documents ce fil..
Address: Passeig Sanllehy, 25 E-08213 Polinyà (Spain)
Phone. + 34 937 131 855 - Fax. + 34 937 134 111
PRODUCT:
Various
DATE:
April 2009
MANUFACTURER:
Address: Passeig Sanllehy, 25 E-08213 Polinyà (Spain)
Phone. + 34 937 131 855 - Fax. + 34 937 134 111
1.- General data
1.1.- Manufacturer
MANUFACTURER DATA
NAME
METALAST, S.A.U.
IDENTIFICATION NUMBER
A08246274
ADDRESS
PHONE NUMBER:
+34 93 713 18 55
BRAND:
GRE
MODEL:
AR 130
AR 1300
260 W
300 mm
FILTRATION
SAND WEIGHT
CAPACITY
50 m3/m2.h
25 Kg
PUMP MANUFACTURER
All listed
Metalast S.A.U.
Electrical risks
•
•
•
•
Directive 2006/42/EC (General requirements for machine design)
•
•
•
•
•
•
Address: Passeig Sanllehy, 25 E-08213 Polinyà (Spain)
Phone. + 34 937 131 855 - Fax. + 34 937 134 111
Address: Passeig Sanllehy, 25 E-08213 Polinyà (Spain)
Phone. + 34 937 131 855 - Fax. + 34 937 134 111
:
:
:
:
:
:
:
:
:
0800 91 76 778
0892 707 720
0180 333 0123
800 78 1592
0800 022 33 04
0800 10 211
+34 946 741 708
+49 180 333 0123
0 800/563 820
PRODUCT VERIFICATION
FILE
ANNEX: INSTRUCTION MANUALS
PRODUCT:
Various
DATE:
April 2009
MANUFACTURER:
MONOBLOC-FILTER
gebruiksaanwijzingen monobloc filter
We reserve to change all of part of the articles or contents of this document, without prior notice.
Nos reservamos el derecho de cambiar total o parcialmente las características de nuestros artículos o contenido de este documento sin previo aviso.
Nous nous réservons le droit de modifier totalement oru en partie les caracteristiques de nos articles ou le contenu de ce document san pré avis.
Wir behalten uns das recht vor die eigenschaften unserer produkte oder den inhalt diese prospektes teilweise oder wollstanding, ohne vorherige benachichtigung
su andern.
Ci riservamo il diritto di cambiare totalemente o parzialmente le caratteristiche tecniche dei nostri prodotti ed il contenuto di questo documento senza nessum
preavviso.
Wij behouden ons het recht voor geheel of gedeeltelijk de kenmerken van onze artikelen of de inhouk van deze handleiding zonder voorafgaand bericht te wijzigen.
Reservamo-nos no dereito de alterar, total ou parcialmente as caracteristicas os nossos artigos ou o conteúdo deste documento sem aviso prévio.
28518R0005-06
www.gre.es
2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2
3
WITHOUT PRESSURE
GAUGE
26 m3
3.5 m3/h
=7.42 hours
= Hours required
•
•
•
•
•
•
6
7
CAUSE
Motor fault
8
AR-130
AR-130E
AR-1300
AR-130
Fig.
1
1
1
1
1
1
3
8
5
7
7
7
3
Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
10
2
3
SIN MANOMETRO
11
26 m3
3,5 m3/h
=7,42 horas
=horas necesarias
12
NO MANIPULAR EN NINGUN CASO LA VALVULA CON EL
MOTOR EN MARCHA
•
•
•
•
•
•
CAUSA
PROBLEMA
15
•
•
•
MONTAGE DU MANOMETRE
1
2
3
18
LE PRODUIT CHIMIQUE NE DOIT JAMAIS ÊTRE MIS DANS LE PANIER OU
VERSÉ À TRAVERS LE FILTRE, CELA POURRAIT DÉTÉRIORER LES
MATÉRIAUX DE L’APPAREIL ET EN LIMITER L’EFFICACITÉ
NE MANIPULER EN AUCUN CAS LA VANNE LORSQUE
LE MOTEUR EST EN MARCHE
20
21
22
Abb.
1
1
1
1
1
1
3
8
5
7
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3
OHNE MANOMETER
26 m3
3,5 m3/h
=7,42 St.
29
ITALIANO
ISTRUZIONI FILTRO MONOBLOCCO
3
32
26 m3
3,5 m3/h
=7,42 ore
NON MANIPOLARE IN NESSUN CASO LA VALVOLA CON
IL MOTORE IN MOTO
•
•
•
•
•
•
35
PROBLEMA
CAUSA
dalla
bocca
36
NEDERLANDS
Lees deze handleiding alvorens de filter te installeren en volg de instructies zorgvuldig op tijdens de installatie en
het gebruik.
Bewaar deze handleiding als verdere referentie omtrent de werking van dit toestel.
• De elektrische installatie dient te voldoen aan onderstaande richtlijnen
De Europese richtlijn 2006/95/EEG voor laagspanningstoestellen.
De norm EN 60335-2-41, veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke toestellen, bijzondere voorschriften voor
pompen.
Alsook iedere andere toepasbare richtlijn omtrent “de aanleg van elektrische installaties in bijzondere situaties,
zwembaden en fonteinen”, of soortgelijke van kracht in de regio of het land.
• De elektrische installatie dient te worden uitgevoerd door een bevoegd vakman in elektrische installaties. Dit toestel
is niet bestemd voor personen met een fysieke, zintuiglijke of mentale invaliditeit of zonder ervaring, tenzij er controle
is of gebruiksinstructies werden opgegeven door een veiligheidsdeskundige.
• Het zand mag niet hoger reiken dan 2/3 van de hoogte van het reservoir.
• Stel het toestel niet in werking wanneer gebruik wordt gemaakt van het zwembad.
• Stel het toestel buiten werking wanneer het niet correct is ontlucht.
• Raak het toestel in werking NOOIT aan met een nat lichaam of vochtige handen.
• VERBREEK steeds de verbinding met de stroom bij werken aan het toestel of de klep.
• Controleer of de grond droog is alvorens het toestel aan te raken.
• Plaats het toestel nooit ondergedompeld of waar het ondergedompeld kan raken.
• Laat kinderen of volwassenen niet steunen of plaatsnemen op het toestel. Kinderen moeten steeds vergezeld zijn
van een volwassene om er zeker van te zijn dat zij niet met het toestel spelen.
• Indien het flexible voedingssnoer van het toestel is beschadigd, mag dit enkel worden vervangen door de fabrikant of
de technische dienst. Raadpleeg bij twijfel de technische dienst.
• Het toestel moet worden aangesloten op een geaard netwerk met een wisselstroomspanning van 230 V en 50 Hz,
en moet beschermd zijn door een differentieelschakelaar (RCD) met een residule differentieelstroom van niet meer
dan 30 mA.
• Het is beslist noodzakelijk om een meerpolige schakelaar te gebruiken met een afstand van minstens 3 mm tussen
de contacten om de filter los te koppelen van de elektrische voeding.
1. INSTRUCTIES MONOBLOC FILTER
Het toestel dat u zopas heeft aangekocht werd speciaal bedacht en ontworpen voor opstaande zwembaden. Dit toestel
met een vernieuwend ontwerp en tal van mogelijkheden biedt de verschillende functies aan die noodzakelijk zijn voor het
zuiveren van het water: een filter, pomp en wisselklep in één toestel. De voornaamste componenten van deze filter zijn:
Model
AR-130
AR-130E
AR-1300
Fig.
1
1
1
1
1
1
3
8
5
7
7
Pos.
1
2
3
5
5
6
7
8
9
10
11
Omschrijving
Basis
Ledigingsdop
Filter
TOP kiesklep
1 verbindingsslang Ø38 mm x 0,4 m
Pomp
2 slangen Ø38 mm x 4,5 m
1 slang Ø38 mm x 1,5 m
25 kg silexzand
Klembanden
4 schroeven M8x30 DIN 933
37
7
12 4 spanringen M8 DIN 125
3
13 Wandskimmer, Dream Pool zwembaden
3
15 Wandskimmer, Jet Pool zwembaden
Zand en verbindingselementen voor zwembad niet bijgeleverd
1.1. VOORSCHRIFTEN VOOR EEN CORRECTE INSTALLATIE
Dankzij een eenvoudige montage kan dit toestel in ongeveer 2 UUR door een volwassen persoon worden gemonteerd.
Let er evenwel op dat de instructies van deze gebruiksaanwijzing steeds nauwkeurig worden opgevolgd.
Om de onderdelen van het toestel correct te hanteren en een juiste installatie te waarborgen, volstaat onderstaand
gereedschap:
Functie
De klemmen van de slangen
aanspannen
De schroeven van de pomp aandraaien
Snijden in de bekleding
Bescherming buis verzamelvat
Gereedschap
Schroevendraaier stecker 7
mm
Een steek- of pijpsleutel 13
Cutter
Een stuk plastic
Alternatief gereedschap
Schroevendraaier
mondstuk Philips
Een steek- of pijpsleutel 13
mesje
Een stuk stof
2. ALVORENS DE FILTER AAN TE SLUITEN
2.1. Plaats
Plaats het toestel op een vlakke en solide ondergrond op minimaal 3,5 m van het zwembad (conform de installatienorm
voor elektrische toestellen bij zwembaden van kracht in de regio of het land) en op gelijke hoogte met de bodem van het
zwembad om te voorkomen dat er lucht in de filter binnendringt (fig. 2). Het is aanbevolen het toestel afgeschermd te
houden van de zon en de regen en voldoende ventilatieruimte vrij te laten wanneer het toestel is ingeschakeld. Dek het
toestel nooit af wanneer het in werking is.
Bepaalde toestellen worden geleverd met een verbindingsslang van 4,5 m. Controleer steeds of deze lengte voldoende is
om het toestel op een vlak en stevig oppervlak te plaatsen op minstens 3,5 m van het zwembad. Neem contact op met de
technische dienst wanneer de slangen niet lang genoeg zijn.
Indien het toestel zonder slangen wordt geleverd, moeten slangen worden gebruikt die minstens 4,5 m lang zijn en die
het mogelijk maken de filteruitrusting op een vlak en stevig oppervlak te plaatsen op minstens 3,5 m van het zwembad.
Deze slangen kunnen worden verkregen als optioneel pakket bij uw vekooppunt.
Neem, bij twijfels omtrent de installatie, contact op met uw verkooppunt of een erkende technische dienst.
2.2. Montage
Monteer de skimmer volgens de bijgeleverde instructies alvorens het toestel te monteren. Bij versie AR130 is de
skimmer onderdeel nr. 15 op fig.3. Volg bij versie AR 130E de instructies op voor het zwembad, in dit geval is de
skimmer onderdeel nr. 13 op fig.3.
Volg, eenmaal het toestel is geplaatst, onderstaande instructies op:
• Plaats de pennen die bij de accessoires zijn geleverd zoals op fig.0 om het toestel op de basis van de monobloc te
bevestigen.
• Maak de pomp vast op de basis met de schroeven en spanringen zoals op de afbeelding (num. 11 en 12, fig. 7).
• Draai de schroef los van de ring of sluiting die de klep met de filter verbindt (fig.4).
• Verwijder de TOP wisselklep en dek het mondstuk van de buis van het binnenreservoir af met een plastic om te
voorkomen dat er zand binnendringt (fig.5).
• Plaats het binnenreservoir goed op de bodem van het toestel (fig.6).
• Breng 25 kg zand in de filter (fig.5). Silexzand heeft een onbeperkte levensduur en dient enkel te worden aangevuld bij
zandverlies. Markeer het peil van het silexzand als verder referentiepunt.
• Verwijder de zandresten bij het mondstuk van de filter en neem het plastic beschermlaagje weg.
• Plaats de TOP-wisselklep terug met de pakking en breng de ring of de sluiting terug aan.
• Draai de schroef van de ring die de klep met de filter verbindt goed vast (fig. 4).
• Sluit één uiteinde van de slang van 0,40 m (pos.5, fig.1) aan op de PUMP-aansluiting van de wisselklep door deze aan
te spannen met een klemband en sluit het andere uiteinde met een klemband aan op de bovenkant van de motor (fig.7).
• Sluit één uiteinde van één van de slangen van 4,5 m (pos.7, fig.3) met een klemband aan op de RETURN-aansluiting
van de wisselklep (pos.10, fig. 7) en verbind het andere uiteinde met een klemband op het mondstuk van de
retourleiding in het zwembad (fig.3).
• Sluit de aanzuig- en aandrijfslangen aan op de aanzuig-en aandrijfaansluitingen van de wisselklep en maak deze goed
vast met de klembanden (pos.10, fig. 7).
OPMERKING: Controleer of het met de slangen mogelijk is om het filtertoestel op een vlak en stevig oppervlak te
plaatsen op minstens 3,5 m van het zwembad (zie hoofdstuk 2.1).
38
• Breng de bijgeleverde teflon aan in de aansluiting voor de skimmer en verbind het andere uiteinde van de slang door
deze met een klemband strak aan te spannen, herhaal deze stap voor het mondstuk van de retourleiding en sluit de
aandrijfslang aan.
• Eens het toestel is gemonteerd, dient de filter voor de eerste maal gereinigd te worden. Volg hiervoor de instructies van
hoofdstuk 5.3.
3. ELEKTRISCHE AANSLUITING
De elektrische aansluiting dient te voldoen aan onderstaande richtlijnen:
De Europese Richtlijn 2006/95/EEG voor laagspanningstoestellen.
De norm EN 60335-2-41, veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke toestellen, bijzondere voorschriften voor
pompen
Alsook iedere andere toepasbare richtlijn omtrent “de aanleg van elektrische installaties in bijzondere situaties,
zwembaden en fonteinen”, of soortgelijke van kracht in de regio of het land.
Het toestel dient te worden aangesloten op een geaard netwerk met een wisselstroomspanning van 230 V en 50 Hz en
moet worden beschermd door een differentieelschakelaar (RCD) met een residuele differentieelstroom die niet hoger is
dan 30 mA (niet bijgeleverd, verkrijgbaar in de speciaalzaak).
Het is beslist noodzakelijk om een meerpolige schakelaar te gebruiken met een afstand van minstens 3 mm tussen de
contacten zodat het toestel niet onder spanning staat wanneer het niet in gebruik is (niet bijgeleverd, verkrijgbaar in de
speciaalzaak).
4. BOVENSTE WISSELKLEP
Via de bovenste wisselklep van de filter worden de vier verschillende functies van de filter bediend: zuiveren (FILTER),
reinigen (BACKWASH), ledigen (WASTE) en sluiten (CLOSED). Wijzig de stand van de klep als volgt:
• Verbreek de verbinding met de stroom.
• Draai de bovenste driehoekige knop van de klep los totdat het deksel van de behuizing kan worden opgetild en draai
deze.
• Draai het deksel totdat de gewenste functie op één lijn komt met de retourslang en het lipje in de behuizing valt (fig.9).
• Draai de knop opnieuw vast, span echter niet te hard aan om te voorkomen dat de interne onderdelen van de klep
worden beschadigd.
MONTAGE VAN DE MANOMETER
1
2
3
5. WERKING
De werking van dit toestel berust op de filtercapaciteit van het silex binnenin de filter. Het zwembadwater wordt
aangezogen door de filterpomp en sijpelt door het silexzand. Het zand werkt als een filter en de onzuiverheden blijven
achter in het zand. De omgeving, de bomen, het pollen, de insecten en de frequentie van het zwembadgebruik bepalen
o.a. de properheid van het zwembadwater. Deze factoren bepalen hoe vaak het silexzand in het toestel moet worden
gereinigd (zie hoofdstuk 5.3).
Gebruik voor een goede waterkwaliteit de chemische producten aanbevolen door de fabrikant (chloor, anti-algen,
vlokmiddel, enz.).
39
5.1. 5Filter ontluchten
Het is belangrijk dat de filter steeds op correcte wijze is ontlucht. Een niet-onluchte filter heeft binnenin een luchtkamer
die een slechte circulatie van het water tot gevolg heeft waardoor het water niet correct wordt gezuiverd en de motor
wordt beschadigd.
Er kan om verschillende redenen lucht in de filter zitten:
• inbedrijfstelling van een nieuw toestel;
• Inbedrijfstelling van een toestel dat gedurende een langere periode niet werd gebruikt;
• na het gebruik van een bodemzuiger;
• luchtabsorptie door de skimmer als gevolg van een laag waterpeil in het zwembad;
• na een onjuist gebruik van het toestel, de aanzuigdop of skimmerdop.
5.1.1.Wanneer zit er lucht in de filter?
Er zit lucht in de filter wanneer we:
• het water in de filter horen vallen wat erop wijst dat er een luchtkamer werd gevormd tussen de wateraanvoer en het
silexzand;
• vaststellen dat er lucht ontsnapt via luchtbelletjes uit het mondstuk van de retourleiding;
• vaststellen dat de bodemzuiger (niet bijgeleverd) niet zuigt nadat het silexzand werd gereinigd.
5.1.2.Hoe wordt de filter ontlucht?
• Controleer of de aanzuigslang op de skimmer is aangesloten en de doorgang is geopend (de dop zit er niet op);
• Verbreek de stroomverbinding bij de filter;
• Plaats de klep in de stand zuiveren (FILTER) en draai de ontluchtingsmoer naast de manometer langzaam open zodat
de lucht uit de filter kan ontsnappen. Indien de manometer niet werd geïnstalleerd, draai dan de driehoekige knop los
totdat er uit de afvoer (WASTE) water zonder luchtbelletjes naar buiten stroomt.
• Draai de ontluchtingsmoer opnieuw dicht van zodra er enkel nog water naar buiten stroomt (na 1 tot 2 minuten).
• Sluit het toestel aan op de stroomtoevoer en controleer of het geluid van het vrij vallend water verdwenen is. Is dit niet
het geval, herhaal dan deze handelingen.
5.2. Zuiveren
Plaats de klep in de stand zuiveren (FILTER) (fig.9). Gebruik de filter niet langer dan 4 uur continu voor een optimale
3
levensduur. De dagelijkse filterduur wordt bepaald door de verhouding tussen het volume van het zwembadwater (in m )
3
en het debiet van de filter dat 3,5 m /h bedraagt. Laat de motor na een werkingsduur van 4 uur minstens 2 uur rusten.
Volume zwembad in m3
Debiet filter in m3 /h
Voorbeeld:
26 m3
3,5 m3/h
=7,42 uur
= nodige uren
2 cyclussen van 4 uur met een rustperiode
van 2 uur.
In het begin dienen de opgegeven rustperiodes te worden nageleefd. Het is aanbevolen de filterduur op te drijven bij een
hogere temperatuur van het zwembadwater.
5.3. Het zand reinigen
Via de functie automatisch reinigen wordt het silexzand binnenin de filter gereinigd. Hiertoe dient de richting van de
watercirculatie via de bovenste wisselklep te worden gewijzigd. Herhaal dit procédé geregeld en let op de verschillende
factoren die aangeven wanneer het zand vuil is:
• bij een vermindering van het debiet in de retourleiding, nadat werd gecontroleerd of de pomp goed ontlucht is.
• wanneer de manometer een te hoge druk aangeeft (wijzer tussen geel en rood of in het rode gebied).
5.3.1.Volg onderstaande stappen om de filter te reinigen:
• Verbreek de verbinding met de stroom. Beweeg de wisselklep nooit wanneer de motor draait.
• Draai de bovenste driehoekige knop van de klep los totdat het deksel van de behuizing kan worden opgetild en draai
het. Plaats de klep in de stand automatisch reinigen (BACKWASH), breng het deksel opnieuw op de behuizing en draai
de knop aan. Draai de knop niet te strak aan om te voorkomen dat de klep wordt beschadigd (fig.9).
• Sluit de slang met Ø38 mm x 1,5 m aan op de waterafvoer (WASTE) (fig.8, pos.8) van de klep en breng het andere
uiteinde van deze slang naar een afvoer of riolering.
• Laat de filter ongeveer twee minuten werken (tot er geen onzuiverheden meer met het water meevloeien).
40
• Zet de filter uit en laat deze twee minuten rusten zodat het silex neerslaat en niet in het zwembad terecht komt.
• Stel de klep opnieuw in op de gewenste functie (zuiveren of sluitstand) en verwijder de slang voor de waterafvoer.
WERK NOOIT AAN DE KLEP
WANNEER DE MOTOR IN WERKING IS
5.4. Het zwembad ledigen
Om het zwembad te ledigen is een accessoire voorzien: de draagbare dompelpomp AR2071.
Dit toestel maakt het mogelijk het zwembad aan het einde van het seizoen bijna volledig leeg te laten lopen. Plaats
hiervoor de bovenste wisselklep in de stand waterafvoer (WASTE) (fig. 9) en sluit, alvorens het toestel met de stroom te
verbinden, een slang aan op de vrije opening van de klep om het water weg te voeren naar een waterafvoer of riolering.
Ga, naargelang het model van de skimmer, als volgt te werk:
5.4.1.Bij model AR130 (met wandskimmer voor Dream Pool zwembaden Jet Pool zwembaden):
• Verwijder de binnenkorf uit de skimmer en sluit de aanzuig af met de daartoe bijgeleverde dop.
• Koppel de aanzuigslang los van de skimmer door de klemband te lossen en hou de slang vast zodat het water niet
kan wegvloeien en er geen lucht binnenkomt.
• Verwijder de slang, dek het uiteinde af zodat er geen lucht binnendringt en dompel deze onmiddellijk onder in het
zwembad.
• Belast het uiteinde van de aanzuigslang met een zwaar voorwep dat het zwembad niet beschadigt, zodat de slang
naar de bodem van het zwembad zinkt.
• Schakel de pomp in en laat het zwembad leeglopen. Denk eraan dat de filter het zwembad niet volledig ledigt.
Wanneer er nog maar enkele cm rest, zuigt de pomp niet meer en dient deze te worden uitgeschakeld.
• Indien het zwembad opnieuw met water wordt gevuld, verwijder dan eerst het resterende water met de hand zonder
het zwembaddoek te beschadigen.
• Indien het zwembad wordt gedemonteerd, kan het zwembaddoek worden opgevouwen met het resterende water in
het midden. Ontvouw, wanneer de wand is verwijderd, het zwembaddoek om het resterende water te laten
wegvloeien. Voer deze handelingen enkel uit om het zwembad te demonteren.
5.4.2.Bij model AR130E (met zelfdragende skimmer voor Magic Pool zwembaden):
Naast de waterafvoer waarmee het zwembad is uitgerust, kan het zwembad ook worden geledigd via het toestel:
• Til de zelfdragende skimmer op tot deze aan de buitenzijde van het zwembad hangt om te vermijden dat er water
binnendringt.
• Koppel de aanzuigslang los van de skimmer via de buitenzijde van de zwembadwand door de klemband voorzichtig te
lossen zonder hierbij het zwembaddoek te beschadigen. Hou de slang zo vast dat er geen water wegstroomt en er
geen lucht binnenkomt.
• Verwijder de slang, dek het uiteinde af zodat er geen lucht binnendringt en dompel deze onmiddellijk onder in het
zwembad.
• Belast het uiteinde van de aanzuigslang van de skimmer met een zwaar voorwep dat het zwembad niet beschadigt
zodat de slang naar de bodem van het zwembad zinkt.
• Schakel de pomp in en laat het zwembad leeglopen. Denk eraan dat de filter het zwembad niet volledig ledigt en dat
wanneer de pomp geen water meer zuigt, de pomp moet worden uitgeschakeld.
• Indien het zwembad opnieuw wordt gevuld, verwijder dan eerst via de waterafvoer het resterende water zonder hierbij
het zwembaddoek te beschadigen.
5.5. De bodem van het zwembad reinigen
De bodem van het zwembad kan worden gereinigd met het toestel en één van de volgende accessoires:
Bodemreiniger ‘Riñón’/ AR-206, Bodemreiniger ‘Oval’/AR-207 (ook de slang ø38 mm/ AR-210 en de stok/AR-102).
Raadpleeg hiervoor uw verkooppunt of de dienst Naverkoop van de zwembadfabrikant. Gebruik steeds originele
wisselstukken.
41
Een te lange slang bemoeilijkt het gebruik. Snijd de slang af op de gewenste lengte. Controleer of de rubberen
aansluitingen niet lekken.
5.5.1.De slang van de bodemreiniger ontluchten:
Breng de bodemreiniger voorzichtig verticaal in het zwembad met de stok en slang aangesloten. Laat het toestel
vollopen met water en hou de rest van de slang uit het water. Breng nadien de slang langzaam in het water (per
stukken van 50 cm), dompel deze onmiddellijk onder en laat de slang vollopen met water tot deze volledig is
ondergedompeld en met water is gevuld. Indien er lucht in de slang is, zal de bodemreiniger niet zuigen en kan de filter
worden beschadigd.
5.5.2.Bij het model AR130 (met wandskimmer Dream Pool zwembaden en Jet Pool zwembaden):
• Plaats de aanzuigdop (accessoire) met de inlaat naar boven gericht in de skimmer, zonder de korf te verwijderen.
• Ontlucht de slang.
• Sluit vanuit de BINNENKANT VAN HET ZWEMBAD, via de klep van de skimmer en zonder dat er lucht binnendringt,
het uiteinde van de slang aan op de inlaat van de aanzuigdop en houd deze schuin om de koppeling te
vergemakkelijken. Schuif de slang op horizontale wijze verder. Zorg ervoor dat de klep van de skimmer niet wordt
beschadigd.
• Het waterpeil in de skimmer moet zo hoog mogelijk zijn en boven de verbinding tussen de dop en de slang om te
voorkomen dat er lucht binnendringt.
• Schakel de pomp in op de stand zuiveren (FILTER) en reinig de bodem van het zwembad.
5.5.3.Bij het model AR130E (met zelfdragende skimmer Magic Pool zwembaden):
• Verwijder de bovenste drijfring van de skimmer en plaats de aanzuigdop (accessoire) met de inlaat naar boven gericht
in het bovenste deel van de skimmer zonder de voorfilterkorf te verwijderen. Dompel de skimmer voldoende diep
onder in het zwembad zodat er geen lucht binnendringt in de aanzuigdop.
• Ontlucht de slang.
• Sluit de slang aan op de inlaat van de aanzuigdop zonder dat er lucht binnendringt. De verbinding van de slang met
de dop moet steeds ondergedompeld zijn om te voorkomen dat er lucht binnendringt.
• Schakel de pomp in en reinig de bodem van het zwembad.
5.6. Sluitstand
De sluitstand van de klep (CLOSED) (fig.9) wordt gebruikt om te voorkomen (CLOSED) dat het water door de slangen
en de filter circuleert.
6. ONDERHOUD
Bewaar het toestel aan het einde van het seizoen op een droge plaats beschut tegen de weersomstandigheden.
Hiervoor dient het silexzand een laatste maal automatisch gereinigd te worden, dienen de slangen te worden losgemaakt
en moet al het water uit het toestel worden verwijderd via de ledigingsdop van het reservoir.
Maak, eens al het water uit de filter is verwijderd, de schroefring schoon alvorens de dop terug te plaatsen om te
voorkomen dat de schroefdop wordt beschadigd.
De ledigingsdop van de filter mag enkel voor deze toepassing worden gebruikt.
ZEER BELANGRIJK: Controleer of de filter goed is ontlucht alvorens het toestel na een lange periode opnieuw in
werking te stellen.
6.1. ONDERHOUD VAN DE POMP
De filterpomp is in principe onderhoudsvrij. Bepaalde vervangbare en aan slijtage onderhevige onderdelen kunnen een
kortere levensduur hebben dan de garantieperiode van het toestel.
Neem voor hulp bij het onderhoud contact op met de fabrikant of met zijn technische dienst.
6.2. Oplossen van storingen en technische dienst
Dit toestel en de aanwijzingen zijn speciaal ontworpen voor een huishoudelijk gebruik zodat dat de tussenkomst van een
vakman enkel noodzakijk is in uitzonderlijke gevallen. Hierna geven wij een overzicht van de problemen en de oorzaken
die na verloop van tijd bij het toestel kunnen optreden en hoe deze verholpen kunnen worden. Indien een probleem niet
verholpen kan worden, gelieve telefonisch contact op te nemen met de fabrikant van het zwembad tijdens de kantooruren
vermeld in deze gebruiksaanwijzing.
42
PROBLEEM
Het toestel lekt bij de aansluiting van
de slangen.
Na het inschakelen van de filter is er
geen doorstroming bij de retourleiding
van de filter.
Haperende werking.
Lage doorstroom.
Er komt water uit het mondstuk van de
filter.
De klep van de filter lekt bij de
waterafvoer (WASTE).
De motor start niet. Hij maakt geen
geluid en trilt niet.
De motor start niet maar er is geronk.
OPLOSSING
Breng teflon aan bij de behuizing,
plaats de uiteindes van de slangen tot
De slangen zijn niet goed aangesloten.
achter in de behuizing en span de
klemmen aan.
De klep staat niet in de stand zuiveren Schakel de filter uit en plaats de klep
(filter).
op de juiste stand.
Het toestel bevindt zich boven het
Plaats het toestel op een correcte
waterpeil en bevat lucht.
hoogte en ontlucht de filter.
De pomp is vastgelopen en moet
Contacteer de dienst Naverkoop van
worden gedemonteerd.
de zwembadfabrikant.
De aanzuigdop of skimmerdop werd
Open de aanzuigdop of skimmerdop.
niet geopend.
Laat het zwembad vollopen en ontlucht
Laag waterpeil in de skimmer.
de filter.
Er zit lucht in de filter.
Ontlucht de filter.
De filter is vuil door het gebruik.
Laat de filter automatisch reinigen.
Er zit lucht in de filter.
Ontlucht de filter.
De verbinding tussen de klep en de
Maak het mondstuk schoon, plaats de
filter is vuil.
pakking correct op de klep en span de
klem strak aan.
De klem zit los.
Vervang het bovenste deksel van de
De inwendige pakking is beschadigd
klep.
door onjuist gebruik van een chemisch
Breng geen chemisch product aan in
product.
de voorfilterkorf van de skimmer.
De kop van de klep is defect door
Vervang de kop van de klep en span
onjuist gebruik
deze niet te strak aan.
(te strak aangespannen).
Er is geen elektrische stroom.
Controleer de elektrische stroom.
Motorfout
Neem contact op met de dienst
Naverkoop van de zwembadfabrikant.
Neem contact op met de dienst
Naverkoop van de zwembadfabrikant.
43
PORTUGUÊS
44
MONTAGEM DO MANÓMETRO
1
2
3
46
26 m3
3
3,5 m /h
=7,42 horas
•
•
•
•
•
•
49
A válvula do filtro goteja pelo terminal
de
esvaziamento (WASTE).
50
Fig.0
51
52
Fig.6
10
11
12
Fig.7
8
Fig.8
53
WASTE
The top selector valve on the filter is used to select the 4 different filter functions: filtration
(FILTER), backwash, waste and closed.
Mediante la válvula selectora superior del filtro realizamos las 4 diferentes funciones del filtro:
filtración (FILTER), lavado (BACKWASH), vaciado (WASTE) y cerrado (CLOSED).
La vanne de sélection supérieure du filtre est chargée de sélectionner les différentes fonctions du
filtre, au nombre de quatre : filtration (FILTER), lavage (BACKWASH), vidange (WASTE) et
fermeture (CLOSED).
Mithilfe des oberen Wahlventils des Filters werden die vier verschiedenen Funktionen des Filters
durchgeführt: Filtern (FILTER), Reinigen (BACKWASH), Entleeren (WASTE) und Schließen
(closes).
Mediante la valvola selezionatrice superiore del filtro si realizza la selezione delle quattro
diverse funzioni del filtro: filtraggio (FILTER), lavaggio (BACKWASH), svuotamento
(WASTE) e chiusura (CLOSED).
De bovenste wisselklep bedient de vier verschillende functies van het filter : zuiveren (FILTER),
reinigen (BACKWASH), legen (WASTE) en sluiten (CLOSED).
Através da válvula selectora superior do filtro seleccionamos as 4 diferentes funções do filtro:
filtração (FILTER), lavagem (BACKWASH), esvaziamento (WASTE) e fechamento
(CLOSED).
54
10
4
8
3
2
6
1
7
9
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Descripción
CUBA + COLECTOR
JUNTA TORICA VALVULA
CONJUNTO ZUNCHO
VALVULA + JUNTA
TAPÓN + JUNTA
TAPA PREFILTRO + JUNTA
CESTO DEL PREFILTRO
MANGUERA CONEXION Ø38x0.4m.
CONJUNTO MOTOR
CONJUNTO MANOMETRO
Beschreinbung
FILTER + FILTERSTERN
O-RING
FILTERSPANNRING
VENTIL + O-RING
AUSLAUFDECKEL + DICHTUNG
ANSAUGDECKEL + O-RING
KORB
VERBINDUNGSCHLAUCH Ø38x0.4m.
PUMPENEINHEIT
DRUCKMESSER
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
55
56
57
GARANTIECERTIFIKAAT
1 ALGEMENE ASPEKTEN
1.1 In overeenkomst met de voorliggende bepalingen wordt door de verkoper gegarandeerd dat het produkt GRE verkocht onder deze garantie (“het Produkt”) geen enkel defekt vertoont op het moment van
levering.
1.2 De Garantieperiode voor het Produkt bedraagt twee (2) jaar en is geldig vanaf het moment dat het Produkt aan de koper geleverd wordt.
1.3 Indien er zich een defekt aan het Produkt zou voordoen en de koper dit zou mededelen aan de verkoper gedurende de geldige Garantieperiode, dan zal de verkoper het Produkt repareren of laten repareren
op zijn eigen kosten alwaar de verkoper dit geschikt zou achten, behalve in het geval dat dit onmogelijk of buitensporig zou zijn.
1.4 Indien het Produkt niet gerepareerd of vervangen kan worden, dan kan de koper na verhouding prijsreduktie aanvragen, of, indien het defekt belangrijk genoeg is, de ontbinding van het verkoopcontract
aanvragen.
1.5 Die delen van het Produkt die onder deze Garantie vervangen of gerepareerd zijn, kunnen de duur van de Garantieperiode voor het oorspronkelijke Produkt niet verlengen, maar zullen beschikken over
een eigen garantie.
1.6 Voor de toepassing van deze garantie moet de koper de aankoopdatum en de levering van het Produkt kunnen aantonen.
1.7 Indien er meer dan zes maanden verlopen zijn sinds de levering van het Produkt aan de koper, en deze plotseling aangeeft dat het Produkt niet aan de eisen voldoet, dan zal de koper de oorsprong en het
bestaan van de volgens hem bestaande defekten moeten kunnen aantonen.
1.8 Dit Garantiecertifikaat beperkt of veroordeelt niet bij voorbaat de rechten die de gebruikers hebben en die gebaseerd zijn op nationale normen.
2 BIJZONDERE VOORWAARDEN
2.1 Deze garantie dekt de produkten waarnaar deze handleiding verwijst.
2.2 Het huidige Garantiecertifikaat is slechts van toepassing in landen van de Europese Unie.
2.3 Voor de toepassing van deze garantie en in geval deze garantie van toepassing is al naar gelang de serie en het model van het Produkt, moet de koper de aanwijzingen van de Fabrikant in de documenten
die bij het Produkt bijgesloten zijn, strikt opvolgen.
2.4 Indien er een tijdsperiode vastgesteld wordt voor de vervanging, het onderhoud of het reinigen van verschillende delen of onderdelen van het Produkt, dan is de garantie alleen geldig in geval deze
tijdsperiode strikt aangehouden is.
3 BEPERKINGEN
3.1 De huidige garantie is uitsluitend geldig bij verkoop aan gebruikers, waarbij onder “gebruiker” verstaan wordt een persoon die het Produkt aanschaft met een doel dat niet binnen het gebied van zijn
professionele activiteiten valt.
3.2 Er bestaat geen garantie in verband met normale slijtage bij gebruik van het Produkt. Wat betreft de delen, componenten en/of vervangbare of verbruiksmaterialen zoals batterijen, gloeilampen, enz. zal
men zich moeten richten naar hetgeen in de documenten staat die het Produkt vergezellen.
3.3 De garantie dekt niet de gevallen waarbij het Produkt (i) onderhevig is geweest aan ongepast gebruik, (ii) gerepareerd, onderhouden of gemanipuleerd is door een persoon die
daarvoor geen toestemming heeft, of (iii) gerepareerd of onderhouden is met niet oorspronkelijke onderdelen. Indien het defekt van het Produkt het gevolg is van een incorrecte
installering of ingebruikneming, dan is deze garantie slechts van toepassing indien de installering of ingebruikneming in kwestie in het contract van koop en verkoop van het produkt
opgenomen is en door de verkoper of onder diens verantwoording uitgevoerd is.
58
59
I nostri prodotti sono progettati e fabbricati con materiali e componenti di elevata qualità, che rispettano l’ambiente, che possono essere riutilizzati e riciclati. Pur in
questo caso, le varie parti che compongono questo prodotto non sono biodegradabili, per cui non devono essere abbandonate nell’ambiente. Per il riciclaggio corretto di
questo prodotto, stacchi il motore dal resto dell'apparecchio di filtrazione
Teneinde het afval afkomstig van elektrische en elektronische apparaten en de schadelijke effecten van de diverse onderdelen te verminderen, het hergebruik van
apparaten en de evaluatie van de effecten van het afval te bevorderen, en een gepast beheer en de bescherming van het milieu te bevorderen, zijn een aantal regels
vastgesteld aangaande de fabricage van dit product alsmede de correcte milieubewuste verwerking van het apparaat wanneer het eenmaal wordt afgevoerd.
Bovendien is het de bedoeling de milieubewuste verwerking door alle agenten die bij de gebruikscyclus van de elektrische en elektronische apparaten betrokken zijn te
verbeteren, zoals bijvoorbeeld leveranciers, distributeurs, gebruikers, en in het bijzonder de agenten die direct betrokken zijn bij de verwerking van het afval afkomstig
van deze apparaten.
Met ingang van 13 augustus 2005 kunt u uit twee mogelijkheden kiezen wanneer u dit apparaat wilt weggooien:
z
wanneer u een nieuw exemplaar aanschaft van een vergelijkbaar type of dat dezelfde functies verricht als het weg te gooien exemplaar, kunt u het oude
exemplaar zonder kosten bij de distributeur inleveren bij de aankoop van het nieuwe
z
of u kunt het naar de afvalverwerking brengen volgens de voorschriften van de lokale overheid.
Wij zullen de kosten van deze handelingen op ons nemen.
De apparaten zijn voorzien van een etiket met het symbool van “een doorgestreepte afvalcontainer met wielen”; dit symbool geeft aan dat het apparaat niet met het
gewone afval gemengd en apart verwerkt moet worden.
Onze producten zijn ontworpen en gefabriceerd op basis van materialen en onderdelen van hoge kwaliteit die het milieu ontzien en die hergebruikt en gerecycled
kunnen worden. Desondanks zijn de diverse onderdelen van dit product niet biologisch afbreekbaar, zodat deze niet in het milieu achtergelaten mogen worden. Om dit
produkt korrekt te recyclen, relieve de elektrische motor van de Filterset los maken
60
PRODUCTOS:
PRODUCTS:
PRODUKTE:
PRODUITS:
PRODOTTI:
PRODUTOS
PRODUKTEN:
PRODUKTER:
PRODUKTER:
PRODUKTER:
TOUTTEET:
ΠΡΙΟΝΤΑ:
CONFORMITEITSVERKLARING
Bovenstaande produkten voldoen aan de veiligheidsvoorschriften
van de Richtlijn 2006/42/CE voor Machines, de Richtlijn
2004/108/CE voor electromagnetische verenigbaarheid,
de
Richtlijn 2006/95/CE voor laagspanning en aan de Europese
Standaard EN 60335 - 2 - 41. ROHS 20002/95CE
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Ovanstående produkter är i överensstämmelse med villkoren i
maskindirektiv 2006/42/CE, direktiv för elektromagnetisk
spänning
2004/108/CE
och
dess
modifikationer,
lågspännigsdirektiv 2006/95CE samt europeisk standard EN
60335 - 2 - 41. ROHS 20002/95CE
KONFORMITETSERKLÆRING
Ovennevnte produkter oppfyller sikkerhetskravene i Direktiv for
maskiner
2006/42/CE,
Direktiv
for
elektromagnetisk
kompatibilitet 2004/108/CE med endringer. Direktiv for
lavspenningsapparater 2006/95/CE. Europeisk standard EN
60335-2-41. ROHS 20002/95CE
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Ovenstående
produkter
opfylder
bestemmelserne
i
Sikkerhedsdirektiv for maskineri 2006/42/EWG, Direktiv for
elektromagnetisk forenelighed 2004/108/EWG og dets ændringer,
Direktiv for lavspænding 2006/95/EWG samt europæisk standard
EN 60335 - 2 - 41. ROHS 20002/95/EWG
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Yllämainitut tuotteet täyttävät EU:n konedirektiivin 2006/42/CE,
sähkömagneettisten laitteiden yhteensopivuusdirektiivin (EMC)
2004/108CE ja siihen liittyvät muutokset, pienjännitedirektiivin
2006/95/CE, sekä eurooppalaiset standardit EN 60335 - 2 – 41.
ROHS 20002/95CE
∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
Τα παραπάνω προϊόντα είναι σύµφωνα µε την: Οδηγία περί
ασφαλείας µηχανηµάτων 2006/42/CE , Οδηγία περί
ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας 2004/108/CE, και οι αλλαγές
τους. Οδηγία περί συσκευών χαµηλής τάσης 2006/95/CE, και τον
Ευρωπαϊκό Κανονισµό ΕΝ 60335 –2-41.
ROHS
20002/95CE
Firma / Cargo:
Signature / Qualification:
Unterschrift / Qualifizierung:
Signature / Qualification:
Firma / Qualifica:
Assinatura / Título:
Handtekening / Hoedanigheld:
Namnteckning / Befattning:
Underskrift / Stilling:
Signatur / Tilstand:
Allekirjoitus / Virka-asema:
Υπγραψη / Θευη:
61
Gerente de Metalast / Manager of Metalast /25-10-2007
600mm.
620mm.
Flow rate / Caudal / Débit / Durchflubmenge / Portata / Debiet / Caudal
Filtering speed / Velocidad de filtración / Vitesse de filtrage /
Filtriergeschwindigkeit / Velocità filtrazione / Filtersnelheid / Velocidade
de filtragem
∅ Filter / ∅ Filtre / ∅ Filtro / ∅ Filtro / ∅ Sandfilter / ∅ Sandfilter / ∅
Filtro
Potency / Potencia / Puissance / Stromstärke / Potenza / Vermogen /
Potência
Voltage / Voltaje / Voltage / Spannung / Voltaggio / Voltagem / Voltage
Sand / Arena / Sable / Sand / Sabbia / Zand / Areia
62
AR130
3,5 m3/h.
AR1300
4 m3/h.
50 m3/m2.h
300 mm
260 W
230 V 50 Hz
25 Kg
0,4-0,8 mm.
0800 91 76 778
+34 946 741 844
+33 0892 707 720
0800 10 211
0 800/563 820
0800 022 33 04
0180 333 0123
+49 180 333 0123
0 800/563 820
800 781 592
0 800/563 820
Address: Passeig Sanllehy, 25 E-08213 Polinyà (Spain)
Phone. + 34 937 131 855 - Fax. + 34 937 134 111
PRODUCT VERIFICATION
FILE
ANNEX: LABELS
PRODUCT:
Monoblock filter AR-130
Various
DATE:
April 2009
MANUFACTURER:
Nº
216
Fecha:
04/01/2008
Página 1 de 1
CHAPA CARACTERÍSTICA DE BOMBA 00650R0006GIRX 50Hz
CE
MODELO:
7
Aprobado
S1
600 mm.
620 mm.
300 mm.
3.5 m3/h
50 m3/ m2. h
25 Kg.
0,4- 0,8 mm.
Tmediamax 35ºC
WARNING
• Read this manual thoroughly before installing the filter and carefully follow the instructions during installation and use.
• Place the filter on a flat, solid surface at a minimum distance of 3.5 metres from the pool
• The appliance should be connected to a voltage of 230 V alternating current and 50 Hz power point, with earth connection, protected by a residual current device
(RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA.
• It is essential that you use a multiple disconnection device with a space of at least 3 mm between surfaces to disconnect the filter from the electrical current.
ATENCIÓN
• Lea atentamente este manual antes de instalar el equipo y siga meticulosamente las indicaciones durante la instalacion del mismo y durante su uso.
• Colocar el equipo sobre una superficie plana y sólida, a una distancia no inferior a 3,5 metros de la piscina
• El equipo se debe conectar a una toma de tensión de 230 V de corriente alterna y 50 Hz, con conexión a tierra, protegida con un interruptor diferencial (RCD)
con una corriente de funcionamiento residual asignada que no exceda de 30 mA
• Es imprescindible utilizar un dispositivo de desconexión múltiple con una separación mínima de 3 mm entre contactos para desconectar el filtro de la
alimentación eléctrica.
ATTENTION
• Lisez attentivement ce manuel avant d’installer le filtre et suivez méticuleusement les indications pendant son installation et son utilisation.
• Placer le filtre sur une surface plane et solide, à une distance minimum de 3,5 mètres de la piscine.
• L’appareil doit être branché sur une prise de courant de 230 V alternatif et de 50 Hz, avec prise de terre, protégé par un interrupteur différentiel (RCD) avec un
courant de fonctionnement résiduel assigné qui n’excède pas 30mA
• Il est indispensable d’utiliser un dispositif de sectionnement électrique multiple avec une séparation minimum de 3mm entre les contacts afin de déconnecter le
filtre de l’alimentation électrique.
ACHTUNG
• Lesen Sie diese Anleitung genau durch, bevor Sie mit der Installation beginnen und folgen Sie sowohl während der Montage als auch während der Benutzung
genau den Anweisungen.
• Der Filter muss auf einer ebenen und stabilen Unterfläche angebracht werden, und zwar in einem Abstand von mindestens 3,5 Meter vom Schwimmbecken.
• Das Gerät muss an einen 230 V 50 Hz Wechselstromanschluß mit Erdung angeschlossen werden. Dieser muss durch ein Differential (RCD) mit höchstens 30
mA gesichert sein.
• Es muss unbedingt ein Allpolschalter mit einem Mindestabstand von 3 mm zwischen den Kontakten verwendet werden, um den Filter von der Stromversorgung
trennen zu können.
ATTENZIONE
• Legga attentamente questo manuale prima di installare l’attrezzatura e segua meticolosamente le indicazioni durante l’installazione dello stesso e durante il suo
uso.
• Collocare l’attrezzatura su una superficie piana e solida, a una distanza non inferiore di 3,5 metri dalla piscina.
• L’attrezzatura va collegata ad una presa di tensione da 230 V di corrente alterna e 50 Hz, con una connessione a terra, protetta con un interruttore differenziali
(RCD) con una corrente di funzionamento residuale assegnata che non ecceda i 30 mA.
• È imprescindibile utilizzare un dispositivo di disconnessione multipla con una separazione minima di 3 mm tra i contatti per sconnettere il filtro della alimentazione
elettrica.
WAARSCHUWING
• Lees deze handleiding alvorens de filter te installeren en volg de instructies zorgvuldig op tijdens de installatie en het gebruik.
• Plaats het toestel op een vlakke en solide ondergrond op minimaal 3,5 m van het zwembad
• Het toestel moet worden aangesloten op een geaard netwerk met een wisselstroomspanning van 230 V en 50 Hz, en moet beschermd zijn door een
differentieelschakelaar (RCD) met een residule differentieelstroom van niet meer dan 30 mA.
• Het is beslist noodzakelijk om een meerpolige schakelaar te gebruiken met een afstand van minstens 3 mm tussen de contacten om de filter los te koppelen van
de elektrische voeding.
ATENÇAO
• Leia com atenção este manual antes de instalar o filtro e siga rigorosamente as indicações durante a instalação e respectivo uso.
• Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e sólida, a uma distância não inferior a 3,5 metros da piscina.
• O aparelho deve ser ligado a uma tomada de 230 V de corrente alterna e 50 Hz, com ligação à terra, protegida com um interruptor diferencial (RCD) com uma
corrente de funcionamento residual que não exceda os 30 mA.
• É imprescindível utilizar um dispositivo de desconexão múltiplo com uma separação mínima de 3 mm entre contactos para desligar o filtro da alimentação
eléctrica.
28518E006-04
Manufacturas GRE S.A.
Aritz Bidea n.57, Barrio Trobika, Apartado 69, E-48100 Mungia, Spain
AR-1300
TECHNICAL CHARACTERISTICS – CARACTERISTICAS TECNICAS – CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
H
M
Filter diameter / Diámetro filtro / Diamètre filtre
Flow / Caudal / Débit
Filtering speed / Velocidad de filtración / Vitesse de
filtrage
Sand / Arena / Sable
Granule / Granulometría /Granulométrie
260 W
230V 50Hz
IP-X4
S1
600 mm.
620 mm.
300 mm.
4 m3/h
50 m3/ m2. h
25 Kg.
0,4- 0,8 mm.
Tmediamax 35ºC
WARNING
• Read this manual thoroughly before installing the filter and carefully follow the instructions during installation and use.
• Place the filter on a flat, solid surface at a minimum distance of 3.5 metres from the pool
• The appliance should be connected to a voltage of 230 V alternating current and 50 Hz power point, with earth connection, protected by a residual current device
(RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA.
• It is essential that you use a multiple disconnection device with a space of at least 3 mm between surfaces to disconnect the filter from the electrical current.
ATENCIÓN
• Lea atentamente este manual antes de instalar el equipo y siga meticulosamente las indicaciones durante la instalacion del mismo y durante su uso.
• Colocar el equipo sobre una superficie plana y sólida, a una distancia no inferior a 3,5 metros de la piscina
• El equipo se debe conectar a una toma de tensión de 230 V de corriente alterna y 50 Hz, con conexión a tierra, protegida con un interruptor diferencial (RCD)
con una corriente de funcionamiento residual asignada que no exceda de 30 mA
• Es imprescindible utilizar un dispositivo de desconexión múltiple con una separación mínima de 3 mm entre contactos para desconectar el filtro de la
alimentación eléctrica.
ATTENTION
• Lisez attentivement ce manuel avant d’installer le filtre et suivez méticuleusement les indications pendant son installation et son utilisation.
• Placer le filtre sur une surface plane et solide, à une distance minimum de 3,5 mètres de la piscine.
• L’appareil doit être branché sur une prise de courant de 230 V alternatif et de 50 Hz, avec prise de terre, protégé par un interrupteur différentiel (RCD) avec un
courant de fonctionnement résiduel assigné qui n’excède pas 30mA
• Il est indispensable d’utiliser un dispositif de sectionnement électrique multiple avec une séparation minimum de 3mm entre les contacts afin de déconnecter le
filtre de l’alimentation électrique.
ACHTUNG
• Lesen Sie diese Anleitung genau durch, bevor Sie mit der Installation beginnen und folgen Sie sowohl während der Montage als auch während der Benutzung
genau den Anweisungen.
• Der Filter muss auf einer ebenen und stabilen Unterfläche angebracht werden, und zwar in einem Abstand von mindestens 3,5 Meter vom Schwimmbecken.
• Das Gerät muss an einen 230 V 50 Hz Wechselstromanschluß mit Erdung angeschlossen werden. Dieser muss durch ein Differential (RCD) mit höchstens 30
mA gesichert sein.
• Es muss unbedingt ein Allpolschalter mit einem Mindestabstand von 3 mm zwischen den Kontakten verwendet werden, um den Filter von der Stromversorgung
trennen zu können.
ATTENZIONE
• Legga attentamente questo manuale prima di installare l’attrezzatura e segua meticolosamente le indicazioni durante l’installazione dello stesso e durante il suo
uso.
• Collocare l’attrezzatura su una superficie piana e solida, a una distanza non inferiore di 3,5 metri dalla piscina.
• L’attrezzatura va collegata ad una presa di tensione da 230 V di corrente alterna e 50 Hz, con una connessione a terra, protetta con un interruttore differenziali
(RCD) con una corrente di funzionamento residuale assegnata che non ecceda i 30 mA.
• È imprescindibile utilizzare un dispositivo di disconnessione multipla con una separazione minima di 3 mm tra i contatti per sconnettere il filtro della alimentazione
elettrica.
WAARSCHUWING
• Lees deze handleiding alvorens de filter te installeren en volg de instructies zorgvuldig op tijdens de installatie en het gebruik.
• Plaats het toestel op een vlakke en solide ondergrond op minimaal 3,5 m van het zwembad
• Het toestel moet worden aangesloten op een geaard netwerk met een wisselstroomspanning van 230 V en 50 Hz, en moet beschermd zijn door een
differentieelschakelaar (RCD) met een residule differentieelstroom van niet meer dan 30 mA.
• Het is beslist noodzakelijk om een meerpolige schakelaar te gebruiken met een afstand van minstens 3 mm tussen de contacten om de filter los te koppelen van
de elektrische voeding.
ATENÇAO
• Leia com atenção este manual antes de instalar o filtro e siga rigorosamente as indicações durante a instalação e respectivo uso.
• Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e sólida, a uma distância não inferior a 3,5 metros da piscina.
• O aparelho deve ser ligado a uma tomada de 230 V de corrente alterna e 50 Hz, com ligação à terra, protegida com um interruptor diferencial (RCD) com uma
corrente de funcionamento residual que não exceda os 30 mA.
• É imprescindível utilizar um dispositivo de desconexão múltiplo com uma separação mínima de 3 mm entre contactos para desligar o filtro da alimentação
eléctrica.
28518FPE006-01
PRODUCT:
Various
DATE:
April 2009
MANUFACTURER:
Project 3673
Manufacturer:
Pag. 1 of 2
Report issued by
Arianna Fogar
Intertek Italia S.r.l.
Via Principe di Udine, 114
33030 Campoformido (UD)
Tel: +39 0432 653411 – Fax: +39 0432 653499
Project 3673
Brand name extension
N
2
C
3
N
4
N
5
N
7
N
8
N
9
C
10
C
11
Ratig Plate
12
Packaging description
Available packaging
C
13
No needed
N
14
No needed
N
15
C
6
C
Pag. 2 of 2
Report issued by
Arianna Fogar
Intertek Italia S.r.l.
Via Principe di Udine, 114
33030 Campoformido (UD)
Tel: +39 0432 653411 – Fax: +39 0432 653499
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising

Languages

Only pages of the document in Dutch were displayed