de kachel voor het eerst brandt en het
deurtje en de aslade moeten zeer voorzichtig worden geopend, omdat anders het risico bestaat dat de
pakkingen in de lak blijven vastplakken. Bovendien kan de lak een onaangename geur produceren, dus
zorg voor goede ventilatie.
Belangrijke brandstofinformatie:
Toegestane typen brandstof
Uw houtkachel is uitsluitend EN-goedgekeurd voor hout. U kunt het beste droog, gekloven hout gebruiken
met een vochtgehalte van maximaal 18%. Als u met vochtig hout stookt, ontstaat er roet. Bovendien is
dit slecht voor het milieu en is het stookrendement laag.
Aanbevolen houtsoorten
Alle soorten hout, bijvoorbeeld berken, beuken, eiken, iepen, essen, naaldhout en vruchtenhout, zijn geschikte brandstoffen voor uw kachel. Het grote verschil tussen de verschillende houtsoorten is niet de
brandwaarde, maar het gewicht per kubieke meter.Aangezien beukenhout per kubieke meter meer weegt
dan bijvoorbeeld sparrenhout, is er meer sparrenhout dan beukenhout nodig om dezelfde hoeveelheid
warmte te krijgen.
Niet toegestane typen brandstof
Er mag niet met de volgende materialen worden gestookt: bedrukt materiaal • spaanplaat • plastic • rubber
• vloeibare brandstoffen • afval zoals melkpakken • gelakt, beschilderd of geïmpregneerd hout. Er mag met
bovenstaande materialen niet worden gestookt omdat ze bij verbranding stoffen afgeven die schadelijk
zijn voor de gezondheid en het milieu. Bovendien kunnen deze stoffen uw kachel en uw schoorsteen
beschadigen. De garantie komt daarbij te vervallen.
Opslag van hout
Een vochtgehalte van max. 18% wordt bereikt door het hout minimaal één jaar, bij voorkeur onder invloed
van zon en wind, onder een afdak te bewaren.
Het hout moet droog zijn (een vochtgehalte van max. 18%) voordat het binnenshuis wordt bewaard.
Aanmaakhout kan het beste een paar dagen vóór gebruik binnenshuis worden bewaard.
Aanbevolen afmetingen
Hoe goed de verbranding is, is sterk afhankelijk van de afmetingen van het hout. De volgende afmetingen
worden aanbevolen:
Type hout
Lengte in cm
Diameter in cm
Aanmaakhout (kleine stukken)
25-33
2-5
Gekloven brandhout
25-33
7-9
Speciale aanmaakinstructies voor houtkachels met speksteen- of zandsteenbekleding
Speksteen en zandsteen zijn natuurproducten die onderhevig zijn aan temperatuurschommelingen.
We raden aan om de procedure hieronder te volgen:
1. Eerste stookbeurt
Open de deur. Leg gekloofde aanmaakhoutjes met een diameter van 2-5 cm, gelijk aan ca. 2 stukken hout
(max. 2 kg), in de houtkachel. Leg 2 aanmaakblokken tussen de bovenste laag aanmaakhoutjes. Steek de
aanmaakblokken aan en sluit de deur. Zet het temperatuurniveau op niveau 1. Laat het vuur uitbranden
en vul geen hout bij, ook al wordt er een bijvulalarm gegeven. Als het vuur helemaal gedoofd is, moet de
deur worden geopend en open blijven staan terwijl de houtkachel afkoelt tot kamertemperatuur.
27
2.Tweede stookbeurt
Open de deur. Leg gekloofde aanmaakhoutjes met een diameter van 2-5 cm, gelijk aan ca. 2 stukken hout
(max. 2 kg), in de houtkachel. Leg 2 aanmaakblokken tussen de bovenste laag aanmaakhoutjes. Steek de
aanmaakblokken aan en sluit de deur. Zet het temperatuurniveau op niveau 2.Vul hout bij als er een bijvulalarm wordt gegeven. Vul de verbrandingskamer voor iets minder dan de helft met droog brandhout
met een diameter van ca. 7-9 cm. Laat het vuur branden en laat de kachel afkoelen tot kamertemperatuur
voordat u deze de volgende keer aanmaakt.
3. Derde stookbeurt
Herhaal de 2e stookbeurt maar gebruik deze keer meer hout. Zet het temperatuurniveau op niveau 3.
Laat het vuur branden en laat de houtkachel weer afkoelen nadat het vuur is gedoofd.
De daaropvolgende stookbeurt
Volg de algemene handleiding, zie de paragrafen ”Aanmaken” en ”Opstoken”.
Aanmaken
Voor een goede verbranding is het heel belangrijk dat de kachel op de juiste manier wordt aangemaakt.
Een koude houtkachel en een koude schoorsteen bemoeilijken de verbranding. Zorg ervoor dat u de
kachel goed aansteekt met voldoende droog hout door aanmaakhout aan te steken aan de bovenkant.
Leg twee stukken hout (met een diameter van 5-8 cm) horizontaal op de bodem
van de verbrandingskamer. Leg daar kriskras 5-8 aanmaakhoutjes bovenop. Leg 2
aanmaakblokken tussen de bovenste laag aanmaakhoutjes. Steek de aanmaakblokken
aan en sluit de deur. Selecteer het gewenste kamertemperatuurniveau.
Wanneer de kacheldeur geopend is, wordt het IHS-systeem geactiveerd. Als het
aansteken niet gebeurt binnen 15 minuten, zal het systeem automatisch teruggaan in standby en zullen
de dempers gesloten worden.
Als de rookgassen geen voldoende hoge temperatuur bereiken om het aanmaakhout of het vuur aan te
steken, geven de IHS Smart ControlTM en de draadloze kamertemperatuursensor een alarm af, ook al
zijn er nog steeds brand en vlammen in de verbrandingskamer. Het aanwakkeralarm gaat af om aan te
geven dat het vuur aangewakkerd moet worden. Aanwakkeren met kleine stukjes aanmaakhout kan vaak
zorgen voor een snellere en voldoende temperatuurstijging.
De HWAM Autopilot IHSTM sluit de drie luchtkleppen als de houtkachel niet in gebruik is (stand-by).
Hierdoor dringt er geen warme kamerlucht de schoorsteen in (verlies van energie). Dit betekent echter
ook dat de schoorsteen bij het aanmaken heel koud kan zijn. In sommige gevallen is het nodig de schoorsteentrek op gang te helpen door een paar krantenpagina's op het aanmaakvuur te leggen. Lees meer
over de werking van de schoorsteen op www.hwam.com.
Belangrijk!
In de aanmaakfase mag de deur niet geopend worden en deze moet altijd gesloten zijn als de houtkachel
wordt gebruikt, anders werkt de intelligente sturing van de kachel niet. Open de deur alleen om de
kachel aan te maken, bij te vullen of te reinigen. Laat een kachel nooit alleen voordat er na het aansteken
blijvende vlammen in het hout zitten.
Thermostaatfunctie
De HWAM Autopilot IHSTM brandt in principe milieuvriendelijk en past zich aan de gewenste kamertemperatuur aan. De thermostaatfunctie is uitgevoerd als een radiatorknop. Deze wordt door de gebruiker
ingesteld op een warmteniveau dat past bij de ruimte waarin de houtkachel staat opgesteld. Als de
thermostaat is ingesteld op een bepaald warmteniveau, zal de kachel voor zover mogelijk aan deze temperatuur worden aangepast.
• Als de huidige kamertemperatuur lager is dan het gewenste warmteniveau, verhoogt de regeling de
28
rookgastemperatuur om de warmteafgifte van de houtkachel te vergroten.
• Als de huidige kamertemperatuur hoger is dan het gewenste warmteniveau, verlaagt de regeling de
rookgastemperatuur, waardoor de gloeifase zoveel mogelijk wordt verlengd voordat opnieuw moet
worden bijgevuld. Dit is om de warmteafgifte van de houtkachel te verminderen, maar tegelijkertijd hout
bij te kunnen vullen zonder dat de kachel opnieuw moet worden aangemaakt.Als de kamertemperatuur
daalt tot onder het gewenste niveau, zal de gloeifase worden verkort en een bijvulalarm worden gegeven.
Het systeem geeft een bijvulsignaal bij een rookgastemperatuur van 180°C. Bij 100°C gaat het systeem
in stand-by en worden alle kleppen gesloten.
• Als de huidige kamertemperatuur veel lager is dan het gewenste warmteniveau, verhoogt de regeling
de rookgastemperatuur. Als de daaropvolgende temperatuurstijging onvoldoende is, geeft de regeling
een bijvulalarm af, omdat er naar verwachting meer hout nodig is om het gewenste warmteniveau in
de ruimte te bereiken.
• Als de kamertemperatuur na opnieuw bijvullen nog steeds niet het gewenste niveau heeft bereikt, is
er mogelijk sprake van een te hoog vochtgehalte in het hout of een te zwakke schoorsteentrek. Het
IHS-systeem streeft altijd naar een voldoende hoge rookgastemperatuur om een milieuvriendelijke
verbranding te garanderen.
Bijvullen van hout
Wanneer het alarm voor opstoken luidt, is de kachel klaar om opgestookt te worden. Het alarm voor
het opstoken komt via de kamertemperatuursensor of de aangeschafte afstandsbediening. De IHS Smart
ControlTM-app komt ook met een melding dat het tijd is om op te stoken, als de app geopend wordt.Voor
meer informatie over de app, zie de aparte handleiding.
De hoeveelheid hout die gebruikt wordt voor het opstoken moet aangepast worden op basis van de
actuele gevraagde warmte.
Kleine
hoeveelheid hout
(700 - 1200 gr)
Gemiddelde
hoeveelheid hout
(1000 - 2000 gr)
Grote
hoeveelheid hout
(1800 - 3000 gr)
Uit verbrandingstechnisch oogpunt moet de kachel altijd met minimaal 2 stukken hout tegelijk worden
bijgevuld, ook als voor het bijvullen slechts een kleine hoeveelheid hout nodig is. U kunt er ook voor
kiezen om niet bij te vullen. De kachel zal dan na verloop van tijd automatisch in de slaapstand gaan.
Belangrijk!
Laat een kachel nooit alleen voordat er na het opstoken blijvende vlammen in het hout zitten!
Als de kachel brandt, worden de buitenvlakken van de kachel warm. Wees dus voorzichtig.
Stoken met kolen, briketten en cokes
De haard is niet goedgekeurd voor het stoken met kolen en cokes. U kunt echter briketten gebruiken,
die op de as van het hout worden gelegd.
Wees opmerkzaam op het feit dat stoken met andere brandstoffen dan hout, roet op de
ruit als gevolg kan hebben.
Bediening van de klep in het warmtemagazijn
Aan de achterzijde van de kachel, tussen de topplaat van de kachel en het warmtemagazijn, bevindt
zich een klep waarmee de convectielucht in het warmtemagazijn kan worden geregeld. De aanvoer van
convectielucht vindt plaats door de klep naar links te verplaatsen en de convectielucht wordt afgesloten
als de klep naar rechts staat. Om de kachel zo snel mogelijk klaar te maken voor de opslag van warmte
in de warmtevasthoudende stenen moet de convectieklep tijdens het opstoken van de kachel gesloten
blijven. Met gesloten convectieklep houdt de warmteopslag de opgeslagen warmte het langst mogelijk
vast in de warmtevasthoudende stenen. Wanneer de klep wordt geopend, wordt de warmte van de
warmtevasthoudende stenen in het warmteopslag daarentegen zo snel mogelijk afgegeven aan de ruimte.
29
Algemeen
Snelle of krachtige warmte
Snelle of krachtige warmte kan worden bereikt door veel, maar vooral kleine stukken te verbranden.
Maximale verbranding
De volgende hoeveelheden brandstof mogen maximaal per uur worden verstookt:
Hout: 3,1 kg
Wordt deze grens overschreden, dan valt de kachel niet langer onder de fabrieksgarantie, daar deze dan
door overhitting beschadigd kan worden. De houtkachel is goedgekeurd voor periodiek gebruik.
Gebruikelijke bijvulinterval
Gebruikelijke bijvulinterval bij nominale capaciteit
Hout: 65 min
Lange brandtijd
De langzaamste verbranding wordt bereikt door de gewenste kamertemperatuur op niveau 0 te zetten.
Op dit niveau verloopt de verbranding met een zo laag mogelijke rookgastemperatuur en wordt de
gloeifase zoveel mogelijk verlengd.
Optimale verbranding
HWAM Autopilot IHSTM is ontwikkeld om de schoonste en meest efficiënte verbranding te garanderen.
Een goede verbranding ontstaat als op het juiste moment en de juiste plaats de juiste hoeveelheid zuurstof
naar het vuur in de verbrandingskamer wordt aangevoerd. HWAM Autopilot IHSTM houdt rekening met
variabele externe factoren, maar daarnaast is het ook belangrijk om schoon en droog hout te gebruiken
(vochtigheid ca. 16-18%). Lees meer op www.hwam.com.
Het reinigen van het glas
Wij adviseren u de ruit te reinigen na het stoken. Dit kan het beste gebeuren met een stuk keukenrolpapier.
Brandstoftypen
Bij hoge temperaturen kan de kachel schade oplopen. Het glas kan bijvoorbeeld wit worden. Dit kan
vermeden worden door nooit met de aslade open te stoken en zeer voorzichtig te zijn als men met
brandstof stookt die erg veel warmte kan ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld briketten. Als de rookgastemperatuur boven de 580°C komt, schakelt HWAM Autopilot IHSTM over op de veiligheidsstand en zullen
de luchtkleppen automatisch worden afgesteld om oververhitting te voorkomen. Als de temperatuur is
gedaald tot 450°C, treedt de houtkachel weer normaal in werking.
Gebruik bij voorkeur gekliefd berken- of beukenhout, dat minimaal één jaar onder invloed van zon en wind
onder een afdak is bewaard. Het hout moet droog zijn (een vochtgehalte van max. 18%) voordat het binnenshuis wordt bewaard.Aanmaakhout kan het beste een paar dagen vóór gebruik binnenshuis worden bewaard.
Briketten geven veel warmte af. Sommige typen dijen snel uit, met als gevolg een niet te controleren
verbranding.
De kachel voldoen uitsluitend aan de EN 13240-goedkeuring als ze worden gestookt met
hout. Het is verboden te stoken met spaanplaat, gelakt, geverfd of geïmpregneerd hout,
plastic of rubber.
30
Onderhoud
Reinigen
Het onderhoud van de kachel dient alleen te geschieden als deze koud is. Het dagelijks onderhoud is
minimaal. Het eenvoudigste is de kachel uitwendig te stofzuigen met een klein mondstuk met een zachte
borstel. U kunt de kachel ook met een droge, zachte doek of een zachte stoffer afstoffen. Maar denk eraan:
alleen als de kachel koud is. Gebruik geen water, alcohol of reinigingsmiddel, dit kan de lak beschadigen.
Eén keer per jaar is het tijd voor de grote schoonmaak. As en roet worden uit de brandkamer verwijderd.
Smeer de scharnieren en sluithaak met vloeibaar kopervet in sprayvorm (hittebestendig tot 1100 graden
Celsius), zie tekening F. Til de deur ca. ½ cm op en spuit kopervet op de scharnierpen.
Servicebeurt
De kachel dient tenminste één keer in de twee jaar een grondige, preventieve servicebeurt te krijgen.
Deze servicebeurt moet o.a het volgende omvatten:
• Grondige schoonmaak van de kachel.
• Controle van de pakkingen. De pakkingen moeten worden vervangen als ze niet meer gaaf en soepel zijn.
• Controle en eventuele vervanging van het warmte-isolerende materiaal.
• Controle van het modeltype (alleen in bepaalde landen).
• Controle van de bodem/het schudrooster.
• Scharnieren en sluithaakjes moeten met kopervet worden ingesmeerd (zie afbeelding F).
De inspectie moet door een bevoegd monteur worden uitgevoerd. Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.
Schoonmaken
De rookgeleidingsplaten neemt u voor het schoonmaken uit te kachel.
(Tekening D op omslag)
• Til eerst de rookplaat (1) uit de stalen rail (2) achterin de verbrandingskamer. Daarna laat u hem onder
de houder (3) zakken, kantelt hem en haalt hem uit de kachel.
• De rookgeleidingsplaat (4) wordt van de haken (5) onder de topplaat getild en naar buiten gekanteld.
As
Het is het eenvoudigst om de asla te legen door een afvalzak over de la te trekken, de la ondersteboven
te houden en deze vervolgens voorzichtig weer uit de zak te trekken. De as kunt u bij het dagelijks
huisvuil storten.
Denk er aan dat er zelfs 24 uur nadat het vuur in de kachel gedoofd is, gloeiende deeltjes
in de as kunnen zitten!
Isolatie
Het effectieve maar poreuze isolatiemateriaal van de brandkamer kan mettertijd slijten of beschadigd raken.
Het barsten van het isolatiemateriaal heeft geen gevolgen voor de werking van de kachel. Het materiaal
dient echter vervangen te worden zodra de slijtage de helft van de oospronkelijke dikte overschrijdt.
Deuren/glas
Wanneer de glazen deur beroet is kan deze gemakkelijk worden gereinigd met een vochtig stuk in as
gedoopte keukenrol. Maak het glad met verticale bewegingen schoon (van boven naar beneden). Droog
na met een droog stuk keukenrol. Controleer regelmatig of de pakkingen in deuren volledig en zacht zijn.
Is dit niet het geval, dan dienen zij vervangen te worden. Gebruik uitsluitend originele pakkingen.
31
Oppervlak
Gewoonlijk is het niet noodzakelijk het oppervlak een nabehandeling te geven. Eventuele verfschade kan
behandeld worden met Senothermspray.
Garantie
Bij gebrekkig onderhoud vervalt de garantie!
Onderhoudswaarschuwingen
U kunt de houtkachel nog steeds gebruiken, maar neem zo snel mogelijk contact op met uw dealer.
Het kan zijn dat de houtkachel niet schoon brandt.
Bedrijfstoringen
Beroet glas
-Het hout is te vochtig. Stook alleen met brandstof die minimaal 12 maanden onder een afdak heeft
gelegen en een vochtgehalte heeft van ca. 18%.
-Het is mogelijk dat de deur niet meer dicht afsluit.
Rook in de kamer bij openen van de deur
-De by-pass schuif of de schuif in de schoorsteen kunnen gesloten zijn. Open de schuif.
-Onvoldoende schoorsteentrek. Laat de schoorsteenveger komen.
-Het reinigingsluik sluit slecht of is er uit gevallen.Vervangen of opnieuw monteren.
-Open nooit de deur zolang er vlammen zichtbaar zijn.
Onregelmatige verbranding
-De pakking in de deur sluit niet goed af. Monteer een nieuwe pakking.
Veiligheidsalarmen
U kunt de houtkachel niet gebruiken. Neem zo snel mogelijk contact op met uw dealer.
Indien de staalplaten in de brandkamer gloeien of vervormen, wordt er verkeerd gestookt.
Stel het gebruik bij en neem contact op met uw leverancier.
Prestatieverklaring
De prestatieverklaring kan van onze website worden gedownload via de volgende links:
HWAM 3630 met Autopilot IHSTM:www.hwam.com/dop/3630ihs-3650ihs
HWAM 3650 met Autopilot IHSTM:www.hwam.com/dop/3630ihs-3650ihs
HWAM 3640 met Autopilot IHSTM:www.hwam.com/dop/3640ihs-3660ihs
HWAM 3660 met Autopilot IHSTM:www.hwam.com/dop/3640ihs-3660ihs
32
33
HWAM Autopilot IHS™
34
Poids
136 kg
136 kg
226 kg
168 kg
223 kg
168 kg
223 kg
279 kg
334 kg
Hauteur
114,8 cm
114,8 cm
114,8 cm
150,8 cm
150,8 cm
150,8 cm
150,8 cm
150,8 cm
150,8 cm
Largeur Profondeur
55,6 cm
44,2 cm
55,6 cm
44,2 cm
60,0 cm
44,2 cm
55,6 cm
44,2 cm
55,6 cm
44,2 cm
55,6 cm
44,2 cm
55,6 cm
44,2 cm
60,0 cm
44,2 cm
60,0 cm
44,2 cm
HWAM 3630/3650
Distances minimales
HWAM 3640/3660
Distances minimales
10
15
10
40
35*
90
10
10
10
40
20*
90
39
6,0 kW
269ºC
5,04 g/s
1,78 g/kg
43
45
46
47
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising

Languages

Only pages of the document in Dutch were displayed