www.tristar.eu FO-1100
FO-1100
Gebruikershandleiding
User manual
Manuel d'utilisation
Bedienungsanleitung
Manual de usuario
Manuale utente
Manual de utilizador
Användarhandbok
Kullanım kılavuzu
HR
NO
BG
HU
CZ
PL
RO
EL
2
Fondue vork houder
Fondue fork ring
Support à fourchettes
Fonduegabelring
Soporte de tenedores de fondue
Supporto forchetta per fonduta
Suporte de garfos de Fondue
Fondue gaffelring
Prsten za fondue vilice
Fondue gaffel-ring
Пръстен за вилици за фондю
Fondue villa győrő
Kroužek na fondue vidličky
Pierścień widelca do Fondue
Inel-suport pentru furculiŃe
Στεφάνη στήριξης πιρουνιών για φοντύ
Fondü şişleri için halka
3
Fondue pan
Fondue pot
Caquelon
Fonduetopf
Cazuela de fondue
Contenitore fonduta
Tacho de Fondue
Fondue gryta
Fondue posuda
Fonduegryte
Тенджера за фондю
Fondue edény
Nádoba pro fondue
Naczynie do Fondue
Vas pentru topit
∆οχείο φοντύ
Fondü kabı
4
Controle lamp
Indicator light
Lumière témoin
Anzeigelampe
Indicador luminoso
Spia
Luz indicadora
Indikatorlampa
Indikatorsko svjetlo
Indikatorlampe
Светлинен индикатор
Jelzılámpa
Kontrolka
Wskaźnik świetlny
Led indicator
Φωτεινή ένδειξη
Gösterge ışığı
5
Warmhoudstation
Heating base
Corps de chauffe
Heizuntersatz
Base calefactora
Base riscaldante
Base de aquecimento
Värmebas
Baza s grijačima
Varmeplate
Котлон
Melegítı alapzat
Ohřívací základna
Podstawa ogrzewania
Plită
Βάση θέρµανσης
Isıtıcı tabanlık
6
Thermostaat
Thermostat
Thermostat
Thermostateinstellknopf
Botón de control del termostato
Volantino comando termostato
Botão de controlo do termóstato
Termostatkontroll
Kontrolni krug za termostat
Termostat-kontrollknapp
Бутон за управление на термостата
Termosztát szabályozógomb
Ovládací knoflík termostatu
Regulator termostatu
Buton de reglare a termostatului
Επιλογέας ελέγχου θερµοστάτη
Sıcaklık ayarı düğmesi
7
Sausbakjes houder
Ring for sauce cups
Support pour les coupelles des sauces
Ring für Soßentassen
Soporte de recipientes para salsas
Supporto tazze salsa
Suporte para taças de molho
Ring för såskoppar
Držač za šalice
Ring for sause- koppene
Пръстен за купичките със сос
Győrő a szószcsészéknek
Prstenec pro misky s omáčkou
Pierścień do sosjerek
Inel-suport pentru sosiere
Στεφάνη για τα κουπάκια σάλτσας
Sos kapları için tel halka
8
Sausbakjes
Sauce cups
Coupelles
Tassen
Recipientes
Tazze
Taças
Koppar
Šalice
Kopper
Купички
Csészék
Misky
FiliŜanki
Sosiere
Κουπάκια
Sos kapları
Bediening en onderhoud
NL
Belangrijke veiligheidsvoorschriften
Verwijder alle verpakkingen van het apparaat.
Controleer of de spanning van het apparaat overeenkomt met de netspanning van uw huis.
Voltage 220V-240V 50Hz.
Eerste gebruik
Reinig alle losse delen(de nr’s 1,2,3,7,en 8), deze zijn vaatwasmachine bestendig. Neem het
warmhoudstation(nr.5) af met een vochtige doek en verwijder eventuele stickers.
Dompel deze nooit onder in water !
Het apparaat kan bij het eerste gebruik wat geur en rook verspreiden, dit is normaal. Plaats het
apparaat altijd in een goed geventileerde ruimte en op een onderzetter om beschadiging van
de tafel te voorkomen.
Gebruik
Plaats de houder voor de sausbakjes(nr.7) op het warmhoudstation(nr.5). Deze ring kan op
een manier correct gemonteerd worden. De houder klikt u onder de warmhoudplaat door het
bakje met het oog eraan omhoog te laten staan en deze na plaatsing stevig naar beneden te
drukken. Plaats de sausbakjes(nr.8) in de houder en de fondue vork houder(nr.2) op de
pan(nr.3). Draai de thermostaat(nr.6) met de klok mee voor de gewenste stand. De
thermostaat regelt een constante temperatuur. Het rode controlelampje(nr.5) gaat aan, indien
de temperatuur bereikt is dooft het controlelampje. Gedurende het gebruik zal het controle
lampje aan en uit gaan, dit is normaal, de ingestelde temperatuur wordt immers constant
bijgeregeld.
De instelbare temperatuur van de fondue pan maakt het geschikt voor verschillende soorten
fondue, zoals het klassieke vleesfondue, evenals kaasfondue, een chocolade fondue of een
Chinese fondue. Vul de pan met olie, een kaassaus, bouillon of chocolade, zorg dat u tussen
het min.en max. niveau blijft welke is aangegeven op de binnenzijde van de pan.
Voor klassiek vlees fondue en Chinees fondue draai de thermostaat geheel naar rechts voor
een maximale temperatuur. Selecteer een lagere temperatuur voor kaasfondue, en chocolade
fondue. Kaas en chocolade dienen zeer langzaam verhit te worden om te voorkomen dat het
aanbrandt of overkookt. Roer regelmatig in de kaassaus of in de chocolade.
U kunt verschillende soorten olie gebruiken voor het vleesfondue, controleer op de verpakking
om te zien of de olie geschikt is fondue. Let op, de olie, bouillon, kaassaus of chocolade
worden zeer heet raak dit niet aan. Voorbeeld voor klassiek vleesfondue:
Plaats een klein stukje vlees aan de fondue vork(nr.1) en zet deze in de houder van de fondue
pan. Laat het vlees garen en haal het van de fondue vork. Let op: De fonduevork altijd aan de
houder vasthouden en nooit rechtstreeks in de mond steken, dit kan zeer ernstige
brandwonden veroorzaken !
Schoonmaken van het apparaat
Haal de stekker uit het stopcontact en laat alles afkoelen.
Het warmhoud station afnemen met een vochtige doek.Indien nodig wat afwasmiddel
gebruiken. Gebruik nooit agressieve en schurende schoonmaakmiddelen,een schuurspons of
staalwol; dit beschadigt het apparaat. Dompel het apparaat niet onder in water of een andere
vloeistof. De overige onderdelen zijn vaatwasmachine bestendig.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lees alle instructies voor gebruik.
Raak geen hete oppervlakken aan. Gebruik handvaten of knoppen.
Om u te beschermen tegen een elektrische schok; snoer, stekker of het apparaat
niet onderdompelen in water of een andere vloeistof.
Haal de stekker uit het stopcontact indien het apparaat niet in gebruik is of voor
reiniging.
Laat het apparaat afkoelen alvorens onderdelen te verwijderen of te monteren.
Het apparaat niet gebruiken met een beschadigd snoer of stekker of indien het
toestel beschadigd is op enigerlei wijze.
Het gebruik van accessoires die niet zijn aanbevolen door de fabrikant van het
apparaat kan schade veroorzaken en beëindigt iedere garantie die u heeft.
Gebruik het apparaat niet buitenshuis of op of in de buurt van directe
warmtebronnen.
Laat geen snoer over de rand van de tafel hangen tegen hete oppervlakken of in
contact komen met het apparaat. Plaats het product niet onder of dicht bij de
gordijnen, raambekleding enz.
Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik en voor het doel waar het voor
bestemd is.
Het apparaat moet worden geplaatst op een stabiele, vlakke ondergrond.
Dit apparaat mag alleen worden gebruikt onder toezicht van volwassenen.
Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden door personen (waaronder
kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek
aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of aanwijzingen hebben
gekregen m.b.t. het gebruik van dit apparaat door iemand die verantwoordelijk is
voor hun veiligheid.
Om kinderen te beschermen tegen de gevaren van elektrische apparatuur mag u ze
nooit zonder toezicht bij het apparaat laten. Selecteer daarom een plek voor uw
apparaat op dusdanige wijze dat kinderen er niet bij kunnen. Zorg er voor dat de
kabel niet naar beneden hangt.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR LATERE RAADPLEGING
Garantievoorwaarden en service
•
Bij schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing, vervalt het
recht op garantie! Voor vervolgschade die hieruit ontstaat zijn wij niet aansprakelijk.
•
Voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door ondeskundig gebruik of
het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften zijn wij niet aansprakelijk. In
dergelijke gevallen vervalt elke aanspraak op garantie.
•
Anders dan het schoonmaken, zoals genoemd in deze handleiding, is aan dit
apparaat geen ander onderhoud noodzakelijk.
•
Indien er reparaties moeten worden uitgevoerd, mag dit uitsluitend door een
geautoriseerd bedrijf gebeuren.
•
Dit apparaat is alleen bedoeld voor HUISHOUDELIJK gebruik en niet voor
commercieel of industrieel gebruik.
•
Het product mag niet worden gewijzigd of veranderd.
•
•
•
•
•
Indien zich problemen zouden voordoen gedurende 2 jaar na aankoopdatum, welke
gedekt zijn door de fabrieksgarantie, zal TRISTAR het apparaat repareren of
vervangen.
Uitsluitend materiaal- en/of fabricagefouten zijn voorbegrepen in deze garantie.
TRISTAR is niet verantwoordelijk voor schade:
1) Ten gevolge van een val of ongeluk.
2) Indien het apparaat technisch is gewijzigd door gebruiker of derden.
3) Door oneigenlijk gebruik van het apparaat.
4) Door normale gebruiksslijtage.
Door eventuele reparatie wordt de oorspronkelijke garantieperiode van 2 jaar niet
verlengd. Deze garantie is slechts geldig op Europees grondgebied. Deze garantie
heft de gebruikersrechten volgens Europese richtlijn 1944/44CE niet op.
Voor vragen of klachten kunt zich melden bij uw verkooppunt.
Bewaar altijd uw aankoopbewijs, zonder dit aankoopbewijs kunt u geen aanspraak
maken op enige vorm van garantie.
Aanwijzingen ter bescherming van het milieu
Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huisafval
worden gedeponeerd, maar dient bij een speciaal inzamelpunt voor het
hergebruik van elektrische en elektronische apparaten te worden aangeboden.
Het symbool op artikel, gebruiksaanwijzing en verpakking attendeert u hier op. De
gebruikte grondstoffen zijn geschikt voor hergebruik. Met het hergebruik van
gebruikte apparaten of grondstoffen levert u een belangrijke bijdrage voor de
bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het bedoelde
inzamelpunt.
Verpakking
Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar, lever het verpakkingsmateriaal gescheiden in.
Product
Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG
Inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten(AEEA). Door ervoor te zorgen dat
dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve
consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.
EG-conformiteitsverklaring
Dit apparaat is ontworpen om in contact te komen met levensmiddelen en is ontworpen in
overeenstemming met de EG-richtlijn 89/109/EEC
Dit apparaat is ontworpen, vervaardigd en in de handel gebracht in overeenstemming met: de
veiligheidsdoeleinden van de “laagspanningsrichtlijn”nr. 73/23/EG, de
beschermingsvoorschriften van de EMC-richtlijn 89/336/EG “Electromagnetische
compatibiliteit” en de vereiste van richtlijn 93/68/EG.
UK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
.
FR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
IT
PRECAUZIONI IMPORTANTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
HR
VAŽNE MJERE SIGURNOSTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BG
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
HU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CZ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
TENTO NÁVOD UCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ
Záruka
•
•
•
•
•
•
•
•
PL
WAśNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RO
MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANłĂ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
EL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
TR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising