HP h5400 Snelstartgids

HP h5400 Snelstartgids
Getting Started ............................ 3
Sådan kommer du i gang ........ 23
Aan de slag ............................... 43
Komme i gang ........................... 63
Aloitusopas ................................ 83
Komma igång .......................... 103
Ä
Getting Started
3
Getting Started
2
Slim Removable Battery
3
4
5
Extra Stylus
6
AC Adapter
7
4
Getting Started
Getting Started
(Continued)
8
9
*The
Getting Started
5
Getting Started
Front Panel
Front Panel Components
1
2
3
4
5
6
*Inbox
7
*iTask
8
9
6
Getting Started
Getting Started
Front Panel Components (Continued)
:
;
*
<
*
=
>
?
@
A
*These
Getting Started
7
Getting Started
Top Panel
Top Panel Components
8
1
2
3
4
Getting Started
Getting Started
Bottom Panel
Bottom Panel Components
1
2
3
Reset Button: Resets your iPAQ Pocket PC
4
5
9
Getting Started
Back Panel
Back Panel Components
1
2
3
10
Getting Started
Getting Started
2
Getting Started
11
Getting Started
12
Getting Started
Getting Started
❏
❏
❏
Getting Started
13
Getting Started
14
Getting Started
Getting Started
Getting Started
15
Getting Started
16
Getting Started
Getting Started
Getting Started
17
Getting Started
18
Fingerprint Reader
iPAQ Backup
Universal Remote Control
iPAQ File Store
iTask Manager
Getting Started
Getting Started
Getting Started
19
Getting Started
20
Getting Started
Sådan kommer du i gang
hp iPAQ Pocket PC h5400-serien
Dokumentets bestillingsnr.: 281982-021
Ä
Sådan kommer du i gang
23
2
3
4
5
Ekstra pen
6
7
24
Sådan kommer du i gang
(Forts.)
8
9
Cd'en HP iPAQ Pocket PC Companion, som indeholder:
• Microsoft® Outlook® 2000-software
• Microsoft® ActiveSync®-software
• Bonussoftware og programmer
• HP dokumentation, inklusive brugervejledningen HP iPAQ
Pocket PC Reference Guide og eBook
25
Frontpanel
Frontpanelets komponenter
1
2
3
4
5
6
*
7
8
26
Sådan kommer du i gang
:
;
*
<
=
>
Lysføler: Justerer automatisk baggrundslyset, når dette er valgt
?
@
A
*Disse
Sådan kommer du i gang
27
Sådan kommer du i gang
Toppanel
2
3
4
28
Sådan kommer du i gang
Sådan kommer du i gang
Bundpanel
2
3
4
5
29
Sådan kommer du i gang
Bagpanel
2
3
30
Sådan kommer du i gang
Sådan kommer du i gang
2
Sådan kommer du i gang
31
Sådan kommer du i gang
32
Sådan kommer du i gang
❏
❏
❏
Vælge tidszone
Sådan kommer du i gang
33
Sådan kommer du i gang
34
Sådan kommer du i gang
Sådan kommer du i gang
35
Sådan kommer du i gang
36
Sådan kommer du i gang
37
Sådan kommer du i gang
38
Programmer på din
HP iPAQ Pocket PC
iPAQ Backup
iPAQ File Store
Sådan kommer du i gang
Sådan kommer du i gang
Registrér online på adressen:
http://www.hp.com/go/ipaqreg
39
Sådan kommer du i gang
Online ActiveSync på computeren. Få
vist online Help ved at åbne Microsoft
ActiveSync på computeren og derefter
vælge Help, Microsoft ActiveSync
Help.
ReadMe-filerne, som findes i mappen
Microsoft ActiveSync på cd'en
HP iPAQ Pocket PC Companion.
Support vedrørende din
HP iPAQ Pocket PC
40
Sådan kommer du i gang
Aan de slag
hp iPAQ Pocket PC h5400 Series
Artikelnummer: 281982-021
© 2002 Hewlett-Packard Company
Microsoft, Windows, Outlook, ActiveSync, en het Windows logo zijn
handelsmerken van Microsoft Corporation.
Ä
VOORZICHTIG: Als u de aanwijzingen na dit kopje niet opvolgt,
kan dit leiden tot beschadiging van de apparatuur of verlies van
gegevens.
Aan de slag
hp iPAQ Pocket PC h5400 Series
Eerste editie: november 2002
Artikelnummer: 281982-021
Aan de slag
Gefeliciteerd met uw aanschaf van de HP iPAQ Pocket PC. In
deze handleiding Aan de slag leest u hoe u de Pocket PC instelt
en hoe u met de Pocket PC kunt werken.
Aan de slag
43
Aan de slag
Wat zit er in de doos?
Als een van deze items ontbreekt, neemt u contact op met
de klantenondersteuning op het nummer in het boekje
Worldwide Telephone Numbers.
Bij het product worden de volgende items geleverd:
1
2
Platte, verwisselbare accu
3
Etui
4
Universeel docking station* voor USB-aansluiting
(Universal Serial Bus) of seriële aansluiting
5
Extra aanwijspen
6
Netvoedingsadapter
7
Oplaadadapter (bevestigd aan de netvoedingsadapter)
(Zie volgende pagina)
44
Aan de slag
Aan de slag
(vervolg)
8
Handleiding Aan de slag
9
*Het
uiterlijk van het universele docking station kan enigszins afwijken,
afhankelijk van het model dat u heeft aangeschaft.
Aan de slag
45
Aan de slag
Voorkant
Onderdelen aan de voorkant
1
Luidspreker: waarschuwingssignalen, spraak, muziek
2
Voedingslampje:
oranje knipperend = apparaat wordt opgeladen
oranje = apparaat is opgeladen
groen knipperend = waarschuwingssignaal, agenda, gebeurtenis
3
Aanwijspen: Druk op de aanwijspen om de pen uit te werpen
of te vergrendelen.
4
Aan/uit-knop: Hiermee schakelt u het apparaat in of uit.
5
Kleurenscherm: Kleurenscherm met hoog contrast
6
*Knop
7
*Knop
Inbox: Hiermee opent u uw Postvak IN om e-mail te versturen
en te ontvangen.
iTask: Hiermee kunt u applicaties openen en sluiten, schakelen
tussen applicaties, hulpprogramma's uitvoeren en instellingen wijzigen.
(Zie volgende pagina)
46
Aan de slag
Aan de slag
Onderdelen aan de voorkant (vervolg)
8
Vijfvoudige navigatieknop: Hiermee bladert u door een lijst. Druk
op de knop om een item te selecteren. (De werking van deze knop is
vergelijkbaar met die van een joystick.)
9
Vingerafdruklezer: Biometrische beveiliging
:
Microfoon: Hiermee kunt u uw stem of andere geluiden opnemen.
;
*Knop
<
*Knop
Calendar: Hiermee kunt u afspraken noteren, herinneringen
instellen of uw agenda bekijken.
Contacts: Hiermee geeft u een overzicht weer van uw
contactpersonen uit de categorie die u selecteert.
=
Volume: Hiermee past u het volume van spraak en opnames aan
of schakelt u het volume uit.
>
Lichtsensor: Hiermee wordt het backlight automatisch aangepast
wanneer dat is geselecteerd.
?
Bluetooth-lampje: Knippert blauw wanneer Bluetooth is ingeschakeld.
@
Wireless LAN-lampje:
groen knipperend = draadloze verbinding
oranje knipperend = geen draadloze verbinding
A
Antenne: Hiermee worden signalen verzonden en ontvangen.
*Deze
knoppen zijn programmeerbaar, maar bij het opstarten worden
de standaardfuncties toegewezen.
Aan de slag
47
Aan de slag
Bovenkant
Onderdelen aan de bovenkant
1
Antenne: Hiermee worden signalen verzonden en ontvangen.
2
Aanwijspen: Druk op de aanwijspen om de pen uit te werpen
of te vergrendelen.
3
Universele infraroodsensor: Hiermee worden gegevens verzonden
naar en ontvangen van andere apparaten met infraroodvoorziening.
4
SDIO-uitbreidingsslot (Secure Digital I/O): Hierop kunt u
SD-opslagkaarten en -uitbreidingskaarten (Secure Digital) aansluiten.
48
Aan de slag
Aan de slag
Onderkant
Onderdelen aan de onderkant
1
3,5-mm connector voor stereohoofdtelefoon/-microfoon:
Hierop kunt u een hoofdtelefoon, headset of oordopje aansluiten.
2
Oplaad-/communicatiepoort: Op deze poort kunt u het universele
docking station, een synchronisatiekabel of de oplaadadapter aansluiten.
3
Reset-knop: Hiermee zet u de iPAQ Pocket PC terug op
de beginwaarden.
4
Connector voor uitbreidingsset: Hierop sluit u een optionele
uitbreidingsset aan.
5
Microfoon: Hiermee kunt u uw stem of andere geluiden opnemen.
Aan de slag
49
Aan de slag
Achterkant
Onderdelen aan de achterkant
1
Platte, verwisselbare accu: Verwisselbare/oplaadbare accu
2
Veerslot van de accu: Schuif dit slot omhoog om de accu te
verwijderen.
3
Productlabel: Dit heeft u nodig voor vragen over onderhoud en andere
vragen over het product.
50
Aan de slag
Aan de slag
Universeel docking station
Onderdelen van het universele docking station
1
Stabilisatiesteunen: Deze steunen houden de iPAQ Pocket PC stabiel
(1) wanneer de Pocket PC zonder uitbreidingsset in het docking station is
geplaatst.
2
Ontgrendelknop: Hiermee ontgrendelt (2) u de stabilisatiesteunen.
Aan de slag
51
Aan de slag
hp iPAQ Pocket PC registreren
U kunt niet alleen de laatste informatie over de iPAQ Pocket PC,
maar ook speciale aanbiedingen voor accessoires en software voor
de iPAQ Pocket PC verkrijgen als u zich online registreert op
http://www.hp.com/go/ipaqreg.
hp iPAQ Pocket PC instellen
U gaat als volgt met de HP iPAQ Pocket PC aan de slag:
1. Zoek de verwijderbare accu.
2. Steek de lipjes 1 aan de onderkant van de accu in de
openingen in de iPAQ Pocket PC.
3. Duw de accu 2 omhoog zodat de accu op zijn plaats
vastklikt.
4. Druk op de aanwijspen om de aanwijspen te verwijderen uit
de houder aan de bovenkant van de iPAQ Pocket PC.
52
Aan de slag
Aan de slag
5. Zoek de resetopening aan de onderkant van de Pocket PC.
Steek de aanwijspen in de opening en druk de pen naar
binnen om de pc opnieuw in te stellen. De iPAQ Pocket PC
wordt automatisch ingeschakeld.
6. Volg de stappen in het scherm Welcome om het volgende
te doen:
❏
het scherm bijstellen;
❏ informatie over de aanwijspen lezen;
❏ informatie over de popupmenu's lezen;
❏ de tijdzone selecteren.
7. Tik op een willekeurige plaats om het scherm Today
te openen.
scherm Today wordt weergegeven wanneer u het scherm
✎ Het
van de iPAQ Pocket PC voor de eerste keer die dag inschakelt
of nadat het apparaat vier uur niet actief is geweest.
8. Geef uw persoonlijke instellingen voor de iPAQ Pocket PC
op.
Tik hier om uw
persoonlijke informatie
op te geven
Aan de slag
53
Aan de slag
Synchronisatieverbinding met een
personal computer tot stand brengen
Met Microsoft ActiveSync kunt u de gegevens op de personal
computer synchroniseren met de gegevens op de iPAQ Pocket PC.
Tijdens de synchronisatie worden de gegevens op de Pocket PC
vergeleken met die op de personal computer en worden beide
computers bijgewerkt met de laatste gegevens.
U kunt uw contactpersonen, agenda, taken en notities
synchroniseren. Hiervoor heeft u Microsoft Outlook nodig.
U kunt ook andere items, zoals bestanden en webpagina's,
synchroniseren, zonder dat u daarvoor Microsoft Outlook nodig
heeft. De eerste synchronisatieprocedure wordt automatisch
gestart wanneer u de wizard ActiveSync Setup heeft voltooid.
U installeert ActiveSync als volgt:
1. Plaats de HP iPAQ Pocket PC Companion CD in de
computer.
2. Klik op Start Here.
3. Installeer indien nodig Microsoft Outlook.
4. Klik op Install ActiveSync
(de versie op deze cd is de minimaal vereiste versie).
u wordt gevraagd het bestand te downloaden,
✎ Wanneer
selecteert u Run this program from its current location
(Dit programma starten vanaf de huidige locatie).
54
Aan de slag
Aan de slag
5. Volg de instructies op de HP iPAQ Pocket PC Companion CD
totdat u in het afgebeelde scherm komt en ga vervolgens
verder met stap 6.
6. Sluit de netvoedingsadapter aan op een stopcontact. Sluit de
netvoedingsconnector aan op het universele docking station.
Aan de slag
55
Aan de slag
7. Voor zover u dat nog niet heeft gedaan, sluit u de seriële
connector (a) of de USB-connector (b) van het universele
docking station (NIET BEIDE) aan op de poort op de
achterkant of voorkant van de personal computer.
hetzij de seriële connector, hetzij de USB-connector.
✎ Gebruik
Gebruik niet beide connectoren tegelijk.
de USB-verbinding voor snellere prestaties. Gebruikers
✎ Gebruik
van Microsoft Windows NT moeten de seriële verbinding
gebruiken.
56
Aan de slag
8. Schuif de onderkant van de iPAQ Pocket PC in het universele
docking station totdat de connector volledig op zijn plaats zit.
✎ De verbinding met de Pocket PC wordt automatisch gedetecteerd.
9. Volg de verdere instructies van ActiveSync om de
synchronisatieverbinding tot stand te brengen.
10. Lees meer informatie over de iPAQ Pocket PC.
Aan de slag
57
Aan de slag
Bronnen voor verdere
productinformatie
58
Bron
Programma's op de HP
iPAQ Pocket PC
De HP iPAQ Pocket PC Gebruikershandleiding op de cd en
eBook. Tik voor Help-informatie op
en vervolgens op Help.
De HP iPAQ Pocket PC Gebruikershandleiding
Deze informatie is in eBook-indeling
beschikbaar op de HP iPAQ Pocket PC.
Wireless LAN Special Features Guide
in de doos en hoofdstuk 3 van de HP
iPAQ Pocket PC - Gebruikershandleiding
op cd
Bluetooth Special Features Guide in de
doos en hoofdstuk 4 van de HP iPAQ
Pocket PC - Gebruikershandleiding op
cd
Vingerafdruklezer
Hoofdstuk 5 van de HP iPAQ Pocket PC
- Gebruikershandleiding op cd
iPAQ Backup
Hoofdstuk 2 van de HP iPAQ Pocket PC
- Gebruikershandleiding op cd
Hoofdstuk 10 van de HP iPAQ
Pocket PC - Gebruikershandleiding
op cd
iPAQ File Store
Hoofdstuk 2 van de HP iPAQ Pocket PC
- Gebruikershandleiding op cd
iTask Manager
Hoofdstuk 2 van de HP iPAQ Pocket PC
- Gebruikershandleiding op cd
Aanvullende programma's
die op de HP iPAQ
Pocket PC kunnen worden
geïnstalleerd
Aan de slag
Aan de slag
Bron
Informatie over opties voor
de HP iPAQ Pocket PC
Programma's die al op
de HP iPAQ Pocket PC zijn
geïnstalleerd
De HP iPAQ Pocket PC Companion CD
en de Help-informatie op de HP iPAQ
Pocket PC. Tik op Start en vervolgens
op Help.
De HP iPAQ Pocket PC
aansluiten op een computer
Deze handleiding Aan de slag,
de HP iPAQ Pocket PC Gebruikershandleiding of de ActiveSync
Help op de hp iPAQ Pocket PC
Companion CD.
De HP iPAQ Pocket PC
registreren, zodat u de
laatste informatie en
speciale aanbiedingen met
betrekking tot accessoires en
software voor de iPAQ
Pocket PC ontvangt.
Informatie over garantie
en service
Wereldwijde beperkte-garantiebepalingen in de doos.
Aan de slag
59
Aan de slag
Informatie over het oplossen
van problemen en ondersteuning
Informatie
Bron
Pocket PC aansluiten op en
synchroniseren met
een computer
ActiveSync Help op de personal computer.
Als u de Help wilt weergeven, start u
ActiveSync, klikt u op Help en klikt u
vervolgens op Microsoft ActiveSync
Help.
Informatie over het oplossen
van problemen met
ActiveSync-aansluitingen
De probleemoplosser voor ActiveSync
op de computer. Klik nadat u de
desktopsoftware heeft geïnstalleerd
op Help en vervolgens op
Probleemoplosser.
Bestanden uitwisselen nadat u Online ActiveSync op de computer.
de HP iPAQ Pocket PC heeft U geeft de online Help-functie weer door
gesynchroniseerd.
Microsoft ActiveSync op de computer te
openen en vervolgens Help, Microsoft
ActiveSync Help te selecteren.
Laatste updates en uitgebreide De bestanden README in de map van
technische informatie
Microsoft ActiveSync op de HP iPAQ
Pocket PC Companion CD.
Ondersteuning voor
de HP iPAQ Pocket PC
Veiligheidsinformatie
Belangrijke veiligheidsinformatie
in de doos
Actuele informatie over
met Windows werkende
apparatuur
is een digitaal apparaat uit klasse B, volgens deel 15 van de
✎ Dit
FCC-regels. Raadpleeg de documentatie-cd voor informatie over
klasse B.
60
Aan de slag
hp iPAQ Pocket PC h5400
Dokumentdelenummer: 281982-021
Ä
Komme i gang
Gratulerer med din nye HP iPAQ Pocket PC. Dette Komme i
gang-heftet beskriver hvordan du setter opp Pocket PC-en og
hvordan maskinen fungerer.
63
2
3
4
5
6
Strømadapter
7
64
9
HP iPAQ Pocket PC Companion CD, som inneholder:
• Programvaren Microsoft® Outlook® 2000
• Programvaren Microsoft® ActiveSync®
• Tilleggsprogramvare
• HP-dokumentasjon inkludert HP iPAQ Pocket PC
Reference Guide (Referansehåndbok) og eBook
*Utseendet
til modell.
65
2
3
4
5
6
7
8
9
66
;
<
=
>
?
@
A
*Disse
67
Oversiden
2
3
4
68
2
3
4
5
69
Baksiden
Tynt avtakbart batteri: Avtakbart/oppladbart batteri
2
3
70
2
71
72
❏
❏
❏
73
74
75
76
77
78
Finner du her...
Kapittel 5: HP iPAQ Pocket PC
Reference Guide på CD
iPAQ Backup
(sikkerhetskopiering)
Kapittel 2: HP iPAQ Pocket PC
Reference Guide på CD
Kapittel 10: HP iPAQ Pocket PC
Reference Guide på CD
Kapittel 2: HP iPAQ Pocket PC
Reference Guide på CD
Kapittel 2: HP iPAQ Pocket PC
Reference Guide på CD
Finner du her...
Programmene som allerede
er installert på HP iPAQ
Pocket PC-en
Registrer maskinen online på:
http://www.hp.com/go/ipaqreg
Garantibestemmelsene (Worldwide
Limited Warranty Statement) i esken.
79
Finner du her...
80
Ä
83
2
3
4
5
6
7
84
(Jatkoa)
8
9
85
2
3
4
5
6
7
8
9
86
;
<
=
>
?
@
A
* Nämä
87
2
3
4
88
2
3
4
5
89
Takapaneeli
2
3
90
2
91
92
❏
❏
❏
93
94
95
96
97
98
Aihe
Wireless LAN
(langaton lähiverkko)
iPAQ Backup
iPAQ File Store
iTask Manager
Aihe
HP iPAQ Pocket PC -laitteen mukana
tuleva Accessories Information
(lisävarustetietoja) -opas tai
http://www.hp.com/products
/pocketpc/options
99
Read Me -tiedostot, jotka ovat Microsoft
ActiveSync -kansiossa HP iPAQ Pocket PC
Companion -CD-levyllä.
© 2002 Hewlett-Packard Company
Microsoft, Windows, Outlook, ActiveSync och Windows-logotypen är
varumärken som tillhör Microsoft Corporation.
Ä
103
2
3
4
5
Extra pekdon
6
7
104
Handboken Komma igång
9
CD:n HP iPAQ Pocket PC Companion som innehåller:
• Microsoft® Outlook® 2000-programvara
• Microsoft® ActiveSync®-programvara
• Bonusprogramvara och applikationer
• HP-dokumentation inklusive HP iPAQ Pocket PC Reference
Guide och eBook på CD:n
*Det
105
Framsidan
Komponenter på framsidan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
106
;
<
=
>
?
@
A
*Dessa
107
Ovansidan
Komponenter på ovansidan
1
2
3
4
108
Undersidan
2
3
4
5
109
Baksidan
2
3
110
2
111
112
❏
❏
❏
Välja tidszon
113
114
115
116
117
118
Denna information presenteras i
eBook-format på HP iPAQ Pocket PC.
iPAQ Backup
Kapitel 2: HP iPAQ Pocket PC
Reference Guide på CD
iPAQ File Store
iTask Manager
Information om HP iPAQ
Pocket PC-alternativen
Broschyren Accessories Information
(Tillbehörsinformation) som levereras
med HP iPAQ Pocket PC eller finns
på http://www.hp.com/products
/pocketpc/options
Handboken Komma igång,
HP iPAQ Pocket PC Reference Guide,
eller ActiveSync Help på CD:n HP iPAQ
Pocket PC Companion.
Garanti- och
serviceinformation
119
Felsöknings- och supportinformation
Information om...
Read Me-filerna i mappen Microsoft
ActiveSync på CD:n HP iPAQ Pocket PC
Companion.
Senaste information om
Windows-drivna enheter
120
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Dutch were displayed