Istruzioni di montaggio - Westfalia

Istruzioni di montaggio - Westfalia
D
CZ
DK
E
F
FIN
GB
GR
H
I
N
NL
Trekhaak Montage- en gebruikshandleiding
PL
RUS
S
Сцепка Инструкция по монтажу и эксплуатации
Dragkrok Monterings- och bruksanvisning
D-VALUE
D 9,2 kN
MAX. VERT. LOAD
S
80 kg
CHARGE
PN
313 396 691 101 - 005
D
CZ
DK
E
F
FIN
GB
GR
H
I
N
NL
Onze producten worden met de grootste zorg geproduceerd. Mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn, neem dan rechtstreeks
contact op met uw contractant. Vermeld in dit geval altijd het partijnummer. U vindt dit nummer op het typeplaatje. Zonder deze
informatie kan uw klacht niet in behandeling worden genomen.
PL
RUS
S
55R - 01 XXXX
TYPE XXX XXX
CLASS A 50-X
D-VALUE
XX kN
D
MAX. VERT. LOAD
XX kg
S
CHARGE
PN
313 396 691 101 - 005
3
D
CZ
DK
E
F
313 396 691 101 - 005
4
4
FIN
GB
GR
H
I
313 396 691 101 - 005
5
N
NL
Nationale richtlijnen betreffende de montagegoedkeuring moeten in acht worden genomen.
Elke wijziging van de aanhanger is verboden. Wijziging leidt tot verval van de gebruikstoestemming.
Isolatiemassa of de beschermende laag van het voertuig - indien aanwezig - van de contactvlakken van de trekinrichting
verwijderen.
De aanhanger is bedoeld voor het trekken van aanhangers en het gebruiken van lastdragers. Ander gebruik is verboden.
Bij voertuigen met parkeerhulp kunnen zich na montage van de aanhanger defecte functies voordoen omdat onderdelen
(kogelstangen, koppelingskogels) zich in het waarnemingsbereik van de sensors kunnen bevinden. In dit geval moet het
waarnemingsbereik worden aangepast of de parkeerhulp worden gedeactiveerd. Bij gebruik van aanhangers met verwijderbare
resp. zwenkbare kogelstangen is een defecte werking van de parkeerhulp onwaarschijnlijk als de kogelstang uit gebruikspositie
wordt gezet.
De aanhanger is veiligheidsonderdeel en mag alleen door vakkundig personeel worden gemonteerd. Bij verkeerde montage
bestaat ernstig gevaar voor ongevallen! De Duitse tekst van deze handleiding is bindend.
Wijzigingen voorbehouden.
PL
RUS
S
313 396 691 101 - 005
6
6
x
23kg
x+23kg
313 396 691 101 - 005
7
313 396 691 101 - 005
8
8
313 396 691 101 - 005
9
313 396 691 101 - 005
10
10
“a“
“a“
313 396 691 101 - 005
11
Mercedes Benz CLA Shooting Brake
313 396 691 101 - 005
12
12
S
Der Freiraum nach Anhang 7, Abbildung 25a und 25b der
Richtlinie ECE-R 55 ist zu gewährleisten.
Volný prostor ve smyslu Přílohy 7, obr. 25a a 25b směrnice
ECE-R 55 musí být zaručen.
Det skal sikres, at der er spillerum i overensstemmelse med bilag
7, fig. 25a og 25b i henhold til direktiv ECE-R 55.
Hay que garantizar el espacio libre conforme al anexo 7, fig. 25a
y 25b de la directiva ECE-R 55.
La zone de dégagement, selon l'annexe 7, figure 25a et 25b de la
directive ECE-R 55, doit être assurée.
Välyksen tulee täyttää ohjeen ECE-R 55 liitteen 7 kuvissa 25a ja
25b ilmoitetut vaatimukset.
Make sure to provide clearance according to appendix 7, figures
25a and 25b of the ECE-R 55 regulations.
Πρέπει να εξασφαλίζεται ο ελεύθερος χώρος σύμφωνα με το
παράρτημα 7, σχήμα 25a και 25b της κοινοτικής οδηγίας
ECE-R 55.
Biztosítani kell az ECE-R 55 irányelv szerinti, 7. számú függelék,
25a. és 25b ábrákban jelölt szabad teret.
Deve essere garantito lo spazio libero secondo l'allegato 7, figure
25a e 25b della normativa europea ECE-R 55.
Det må sørges for fritt rom i samsvar med tillegg 7, figur 25a og
25b i direktiv ECE-R 55.
De vrije ruimte volgens supplement 7, afbeelding 25a en 25b van
richtlijn ECE-R 55 moet gewaarborgd zijn.
Należy zapewnić wolną przestrzeń zgodnie z załącznikiem 7, rys.
25a i 25b, dyrektywy ECE-R 55.
Оставлять свободное пространство согласно Приложению 7,
рис. 25a и 25b Директивы ECE-R 55.
Spelrummet enligt bilaga 7, bild 25a och 25b i riktlinje ECE-R 55,
måste garanteras.
D
CZ
DK
E
F
FIN
GB
GR
H
I
N
NL
* bij toegestaan totaal gewicht van het voertuig
PL
RUS
S
* при допустимом общем весе автомобиля
* vid fordonets tillåtna totalvikt
313 396 691 101 - 005
13
14
14
313 396 691 101 - 005
e
………………………………………………………..
timbro e firma
………………………..……………..lì…………..………………
sul veicolo…………………………………………………………………..
dove:
D = (T x C) / (T + C) x 0,00981 = …kN
Dispositivo di traino tipo: 313 396
Per autoveicolo:
Mercedes Benz A-Klasse, Mercede Benz B-Klasse, Mercedes Benz CLA,
Mercedes Benz CLA Shooting Brake 2015
Tipo funzionale:
117, 117????, 117?????, 117??????, 117???????
156, 156????, 156?????, 156??????, 156???????
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement