Jamo S406BEU Data papier

Jamo S406BEU Data papier
S 40
S 406 / S 408
S 402 / S 403
2
S 402 / S 403
2 M / 6 ft
3
S 406 / S 408
4
S 402
S 403
3
SC 4600
2
1
5
-
6
+
7
Large
8
S 40CEN / S 40CEN.2
Small
Large
Type ....................................................................S 408
S 402 / S 403
9
Type ....................................................................S 403
Type ........................................................... S 40 SUB
www.jamo.com
10
English
Dansk
11
Garantieumfang
12
Nederlands
Garantievoorwaarden
De garantieperiode gaat in vanaf de datum van aankoop,
aangegeven op de factuur.
De garantie is geldig voor de volgende periode:
• 2 jaar voor elektronica (power supply, versterker, etc)
• 7 jaar voor ander delen (kabinet, speaker units, etc.)
Indien u inlichtingen over uw garantie wilt, neem dan
contact op met uw dealer.
In het geval van een verzoek tot service onder garantie,
voegt dan uw originele aankoopbon bij.
Gebreken die onder de garantie vallen:
De garantie dekt alle fabricagefouten en defecten aan
het materiaal, met uitzondering van de hieronder
genoemde defecten:
Gebreken die niet onder de garantie vallen:
• Gebreken veroorzaakt door ongelukken, misbruik,
normale slijtage, verkeerd onderhoud, wisseling van
voltage, overbelasting, blikseminslag en andere
overmachtsituaties
• Gebreken veroorzaakt door incorrecte installatie of
bediening
• Gebreken veroorzaakt door wijziging/reparatie/
poging tot reparatie door een niet geautoriseerd
servicecentrum
• Gebreken bij producten waar sprake is van een
gewijzigd of ontbrekend serienummer
• Andere gebreken veroorzaakt door situaties of
omstandig-heden buiten beheer van de leverancier.
Transportkosten voor service zijn niet gedekt door de
garantie.
De leverancier is alleen aansprakelijk voor het repareren
of vervangen van defecte onderdelen of producten. De
leverancier is niet aansprakelijk voor indirecte verliezen
of schade aan het product ontstaan door gebruik van
het product. De waarde van een vervanged product mag
de waarde van het product onder garantie niet
overschrijden.
Voor zover de bijgevoegde voorwaarden, inclusief
aansprakelijkheidsbeperkingen, niet in overeenstemming zijn met de geldende regelgevingen in het
land van de klant, zijn deze laatste van toepassing.
13
Italiano
Garanzia
14
Suomi
15
16
17
18
7
7
19
20
21
22
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Dutch were displayed