Power Dynamics ACTIVE SPEAKER BLUETOOTH MP3 PDA 15ABT, ACTIVE SPEAKER BLUETOOTH MP3 PDA 12ABT De handleiding


Add to my manuals
16 Pages

advertisement

Power Dynamics ACTIVE SPEAKER BLUETOOTH MP3 PDA 15ABT, ACTIVE SPEAKER BLUETOOTH MP3 PDA 12ABT De handleiding | Manualzz
PDA – SERIES
CONTROLPANEL DRAWING
2 - 16
NL
ACTIEVE PA LUIDSPREKERS
Hartelijk dank voor de aanschaf van onze Power Dynamics actieve luidspreker.
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door alvorens het apparaat in bedrijf te stellen.
NEEM VOOR EEN LANGDURIG EN VEILIG GEBRUIK DE VOLGENDE PUNTEN IN ACHT:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gehoor beschadiging:
Power Dynamics luidsprekers kunnen gemakkelijk
een zeer hoge geluidsdruk weergeven (SPL) welke
een gehoorbeschadiging kunnen toebrengen bij
gebruikers, productie crew en publiek.
Overbelast de box niet – om schade aan de
luidsprekers te voorkomen.
Plaats geen open vlam (kaars, sfeerlamp) op of
direct naast de box – BRANDGEVAAR
Sluit het apparaat alléén aan op een 230Vac/50Hz
geaard stopcontact, verbonden met een 10-16A
meterkastgroep.
De box is ontworpen voor gebruik binnenshuis –
voor gebruik buitenshuis dienen maatregelen
worden genomen om het binnendringen van vocht
te voorkomen.
Verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer
de box niet in gebruik is.
Verwijder de stekker uit het stopcontact alvorens
de zekering te controleren of te vervangen.
Zorg er altijd voor dat de luidspreker stevig en
stabiel geplaatst wordt.
Plaats een luidsprekerstandaard altijd op een
vlakke en stabiele ondergrond en plaats hem
zodanig dat de poten niet in de weg staan.
Gebruik alleen luidsprekerstandaards welke
geschikt zijn voor het gewicht van de luidspreker
en plaats niet meer luidsprekers op een standaard
dan waarvoor hij ontworpen is.
De boxen kunnen gestapeld worden, maar plaats
nooit meer dan max 60kg op de box.
De boxen kunnen opgehangen worden, gebruik
alleen deugdelijke en goedgekeurde hangogen,
tijdens de montage mag zich niemand onder de
montageplaats bevinden.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zet geen vloeistoffen op de box en bescherm de
box tegen binnendringend vocht. Vocht kan de
levensduur aanzienlijk bekorten.
Gebruik enkel een daarvoor bestemd
transportmiddelen om de box te verplaatsen – LET
OP UW RUG !!
Indien het apparaat dermate beschadigd is dat
inwendige (onder)delen zichtbaar zijn mag de
stekker NOOIT in het stopcontact worden
geplaatst én het apparaat NOOIT worden
ingeschakeld. Neem in dit geval contact op met uw
leverancier of Power Dynamics.
Bij onweer altijd de stekker uit het stopcontact
halen, zo ook wanneer het apparaat een poos niet
gebruikt wordt.
Bij hergebruik kan condensatiewater gevormd
worden; laat het apparaat eerst op
kamertemperatuur komen.
Laat reparaties over aan een erkende reparateur –
er bevinden zich geen door de gebruiker te
vervangen onderdelen binnen in de behuizing.
Het voedingssnoer dient dusdanig neergelegd te
worden dat men er niet over kan vallen en zorg
ervoor dat er nooit iets op het voedingssnoer gezet
wordt.
Gebruik alleen het bijgeleverde netsnoer of een
door Power Dynamics voorgeschreven
vervangend netsnoer.
Schakel het toestel altijd in op het laagste volume
niveau.
Het apparaat buiten bereik van kinderen houden.
Afgedankte artikelen !!
Raadpleeg www.wecycle.nl en/of www.vrom.nl v.w.b. het afdanken van elektronische apparaten in
het kader van de WEEE-regeling. Vele artikelen kunnen worden gerecycled, gooi ze daarom niet bij
het huisvuil maar lever ze in bij een gemeentelijk depot of uw dealer.
Milieubescherming,
recycle verpakkingsmateriaal daar waar mogelijk.
PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Algemeen
•
•
•
•
•
•
•
Geïntegreerde versterker met hoog vermogen
Muziek weergave via Bluetooth
MP3 Speler
Uiterst efficiënt woofer
Lijn-en microfooningangen
5-Band equalizer
Lijn uitgang maakt het doorlussen naar extra
luidsprekers mogelijk
•
•
•
•
Krachtige dynamische hoorn met brede
spreiding
Stand montage mogelijk met 35 mm montage
ABS krasbestendig behuizing
Compacte luidsprekersysteem voor
gemakkelijk transport
3 - 16
Aanbevolen voor
•
•
•
•
•
•
•
•
INGANGSPANEEL
1.
Gebalanceerde microfoon ingang, combo
XLR + 6.35mm jack.
2. Gebalanceerde 6.35mm Jack line ingang.
3. Effect level instelling
4. Volume instelling MIC
5. 5 bands EQ – Hiermee kan het
uitgangssignaal worden bewerkt,
6. Line ingang voor aansluiten van CD-speler,
DVD-speler etc.
7. Kanaal 3 ingangskeuze schakelaar RCA of
MP3 / Bluetooth speler
8. MP3 speler display/paneel
9. Volume instelling kanaal 3
10. Signaalniveau instellingen van de interne
DSP (echo)
11. Instelling mix en tijd parameters van de
interne DPS (echo)
12. Volume instelling voor het totale uitgangssignaal
13. Aan/Uit indicator. De LED gaat branden als de
luidspreker wordt ingeschakeld.
14. Clip indicator. Deze LED gaan branden wanneer
de versterker aan het maximum van z’n
vermogen zit, de versterker gaat dan
vervormen. De volume regelaars dienen dan
onmiddellijk lager (minimum) gedraaid te
worden.
15. Netentree / Zekeringhouder. Vervang de
zekering altijd door een exemplaar met een
identieke waarde
16. Netschakelaar. Voor het inschakelen van de
luidspreker altijd de volume regelaars op
minimum zetten alvorens in te schakelen.
17. Uitgang voor externe passieve luidspreker. LET
OP! Minimale impedantie 8 Ohm!
MP3 SPELER
A. DISPLAY: MP3 track informatie
B. USB/SD CARD / BLUETOOTH
SCHAKELAAR: Keuze voor afspelen vanaf
USB stick, SD card of Bluetooth
C. PLAY/PAUSE: Speler start of zet nummer in
pause stand
D. STOP: Speler stopt met afspelen nummer
E. REPEAT: Kiezen uit de volgende herhaal
standen ALL – Folder – One – Random
F. PREV: Speler gaat naar het vorige nummer
G. NEXT: Speler gaat naar het volgende nummer
H. USB AANSLUITING: Voor het aansluiten van
een USB stick met MP3 muziek
I. SD CARD AANSLUITING: Hier kan een SD
card met MP3 muziek ingestoken worden
HOE TE VERBINDEN MET UW BLUETOOTH-APPARAAT:
Zet eerst de luidspreker aan en druk op "MODE" (F) tot u "AUX". Zoek daarna met uw mobiele telefoon of
computer om een Bluetooth-apparaat te zoeken. Wanneer u de " POWER DYNAMIC PLAYER " gevonden
hebt kan de verbinding gemaakt worden. Het wachtwoord is: 0000
AANSLUITING EXTERNE LUIDSPREKER
Deze serie speakers is uitgevoerd met 4-p luidspreker connector (17) voor het aansluiten van een extra
passieve luidspreker.. Voor optimale performance raden wij u aan alleen de PDA passieve luidsprekers en
kabels te gebruiken die speciaal voor deze speakers ontworpen zijn. Minimale impedantie 8 Ohm.
4 - 16
HULP BIJ PROBLEMEN
Wij raden u aan eerst te testen of een speaker wel echt defect is. Doe dit door de “defecte” speaker om te
wisselen met een speaker waarvan u zeker weet dat deze goed werkt. Heeft u dezelfde problemen met
deze speaker, dan raden wij u aan onderstaande informatie door te nemen.
Geen uitgangssignaal
Waarschijnlijke reden / Actie: Kabels, herverbind alle connectoren. Sluit nieuwe, werkende kabels aan.
Check kabels en connectoren op beschadigde behuizing
Haperend signaal
Waarschijnlijke reden / Actie: Slechte verbinding. Kapotte speakers kunnen een haperend signaal
weergeven, maar waarschijnlijk ligt het probleem bij een kabel of connector. Herverbind alle connectoren
Constante brom, lawaai of zoem
Waarschijnlijke reden / Actie: Elk constant geluid komt van de versterker, mixer, processor of bron apparaat
in het apparatuur. Check of uw systeem goed geaard is. Check voor lawaaierige PA systeem apparatuur of
elektrische onderdelen. Check of de kabels afgeschermd zijn.
Voer zelf geen reparaties uit aan het apparaat; in élk geval vervalt de totale garantie. Ook mag het apparaat niet
eigenmachtig worden gemodificeerd, ook in dit geval vervalt de totale garantie. Ook vervalt de garantie bij ongevallen en
beschadigingen in élke vorm t.g.v. onoordeelkundig gebruik en het niet in achtnemen van de waarschuwingen in het
algemeen en gestelde in deze gebruiksaanwijzing. Tevens aanvaardt Power Dynamics geen enkele aansprakelijkheid in
geval van persoonlijke ongelukken als gevolg van het niet naleven van veiligheidsinstructies en waarschuwingen .Dit
geldt ook voor gevolgschade in wélke vorm dan ook.
5 - 16
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Recommended for
•
•
•
•
•
•
•
•
6 - 16
INPUT PANEL
1.
MP3 PLAYER :
A.
B.
7 - 16
8 - 16
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
9 - 16
10 - 16
11 - 16
12 - 16
•
•
•
•
•
Recomendado para
•
•
•
•
•
•
Karaoke
Fitness
Salas de conferencia
•
•
INPUT PANEL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
13 - 16
Type:
PDA-12ABT MP3 PDA-15ABT MP3
Peak Power
1000W
1200W
250W
300W
35Hz - 20kHz
30Hz - 20kHz
123dB
126dB
12" (300mm)
15" (385mm)
2.5"
3"
Woofer Magnet Weight
50oz
60oz
1.34"
1.73"
13oz
23oz
4 Ohm
420 x 365 x 580mm
465 x 400 x 680mm
15kg
20.3kg
Per Piece
178.229
178.232
14 - 16
TRONIOS BV
Bedrijvenpark Twente 415
7602 KM - ALMELO
0031546589299
0031546589298
The Netherlands
Tel :
Fax :
178.229 & 178.232
Regulatory Requirement:
Almelo,
27-09-2012
Signature
:
15 - 16

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement

Languages

Only pages of the document in Dutch were displayed