DustCatch 125 Laser DustCatch 230 Laser

DustCatch 125 Laser DustCatch 230 Laser
 NL ENG F ES DK GEBRUIKSAANWIJZING OPERATING INSTRUCTIONS MODE D’EMPLOI INSTRUCCIONES DE MANEJO BRUGSANVISNINGEN FØR BRUGEN EC‐DECLARATION OF CONFORMITY (CE) 03
10
16
23
30
36
NEDERLANDS – OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING | 3 NEDERLANDS – OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING INHOUDSOPGAVE 1. PERSOONLIJKE VEILIGHEID 03
2. MACHINEGEGEVENS 03
3. MONTAGEINSTRUCTIES 04
4. BEDIENINGSINSTRUCTIES 05
5. SERVICE & ONDERHOUD 06
6. VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN
07
7. GARANTIE 09
RoHs Carat steunt de inspanningen van de Europese Unie om schadelijke chemische producten uit de elektronica van de consument te verwijderen. Overeenstemmend met Richtlijn 2002/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke substanties in elektrisch en elektronisch materiaal (RoHS), zal Carat volledig conforme producten aanbieden in alle regio’s waar de richtlijn door de termijn van 1 juli 2006 wordt opgelegd. 1. PERSOONLIJKE VEILIGHEID Lees voor het gebruik van deze machine de bedienings‐ en veiligheidsvoorschriften. Voor uw veiligheid dient u deze voorschriften nauwkeurig op te volgen. Gebruik de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens het gebruik van dit verwisselbaar uitrustingsstuk in combinatie met een elektrische gereedschap. 2. MACHINE GEGEVENS Technische gegevens Type DC‐125 DC‐230 ‐1
Toelaatbaar onbelast toerental 11.000 6.600 min
Maximale diameter Ø 125 Ø 230 mm
Laserklasse 2 / < 1 mW 2 / < 1 mW
Gewicht (zonder machine) 1,0
2,0 kg
Toepasbare slijpmachines DC‐125 Laser: G13SD • G13S1 • G13SB2 • G13SB3 • G13V • G13YC •  Hitachi G13YD • G13SB • G13SP • G13YB1 9565CV • GA5021C • 9562CHX  Makita GWS9‐125 • GWS10‐125C • GWS10‐125CE • GWS14‐
 Bosch 125C • GWS14‐125CE  Metabo W8‐125 • W8‐125 Quick • WE 9‐125 • W11‐125 Quick
• WB11‐125 Quick • WE14‐125 Plus  DeWalt D28130 • D28132C • D28065 • D28133 • D28134 • D28135 • D28136 Toepasbare slijpmachines DC‐230 Laser: G23MR • G23MRU • G23SC3 • G23SCY • G23SE2 •  Hitachi G23SEY • G23UA2 • G23UAY • G23UB2 • G23UBY GA9010C • GA9020S • GA9030S • GA9040S  Makita GWS20‐230 • GWS24‐230 • GWS26‐230  Bosch  Metabo W21‐230 • W23‐230 • W25‐230  DeWalt D28400 • D28401 • D28411 • D28414 • D28421 • D28423 • D28432C • D28492 • D28750 In verband met ononderbroken productontwikkeling en technische verbeteringen behouden wij ons het recht voor bovenstaande technische gegevens te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Doeleinden van gebruik Dit verwisselbare uitrustingsstuk is ontwikkeld om gemonteerd te worden op verschillende slijpmachines, zie hiervoor het gedeelte “Technische Gegevens”. Het samengestelde elektrische gereedschap is bestemd (in combinatie met een zuiger van stofklasse M) voor het doorslijpen van overwegend minerale materialen zoals gewapend beton, metselwerk en bestrating, zonder gebruik van water. Stroomvoorziening Neem de gebruiksaanwijzing van de slijpmachine in acht. De slijpmachine mag alleen worden aangesloten op een stroombron van hetzelfde voltage als aangegeven op de typeplaat. Stofafzuiging Het stof dat bij het werken (het slijpen van mineralen), vrijkomt is schadelijk voor de gezondheid. Aanraking of inademing van stof kan leiden tot allergische reacties en/of ziekten aan de luchtwegen van de gebruiker of personen die zich in de omgeving bevinden.  Om een hoge graad van stofafzuiging te bereiken, gebruikt u een zuiger van stofklasse M geschikt voor mineraalstof in combinatie met dit elektrische gereedschap.  Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.  Er wordt geadviseerd om een stofmasker met filterklasse FFP2 te dragen. Neem de in uw land geldende voorschriften voor de te bewerken materialen in acht. Neem de volgende aanwijzingen in acht om de tijdens de werkzaamheden optredende stofemissies te verminderen.  Gebruik uitsluitend door Carat geadviseerde combinaties van slijpmachine met gemonteerde bescherm‐ en afzuigkap en zuiger van stofklasse M. Andere combinaties kunnen leiden tot een slechtere opname en afscheiding van stof.  Neem de gebruiksaanwijzing van de zuiger voor het onderhoud en de reiniging van de zuiger inclusief de filters in acht. Maak de stofverzamelreservoirs onmiddellijk leeg wanneer deze vol zijn. Reinig de filters van de zuiger regelmatig en zet de filters altijd volledig in de zuiger.  Gebruik alleen de door Carat voorziene afzuigslangen. Manipuleer de afzuigslang niet. Als er brokken steen in de afzuigslang terechtkomen, dient u de werkzaamheden te onderbreken en de afzuigslang onmiddellijk te reinigen. Voorkom knikken van de afzuigslang.  Gebruik de slijpmachine uitsluitend volgens de voorschriften.  Gebruik alleen niet‐beschadigde en scherpe diamantslijpschijven. Een duidelijk minder wordende werksnelheid is een teken van versleten diamantslijpschijven.  Neem de algemene eisen aan werkplekken op bouwplaatsen in acht.  Zorg voor een goede ventilatie.  Zorg ervoor dat er geen obstakels in de werkomgeving zijn. Bij lange sleuven moet de zuiger zonder belemmeringen kunnen worden meegevoerd respectievelijk op tijd worden meegevoerd.  Draag een gehoorbescherming, stofbril, stofmasker en indien nodig handschoenen. Gebruik als stofmasker minstens een deeltjesfilterend halfgezichtsmasker van klasse FFP 2.  Gebruik voor het schoonmaken van de werkomgeving een geschikte zuiger. Wervel neergedaald stof niet op door te vegen. Geluidsniveau Raadpleeg de handleiding van de slijpmachine, waarop het verwisselbare uitrustingsstuk is gemonteerd, voor het geluidsdrukniveau en het geluidsvermogenniveau. NEDERLANDS – OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING | 5 Monteren van de diamantslijpschijf Voor het wisselen van de diamantslijpschijf moet de bescherm‐ en afzuigkap opengeklapt worden. Plaats het elektrische gereedschap op een vaste ondergrond.  Reinig de opnameflens, afstandsring en spanmoer.  Plaats de opnameflens (B) op de uitgaande as (A) van het elektrische gereedschap. De opnameflens moet zo op de uitgaande as gemonteerd worden dat de verdraaibeveiliging (twee vlakke kanten) over de vlakke kanten van de uitgaande as valt.  Plaats de afstandsring (C; 5,2mm) op de uitgaande as van het elektrische gereedschap, zorg er voor dat de centreerkraag aan de buitenzijde ligt. Indien wenselijk, omdat de diamantslijpschijf te dicht tegen de bescherm‐ en afzuigkap ligt, kan ook de afstandsring van 7,2mm gemonteerd worden. Let er bij de montage van de diamantslijpschijf op dat de draairichtingspijl op de diamantslijpschijf en de draairichting van het elektrische gereedschap (zie draairichtingspijl op de voorzijde van de machine) overeenkomen.  Plaats de diamantslijpschijf (D) op de afstandsring.  Druk op de blokkeerknop [14] voor de uitgaande as om deze vast te zetten. Schroef de spanmoer (E) op de as en draai deze met de nokkensleutel [18] vast. Zorg ervoor dat de kraag van de spanmoer aan de buitenzijde ligt.  Klap de binnenafscherming [5] in en plaats het deksel op de bescherm‐ en afzuigkap.  Draai de dieptevergrendeling (in een willekeurige stand) vast.  Draai de drie schroefbouten met behulp van een schroevendraaier in de bescherm‐ en afzuigkap vast. Controleer na de montage van de diamantslijpschijf en vóór het inschakelen van het elektrische gereedschap of de diamantslijpschijf correct is gemonteerd en vrij kan draaien. Controleer dat de diamantslijpschijf de bescherm‐ en afzuigkap of andere delen niet raakt. Demonteren van de diamantslijpschijf Voor het wisselen van de diamantslijpschijf moet de bescherm‐ en afzuigkap opengeklapt worden. Plaats het elektrische gereedschap op een vaste ondergrond. Pak de diamantslijpschijf niet vast voordat deze is afgekoeld! Deze wordt tijdens de werkzaamheden zeer heet. Druk de blokkeerknop nooit in terwijl de uitgaande as nog draait. Hierdoor kan het elektrische gereedschap beschadigd raken.  Draai de drie boutschroeven die het deksel [7] van de bescherm‐ en afzuigkap [3] afsluiten met behulp van een schroevendraaier los.  Draai vervolgens de dieptevergrendeling [6] los.  Verwijder het deksel [7] van de bescherm‐ en afzuigkap.  Klap de binnenafscherming [5] open.  Druk op de blokkeerknop [15] voor de uitgaande as om deze vast te zetten. Schroef met behulp van de nokkensleutel [19] de spanmoer [8] los en draai deze van de uitgaande as [12].  Verwijder de diamantslijpschijf, afstandsring en opnameflens van de uitgaande as. 4. GEBRUIKSINSTRUCTIES Controleer altijd of de schakelaar [16] naar behoren werkt en naar de 0‐positie (UIT) terugkeert wanneer u het achterste gedeelte van de schakelaar neerdrukt, voordat u het elektrische gereedschap op een stopcontact aansluit. Slijpdiepte vooraf instellen Trek altijd de stekker uit het stopcontact vóór werkzaamheden aan het elektrische gereedschap!  Draai de dieptevergrendeling los, de binnenafscherming kan nu vrij bewegen binnen zijn bereik.  Klap de binnenafscherming zover open dat de diamantslijpschijf het aantal gewenste millimeters (x) uit de bescherm‐ en afzuigkap steekt.  Draai de dieptevergrendeling vast. De schaalverdeling op het deksel van de bescherm‐ en afzuigkap is indicatief en is daarom niet voorzien van een maatverdeling. De slijtage van de diamantsegmenten heeft invloed op de te behalen slijpdiepte. Het gebruik Sluit de machine aan op een stopcontact waarvan de spanning overeenkomt met de spanningsaanduiding op de typeplaat. Sluit de stofafzuiginstallatie aan en schakel deze in. Raadpleeg de handleiding van de slijpmachine voor instructies over het in‐ en uitschakelen van het elektrische gereedschap. Controleer de diamantslijpschijf vóór het gebruik. De diamantslijpschijf moet juist gemonteerd zijn en vrij kunnen draaien. Laat de diamantslijpschijf minstens 1 minuut onbelast proefdraaien. Gebruik geen beschadigde, niet‐ronde of trillende diamantslijpschijf. Beschadigde diamantslijpschijven kunnen barsten of letsel veroorzaken. NEDERLANDS – OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING | 7  Schroef de dop op de lasereenheid vast.  Monteer de lasereenheid terug in de bescherm‐ en afzuigkap.  Schroef de knop voor het richten van de laser terug in de bescherm‐ en afzuigkap.  Monteer het deksel van de bescherm‐ en afzuigkap, let er hierbij op de binnenafscherming naar binnen is geklapt.  Draai de dieptevergrendeling vast.  Draai de drie boutschroeven met behulp van een schroevendraaier in de bescherm‐ en afzuigkap vast.  Stel de laser af, zie hiervoor het gedeelte “Afstellen van de laser”. 6. VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN ALGEMENE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR ELEKTRISCHE GEREEDSCHAPPEN WAARSCHUWING Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle voorschriften. Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolgen hebben. Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toekomstig gebruik. Het in de waarschuwingen gebruikte begrip “elektrisch gereedschap” heeft betrekking op elektrische gereedschappen voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektrische gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder netsnoer). 1) Werkomgeving a) Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongevallen leiden. b) Werk met het gereedschap niet in een omgeving met explosiegevaar waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stof bevinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen. c) Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elektrische gereedschap uit de buurt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het gereedschap verliezen. 2) Elektrische veiligheid a) De aansluitstekker van het elektrisch gereedschap moet in het stopcontact passen. De stekker mag in geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde elektrische gereedschappen. Onveranderde stekkers en passende stopcontacten beperken het risico van een elektrische schok. b) Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is. c) Houd elektrische gereedschappen uit de buurt van regen en vocht. Het binnendringen van water in het elektrisch gereedschap vergroot het risico van een elektrische schok. d) Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het elektrisch gereedschap te dragen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende gereedschapsdelen. Beschadigde of in de war geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische schok. e) Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die voor gebruik buitenshuis geschikt zijn. Het gebruik van een voor gebruik buitenshuis geschikte verlengkabel beperkt het risico van een elektrische schok. f) Als het gebruik van het elektrische gereedschap in een vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een aardlekschakelaar te gebruiken. Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico van een elektrische schok. 3) Veiligheid van personen a) Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het elektrische gereedschap. Gebruik geen elektrisch gereedschap wanneer u moe bent of onder invloed staat van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van elektrisch gereedschap kan tot ernstige verwondingen leiden. b) Draag persoonlijke beschermende uitrusting en altijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke beschermende uitrusting zoals een stofmasker, slipvaste werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap, vermindert het risico van verwondingen. c) Voorkom per ongeluk inschakelen. controleer dat het elektrische gereedschap uitgeschakeld is voordat u de stekker in het stopcontact steekt of de accu aansluit en voordat u het gereedschap oppakt of draagt. Wanneer u bij het dragen van het elektrisch gereedschap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het gereedschap ingeschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden. d) Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels voordat u het elektrisch gereedschap inschakelt. Een instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het gereedschap kan tot verwondingen leiden. e) Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft. Daardoor kunt u het elektrisch gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle houden. f) Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende kleding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, lange haren en sieraden kunnen door bewegende delen worden meegenomen. g) Wanneer stofafzuigings‐ of stofopvangvoorzieningen kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden gebruikt. Het gebruik van een stofafzuiging kan het gevaar door stof verminderen. 4) Gebruik en onderhoud van elektrische gereedschappen a) Overbelast het gereedschap niet. Gebruik voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrisch gereedschap. Met het passende elektrisch gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven capaciteitsbereik. b) Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet meer kan worden in‐ of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd. c) Trek de stekker uit het stopcontact of verwijder de accu voordat u het gereedschap instelt, toebehoren wisselt of het gereedschap weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het elektrisch gereedschap. d) Bewaar niet‐gebruikte elektrische gereedschappen buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen worden gebruikt. e) Verzorg het elektrisch gereedschap zorgvuldig. Controleer of bewegende delen van het gereedschap correct functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen zodanig gebroken of beschadigd zijn dat de werking van het elektrisch gereedschap nadelig wordt beïnvloed. Laat deze beschadigde onderdelen voor het gebruik repareren. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschappen. f) Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden. g) Gebruik elektrische gereedschappen, toebehoren, inzetgereedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzingen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden. NEDERLANDS – OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING | 9 e) Gebruik geen kettingblad of getand zaagblad. Zulke inzetgereedschappen veroorzaken vaak een terugslag of het verlies van de controle over het elektrische gereedschap. f) Voorkom blokkeren van de doorslijpschijf en te hoge aandrukkracht. Slijp niet overmatig diep. Een overbelasting van de doorslijpschijf vergroot de slijtage en de gevoeligheid voor kantelen of blokkeren en daardoor de mogelijkheid van een terugslag of breuk van het slijptoebehoren. g) Als de doorslijpschijf vastklemt of als u de werkzaamheden onderbreekt, schakelt u het elektrische gereedschap uit en houdt u het rustig tot de schijf tot stilstand is gekomen. Probeer nooit om de nog draaiende doorslijpschijf uit de groef te trekken. Anders kan een terugslag het gevolg zijn. Stel de oorzaak van het vastklemmen vast en maak deze ongedaan. h) Schakel het elektrische gereedschap niet opnieuw in zolang het zich in het werkstuk bevindt. Laat de doorslijpschijf eerst het volledige toerental bereiken voordat u het doorslijpen voorzichtig voortzet. Anders kan de schijf vasthaken, uit het werkstuk springen of een terugslag veroorzaken. i) Ondersteun platen of grote werkstukken om het risico van een terugslag door een ingeklemde doorslijpschijf te verminderen. Grote werkstukken kunnen onder hun eigen gewicht doorbuigen. Het werkstuk moet aan beide zijden worden ondersteund, vlakbij de slijpgroef en aan de rand. j) Wees bijzonder voorzichtig bij invallend frezen in bestaande muren of andere plaatsen zonder voldoende zicht. De invallende doorslijpschijf kan bij het doorslijpen van gas‐ of waterleidingen, elektrische leidingen of andere objecten een terugslag veroorzaken. EXTRA WAARSCHUWINGEN a) Gebruik een geschikt detectieapparaat om verborgen stroom‐, gas‐ of waterleidingen op te sporen of raadpleeg het plaatselijke energie‐ of waterleidingbedrijf. Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een elektrische schok leiden. Beschadiging van een gasleiding kan tot een explosie leiden. Breuk van een waterleiding veroorzaakt materiële schade en kan een elektrische schok veroorzaken. b) Gebruik voor het bewerken van steen een stofafzuiging. De stofzuiger moet zijn goedgekeurd voor het zuigen van steenstof. Het gebruik van deze voorzieningen beperkt het gevaar door stof. c) Houd het elektrische gereedschap tijdens de werkzaamheden stevig met beide handen vast en zorg ervoor dat u stevig staat. Het elektrische gereedschap wordt met twee handen veiliger geleid. d) Zet het werkstuk vast. Een met spanvoorzieningen of een bankschroef vastgehouden werkstuk wordt beter vastgehouden dan u met uw hand kunt doen. e) Gebruik het elektrische gereedschap niet met een beschadigde kabel. Raak de beschadigde kabel niet aan en trek de stekker uit het stopcontact als de kabel tijdens de werkzaamheden wordt beschadigd. Beschadigde kabels vergroten het risico van een elektrische schok. 7. GARANTIE Voor de DustCatch 125 Laser en DustCatch 230 Laser geldt een garantieperiode van 12 maanden welke ingaat op het moment van levering. Garantieaanspraken dienen te worden aangetoond door middel van overlegging van de aankoopfactuur. De garantie omvat het herstellen van opgetreden gebreken, welke terug te voeren zijn op materiaal‐ en/of fabricagefouten. Niet onder de garantie vallen:  Gebreken of schaden, opgetreden door foutief gebruik of aansluiten.  Overbelasting van de machine.  Wanneer slecht of foutief onderhoud is gepleegd.  De informatie uit de handleiding niet is goed is opgevolgd.  De machine gebruikt is door onbevoegden.  De machine is gebruikt voor niet geschikte doeleinden.  De machine gerepareerd is met niet‐originele onderdelen.  Indien de machinecodering is aangetast of verwijderd.  Indien door brand, vocht en/of transportschade gebreken zijn ontstaan. Carat Centrale B.V. Nikkelstraat 18 4523 AB Breda T: +31 (0) 765 420 814 F: +31 (0) 765 440 490 E: [email protected]‐centrale.com 2. DATOS DE LA MÁQUINA Datos técnicos Modelo DC‐125 DC‐230 ‐1
Velocidad sin carga 11.000 6.600 min
Diámetro disco Ø 125 Ø 230 mm
Clase Láser 2 / < 1 mW 2 / < 1 mW
Peso (sin máquina) 1,0
2,0 kg
Amoladoras compatibles DC‐125 Laser: G13SD • G13S1 • G13SB2 • G13SB3 • G13V • G13YC •  Hitachi G13YD • G13SB • G13SP • G13YB1 9565CV • GA5021C • 9562CHX  Makita GWS9‐125 • GWS10‐125C • GWS10‐125CE • GWS14‐
 Bosch 125C • GWS14‐125CE  Metabo W8‐125 • W8‐125 Quick • WE 9‐125 • W11‐125 Quick
• WB11‐125 Quick • WE14‐125 Plus  DeWalt D28130 • D28132C • D28065 • D28133 • D28134 • D28135 • D28136 Amoladoras compatibles DC‐230 Laser: G23MR • G23MRU • G23SC3 • G23SCY • G23SE2 •  Hitachi G23SEY • G23UA2 • G23UAY • G23UB2 • G23UBY GA9010C • GA9020S • GA9030S • GA9040S  Makita GWS20‐230 • GWS24‐230 • GWS26‐230  Bosch  Metabo W21‐230 • W23‐230 • W25‐230  DeWalt D28400 • D28401 • D28411 • D28414 • D28421 • D28423 • D28432C • D28492 • D28750 ESPAÑOL – TRADUCCIÓN DEL MANUAL ORIGINAL | 25 
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Dutch were displayed