gemm - Joie
0+/1 (0–18kg)
Instruction Manual
Manual de Instruções
Manual de instrucciones
Manuel d’instructions
Bedienungsanleitung
Handleiding
Libretto di istruzioni
Návod k použití
Instrukcja obsługi
사용 설명서
3
4
5
6
7
8
9
2
1
1
1
2
2
3
1
3
2
4
1
1
1
2
14
10
2
1
1
11
2
3
12
15
2
1
13
1
2
3
16
17
2
1
4
1
3
19
21
5
22
23
24
25
26
27
18
2
20
6
7
28
29
34
30
31
36
32
33
37
35
8
42
43
44
45
38
1
2
3
39
1
40
41
2
1
9
10
Contents
19
20
11
5
14
18
10
3
17
17
17
17
18
19
9
4
8
15
17
16
21
20
6
7
11
13
19
12
20
12
Installation
Mode
0+/1
1
9 - 18kg
1 year
to
4 years
13
14
13
-1
13
-2
Note
-1&
14
- 2 Vehicle belt slot
14
8
- 1
Webbing adjuster
15
8
-1
Webbing adjuster
16
Forward Reclining Angle Adjustment
-2
8
-1
Webbing adjuster
17
18
Note
8
-1
Webbing adjuster
19
20
21
11
14
18
10
9
8
15
17
16
21
20
7
13
19
12
20
22
23
Installation Modes
Grupo
0+/1
1
9 a 18 kg
1a4
24
13
-1
13
-2
-1&
14
14
8
- 1
8
-1
25
26
-2
Nota
Nota
!
8
-1
27
28
8
-1
29
30
39
40
31
18
3
37 37
37
37
38
39
5
9
4
8
21
6
15
17
16
20
7
11
12
13
19
20
32
33
0+/1
1
9 a 18 kg
Instrucciones
34
13
-1
13
-2
-1&
14
14
Cinta de ajuste
8
-1
35
36
Nota
8 -1
37
38
Nota
8 -1
Cinta de ajuste
39
40
FR Félicitations !
47 47
47
47
48
49
49
50
Urgence
41
14
2
3
5
18
10
9
4
8
21
15
17
16
20
6
7
11
13
19
12
20
42
43
0+/1
1
9 - 18 kg
retenir l’enfant
44
13
-1
13
-2
Note
-1/
14
- 2 Fente pour ceinture de véhicule
14
45
46
1 - 4 ans
-2
8 - 1
47
48
Note
8
-1
49
50
Produktinformationen
57 57
57
57
58
59
59
60
Notfall
1
2
14
5
18
10
3
9
4
8
21
15
17
16
20
6
7
11
13
19
12
20
51
52
53
0+/1
1
Montagemodus
weniger
als
18 kg
9 - 18 kg
54
13
13
14
-1/
14
-2
55
56
!
8
-1
57
58
59
60
NL Gefeliciteerd!
U heeft een hoog kwalitatieve, volledig gewaarmerkte veiligheidsautostoel voor kinderen gekocht.
Dit product is geschikt voor het gebruik door kinderen die tot 18 kg wegen (ongeveer 4 jaar oud
of jonger). Lees deze handleiding nauwkeurig door en volg de installatiestappen op. Dit is de
enige manier om uw kind te beschermen tegen ernstig letsel of overlijden in geval van een ongeluk en om in comfort te voorzien tijdens het gebruik van dit product.
Houd deze handleiding bij de hand voor latere raadpleging.
Bezoek ons op joiebaby.com waar u handleidingen kunt downloaden en nog meer spannende producten van Joie kunt zien!
Bevestig a.u.b.
Zorg ervoor dat uw voertuig is uitgerust met een 3-punt terugtrek veiligheidsriem. Veiligheidsriemen kunnen verschillend van ontwerp en lengte zijn overeenstemmend de vervaardiger, productiedatum en het soort voortuig. Deze autostoel is alleen geschikt voor gebruik in voertuigen die
zijn uitgerust met een 3-punt terugtrek veiligheidsriem die is goedgekeurd volgens Europese UN/
ECE Regeling Nr. 16 of andere equivalente normen.
Houd voor toekomstige naslag de handleiding in het onderste opslagcompartiment dat zich in de
basis van de autostoel bevindt.
Inhoud
Waarschuwingen63
Installatiemethode64
Installatiezorgen64
Installatie voor achterwaarts kijkende stand Voor kind tot 18 kg/Groep 0+/1
64
Juiste stand van het schoudergareel
65
Gebruik van binnenkussens
65
Achterwaartse achteruit leunende hoekbijstelling
65
Achterwaarts kijkende installatie
66
Uw kind veilig in de autostoel vastgemaakt 66
Installatie voor vooruit kijkende stand
Voor kind tussen 9 en 18 kg/Groep 1 Voorwaartse achteruit leunende hoekbijstelling
Juiste stand van het schoudergareel Hoogtebijstelling van het schoudergareel Vooruit kijkende installatie
Uw kind veilig in de autostoel vastgemaakt 67 67
67
67
68
69
Zorg en Onderhoud
Assemblage van zachte artikelen
69
70
Noodsituatie
Lees alle instructies in deze handleiding alvorens het product te gebruiken. Mocht u meer vragen hebben,
neem dan rechtstreeks contact op met de detaillist.
Dit is een “universele” kinderbeperking De autostoel is goedgekeurd volgens Europese Regeling Nr. 44, 04
amendementenseries, voor algemeen gebruik in voertuigen en de autostoel past op de meeste, maar niet alle
stoelen in voertuigen.
Product
Autostoel
Geschikt voor
Kind wegend tot 18 kg (ongeveer 4 jaar oud of jonger)
Massagroep
Groep 0+/1
Materialen
Plastieken, metaal, stoffen
Patentnr.
Pantenten aangevraagd.
Made inChina
MerknaamJoie
Websitewww.joiebaby.com
Fabrikant
Joie Children's Products (UK) Limited
Lijst met onderdelen
Zachte artikelen omvatten: Zitkussen, Schouder gareelbedekkingen, Kruiskussen, Hoofdondersteuning
en Kinderlichaam ondersteuning. Zorg ervoor date er geen onderdelen ontbreken. Neem contact op met
Joie als er iets ontbreekt. Zorg ervoor dat alle onderdelen juist zijn gemonteerd.
1 Zitkussen
2 Gleuf voor schoudergareel
3 Riemen schoudergareel
4 Gesp
5 Kruiskussen
6 Bijstelwebbing
7 Bijstelhendel voor het
achteruit leunen
8 Voertuig veiligheidsriemgleuf vooruit
9 Bedekking schoudergareel
10 Afsluitapparaat
11 Hoofdondersteuning
12 Gleuf voor
hoofdondersteuning
13 Ondersteuning
kinderlichaam
14 Zitschelp
15 Achter uit kijkend voertuig
16 De achterkant van het
stoeltje
14
1
2
18
10
3
5
17 Stof vastmaakstuk
18 Vooruit kijkende voertuig
schouderriemgleuf
19 Opslagcompartiment voor
handleiding
20 Basis
21 Achteruit kijkende voertuig
tailleriemgleuf
9
4
8
15
17
16
21
20
6
7
11
13
19
12
20
In een noodsituatie of bij een ongeluk, is het van het grootste belang om uw kind onmiddellijk met
eerste hulp en medische behandeling te laten verzorgen.
61
62
Waarschuwingen
! GEEN autostoel kan volledige bescherming garanderen tegen letsel bij een ongeluk. Juist gebruik van deze
autostoel vermindert echter het risico van ernstig letsel of overlijden van uw kind.
Installatiemethoden
Groep
! Laat uw kind nooit zonder toezicht in deze autostoel achter.
! Deze autostoel is ALLEEN ontworpen voor een kind dat niet meer weegt dan 18 kg (ongeveer 4 jaar oud of
jonger).
! Gebruik of installeer deze autostoel NIET totdat u de instructies in deze handleiding leest en begrijpt en die
in de eigenaarshandleiding van uw voertuig.
minder
dan
18 kg
0+/1
! Het installeren of gebruiken van deze autostoel zonder de instructies en waarschuwingen in deze
handleiding te lezen en op te volgen, kan uw kind in ernstig risico brengen voor letsel of overlijden.
Achteruit
kijkende
stand met
lichaamsondersteuning voor kind
Figuur voor
installatie
Referentieleeftijd
Stoelstand
Instructies
minder
dan
4 jaar
Stand 4
Lijn de blaue
top diamant
en de
onderste
blauwe
diamant uit
4
Kind lichaamsondersteuning
dient gebruikt te
worden van
0 - 6 maanden
om te helpen het
kind goed
vast te zetten
Standen 1 - 3
Lijn een top
rode stip uit
met de
onderste rode
stip voor 3
bijstelstanden
Gebruik geen
kind lichaamsondersteuning
bij kinderen
ouder dan 6
maanden.
Nodig voor
0-6
maanden
! Breng GEEN wijzigingen aan in deze autostoel of gebruik de stoel met onderdelen van andere fabrikanten.
! Gooi de achterkant NIET weg. Deze moet aan de autozitting worden gemonteerd vóór gebruik in de
voorwaarts gerichte stand.
! Gebruik deze autostoel NIET als deze beschadigde of ontbrekende onderdelen heeft.
! Kleed uw kind NIET in ruime kleding of kleding van een te grote maat daar dit kan verhinderen dat uw kind
juist en goed wordt vastgezet door het schoudergareel en de kruisband.
! Laat deze autostoel NIET zonder riemen of niet goed vastgemaakt in uw voertuig daar niet goed
vastgemaakte autostoelen kunnen schuiven en rond bewegen en passagiers letsel kunnen aandoen bij het
maken van scherpe bochten, plotseling stoppen of een aanrijding.
! Zet de autostoel niet rechtop als een actieve airbag voorin is geïnstalleerd terwijl uw kind nog achteruit
kijkend zit.
! Gebruik nooit een tweedehandse autostoel of een autostoel waarvan u de geschiedenis niet kent, daar de
stoel structurele schade kan hebben die de veiligheid van uw kind in gevaar kan brengen.
! Gebruik NOOIT touwen of enig ander substituut om de autostoel of kind in het voertuig vast te zetten.
! De onderdelen van deze autostoel dienen nooit, op geen enkele manier te worden gesmeerd.
! Zet het kind altijd goed vast in de autostoel in het voertuig, zelfs tijdens korte trips, want het is tijdens die
trips dat de meeste ongelukken gebeuren.
! Gebruik deze autostoel NIET als een normale stoel, de stoel kan vallen en het kind bezeren.
! Houd deze stoel weg van zonlicht, anders kan de stoel te heet zijn voor de huid van het kind. Als de
autostoel in direct zonlicht is achtergelaten, dan kan deze heet worden. Raak de stoel altijd aan om te testen
voordat het kind erin wordt geplaatst.
! Gebruik deze autostoel NIET zonder de zachte artikelen.
! De zachte artikelen dienen niet te worden vervangen met ongeacht welke, behalve door die welke de
fabrikant aanbeveelt. De zachte artikelen vormen een integraal deel van de prestatie van de autostoel.
! Plaats NOOIT iets anders dan de aanbevolen binnenkussens in deze autostoel.
! Draag deze autostoel NIET met een kind erin.
! Plaats GEEN niet vastgemaakte artikelen in het voertuig daar deze kunnen schuiven of bewegen en kunnen
passagiers bezeren in scherpe bochten, bij plotseling stoppen of bij een aanrijding.
! Ga NIET door met deze autostoel te gebruiken nadat de stoel ongeacht wat voor botsing heeft gehad, zelfs
een geringe. Vervang onmiddellijk daar er onzichtbare, structurele schade kan zijn van de botsing.
! Verwijder deze autostoel uit de voertuigstoel wanneer de stoel niet wordt gebruikt.
! Raadpleeg de detaillist over kwesties van onderhoud, reparatie en het vervangen van onderdelen.
! Installeer deze autostoel niet onder de volgende omstandigheden:
1. Voertuigstoelen met 2-punt voertuigriemen.
2. Voertuigstoelen die zijwaarts of achterwaarts zijn gericht met betrekking tot de rijrichting van het voertuig.
3. Voertuigstoelen die tijdens installatie onstabiel zijn.
! Zorg ervoor dat de autostoel zodanig is geïnstalleerd dat geen deel ervan beweegbare stoelen hindert of de
werking van voertuigdeuren.
! Gebruik deze autostoel NIET langer dan voor vijf jaar na aankoopdatum, daar de onderdelen na verloop van
tijd degraderen, of vanwege blootstelling aan zonlicht, en de stoel zou bij een aanrijding niet juist kunnen
werken.
63
1
9 - 18 kg
Vooruit
kijkende
stand
1 jaar
tot
4 jaar
Belangrijk
1.
Gebruik de vooruit kijkende stand NIET totdat het gewicht van het kind 9 kg overschrijdt. Een autostoel in vooruit kijkende stand is gevaarlijk voor een kind onder 9 kg.
2.
Wanneer een kind geschikt is voor zowel de vooruit als de achteruit kijkende standen, dan wordt het aanbevolen om deze autostoel in de achteruit kijkend stand te installeren daar dit veiliger is.
Installatiezorgen
! Installeer deze autostoel NIET op voertuigstoelen met 2-Punt Terugtrek Voertuigriemen. 1
! Deze autostoel is alleen geschikt voor voertuigstoelen met 3-Punt Terugtrek Voertuigriemen. 2
! Installeer deze autostoel NIET op voertuigstoelen die zijwaarts kijken 3 of achterwaarts 3 ,met betrekking tot de rijrichting van het voertuig.
! Zet de autostoel niet rechtop als een actieve airbag voorin is geïnstalleerd terwijl uw kind nog achteruit
kijkend zit. Overlijden of ernstig letsel kan zich voordoen. Raadpleeg de eigenaarshandleiding van het
voertuig voor verdere informatie. 3
! Alhoewel dit niet wordt aanbevolen, als een autostoel wordt geïnstalleerd op een vooruit kijkende voorstoel met luchtzak, schakel dan de luchtzak uit of beweeg de voertuigstoel zo ver mogelijk weg van de
luchtzak. Raadpleeg de eigenaarshandleiding van het voertuig voor verdere informatie.
! Het wordt aanbevolen deze autostoel op een achterstoel te installeren. 3
Installatie voor achteruit kijkende stand
(voor kind onder 18 kg/groep 0+/1)
Referentieleeftijd
minder dan 4 jaar
Stoelstand
Stand 4 (met top blauwe diamant en onderste blauwe diamant uitgelijnd) 4
! Installeer de autostoel altijd eerst op de voertuigstoel en plaats het kind dan in de autostoel.
64
Juiste stand van de schouder gareelriemen
Kies het juiste paar schouder gareelgleuven overeenkomstig de hoogte van het kind.
! De schouder gareelgleuven dienen op of iets onder de schouder van het kind te zitten. Schouder
gareelriemen die te hoog of te laag zitten, zijn niet veilig. 5
! IAls de schouder gareelriemen niet op de juiste hoogte zitten, dan kan het kind tijdens een aanrijding
uit de autostoel worden geworpen.
Gebruik van binnenkussens
Opmerking
1. Binnenkussens omvatten hoofd- en kinderlichaam ondersteuning.
2. Hoofdondersteuning is geschikt voor kinderen in alle installatiestanden.
3. Lichaamsondersteuning voor kleine kinderen is voor hun bescherming. Een kind van 0 – 6 maanden
moet lichaamsondersteuning voor kleine kinderen gebruiken.
1. Trek de hoofdondersteuning naar de zijkant en voer de schouder gareelriemen door de gleuf van de
hoofdondersteuning om de hoofdondersteuning vast te zetten op de schouder gareelriemen. 7
Controleer of de schouder gareelriemen op de juiste hoogte zitten alvorens de hoofdondersteuning te
assembleren. Raadpleeg Juiste stand van de schouder gareelriemen & Schoudergareel
hoogtebijstelling.
2. Terwijl aan de webbingbijsteller omhoog wordt getrokken, trek de schouder gareelriemen uit tot de
juiste lengte 8
8
-1
Webbingbijsteller
3. Druk op de rode knop om de gesp los te maken 9 - 1, en plaats dan de lichaamsondersteuning voor
kleine kinderen in de autostoel. 9
4. Maak de gesp vast totdat deze klikt. 10 5. Trek de bijstelwebbing goed vast. 11 Bijstelling achterwaartse achteruit leunende hoek
Achteruit kijkende installatie
1. Trek de voertuigriem uit en steek de tong van de voertuiggesp in de gesp. 13
13
-1
Voertuig schouderriem
13
-2
Voertuig tailleriem
2. Draai de autostoel naar achteren en voer de voertuig tailleriem door de twee achteruit kijkende
tailleriem gleuven van het voertuig onder de schelp. 14
-1/
14
- 2 Voertuig riemgleuf
14
De juist geassembleerde riem is weergegeven in 15 .
3. Installeer de schouderriem van het voertuig in de twee achteruit kijkende voertuig schouderriem
gleuven aan de achterkant van de zitschelp. 16
! De schouderriem moet door de achteruit kijkende schouderriem gleuven gaan.
4. Trek aan de schouderriem om de autostoel goed en veilig te plaatsen terwijl de autostoel stevig in de
voertuigstoel wordt gedrukt. 17
! Controleer of de autostoel goed en stevig is geïnstalleerd door de autostoel heen en weer te bewegen over het pad van de voertuigriem (de autostoel dient niet meer te bewegen dan 25 mm/1 inch).
De juist geassembleerde riem is weergegeven in 18 .
! Tailleriem gaat door de achteruit kijkende voertuig tailleriem gleuven, zoals weergegeven in 18 - 1.
! Schouderriem gaat door de achteruit kijkende voertuig schouderriem gleuven, zoals weergegeven
in 18 - 2.
! De gesptong van het voertuig is juist vastgemaakt in de gesp, zoals weergegeven in 18 - 3.
Uw kind veilig vastzetten in de autostoel
Opmerking
1. Een kind van 0 – 6 maanden moet lichaamsondersteuning voor kleine kinderen gebruiken.
2. Installeer de autostoel altijd eerst op de voertuigstoel en plaats het kind dan in de autostoel.
3. Controleer, nadat het kind in de stoel is geplaatst, of de riemen van het schoudergareel op de juiste hoogte zitten. Raadpleeg Juiste stand van de schouder gareelriemen & Schouder gareelriemen
hoogtebijstelling.
Terwijl de bijstelhendel voor het achteruit leunen wordt ingedrukt, 12 - 1, trek de autostoel van de meest recht opstaande stand naar de meest achteruit leunende stand. 12 - 2
Hoekindicatie: De top blauwe diamant en onderste blauwe diamant zijn uitgelijnd (Stand 4). 4
Opmerking
1. Zorg ervoor dat het schoudergareel op de juiste hoogte is bijgesteld alvorens de autostoel te
installeren. Raadpleeg Juiste stand van de schouder gareelriemen & Schouder gareelriemen
hoogtebijstelling.
2. Stel eerst de hoek van de autostoel bij op stand 4. Hoekindicatie: Lijn de top blauwe diamant uit met
de onderste blauwe diamant. 4
3. Wanneer de voertuigriemen worden geïnstalleerd en bijgesteld, zorg er dan voor dat zowel de schouderriem en de tailleriem niet gedraaid zijn en het juist functioneren van de voertuigriemen niet verhinderen.
1. Terwijl de riemen van het schoudergareel op juiste lengte worden uitgetrokken, trek de
webbingbijsteller omhoog, 8
Webbingbijsteller
8 -1
2. Druk op de rode knop om de gesp lost te maken 9 - 1, en laat dan de gareelriemen aan de linker- en
rechterkant van de autostoel hangen. 9
3. Plaats het kind in de autostoel en voer beide armen door de gareelriemen. 19
! Controleer opnieuw, nadat het kind in de stoel is geplaatst, of de riemen van het schoudergareel op de juiste hoogte zitten. Raadpleeg Juiste stand van de schouder gareelriemen & Schouder
gareelriemen hoogtebijstelling. 5
4. Maak de gesp vast totdat deze klikt. 10
5. Trek de bijstelwebbing naar beneden en stel deze tot de juiste lengte bij om er zeker van te zijn dat uw
kind nauwsluitend is vastgezet. 20
! Zorg ervoor dat de ruimte tussen het kind en de riemen van het schoudergareel ongeveer de dikte
van een hand is.
65
66
Installatie voor vooruit kijkende stand
(voor kind tussen 9-18 kg/Groep 1)
Referentieleeftijd
Stoelstand
1 - 4 jaar oud
Stand 1 – Stand 3 top rode stip en onderste rode stip uitgelijnd, zoals weergegeven in 21
! Installeer de autostoel altijd eerst op de voertuigstoel en plaats het kind dan in de autostoel.
Naar voren gerichte achteruit leunende hoekbijstelling
Druk de autostoel in de gewenste stand 12 - 1, terwijl de hendel voor de bijstelling van het achteruit leunen
wordt ingedrukt.
12
- 2 Hoekindicatie: Met een top rode stip en onderste rode stip uitgelijnd.
De achteruit leunende standen zijn weergegeven in 21
Juiste stand van de schouder gareelriemen
Kies het juiste paar schouder gareelgleuven overeenkomstig de hoogte van het kind.
! De schouder gareelgleuven dienen op/of iets hoger dan de schouder van het kind te zitten. Schouder
gareelriemen die te hoog of te laag zitten, zijn niet veilig. 22
! Als de schouder gareelriemen niet op de juiste hoogte zitten, dan kan het kind tijdens een aanrijding uit de
autostoel worden geworpen.
Hoogtebijstelling schoudergareel
Opmerking
1. Verwijder de bedekkingen van het schoudergareel NIET, daar deze belangrijk zijn voor het
voorkomen van het glijden van het kind tijdens een aanrijding.
2. Voer de bedekkingen van het schoudergareel eerst door en voer dan de riemen van het
schoudergareel door de bedekkingen van het schoudergareel.
3. Zorg ervoor dat de riemen van het schoudergareel tijdens assemblage niet gedraaid zijn.
4. Assembleer de hoofdondersteuning opnieuw na assemblage van de riemen van het
schoudergareel.
5. Gooi de achterkant NIET weg. Deze moet aan de autozitting worden gemonteerd vóór gebruik in
de voorwaarts gerichte stand.
6. Neem de hoofdondersteuning en het kleine zitkussen weg van de autostoel, alvorens de riemen
van het schoudergareel te demonteren,.
Demontage van het schoudergareel
1.Terwijl de riemen van het schoudergareel op juiste stand worden uitgetrokken, trek de
webbingbijsteller omhoog, 8
1. Kies de juiste gleuven voor het schoudergareel en voer de bedekkingen voor het schoudergareel er doorheen. 27
! Zorg er altijd voor dat de bedekkingen van het schoudergareel zodanig zijn geassembleerd dat de kant met het rubber naar het kind is gericht.
2. Voer de riemen van het schoudergareel door de bedekkingen van het schoudergareel. 28
! Maak eerst de gesp vast om te voorkomen dat het schoudergareel geraaid komt te zitten.
3. Voer de riemen van het schoudergareel door de riemgleuven van het schoudergareel. 29
4. Voer de twee riemen van het schoudergareel aan de achterkant van de stoel door de stalen plaat met de T-vorm. 30
De geassembleerde riemen van het schoudergareel zijn weergegeven in 31
5. Voer de riemen van het schoudergareel door de gleuf van de hoofdondersteuning om de
hoofdondersteuning op de riemen vast te zetten en trek de bijstelwebbing strak. 32
6. Monteer de achterkant opnieuw aan het stoeltje. 33
Opmerking
1. Stel het schoudergareel bij op de juiste hoogte (gelijk met of iets hoger dan de schouder van het
kind) alvorens de autostoel te installeren. Raadpleeg Juiste stand van de schouder gareelriemen
& Schouder gareelriemen hoogtebijstelling.
2. Zet de autostoel onder de juiste hoek (3 mogelijke standen in de vooruit kijkende stand).
Hoekindicatie: Met een top rode stip en onderste rode stip uitgelijnd, zoals weergegeven in 21 .
!
De hoek voor het achteruit leunen moet zijn geselecteerd voordat de autostoel in het voertuig wordt geïnstalleerd. Het bijstellen van het achteruit leunen terwijl de autostoel is geïnstalleerd in het voertuig kan de voertuigriemen op de autostoel los maken, wat tot ernstig letsel of overlijden kan leiden bij een aanrijding.
3. Wanneer de voertuigriemen worden geïnstalleerd en bijgesteld, zorg er dan voor dat zowel de
schouderriem en de tailleriem niet gedraaid zijn en het juist functioneren van de voertuigriemen
niet verhinderen.
Vooruit kijkende installatie
1. Trek de voertuigriem uit, draai de autostoel naar voren en voer de riem door de twee vooruit kijkende
gleuven voor de tailleriem aan de achterkant van de schelp van de autostoel. 34
2. Maak de gesp van de voertuigriem vast. 35
3. Trek de schouderriem naar het terugtrekmechanisme om de autostoel goed en veilig te plaatsen terwijl de autostoel stevig in de voertuigstoel wordt gedrukt. 36
4. Open het afsluitapparaat en voer de schouderriem van het voertuig re doorheen. Sluit het
afsluitapparaat op de schouderriem van het voertuig. 37
! Controleer of de autostoel goed en nauw is geïnstalleerd door de autostoel over het pad van de voertuigriem heen en weer te bewegen. (De autostoel dient niet meer dan 25 mm/1 inch te bewegen)
De geassembleerde veiligheidsriem van het voertuig is weergegeven in 38
! Zorg ervoor dat de schouderriem van het voertuig door het Afsluitapparaat gaat, zoals in 38 - 1 weergegeven.
3. Demonteer de twee schoudergarelen van de stalen plaat met de T-vorm, aan de achterkant van de
stoel, 24
! Zorg ervoor dat de tailleriem van het voertuig door de naar voren kijkende gleuven van de tailleriem van het voertuig gaat, zoals weergegeven in 38 - 2
4. Trek de riemen van het schoudergareel uit. 25
! Zorg ervoor dat de gesptong van het voertuig juist is vastgemaakt met de gesp, zoals weergegeven
in 38 - 3
8
-1
Webbingbijsteller
2.Verwijder de achterkant van het stoeltje. 23
5. Voer de bedekkingen van het schoudergareel door de riemgleuven van het schoudergareel. 26
67
Assemblage van het schoudergareel
68
Assemblage zachte goederen
Uw kind veilig vastzetten in de autostoel
Opmerking
1. Plaats het zitkussen op de schelp en voer de gesp door de gleuf van het zitkussen. 40
2. Wikkel het kruiskussen rond de kruisriem en maak de Velcro (klittenband) vast.
1. Gebruik de lichaamsondersteuning voor kleine kinderen NIET wanneer de autostoel in de vooruit
kijkende stand wordt geïnstalleerd.
3. Voer de bijstelwebbing en het gareel respectievelijk aan beide kanten door het zitkussen. 41
4. Plaats de stukken voor het vastmaken die zich vóór het zitkussen bevinden in de twee gleuven onderaan de stoelschelp. 42
2. Installeer de autostoel altijd eerst op de voertuigstoel en plaats het kind dan in de autostoel.
3. Controleer, nadat het kind in de autostoel is geplaatst, of de riemen van het schoudergareel op
de juiste hoogte zitten. Raadpleeg Juiste stand van de schouder gareelriemen & Schouder
gareelriemen hoogtebijstelling.
5. Plaats de stukken voor het vastmaken aan de kanten van het zitkussen in de twee gleuven aan beide kanten van de stoelschelp. 43
6. Zet de lichaamsondersteuning voor een klein kind in de autostoel en maak de gesp vast. 44
7. Raadpleeg Assemblage van het schoudergareel voor de resterende stappen. De geassembleerde
zachte artikelen zijn weergegeven in 45 .
1.Terwijl de riemen van het schoudergareel op juiste lengte worden uitgetrokken, trek de
webbingbijsteller omhoog, 8
8
-1
Webbingbijsteller
2. Druk op de rode knop om de gesp lost te maken 9 - 1, en laat dan de gareelriemen aan de linker en
rechter kant van de autostoel hangen. 9
3. Plaats het kind in de autostoel en voer beide armen onder de schouder gareelriemen. 39
! Controleer opnieuw, nadat het kind in de stoel is geplaatst, of de riemen van het schoudergareel op
de juiste hoogte zitten. Raadpleeg Juiste stand van de schouder gareelriemen & Schouder
gareelriemen hoogtebijstelling. 22
4.Trek de bijstelwebbing naar beneden en stel het gareel bij zodat uw kind goed en nauwsluitend is
vastgezet. 38 - 1
! Zorg ervoor dat de ruimte tussen het kind en de riemen van het schoudergareel ongeveer de dikte
van een hand is.
Zorg en Onderhoud
! Was de zachte artikelen in een wasmachine met koud water onder 30° C.
! De zachte artikelen niet strijken.
! De zachte artikelen niet bleken of chemisch laten reinigen.
! Gebruik geen onverdunde neutrale wasmiddelen, benzine of andere organische solvent om enig deel van de autostoel te wassen. Het kan schade aan de autostoel aanbrengen. Gebruik alleen milde, zachte wasmiddelen en water en een zachte doek om de schelp van de autostoel en het gareel te reinigen.
! Draai de zachte artikelen niet om deze met grote kracht te drogen. Het kan de zachte artikelen met kreukels achterlaten.
! Laat de zachte artikelen alleen in de schaduw hangend drogen. Gebruik geen droogmachine om de stof te drogen.
! Verwijder de autostoel uit het voertuig als deze voor langere tijd niet wordt gebruikt. Plaats de autostoel buiten bereik van uw kind.
! Schuimrubber MOET worden verwijderd van de lichaamsondersteuning voor kleine kinderen alvorens met een machine te wassen. Raadpleeg 6 om het schuimrubber opnieuw in de lichaamsonder
steuning voor een klein kind te installeren.
69
70
IT
71
77 77
77
77
78
79
79
80
1
2
5
14
18
10
3
9
4
15
8
21
17
16
20
6
7
11
13
19
12
20
72
73
0+/1
1
meno di
18kg
9 - 18kg
Da 1 a
4 anni
74
Nota
13
13
14
-1
-2
-1/
14
75
76
8
-1
77
78
Nota
79
80
83
84
84
87 87
87
87
88
89
89
90
14
1
2
18
10
3
5
9
4
8
15
17
16
21
20
6
7
11
13
19
12
20
81
82
83
Režimy instalace
Skupina
0+/1
Režim
instalace
4
1
9 - 18kg
84
Poznámka
13 - 2 13 - 1 8 -1
Poznámka
8
-1
85
86
Úprava úhlu záklonu
12
Poznámka
1.
2.
3.
4.
5.
8
-1
87
88
8
-1
!
!
!
!
!
!
!
89
90
PL Gratulacje!
93
94
97
97
97
97
97
98
99
99
100
14
1
2
18
10
3
5
9
4
8
15
17
16
21
20
6
7
11
13
19
12
20
91
92
!
d instalacji
Grupa
0+/1
1
9 - 18kg
Instrukcja
4
Ustawienie
fotelika
Ważne
93
94
-1
-2
14
-1/
14
Uwaga:
13
13
8
-1
95
96
1 – 4 lata
Ustawienie fotelika
Uwaga:
-1
97
Demontaż szelek
!
98
Uwaga:
8
-1
99
100
Notes
101
Notes
102
제품 정보
목차
웹사이트 www.joiebaby.com
제조자
Joie Children't Products (UK) Limited
부품
105
106
106
18
10
3
5
14
1
2
응급
9
4
8
15
17
16
21
20
6
7
11
13
19
12
20
103
104
경고
그룹
설치
모드
추천
나이
0-6 개월 사용
설치
형태
18 kg
미만
0+/1
1
9 - 18kg
중요
설치 문제
신생아 - 4 세
105
106
노트
107
108
1-4 세
노트
노트
109
110
111
112
gemm™
0+ (0–13kg)
P-IM0013G
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Dutch were displayed