USER MANUAL
57373A 11/10 (MBC)
USER MANUAL
Type OCC4/OCD4
English
14:08
Wed
Menu
20°C
Comfort Menu Manual
4-Event settings
User settings
Engineer settings
Time and date
Offset temp.
Display settings
Temp scale
Backlight
Back
Language
Exit
Exit
Back
Exit
1
Type OCC4/OCD4
Manual mode
4-Event settings

OK

Wed
20°C
Comfort Menu Manual
Temp
Min
06:00

Exit
Max
05:00
OK
08:00

5.0°C

25°C 40.0°C
OK 
Returns to initial dispay.
Operation mode
User settings
2
User settings

OK

Type OCC4/OCD4
Time and date

OK

Engineer settings

OK

Offset temp.

OK

Language

OK

3
Type OCC4/OCD4

OK


OK

Time
Day
06:00-08:00
25°C
20°C
Out
08:00-16:00
20°C
15°C
Home
16:00-23:00
25°C
20°C
Night
23:00-06:00
20°C
15°C
Event
Time
Day
06:00-23:00
25°C
20°C
Night
23:00-06:00
20°C
15°C
Day 6-7
OJ ELECTRONICS A/S
Stenager 13B · DK-6400 Sønderborg
Tel.: +45 73 12 13 14 · Fax +45 73 12 13 13
[email protected] · www.oj.dk
BENUTZERHANDBUCH
Modell OCC4/OCD4
14:08
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Menü
Mi
20°C
Komfort Menü Manuell
Temp.Skala
Beenden
Beenden
Beenden
5
Modell OCC4/OCD4 Auto-Modus
14:08

OK

Mi
20°C
Manueller Modus
Navigationstasten
Beenden
6
Temp
Min
06:00

Max
05:00
OK
08:00

5.0°C

25°C 40.0°C
OK 
Modell OCC4/OCD4 
OK


OK


OK


OK


OK

7
Modell OCC4/OCD4 
OK
Zeigt die Softwareversion des Thermostats
an.

OK
Tag 1-5
Phase
Tag
06:00-08:00
25°C
20°C
08:00-16:00
20°C
15°C
Anwesend
16:00-23:00
25°C
20°C
Nacht
23:00-06:00
20°C
15°C
Phase
Tag
06:00-23:00
25°C
20°C
Nacht
23:00-06:00
20°C
15°C
Tag 6-7

OJ ELECTRONICS A/S
Stenager 13B · DK-6400 Sønderborg
Tel.: +45 73 12 13 14 · Fax +45 73 12 13 13
[email protected] · www.oj.dk
Nederlands
Inhoud
Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
De allereerste instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Algemene bediening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Terug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Exit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
In werking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Auto stand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Handbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Comfort stand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Instelmenu’s thermostaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4-standen instellingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Instellingen gebruiker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Tijd en datum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Kinderslot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Scherminstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4-standen schema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Energiebewaking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Constructie-instellingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Offset temperatuur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Aanpasfunctie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Toepassing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Temperatuurschaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Display verlichting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Taal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Fabrieksreset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Informatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Terug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Exit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Foutmeldingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Fabrieksinstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Schema voorinstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
14:08
Menu
Wo
Man.
4-stand. instell.
Instell. gebruiker
Constr.-instell.
Tijd en datum
Offset temp.
Kinderslot
Aanpasfunctie
Toepassing
Temp. schaal
Energiebewaking
Backlight
Terug
Taal
Exit
Fabrieksreset
Exit
Terug
Exit
9
Model OCC4/OCD4 Nederlands
Inleiding
Handbediening
De thermostaat kan uw verwarmingssysteem op vooringestelde
tijdstippen op verschillende dagen van de week inschakelen. Voor
elke dag van de week kunt u afzonderlijke temperaturen instellen
voor 4 verschillende perioden, die standen worden genoemd. Door
de temperatuur te verlagen als u niet thuis bent, verlaagt u de stookkosten zonder het comfort te verminderen.
De thermostaat wordt geleverd met een standaardschema dat voor
de meeste woningen geschikt is. Tenzij u deze instellingen wijzigt,
zal de thermostaat op dit standaardprogramma werken.
De thermostaat heeft ook een aanpassingsfunctie die de starttijd
van de verwarmingsperiode automatisch wijzigt zodat de gewenste
temperatuur wordt bereikt op de door u ingestelde tijd. Na drie
dagen heeft de aanpassingsfunctie geleerd wanneer de verwarming
moet worden ingeschakeld.
Kies handbediening om het ingestelde 4-standen programma
te annuleren (bv. tijdens de vakantie) en de gewenste temperatuur
handmatig in te stellen. U kunt de temperatuur bv. op 5°C zetten
voor bescherming tegen vorst terwijl u afwezig bent.
•Druk op Handbediening, bevestig met OK en kies de gewenste
temperatuur.
De allereerste instellingen
De eerste keer dat u de thermostaat met de onderbreker Aan “I”
inschakelt, moet u de taal, tijd en datum instellen. Het menu zal u
automatisch door het proces voeren.
•Kies uw taal met de knoppen Omhoog en Omlaag en bevestig
met OK.
•Stel het actuele uur in en druk op de OK knop. Stel dan de minuten in. Druk op OK.
•Stel de actuele datum in: jaar, maand en dag. Bevestig de instellingen met de OK knop.
De thermostaat is nu gereed voor gebruik en zal uw verwarming
regelen in overeenstemming met het vooringestelde 4-standen
schema, zie Fabrieksinstellingen.
Comfort stand
Kies Comfort om een tijdelijke Comfort temperatuur
voor een speciale gelegenheid in te stellen (de zogenaamde feeststand).
•Druk op Comfort, bevestig met OK en kies de gewenste temperatuur. Voer daarna de gewenste duur van de comfort stand in.
Nadat de ingestelde tijd is verlopen, zal de thermostaat automatisch
teruggaan naar de Auto stand.
NB: de Comfort stand is een tijdelijke, met de hand ingestelde stand
die automatisch wordt geannuleerd als de volgende stand in het
4-standen systeem start.
Instelmenu’s thermostaat
Het menu biedt keus uit de volgende mogelijkheden
4-standen instellingen
Hiermee kunt u de temperatuur automatisch
regelen volgens een programma van uw
eigen keus. U kunt temperatuurinstellingen
voor vier verschillende standen per dag
selecteren
4-stand. instell.

OK

wanneer u ‘s ochtends wakker wordt
wanneer u op werk bent
14:08
wanneer u thuiskomt
Wo
20°C
Stroomonderbreker
wanneer u ‘s avonds naar bed gaat
Man.
De thermostaat is ingesteld op een 4-standen schema voor een eenvoudige en zuinige verwarmingsregeling, zie Vooringesteld schema
onder Fabrieksinstellingen. Het schema kan gemakkelijk als volgt
worden veranderd
Navigatieknoppen
Algemene bediening
Met de onderbrekerknop kunt u de thermostaat aan “I” en uit “0”
zetten door de knop omhoog en omlaag te schuiven. Wanneer de
thermostaat is uitgeschakeld “0”, wordt het relais uitgeschakeld. Alle
instellingen, incl. tijd en datum zullen worden opgeslagen.
De thermostaat wordt bediend met de navigatieknoppen. De functie
van elke knop wordt aangegeven in het scherm boven de knop.
Terug
In verschillende delen van de menu’s en submenu’s zult u het
Terug menu item vinden.
Gebruik Terug om naar de voorgaande stap terug te gaan.
1.Druk op de OK knop om het scherm met de 4-standen instelling
te activeren.
2.Kies de dagen die u in de instellingen wilt wijzigen Ma-vr of Za-zo
met de knop omhoog of omlaag. Druk op OK.
3.Kies nu de tijd en temperatuur voor elk van de dagelijkse standen
in het programma. Druk op OK en stel de starttijd in voor de
gewenste stand. Bevestig met OK. Stel de temperatuur voor deze
stand in en bevestig met OK.
4.Kies Exit in het menu nadat de gewenste standen zijn ingesteld,
om terug te gaan naar het beginscherm.
Tijd
Exit
Temp.
Min.
Gaat terug naar het beginscherm.
06:00
In werking

De thermostaat bezit drie verschillende manieren van temperatuur
regelen.
Auto stand
Selecteer Auto als u wilt dat de temperatuur automatisch wordt
bewaakt via het 4-standensysteem.
10
Max.
05:00
OK
08:00

5.0°C

25°C 40.0°C
OK 
Model OCC4/OCD4 Nederlands
Instellingen gebruiker
In het gebruikersmenu kunt u voor de volgende items veranderen:
• Tijd en datum
• Kinderslot
• Scherminstellingen
• 4-standen schema
• Energiebewaking
Instell. gebruiker

OK

Tijd en datum
Druk op OK en stel de actuele tijd in uren en
minuten in.
Daarna zal de datum verschijnen. Stel de
datum in en bevestig met OK.
Valuta: Druk op OK en kies de gewenste valuta.
Bevestig met OK.
Kosten/
eenheid: Druk op OK en voer de actuele kosten voor elektriciteit
in. De kosten moeten worden ingevoerd per kWh. Druk
op OK.
Belasting: Druk op OK en voer de aangesloten verwarmingsbron in.
De waarde moet in Watt (W) worden aangegeven. Druk
op OK. Verlaat het menu door op Exit te drukken.
Constructie-instellingen
Tijd en datum

OK

Kinderslot
Hiermee kunt u de thermostaatinstellingen verKinderslot
grendelen, bv. in openbare ruimtes waar u niet
wenst dat de instellingen worden gewijzigd.
 OK 
Druk op OK en zet het kinderslot op Aan met
de omlaag knop. Bevestig met OK.
Het kinderslot kan worden ontgrendeld door 5 seconden tegelijk op
de knoppen Comfort en Handbediening te drukken.
Scherminstellingen
Hier kunt u selecteren uit wat er op het beginScherminstell.
scherm wordt getoond.
Tijd/dag: Geeft de actuele tijd en dag
 OK 
weer bovenin het scherm.
Ingest. temp. Geeft de huidige temperatuur weer.
Act. temp. Geeft de actueel gemeten temperatuur weer.
Scr. saver Schakelt het scherm na 30 seconden uit als er niet op
een knop wordt gedrukt. Door weer op een knop te
drukken wordt het scherm geactiveerd. De thermostaat blijft aanstaan en loopt het geselecteerde
programma door.
Druk op de OK knop om de schermopties te kiezen of over te slaan.
Kies dan Exit in het menu om terug te gaan naar het beginscherm
waar u de gekozen instellingen kunt zien.
4-standen schema
Hier kunt u kiezen welk type wekelijks 4-stan4-stand. schema
den schema u wenst.
5:2 :Maandag tot vrijdag met 4 standen en
 OK 
zaterdag tot zondag met 2 standen.
Deze wordt typisch gebruikt als u van
maandag tot vrijdag werkt.
6:1 :Maandag tot zaterdag met 4 standen en zondag met 2
standen. Deze wordt typisch gebruikt als u van maandag tot
zaterdag werkt.
7:0 :Maandag tot zondag met 4 verschillende standen. Hier kunt u
voor elk van de 7 dagen per week een afzonderlijk programma
kiezen.
Selecteer het gewenste 4-standen schema en bevestig met OK.
Voor aanwijzingen over het programmeren van tijd en temperatuur
voor het 4-standen schema, zie 4-standen instellingen.
Energiebewaking
Hier kunt u het energieverbruik aflezen voor de
Energiebewaking
afgelopen 2 dagen, 30 dagen of 365 dagen.
Druk op OK voor de gekozen periode. De
 OK 
waarde in procenten (%) geeft de relatieve
tijd aan waarin de verwarming aan heeft gestaan. De volgende figuur toont de kosten voor de gekozen periode.
Controleer de instellingen voor valuta, prijs per kWh en belasting om
zeker te zijn van een juiste berekening.
Het menu constructie-instellingen bevat de
volgende opties
•Offset temperatuur
•Aanpasfunctie
•Toepassing
•Temperatuurschaal
•Taal
•Fabrieksreset
•Informatie
Constr.-instell.

OK

Offset temperatuur
Als de actueel gemeten temperatuur niet overeenkomt met de thermostaatwaarden, kunt u
de thermostaat bijstellen door de temperatuur
in evenwicht te brengen.
Druk op OK en voer de waarde van de gemeten temperatuur in. Bevestig met OK.
Offset temp.

OK

Aanpasfunctie
Zorgt ervoor dat de gewenste temperatuur al
Aanpasfunctie
is bereikt wanneer u ’s ochtends opstaat of
van uw werk thuiskomt. Na enkele dagen zal
 OK 
de aanpasfunctie automatisch berekend hebben wanneer de verwarming moet worden
aangezet. Druk op OK en zet de functie op Aan. Bevestig met OK.
Toepassing
Stel het gebruikte type regeling in.
Toepassing
Er zijn 3 opties
Vloerreg.:De thermostaat regelt alleen
 OK 
de vloertemperatuur. Er moet
een vloersensor zijn aangesloten.
Ruimtereg.:De thermostaat regelt alleen de kamertemperatuur.
Ruimte/grens:De thermostaat regelt de kamertemperatuur met min.
en max. grenzen voor de vloertemperatuur. Er moet
een vloersensor zijn aangesloten.
Regelaar: De thermostaat werkt als een gewone regelaar zonder
gebruik van sensoren. De instelling is een percentage.
Druk op OK en kies de gewenste toepassing. Bevestig met OK.
Temperatuurschaal
Hiermee kunt u het temperatuurbereik afstellen
waarbinnen de thermostaat instelbaar is. Dan
Temp. schaal
kunt u alleen een temperatuur in auto, comfort
en handbediening instellen binnen dit bereik.
 OK 
Druk op OK om te markeren Min. temperatuur. Gebruik de omhoog/omlaag knop om de minimum toegestane
temperatuur te selecteren. Druk op OK en selecteer de maximum
toegestane temperatuur. Bevestig de instellingen met OK.
11
Model OCC4/OCD4 Nederlands
Display verlichting
Foutmeldingen
Er zijn drie instellingen voor achtergrondverlichting van het display:
Backlight
• Auto: De achtergrondverlichting wordt
geactiveerd als een toets wordt ingedrukt,
 OK 
en gaat automatisch uit 30 seconden na de
laatste keer indrukken van een toets.
• Aan: Achtergrondverlichting onafgebroken aan.
• Verwarming actief: De achtergrondverlichting slaat aan als de thermostaat om warmte vraagt.
Selecteer de gewenste achtergrondverlichting en bevestig met OK.
Indien een fout of vergissing verschijnt, zal de thermostaat als volgt
een foutcode aangeven
E0:Interne fout. De thermostaat is defect. Vervang de thermostaat.
E1: De interne sensor is defect of kortgesloten.
E2: De externe sensor is defect of kortgesloten.
E5: Interne oververhitting. Controleer de installatie.
Taal
Hier kunt u de gebruikte taal op het scherm
wijzigen.
Druk op OK en selecteer de gewenste taal.
Bevestig met OK.
Schema voorinstelling
Dag 1-5
Taal

OK

Fabrieksreset
Hiermee kunnen de fabrieksinstellingen weer
worden teruggebracht. Uw persoonlijke instellingen zullen worden gewist, zie Fabriekinstellingen.
Druk op OK en kies Reset in het menu. Bevestig met OK.
Fabrieksinstellingen
Fabrieksreset

OK

Stand
Duur
Met vloersensor
Met ruimtesensor
Dag
06:00-08:00
25°C
20°C
Uit
08:00-16:00
20°C
15°C
Thuis
16:00-22:30
25°C
20°C
Nacht
22:30-06:00
20°C
15°C
Stand
Duur
Met vloersensor
Met ruimtesensor
Dag
06:00-23:00
25°C
20°C
Nacht
23:00-06:00
20°C
15°C
Dag 6-7
Informatie
Toont de softwareversie van de thermostaat.
Informatie
Terug

OK

In verschillende delen van de menu’s en
submenu’s zult u het Terug menu item vinden.
Gebruik Terug om naar de voorgaande stap terug te gaan.
Exit
Gaat terug naar het beginscherm.
OJ ELECTRONICS A/S
Stenager 13B · DK-6400 Sønderborg
Tel.: +45 73 12 13 14 · Fax +45 73 12 13 13
[email protected] · www.oj.dk
12
Het OJ warenmerk is een geregistreerd warenmerk van OJ Electronics A/S · © 2010 OJ Electronics A/S
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Model OCC4/OCD4
14:08
Menu
Śr
Godzina i data
Funkcja adapt.
Skala temp.
Backlight
Język
Reset do ust. fabr.
Informacje
13
Model OCC4/OCD4 14:08
Śr
20°C

OK

Noc
Temp.
Min
14
06:00

Maks
05:00
OK
08:00

5.0°C

25°C 40.0°C
OK 
Model OCC4/OCD4 
OK


OK


OK


OK

15
Model OCC4/OCD4 Skala temperatury
Język

OK

Reset do ust. fabr.

OK

Dzień
06:00-08:00
25°C
20°C
Poza domem
08:00-16:00
20°C
15°C
W domu
16:00-22:30
25°C
20°C
Noc
22:30-06:00
20°C
15°C
Dzień
06:00-23:00
25°C
20°C
Noc
23:00-06:00
20°C
15°C

OK

OJ ELECTRONICS A/S
Stenager 13B · DK-6400 Sønderborg
Tel.: +45 73 12 13 14 · Fax +45 73 12 13 13
[email protected] · www.oj.dk
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Dutch were displayed